Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr oktober 2012 kl (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Pressedækning DFB Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Status på fælles midler Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum Morelhaven orientering om status Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Gadehavegård Boligsocial helhedsplan Hanebred Tagrenovering Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kristine Jacobsen, Domea Therese Ærtebjerg Jensen, Domea Poul Erik Jensen Ercan Ceylan, fraværende Kirsten Malinovsky Tanja Hornehøj Carsten Pedersen, Domea Domea Boligcenter København, den 13. november 2012

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Referat: Domea ønskede pkt. 6.7: 9360 Hanebred Tagrenovering udvidet med den konkrete afdragsprofil. Bestyrelsen ønsker på næste møde oplæg om digital fraflytning for de mindre afdelinger. Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Referatet fra møder d. 29. august og d. 18. september mangler bestyrelsens godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referaterne fra møderne d. 29. august og d. 18. september Referat: Susanne Pia Hansen havde en bemærkning til referatet fra d. 18. september 2012, idet hun mente at have fremsat ønske om svar ang. manglende pensionsindbetalinger til fratrådt medarbejder. Referater godkendt med ovenstående bemærkning. 3 Orientering fra formanden Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Indledningsvist påpegede organisationsbestyrelsesformand John Adelsteen Andersen overfor Susanne Pia Hansen, at det virkede besynderligt, at hun ved det netop overståede repræsentantskabsmøde havde ønsket skriftlig afstemning. Dette kunne give indtrykket af, at Susanne Pia Hansen havde stemt nej til det af organisationsbestyrelsen fremsatte forslag til forretningsføreraftale, på trods af at bestyrelsen på seneste møde var enige om at tiltræde forslaget. Susanne Pia Hansen svarede, at hun fra sin afdelingsbestyrelse var vant til skriftlig afstemning samt at hun mente, at enhver havde lov at stemme frit. John Adelsteen Andersen bemærkede, at bestyrelsen på sidste møde netop var blevet enige om hovedlinjerne i aftalen og at bestyrelsen havde bemyndiget formanden til at forhandle de sidste punkter på plads inden repræsentantskabsmødet. John Adelsteen Andersen orienterede om, at Rigmor Sylvest fra Nybrovænge Ældre nu igen var kontaktperson for afdelingen. Side 2 af 16

3 John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at han for nogle uger siden var inviteret til møde af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård. Man havde drøftet afdelingens indtræden på ghettolisten, hvor John Adelsteen Andersen havde været af den holdning, at bestyrelsen var på god kurs i arbejdet i afdelingen og blot skulle fortsætte. John Adelsteen Andersen havde gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at de altid kunne henvende sig til organisationsbestyrelsen, såfremt de ønskede hjælp. John Adelsteen Andersen ønskede på et senere tidspunkt at drøfte driftschefernes deltagelse på møderne, da der ikke er grund til at belaste folk unødvendigt. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at den 7. november 2012 fratræder Domeas administrerende direktør Jørn Ravn og afløses af kundedirektør Thomas Holluf. John Adelsteen Andersen deltager i receptionen og medbringer gaver fra organisationsbestyrelsen, men øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er velkomne til også at deltage. John Adelsteen Andersen orienterede om, at bestyrelsen hvert 2. år plejede at tage på inspirationstur. Han foreslog, at man denne gang tog rundt til egne afdelinger. Dette var den øvrige bestyrelse positivt stemt overfor. Domea udarbejder forslag. Orienteringen taget til efterretning. 4 Orientering fra administrationen Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at man var godt i gang med katalogerne og at Sølvkær lå helt færdig. Kirsten Malinovsky bemærkede, at Domea-logoet på katalogernes forside var meget stort i forhold til Danske Funktionærers Boligselskab, samt foreslog at DFB s logo også kom på og at der kom til at stå Administreret af Domea. Pia Christiansen tog bemærkningen vedr. størrelsesforholdet til efterretning. Arbejdet med et nyt logo drøftes på et senere møde. Pia Christiansen orienterede om, at Domea 2015 nu er klar til fremlæggelse for Domeas bestyrelse. Der er ingen tvivl om, at det bliver en vidtrækkende strukturændring. Efter godkendelse fra Domeas bestyrelse vil man gå videre med at orientere medarbejdere og bestyrelser på regionsmøder i foråret Planen er, at det skal være fuldt implementeret i Orienteringen taget til efterretning. 5 Boligselskabet DFB Side 3 af 16

4 5.1 Pressedækning DFB Siden sidste møde har DFB haft nedenstående pressedækning samt artikler vedlagt som bilag. e36f2d2b Gadehavegård er officielt en ghetto Dagbladet Roskilde 3. oktober 2012, roskilde, side 10 Den stigende kriminalitet har ført til, at Gadehavegård er kommet med på ghettolisten. TAASTRUP: Først var der to, og fra den 1. oktober 2012 er der officielt tre ghettoer i Høje-Taastrup Kommune. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udkommer hvert år med en liste over de steder i Danmark, hvor de mener, der har formet sig ghettolignende tilstande, og her ryger Gadehavegård ind på den knap så eftertragtede liste sammen med Tåstrupgård og Charlotteager. Ifølge ministeriet lever Gadehavegård dermed op til mindst to af deres tre» ghetto -krav «, som indbefatter at boligområder med flere end 1000 beboere skal have mindst 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 40 procent af beboerne i den arbejdsduelige alder skal være uden job, og så skal mindst 270 ud af over 18 år være dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Helt hen i vejret Det alarmerende resultat kommer ikke bag på borgmester Michael Ziegler ( K), men han anerkender ikke ministeriets måde at samle ghetto -tegn på. -Nu bryder jeg mig ikke om ordet ghetto, men jeg er da ked af at få endnu et boligområde på den liste, da det er et klart mål ikke at komme på listen. Men jeg må sige, at jeg har blandede følelser omkring ministeriets kriterier. Blandt andet er etnicitet afgørende, og det er helt hen i vejret. Hvis en mand er fra Pakistan, så er han jo fra Pakistan, og det kan vi ikke vaske af ham. Desuden er vi på arbejdsmarkedsdelen faktisk under de 40 procent alle tre steder, siger Michael Ziegler. Mere kriminalitet Det er derimod den stigende kriminalitet, der har hevet Gadehavegård ind på ghettolisten, og det til trods for at kommunen i samarbejde med politi og SSP tilbage i foråret lancerede en kampagne med fokus på kriminalitet og tryghed i bydelen. Men Michael Ziegler mener ikke, at de nye tal er udtryk for en forfejlet indsats. -Det at vi stiger på kriminaliteten, kan jo også være en måling på, hvor effektivt politiet er. Jo større indsats, jo flere fanger de jo, siger borgmesteren, der mener, at den forebyggende indsats er vejen frem. Lars Prier fra Dansk Folkeparti har tidligere været ude med opfordringer til at rive Tåstrupgård ned, og efter de nye tal fra ministeriet er han ikke i tvivl om, at også Gadehavegård burde få samme behandling. -Det skal rives ned, for vi skal have fjernet de forfærdelige bygninger, der bringer armod med sig. Jeg mener, at slum skaber slum, og vi kan da starte med at gøre det muligt at smide kriminelle familier ud af lejlighederne, siger Lars Prier efter at have set den nye liste. Ikke gjort nok Hos SF er man ikke overraskende også med på forebygningsholdet, men folkesocialisterne er ikke tilfredse med den hidtidige indsats på området. -Tallene taler for sig selv. Når kriminaliteten er steget, bliver der tydeligvis ikke gjort nok for bydelen. Man kunne for eksempel i højere grad erstatte nogle boliger med butikker og erhverv, siger Daniel Donoso ( SF). Ministeriets beregninger ud fra de gældende tre kriterier viser, at der er kommet 10 nye boligområder på ghettolisten, mens fem er røget af. Netto er ghettolisten altså øget med fem boligområder. abn. Billedtekst: Gadehavegård har længe ligget på vippen, men nu er det officielt. Disser stier og boligblokke er en del af den Side 4 af 16

5 kedelige ghetto-statistik. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. 5.2 Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav d. 1. oktober en ny version af den såkaldte ghetto-liste. Hidtil har DFB haft Charlottegården på listen, og på den netop offentliggjorte liste er Gadehavegård også kommet med på listen. En afdeling på listen har mindst 1000 beboere og opfylder mindst 2 af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. 2) Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. Når en afdeling er kommet på listen træder nogle særlige regler for kommunal anvisning i kraft, idet boligerne ikke må anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden: 1) er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 141 i lov om social service, 2) er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 57 c, stk. 1, i lov om social service, 3) inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden eller 4) ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. Ovennævnte lovgivning er en del af regeringens 32 initiativer i en ghetto-strategi. Strategien giver desuden muligheder for gennemførelse af infrastrukturændringer, nedrivning af boligblokke, renoveringer og boligsociale indsatser. Derudover er der i regeringens initiativer fokus på uddannelse og dagtilbud til børn og unge, øget jobindsats samt øget kriminalitetsbekæmpelse i boligområdet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Peter Hansen ønskede at vide, om tiltagene i afdelingerne havde gjort at kurven knækkede. Side 5 af 16

6 Pia Christiansen svarede hertil, at man ikke mærkede ghettomærkningen på tilbagemeldingerne om utryghed mv. fra afdelingerne. Kommunen har dog udtrykt bekymring om stigende kriminalitet. Susanne Pia Hansen bemærkede, at man i Charlottegården havde på fornemmelsen, at den opsatte videoovervågning havde haft positiv effekt. Videoovervågningen havde også været brugt til at anholde en gerningsmand og efterfølgende havde man modtaget et takkebrev fra Politiet. Orienteringen taget til efterretning. 5.3 Status på fælles midler Status på de fælles midler vedlægges som bilag. Der gøres opmærksom på, at en ny afstemt saldo i forbindelse med regnskabsskæringen 30. september 2012 endnu ikke er tilgængelig, oversigten er derfor en fremskrivning af den hidtidigt fremlagte oversigt, baseret på regnskabstal pr. 30. september Dette bør ikke have nogen væsentlig indflydelse på budgetfremskrivningen. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen bemærkede, at bestyrelsen på den ene side bør have en holdning om, at midlerne skal ud at arbejde i afdelingerne, og på den anden side, at der altid var tilstrækkelige midler til akutte ting. Derfor foreslog Pia Christiansen, at man på næste organisationsbestyrelsesmøde drøftede en politik for fælles midler, således at afdelingsbestyrelserne, driftscheferne og organisationsbestyrelsen fremadrettet har retningslinjer at læne sig op ad. Dette er aktualiseret af, at der er helhedsplaner i udsigt for 6 afdelinger, hvilket vil trække kraftigt på dispositionsfondsmidlerne. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelige midler, samtidig med at øvrige afdelinger får den fornødne hjælp. Formandsskabet ønsker et udspil fra Domea på, hvordan man forventer økonomien i de seks helhedsplaner, derefter vil formandsskabet i fællesskab med Domea udarbejde et forslag til politik. Orienteringen taget til efterretning. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum I forlængelse af at organisationsbestyrelsen d. 30. november 2011 godkendte et lån på fra dispositionsfonden til at ansøge RealDania om midler til udarbejdelse af beskrivelse af projekt Råderum omhandlende en åbning af Charlotteager mod Hedehusene by, fremlægges hermed yderligere ansøgning. På baggrund af den fremsendte ansøgning har RealDania givet forhåndstilsagn om kr. Disse midler skal bruges til at udarbejde en detaljeret projektbeskri- Side 6 af 16

7 velse og ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje om midler til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet er at udvikle et helhedsgreb for Hedehusene, der inkluderer Charlottekvarteret og styrker dets rolle som et kvarter for et godt boligliv, oplevet både indefra bebyggelsen og set ude fra byen. Området skal lukkes op mod Hedehusene og det indre område skal styrkes. Overordnet set arbejder vi med 2 fokusområder med fokus på henholdsvis områderne inde i boligområdet og adgangsvejene. Det ligger endnu ikke fast hvor stort et beløb, LBF s Infrastrukturpulje kan ansøges om. Det er LIW Planning, der udarbejder projektet, og der samarbejdes med VIBO og Høje-Taastrup Kommune. Da man ønsker at knytte de forskellige projekter i Charlottegården sammen, er medarbejderne i den boligsociale helhedsplan inddraget i Råderums-projektet. Udarbejdelse af LIW Plannings projektplan har vist sig at være mere omkostningskrævende end først vurderet. DFB s andel af meromkostningen vil for nuværende være kr ,-, og forventes at kunne nå op på maksimalt ,-. Høje Taastrup Kommune kan, på grund af lang beslutningsproces ikke bidrage med flere midler for nuværende. Det indstilles at organisationsbestyrelsen bevilger en låneramme på kr fra dispositionsfonden til det fortsatte arbejde med projektbeskrivelsen. I det omfang rammen udnyttes betales lånet tilbage i forbindelse med RealDanias forventede endelige godkendelse af ansøgning. Referat: Driftschef Carsten Pedersen orienterede om, at de ansøgte midler skal gå til at få udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden. VIBO s organisationsbestyrelse har stillet sig positivt og har bevilliget midler. Puljen er på 150 mio. kr. årligt og Landsbyggefonden har opfordret til at man søger. Pia Christinsen supplerede med, at det i sådanne sager er sjældent, hvis Landsbyggefonden ikke giver tilsagn om midler, så det er sandsynligt at pengene kommer retur til organisationsbestyrelsen. Kristine Jacobsen supplerede med, at infrastrukturpuljen var en af regeringens ghettoinitiativer. John Adelsteen Andersen bemærkede, at det var noget af en fejlvurdering fra LIW Planning. Pia Christiansen bemærkede at man fra Domeas side havde bedt LIW Planning om at have mere styr på dette. Susanne Pia Hansen bemærkede, at afdelingsbestyrelsen også mente, at LIW Planning havde brugt mange penge på planlægningen af renoveringen af udearealer. Peter Hansen bemærkede at dette var en god chance for at få en stor pulje støttemidler. Bestyrelsen bevilligede lånerammen på kr. Side 7 af 16

8 Morelhaven orientering om status Der orienteres om status for afdeling Morelhaven, herunder: Gennemført renovering, maling af træværk på huse, afrensning af alger på murene og tagene, udskiftning af døre og vinduer samt et stort løft i udeområdet med fjernelse af jernbanesveller fra bede og nyplantning så bebyggelsen fremstår pæn og velvedligeholdt. Der er gennemført besparelser på driftsbudgettet samtidig med at flere opgaver bliver løst. De forskellige tiltag har ført til meget tilfredse beboere. Landsbyggefonden har meddelt, at de kommer på besigtigelse med henblik på behandling af ansøgning om midler til helhedsplan. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bente Nees supplerede med, at det var meget positivt, at beboerne giver spontant udtryk for, at man er meget tilfredse med driften i afdelingen. Samtidig har man sparet knap kr. på budgettet. Pia Christiansen spurgte, hvorfor afdelingen havde sat så mange tiltag i værk, når Landsbyggefonden var på trappen. Bente Nees svarede, at dette var for at vise en velvilje til at holde området og varetage nogle af de ting, som man på forhånd viste, at man ikke kunne få støtte til. Orienteringen taget til efterretning Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Landsbyggefonden har meddelt, at de som led i sagsbehandlingen af afdelingens ansøgning ønsker at besigtige afdelingen den 20. november Til besigtigelsen deltager udover Landsbyggefonden Domea, den tekniske rådgiver på helhedsplanen og repræsentanter fra afdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. Det indføjes i referatet hvilke afdelinger, der er i helhedsplan. Det skal her til referatet anføres, at dette drejer sig om Prags Boulevard, Morelhaven, Kongensgade, Gadehavegård og Markedspladsen Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt På seneste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om altanprojektet på Harsdorffsvej samt afdelingsbestyrelsen ville blive sende projektet til urafstemning. Denne fandt sted i starten af oktober. Af 32 mulige stemmer fordelte stemmerne sig således: Side 8 af 16

9 For: 16 stemmer Imod: 12 stemmer Projektet er derfor vedtaget. Afdelingsbestyrelsen har på den baggrund bedt om, at projekteringen fortsættes. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Baggrund Afdeling Sølvkær har tidligere fået tildelt midler fra arbejdskapitalen på grund af en anstrengt økonomi. Midlerne blev givet til etablering af skure og affaldssystem som medførte en årlig besparelse på afdelingens renovationsbudget. Der har fra skiftende afdelingsbestyrelser i de sidste par år været fokus på økonomien som har betydet at der er skåret helt ind til benet på driftsbudgettet. Afdelingen er økonomisk sårbar og er ikke i stand til at rette op på den økonomiske svære situation. Afdelingen er beliggende i et idyllisk område i Skibby. Boligerne er tæt lav bebyggelse rækkehuse med store grønne udearealer. Selve boligerne fremstår pæne, dog trænger køkkenerne indenfor kort tid til udskiftning. En af afdelingens store udfordringer er, at infrastrukturen i lokalområdet er meget mangelfuld. Der er nedlagt busruter af Frederikssunds Kommune som betyder, at der kun kører en bus i timen i dagtimerne og hver anden time efter kl Der kører ingen toge til området. Det har som konsekvens, at det gør det vanskeligt at få en families hverdag til at hænge sammen uden egen bil. Der bor for tiden mange beboere i afdelingen som er vanskeligt stillet og som ikke har råd til en bil. Denne problemstilling blev diskuteret ved det nyligt afholdte styringsdialogmøde med Frederikssund Kommune, men der forventes ikke nogen betydende ændring i antallet af ruter i den nærmeste fremtid. Frederikssunds Kommune har anvisningsretten til 10% af lejemålene. Der er ikke mange der er indsat af kommunen, men da der reelt ikke er nogen venteliste tiltrækkes personer, som er i akut bolignød af mange forskellige årsager. Side 9 af 16

10 Pt. står 3 lejemål i tomgang. Indtil fornyligt har 4 lejemål stået i tomgang i 2 måneder. 5 lejemål har i en periode stået i tomgang i mellem 8 mdr. til 1,9 år. Det er primært de store 4-vær. Boliger på 100 m2 som er meget dyre og derfor vanskelige at udleje. Afdelingen har pt. en meget kort venteliste på 5-9 potentielle lejere. Ventelisten har derfor reelt ikke nogen værdi. Beboerdemokratiet er velfungerede med potentiale efter en længere periode, hvor der har været en del uro i afdelingen. Det vurderes at have haft en afsnittende effekt på ventelisten. Huslejen Afdeling Sølvkær består af 50 almene familieboliger med 1 til 4 rum og et samlet bruttoareal på m2. Boligerne er fordelt med følgende: 8 1 rums boliger 44 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 58 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 85 m2 mdl. Leje kr alt incl. 8 4 rums boliger 100 m2 mdl. Leje kr alt incl. Afdelingen har en gennemsnitshusleje på kr ,- pr. m2. Det må karakteriseres som højt sammenlignet med afdelinger i nærområdet. Det gælder både hvis man sammenligner med andre almene organisationer eller privat udlejning. I Frederikssund kan man leje en bolig til kr. kr. 952,- pr. m2 i en nyopført/nyrenoveret ejendom. Ligeledes ligger der almene afdelinger i umiddelbar nærhed af Sølvkær, hvor lejen pr. m2 også er væsentligt lavere. Her ligger lejen på helt ned til kr. 875,- m2. I en 4-rums bolig udgør a conto omkostningerne ca. 20 % af de samlede boligudgifter. Det må anses for ekstrem høj. Økonomien DFB er andelshaver i Skuldelev Varmeværk. Varmeomkostningerne må vurderes som høje bl.a. på grund af afviklingen af en gældspost i Skuldelev Varmeværk på kr ,-. Restgælden forventes afviklet inden for de næste 4 år. Gælden betyder, at huslejen via a conto udgifterne belastes med ca. kr. 600,- pr. mdr. afhængigt af lejemål. Samtidig har afdelingen et opsamlet underskud ved afslutningen af sidste regnskabsår på kr Underskuddet er relateret til de sidste 3 år og er fordelt med kr fra regnskabsåret 2011, kr fra regnskabsåret 2010 og kr fra regnskabsåret Der afdrages pt. ikke på underskuddet. Underskuddene kan primært relateres til utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Endelig udgør tab ved fraflytninger i regnskabsåret 2011 kr ,-. De samlede tilgodehavender var i sidste regnskabsår på kr ,-. Heraf vurderes ca. 1/3 som vanskelige at inddrive. Løsningsforslag På grundlag af ovenstående fremsættes følgende forslag: Hovedparten af afdelingens lån er på nuværende tidspunkt udamortiserede og afdelingen betaler et fast beløb på kr. kr ,- årligt til DFB s dispositionsfond. DFB kan vælge at støtte afdelingen med samme tilskud som indbetales til dispositionsfonden hvert år. For at sikre, at afdelingen ikke støttes ud over det rimelige kan organisationen beslutte at der skal søges Side 10 af 16

11 hvert år så boligorganisationen ikke bindes fremover. Dette vil betyde at huslejen sænkes med gennemsnitlig kr. 785,- pr. mdr. Gælden til Skuldelev varmeværk kan afvikles ved et tilskud fra dispositionsfonden. Dette tilskud kan eventuelt gives over 4 år. Dette vil reducere huslejen med ca. kr. 600, Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Økonomisk behov Udamortiserede ydelser Tilskud fra DFB ex. udamortiserede ydelser Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Afdelingens underskud på dækkes. Det vil give en besparelse på huslejen på kr. 452,- Markedsføring af afdelingen DOMEAS kommunikationsafdeling kan udarbejde forskellige tiltag som kan markedsføre afdelingen. Prisen for diverse tiltag vil være ca. kr ,- og aftales med afdelingen. Eksempler på tiltag kan være o Professionelle fotos o Skilteanalyse o Flagstænger o Hjemmeside o Profilbrochure o Annoncering Ovenstående tiltag vil, afhængigt af hvor mange tiltag der iværksættes kunne sænke husleje og a conto med sammenlagt ca. kr ,- pr. måned. Dette skønnes at have en positiv indvirkning på udlejningssituationen. Afdelingens lejetab for de sidste 3 regnskabsår udgør følgende: Regnskab 2011/12 er på kr ,- (er endnu ikke fuldt opgjort) Regnskab 2010/11 er på kr ,- Regnskab 2009/10 er på kr ,- Side 11 af 16

12 I alt er der således for de sidste 3 år samlet dækket lejetab for kr af DFB s dispositionsfond. Ovenstående løsningsforslag kan i tæt samarbejde med den nuværende afdelingsbestyrelse medvirke til, at en del af ovenstående midler for lejetab som dækkes af dispositionsfonden, i stedet kan anvendes til konstruktive langsigtet løsninger for afdelingen. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om iværksættelse af økonomisk genopretning af afdeling. Referat: Kirsten Malinovsky supplerede med, at man desuden havde haft kæmpe tab ved fraflytninger, idet der havde været flere eksempler på kommunalt indsatte lejere, som efter kort tid fraflyttede i nattens mulm og mørke, hvor istandsættelsen beløb sig til knap kr. Kirsten Malinovsky gjorde opmærksom på, at der kører endnu færre busser end i oplægget angivet. Desuden var der, udover en meget dyr Super- Brugs, ingen butikker i nærheden. Kirsten Malinovsky orienterede om, at afdelingens hensættelser til tab på fraflytninger, uanset om midler bevilliges eller ej, vil blive fastholdt på kr., indtil man ser hvordan initiativerne virker. John Adelsteen Andersen bemærkede, at man i afdelingen på sigt ønskede at gøre halvdelen af afdelingen til boliger for folk i alderen 50+. Peter Hansen bemærkede, at det var urimeligt, at afdelingen sad med gæld til varmeværk, og at man lynhurtigt burde lægge denne gæld op i hovedselskabet. Desuden foreslog Peter Hansen, set i lyset af at det var de største lejligheder, der vejede tungest i lejetabet, at man gjorde disse forholdsvist billigere, således at alle boligtyper fik en huslejesænkning, men at denne blot blev større for de fireværelses boliger. Poul Erik Jensen forespurgte, om man måtte lave differentieret husleje. Dette svarede Pia Christiansen bekræftende på. Bestyrelsen besluttede, at hovedselskabet overtager forpligtelsen på varmeværket i resten af lånets løbetid. Formandsskabet vil til næste møde i fællesskab med Domea regne på en gradueret huslejesænkning for i alt ca kr., som fremlægges på næste møde Gadehavegård Boligsocial helhedsplan I dialogen omkring Gadehavegård har vi fra både Høje-Taastrup Kommune og Landsbyggefonden fået opfordringer om at fortsætte det boligsociale arbejde i Gadehavegård og ansøge om en ny helhedsplan. Høje-Taastrup Kommune har tilkendegivet, at de fortsat vil støtte med 50% af egenbetalingen dvs. 12,5 % af det samlede budget. Side 12 af 16

13 Landsbyggefonden har ligeledes oplyst, at man vil se meget velvilligt på en ny ansøgning. Ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan skal være Landsbyggefonden i hænde senest 12 mdr. før afslutningen af den nuværende helhedsplan. Dvs. ved årsskiftet 2012/13. Set i relation til at afdelingen nu er kommet på ghettolisten, er det vigtigt at benytte alle muligheder, der kan medvirke til at fjerne afdelingen fra listen igen. Her er en ny boligsocial helhedsplan et vigtigt værktøj. Den 23. okt. afholdes der SU-møde med afdelingsbestyrelsen. Her indledes en diskussion med afdelingsbestyrelsen om, hvilken elementer en ny helhedsplan kan indeholde og det forventes, at afdelingsbestyrelsen her giver sin tilslutning til, at der skal søges igen. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der indsendes ansøgning om prækvalifikation til en ny boligsocial helhedsplan i Gadehavegård. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at projektet vil blive defineret med afdelingsbestyrelsen. Godkendt Hanebred Tagrenovering På seneste møde besluttede bestyrelsen at betale en del af afdragene på realkreditlånet vedr. tagudskiftning i afdeling Hanebred. Dog ønskede bestyrelsen at se forslag til en væsentligt kortere afdragsprofil end den på sidste møde fremlagte. Selskabets andel af betalingen optages som et banklån i afdelingen på , ydelsen herpå betales af selskabet med årligt i tre år. Renteomkostningerne andrager dermed kr. i alt. Det indstilles til bestyrelsen at godkende optagelse af et banklån samt at selskabets dispositionsfond betaler for afdragene på et sådant i henhold til ovenstående. Referat: Godkendt Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler På baggrund af tidligere udarbejdet rapport fra Danakon, vedrørende gennemgang og forslag til afhjælpning af mangelfuld afvanding fra tag og pumpebrønd, søger afdelingsbestyrelsen hermed om tilskud til: Nye og større tagrender kr. Ny og større pumpe til pumpebrønd (er etableret) kr. Etablering af afvandings render (ACO-drain) på tværs af sti gennem afdelingen kr. Side 13 af 16

14 Bemærk, at der kan blive tale om en mindre prisstigning i forhold til ovenstående pga. den tid der er gået siden sidste vurdering. Begrundelse for ansøgningen: Siden afdelingen blev taget i brug i 2004, har der ved særlig vejrlig været problemer med afvanding fra tagene og oversvømmelse ved pumpebrønden. De sidste 7 år er problemet blevet større pga. ændringer i klimaet og større mængder regn. Tagrenderne fungerer rimeligt ved almindelig regnvejr, men kan ikke klare større regnskyl og skybrud. Vandet løber ud over tagrenden og ned på fliserne og ud i haverne som ødelægges. Det vand som ender i pumpebrønden kunne ikke fjernes, da pumpen ikke var stor nok og fordi brønden meget tit blev tilstoppet af jord, sten og blade som regnvandet skyllede med. Denne del af problemet er nu løst ved etablering af en ny og større pumpe. Ovenstående forhold blev gennemgået under 1 og 5 års gennemgang af afdelingen hvor nogle tagrender blev rettet op. Det var ikke muligt at påvise, at der var fejl fra rådgiver eller entreprenør. Tagrendernes dimensionering og antallet af nedløbsrør blev undersøgt af flere parter og dimensioneringen er korrekt efter daværende bygningsreglement, selvom størrelsen måske ligger i den lave ende. Ovenstående problemer har tidligere været drøftet i Organisationsbestyrelsen og på den baggrund har afdelingen bedt Danakon om at gennemgå tag, render og brønde samt udarbejde forslag til udbedring. I Danakons fremsendte rapport konkluderes det at: De nuværende render kan fortsat bruges, men der skal ske en opretning igen og der skal etableres 4 ekstra nedløb på hver bygning. Det vil betyde gravearbejde flere steder i både for og baghaver. Prisen for dette er kr. + formentlig genetablering af haveanlæg og fliser i for og baghaver. En bedre løsning vil være at opsætte nye og større render. Man kan så bevare antallet af nedløb og undgår dermed gravearbejde og man får nogle tagrender, som vil kunne rumme de store vandmængder. Denne løsning vil sikre afdelingen i fremtiden, også selv om der kommer endnu mere regn. Prisen for dette er kr. En større og kraftigere pumpe er nødvendig i pumpebrønden. Prisen var kr. (Efter rapporten er skrevet, har det været nødvendigt at udskifte pumpen, og den er selvfølgelig udskiftet til den anbefalede størrelse. Endvidere kan det oplyses, at det er pumpe nr. 3 i afdelingens levetid.) Etablering af 7 ACO-drain (nedgravede render) på tværs af den gennemgående sti i Klostergården. Ved store regnskyl løber vandet ned ad flisegangen, og tager både jord, sten, bakflis og blade med sig. Endvidere underminerer vandet flisebelægningen over tid. Ved at lægge nedgravede render på tværs af stien, vil disse opfange vandet og de største emner vil blive sorteret fra i risten. Pris for dette er kr. 4 steder er der lunker på taget. Det er mere et kosmetisk problem, end det er et problem som er medvirkende til at vandet løber over tagrenderne. Et sted er en lunke rettet op, for at se om det afhjalp problemet, men det gjorde det ikke. Danakon oplyser, at der ikke er nødvendigt at rette disse lunker op, men hvis afdelingen vælger at opsætte nye og større render, skal de nederste 3 Side 14 af 16

15 rækker tegl af. I den forbindelse kunne man så vælge at rette den nederste lægte op. Organisationsbestyrelsen er bekendt med afdelingens økonomi, jævnfør tidligere ansøgninger om hjælp til genopretning af afdelings økonomi. Aktuelt har afdelingen en henlæggelse til planlagt vedligehold på ca kr., hvilket kun kan dække de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i de kommende år. Afdelingen har således ikke mulighed for selv at afholde udgiften til løsning af problemet. Pga. afdelingens trængte økonomi har det hidtil ikke været muligt at øge henlæggelserne. Afdelingen ansøger derfor om tilskud på kr. til udbedring af afvandingsproblemet, således at afdelingens økonomi ikke belastes yderligere af driftsunderskud. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt man vil bevillige kr. til arbejder som specificeret ovenfor. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt en eventuel bevilling skal tages fra arbejdskapitalen eller dispositionsfonden. Referat: John Adelsteen Andersen orienterede om, ansøgningen genfremsættes, da det har vist sig, at tagrenderne ikke var en del af sagen i Byggeskadefonden. John Adelsteen Andersen orienterede yderligere om, at forslaget om opretning af de nuværende tagrender har været forsøgt, uden et tilstrækkeligt godt resultat. Peter Hansen og John Adelsteen Andersen ønskede yderligere information om, hvordan ACO-drain lagt på tvært af gangstierne skulle kunne afhjælpe situationen. Dette undersøges yderligere. Det undersøges om udgifterne til pumpe er blevet lejemålsfordelt. Bestyrelsen besluttede at bevilligede kr. til udskiftning af tagrender fra arbejdskapitalen. Spørgsmålet om ACO-drain og pumpe afventer nærmere redegørelse. 7 Mødeplanlægning Følgende møder er planlagt fremadrettet: 13. december 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl sted følger 26. februar 2013 regnskabsmøde kl hos Domea 21. marts 2013 organisationsbestyrelsesmøde kl hos Domea 21. marts 2013 ordinært repræsentantskabsmøde kl hos Domea. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen drøftede at afholde decembermødet hos IDA igen. Domea undersøger alternativ. Driftscheferne inviteres med. Side 15 af 16

16 Orienteringen taget til efterretning. 8 Eventuelt Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme frem med forslag til politikker eller andre tiltag. Kirsten Malinovsky foreslog at man arbejdede hen imod et nyt logo. Susanne Pia Hansen fandt, at det nuværende logo var fint. Pia Christiansen bemærkede, at dette var et meget stort, men vigtigt arbejde og foreslog en skiltepolitik i sammenhæng med dette. Dette kunne kobles på rundturen rundt i afdelingerne. Side 16 af 16

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 52 Onsdag d. 30. november 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2

Læs mere

Dagsorden: Side 1 af 7

Dagsorden: Side 1 af 7 Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag d. 29. august 2011 kl. 17.30 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2 Forslag

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Endelig dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 50 Tirsdag d.17. maj 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 68 20. januar 2014, kl. 17.00 Mødet afholdes hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud) Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 76 Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 55 Tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 17.00 Hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 På Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg

Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere