FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager Voxpop...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop..."

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen Nyt navn, ny næstformand og nye toner Unge med autisme får retskrav på et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud Den 3-årige ungdomsuddannelse går i gang! Få ledige pladser tilbage til Malta IT-uddannelse til børn og unge Socialrådgiveren: Tilskud til pasning i daginstitution Medlemsindlæg: Ferie for børn med ASF 22 BOING: Asbjørns spekulationer 24 Kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager Voxpop Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Winnie Skjødt...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen Karen Prætorius...Tlf Mads Christensen...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Sekretariat Elisabeth Sandell Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Tlf Fax Bestilling af informationsmateriale Gitte Jespersen, Tlf SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Fælles telefontider Mandag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2007 Nr. 6 udkommer i uge 35 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 10. juli Nr. 7 udkommer i uge 39 Temanummer. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 7. august Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder version 2007 Morten Carlsson, formand LA Regeringen og en række ministre har opfundet en ny reform, som skal dække over virkeligheden i jernindustrien! De sidste par regeringer i dette lille, men meget rige land, har haft større og større vanskeligheder med at bevare pessimismen. Det er tilsyneladende nødvendigt konstant, at skabe skræk-scenarier om nationens kommende sammenbrud, hvis ikke de svage grupper herunder handicappede holder igen på økonomien. Det er tilsyneladende in, at undlade at fastholde sine retskrav på uddannelse, hjælp til beskæftigelse, en bolig og rimelig økonomisk kompensation. Nu er det de færreste politikere, som tør tage ansvar for noget som helst, derfor heller ikke for nedskæringer eller forringelser. Disse ord erstattes af med ord som strukturelle tilpasninger, behov for dokumentation og inddragelse af rationaler. Vi får i Landsforeningen daglige dokumentationer på kommunernes brud på god forvaltningsskik. Kommunerne undskylder sig med, at de ikke får penge nok af regering og folketing og deres politiske kollegaer i folketinget skyder bolden tilbage. Ingen, ingen tager ansvar. For at dække over dette tåbelige spil, har regeringen opfundet den såkaldte kvalitetsreform. Først brydes der ned, skabes forvirring, udsultes og kontrolleres. Derefter stilles der krav til kvalitetsmåling, en glimrende mulighed for at lægge røgslør ud, forsinke nødvendige initiativer (til efter næste valg) og med fine ord at fralægge sig ansvaret. På samme måde som ingen forventer, at der kommer noget fornuftigt ud af undervisningsministerens hysteriske jagt på test og kontrol på alle uddannelser. Det skal gennemføres med alle midler og hurtigt. Ingen hensyntagen til handicappede eller andre med særlige behov. De bliver endnu engang hægtet af det er jo kun en mindre gruppe. I stedet burde undervisningsministeriet koncentrere sig om deres egne opgaver. Hvorfor kan det tage mere end 1 år at beskrive og få vedtaget et forslag til ungdomsuddannelse (for unge med særlige behov) når alle folketingets partier går ind for forslaget. Hvorfor er ministeriets svartider helt uacceptable. Det værste eksempel er Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvor møder aflyses og sager udsættes. Børn og forældre, som venter på et specialtilbud, får nu tidligst deres sager behandlet den 11. juni lige inden sommerferie. Undervisning og viden er det danske samfunds bedste aktiv. Derfor bør området prioriteres og der bør tages fat på førskoleundervisning, faglig opgradering af lærere til handicap-området, en aktiv inklusionsstrate gi og meget mere. Hr. undervisningsministeren har før følt sig stødt over min kritik af smøl i ministeriet. Det ville klæde ham i stedet, at begynde at lytte efter og komme i gang. Hvor gik VISO hen da den gik ud? Det spørgsmål rejser mange af vores medlemmer i denne tid. Da amterne skulle lukkes, var svaret på alle bønner om specialrådgivning og vidensdeling VISO. Nu er der gået 5 måneder og det virker ikke som om VISO selv har fået fat i arbejdsområde og brugerne er hensat i venteposition. Der er i denne sammenhæng al mulig grund til at understrege, at alle professionelle videnspersoner skal kende deres besøgstid. Faglige ambitioner og misforstået ledelses loyalitet må ikke overskygge, at vi som pårørende både har viden til og krav på medbestemmelse, overfor indsatsen i forhold til vores børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Man skal ikke lade sig spænde for en populisisk vogn og udelukkende rette sin indsats mod det populære (læs: de højtfungerende) eller til glæde for sig selv eller sin ledelse. Samfundet har på den ene side en forpligtigelse overfor sine borgere med særlige behov men forvaltes denne hjælp klogt giver det både rationale, udvikling og optimal livskvalitet. Sidste nyt om ungdomsuddannelsen Ved redaktionens afslutning, har der lige været et langt åbent samråd med undervisningsministeren, på baggrund af en række spørgsmål til lovforslag 196 (ungdomsuddannelse til unge med særlige behov). Undervisningsminister Bertel Haarder slog fast: At der indføres et retskrav for alle unge til en ungdomsuddannelse (altså ingen restgruppe). At kommunerne har ansvaret og at staten refunderer udgifterne via satspuljemidlerne. Kommunerne kan ikke med henvisning til den økonomiske situation undlade at iværksætte ungdomsuddannelsen. Hvis der kommer til at mangle penge, vil folketingets partier finde flere satspuljemidler frem. At der kan oprettes særlige kommunale eller selvejende institutioner som gennemfører ungdomsuddannelsen. At der kan indgå elementer af andre uddannelser (fra produktionsskoler m.fl.). Hvis den unge har førtidspension er dette uden udgift for kommunen. Hvis den unge er på kontanthjælp skal kommunen betale taksten for det statslige tilbud. Der er ingen entydig løsning på forsørgelsesgrundlaget for de unge. Det kan være alle former, men ikke SU. Loven forventes vedtaget inden folketinget går på ferie den 1. juni og den træder i kraft den 1. august Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007 Elisabeth Sandell, sekretariatsmedarbejder 50 medlemmer var lørdag den 14. april samlet i Middelfart til foreningens årlige repræsentantskabsmøde, hvor linjerne for de kommende års arbejde blev lagt. Langt de fleste af deltagerne var delegerede og var allerede aftenen før samlet til et fagligt oplæg af Landsforeningens advokat Lene Diemer omkring de lovmæssige krav til oprettelse af botilbud til vores unge med ASF. Lene Diemer var også dirigent på repræsentantskabsmødet og ledte således deltagerne igennem dagsordenens mange punkter. Det var et møde, som var præget af en varm, saglig tone i debatten og hvor samtlige beslutninger blev vedtaget enstemmigt. Formanden redegjorde for arbejdet i 2006, hvilket affødte enkelte spørgsmål vedr. sager som blev omtalt i den mundtlige beretning. Regnskaberne godkendtes uden diskussion og der var ros fra både de eksterne og interne revisorer til opfyldelsen af de bemærkninger, som blev fremsat ved sidste års repræsentantskabsmøde. Jørgen Ahler (tv) og Knud Lauridsen blev takket for deres mange års engagement i Landsforeningen Autisme. På vegne af den afgående hovedbestyrelse fremlagde formanden en ambitiøs treårsplan, som repræsentantskabet tilsluttede sig. De to justeringer af vedtægterne vedr. formålsparagraffen og kassererfunktionen blev begge vedtaget. Det betyder at Landsforeningens formålsparagraf nu er følgende: Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. Formanden beklagede den seneste tids stormvejr på baggrund af formandskabets meddelelse om at trække sig fra tillidsposterne. Opbakningen fra tillidsvalgte og menige medlemmer havde lunet og meddelelsen på repræsentantskabsmødet om at formandskabet fortsætter blev mødt med klapsalver. De indstillede kandidater blev alle valgt og hovedbestyrelsen i 2007 ser ud som følger: Morten Carlsson, kredsforening Storkøbenhavn Næstformænd: Lars Grønlund, kredsforening Storstrøm Winnie Skjødt, kredsforening Vejle Medlemmer: Bernd Weibeck, kredsforening Nordjylland Mads Christensen, kredsforening Århus Pernille Saxtrup, kredsforening Fyn Aage Sinkbæk, Aspergerforeningen Heidi Lassen, kredsforening København Frederiksberg Tine Heerup, kredsforening København Frederiksberg Peter K. Nielsen, kredsforening Viborg Karen Prætorius, kredsforening Bornholm Men mødet var også et farvel til to gamle kæmpere, som med 12 hhv. 18 år i hovedbestyrelsen, har sat sit præg på foreningen: Knud Lauridsen og Jørgen Ahler. Vi skylder dem et stort tak for deres lange og tålmodige indsats mange aftener og weekends i foreningens tjeneste gør også at vi bør rette en stor tak til deres koner, som har måttet undvære dem i en god sags tjeneste. Ingen af de to herrer forlader dog helt foreningens aktive liv, da Knud fortsætter i Ejendomsfondens bestyrelse og Jørgen i bestyrelserne for kredsforening Herning, Ejendomsfonden samt Langvadbjerg. Herefter var det kun at lukke mødet med kredsforening Storkøbenhavns delegerede Torben Riis-Nielsens ord:»dette er nok det mindst autistiske møde i Landsforeningen jeg har deltaget i«. Ferielukket på sekretariatet Landsforeningens sekretariat holder ferielukket i uge mandag den 16. juli til fredag den 27. juli 2007, begge dage inkl. Dog vil telefonrådgivningen ved socialrådgiverulla Kjer være åben. 4 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 TEMA...tema-artikel! Virkeligheden set fra Odense Den 19. SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser havde rekorddeltagelse, og der var flere forældre med end nogensinde. Eva Isager, journalist De er her alle sammen. Forældrene, fagfolkene og nogle af dem, det hele handler om de unge. I to dage har de lyttet og diskuteret og hyggesnakket, en hel del af dem har været på, og de ser ud som om, de kunne blive ved længe endnu. Stablerne af brugte kaffekopper i H. C. Andersen Hotellets køkken må være uendelige. Men alting har en ende, siger landsformand Morten Carlsson fra talerstolen. Et par timer tidligere sidder næsten 1200 mennesker med blikket rettet mod et billede af to køer, der ligger på en mark og glor.»forskellen på et menneske og en ko er, at mennesket har en virkelighedsopfattelse, som gør, at vi kan danne os forestillinger om fremtiden, og som driver os fremad,«siger Peter Lund Madsen fra scenen.»koen,«tilføjer han med et lille grin,»er blottet for visioner eller forestillingsevner.«køer kan se ubeskriveligt dumme ud, og salen har fuldstændig overgivet sig til Danmarks mest morsomme hjerneforsker. Hans indslag er perfekt timet i programmet. I to dage har Odense været værtsby for den 19. nationale SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser. Emnet er indkredset fra mange vinkler i 70 workshops, fem fokusgrupper og i plenum. Det har været koncentreret og ofte alvorligt. Ved at lære at flirte Men der bliver også grinet meget i de forskellige forsamlinger, hvoraf mange af pladshensyn er lagt ud i byen. Tag nu workshop nr. 56 om dramapædagogik og livsglæde, som tilfældigvis ruller sig ud i et lokale på hotellet. 13 mennesker står ret op og ned og skraldgriner. De er kommet på mini-latterkursus og skal lære at bruge deres egen krop som redskab til at udvikle det autistiske barns harmoni og løse konflikter. Underviseren, dramapædagog Betina Baden, vil gerne gøre op med myterne om autistiske børn. De kan f.eks. sagtens være harmoniske. Den store konferencesal var fyldt til bristepunktet, men storskærmene gav alle deltagere fornemmelsen af, at være tæt på. Dramapædagogik og latteren som værktøj var grænseoverskridende for flere af deltagerne. TEMA Lattermusklerne blev flittigt brugt under Peter Lund Madsens indlæg og var et forfriskende pust efter to dages læring. Der er brede, medfølende smil fremme hos tilhørerne under et af tilløbsstykkerne i plenum. Trine Uhrskov fra Aspergers Ressource Center har sammen med 23-årige Teit Bang Heerup og 24-årige Tobias Ussing et indlæg om den svære forståelse af egne ressourcer hos unge med diagnosen Aspergers syndrom. Både Teit og Tobias har diagnosen og kender til udfordringer i hverdagen med familie, venner, job, kærester osv. Alligevel sætter de sig hele tiden nye mål og når dem. Sådan som Peter Lund Madsen netop bagefter fortæller, at mennesket er. Lige nu er Tobias ved at lære at flirte med pigerne, men han lægger ikke skjul på, at det er stressende. Peter Lund Madsen satte publikums forestillingsevner på prøve, da han fortalte om koen og dens forestillingsevner.»det er en udfordring at være ung og have autisme, og samtidig er man en udfordring for de voksne,«siger Tobias. Trine Uhrskov slår fast, at der er mange ting, de unge ikke kan gennemskue og overskue, og at vi skal blive Teit og Tobias fortalte om udfordringerne ved at være ung og have atuisme. 6 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 TEMA TEMA ved med at være der for dem. Men det skal være på de unges egne præmisser. Bifaldet brager ned over trekløveret. Gode aftaler i land Konferencen har anslået tiltrukket 60 procent fagfolk og 40 procent forældre. Begge grupper netværker det bedste, de har lært i hver eneste pause. Fagfolk finder fagfolk, forældre finder forældre, eller også snakker man sammen på kryds og tværs. Blikkene finder mere eller mindre diskret ned i navlehøjde på de omkringstående, for her hænger plastikskiltene med navn og titel.»det er en god lejlighed til at møde kolleger og finde ud af, hvad der sker på området, og jeg har snakket med mange forskellige og fået flere gode aftaler i land,«siger lederen af Videnscenter for Autisme, Jannik Beyer.»Jeg prøver at koordinere med Charlotte (projektog udviklingskonsulent i videnscentret, red.), så vi ikke taler med de samme.«jannik Beyer: Det er en god lejlighed til at møde kolleger og finde ud af, hvad der sker på området. Jannik Beyer har kun nået en enkelt workshop, for han har også skullet nå at tale med så mange forældre som muligt:»det er fint at få tilbagemeldinger fra dem på vores arbejde.«behov for flere fagfolk Lis Lindskov fra Pårup Skoles Centerafdeling går rundt og bladrer i nogle af de mange pjecer, der er lagt frem i forhallen. Hun er til konferencen for 10. gang og kan se, at andelen af forældre med tiden er vokset.»jeg snakker med mange forældre, og det er udviklende for mig som fagperson. Lis Lindskov: Jeg snakker med mange forældre, og det er udviklende for mig som fagperson. Jeg snakker bevidst også med lærere, jeg ikke kender,«siger Lis Lindskov, som i det store program fremhæver foredragene af personer med en diagnose eller pårørende. Trine Uhrskov har stået for to workshops ud over foredraget i salen, men nåede at snakke med kolleger især mandag aften. Hun synes, Trine Uhrskov: Det sociale er en vigtig del af konferencen, men det vigtigste er, at skabe et fælles ståsted for forældre og fagfolk. at det sociale er en vigtig del af konferencen.»men der er noget, som er vigtigere. Det er at skabe et fælles ståsted for forældre og fagfolk sådan, at vi kan forstå hinanden. Til det formål har vi manglet et fagligt oplæg, som kunne trække endnu flere fagfolk til i plenum.«morten Carlsson: Brug evalueringsskemaerne. Når I udfylder skemaerne kan I være med til at gøre konferencen endnu bedre.»brug evalueringsskemaerne,«opfordrer Morten Carlsson i sin afslutning og erkender, at konferencen ikke kan blive større, hverken med hensyn til antal deltagere eller indlæg. I forhallen bliver der uddelt knus til højre og venstre, inden folk spredes ud i solskinnet. Mange benyttede lejlighederne i pauserne til at få råd og vejledning af Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer Landsforeningens bod var velbesøgt og der blev uddelt en masse foldere. Halfdans bog»kære Gabriel«gik som varmt brød. I pausen kunne man få bogen signeret. 8 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 TEMA Barnet flytter hjemmefra Oskar Plougmand og Preben Frederiksen har tilrettelagt deres sidste SIKON-konference. Nye hovedkræfter Preben Frederiksen, som især har været logistikeren i konferencerne, skal pensioneres inden så længe, så tidspunktet for at sige stop er også naturligt for ham. TEMA Eva Isager, journalist For 19. og sidste gang har Oskar Plougmand og Preben Frederiksen falkeblikket på til en SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser. De giver tilrettelæggelsen af det store arrangement videre til Landsforeningen og dermed trekvart års forarbejde med hver konference. Det var Oskar Plougmand, der som konsulent i socialministeriet fik øje på behovet for mere viden om autisme hos personalet, der tog sig af autistiske børn, og sammen med kollegaen Preben Frederiksen, organiserede den første konference. Der deltog kun 75 mennesker, men succesen var så stor, at konferencerne måtte gentages hvert år. I starten kun for fagfolk, men med tiden for stadigt flere forældre, og hele tiden med nyt indhold.»det er vemodigt at stoppe, men jeg er jo nødt til at give slip, og det gør det lidt lettere for mig, at der er kommet så mange nye mennesker med. I starten kendte jeg alle. Det har været en fornøjelse at rejse rundt og finde oplægsholdere, og også fagligt har jeg fået mange store oplevelser,«siger Oskar Plougmand, der blev pensioneret for fem år siden.»konferencen, vores hjertebarn, skal flytte hjemmefra og stå på egne ben. Det har været spændende, men også givet meget arbejde, og det er vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til formålet. Tingene skal være i orden, for deltagerne betaler for at være med.«ulla Møller-Christensen fra SIKON og Allan Jensen fra Landsforeningens sekretariat bliver de nye praktiske hovedkræfter. Ulla Møller-Christensen, som allerede i to år har haft et tæt samarbejde med de to veteraner, glæder sig:»det er sjovt at få tingene til at lykkes og være med til at udvikle konferencen. Man kan virkelig mærke, at den har betydning for folk. Så selv om vi ikke er så mange i sekretariatet, vil vi gerne gøre et ordentligt stykke arbejde. En god forberedelse giver en god konference.«oskar Plougmand:»Det er vemodigt at stoppe, men jeg er jo nødt til at give slip, og det gør det lidt lettere for mig, at der er kommet så mange nye mennesker med. Preben Frederiksen:»Konferencen, vores hjertebarn, skal flytte hjemmefra og stå på egne ben. Det har været spændende, men også givet meget arbejde, og det er vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer til formålet.«10 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 ...det mener jeg! Landsforeningens kursussekretariat udbyder primært kurser for forældre og pårørende samt i begrænset omfang for fagfolk. Af Eva Isager, journalist Hvad synes forældrene om konferencen? Temadag Inklusion i folkeskolen Vi mangler stadig at få et par aftaler på plads, men her er det foreløbige program, så reservér allerede nu dagen! Karin Lindberg Christensen, Hillerød Søren Knakkergaard, Viborg Arrangør: Landsforeningen Autisme Kursussted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle Afholdelsesdato: Tirsdag den 28. august 2007 Kursuspris: Forældre: 350,- kr. Fagfolk: 750,- kr. Foreløbigt program Jeg har fået meget inspiration og er blevet fyldt op til at gå hjem og arbejde videre. Vores 17-årige datter, som har Aspergers syndrom og bor hjemme, skal til at finde ud af, hvad hun vil med sin fremtid, og vi vil gerne kunne rådgive hende. Det har også givet mig noget at snakke med andre forældre, selv om nogle af dem, jeg har mødt, har yngre børn. Det eneste, jeg mangler, er at finde oplysninger om kurser for unge med Aspergers syndrom det vil min datter gerne men jeg kan godt nå at spørge om det, inden vi slutter. Det allerbedste har været kontakten til andre forældre. Vi har blandt andet mødt forældrene til en 18-årig dreng, der ligesom vores 17-årige søn har infantil autisme, og vi fik gode tips til, hvordan vi skal planlægge hans fremtid. Vi kunne måske have fået endnu mere at vide på en workshop, vi ville være gået til, men foredragsholderen kom ikke. Der har været gode foredrag, men vi har undret os over, at man ikke kan stille spørgsmål i salen. Og så fik vi ikke så meget ud af Carl Söderholm, som fortalte om sit liv med Asperger, fordi vi har svært ved svensk. Jasna Kenjic Christensen og Jan Beck Christensen, Skanderborg Hvorfor er socialminister Eva Kjer Hansen eller en anden indflydelsesrig landspolitiker ikke med på konferencen? Det kunne være interessant at høre, hvad vedkommende ville gøre for vores område. Vi har lige været inde til workshoppen om piger med autisme, og der var rigtig meget, vi kunne bruge, for vi har en 12-årig datter med atypisk autisme. Vi er med på SIKON-konferencen for sjette gang siden år 2000, men det er første gang, der har været så meget netop om piger med autisme. Vi har hvert år fået meget ny faglig viden med hjem, men det største udbytte for os er dog kontakten til andre forældre. Start kl Kl Kl Kl Kl Kl Eftermiddag Afslutning kl Tilmelding på Velkomst ved Landsformand Morten Carlsson Oplæg v/stig Langvad, formand for DH Kaffepause Oplæg v/niels Egelund Professor v/danmarks Pædagogiske Universitet Oplæg v/birgitte Bjørn Mor til 2 drenge med Aspergers syndrom Frokost 3 eller 4 temagrupper Eftermiddagens program er endnu ikke fastlagt. 12 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Nyt navn, ny næstformand og nye toner Nyhedsbrev fra Landsforeningens hjemmeside Det får blandt andet den betydning, at der i fremtiden skal arbejdes seriøst og målrettet for, at få flere kvinder ind i ledelserne af det handicappolitiske arbejde, herunder også DSI forretningsudvalg. Landsforeningens formand Morten Carlsson og projektmedarbejder Allan Jensen deltog i weekenden 27/28. april i Repræsentantskabsmødet i DSI (de samvirkende invalideorgan isationer) s årlige repræsentantskabsmøde i Grenå. Mere end 70 repræsentanter for de 32 aktive tilsluttede organisationer har drøftet en lang række handicap-politiske tiltag og aktiviteter, den nye FN konvention, nyt domicil, styrkelse af det lokale DSI-arbejde og mange andre spørgsmål. I enstemmighed blev der vedtaget en nye socialpolitisk strategi og for første gang, en ligestillingspolitik for hele organisationen. DSI har bestået i 73 år med det samme navn men der var bred enighed om at tiden var inde til et navneskift: Fra 1. januar hedder det DANSKE HANDICAP- ORGANISATIONER forkortet DH. Endelig blev Landsforeningens formand Morten Carlsson, enstemmigt valgt som ny næstformand for Danske Handicaporganisationer de næste 2 år. DSI er paraply-organisation for 32 landsdækkende handicap-organisationer. Aftale med... FolkeFerie.dk tilbyder følgende rabatter til medlemmer af Landsforeningen Autisme: I de danske feriecentre tilbyder vi kr ,- rabat på ugeferie og 15% på miniferie. Rabatterne gælder i følgende feriecentre: Vigsø Bugt, Rødhus Klit, Sæby Søbad, Løjt, Middelfart, Marielyst, Karrebæksminde, Karlslunde Strand, Gilleleje og Sandvig. Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter. På FolkeFerie.dk s charterrejser opnås en rabat på kr. 300,- pr. person, såfremt rejsen bestilles senest 30 dage før afrej sedato. Dette rabattilbud kan kombineres med børnerabat, men ikke med andre rabatter. For at opnå ovenstående rabatter skal CPR.nr oplyses ved bestilling af rejsen/opholdet. Folkeferie.dk glæder sig til at byde Landsforeningens medlemmer velkommen i de danske feriecentre eller under sydens sol. Gl. Kongevej København V Tlf Unge med autisme får retskrav på et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud efter folkeskolen! Spændende muligheder på vej: Slagelse kommune ønsker interesse-tilkendegivelser. Efterskoleudvalg Øst har i samarbejde med Landsformand Morten Carlsson indledt et meget lovende samarbejde med Slagelse Kommune om at etablere et autismespecifikt uddannelsestilbud under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsestilbuddet tænkes placeret centralt i Slagelse, eventuelt sammen med et særligt tilrettelagt efterskoletilbud. I forbindelse med muligheden for videre planlægning ønsker Slagelse kommune en indikation af antallet af søgende familier. Skriv en mail til autismeforening.dk eller ring til tovholder i Efterskoleudvalg Øst, Hanne Veje, tlf Angiv venligst jeres navn, barnets navn og alder, diagnose samt nuværende eventuelle skoleplacering, samt om I er interesserede i et efterskoletilbud eller et ungdomsuddannelsestilbud i Slagelse. Bemærk: Dette er ikke direkte opskrivning, men udelukkende en undersøgelse af interessen for tilbuddene. Vær desuden opmærksom på, at efterskoletilbuddet ikke er omfattet af den nye lovgivning, og dermed ikke er underlagt regler om retskrav. Hanne Veje, Efterskoleudvalg Øst Om den kommende ungdomsuddannelse: Uddannelsen er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Uddannelsen skal give de unge kompetencer, så de kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning og indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, som skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning laver sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen. Der kan indgå elementer, som leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktions-skoler, erhvervsskoler mv. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke de eksisterende ungdomstilbud, men supplerer disse. Ved afslutningen får den unge et kompetencepapir, der beskriver uddannelsesforløbet og de kompetencer, den unge har opnået. 14 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Den 3-årige ungdomsuddannelse går i gang! Lovforslaget om ungdomsuddannelsen er nu så langt, at vi med sikkerhed kan sige det bliver vedtaget og træder i kraft til august i år. Videnscenter for autisme havde, for at være på forkant med udviklingen, arrangeret en temadag i Odense den 3. maj Her indledte Morten Carlsson med bl.a. at fortælle om de mange henvendelser og den store interesse, der er for denne uddannelse. I Landsforeningen følger vi udviklingen tæt og kan se at der allerede rundt omkring i landet bliver taget initiativer med henblik på igangsættelse efter sommerferien. Kontorchef Finn Kristensen fra Undervisningsministeriet var indbudt og holdt et oplæg om den nye lovgivning, om ansvaret og om finansieringen. Han understregede den meget væsentlige pointe, at uddannelsen er et lovkrav. At alle, som ikke kan være i et almindeligt ungdomsuddannelsesforløb, skal kunne rummes i dette 3-årige forløb. I lovforslaget, som 2. behandles den 15. maj, er der også indeholdt klagemulighed til Klagenævnet for vidtgående Specialundervisning. Tilbudet skal ligge i kommunerne, som skal varetage opgaven. Tilbudet er som nævnt 3- årigt og skal være startet før det 25. år. Tilbudet bliver ikke reduceret i antallet af år, hvis man har taget f.eks. 10. og 11. skoleår, ligesom det heller ikke tæller med, hvis man har haft efterskoleophold. Det er en fuldtids uddannelse, hvor der skal tilbydes 28 lektioner i 40 uger med indlagt praktik i sikre Allan Jensen, projektmedarbejder rammer. Tilbudet er således på i alt 840 timer på 3 år. Det er ikke et krav, at de 3 år skal tages i umiddelbar forlængelse. Der kan indgås særaftaler med praktikstedet. Praktikken er sat til en tredjedel af tiden. Der afsluttes med et kompetencebevis, som skal beskrive, hvad man har lært. Der er ingen, som får patent på at udbyde uddannelsen. Det er kommunen som bestemmer, hvem der må udbyde; det er også kommunen som betaler. Det skønnes, at 2,3% af ungdomsårgangene kan tilbydes denne 3-årige uddannelse, som skønnes at koste 74 mio. kr. om året. I 2007 kalkuleres med 21 millioner, som er jo er 5/12 af året. Der skal ske en løbende evaluering. Vi blev præsenteret for»den fynske Model«, som er en 3-årig ungdomsuddannelse under CSV, det tidligere Fyns Amts Specialundervisningsafdeling. Vi blev ført igennem lovgrundlag, målgruppe, værdigrundlag, formål, læseplaner, stofområder, fritids-og almendannende undervisning og fik således dannet os et indtryk af det store arbejde der allerede er foretaget, og som viser, at der arbejdes hårdt på at den uddannelse, som sættes i gang allerede til august, indtænkes i praksis. Efter pausen - og muligheden for at komme udenfor i det fynske forår fik vi en præsentation af Ungdomsskolen i Utterslev; en skole i Københavnsområdet, hvor skolen som har 90 elever og er på 4000 m 2 betragtes som én skole, uagtet elevernes handicap går fra at være begrænsede til omfattende. Hér har man gode erfaringer med at sende eleverne i praktik med støtteordninger med tilknyttet kurator. De pædagogiske værktøjer spænder over TEEACH, piktogrammer, PECS og så videre. Skolen arbejder p.t. på at fastlægge, hvilke elever som lever op til de krav, som ligger i den nye ungdomsuddannelse. Eftermiddagen bød på muligheden for at deltage i oplæg fra medarbejdere på Langagerskolen, som øste af de erfaringer, de har gjort sig med mere end 10 års arbejde med ungdomstilbud som en naturlig forlængelse af folkeskolen. Der var også et rigtig godt et oplæg fra Vejle, hvor der arbejdes med erhvervstilrettet IT, et tiltag, som unge med Aspergers syndrom har stor glæde af; mange af disse unge kommer efterfølgende i beskæftigelse i private og offentlige virksomheder. Der var foredrag fra Ungdoms- og Uddannelsesvejledning (UU) fra Københavns Kommune, hvor der blev taget udgangspunkt i en konkret årgang og hvad der var brug for; årgangen var 91 Center for Autisme talte om nye tiltag og Samrådet under Specialskoler havde oplæg om personaleuddannelse. Jannik Beyer fra Videnscenter for Autisme lukkede dagen ved at konstatere at det lovforslag, som nu bliver til virkelighed, bærer tydeligt præg af de tanker som er indeholdt i NAP; Den Nationale Autismeplan. Der er stadig meget, som er uafklaret, men vi får nu loven og så har vi også et ansvar for, at den bliver godt implementeret. Vi rejste hjem noget klogere end da vi kom! Der er få ledige pladser tilbage med afgang fra Billund til Malta september 2007 Rejs med Landsforeningen Autisme til Mellieha Holiday Centre på Malta. Børnevenlige omgivelser og vi er indkvarteret i fuldudstyrede bungalower. Malta har alt, hvad hjertet kan begære. En smuk natur og et hav så blåt med en sigtbarhed, der ikke ses andre steder i Middelhavet. For yderligere oplysninger samt tilmelding kontakt venligst Landsforeningen Autismes sekretariat på tlf eller 16 Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS TIL

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 13. marts 2009 www.svendborg.dk bu@svendborg.dk Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave nogle sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere