Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:"

Transkript

1 Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: 1. Indledning: Omfattet: Tid: Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner: Fælles normperiode Transport til opgaver i University College Sjælland Vilkår ved flere arbejdssteder i University College Sjælland Lektorkvalificering Kompetenceudvikling Fælles principper for vilkår for deltagelse i University College Sjælland opgaver Undervisning i EVU (efter- og videreuddannelsesafdeling): Diplomuddannelser: Omregningsfaktor undervisning Omregningsfaktor Vejledning Vejledningstimetal Eksamen Fagspecifikke kurser: Omregningsfaktor undervisning Tid til andet arbejde: Fælles vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde Fællesakkord til University College Sjælland opgaver Indledning: Denne tjenestetidsaftale er forhandlet på fakultetsniveau og er den eneste aftale, der omhandler vilkårene for en undervisers arbejdsbeskrivelse. Til tjenestetidsaftalen kan udarbejdes bilag, der nærmere beskriver konkrete retningslinjer for varetagelse af specifikke arbejdsfunktioner. 1

2 For så vidt angår de arbejdsopgaver, der er sammenlignelige for alle undervisere, uanset hvilken grunduddannelse medarbejderen primært varetager undervisning for, er vilkårene koordineret i hele University College Sjælland på tværs af uddannelserne for at sikre lige vilkår. I en tjenestetidsaftale er det ikke muligt at opnå en udtømmende beskrivelse af alle vilkår for samtlige arbejdsopgaver. Derfor kan der løbende aftales vilkår mellem ledelsen og medarbejderne, bistået af tillidsrepræsentanten i det omfang, der opstår nye ikke beskrevne arbejdsopgaver, f.eks. udvikling af nyt undervisningsmateriale. 2. Omfattet: Nærværende tjenestetidsaftale omfatter undervisere i grunduddannelsen. 3. Tid: Aftalen træder i kraft den 1. januar Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner: 4.1. Fælles normperiode. Alle uddannelsessteder i University College Sjælland har i udgangspunktet samme normperiode. Normperioden slutter den Hvis det er mere hensigtsmæssigt, kan der lokalt aftales forskellige starttidspunkter, forudsat at den er sluttidspunktet. Førstkommende normperiode løber fra den til og med den For de uddannelsessteder, der har aftalt, at normperioden starter den løber denne fra til og med den Transport til opgaver i University College Sjælland. I forhold til tid følges statens regler. Reglerne om brug af privat bil i tjenesten og udbetaling af kørselsgodtgørelse findes i tjenesterejseaftalen, p.t. aftale af 30. juni 2000, jf. Personalestyrelsens cirkulære af samme dato (Perst. nr ), 14 16: Beregning af længden af en tjenesterejse: Udgangspunktet er normalt arbejdspladsen. Hvis en arbejdsopgave løses tættere på boligen end arbejdspladsen, udbetales der ikke kørselsgodtgørelse. Nogle gange kan det imidlertid være mest hensigtsmæssigt at køre direkte fra bopælen til bestemmelsesstedet, men dette vil dog aldrig udløse større kørselsgodtgørelse end kørsel fra tjenestestedet. En undtagelse for ovenstående er kørsel uden for arbejdstiden. Kørsel om aftenen (hvis den pågældende har været på arbejde i normal arbejdstid) og i weekenden udregnes fra bopælen. I forhold til statens regler om takster er der en vis usikkerhed om fortolkningen af reglerne. Emnet bliver behandlet på førstkommende HSU i

3 4.3. Vilkår ved flere arbejdssteder i University College Sjælland. Hvis en medarbejder skal undervise et sted, der har en anden omregningsfaktor end dér, hvor medarbejderen normalt arbejder, er det hovedarbejdsstedets omregningsfaktor, der afgør hvilken omregningsfaktor, der benyttes Lektorkvalificering. Til lektorkvalificering gives 37 timer pr. semester indtil afleveringstidspunkt i maksimalt 3 ½ år Kompetenceudvikling. Efter- og videreuddannelser med en vis formalisering og faglig tyngde er omfattet af denne tjenestetidsaftale. Det beror på en konkret vurdering, om en uddannelse er omfattet af tjenestetidsaftalen. Det er afgørende, at uddannelsen udløser ECTS point. Der kan f.eks. være tale om master eller phd. Listen er ikke udtømmende. Rammen for deltagelse i uddannelser omfattet af tjenestetidsaftalen indeholder følgende rettigheder: University College Sjælland betaler deltagerafgift og bøger. Transport refunderes efter statens regler. Der gives op til 50 arbejdstimer pr. semester til opgaveskrivning, eksamen m.v Fælles principper for vilkår for deltagelse i University College Sjælland opgaver. 45 undervisningsminutter på internationale forløb udløser 180 arbejdstimeminutter (faktor 3) Undervisning i EVU (efter- og videreuddannelsesafdeling): Diplomuddannelser: Omregningsfaktor undervisning. 45 undervisningsminutter udløser 180 arbejdstimeminutter (faktor 3) Omregningsfaktor Vejledning PD: Pædagogisk diplomuddannelse. DL: Diplom i ledelse. ESD: Ernæring og sundhedsdiplomuddannelse. SD: Sundhedsdiplomuddannelse. PD, DL, ESD-vejledning fastsættes til: 45 vejledningsminutter udløser 90 arbejdstimeminutter SD-vejledning fastsættes til: 45 vejledningsminutter udløser 120 arbejdstimeminutter 3

4 Vejledningstimetal Fagmoduler DL, ESD, PD og SD: 2 lektioner á 45 minutter PD, ESD, DL afgangsprojekt fastsættes til 8 vejledningslektioner á 45 minutter SD afgangsprojekt fastsættes til 5 vejledningslektioner á 45 minutter Eksamen SD PD, ESD og DL Skriftlig opgave 12 sider 90 minutter 60 minutter 5 sider synopse eller skriftligt oplæg + mundtlig eksamen 30 minutter 12 sider skriftlig opgave + mundtlig eksamen 30 minutter Afgangsprojekt 20 sider 90 minutter 60 minutter 165 minutter 90 minutter Afgangsprojekt - 25 sider + 45 minutter mundtlig eksamen 165 minutter Arbejdstiden til eksamen indeholder: læsetid, forberedelsestid og eksamination Fagspecifikke kurser: Omregningsfaktor undervisning. Fagspecifikke kurser og andre kurser på grunduddannelsesniveau (linjefag, specialiseringer og fællesfag) udløser omregningsfaktor 2,5 således at 45 undervisningsminutter udløser 150 arbejdstimeminutter. Specielle kurser, der er over grunduddannelsesniveau (stof, der ikke indgår i grunduddannelserne) udløser omregningsfaktor 3, således at 45 minutter udløser 180 arbejdstimeminutter Tid til andet arbejde: Rekvirerede forløb udover diplomuddannelse, f.eks. konferencer, møder, konsulentarbejde m.v. opgøres med faktiske forbrug. Der gives 5 arbejdstimer til beskrivelse af kurser, der udbydes i kataloger. 4

5 4.8. Fælles vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde. Tillidsrepræsentanterne arbejder efter medgået tid og afrapporterer hver måned til dekanen for deres område, hvor mange timer, de faktisk har forbrugt. Dette følges indtil 1. september 2010, hvorefter ledelse og medarbejderrepræsentanter vil evaluere Fællesakkord til University College Sjælland opgaver. For andre opgaver i University College Sjælland, f.eks. dialogmøder og andre arrangementer, kan lederen hvert uddannelsessted disponere med op til 20 timer årligt pr. medarbejder. Det vil sige, at den enkelte leder har en trækningsret med op til 20 timer årligt. 5

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere