Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875"

Transkript

1 Comfort CSx75 Installationsmanual CSx75 Basic Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875 Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 1 af 26

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Standardlandekoder Betjeningspaneler Betjeningspanel CS Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Systemkomponenter... 6 Kapitel 3: Installationsvejledning Lysnet tilslutning Montering kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Parsnoet og 2-leder kabel Vejledning for kabelmontering Indstil centralen til grundindstillinger DIP Switch indstilling... 9 Kapitel 4: Installation af at basissystem Centralen Stort metalkabinet Polykarbonat kabinet Lille polykarbonat kabinet Tilkobling til CS275 centralen Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Betjeningspanelet Tilslut betjeningspanelet Tilslut flere betjeningspaneler Zoner/Indgange Generelt Dobbeltbalancerede zoner Enkelbalancerede zoner Udgange Tilslutning af udgange på centralen Branddetektorer tråds branddetektor tråds branddetektor Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 2 af 26

3 Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Velkommen til CSx75-familien. CSx75-familien er udformet sådan at et fuldt udbygget system kan monteres i et metal- eller plastikkabinet. Systemet kan udbygges med flere moduler. Der findes fire forskellige centraler typer: CS275, CS375, CS575 og CS875. I denne manual går de under navnet CSx75. Manualen beskriver en CSx75-installation med betjenings panelet CS5500. Med CS5500 er det enkelt at programmere systemet via menuerne Standardlandekoder I Tabel 1-1: Standardlandekoder viser standardkoderne som anvendes i hvert land. Tabel 1-1: Standardkoder Danmark Land Landekode Masterkode Installatørkode Adgangskode for download Danmark (00) 1278(00) Cifferne i parentes anvendes når en sekscifret kode skal bruges. 1.2 Betjeningspaneler Betjeningspanel CS5500 Med LCD-betjeningspanel CS5500 programmerer du CSx75-systemet via de indbyggede menuer. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 3 af 26

4 OK Forsyning (grøn) Klar (grøn) Brand (rød) Funktionsknapper NO OK # Navigeringstaster Tændt hvis systemet er tilsluttet og batteriet fungerer. Blinker hvis systemet ikke har noget batteri eller hvis batteriniveauet er lavt. Slukket hvis systemet ikke er tilsluttet. Tændt når systemet er klar til tilkobling. Blinker når systemet er klar til tvangstilkobling. Slukket når systemet ikke kan tilkobles. Tændt når en brandzone er aktiveret. Blinker når der opstår et problem med en brandzone. Slukket når alle brandzoner fungerer. Tryk på F1 hvis du vil gå til begyndelsen af en meddelelse. Tryk på F3 hvis du vil gå til slutningen af en meddelelse. Enkelt område betj. Panel: Du kan programmere funktionsknapperne til at udføre bestemte funktioner når betj. Panelet ikke er sat til Multiområde betj. panel Multi område betj. Panel: Når du har indtastet din kode og valgt et eller flere områder vil knapperne virke som: Tryk på F1 når du vil deltilkoble de valgte områder. tryk på F2 når du vil fuld tilkoble de valgte områder. Tryk på F3 når du vil frakoble de valgte områder. Tryk på NO hvis du vil: fortryde en ændring i menuen Navigere et niveau tilbage i menu strukturen Komme tilbage til startmenuen for at indtaste sin kode Tryk på OK/menu hvis du vil: Aktivere Menuvalg Aktivere Tekniker menuen ( OK/Menu ) Aktivere Masterbruger menuen ( OK/Menu ) Aktivere Bruger menuen ( OK/Menu + brugerkode) Acceptere en ændring under programmeringen Navigere et niveau frem i menu strukturen Når du redigerer tekst eller telefonnummer: Tryk på # F1 hvis du vil gå til det første tegn eller ciffer. Tryk på # F3 hvis du vil gå til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på # hvis du vil slette teksten fra den aktuelle position og til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på navigeringstasterne for at bladrer gennem Tekniker/Bruger menu strukturen og til at skifte et funktionsvalg. Når centralen er i normal tilstand. Tryk på hvis du vil vise udkoblede zoner. Tryk på hvis du vil vise aktive zoner. Når du skal redigere tekst eller telefonnummer: Tryk på hvis du vil overskrive eller tilføje tekst. Tryk på hvis du vil slette tekst. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 4 af 26

5 Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Der findes fire størrelser af CSx75. I følgende tabel vises funktionerne i hver udgave. Tabel 2-1: CSx75-versioner CS275 CS375 CS575 CS875 Antal zoner på CSx75-kortet Max antal zoner Signaludgange Sireneudgange Indbygget i central 4 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Max antal områder Max antal moduler 3 ekskl. 16 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler betjeningspaneler Max antal betjeningspaneler (op til 8 pr. område) Max antal adgangskoder (4/6-cifrede koder) 40/40 66/99 66/99 66/99 Understøttelse af proxlæsere Nej Ja Ja Ja Rapporteringsformater Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 5 af 26

6 2.2 Systemkomponenter Tabel 2-2: Systemkomponenter A Artikelnummer Beskrivelse Anvendelse CS5500 Betjeningspanel Anvendes til at manøvrere og programmering af systemet. CS208 CS208H CS216 CS507 Udvidelsesmodul med indgange Udvidelsesmodul med udgange Udvider antallet af tilsluttede zoner med 8 eller 16 zoner De tilsluttede zone-ekspandere kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875. Det er kun muligt at udvide CS275 ved hjælp af en trådløs modtager. Udvider antallet af tilgængelige udgange i systemet. CS7002 GPRS-modul Gør det muligt at rapportere hændelser via GSMnetværk eller GPRS-netværk, samt rapportering med SMS i klart tekst. Yderligere kan centralen fjernbetjenes via SMS for bl.a. til- og frakobling. CS1700 Proxlæser Prox-kortlæser/dørkontrolmodul. Det kan programmeres til at kontrollere adgang i et eller flere områder. CS1700 kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875.. CS320 Eksternt forsyningsmodul & repeater Ekstern strømforsyning til moduler som er tilsluttet centralen og fungerer som repeater for centralens 3-trådede kommunikationsbus. CS535 Talemodul Gør det muligt at rapportere 15 forskellige hændelser ved hjælp af talemeldinger. CS534 Lydmodul (Lytte-ind kort) 2-vejs lydopkald (lytte-ind), der gør det muligt at overvåge situationen i bygningen. CS7050 TCP/IP-modul Dobbelt mikroprocessorstyret internet-/intranetinterface, der bruges når CSx75-centralen skal rapportere til en OH-netværksmodtager. RX8I4CA-pcb RX16I4CA-pcb RX48I4CA-pcb RX8W8CA-pcb RX16W8CA-pcb RX32W8CA-pcb Trådløs modtager 433 MHz Trådløs modtager 868 MHz RF433-versioner kan håndtere 8, 16 eller 48 trådløse enheder RF868-versioner kan håndtere 8, 16 eller 32 trådløse enheder. CS586 Tilslutningsmodul Anvendes som: 1. Pc-interface mellem centralen og pc en. 2. Lagringsenhed ved tilslutning kun til pc en. Det er også muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer via UDx75-softwaren. 3. Lagringsenhed ved tilslutning kun til centralen. Det er muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer på CSx75. CS590 RS232-pc-kablet anvendes sammen med CS og er forbundet direkte på printet. CS586 kan anvendes sammen med alle Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 6 af 26

7 centraler i serien og sluttes til betjeningspanelets 3- trådsbus. CS590 RS232-kabel Til direkte tilslutning mellem central og PC. CS4x5 Splitter Splitter til f. eks deling af systemets databus Kapitel 3: Installationsvejledning 3.1 Lysnet tilslutning Brug lysnet terminalerne til at tilslutte 230Vac. Du kan anvende en fast installation eller en løs ledning, som sluttes til en stikkontakt med jord. Ved en fast installation, skal du montere en særskilt netafbryder i forsyningsnettet. Lysnettilslutningen skal altid overholde de lokale bestemmelser. VIGTIGT! Afbryd strømmen, inden kabinettet åbnes. Det gøres på følgende måde: Træk stikket ud af stikkontakten eller, Afbryd strømmen på hovedafbryderen. ADVARSEL! Centralen skal have installeret bly batteri som backup. Ved bortskaffelse af batteriet skal bestemmelserne om kemisk affald overholdes. 3.2 Montering Sørg for, at enheden monteres på en plan, solid, lodret overflade, så kabinettet ikke bøjer eller slår sig, når monteringsskruerne/-boltene spændes. Der skal være en afstand på 50 mm mellem udstyrskabinetter, der monteres side om side, og 25 mm mellem kabinettet og gangarealet. Monter først batteriet i kabinettet, når centralen er fastmonteret. Tag batteriet ud i forbindelse med transport af centralen. Sørg for, at ledningerne er isolerede. Brug kabelbindere for at undgå kontakt med andre ledninger. 3.3 kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Brug uskærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser uden elektrisk støj. Dermed opnås der maksimalkabellængde (se tabel 4 1). Brug skærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser med elektrisk støj. Den maksimale kabellængde reduceres derved, idet afskærmningen dæmper en del af signalet. Hvor meget kabellængden bliver kortere, afhænger af det skærmede kabels type og kvalitet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 7 af 26

8 3.3.2 Parsnoet og 2-leder kabel Der kan anvendes både parsnoet og 2-leder kabel til bussen. Da bussen kun har 3 ledninger, er det ikke nødvendigt at anvende parsnoede kabler. 3.4 Vejledning for kabelmontering CSx75-centralen er udformet, monteret og testet med henblik på at opfylde kravene i aktuelt gældende standarder vedrørende sikkerhed, emission og immunitet i forbindelse med omgivende elektrisk og elektromagnetisk interferens. Kun en uddannet elektriker eller andre personer med relevant uddannelse må slutte dette system til lysnettet. 1. Sørg for, at alarmsystemet er jordet korrekt. ORDENTLIG jordforbindelse er afgørende for at sikre, at elektrisk interferens undgås. Husk at sørge for (netværks-)jordforbindelse til fjernalarmsenderen. 2. Der skal være god afstand mellem lavspændings- og lysnetkablerne. Anvend separate kabelindgange i centralens kabinet. Ved en fast installation skal alt elektrisk materiel være af en godkendt type, ligesom der kun må anvendes installationskabler efter gældende regler. Undgå kabelkanaler og kabelbaner, der indeholder lysnetkabler. Dette er især vigtigt, hvis kabelbanerne indeholder kabler til elmotorer, lyststofarmaturer eller trefaset forsyning. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes skærmet kabel, og skærmen må kun sluttes til en GND-terminal på centralen. 3. Buskablet anvendes til kommunikation mellem centralen og betjeningspanelerne/ekspanderne. Vær omhyggeligt ved installation af dette kabel. Det må aldrig opdeles i separate kabler. Bland ikke buskablet med ledninger, der anvendes til telefontilslutning, sirener eller relæer. 4. Tilslutning til lysnettet foretages ved at slutte nettilslutningsterminalen til en stikkontakt med jord enten via en fast installation eller via et løst kabel. Brug altid kabelbindere til at fastgøre lysnetkablet. Det gøres ved det dertil egnede punkt ved nettilslutningsterminalen. Hvis du anvender en fast installation, skal du montere en særskilt og nemt tilgængelig dobbelt netafbryder i forsyningsnettet. Forsøg aldrig at lodde forsyningsledninger, hvor de sluttes til nettilslutningsterminalen. 5. Undgå ledningsrod inden i centralen, og før kablerne, så de ikke ligger oven på eller under centralprintet. Det anbefales at bruge kabelbindere. Det gør det nemmere at organisere kablerne i kabinettet. 6. Det batteri, der anvendes til denne enhed, skal være fremstillet af materialer af egnet brændbarhedsklasse. 7. Alle kredsløb. som tilsluttes relæudgangene eller transistorudgangene, skal overholde specifikationerne for disse udgange. Hovedafbryderen må ikke monteres i centralens kabinet. Anbring altid en beskyttelsesdiode (for eksempel en 1N4001) på relæspolen. Anvend kun et relæ med god isolering mellem kontakterne og spolen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 8 af 26

9 8. Der skal være en afstand på minimum 50 mm mellem udstyrets åbninger. 9. Enhederne må kun bruges i rene omgivelser og ikke i fugtig luft. 3.5 Indstil centralen til fabriksindstilling VIGTIGT! Før du installerer og programmerer systemet, skal du hente centralens standardindstillinger frem for at sikre, at landestandarderne stemmer overens med de lokale bestemmelser. (Dette er beskrevet i Opstart af central & betjeningspaneler ) 3.6 DIP Switch indstilling Når omskifteren er i stilling ON (tændt) er omskifteren i øverste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: Når omskifteren er i niveau OFF (slukket) er omskifteren i nederste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: I dette eksempel er den første, tredje og sjette omskifter i stilling ON og den anden, fjerde og femte omskifter i stilling OFF. Billedet for omskifteren illustreres således: Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 9 af 26

10 Kapitel 4: Installation af et basissystem 4.1 Centralen Centralen findes i tre forskellige kabinetter. Installation og placering af udvidelsesmoduler varierer afhængig af hvilken kabinet som bruges. Du kan læse nærmere om installation af et grundlæggende system nedenfor. Se de relevante kapitler om CS7050, CS7501 og CS7002, hvis du ønsker installationsoplysninger om disse Stort metalkabinet Dette store metalkabinet anvendes til CS Åben kabinettet. 2. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen.. 3. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Tilslut et fladkabel til GPRS-modulet CS7002. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 10 af 26

11 Tilslut et fladkabel til audiokortet CS534. Tilslut GPRS-modulet CS7002 og talemodulet CS535 med fladkablet. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag til GPRS-modulet CS7002 på kortet. Tilslut GPRS-modulet CS7002 til hovedkortet med ekspansion port og afstandsstag. Placer audiokortet CS534 og talemodulet CS535 ovenpå GPRSmodulet CS7002 i kabinettet. 4. Hvis du anvender CS534 audiokort og CS535 talemodul men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Tilslut fladkablet til audiokortet CS534. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag for talemodulet CS535 på centralen. Tilslut talemodulet CS535 til centralen på expansion porten og påklik afstandsstag. Fastgør afstandsstag til audiokortet CS534 i kabinettet. Fastgør audiokortet CS534 i kabinettet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 11 af 26

12 5. Fastgør afstandsstag til udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS7002 i kabinettet. 6. Monter udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS Monter afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 9. Tilslut betjeningspanelets bus alle moduler. 10. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 12 af 26

13 4.1.2 Polykarbonat kabinet Polykarbonat kabinetter anvendes til CS375 og CS Skru holdeskruen af i polykarbonatkabinettet. 2. Åben kabinettet. 3. Løft låget af kabinettet. 4. Vip centralprintet ud. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS7002 GPRS-modulet. Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Monter stagene på CS7002 GPRS-modulet. Tilslut CS7002 GPRS-modulet til centralprintet. Vip centralprintets monteringsplade ned. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 13 af 26

14 Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet. Fastgør CS535-talemodulet til kabinettet vha. stagene. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. Forbind CS534-talemodulet og CS534-lytte-ind-modulet ved hjælp af fladkablet. 6. Ved anvendelse af CS534 audiokort, CS535 talemodul, men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Hvis du anvender en CS534 og en CS535 uden en CS7002, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Fjern beskyttelsen på klæbepuderne, og monter stagene på CS534 lytte-ind-modulet. Monter CS534 lytte-ind-modulet i kabinettet. - Vip centralprintets monteringsplade ned. Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og fastgør modulet på centralkabinettet. Forbind CS535-talemodulet til centralen via J17 ekspansion porten. Forbind CS534 lytte-ind-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. 7. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 14 af 26

15 10. Bor et 3 mm hul til printstyrene i kabinettet. 11. Placer printstyrene (NX-CA-SL) i kabinettet. 12. Skru printstyrene fast. Brug printstyrene til at installere yderligere 3 ekstra moduler. 13. Tilslut centralens batterikabler til modulet. 14. Monter RF-modtageren i kabinettets låg. 15. Hvis du installerer en modtager i CA-serie (433Mhz) RX8I4, RX16I4 eller RX48I4, skal du montere antennen gennem låget. 16. Tilslut betjeningspanels bus til alle andre moduler, som ikke findes i kortholderne. 17. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 15 af 26

16 4.1.3 Lille polykarbonat kabinet Dette er et polykarbonat kabinet, som anvendes til CS275. Åbn kabinettet. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen. Ved anvendelse af CS535 talemodul og CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Monter GPRS-modulet CS7002 på afstandsstag og installer det på centralprintet. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og monter det i kabinettet. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på hovedkortet. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507. Tilslut betjeningspanelets bus til alle moduler. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 16 af 26

17 4.1.4 Tilkobling til CS275 centralen Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 17 af 26

18 4.1.5 Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 18 af 26

19 4.2 Betjeningspanelet Monter først den sorte beskyttelsesfilm og beskyttelsesplastik over displayet. Med betjeningspanelet følger en instruktion, som kan fastgøres på indersiden af låget. 1. Fjern låget til betjeningspanelet. 2. Fjern skruen forneden, hvis der findes en sådan. 3. Anbring skruetrækkerens skaft i hængslets hulning. 4. Vip forsigtigt skruetrækkeren opad. 5. Betjeningspanelets to dele bør gå fra hinanden. Løft låget. 6. Monter betjeningspanelet på væggen ved hjælp af monteringshullerne C. samt fastgør vægsabotage beslag 7. Brug ledningskanalen B eller det udskårne ledningshul D til at indføre ledningerne i betjeningspanelet. 8. Saml underdelen og låget igen. 9. Fastgør betjeningspanel skruen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 19 af 26

20 4.2.1 Tilslut betjeningspanelet Betjeningspanelet skal tilsluttes til centralens databus som følgende. Central Betjeningspanel Tilslut flere betjeningspaneler Ledningernes totale længde må ikke overskride 800 meter. I tabellen nedenfor vises hvilken ledningstype som bør anvendes. Angivelserne gælder for et betjeningspanel. Hvis flere betjeningspaneler tilsluttes ledningen, kræves et større ledningsareal. Tabel 4-1: Længde på betjeningspanelets kabel Længde Længde (meter) 110 0, , , , ,5 Areal Ledningsareal (mm²) Seriekoblet netværk I et seriekoblet netværk kædes betjeningspanelerne sammen. Hver betjeningspanel sammenkobles til det foregående Stjernenetværk I et stjernenetværk sluttes hvert betjeningspanel separat til centralens terminaler. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 20 af 26

21 Stjerne- og seriekoblet netværk Man kan kombinere et stjerne- og seriekoblet netværk. I diagrammet nedenunder vises hvordan fire betjeningspaneler kan tilsluttes. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 21 af 26

22 4.3 Zoner/Indgange Generelt Centralens indgange er konfigureret som frit programmerbare zoner med EOL modstand (4K7). Ved at programmere zonerne som dobbelt balanceret opnås både alarm- og sabotageovervågning på en og samme zone. Dette gælder for alle zonetyper, men kan ændres, undtagen zonetypen Brand som er enkeltbalanceret Dobbeltbalancerede zoner Én zone har både alarm- og sabotageovervågning. Alarmenhederne tilsluttes i serie, og der monteres en modstand på 4K7 parallelt over alarmkontakterne. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Sabotage Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Alarm tilstand Sløjfemodstand er 9K4 (dvs. seriemodstand PLUS parallel modstand). (Dette svarer til ca. 8.9 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 22 af 26

23 4.3.3 Enkelbalancerede zoner Der kræves to zoner én zone til alarm og én til sabotage. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Alarm tilstand Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 23 af 26

24 4.4 Udgange Alle centraler har to sireneudgange, en for interne sirener (INT) og en for eksterne sirener (EXT). CS275 har fire spændingsudgange OUT1-4 (minus). CS375, CS575 og CS875 har to relæudgange (OUT 1 og 3) og to spændingsudgange OUT2 og 4 (Når disse er aktive lægges udgangen til minus). Interne og eksterne sirener kan belastes op til 1A. Spændingsudgange (OC) er begrænset til 40 ma Tilslutning af udgange på centralen 1. 1A-klassificerede kontakter. Relæerne drives via centralen og aktiveres herfra. 2. Transistorudgange er begrænset til 40 ma. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 24 af 26

25 4.5 Branddetektorer tråds branddetektor I en konfiguration med fire ledere kan du tilslutte så mange branddetektorer som du ønsker, så længe du ikke overskrider AUX-strømkapaciteten (1.2 A) på centralen. Denne zonetype er en enkelt balanceret type. Den vil altid aktivere centralen og give en brandalarm, uanset om den er frakoblet eller tilkoblet. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721R DP721RT DP721RTA DT713-5R DB702 Røgdetektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang og automatisk reset Termodetektor m. relæ udgang 60.5ºC Sokkel til Røg- og varmedetektor Den aktuelle zone skal programmeres til Brand. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Programmer zoneteksten til f.eks. Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Udgang 4 skal programmeres til Røgdet. reset. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.4 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 25 af 26

26 tråds branddetektor I en 2-tråds-konfiguration kan du maksimalt tilslutte tre branddetektorer på samme sløjfe. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721(I) Røgdetektor DP721T Kombineret Røg/varme detektor DT713-5 Termodetektor 60.5ºC DT713-7 Termodetektor 70ºC DB702 Sokkel til Røg- og varmedetektor En brandalarm aktiveres, som en brandalarm på zone 8 for CS og som en brandalarm på zone 7 på CS275. Anvend derfor ikke disse til noget andet. Røgdetektorernes strømforsyning tilsluttes til Aux+ og Udgang 4. EOL modstand skal være 560 Ohm. Ved anvendelse af en 2-tråds-branddetektor, skal du ændre menuvalget for 2-tråds branddetektor til Til. Menu Teknikermenu > Central > System inst. > funktionsvalg > Indgange. For yderligere information se installationsmanual side B.2.10 Programmer zoneteksten på zone 8 (7 i CS275) til f.eks, Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 26 af 26

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem GE Security CS875-575-375-275-175 Alarmsystem Installationsmanual med CS5500-betjeningspanel. imagination at work 1052577 Model listing (list of all product variants or models for which this declaration

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere