Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875"

Transkript

1 Comfort CSx75 Installationsmanual CSx75 Basic Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875 Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 1 af 26

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Standardlandekoder Betjeningspaneler Betjeningspanel CS Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Systemkomponenter... 6 Kapitel 3: Installationsvejledning Lysnet tilslutning Montering kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Parsnoet og 2-leder kabel Vejledning for kabelmontering Indstil centralen til grundindstillinger DIP Switch indstilling... 9 Kapitel 4: Installation af at basissystem Centralen Stort metalkabinet Polykarbonat kabinet Lille polykarbonat kabinet Tilkobling til CS275 centralen Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Betjeningspanelet Tilslut betjeningspanelet Tilslut flere betjeningspaneler Zoner/Indgange Generelt Dobbeltbalancerede zoner Enkelbalancerede zoner Udgange Tilslutning af udgange på centralen Branddetektorer tråds branddetektor tråds branddetektor Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 2 af 26

3 Kapitel 1: Introduktion til CSx Kom igang Velkommen Velkommen til CSx75-familien. CSx75-familien er udformet sådan at et fuldt udbygget system kan monteres i et metal- eller plastikkabinet. Systemet kan udbygges med flere moduler. Der findes fire forskellige centraler typer: CS275, CS375, CS575 og CS875. I denne manual går de under navnet CSx75. Manualen beskriver en CSx75-installation med betjenings panelet CS5500. Med CS5500 er det enkelt at programmere systemet via menuerne Standardlandekoder I Tabel 1-1: Standardlandekoder viser standardkoderne som anvendes i hvert land. Tabel 1-1: Standardkoder Danmark Land Landekode Masterkode Installatørkode Adgangskode for download Danmark (00) 1278(00) Cifferne i parentes anvendes når en sekscifret kode skal bruges. 1.2 Betjeningspaneler Betjeningspanel CS5500 Med LCD-betjeningspanel CS5500 programmerer du CSx75-systemet via de indbyggede menuer. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 3 af 26

4 OK Forsyning (grøn) Klar (grøn) Brand (rød) Funktionsknapper NO OK # Navigeringstaster Tændt hvis systemet er tilsluttet og batteriet fungerer. Blinker hvis systemet ikke har noget batteri eller hvis batteriniveauet er lavt. Slukket hvis systemet ikke er tilsluttet. Tændt når systemet er klar til tilkobling. Blinker når systemet er klar til tvangstilkobling. Slukket når systemet ikke kan tilkobles. Tændt når en brandzone er aktiveret. Blinker når der opstår et problem med en brandzone. Slukket når alle brandzoner fungerer. Tryk på F1 hvis du vil gå til begyndelsen af en meddelelse. Tryk på F3 hvis du vil gå til slutningen af en meddelelse. Enkelt område betj. Panel: Du kan programmere funktionsknapperne til at udføre bestemte funktioner når betj. Panelet ikke er sat til Multiområde betj. panel Multi område betj. Panel: Når du har indtastet din kode og valgt et eller flere områder vil knapperne virke som: Tryk på F1 når du vil deltilkoble de valgte områder. tryk på F2 når du vil fuld tilkoble de valgte områder. Tryk på F3 når du vil frakoble de valgte områder. Tryk på NO hvis du vil: fortryde en ændring i menuen Navigere et niveau tilbage i menu strukturen Komme tilbage til startmenuen for at indtaste sin kode Tryk på OK/menu hvis du vil: Aktivere Menuvalg Aktivere Tekniker menuen ( OK/Menu ) Aktivere Masterbruger menuen ( OK/Menu ) Aktivere Bruger menuen ( OK/Menu + brugerkode) Acceptere en ændring under programmeringen Navigere et niveau frem i menu strukturen Når du redigerer tekst eller telefonnummer: Tryk på # F1 hvis du vil gå til det første tegn eller ciffer. Tryk på # F3 hvis du vil gå til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på # hvis du vil slette teksten fra den aktuelle position og til det sidste tegn eller ciffer. Tryk på navigeringstasterne for at bladrer gennem Tekniker/Bruger menu strukturen og til at skifte et funktionsvalg. Når centralen er i normal tilstand. Tryk på hvis du vil vise udkoblede zoner. Tryk på hvis du vil vise aktive zoner. Når du skal redigere tekst eller telefonnummer: Tryk på hvis du vil overskrive eller tilføje tekst. Tryk på hvis du vil slette tekst. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 4 af 26

5 Kapitel 2: Versions oversigt for CSx Oversigt Der findes fire størrelser af CSx75. I følgende tabel vises funktionerne i hver udgave. Tabel 2-1: CSx75-versioner CS275 CS375 CS575 CS875 Antal zoner på CSx75-kortet Max antal zoner Signaludgange Sireneudgange Indbygget i central 4 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Indbygget i central 2 relæ 2 åben kollektor) Separat ind- og udvendig sirene. Indvendig sirene kan være højttaler eller spændingsudgang. Max antal områder Max antal moduler 3 ekskl. 16 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler 32 inkl. betjeningspaneler betjeningspaneler Max antal betjeningspaneler (op til 8 pr. område) Max antal adgangskoder (4/6-cifrede koder) 40/40 66/99 66/99 66/99 Understøttelse af proxlæsere Nej Ja Ja Ja Rapporteringsformater Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Sirene tone, 200 baud FSK, Tale og Contact ID Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 5 af 26

6 2.2 Systemkomponenter Tabel 2-2: Systemkomponenter A Artikelnummer Beskrivelse Anvendelse CS5500 Betjeningspanel Anvendes til at manøvrere og programmering af systemet. CS208 CS208H CS216 CS507 Udvidelsesmodul med indgange Udvidelsesmodul med udgange Udvider antallet af tilsluttede zoner med 8 eller 16 zoner De tilsluttede zone-ekspandere kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875. Det er kun muligt at udvide CS275 ved hjælp af en trådløs modtager. Udvider antallet af tilgængelige udgange i systemet. CS7002 GPRS-modul Gør det muligt at rapportere hændelser via GSMnetværk eller GPRS-netværk, samt rapportering med SMS i klart tekst. Yderligere kan centralen fjernbetjenes via SMS for bl.a. til- og frakobling. CS1700 Proxlæser Prox-kortlæser/dørkontrolmodul. Det kan programmeres til at kontrollere adgang i et eller flere områder. CS1700 kan kun anvendes sammen med CS375, CS575 og CS875.. CS320 Eksternt forsyningsmodul & repeater Ekstern strømforsyning til moduler som er tilsluttet centralen og fungerer som repeater for centralens 3-trådede kommunikationsbus. CS535 Talemodul Gør det muligt at rapportere 15 forskellige hændelser ved hjælp af talemeldinger. CS534 Lydmodul (Lytte-ind kort) 2-vejs lydopkald (lytte-ind), der gør det muligt at overvåge situationen i bygningen. CS7050 TCP/IP-modul Dobbelt mikroprocessorstyret internet-/intranetinterface, der bruges når CSx75-centralen skal rapportere til en OH-netværksmodtager. RX8I4CA-pcb RX16I4CA-pcb RX48I4CA-pcb RX8W8CA-pcb RX16W8CA-pcb RX32W8CA-pcb Trådløs modtager 433 MHz Trådløs modtager 868 MHz RF433-versioner kan håndtere 8, 16 eller 48 trådløse enheder RF868-versioner kan håndtere 8, 16 eller 32 trådløse enheder. CS586 Tilslutningsmodul Anvendes som: 1. Pc-interface mellem centralen og pc en. 2. Lagringsenhed ved tilslutning kun til pc en. Det er også muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer via UDx75-softwaren. 3. Lagringsenhed ved tilslutning kun til centralen. Det er muligt at læse/skrive fra 1 af de 4 placeringer på CSx75. CS590 RS232-pc-kablet anvendes sammen med CS og er forbundet direkte på printet. CS586 kan anvendes sammen med alle Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 6 af 26

7 centraler i serien og sluttes til betjeningspanelets 3- trådsbus. CS590 RS232-kabel Til direkte tilslutning mellem central og PC. CS4x5 Splitter Splitter til f. eks deling af systemets databus Kapitel 3: Installationsvejledning 3.1 Lysnet tilslutning Brug lysnet terminalerne til at tilslutte 230Vac. Du kan anvende en fast installation eller en løs ledning, som sluttes til en stikkontakt med jord. Ved en fast installation, skal du montere en særskilt netafbryder i forsyningsnettet. Lysnettilslutningen skal altid overholde de lokale bestemmelser. VIGTIGT! Afbryd strømmen, inden kabinettet åbnes. Det gøres på følgende måde: Træk stikket ud af stikkontakten eller, Afbryd strømmen på hovedafbryderen. ADVARSEL! Centralen skal have installeret bly batteri som backup. Ved bortskaffelse af batteriet skal bestemmelserne om kemisk affald overholdes. 3.2 Montering Sørg for, at enheden monteres på en plan, solid, lodret overflade, så kabinettet ikke bøjer eller slår sig, når monteringsskruerne/-boltene spændes. Der skal være en afstand på 50 mm mellem udstyrskabinetter, der monteres side om side, og 25 mm mellem kabinettet og gangarealet. Monter først batteriet i kabinettet, når centralen er fastmonteret. Tag batteriet ud i forbindelse med transport af centralen. Sørg for, at ledningerne er isolerede. Brug kabelbindere for at undgå kontakt med andre ledninger. 3.3 kabelføring Skærmet og uskærmet kabel Brug uskærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser uden elektrisk støj. Dermed opnås der maksimalkabellængde (se tabel 4 1). Brug skærmet kabel, hvis der er tale om omgivelser med elektrisk støj. Den maksimale kabellængde reduceres derved, idet afskærmningen dæmper en del af signalet. Hvor meget kabellængden bliver kortere, afhænger af det skærmede kabels type og kvalitet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 7 af 26

8 3.3.2 Parsnoet og 2-leder kabel Der kan anvendes både parsnoet og 2-leder kabel til bussen. Da bussen kun har 3 ledninger, er det ikke nødvendigt at anvende parsnoede kabler. 3.4 Vejledning for kabelmontering CSx75-centralen er udformet, monteret og testet med henblik på at opfylde kravene i aktuelt gældende standarder vedrørende sikkerhed, emission og immunitet i forbindelse med omgivende elektrisk og elektromagnetisk interferens. Kun en uddannet elektriker eller andre personer med relevant uddannelse må slutte dette system til lysnettet. 1. Sørg for, at alarmsystemet er jordet korrekt. ORDENTLIG jordforbindelse er afgørende for at sikre, at elektrisk interferens undgås. Husk at sørge for (netværks-)jordforbindelse til fjernalarmsenderen. 2. Der skal være god afstand mellem lavspændings- og lysnetkablerne. Anvend separate kabelindgange i centralens kabinet. Ved en fast installation skal alt elektrisk materiel være af en godkendt type, ligesom der kun må anvendes installationskabler efter gældende regler. Undgå kabelkanaler og kabelbaner, der indeholder lysnetkabler. Dette er især vigtigt, hvis kabelbanerne indeholder kabler til elmotorer, lyststofarmaturer eller trefaset forsyning. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes skærmet kabel, og skærmen må kun sluttes til en GND-terminal på centralen. 3. Buskablet anvendes til kommunikation mellem centralen og betjeningspanelerne/ekspanderne. Vær omhyggeligt ved installation af dette kabel. Det må aldrig opdeles i separate kabler. Bland ikke buskablet med ledninger, der anvendes til telefontilslutning, sirener eller relæer. 4. Tilslutning til lysnettet foretages ved at slutte nettilslutningsterminalen til en stikkontakt med jord enten via en fast installation eller via et løst kabel. Brug altid kabelbindere til at fastgøre lysnetkablet. Det gøres ved det dertil egnede punkt ved nettilslutningsterminalen. Hvis du anvender en fast installation, skal du montere en særskilt og nemt tilgængelig dobbelt netafbryder i forsyningsnettet. Forsøg aldrig at lodde forsyningsledninger, hvor de sluttes til nettilslutningsterminalen. 5. Undgå ledningsrod inden i centralen, og før kablerne, så de ikke ligger oven på eller under centralprintet. Det anbefales at bruge kabelbindere. Det gør det nemmere at organisere kablerne i kabinettet. 6. Det batteri, der anvendes til denne enhed, skal være fremstillet af materialer af egnet brændbarhedsklasse. 7. Alle kredsløb. som tilsluttes relæudgangene eller transistorudgangene, skal overholde specifikationerne for disse udgange. Hovedafbryderen må ikke monteres i centralens kabinet. Anbring altid en beskyttelsesdiode (for eksempel en 1N4001) på relæspolen. Anvend kun et relæ med god isolering mellem kontakterne og spolen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 8 af 26

9 8. Der skal være en afstand på minimum 50 mm mellem udstyrets åbninger. 9. Enhederne må kun bruges i rene omgivelser og ikke i fugtig luft. 3.5 Indstil centralen til fabriksindstilling VIGTIGT! Før du installerer og programmerer systemet, skal du hente centralens standardindstillinger frem for at sikre, at landestandarderne stemmer overens med de lokale bestemmelser. (Dette er beskrevet i Opstart af central & betjeningspaneler ) 3.6 DIP Switch indstilling Når omskifteren er i stilling ON (tændt) er omskifteren i øverste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: Når omskifteren er i niveau OFF (slukket) er omskifteren i nederste stilling. Dette illustreres på billedet sådan: I dette eksempel er den første, tredje og sjette omskifter i stilling ON og den anden, fjerde og femte omskifter i stilling OFF. Billedet for omskifteren illustreres således: Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 9 af 26

10 Kapitel 4: Installation af et basissystem 4.1 Centralen Centralen findes i tre forskellige kabinetter. Installation og placering af udvidelsesmoduler varierer afhængig af hvilken kabinet som bruges. Du kan læse nærmere om installation af et grundlæggende system nedenfor. Se de relevante kapitler om CS7050, CS7501 og CS7002, hvis du ønsker installationsoplysninger om disse Stort metalkabinet Dette store metalkabinet anvendes til CS Åben kabinettet. 2. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen.. 3. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Tilslut et fladkabel til GPRS-modulet CS7002. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 10 af 26

11 Tilslut et fladkabel til audiokortet CS534. Tilslut GPRS-modulet CS7002 og talemodulet CS535 med fladkablet. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag til GPRS-modulet CS7002 på kortet. Tilslut GPRS-modulet CS7002 til hovedkortet med ekspansion port og afstandsstag. Placer audiokortet CS534 og talemodulet CS535 ovenpå GPRSmodulet CS7002 i kabinettet. 4. Hvis du anvender CS534 audiokort og CS535 talemodul men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Tilslut fladkablet til audiokortet CS534. Tilslut audiokortet CS534 og talemodulet CS535 med fladkablet. Fastgør afstandsstag for talemodulet CS535 på centralen. Tilslut talemodulet CS535 til centralen på expansion porten og påklik afstandsstag. Fastgør afstandsstag til audiokortet CS534 i kabinettet. Fastgør audiokortet CS534 i kabinettet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 11 af 26

12 5. Fastgør afstandsstag til udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS7002 i kabinettet. 6. Monter udgangsekspander CS507 eller indgangsekspanderne CS208/CS216 eller GSM-modulet CS Monter afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 på CS875-kortet. 9. Tilslut betjeningspanelets bus alle moduler. 10. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 12 af 26

13 4.1.2 Polykarbonat kabinet Polykarbonat kabinetter anvendes til CS375 og CS Skru holdeskruen af i polykarbonatkabinettet. 2. Åben kabinettet. 3. Løft låget af kabinettet. 4. Vip centralprintet ud. Hvis du anvender et CS534 lytte-ind-modul, et CS535 talemodul og et CS7002 GPRS-modul, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS7002 GPRS-modulet. Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Monter stagene på CS7002 GPRS-modulet. Tilslut CS7002 GPRS-modulet til centralprintet. Vip centralprintets monteringsplade ned. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 13 af 26

14 Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet. Fastgør CS535-talemodulet til kabinettet vha. stagene. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. Forbind CS534-talemodulet og CS534-lytte-ind-modulet ved hjælp af fladkablet. 6. Ved anvendelse af CS534 audiokort, CS535 talemodul, men ikke CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Hvis du anvender en CS534 og en CS535 uden en CS7002, skal du gøre følgende: Fastgør fladkablet til CS534 lytte-ind-modulet. Fjern beskyttelsen på klæbepuderne, og monter stagene på CS534 lytte-ind-modulet. Monter CS534 lytte-ind-modulet i kabinettet. - Vip centralprintets monteringsplade ned. Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og fastgør modulet på centralkabinettet. Forbind CS535-talemodulet til centralen via J17 ekspansion porten. Forbind CS534 lytte-ind-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet. 7. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. 8. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på kortet. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 14 af 26

15 10. Bor et 3 mm hul til printstyrene i kabinettet. 11. Placer printstyrene (NX-CA-SL) i kabinettet. 12. Skru printstyrene fast. Brug printstyrene til at installere yderligere 3 ekstra moduler. 13. Tilslut centralens batterikabler til modulet. 14. Monter RF-modtageren i kabinettets låg. 15. Hvis du installerer en modtager i CA-serie (433Mhz) RX8I4, RX16I4 eller RX48I4, skal du montere antennen gennem låget. 16. Tilslut betjeningspanels bus til alle andre moduler, som ikke findes i kortholderne. 17. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 15 af 26

16 4.1.3 Lille polykarbonat kabinet Dette er et polykarbonat kabinet, som anvendes til CS275. Åbn kabinettet. Tilslut alle eksterne enheder, detektorer, sirener, telefon samt lysnet til centralen. Ved anvendelse af CS535 talemodul og CS7002 GPRS-modul, gør du følgende: Monter GPRS-modulet CS7002 på afstandsstag og installer det på centralprintet. Forbind CS7002 GPRS-modulet og CS535-talemodulet ved hjælp af fladkablet Monter de selvklæbende stag på CS535-talemodulet og monter det i kabinettet. Fastgør afstandsstag til indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507 på hovedkortet. Monter indgangsekspanderne CS208/CS216 eller udgangsekspander CS507. Tilslut betjeningspanelets bus til alle moduler. Tilslut batteriet og 230VAC til centralen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 16 af 26

17 4.1.4 Tilkobling til CS275 centralen Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 17 af 26

18 4.1.5 Tilkobling til CS375, CS575 og CS875 centralerne Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 18 af 26

19 4.2 Betjeningspanelet Monter først den sorte beskyttelsesfilm og beskyttelsesplastik over displayet. Med betjeningspanelet følger en instruktion, som kan fastgøres på indersiden af låget. 1. Fjern låget til betjeningspanelet. 2. Fjern skruen forneden, hvis der findes en sådan. 3. Anbring skruetrækkerens skaft i hængslets hulning. 4. Vip forsigtigt skruetrækkeren opad. 5. Betjeningspanelets to dele bør gå fra hinanden. Løft låget. 6. Monter betjeningspanelet på væggen ved hjælp af monteringshullerne C. samt fastgør vægsabotage beslag 7. Brug ledningskanalen B eller det udskårne ledningshul D til at indføre ledningerne i betjeningspanelet. 8. Saml underdelen og låget igen. 9. Fastgør betjeningspanel skruen. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 19 af 26

20 4.2.1 Tilslut betjeningspanelet Betjeningspanelet skal tilsluttes til centralens databus som følgende. Central Betjeningspanel Tilslut flere betjeningspaneler Ledningernes totale længde må ikke overskride 800 meter. I tabellen nedenfor vises hvilken ledningstype som bør anvendes. Angivelserne gælder for et betjeningspanel. Hvis flere betjeningspaneler tilsluttes ledningen, kræves et større ledningsareal. Tabel 4-1: Længde på betjeningspanelets kabel Længde Længde (meter) 110 0, , , , ,5 Areal Ledningsareal (mm²) Seriekoblet netværk I et seriekoblet netværk kædes betjeningspanelerne sammen. Hver betjeningspanel sammenkobles til det foregående Stjernenetværk I et stjernenetværk sluttes hvert betjeningspanel separat til centralens terminaler. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 20 af 26

21 Stjerne- og seriekoblet netværk Man kan kombinere et stjerne- og seriekoblet netværk. I diagrammet nedenunder vises hvordan fire betjeningspaneler kan tilsluttes. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 21 af 26

22 4.3 Zoner/Indgange Generelt Centralens indgange er konfigureret som frit programmerbare zoner med EOL modstand (4K7). Ved at programmere zonerne som dobbelt balanceret opnås både alarm- og sabotageovervågning på en og samme zone. Dette gælder for alle zonetyper, men kan ændres, undtagen zonetypen Brand som er enkeltbalanceret Dobbeltbalancerede zoner Én zone har både alarm- og sabotageovervågning. Alarmenhederne tilsluttes i serie, og der monteres en modstand på 4K7 parallelt over alarmkontakterne. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Sabotage Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Alarm tilstand Sløjfemodstand er 9K4 (dvs. seriemodstand PLUS parallel modstand). (Dette svarer til ca. 8.9 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 22 af 26

23 4.3.3 Enkelbalancerede zoner Der kræves to zoner én zone til alarm og én til sabotage. Sabotagekontakterne tilsluttes i serie med en EOL modstand på 4K7. Normal tilstand - Sløjfen er lukket. Sløjfemodstanden er 4K7. (Dette svarer til ca. 6,6 volt) Alarm tilstand Sløjfen er kortsluttet eller åben. (Dette svarer til 0 eller 12 volt) Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 23 af 26

24 4.4 Udgange Alle centraler har to sireneudgange, en for interne sirener (INT) og en for eksterne sirener (EXT). CS275 har fire spændingsudgange OUT1-4 (minus). CS375, CS575 og CS875 har to relæudgange (OUT 1 og 3) og to spændingsudgange OUT2 og 4 (Når disse er aktive lægges udgangen til minus). Interne og eksterne sirener kan belastes op til 1A. Spændingsudgange (OC) er begrænset til 40 ma Tilslutning af udgange på centralen 1. 1A-klassificerede kontakter. Relæerne drives via centralen og aktiveres herfra. 2. Transistorudgange er begrænset til 40 ma. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 24 af 26

25 4.5 Branddetektorer tråds branddetektor I en konfiguration med fire ledere kan du tilslutte så mange branddetektorer som du ønsker, så længe du ikke overskrider AUX-strømkapaciteten (1.2 A) på centralen. Denne zonetype er en enkelt balanceret type. Den vil altid aktivere centralen og give en brandalarm, uanset om den er frakoblet eller tilkoblet. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721R DP721RT DP721RTA DT713-5R DB702 Røgdetektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang Kombineret Røg/varme detektor m. relæ udgang og automatisk reset Termodetektor m. relæ udgang 60.5ºC Sokkel til Røg- og varmedetektor Den aktuelle zone skal programmeres til Brand. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Programmer zoneteksten til f.eks. Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Udgang 4 skal programmeres til Røgdet. reset. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.4 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 25 af 26

26 tråds branddetektor I en 2-tråds-konfiguration kan du maksimalt tilslutte tre branddetektorer på samme sløjfe. Følgende røg/varme detektorer kan med fordel tilsluttes centralen: DP721(I) Røgdetektor DP721T Kombineret Røg/varme detektor DT713-5 Termodetektor 60.5ºC DT713-7 Termodetektor 70ºC DB702 Sokkel til Røg- og varmedetektor En brandalarm aktiveres, som en brandalarm på zone 8 for CS og som en brandalarm på zone 7 på CS275. Anvend derfor ikke disse til noget andet. Røgdetektorernes strømforsyning tilsluttes til Aux+ og Udgang 4. EOL modstand skal være 560 Ohm. Ved anvendelse af en 2-tråds-branddetektor, skal du ændre menuvalget for 2-tråds branddetektor til Til. Menu Teknikermenu > Central > System inst. > funktionsvalg > Indgange. For yderligere information se installationsmanual side B.2.10 Programmer zoneteksten på zone 8 (7 i CS275) til f.eks, Brand i stuen. Menu For yderligere information se installationsmanual side B.2.1 Branddetektorerne kan nu afstilles efter en brandalarm i brugermenuen. For yderligere information se Brugermanual CS5500 side 13. Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 26 af 26

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem GE Security CS875-575-375-275-175 Alarmsystem Installationsmanual med CS5500-betjeningspanel. imagination at work 1052577 Model listing (list of all product variants or models for which this declaration

Læs mere

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8

Installationsmanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2 Softwareversion 8 Installationsmanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Softwareversion 8 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2008, ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 2 Senest revideret

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15 POWERMAX PRO Fuldt overvåget trådløst alarmsystem Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4.6 Alarm-annullering... 15 1. INTRODUKTION... 3 4.4.7 Hurtig tilkobling... 15 2. SPECIFIKATIONER... 3 4.4.8

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere