FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager Voxpop...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop..."

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen Nyt navn, ny næstformand og nye toner Unge med autisme får retskrav på et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud Den 3-årige ungdomsuddannelse går i gang! Få ledige pladser tilbage til Malta IT-uddannelse til børn og unge Socialrådgiveren: Tilskud til pasning i daginstitution Medlemsindlæg: Ferie for børn med ASF 22 BOING: Asbjørns spekulationer 24 Kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager Voxpop Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Winnie Skjødt...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen Karen Prætorius...Tlf Mads Christensen...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Sekretariat Elisabeth Sandell Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Tlf Fax Bestilling af informationsmateriale Gitte Jespersen, Tlf SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Fælles telefontider Mandag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2007 Nr. 6 udkommer i uge 35 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 10. juli Nr. 7 udkommer i uge 39 Temanummer. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 7. august Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder version 2007 Morten Carlsson, formand LA Regeringen og en række ministre har opfundet en ny reform, som skal dække over virkeligheden i jernindustrien! De sidste par regeringer i dette lille, men meget rige land, har haft større og større vanskeligheder med at bevare pessimismen. Det er tilsyneladende nødvendigt konstant, at skabe skræk-scenarier om nationens kommende sammenbrud, hvis ikke de svage grupper herunder handicappede holder igen på økonomien. Det er tilsyneladende in, at undlade at fastholde sine retskrav på uddannelse, hjælp til beskæftigelse, en bolig og rimelig økonomisk kompensation. Nu er det de færreste politikere, som tør tage ansvar for noget som helst, derfor heller ikke for nedskæringer eller forringelser. Disse ord erstattes af med ord som strukturelle tilpasninger, behov for dokumentation og inddragelse af rationaler. Vi får i Landsforeningen daglige dokumentationer på kommunernes brud på god forvaltningsskik. Kommunerne undskylder sig med, at de ikke får penge nok af regering og folketing og deres politiske kollegaer i folketinget skyder bolden tilbage. Ingen, ingen tager ansvar. For at dække over dette tåbelige spil, har regeringen opfundet den såkaldte kvalitetsreform. Først brydes der ned, skabes forvirring, udsultes og kontrolleres. Derefter stilles der krav til kvalitetsmåling, en glimrende mulighed for at lægge røgslør ud, forsinke nødvendige initiativer (til efter næste valg) og med fine ord at fralægge sig ansvaret. På samme måde som ingen forventer, at der kommer noget fornuftigt ud af undervisningsministerens hysteriske jagt på test og kontrol på alle uddannelser. Det skal gennemføres med alle midler og hurtigt. Ingen hensyntagen til handicappede eller andre med særlige behov. De bliver endnu engang hægtet af det er jo kun en mindre gruppe. I stedet burde undervisningsministeriet koncentrere sig om deres egne opgaver. Hvorfor kan det tage mere end 1 år at beskrive og få vedtaget et forslag til ungdomsuddannelse (for unge med særlige behov) når alle folketingets partier går ind for forslaget. Hvorfor er ministeriets svartider helt uacceptable. Det værste eksempel er Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvor møder aflyses og sager udsættes. Børn og forældre, som venter på et specialtilbud, får nu tidligst deres sager behandlet den 11. juni lige inden sommerferie. Undervisning og viden er det danske samfunds bedste aktiv. Derfor bør området prioriteres og der bør tages fat på førskoleundervisning, faglig opgradering af lærere til handicap-området, en aktiv inklusionsstrate gi og meget mere. Hr. undervisningsministeren har før følt sig stødt over min kritik af smøl i ministeriet. Det ville klæde ham i stedet, at begynde at lytte efter og komme i gang. Hvor gik VISO hen da den gik ud? Det spørgsmål rejser mange af vores medlemmer i denne tid. Da amterne skulle lukkes, var svaret på alle bønner om specialrådgivning og vidensdeling VISO. Nu er der gået 5 måneder og det virker ikke som om VISO selv har fået fat i arbejdsområde og brugerne er hensat i venteposition. Der er i denne sammenhæng al mulig grund til at understrege, at alle professionelle videnspersoner skal kende deres besøgstid. Faglige ambitioner og misforstået ledelses loyalitet må ikke overskygge, at vi som pårørende både har viden til og krav på medbestemmelse, overfor indsatsen i forhold til vores børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Man skal ikke lade sig spænde for en populisisk vogn og udelukkende rette sin indsats mod det populære (læs: de højtfungerende) eller til glæde for sig selv eller sin ledelse. Samfundet har på den ene side en forpligtigelse overfor sine borgere med særlige behov men forvaltes denne hjælp klogt giver det både rationale, udvikling og optimal livskvalitet. Sidste nyt om ungdomsuddannelsen Ved redaktionens afslutning, har der lige været et langt åbent samråd med undervisningsministeren, på baggrund af en række spørgsmål til lovforslag 196 (ungdomsuddannelse til unge med særlige behov). Undervisningsminister Bertel Haarder slog fast: At der indføres et retskrav for alle unge til en ungdomsuddannelse (altså ingen restgruppe). At kommunerne har ansvaret og at staten refunderer udgifterne via satspuljemidlerne. Kommunerne kan ikke med henvisning til den økonomiske situation undlade at iværksætte ungdomsuddannelsen. Hvis der kommer til at mangle penge, vil folketingets partier finde flere satspuljemidler frem. At der kan oprettes særlige kommunale eller selvejende institutioner som gennemfører ungdomsuddannelsen. At der kan indgå elementer af andre uddannelser (fra produktionsskoler m.fl.). Hvis den unge har førtidspension er dette uden udgift for kommunen. Hvis den unge er på kontanthjælp skal kommunen betale taksten for det statslige tilbud. Der er ingen entydig løsning på forsørgelsesgrundlaget for de unge. Det kan være alle former, men ikke SU. Loven forventes vedtaget inden folketinget går på ferie den 1. juni og den træder i kraft den 1. august Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007 Elisabeth Sandell, sekretariatsmedarbejder 50 medlemmer var lørdag den 14. april samlet i Middelfart til foreningens årlige repræsentantskabsmøde, hvor linjerne for de kommende års arbejde blev lagt. Langt de fleste af deltagerne var delegerede og var allerede aftenen før samlet til et fagligt oplæg af Landsforeningens advokat Lene Diemer omkring de lovmæssige krav til oprettelse af botilbud til vores unge med ASF. Lene Diemer var også dirigent på repræsentantskabsmødet og ledte således deltagerne igennem dagsordenens mange punkter. Det var et møde, som var præget af en varm, saglig tone i debatten og hvor samtlige beslutninger blev vedtaget enstemmigt. Formanden redegjorde for arbejdet i 2006, hvilket affødte enkelte spørgsmål vedr. sager som blev omtalt i den mundtlige beretning. Regnskaberne godkendtes uden diskussion og der var ros fra både de eksterne og interne revisorer til opfyldelsen af de bemærkninger, som blev fremsat ved sidste års repræsentantskabsmøde. Jørgen Ahler (tv) og Knud Lauridsen blev takket for deres mange års engagement i Landsforeningen Autisme. På vegne af den afgående hovedbestyrelse fremlagde formanden en ambitiøs treårsplan, som repræsentantskabet tilsluttede sig. De to justeringer af vedtægterne vedr. formålsparagraffen og kassererfunktionen blev begge vedtaget. Det betyder at Landsforeningens formålsparagraf nu er følgende: Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. Formanden beklagede den seneste tids stormvejr på baggrund af formandskabets meddelelse om at trække sig fra tillidsposterne. Opbakningen fra tillidsvalgte og menige medlemmer havde lunet og meddelelsen på repræsentantskabsmødet om at formandskabet fortsætter blev mødt med klapsalver. De indstillede kandidater blev alle valgt og hovedbestyrelsen i 2007 ser ud som følger: Morten Carlsson, kredsforening Storkøbenhavn Næstformænd: Lars Grønlund, kredsforening Storstrøm Winnie Skjødt, kredsforening Vejle Medlemmer: Bernd Weibeck, kredsforening Nordjylland Mads Christensen, kredsforening Århus Pernille Saxtrup, kredsforening Fyn Aage Sinkbæk, Aspergerforeningen Heidi Lassen, kredsforening København Frederiksberg Tine Heerup, kredsforening København Frederiksberg Peter K. Nielsen, kredsforening Viborg Karen Prætorius, kredsforening Bornholm Men mødet var også et farvel til to gamle kæmpere, som med 12 hhv. 18 år i hovedbestyrelsen, har sat sit præg på foreningen: Knud Lauridsen og Jørgen Ahler. Vi skylder dem et stort tak for deres lange og tålmodige indsats mange aftener og weekends i foreningens tjeneste gør også at vi bør rette en stor tak til deres koner, som har måttet undvære dem i en god sags tjeneste. Ingen af de to herrer forlader dog helt foreningens aktive liv, da Knud fortsætter i Ejendomsfondens bestyrelse og Jørgen i bestyrelserne for kredsforening Herning, Ejendomsfonden samt Langvadbjerg. Herefter var det kun at lukke mødet med kredsforening Storkøbenhavns delegerede Torben Riis-Nielsens ord:»dette er nok det mindst autistiske møde i Landsforeningen jeg har deltaget i«. Ferielukket på sekretariatet Landsforeningens sekretariat holder ferielukket i uge mandag den 16. juli til fredag den 27. juli 2007, begge dage inkl. Dog vil telefonrådgivningen ved socialrådgiverulla Kjer være åben. 4 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 TEMA...tema-artikel! Virkeligheden set fra Odense Den 19. SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser havde rekorddeltagelse, og der var flere forældre med end nogensinde. Eva Isager, journalist De er her alle sammen. Forældrene, fagfolkene og nogle af dem, det hele handler om de unge. I to dage har de lyttet og diskuteret og hyggesnakket, en hel del af dem har været på, og de ser ud som om, de kunne blive ved længe endnu. Stablerne af brugte kaffekopper i H. C. Andersen Hotellets køkken må være uendelige. Men alting har en ende, siger landsformand Morten Carlsson fra talerstolen. Et par timer tidligere sidder næsten 1200 mennesker med blikket rettet mod et billede af to køer, der ligger på en mark og glor.»forskellen på et menneske og en ko er, at mennesket har en virkelighedsopfattelse, som gør, at vi kan danne os forestillinger om fremtiden, og som driver os fremad,«siger Peter Lund Madsen fra scenen.»koen,«tilføjer han med et lille grin,»er blottet for visioner eller forestillingsevner.«køer kan se ubeskriveligt dumme ud, og salen har fuldstændig overgivet sig til Danmarks mest morsomme hjerneforsker. Hans indslag er perfekt timet i programmet. I to dage har Odense været værtsby for den 19. nationale SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser. Emnet er indkredset fra mange vinkler i 70 workshops, fem fokusgrupper og i plenum. Det har været koncentreret og ofte alvorligt. Ved at lære at flirte Men der bliver også grinet meget i de forskellige forsamlinger, hvoraf mange af pladshensyn er lagt ud i byen. Tag nu workshop nr. 56 om dramapædagogik og livsglæde, som tilfældigvis ruller sig ud i et lokale på hotellet. 13 mennesker står ret op og ned og skraldgriner. De er kommet på mini-latterkursus og skal lære at bruge deres egen krop som redskab til at udvikle det autistiske barns harmoni og løse konflikter. Underviseren, dramapædagog Betina Baden, vil gerne gøre op med myterne om autistiske børn. De kan f.eks. sagtens være harmoniske. Den store konferencesal var fyldt til bristepunktet, men storskærmene gav alle deltagere fornemmelsen af, at være tæt på. Dramapædagogik og latteren som værktøj var grænseoverskridende for flere af deltagerne. TEMA Lattermusklerne blev flittigt brugt under Peter Lund Madsens indlæg og var et forfriskende pust efter to dages læring. Der er brede, medfølende smil fremme hos tilhørerne under et af tilløbsstykkerne i plenum. Trine Uhrskov fra Aspergers Ressource Center har sammen med 23-årige Teit Bang Heerup og 24-årige Tobias Ussing et indlæg om den svære forståelse af egne ressourcer hos unge med diagnosen Aspergers syndrom. Både Teit og Tobias har diagnosen og kender til udfordringer i hverdagen med familie, venner, job, kærester osv. Alligevel sætter de sig hele tiden nye mål og når dem. Sådan som Peter Lund Madsen netop bagefter fortæller, at mennesket er. Lige nu er Tobias ved at lære at flirte med pigerne, men han lægger ikke skjul på, at det er stressende. Peter Lund Madsen satte publikums forestillingsevner på prøve, da han fortalte om koen og dens forestillingsevner.»det er en udfordring at være ung og have autisme, og samtidig er man en udfordring for de voksne,«siger Tobias. Trine Uhrskov slår fast, at der er mange ting, de unge ikke kan gennemskue og overskue, og at vi skal blive Teit og Tobias fortalte om udfordringerne ved at være ung og have atuisme. 6 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 TEMA TEMA ved med at være der for dem. Men det skal være på de unges egne præmisser. Bifaldet brager ned over trekløveret. Gode aftaler i land Konferencen har anslået tiltrukket 60 procent fagfolk og 40 procent forældre. Begge grupper netværker det bedste, de har lært i hver eneste pause. Fagfolk finder fagfolk, forældre finder forældre, eller også snakker man sammen på kryds og tværs. Blikkene finder mere eller mindre diskret ned i navlehøjde på de omkringstående, for her hænger plastikskiltene med navn og titel.»det er en god lejlighed til at møde kolleger og finde ud af, hvad der sker på området, og jeg har snakket med mange forskellige og fået flere gode aftaler i land,«siger lederen af Videnscenter for Autisme, Jannik Beyer.»Jeg prøver at koordinere med Charlotte (projektog udviklingskonsulent i videnscentret, red.), så vi ikke taler med de samme.«jannik Beyer: Det er en god lejlighed til at møde kolleger og finde ud af, hvad der sker på området. Jannik Beyer har kun nået en enkelt workshop, for han har også skullet nå at tale med så mange forældre som muligt:»det er fint at få tilbagemeldinger fra dem på vores arbejde.«behov for flere fagfolk Lis Lindskov fra Pårup Skoles Centerafdeling går rundt og bladrer i nogle af de mange pjecer, der er lagt frem i forhallen. Hun er til konferencen for 10. gang og kan se, at andelen af forældre med tiden er vokset.»jeg snakker med mange forældre, og det er udviklende for mig som fagperson. Lis Lindskov: Jeg snakker med mange forældre, og det er udviklende for mig som fagperson. Jeg snakker bevidst også med lærere, jeg ikke kender,«siger Lis Lindskov, som i det store program fremhæver foredragene af personer med en diagnose eller pårørende. Trine Uhrskov har stået for to workshops ud over foredraget i salen, men nåede at snakke med kolleger især mandag aften. Hun synes, Trine Uhrskov: Det sociale er en vigtig del af konferencen, men det vigtigste er, at skabe et fælles ståsted for forældre og fagfolk. at det sociale er en vigtig del af konferencen.»men der er noget, som er vigtigere. Det er at skabe et fælles ståsted for forældre og fagfolk sådan, at vi kan forstå hinanden. Til det formål har vi manglet et fagligt oplæg, som kunne trække endnu flere fagfolk til i plenum.«morten Carlsson: Brug evalueringsskemaerne. Når I udfylder skemaerne kan I være med til at gøre konferencen endnu bedre.»brug evalueringsskemaerne,«opfordrer Morten Carlsson i sin afslutning og erkender, at konferencen ikke kan blive større, hverken med hensyn til antal deltagere eller indlæg. I forhallen bliver der uddelt knus til højre og venstre, inden folk spredes ud i solskinnet. Mange benyttede lejlighederne i pauserne til at få råd og vejledning af Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer Landsforeningens bod var velbesøgt og der blev uddelt en masse foldere. Halfdans bog»kære Gabriel«gik som varmt brød. I pausen kunne man få bogen signeret. 8 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 TEMA Barnet flytter hjemmefra Oskar Plougmand og Preben Frederiksen har tilrettelagt deres sidste SIKON-konference. Nye hovedkræfter Preben Frederiksen, som især har været logistikeren i konferencerne, skal pensioneres inden så længe, så tidspunktet for at sige stop er også naturligt for ham. TEMA Eva Isager, journalist For 19. og sidste gang har Oskar Plougmand og Preben Frederiksen falkeblikket på til en SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser. De giver tilrettelæggelsen af det store arrangement videre til Landsforeningen og dermed trekvart års forarbejde med hver konference. Det var Oskar Plougmand, der som konsulent i socialministeriet fik øje på behovet for mere viden om autisme hos personalet, der tog sig af autistiske børn, og sammen med kollegaen Preben Frederiksen, organiserede den første konference. Der deltog kun 75 mennesker, men succesen var så stor, at konferencerne måtte gentages hvert år. I starten kun for fagfolk, men med tiden for stadigt flere forældre, og hele tiden med nyt indhold.»det er vemodigt at stoppe, men jeg er jo nødt til at give slip, og det gør det lidt lettere for mig, at der er kommet så mange nye mennesker med. I starten kendte jeg alle. Det har været en fornøjelse at rejse rundt og finde oplægsholdere, og også fagligt har jeg fået mange store oplevelser,«siger Oskar Plougmand, der blev pensioneret for fem år siden.»konferencen, vores hjertebarn, skal flytte hjemmefra og stå på egne ben. Det har været spændende, men også givet meget arbejde, og det er vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til formålet. Tingene skal være i orden, for deltagerne betaler for at være med.«ulla Møller-Christensen fra SIKON og Allan Jensen fra Landsforeningens sekretariat bliver de nye praktiske hovedkræfter. Ulla Møller-Christensen, som allerede i to år har haft et tæt samarbejde med de to veteraner, glæder sig:»det er sjovt at få tingene til at lykkes og være med til at udvikle konferencen. Man kan virkelig mærke, at den har betydning for folk. Så selv om vi ikke er så mange i sekretariatet, vil vi gerne gøre et ordentligt stykke arbejde. En god forberedelse giver en god konference.«oskar Plougmand:»Det er vemodigt at stoppe, men jeg er jo nødt til at give slip, og det gør det lidt lettere for mig, at der er kommet så mange nye mennesker med. Preben Frederiksen:»Konferencen, vores hjertebarn, skal flytte hjemmefra og stå på egne ben. Det har været spændende, men også givet meget arbejde, og det er vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til formålet.«10 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 ...det mener jeg! Landsforeningens kursussekretariat udbyder primært kurser for forældre og pårørende samt i begrænset omfang for fagfolk. Af Eva Isager, journalist Hvad synes forældrene om konferencen? Temadag Inklusion i folkeskolen Vi mangler stadig at få et par aftaler på plads, men her er det foreløbige program, så reservér allerede nu dagen! Karin Lindberg Christensen, Hillerød Søren Knakkergaard, Viborg Arrangør: Landsforeningen Autisme Kursussted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle Afholdelsesdato: Tirsdag den 28. august 2007 Kursuspris: Forældre: 350,- kr. Fagfolk: 750,- kr. Foreløbigt program Jeg har fået meget inspiration og er blevet fyldt op til at gå hjem og arbejde videre. Vores 17-årige datter, som har Aspergers syndrom og bor hjemme, skal til at finde ud af, hvad hun vil med sin fremtid, og vi vil gerne kunne rådgive hende. Det har også givet mig noget at snakke med andre forældre, selv om nogle af dem, jeg har mødt, har yngre børn. Det eneste, jeg mangler, er at finde oplysninger om kurser for unge med Aspergers syndrom det vil min datter gerne men jeg kan godt nå at spørge om det, inden vi slutter. Det allerbedste har været kontakten til andre forældre. Vi har blandt andet mødt forældrene til en 18-årig dreng, der ligesom vores 17-årige søn har infantil autisme, og vi fik gode tips til, hvordan vi skal planlægge hans fremtid. Vi kunne måske have fået endnu mere at vide på en workshop, vi ville være gået til, men foredragsholderen kom ikke. Der har været gode foredrag, men vi har undret os over, at man ikke kan stille spørgsmål i salen. Og så fik vi ikke så meget ud af Carl Söderholm, som fortalte om sit liv med Asperger, fordi vi har svært ved svensk. Jasna Kenjic Christensen og Jan Beck Christensen, Skanderborg Hvorfor er socialminister Eva Kjer Hansen eller en anden indflydelsesrig landspolitiker ikke med på konferencen? Det kunne være interessant at høre, hvad vedkommende ville gøre for vores område. Vi har lige været inde til workshoppen om piger med autisme, og der var rigtig meget, vi kunne bruge, for vi har en 12-årig datter med atypisk autisme. Vi er med på SIKON-konferencen for sjette gang siden år 2000, men det er første gang, der har været så meget netop om piger med autisme. Vi har hvert år fået meget ny faglig viden med hjem, men det største udbytte for os er dog kontakten til andre forældre. Start kl Kl Kl Kl Kl Kl Eftermiddag Afslutning kl Tilmelding på Velkomst ved Landsformand Morten Carlsson Oplæg v/stig Langvad, formand for DH Kaffepause Oplæg v/niels Egelund Professor v/danmarks Pædagogiske Universitet Oplæg v/birgitte Bjørn Mor til 2 drenge med Aspergers syndrom Frokost 3 eller 4 temagrupper Eftermiddagens program er endnu ikke fastlagt. 12 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Nyt navn, ny næstformand og nye toner Nyhedsbrev fra Landsforeningens hjemmeside Det får blandt andet den betydning, at der i fremtiden skal arbejdes seriøst og målrettet for, at få flere kvinder ind i ledelserne af det handicappolitiske arbejde, herunder også DSI forretningsudvalg. Landsforeningens formand Morten Carlsson og projektmedarbejder Allan Jensen deltog i weekenden 27/28. april i Repræsentantskabsmødet i DSI (de samvirkende invalideorgan isationer) s årlige repræsentantskabsmøde i Grenå. Mere end 70 repræsentanter for de 32 aktive tilsluttede organisationer har drøftet en lang række handicap-politiske tiltag og aktiviteter, den nye FN konvention, nyt domicil, styrkelse af det lokale DSI-arbejde og mange andre spørgsmål. I enstemmighed blev der vedtaget en nye socialpolitisk strategi og for første gang, en ligestillingspolitik for hele organisationen. DSI har bestået i 73 år med det samme navn men der var bred enighed om at tiden var inde til et navneskift: Fra 1. januar hedder det DANSKE HANDICAP- ORGANISATIONER forkortet DH. Endelig blev Landsforeningens formand Morten Carlsson, enstemmigt valgt som ny næstformand for Danske Handicaporganisationer de næste 2 år. DSI er paraply-organisation for 32 landsdækkende handicap-organisationer. Aftale med... FolkeFerie.dk tilbyder følgende rabatter til medlemmer af Landsforeningen Autisme: I de danske feriecentre tilbyder vi kr ,- rabat på ugeferie og 15% på miniferie. Rabatterne gælder i følgende feriecentre: Vigsø Bugt, Rødhus Klit, Sæby Søbad, Løjt, Middelfart, Marielyst, Karrebæksminde, Karlslunde Strand, Gilleleje og Sandvig. Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter. På FolkeFerie.dk s charterrejser opnås en rabat på kr. 300,- pr. person, såfremt rejsen bestilles senest 30 dage før afrej sedato. Dette rabattilbud kan kombineres med børnerabat, men ikke med andre rabatter. For at opnå ovenstående rabatter skal CPR.nr oplyses ved bestilling af rejsen/opholdet. Folkeferie.dk glæder sig til at byde Landsforeningens medlemmer velkommen i de danske feriecentre eller under sydens sol. Gl. Kongevej København V Tlf Unge med autisme får retskrav på et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud efter folkeskolen! Spændende muligheder på vej: Slagelse kommune ønsker interesse-tilkendegivelser. Efterskoleudvalg Øst har i samarbejde med Landsformand Morten Carlsson indledt et meget lovende samarbejde med Slagelse Kommune om at etablere et autismespecifikt uddannelsestilbud under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsestilbuddet tænkes placeret centralt i Slagelse, eventuelt sammen med et særligt tilrettelagt efterskoletilbud. I forbindelse med muligheden for videre planlægning ønsker Slagelse kommune en indikation af antallet af søgende familier. Skriv en mail til autismeforening.dk eller ring til tovholder i Efterskoleudvalg Øst, Hanne Veje, tlf Angiv venligst jeres navn, barnets navn og alder, diagnose samt nuværende eventuelle skoleplacering, samt om I er interesserede i et efterskoletilbud eller et ungdomsuddannelsestilbud i Slagelse. Bemærk: Dette er ikke direkte opskrivning, men udelukkende en undersøgelse af interessen for tilbuddene. Vær desuden opmærksom på, at efterskoletilbuddet ikke er omfattet af den nye lovgivning, og dermed ikke er underlagt regler om retskrav. Hanne Veje, Efterskoleudvalg Øst Om den kommende ungdomsuddannelse: Uddannelsen er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Uddannelsen skal give de unge kompetencer, så de kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning og indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, som skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning laver sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen. Der kan indgå elementer, som leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktions-skoler, erhvervsskoler mv. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke de eksisterende ungdomstilbud, men supplerer disse. Ved afslutningen får den unge et kompetencepapir, der beskriver uddannelsesforløbet og de kompetencer, den unge har opnået. 14 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Den 3-årige ungdomsuddannelse går i gang! Lovforslaget om ungdomsuddannelsen er nu så langt, at vi med sikkerhed kan sige det bliver vedtaget og træder i kraft til august i år. Videnscenter for autisme havde, for at være på forkant med udviklingen, arrangeret en temadag i Odense den 3. maj Her indledte Morten Carlsson med bl.a. at fortælle om de mange henvendelser og den store interesse, der er for denne uddannelse. I Landsforeningen følger vi udviklingen tæt og kan se at der allerede rundt omkring i landet bliver taget initiativer med henblik på igangsættelse efter sommerferien. Kontorchef Finn Kristensen fra Undervisningsministeriet var indbudt og holdt et oplæg om den nye lovgivning, om ansvaret og om finansieringen. Han understregede den meget væsentlige pointe, at uddannelsen er et lovkrav. At alle, som ikke kan være i et almindeligt ungdomsuddannelsesforløb, skal kunne rummes i dette 3-årige forløb. I lovforslaget, som 2. behandles den 15. maj, er der også indeholdt klagemulighed til Klagenævnet for vidtgående Specialundervisning. Tilbudet skal ligge i kommunerne, som skal varetage opgaven. Tilbudet er som nævnt 3- årigt og skal være startet før det 25. år. Tilbudet bliver ikke reduceret i antallet af år, hvis man har taget f.eks. 10. og 11. skoleår, ligesom det heller ikke tæller med, hvis man har haft efterskoleophold. Det er en fuldtids uddannelse, hvor der skal tilbydes 28 lektioner i 40 uger med indlagt praktik i sikre Allan Jensen, projektmedarbejder rammer. Tilbudet er således på i alt 840 timer på 3 år. Det er ikke et krav, at de 3 år skal tages i umiddelbar forlængelse. Der kan indgås særaftaler med praktikstedet. Praktikken er sat til en tredjedel af tiden. Der afsluttes med et kompetencebevis, som skal beskrive, hvad man har lært. Der er ingen, som får patent på at udbyde uddannelsen. Det er kommunen som bestemmer, hvem der må udbyde; det er også kommunen som betaler. Det skønnes, at 2,3% af ungdomsårgangene kan tilbydes denne 3-årige uddannelse, som skønnes at koste 74 mio. kr. om året. I 2007 kalkuleres med 21 millioner, som er jo er 5/12 af året. Der skal ske en løbende evaluering. Vi blev præsenteret for»den fynske Model«, som er en 3-årig ungdomsuddannelse under CSV, det tidligere Fyns Amts Specialundervisningsafdeling. Vi blev ført igennem lovgrundlag, målgruppe, værdigrundlag, formål, læseplaner, stofområder, fritids-og almendannende undervisning og fik således dannet os et indtryk af det store arbejde der allerede er foretaget, og som viser, at der arbejdes hårdt på at den uddannelse, som sættes i gang allerede til august, indtænkes i praksis. Efter pausen - og muligheden for at komme udenfor i det fynske forår fik vi en præsentation af Ungdomsskolen i Utterslev; en skole i Københavnsområdet, hvor skolen som har 90 elever og er på 4000 m 2 betragtes som én skole, uagtet elevernes handicap går fra at være begrænsede til omfattende. Hér har man gode erfaringer med at sende eleverne i praktik med støtteordninger med tilknyttet kurator. De pædagogiske værktøjer spænder over TEEACH, piktogrammer, PECS og så videre. Skolen arbejder p.t. på at fastlægge, hvilke elever som lever op til de krav, som ligger i den nye ungdomsuddannelse. Eftermiddagen bød på muligheden for at deltage i oplæg fra medarbejdere på Langagerskolen, som øste af de erfaringer, de har gjort sig med mere end 10 års arbejde med ungdomstilbud som en naturlig forlængelse af folkeskolen. Der var også et rigtig godt et oplæg fra Vejle, hvor der arbejdes med erhvervstilrettet IT, et tiltag, som unge med Aspergers syndrom har stor glæde af; mange af disse unge kommer efterfølgende i beskæftigelse i private og offentlige virksomheder. Der var foredrag fra Ungdoms- og Uddannelsesvejledning (UU) fra Københavns Kommune, hvor der blev taget udgangspunkt i en konkret årgang og hvad der var brug for; årgangen var 91 Center for Autisme talte om nye tiltag og Samrådet under Specialskoler havde oplæg om personaleuddannelse. Jannik Beyer fra Videnscenter for Autisme lukkede dagen ved at konstatere at det lovforslag, som nu bliver til virkelighed, bærer tydeligt præg af de tanker som er indeholdt i NAP; Den Nationale Autismeplan. Der er stadig meget, som er uafklaret, men vi får nu loven og så har vi også et ansvar for, at den bliver godt implementeret. Vi rejste hjem noget klogere end da vi kom! Der er få ledige pladser tilbage med afgang fra Billund til Malta september 2007 Rejs med Landsforeningen Autisme til Mellieha Holiday Centre på Malta. Børnevenlige omgivelser og vi er indkvarteret i fuldudstyrede bungalower. Malta har alt, hvad hjertet kan begære. En smuk natur og et hav så blåt med en sigtbarhed, der ikke ses andre steder i Middelhavet. For yderligere oplysninger samt tilmelding kontakt venligst Landsforeningen Autismes sekretariat på tlf eller 16 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet FOKUS PÅ AUTISME ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet i Middelfart.... 11 Meeting of Minds 2... 12 Gavekort... 13

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Drømmen om et godt nyt år... 2 Elevplads søges... 3 Autisme og stolthed... 4 Oplæg til Asperger... 5 For hvis skyld skal børn med ASF inkluderes i almindelige daginstitutioner?... 6 Mindeord

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 4 SEPTEMBER 2006 LÆS INDE I BLADET OM: Hvad skal VISO arbejde med? Sommerhøjskole i Vigsø Jamen, er det ikke logik, selv for fagfæller? Vælt murene med en kanon i loftet Nyt

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Psykisk tilgængelighed Af Aage Sinkbæk... Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Psykisk tilgængelighed Af Aage Sinkbæk... Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk... FOKUS PÅ AUTISME Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk... 3 Sekretariatet... 5 Informations-afd.... 5 Socialrådgivning... 6 LA s næstformænd... 7 Redaktionen... 7 Journalist...

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 6 Juni 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN n Sur-sød sommerhilsen. 2 n Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU?... 4 n Nyheder med småt... 4 n Juleferie uden»voldsom

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk) Redaktion: Elisabeth Sandell

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 1 Januar 2012 FOKUS PÅ AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II

ISSN: 1903-7937. Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012. 61. årgang. bladet. STU er også for Sofie. - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II ISSN: 1903-7937 Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 2 APril 2012 61. årgang bladet STU er også for Sofie - Tema om ungdomsuddannelse og KLAP II 2 n lev april 2012 4 Kort nyt 5 Leder Selvforsørgelse i

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME

Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME For fuld damp... 2 Landsforeningen Autisme... 4 Sekretariatet... 5 Socialrådgivning... 6 Bogholderi... 7 Projektleder... 8 Hovedbestyrelsens opgaver... 9 Ejendomsfonden... 9 Vejle, en

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere