Bornholmske. fødevarer. fremtidens innovative eksporterhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholmske. fødevarer. fremtidens innovative eksporterhverv"

Transkript

1 Bornholmske fødevarer fremtidens innovative eksporterhverv

2 2 Indhold

3 Indledning...3 SevenCs: Ind til kernen og ud over horisonten...6 Forbrugerforståelse: Trendspotting...8 Forbrugerforståelse: Adfærdsændringer...10 Brugerdreven innovation: Spørg dine forbrugere...12 ú Mesterlære...14 ú Fortællinger...16 ú Fokusgruppe on location...18 ú Fluen på væggen...20 ú Sidespring...22 ú Skattejagt...24 ú Storyboard...26 ú Fotosafari...28 ú Associationskort

4 Bornholmske fødevarer fremtidens innovative eksporterhverv Den bornholmske fødevarebranche har stor betydning for den bornholmske samfundsøkonomi og befolkningens identitet. I lidt over et år har seks bornholmske fødevarevirksomheder arbejdet med ny viden og nye metoder til afdækning af brugernes behov, købsmotiver, fremtidens inno vative fødevarer og markedsmuligheder. Målet har været at understøtte udvikling og vækst i den enkelte virksomhed såvel som fødevarebranchen generelt og på sigt være med til at ska be et fremtidssikret og innovativt eksporterhverv, hvor Born holms position som en førende fødevareregion bliver styrket. De næste sider præsenterer de metoder og værktøjer, der har været brugt i projektet. Virksomhederne der deltog: Bornholms A/S: Direktør Henrik Petersen og produktudvikler Signe Folke BornPoultry A/S: Direktør Jørn Pedersen, direktør Jess Hoffmeyer Nielsen og salgschef Brian Jensen Ciderværkstedet / Bornholms Mosteri: Direktør Bertil Ekstrøm og salgsdirektør Morten Hansen Hallegaard Pølsemageri: Direktør Jørgen Toft Christensen KjaerStrup Chocolate by Hand ApS: Direktør Peter Bræstrup og Birgitte Kjær Lehnsgaard Rapsolie ApS: Direktør Hans Hansen og direktør Henrik Dick-Nielsen Det faglige projektteam: Eva Steensig, Lighthouse CPH Michael Thomsen, Workz Line Groes, ICPH / Væksthus Hovedstadsregionen Anne Handlos, Væksthus Hovedstadsregionen Breno Thorsen, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen Projektet blev finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Erhvervs- og Byggestyrelsen samt deltagervirksomhederne. Væksthus Hovedstadsregionen var projektleder. Januar

5 Projektets overordnede proces: Overblik og afklaring: Innovationsværktøjet SevenCs gav indledende overblik over, hvor de seks virksomheder befandt sig og hvilke mål, de ville arbejde hen imod. Ny viden om kunder og marked: Afdækning af trends inden for specialfødevarer og adfærdsændringer gav indblik i udviklingen på markedet lige nu og indblik i forbrugeradfærd. Etnoraids: Ni metoder til brugerdreven innovation blev brugt til at undersøge forbrugernes forhold til virksomhedernes produkter og konkurrenter. Gapanalyse: Den samlede viden om de enkelte virksomheder, marked og kunder viste, hvor gabet mellem virksomhedens nuværende situation og de ønskede udviklingsmål lå. Idefase: Hver virksomhed identificerede 1-3 udviklingsmuligheder i forhold til nye produkter, emballage og marked. Konceptfase: Udvikling af nye koncepter, herunder nye produkter og emballage samt storytelling, indtrækkerstrategi m.v. Strategifase: Udvikling af konkrete kommunikations- og lanceringsstrategier for nye produkter og emballage samt strategi-, handlings- og vækstplan for det næste halve år. Afklaring Udvikling 1 Udvikling 2 5

6 SevenCs ind til kernen og ud over horisonten Hvad? SevenCs er et værktøj, der kan bruges til både analyse og udvikling. Værktøjet består af en spilleplade med syv felter, der hver betegner en del af en virksomheds identitet og selvforståelse. Ved at udfylde felterne med post-its kan deltagerne danne sig et fælles billede af virksomheden og på den baggrund udforske nye muligheder i forhold til en given mission. Hvorfor? Innovation handler om at udforske ukendt territorium, men også om at afdække, hvad vi tager for givet, og hvad der er vores udgangspunkt for udvikling. Al innovation i eksisterende virksomheder bør tage udgangspunkt i virksomhedens identitet, ressourcer og virkelighedsbillede. SevenCs hjælper til med at få en forståelse af disse aspekter som udgangspunkt for en innovationsrejse ud i det ukendte. SevenCs kan altså både anvendes til at danne et fælles billede af en eksisterende virkelighed og til at afsøge nyt territorium. Hvordan? Først udvælger du det område, du vil fokusere på for eksempel hele virksomheden eller kun en afdeling og en mission. Missionen er en kort formulering af det mål, du ønsker at opnå. Et mål kunne for eksempel være: ØGE OMSÆTNINGEN VED AT SKABE EN ATTRAKTIV OPLEVET MERVÆRDI FOR FORBRUGERNE Tre til seks personer skal samle sig omkring SevenCs-pladen og arbejde sammen om at udfylde den med post-its, der beskriver virksomheden, som den ser ud i dag. Først skal de seks C er i den ydre cirkel udfyldes med så mange relevante begreber som muligt et på hver post-it. Her efter skal begreberne prioriteres, så I ender med tre begreber inden for hvert felt med det vigtigste inderst. Herefter bliver I enige om tre begreber, der beskriver virksomhedens kerne. I har nu et overskueligt snap-shot af virksomheden, hvor den indre og den ydre cirkel betegner grænsen til henholdsvis det ubevidste og det ukendte. Herefter kan I (eller andre) afsøge området uden for horisonten for at identificere mulige indsatsområder for innovation. Der brainstormes inden for hvert felt og sættes nye post-its på uden for den ydre cirkel. Når det er gjort, kan I vælge at udvikle nye ideer på basis af kombinationer af det eksisterende og det nye, eller I kan skabe en ny SevenCs af den ønskede fremtid ved at kombinere eksisterende og nye begreber. 6

7 SEVEN Cs MAPPING THE STRATEGIC POTENTIAL COURSE Object to relation Playful adults CUSTOMERS Value branding Nerds NBD Children Digital play CULTURE Ambition Symbolic Construction CORE Quality Creative Play System in Play Dynamic technology CAPABILITIES Change Media companies MIT Media Lab PC games Hybrids COLLABORATORS Software companies COMPETITORS Internet LEGO 1995 New digital dimensions Begreber sevencs-pladen indeholder et antal begreber, der kræver en lidt nærmere forklaring: A Map of betegner genstandsområdet altså hvad i ønsker at kortlægge. alle andre begreber skal betragtes i lyset af dette Mission målet for innovationsprocessen Customers de kunder, som virksomheden servicerer Capabilities virksomhedens ressourcer. kan være penge, ejendom, kompetencer, immaterielrettigheder, systemer, netværk, viden osv. Competitors virksomhedens konkurrenter Collaborators virksomhedens samarbejdspartnere Culture den kultur, der præger virksomheden. typisk i form af tillægsord (indadvendt, ambitiøs osv.) Course en kombination af den kurs, der er udstukket af ledelsen, og den vej virksomheden faktisk bevæger sig Seven Cs is copyright by Workz A/S Fig. 6. Destination the result of the exploration phase The result of the exploration phase is our description of a potential new reality fo with new product, new competitors and new collaborators. The description is a g new ideas and areas of intervention, and it provides a clear picture of the initial a A statement based on the above Destination could be: The LEGO Company will form close collaboration with software companies to cre tive play for a digital generation based in the LEGO idea of creative construction Workz A/S 2010 Core virksomhedens kerne, der er en kombination af dens dna og dens tavse viden 7

8 forbrugerforståelse Trendspotting Hvorfor? Trends er flygtige og ofte langt fra forbrugernes virkelighed. Alligevel er det vigtigt at følge med i udviklingen inden for dit område i ind- og udland. Bruger du tid på at følge trends inden for din kategori, er sandsynligheden for, at du ser nogle spændende udviklinger i tide og når at reagere på dem og forstå dynamikkerne i dem, langt større. Hvordan? At overvåge trends er ikke nogen videnskab. Der er flere virksomheder, som udvikler trend briefs og jævnligt lægger dem ud på nettet. Derudover handler det i bund og grund om at følge med inden for dit område at finde gode sites og kilder og jævnligt bruge en halv time på at kigge forbi. OBS Det er vigtigt, at du løbende holder dig ajour med trends inden for din kategori og også gerne omkringliggende kategorier, fordi det er et felt, som bevæger sig hurtigt, og for di det bidrager med konkret inspiration, som er til at arbejde med direkte i virksomheden. Hvordan kan du bruge trends? Overvejelser: Hvordan finder du ud af, hvad der sker på dit marked? Hvilke informationer om trends på markedet er vigtige for dig? Hvilken værdi vil det give dig? 8

9 Trends inden for specialfødevarer I forbindelse med fødevareprojektet blev virksomhederne præsenteret for fire centrale fødevaretrends fra ind- og udland. En af disse trends var»nydelse«blandt andet som modpol til sundhedsdyrkelse. Nydelses-trenden er kendetegnet ved»lidt, men godt«og en kraftig udvikling inden for premium-fødevarer og nydelsesprodukter. Fire centrale fødevaretrends: Food doctor Moderne tradition Nydelse Easy food Læs mere om de fire trends og se flere eksempler her 9

10 forbrugerforståelse Adfærdsændringer Hvorfor? Det er centralt at vide, hvad der styrer fremtidig forbrugeradfærd. Når du vil forstå forbrugeradfærd og ændringer i efterspørgsel, er der mange kilder og metoder at tage fat i. Det er dog kun de færreste, der er både valide og fremadskuende. Her er en metode, som reelt er dokumenteret og fremadskuende. Hvordan? Der er to ting, som er centrale, når det gælder om at forstå fremtidig forbrugeradfærd: fokuser på konkret adfærd frem for, hvad folk siger, de vil gøre, eller en psykolog tror, de vil gøre. sørg for at få så mange adfærdsændringer som muligt, så du undgår at finde marginale og tilfældige adfærdsændringer, som kun hører hjemme blandt få forbrugere. Indsamlingen af adfærdsændringer kan gøres systematisk, hvor adfærdsændringer lægges i databaser og bearbejdes, men det kan også gøres meget mere simpelt ved, at du skriver adfærdsændringer, som du ser, hører om og læser om på små lapper og sætter op på en opslagstavle. Når du har en fuld tavle, gælder det om at finde mønstrene i de mange adfærdsændringer. For selvom de er forskellige, vil der altid danne sig mønstre der vil være flere adfærdsændringer, som peger i samme retning. Det kan for eksempel være i retning af, at forbrugerne vil have en voksende interesse for næsten færdiglavet mad, fordi de begynder at prioritere deres tid anderledes, eller at forbrugerne bevæger sig fra at tale om sundhed til også at købe sunde fødevarer. De mønstre i adfærdsændringer er helt centrale for at forstå, hvordan efterspørgslen udvikler sig. Du indsamler i al sin enkelthed ændringer i adfærd inden for de områder, som du mener, påvirker forbruget på dit område. Taler vi fødevarer, er forbrugernes forhold til arbejdsliv og privatliv, deres tidsforbrug, deres holdning til sundhed, nydelse og familiestrukturer noget af det mest styrende for, hvilke fødevarer, de vælger. 10

11 Adfærdsændringer hvad har betydning for danskernes valg af fødevarer? At forstå adfærdsændringer blandt forbrugere var helt centralt for, at de bornholmske fødevarevirksomheder fik en forståelse for, hvilket hverdagsliv og behov deres produkter skal ses i sammenhæng med. Blandt andet var det afgørende at forstå det paradoksale forhold imellem aspiration og vane, når det gælder fødevarer, dvs. forskellen på den mad vi drømmer om at lave og den mad, vi rent faktisk laver. Et paradoks som både indeholder muligheder og trusler. Læs mere om adfærdsændringer og mulighederne i forhold til specialfødevarer her Hverdagslivets betydning og muligheder i forhold til specialfødevarer Temaer Livssituation og køn Den sociale mad Ude er godt, men Religionsmad Tid Vaner Nøgtern og sikkerhed Økonomi Drivers Tidsoptimering, trofæoplevelser Overskudsmarkering, anerkendelse, omsorg og selviscenesættelse Identitetshistorie, fællesskab og samhørighed Tryghed, tidsoptimering, traditioner og ritualer Dokumentation, sporbarhed og fakta Selektion, prioritering og investering Primære muligheder Selektivt forbrug ligesom alt andet forbrug. Derfor; forbrugerne vil vide, hvad de får for deres penge og tid. Fokus på anvendelsesmuligheder. Eksempelvis nye anvendelser ved tilføjelse af x. Tænk produkter ind i sociale situationer hvilke situationer (både tids og livs) benyttes/ eller kan produkterne benyttes i? Skab netværk og interessefællesskaber eksempelvis Kvalitets-kødets venner sammenslutning af folk, der arbejder for kvalitet. Vær facilitator og medskaber for sikring af kvalitet og sikkerhed. Vær proaktiv og skab tryghed og loyalitet det giver integritet. Udfordr forbrugernes vaner og vanetænkning frem for blot at reproducere deres forståelser af produktet. Eller/og drag strategiske fordele af forbrugernes vaner og traditioner, eksempelvis hygge, hjemlighed etc. Forstå forskellen mellem aspiration og vane, mellem back- og frontstage, mellem social og egomad Elastisk prispunkt hvis den oplevede værdi er tilstrækkelig høj. Hvordan kan du bruge adfærdsændringer? Overvejelser: Hvordan finder du ud af, hvad der sker af vigtige forandringer i forbrugernes hverdagsliv? Hvordan sikrer du, at I opsamler centrale ændringer i efterspørgslen? Hvilken værdi vil det give dig? 11

12 brugerdreven innovation Spørg dine forbrugere! Hvad? Brugerdreven innovation handler om at møde dine forbrugere ansigt til ansigt og bruge dem aktivt i din forretningsudvikling. Det handler om at skifte kontoret ud for en dag for at lære noget om forbrugernes ønsker, behov og adfærd. Det er værdifuld viden, som du kan bruge til at gøre dine produkter og koncepter mere træfsikre og dermed mere konkurrencedygtige. Det behøver ikke at koste en masse penge, og det behøver ikke at tage lang tid. På de næste sider finder du ni metoder, som er nemme at gå til, hvis du for eksempel har brug for indsigt i, hvordan dine forbrugere opfatter dit produkt eller hvilke konkrete forbedringer, de har til dit produkt. Metoderne er også brugbare, hvis du har brug for ny inspiration og brug for at se nye muligheder, som du kan omsætte til nye produkter. De innovationsmetoder, som er præsenteret på de næste sider, kan primært bruges til at få indsigt i, hvad forbrugerne gør og tænker. Metoderne fordeler sig således i de forskellige faser af innovationsprocessen: 12

13 OBS metoderne kan ikke stå alene, men du kan bruge dem til at teste koncepter, eller de kan give inspiration og nye ideer. Indsigterne skal altid ses i en større sammenhæng i forretningen. vær bevidst om, hvilke forbrugere du vælger at bruge. Du kan for eksempel tænke i at have en spredning i forhold til alder, køn, geografi, økonomi, livssituation osv. tænk over, om du selv vil være til stede ved mødet med forbrugerne. Din tilstedeværelse kan påvirke situationen og udmeldingerne fra forbrugerne. der kan komme mange forskellige, modstridende svar og meninger til udtryk, når du inddrager dine forbrugere. Derfor er det altid vigtigt at bruge resultaterne i forhold til din strategiske udvikling og måske få hjælp til denne del af en ekstern. Innovationsprocessen kan illustreres sådan: Implementering Indsigt Udvikling Analyse Innovationsprocessen er ikke nødvendigvis en lineær proces, og den kan gentages flere gange. En innovationsproces har typisk fire faser: Indsigt du udforsker og lærer noget af og om dine forbrugere Analyse du analyserer de indsigter, du har indsamlet Udvikling du udvikler noget nyt på baggrund af din analyse Implementering du afprøver i praksis Mesterlære Fluen på væggen Indsigt Sidespring Analyse Storyboard Udvikling Skattejagt Fotosafari fokusgruppe on location Implementering fortællinger Associationskort 13

14 Mesterlære Observation kombineret med uddybende spørgsmål Hvad? Vi er alle eksperter i vores eget liv og forbrug. Mesterlære handler om at gå i lære hos dine forbrugere og kan for eksempel foregå som et interview hos en forbruger i den sammenhæng, hvor dit produkt bliver købt, tilberedt eller spist. Metoden kan også tage udgangspunkt i en aktivitet eller en handling, som I taler ud fra. Du kan for eksempel være til stede, når en forbruger pakker dit produkt ud i sit hjem. Konkret indebærer det, at du stiller spørgsmål, mens forbrugeren udfører sin normale aktivitet. Du får mulighed for ikke kun at se, hvor forbrugeren lever, men også hvordan hun gør, når hun for eksempel vælger en vare frem for en anden eller tilbereder et måltid. Hvorfor? Mesterlære giver en dyb forståelse af den enkelte forbruger. En af fordelene ved at observere den faktiske adfærd er, at der sjældent er overensstemmelse mellem det, forbrugeren siger, hun gør, og det hun faktisk gør. Ofte udspringer adfærd af det, man kalder tavs viden, det vil sige viden der bliver brugt implicit, og som er svær at sætte ord på. Ved hjælp af mesterlære observation kombineret med uddybende spørgsmål, kan du få indsigt i den tavse viden og den adfærd, der kommer ud af det. 14

15 Hvordan kan du bruge mesterlære? Overvejelser: Hvem er det relevant at tale med? Hvilken situation er relevant at observere? Hvad vil du spørge om? Hvilken værdi får du ud af det? OBS Du skal være opmærksom på, at forbrugeren ikke bare taler dig efter munden. Og du skal være opmærksom på, at du ikke kommer til at påvirke situationen for meget. Det gælder om at finde den rette balance mellem at observere og stille spørgsmål. Hvordan? Direktør Jørn Pedersen, BornPoultry A/S, fulgte en forbruger gennem indkøb og tog med hende hjem for at se, hvordan hun tilberedte kyllingen.»jeg observerede, at emballagen blev smidt ud med det samme, og at det var svært at partere hanen. Jeg lagde mærke til, at det at røre ved hanen kan opleves som ulækkert. Det var en ny indsigt for mig. Jeg så, hvordan produktet og konkurrenterne blev præsenteret i køledisken og blev bekræftet i, at vi skal udvikle en ny emballage. Vi fik ideer til nye emballager der skal være plads til at fortælle om Bornholmerhanens opvækst og måske en guide til partering plus opskrifter.«hent spørgeguide her 15

16 fortællinger Hvilke historier er Hvad? Fortællinger handler om at finde og teste de historier, der er grundlæggende for din forretning og dit brand. Historier fortalt af forbrugere kan afsløre meget om deres værdier og præferencer og derved, hvad der er afgørende for deres købsmønstre. Et eksempel på metoden kan være at lade en forbruger fortælle om en madoplevelse, som har gjort et stort indtryk, eller fortælle om hvilke produkter, hun mener, fortæller en god historie og hvorfor. Du kan både tage udgangspunkt i dit eget produkt eller bede forbrugeren finde andres produkter, der fortæller den historie, du er interesseret i at vide mere om. Hvorfor? Fortællinger er gode til at give indblik i forbrugerens oplevelser, værdier, identitet og selvforståelse. Metoden er samtidig god til at fange stemninger og følelser. Det er relevant, Hvordan kan du bruge fortællinger? Overvejelser: Hvem er det relevant at få til at fortælle historier? (vær specifik) Hvilke fortællinger er værdifulde for dig? Hvilken værdi vil det give dig? 16

17 vigtige for din forretning? hvis du ønsker inspiration til den historie, du gerne vil fortælle med dit produkt, eller hvis du vil teste hvilken nuværende historie, der bliver forbundet med dit produkt. Metoden er også relevant, hvis det har værdi for din forretning at forstå, hvilke historier forbrugere forbinder med for eksempel en råvare, en egn eller en produkttype. OBS Historierne kan blive vidtløftige, og det kan være svært at se den direkte værdi. Du får ikke et direkte svar, men du er sikker på at få viden, som er vigtig og betyder noget for den enkelte forbruger. Hvordan? Direktør Bertil Ekstrøm og salgsdirektør Morten Hansen, Bornholms Mosteri, lav ede interview med forskellige restaurationsejere for at få feedback på, hvilken historie deres produkt fortæller. Interview personerne vidste ikke på forhånd, hvor produktet kom fra.»vi fandt ud af, at vi med vores produkt fortalte mange forskellige historier, og at den historie, vi gerne ville fortælle, ikke kom tydeligt nok frem. Nemlig historien om social ansvarlighed. Vi fandt ud af, at vores produkt blev associeret med børnefødselsdag, og vi ændrede derfor etiketterne markant efterfølgende. Vi fik også ideer til produktudvikling.«hent spørgeguide her 17

18 fokusgruppe on location mange meninger på kort tid Hvad? Fokusgrupper er en udbredt metode inden for markedsanalyse, hvor man samler seks til ti personer for at diskutere et emne, typisk på et kontor isoleret fra både forbrugere og virksomhed. Det nye ved fokusgruppe on location er, at du holder fokusgruppen, der hvor dine forbrugere køber, bruger eller konsumerer produktet. På den måde kommer deltagerne tættere på det, der bliver talt om. Hvorfor? Fokusgrupper giver dig indsigt i forbrugernes holdninger, følelser, behov, oplevelser og reaktioner. Du kan for eksempel få feedback på dit produkt, et nyt koncept, brand, emballage eller dit website. Fokusgruppen kan bidrage med nye vinkler, ideer, forbedringer og input til konceptet/produktet på én gang. Fokusgruppens styrke er, at deltagerne på kort tid tilkendegiver en bred vifte af holdninger og meninger. Du kan indsamle meget viden for få ressourcer. Det er oplagt at bruge fokusgrupper til at teste og udbygge resultater, der er kommet frem ved brug af nogle af de andre metoder til brugerinddragelse. OBS Det kræver sin mand (eller kvinde) at styre en fokusgruppe, fordi debatten nemt løber af sporet, så centrale spørgsmål skal være forberedt forinden. Det kan også være svært at gennemskue, hvad der er relevant eller irrelevant og tolke de ting, som sker socialt i gruppen. Derfor er det muligvis en fordel at lade en ekstern, som kan være neutral, åben og ikke følelsesmæssigt engageret i produktet, lede fokusgruppen. Hvordan? Direktør Henrik Petersen og produktudvikler Signe Folke, Bornholms A/S, samlede sammen med direktør Hans Hansen og direktør Henrik Dick-Nielsen, Lehnsgaard Rapsolie A/S, en ræk ke forbrugere til en fokusgruppe om convenience-food. Bornholms A/S og Lehnsgaard Rapsolie A/S er begge virksomheder, som gerne vil ind på convenience-food markedet. Hent spørgeguide her 18

19 »Vi blev bekræftet i, at markedet for convenience-food er stort og voksende og derfor kan være et interessant marked for os at komme ind på. Vi så, at der er forskel på, hvad forbrugere fortæller om deres handlinger, og hvad de rent faktisk gør. De køber for eksempel mere convenience-food, end de vil indrømme. Og vi blev bekræftet i, at forbrugere i høj grad handler med øjet også de forbrugere som opfatter sig selv som bevidste forbrugere. Ud fra det forbrugerne fortalte, kan vi se, at køb af convenience-food er meget situationsbestemt og har mindre at gøre med social baggrund, økonomi og andre demografiske data.«hvordan kan du bruge fokusgruppe on location? Overvejelser: Hvilken location passer til det, du vil tale om? Hvilke 6-8 forbrugere er relevante at tale med? Hvilken værdi vil det give dig? 19

20 fluen på væggen Observer dine forbrugere Hvad? Observation er en udbredt metode i etnografi og antropologi, hvor du indhenter viden gennem iagttagelser og registrering af handlinger og adfærd. Observation er kendetegn et ved, at du ikke interagerer med det, du observerer. Hvorfor? Observation er velegnet til at studere forbrugeres adfærd og samspil med omgivelserne. Ofte er der forskel på, hvad folk siger de gør, og hvad de rent faktisk gør. Derfor kan det være værdifuldt at observere forbrugeres adfærd, og observation er på den måde et godt supplement til interview. Ved observation kan du for eksempel selv se, hvordan en købssituation foregår og få øje på ting, som forbrugerne ikke har fortalt i et interview. Observation kan også være relevant ved følsomme områder, hvor det er svært at få adgang til troværdige svar, eller hvis du vil undersøge spontan adfærd. OBS Det kan nemt blive en ressourcetung metode, og metoden kræver erfaring og indsigt, hvis den virkelig skal rykke noget. 20

21 Hvordan kan du bruge fluen på væggen? Overvejelser: Hvem er det relevant at observere? I hvilke situationer? Og hvad vil du kigge efter? Hvilken værdi vil det give dig? 21

22 Sidespring se din virksomhed Hvad? Sidespring er en metode, hvor du får inspiration til dit produkt eller et nyt koncept ved at træde et skridt til siden. Et eksempel på et sidespring er et dansk kirurgteam, der tog på studietur til Formel 1 for at kigge på pitstop, fordi pitstop lignede de arbejdsbetingelser, de arbejdede under. Og alligevel var omgivelserne helt anderledes. Hvorfor? Sidespring er en effektiv metode til at få ny inspiration og få nye øjne på egen forretning. Filosofien er, at du ved at flytte dig fra dit eget element har lettere adgang til nye ideer og perspektiver. Du kan springe mere eller mindre radikalt til siden. Du kan for eksempel gå ind i andre butikker, der sælger det samme som dig, eller du kan begive dig ud i andre brancher, hvor selve oplevelsen har relevans for dit produkt. Hvordan kan du bruge sidespring? Overvejelser: Hvad vil du gerne have ny inspiration til? Hvilke sidespring er relevante for at give dig den rette inspiration? Hvilken værdi vil det give dig? 22

23 fra en ny vinkel OBS Det kræver stor opfindsomhed at finde det rigtige sidespring. Sidespringet siger ikke noget om dit konkrete produkt eller brugssituation, men kan bruges til at finde nye vinkler eller perspektiver på dit produkt. Hvordan? Direktør Peter Bræstrup, Kjaerstrup Chokolade ApS, inviterede fire chokoladeelskere til indkøbscentret Fields på Amager. Han gav dem opgaven at finde butikker, som de godt kunne lide at være i, forklare hvorfor og hvordan den fornemmelse kunne overføres til Kjaerstrups butik i Fields.»Jeg fandt ud af, at min chokoladebutik i Fields sender mange forskellige signaler, og at der skal mere fokus på chokoladen. Ved at tage et sidespring til nogle af de andre butikker i Fields fik jeg inspiration til min egen butik, herunder at gøre mere ud af butiksoplevelsen i forhold til at stimulere sanserne.«23

24 skattejagt lad forbrugerne finde værdifuld viden Hvad? Skattejagt er en metode, hvor du lader forbrugere finde frem til noget, der er værdifuldt for dit produkt eller din forretning. Vil du for eksempel gerne være en social ansvarlig virksomhed, kan du lade en række forbrugere gå på jagt efter produkter eller virksomheder, som de forbinder med social ansvarlighed. Det kan give dig ideer til, hvordan du brander dig som social ansvarlig. Hvorfor? Skattejagten er god til at hjælpe forbrugeren med at sætte ord på oplevelser, ønsker og værdier. Det er samtidig en nem måde at få inspiration på, og metoden kan være med til at afdække konkurrenter og fremtidige markeder. Hvad kan du bruge skattejagt til? Overvejelser: Hvad vil du gerne have nye ideer til (f.eks. produkt eller en egenskab/kvalitet)? Hvilke forbrugere skal jagtes? Hvad skal forbrugerne jagte? Hvilken værdi vil det give dig? 24

25 OBS Metoden kræver, at du finder et relevant sted at lave skattejagten og sætter forbrugerne på rette spor. Hvordan? Direktør Jørgen Christensen, Hallegård Pølsemageri, sendte fire forbrugere på emballage-skattejagt i Løgismoses delikatessebutik. De skulle finde emballager, der appellerede til dem og forklare hvorfor.»ved at lave emballage-hunting med forbrugere hos Løgismose fandt jeg ud af, hvad forbrugerne lægger vægt på i forhold til emballager. Det gav mig inspiration til min egen emballage. Alle forbrugerne, der var sat i stævne, tog for eksempel det samme henkogningsglas uafhængigt af hinanden. Jeg købte derfor den type glas med hjem samme dag til et nyt produkt, som jeg skal lave. Det var sjovt at se, at det var emballager, som var enkle og rustikke, der appellerede mest til forbrugerne. Den indsigt tager jeg med i udviklingen af min nye emballage.«25

26 storyboard hjælp til at se sammenhæng og skabe dialog Hvad? Et storyboard er en slags tegneserie, der illustrerer en handling via billeder det kommer oprindeligt fra filmens verden. Som innovationsmetode er et storyboard et værktøj, der fortæller et forløb om for eksempel dit produkts historie fra råvare til det ender på bordet hos forbrugeren. Hvorfor? Et storyboard er et godt værktøj til at skabe overblik og se helheden i et forløb. Storyboardet er relevant, når du har brug for at forstå sammenhængen mellem forskellige aktiviteter frem for at have fokus på en enkelt situation. Hvad er der for eksempel gået forud for, at en forbruger står ved køledisken, og hvad sker der efter købet? Begge dele har betydning for en forbrugers valg af produkt og kan være relevant viden i forhold til produktudvikling, emballageudvikling m.m. 26

27 Hvordan kan du bruge storyboard? Overvejelser: Hvilket forløb er relevant for dig at få et overblik over eller se sammenhængen i? Hvilken værdi vil det give dig? Du kan også bruge et storyboard til at illustrere forskellige fremtidsscenarier eller koncepter, som du vil teste hos forbrugere. Storyboardet fungerer godt som et afsæt til at diskutere et givent forløb. OBS Hvis du vil have dybdegående viden om en enkelt situation eller et produkt, er storyboardet ikke relevant. Storyboardet kan for eksempel kombineres med mesterlære eller fokusgruppe on location. Hvordan? Direktør Jørn Pedersen, BornPoultry A/S, fik en illustrator til at lave et storyboard hos en forbruger, som viste hanens vej fra landmand til middagsbord. Målet var at identificere de steder, hvor der ikke blev kommunikeret»kærlig omsorg«, som er virksomhedens kernefortælling samt finde ud af, hvordan forbrugeren forstod de to ord.»jeg fandt ud af, at vi skal gøre mere ud af værdierne og historien bag produktet. Det stod klart, at vi skal have mere fokus på oprindelse før køledisken, frem for fortæring efter tilberedelse. Det er oprindelsen, som giver den endelige følelse af kærlig omsorg, som vi vil have frem.«27

28 fotosafari Få indblik i dine forbrugeres dagligdag Hvad? På en fotosafari lader du forbrugerne udvælge, fokusere og fastholde aspekter i deres gøren og laden ved at tage fotos. Det gør du ved at udstyre udvalgte forbrugere med kameraer og en fotoopgave, som er defineret mere eller mindre specifikt. Hvis du for eksempel vil have inspiration til en ny emballage, kan du bede dem om at tage billeder af emballager, som appellerer til dem. Eller de kan tage billeder af de værdier eller følelser, som du gerne vil udtrykke med dit produkt. Det kan også give dig inspiration at få forbrugere til at tage billeder af deres dagligdag og brugssituationer for eksempel måltider. 28

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere