Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875"

Transkript

1 Comfort CSx75 Installationsmanual CSx75 Basic Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875 Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 1 af 26

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Standardlandekoder Betjeningspaneler Betjeningspanel CS Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Systemkomponenter... 6 Kapitel 3: Installationsvejledning Lysnet tilslutning Montering kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Parsnoet og 2-leder kabel Vejledning for kabelmontering Indstil centralen til grundindstillinger DIP Switch indstilling... 9 Kapitel 4: Installation af at basissystem Centralen Stort metalkabinet Polykarbonat kabinet Lille polykarbonat kabinet Tilkobling til CS275 centralen Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Betjeningspanelet Tilslut betjeningspanelet Tilslut flere betjeningspaneler Zoner/Indgange Generelt Dobbeltbalancerede zoner Enkelbalancerede zoner Udgange Tilslutning af udgange på centralen Branddetektorer tråds branddetektor tråds branddetektor Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 2 af 26

3 Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Velkommen til CSx75-familien. CSx75-familien er udformet sådan at et fuldt udbygget system kan monteres i et metal- eller plastikkabinet. Systemet kan udbygges med flere moduler. Der findes fire forskellige centraler typer: CS275, CS375, CS575 og CS875. I denne manual går de under navnet CSx75. Manualen beskriver en CSx75-installation med betjenings panelet CS5500. Med CS5500 er det enkelt at programmere systemet via menuerne Standardlandekoder I Tabel 1-1: Standardlandekoder viser standardkoderne som anvendes i hvert land. Tabel 1-1: Standardkoder Danmark Land Landekode Masterkode Installatørkode Adgangskode for download Danmark (00) 1278(00) Cifferne i parentes anvendes når en sekscifret kode skal bruges. 1.2 Betjeningspaneler Betjeningspanel CS5500 Med LCD-betjeningspanel CS5500 programmerer du CSx75-systemet via de indbyggede menuer. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 3 af 26

4 OK Forsyning (grøn) Klar (grøn) Brand (rød) Funktionsknapper NO OK # Navigeringstaster Tændt hvis systemet er tilsluttet og batteriet fungerer. Blinker hvis systemet ikke har noget batteri eller hvis batteriniveauet er lavt. Slukket hvis systemet ikke er tilsluttet. Tændt når systemet er klar til tilkobling. Blinker når systemet er klar til tvangstilkobling. Slukket når systemet ikke kan tilkobles. Tændt når en brandzone er aktiveret. Blinker når der opstår et problem med en brandzone. Slukket når alle brandzoner fungerer. Tryk på F1 hvis du vil gå til begyndelsen af en meddelelse. Tryk på F3 hvis du vil gå til slutningen af en meddelelse. Enkelt område betj. Panel: Du kan programmere funktionsknapperne til at udføre bestemte funktioner når betj. Panelet ikke er sat til Multiområde betj. panel Multi område betj. Panel: Når du har indtastet din kode og valgt et eller flere områder vil knapperne virke som: Tryk på F1 når du vil deltilkoble de valgte områder. tryk på F2 når du vil fuld tilkoble de valgte områder. Tryk på F3 når du vil frakoble de valgte områder. Tryk på NO hvis du vil: fortryde en ændring i menuen Navigere et niveau tilbage i menu strukturen Komme tilbage til startmenuen for at indtaste sin kode Tryk på OK/menu hvis du vil: Aktivere Menuvalg Aktivere Tekniker menuen ( OK/Menu ) Aktivere Masterbruger menuen ( OK/Menu ) Aktivere Bruger menuen ( OK/Menu + brugerkode) Acceptere en ændring under programmeringen Navigere et niveau frem i menu strukturen Når du redigerer tekst eller telefonnummer: Tryk på # F1 hvis du vil gå til det første tegn eller ciffer. Tryk på # F3 hvis du vil gå til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på # hvis du vil slette teksten fra den aktuelle position og til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på navigeringstasterne for at bladrer gennem Tekniker/Bruger menu strukturen og til at skifte et funktionsvalg. Når centralen er i normal tilstand. Tryk på hvis du vil vise udkoblede zoner. Tryk på hvis du vil vise aktive zoner. Når du skal redigere tekst eller telefonnummer: Tryk på hvis du vil overskrive eller tilføje tekst. Tryk på hvis du vil slette tekst. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 4 af 26

5 Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Der findes fire størrelser af CSx75. I følgende tabel vises funktionerne i hver udgave. Tabel 2-1: CSx75-versioner CS275 CS375 CS575 CS875 Antal zoner på CSx75-kortet Max antal zoner Signaludgange Sireneudgange Indbygget i central 4 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Max antal områder Max antal moduler 3 ekskl. 16 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler betjeningspaneler Max antal betjeningspaneler (op til 8 pr. område) Max antal adgangskoder (4/6-cifrede koder) 40/40 66/99 66/99 66/99 Understøttelse af proxlæsere Nej Ja Ja Ja Rapporteringsformater Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 5 af 26

6 2.2 Systemkomponenter Tabel 2-2: Systemkomponenter A Artikelnummer Beskrivelse Anvendelse CS5500 Betjeningspanel Anvendes til at manøvrere og programmering af systemet. CS208 CS208H CS216 CS507 Udvidelsesmodul med indgange Udvidelsesmodul med udgange Udvider antallet af tilsluttede zoner med 8 eller 16 zoner De tilsluttede zone-ekspandere kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875. Det er kun muligt at udvide CS275 ved hjælp af en trådløs modtager. Udvider antallet af tilgængelige udgange i systemet. CS7002 GPRS-modul Gør det muligt at rapportere hændelser via GSMnetværk eller GPRS-netværk, samt rapportering med SMS i klart tekst. Yderligere kan centralen fjernbetjenes via SMS for bl.a. til- og frakobling. CS1700 Proxlæser Prox-kortlæser/dørkontrolmodul. Det kan programmeres til at kontrollere adgang i et eller flere områder. CS1700 kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875.. CS320 Eksternt forsyningsmodul & repeater Ekstern strømforsyning til moduler som er tilsluttet centralen og fungerer som repeater for centralens 3-trådede kommunikationsbus. CS535 Talemodul Gør det muligt at rapportere 15 forskellige hændelser ved hjælp af talemeldinger. CS534 Lydmodul (Lytte-ind kort) 2-vejs lydopkald (lytte-ind), der gør det muligt at overvåge situationen i bygningen. CS7050 TCP/IP-modul Dobbelt mikroprocessorstyret internet-/intranetinterface, der bruges når CSx75-centralen skal rapportere til en OH-netværksmodtager. RX8I4CA-pcb RX16I4CA-pcb RX48I4CA-pcb RX8W8CA-pcb RX16W8CA-pcb RX32W8CA-pcb Trådløs modtager 433 MHz Trådløs modtager 868 MHz RF433-versioner kan håndtere 8, 16 eller 48 trådløse enheder RF868-versioner kan håndtere 8, 16 eller 32 trådløse enheder. CS586 Tilslutningsmodul Anvendes som: 1. Pc-interface mellem centralen og pc en. 2. Lagringsenhed ved tilslutning kun til pc en. Det er også muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer via UDx75-softwaren. 3. Lagringsenhed ved tilslutning kun til centralen. Det er muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer på CSx75. CS590 RS232-pc-kablet anvendes sammen med CS og er forbundet direkte på printet. CS586 kan anvendes sammen med alle Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 6 af 26

7 centraler i serien og sluttes til betjeningspanelets 3- trådsbus. CS590 RS232-kabel Til direkte tilslutning mellem central og PC. CS4x5 Splitter Splitter til f. eks deling af systemets databus Kapitel 3: Installationsvejledning 3.1 Lysnet tilslutning Brug lysnet terminalerne til at tilslutte 230Vac. Du kan anvende en fast installation eller en løs ledning, som sluttes til en stikkontakt med jord. Ved en fast installation, skal du montere en særskilt netafbryder i forsyningsnettet. Lysnettilslutningen skal altid overholde de lokale bestemmelser. VIGTIGT! Afbryd strømmen, inden kabinettet åbnes. Det gøres på følgende måde: Træk stikket ud af stikkontakten eller, Afbryd strømmen på hovedafbryderen. ADVARSEL! Centralen skal have installeret bly batteri som backup. Ved bortskaffelse af batteriet skal bestemmelserne om kemisk affald overholdes. 3.2 Montering Sørg for, at enheden monteres på en plan, solid, lodret overflade, så kabinettet ikke bøjer eller slår sig, når monteringsskruerne/-boltene spændes. Der skal være en afstand på 50 mm mellem udstyrskabinetter, der monteres side om side, og 25 mm mellem kabinettet og gangarealet. Monter først batteriet i kabinettet, når centralen er fastmonteret. Tag batteriet ud i forbindelse med transport af centralen. Sørg for, at ledningerne er isolerede. Brug kabelbindere for at undgå kontakt med andre ledninger. 3.3 kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Brug uskærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser uden elektrisk støj. Dermed opnås der maksimalkabellængde (se tabel 4 1). Brug skærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser med elektrisk støj. Den maksimale kabellængde reduceres derved, idet afskærmningen dæmper en del af signalet. Hvor meget kabellængden bliver kortere, afhænger af det skærmede kabels type og kvalitet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 7 af 26

8 3.3.2 Parsnoet og 2-leder kabel Der kan anvendes både parsnoet og 2-leder kabel til bussen. Da bussen kun har 3 ledninger, er det ikke nødvendigt at anvende parsnoede kabler. 3.4 Vejledning for kabelmontering CSx75-centralen er udformet, monteret og testet med henblik på at opfylde kravene i aktuelt gældende standarder vedrørende sikkerhed, emission og immunitet i forbindelse med omgivende elektrisk og elektromagnetisk interferens. Kun en uddannet elektriker eller andre personer med relevant uddannelse må slutte dette system til lysnettet. 1. Sørg for, at alarmsystemet er jordet korrekt. ORDENTLIG jordforbindelse er afgørende for at sikre, at elektrisk interferens undgås. Husk at sørge for (netværks-)jordforbindelse til fjernalarmsenderen. 2. Der skal være god afstand mellem lavspændings- og lysnetkablerne. Anvend separate kabelindgange i centralens kabinet. Ved en fast installation skal alt elektrisk materiel være af en godkendt type, ligesom der kun må anvendes installationskabler efter gældende regler. Undgå kabelkanaler og kabelbaner, der indeholder lysnetkabler. Dette er især vigtigt, hvis kabelbanerne indeholder kabler til elmotorer, lyststofarmaturer eller trefaset forsyning. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes skærmet kabel, og skærmen må kun sluttes til en GND-terminal på centralen. 3. Buskablet anvendes til kommunikation mellem centralen og betjeningspanelerne/ekspanderne. Vær omhyggeligt ved installation af dette kabel. Det må aldrig opdeles i separate kabler. Bland ikke buskablet med ledninger, der anvendes til telefontilslutning, sirener eller relæer. 4. Tilslutning til lysnettet foretages ved at slutte nettilslutningsterminalen til en stikkontakt med jord enten via en fast installation eller via et løst kabel. Brug altid kabelbindere til at fastgøre lysnetkablet. Det gøres ved det dertil egnede punkt ved nettilslutningsterminalen. Hvis du anvender en fast installation, skal du montere en særskilt og nemt tilgængelig dobbelt netafbryder i forsyningsnettet. Forsøg aldrig at lodde forsyningsledninger, hvor de sluttes til nettilslutningsterminalen. 5. Undgå ledningsrod inden i centralen, og før kablerne, så de ikke ligger oven på eller under centralprintet. Det anbefales at bruge kabelbindere. Det gør det nemmere at organisere kablerne i kabinettet. 6. Det batteri, der anvendes til denne enhed, skal være fremstillet af materialer af egnet brændbarhedsklasse. 7. Alle kredsløb. som tilsluttes relæudgangene eller transistorudgangene, skal overholde specifikationerne for disse udgange. Hovedafbryderen må ikke monteres i centralens kabinet. Anbring altid en beskyttelsesdiode (for eksempel en 1N4001) på relæspolen. Anvend kun et relæ med god isolering mellem kontakterne og spolen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 8 af 26

9 8. Der skal være en afstand på minimum 50 mm mellem udstyrets åbninger. 9. Enhederne må kun bruges i rene omgivelser og ikke i fugtig luft. 3.5 Indstil centralen til fabriksindstilling VIGTIGT! Før du installerer og programmerer systemet, skal du hente centralens standardindstillinger frem for at sikre, at landestandarderne stemmer overens med de lokale bestemmelser. (Dette er beskrevet i Opstart af central & betjeningspaneler ) 3.6 DIP Switch indstilling Når omskifteren er i stilling ON (tændt) er omskifteren i øverste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: Når omskifteren er i niveau OFF (slukket) er omskifteren i nederste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: I dette eksempel er den første, tredje og sjette omskifter i stilling ON og den anden, fjerde og femte omskifter i stilling OFF. Billedet for omskifteren illustreres således: Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 9 af 26

10 Kapitel 4: Installation af et basissystem 4.1 Centralen Centralen findes i tre forskellige kabinetter. Installation og placering af udvidelsesmoduler varierer afhængig af hvilken kabinet som bruges. Du kan læse nærmere om installation af et grundlæggende system nedenfor. Se de relevante kapitler om CS7050, CS7501 og CS7002, hvis du ønsker installationsoplysninger om disse Stort metalkabinet Dette store metalkabinet anvendes til CS Åben kabinettet. 2. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen.. 3. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Tilslut et fladkabel til GPRS-modulet CS7002. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 10 af 26

11 Tilslut et fladkabel til audiokortet CS534. Tilslut GPRS-modulet CS7002 og talemodulet CS535 med fladkablet. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag til GPRS-modulet CS7002 på kortet. Tilslut GPRS-modulet CS7002 til hovedkortet med ekspansion port og afstandsstag. Placer audiokortet CS534 og talemodulet CS535 ovenpå GPRSmodulet CS7002 i kabinettet. 4. Hvis du anvender CS534 audiokort og CS535 talemodul men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Tilslut fladkablet til audiokortet CS534. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag for talemodulet CS535 på centralen. Tilslut talemodulet CS535 til centralen på expansion porten og påklik afstandsstag. Fastgør afstandsstag til audiokortet CS534 i kabinettet. Fastgør audiokortet CS534 i kabinettet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 11 af 26

12 5. Fastgør afstandsstag til udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS7002 i kabinettet. 6. Monter udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS Monter afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 9. Tilslut betjeningspanelets bus alle moduler. 10. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 12 af 26

13 4.1.2 Polykarbonat kabinet Polykarbonat kabinetter anvendes til CS375 og CS Skru holdeskruen af i polykarbonatkabinettet. 2. Åben kabinettet. 3. Løft låget af kabinettet. 4. Vip centralprintet ud. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS7002 GPRS-modulet. Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Monter stagene på CS7002 GPRS-modulet. Tilslut CS7002 GPRS-modulet til centralprintet. Vip centralprintets monteringsplade ned. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 13 af 26

14 Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet. Fastgør CS535-talemodulet til kabinettet vha. stagene. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. Forbind CS534-talemodulet og CS534-lytte-ind-modulet ved hjælp af fladkablet. 6. Ved anvendelse af CS534 audiokort, CS535 talemodul, men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Hvis du anvender en CS534 og en CS535 uden en CS7002, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Fjern beskyttelsen på klæbepuderne, og monter stagene på CS534 lytte-ind-modulet. Monter CS534 lytte-ind-modulet i kabinettet. - Vip centralprintets monteringsplade ned. Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og fastgør modulet på centralkabinettet. Forbind CS535-talemodulet til centralen via J17 ekspansion porten. Forbind CS534 lytte-ind-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. 7. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 14 af 26

15 10. Bor et 3 mm hul til printstyrene i kabinettet. 11. Placer printstyrene (NX-CA-SL) i kabinettet. 12. Skru printstyrene fast. Brug printstyrene til at installere yderligere 3 ekstra moduler. 13. Tilslut centralens batterikabler til modulet. 14. Monter RF-modtageren i kabinettets låg. 15. Hvis du installerer en modtager i CA-serie (433Mhz) RX8I4, RX16I4 eller RX48I4, skal du montere antennen gennem låget. 16. Tilslut betjeningspanels bus til alle andre moduler, som ikke findes i kortholderne. 17. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 15 af 26

16 4.1.3 Lille polykarbonat kabinet Dette er et polykarbonat kabinet, som anvendes til CS275. Åbn kabinettet. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen. Ved anvendelse af CS535 talemodul og CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Monter GPRS-modulet CS7002 på afstandsstag og installer det på centralprintet. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og monter det i kabinettet. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på hovedkortet. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507. Tilslut betjeningspanelets bus til alle moduler. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 16 af 26

17 4.1.4 Tilkobling til CS275 centralen Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 17 af 26

18 4.1.5 Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 18 af 26

19 4.2 Betjeningspanelet Monter først den sorte beskyttelsesfilm og beskyttelsesplastik over displayet. Med betjeningspanelet følger en instruktion, som kan fastgøres på indersiden af låget. 1. Fjern låget til betjeningspanelet. 2. Fjern skruen forneden, hvis der findes en sådan. 3. Anbring skruetrækkerens skaft i hængslets hulning. 4. Vip forsigtigt skruetrækkeren opad. 5. Betjeningspanelets to dele bør gå fra hinanden. Løft låget. 6. Monter betjeningspanelet på væggen ved hjælp af monteringshullerne C. samt fastgør vægsabotage beslag 7. Brug ledningskanalen B eller det udskårne ledningshul D til at indføre ledningerne i betjeningspanelet. 8. Saml underdelen og låget igen. 9. Fastgør betjeningspanel skruen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 19 af 26

20 4.2.1 Tilslut betjeningspanelet Betjeningspanelet skal tilsluttes til centralens databus som følgende. Central Betjeningspanel Tilslut flere betjeningspaneler Ledningernes totale længde må ikke overskride 800 meter. I tabellen nedenfor vises hvilken ledningstype som bør anvendes. Angivelserne gælder for et betjeningspanel. Hvis flere betjeningspaneler tilsluttes ledningen, kræves et større ledningsareal. Tabel 4-1: Længde på betjeningspanelets kabel Længde Længde (meter) 110 0, , , , ,5 Areal Ledningsareal (mm²) Seriekoblet netværk I et seriekoblet netværk kædes betjeningspanelerne sammen. Hver betjeningspanel sammenkobles til det foregående Stjernenetværk I et stjernenetværk sluttes hvert betjeningspanel separat til centralens terminaler. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 20 af 26

21 Stjerne- og seriekoblet netværk Man kan kombinere et stjerne- og seriekoblet netværk. I diagrammet nedenunder vises hvordan fire betjeningspaneler kan tilsluttes. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 21 af 26

22 4.3 Zoner/Indgange Generelt Centralens indgange er konfigureret som frit programmerbare zoner med EOL modstand (4K7). Ved at programmere zonerne som dobbelt balanceret opnås både alarm- og sabotageovervågning på en og samme zone. Dette gælder for alle zonetyper, men kan ændres, undtagen zonetypen Brand som er enkeltbalanceret Dobbeltbalancerede zoner Én zone har både alarm- og sabotageovervågning. Alarmenhederne tilsluttes i serie, og der monteres en modstand på 4K7 parallelt over alarmkontakterne. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Sabotage Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Alarm tilstand Sløjfemodstand er 9K4 (dvs. seriemodstand PLUS parallel modstand). (Dette svarer til ca. 8.9 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 22 af 26

23 4.3.3 Enkelbalancerede zoner Der kræves to zoner én zone til alarm og én til sabotage. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Alarm tilstand Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 23 af 26

24 4.4 Udgange Alle centraler har to sireneudgange, en for interne sirener (INT) og en for eksterne sirener (EXT). CS275 har fire spændingsudgange OUT1-4 (minus). CS375, CS575 og CS875 har to relæudgange (OUT 1 og 3) og to spændingsudgange OUT2 og 4 (Når disse er aktive lægges udgangen til minus). Interne og eksterne sirener kan belastes op til 1A. Spændingsudgange (OC) er begrænset til 40 ma Tilslutning af udgange på centralen 1. 1A-klassificerede kontakter. Relæerne drives via centralen og aktiveres herfra. 2. Transistorudgange er begrænset til 40 ma. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 24 af 26

25 4.5 Branddetektorer tråds branddetektor I en konfiguration med fire ledere kan du tilslutte så mange branddetektorer som du ønsker, så længe du ikke overskrider AUX-strømkapaciteten (1.2 A) på centralen. Denne zonetype er en enkelt balanceret type. Den vil altid aktivere centralen og give en brandalarm, uanset om den er frakoblet eller tilkoblet. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721R DP721RT DP721RTA DT713-5R DB702 Røgdetektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang og automatisk reset Termodetektor m. relæ udgang 60.5ºC Sokkel til Røg- og varmedetektor Den aktuelle zone skal programmeres til Brand. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Programmer zoneteksten til f.eks. Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Udgang 4 skal programmeres til Røgdet. reset. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.4 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 25 af 26

26 tråds branddetektor I en 2-tråds-konfiguration kan du maksimalt tilslutte tre branddetektorer på samme sløjfe. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721(I) Røgdetektor DP721T Kombineret Røg/varme detektor DT713-5 Termodetektor 60.5ºC DT713-7 Termodetektor 70ºC DB702 Sokkel til Røg- og varmedetektor En brandalarm aktiveres, som en brandalarm på zone 8 for CS og som en brandalarm på zone 7 på CS275. Anvend derfor ikke disse til noget andet. Røgdetektorernes strømforsyning tilsluttes til Aux+ og Udgang 4. EOL modstand skal være 560 Ohm. Ved anvendelse af en 2-tråds-branddetektor, skal du ændre menuvalget for 2-tråds branddetektor til Til. Menu Teknikermenu > Central > System inst. > funktionsvalg > Indgange. For yderligere information se installationsmanual side B.2.10 Programmer zoneteksten på zone 8 (7 i CS275) til f.eks, Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 26 af 26

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem GE Security CS875-575-375-275-175 Alarmsystem Installationsmanual med CS5500-betjeningspanel. imagination at work 1052577 Model listing (list of all product variants or models for which this declaration

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere