GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work"

Transkript

1 GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work

2 Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF om en fælleseuropæisk enkeltterminalforbindelse til det almindelige telefonnet (PSTN). På grund af forskellene mellem de individuelle telenetværk, der findes i de forskellige lande, giver godkendelsen dog ikke i sig selv en ubetinget garanti for fejlfri drift på hvert telenetværks termineringspunkt. ww.gesecurity.com Copyright(c) 2005 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver kun tilladelse til at genoptrykke denne manual til intern brug. GE Security B.V. forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne uden varsel.

3 Indhold Menuoversigt. 4 Menuoversigt. 5 LCD-betjeningspanel... 6 Brug af CSx75-menuerne... 8 Klargøring af systemet... 9 Til- og frakobling vha. et enkeltområde-betjeningspanel 10 Til- og frakobling vha. et multiområde-betjeningspanel. 11 Frakobling af systemet efter en alarm Reset af branddetektorer Brug af tryghedsalarmer 14 Visning af status for en zone.. 15 Udkobling af en eller flere zoner Ændring af brugerkode og brugernavn.. 17 Ændring af en anden brugers kode og navn.. 18 Ændring af brugerrettigheder. 19 Indstilling af systemets dato og klokkeslæt Justering af tastaturets indstillinger 21 Justering af LCD-displayet Vis alarmlog Ændring af telefonnumre Opsætning af husautomatiksystem 25 Aktivering af husautomatiksystemet Up- og download af data 27 Test af systemet Tilføjelse og sletning af kort Servicebeskeder Ordliste Bemærkninger Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 3

4 Menuoversigt Brugermenu Til/frakobling Til/frakobl Tavs udg.tid Udkoble zoner (1) Zone 1 (2) Zone 2 (3) Zone 3... Gruppe udkobl. Kommando menu Alarm hukom. X-10 enheder Bruger detaljer Multi-område Reset røgdetek Service check Selv check Gangtest Hændelseslog Brugerkode Sprog Navn Download Svar U/D-opkald Start U/D-opkald Prog.bare udg. Brugere Brugernavne Brugerkode Slet kode Autoritet Områder Sprog Navn Udgange Kun tilkobl. efter tidsskema Kun tilkobling Til/frakobl Masterkode Udkoble zoner Rapport fra/tilkobl Udgang 1 Udgang 2 Udgang 3... Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 4

5 Menuoversigt Brugermenu CS1700 Prox læser Tilføj 1 kort Tilføj flere kort Aktiver kort Deaktiver kort Slet 1 kort Indstillinger Juster betj.panel Sæt dato/tid LCD kontrast Lysstyrke Volumen Baggrundslys altid tændt Telefonnr. Telefonnr. 1 Telefonnr. 2 Telefonnr. 3 X-10 enheder Avanceret menu Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3... Modul nummer Huskode Kommando menu Alarm hukom. Udkoble zoner (1) Zone 1 (2) Zone 2 (3) Zone 3... Gruppe udkobl. X-10 enheder Multi-område Reset røgdetek Service check Download Svar U/D opkald Start U/D opkald Dørklokke Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 5

6 LCD-betjeningspanel Forsyning (grøn): Angiver, at systemet er tilsluttet lysnet og batteri. LCD-display: Her vises oplysninger om systemstatus, menufunktioner og andre oplysninger, som indtastes. LED "" = Klar til tilkobling (grøn): Angiver, at systemet er klar til at blive tilkoblet. Brand (rød): Viser alarm fra en brandzone. F1, F2, F3: Funktionstaster, som programmeres af installatøren. F1: F2: F3: : Navigations- og redigeringstaster. NO: Afvisnings- og navigationstast. /Menu: Accept- og navigationstast. #: Tast, der aktiverer funktionen af den næste tast, der trykkes på. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 6

7 LCD-betjeningspanel LED for forsyning Tændt, hvis systemet er tilsluttet lysnetforsyningen, og batteriet fungerer. Blinker, hvis systemets batteri ikke fungerer, eller batteriniveauet er lavt. Slukket, hvis systemet ikke er tilsluttet lysnetforsyningen. LED for klar til tilkobling Tændt, når systemet er klar til at blive tilkoblet. Blinker, når systemet er klar til at blive tvangstilkoblet. Slukket, når systemet ikke kan tilkobles. LED for brand Tændt, når en brandzone er aktiveret. Blinker, når der opstår fejl på en brandzone. Slukket, når alle brandzonerne fungerer korrekt. F1, F2, F3 Når en menu er åben: Tryk på F1 for at bladre til starten af LCD-meddelelsen. Tryk på F3 for at bladre til slutningen af LCD-meddelelsen. Installatøren kan programmere disse taster til at udføre bestemte funktioner. I multiområdetilstand: Tryk på F1 for at deltilkoble det valgte område. Tryk på F2 for at tilkoble det valgte område. Tryk på F3 for at frakoble det valgte område. Tryk på navigationstasterne for at bladre gennem menulisterne og funktionerne. I multiområdetilstand eller når der ikke er en menu åben: Tryk på for at få vist de udkoblede zoner. Tryk på for at få vist zoner med fejl. Ændring af tekst og telefonnumre: Tryk på for at overskrive eller indsætte tekst. Tryk på for at slette tekst. NO Tryk på NO for at annullere en ændring af menuvalget eller navigere til et højere niveau i menustrukturen eller annullere en sekvens i forbindelse med indtastning af numeriske data. /Menu Tryk på for at aktivere menuen eller acceptere ændringer i valget eller gå fremad i menustrukturen eller fuldføre en sekvens i forbindelse med indtastning af numeriske data. # Firkant Ændring af tekst og telefonnumre: Tryk på # F1 for at gå til første tegn eller nummer. Tryk på # F3 for at gå til sidste tegn eller nummer. Tryk på # for at slette fra den aktuelle position og resten af teksten eller tallene. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 7

8 Brug af CSx75-menuerne Kommandomenu Du kan få adgang til et begrænset antal menufunktioner uden at angive en brugerkode via kommandomenuen. Tryk på og derefter på for at åbne kommandomenuen og navigere rundt i den. Ændring af brugerfladens sprog Du kan ændre betjeningspanelets sprog ved at trykke på gentagne gange for at finde det ønskede sprog. Se side 22, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Brugermenu Med brugerkoden er det muligt at udføre visse af betjeningspanelets funktioner via brugermenuen. Med en masterbrugerkode er det muligt at udføre ALLE betjeningspanelets funktioner. Du kan få adgang til brugermenuen ved at trykke på på standarddisplayet og indtaste brugerkoden. Der vises kun de menufunktioner, du har rettigheder til. Tryk på for at navigere rundt i brugermenuen. Navigation i menuerne Tryk på disse taster for at navigere rundt i de forskellige menufunktioner. Kommando- og brugermenuerne viser oversigt over funktioner som f.eks. brugere og zoner. Tryk på # for at gå til samme menufunktion for den tidligere indtastning på listen. Hvis du for eksempel får vist brugerkoden for bruger 2, skal du trykke på # for at få vist brugerkoden for bruger 1. Tryk på # for at gå til samme menufunktion for næste indtastning på listen. Hvis du for eksempel får vist brugerkoden for bruger 2, skal du trykke på # for at få vist brugerkoden for bruger 3. Forlad menusystemet Tryk på ## for at få vist prompten Afslut med. Tryk på ved denne prompt for at afslutte menusystemet. Bemærk! Betjeningspanelet kan få timeout fra menusystemet og gå tilbage til standardvisning. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 8

9 Klargøring af systemet Før du kan tilkoble systemet, skal du sikre dig, at alle zoner er lukket. Der vises en meddelelse på displayet, hvis systemet ikke er klar til at blive tilkoblet. 1. Hvis systemet IKKE er klar til at blive tilkoblet, skal du kontrollere, om der er en dør eller et vindue åbent. 2. Tryk på for at få vist alle zoner med fejl. Alle åbne zoner vises. Luk zonerne, før systemet tilkobles. Hvis du forsøger at tilkoble med åbne zoner, bipper betjeningspanelet. Alle zoner med sabotage vises. Sabotage indikerer systemfejl, og du skal kontakte teknikeren for at få fejlen udbedret. 3. Tryk på en hvilken som helst anden tast for at gå tilbage til standardvisning. 4. Tryk på for at få vist alle udkoblede zoner. Se side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger om udkobling af zoner. 5. Alle udkoblede zoner vises. Kontrollér, at disse zoner skal udkobles. 6. Systemet er klar til at blive tilkoblet. System ikke klar Tryk for hjælp nnn åben <beskrivelse> nnn sabotage <beskrivelse> nnn udkoblet <beskrivelse> System klar Indtast kode Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 9

10 Til- og frakobling vha. et enkeltområde-betjeningspanel Et betjeningspanel kan programmeres som et enkeltområde-betjeningspanel eller et multiområde-betjeningspanel. Et enkeltområdebetjeningspanel giver kun mulighed for betjening af ét område, mens et multiområde-betjeningspanel giver mulighed for betjening af et eller flere områder. Begge typer betjeningspanel gør det muligt at udkoble zoner i det eller de områder, du tilkobler. Se side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger om udkobling af zoner. 1. Indtast brugerkoden, når systemet beder om det. System klar Indtast kode 2. Betjeningspanelet begynder at bippe, og tilkoblingen af systemet starter. System tilkobler Forlad området nu 3. Forlad bygningen. Betjeningspanelet bipper hurtigere de sidste 10 sekunder af udgangstiden. 4. Når udgangstiden er gået, er systemet tilkoblet, og betjeningspanelets buzzer lyder med fast tone i ca. 2 sekunder. Frakobling af systemet 1. Når du åbner døren for at træde ind i det sikrede område, starter indgangstiden, og betjeningspanelets buzzer lyder med fast tone. 2. Indtast brugerkoden. 3. Systemet frakobles, og betjeningspanelets buzzer stopper. System tilkoblet Alle zoner lukket System tilkoblet Alle zoner lukket System klar Indtast kode Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 10

11 Til- og frakobling vha. et multiområde-betjeningspanel Et multiområde-betjeningspanel giver mulighed for at tilkoble et eller flere områder. Fuld tilkobling tilkobler hele systemet (med undtagelse af udkoblede zoner). Deltilkobling tilkobler systemet (undtagen deltilkoblede og udkoblede zoner), når du vil tillade, at man kan opholde sig i et foruddefineret område. Se side 16, hvis du 1. Indtast brugerkoden, når systemet beder om det. System klar Indtast kode 2. Den aktuelle status for områderne vises. x Området er frakoblet. Området er deltilkoblet Området er fuldt tilkoblet 3. Tryk på et områdenummer for at inkludere det til de områder, du ønsker at tilkoble (eller frakoble). Tryk på 0 for at inkludere alle områder. 4. Inkluderede områder markeres med? I dette tilfælde er område 1 og 5 valgt. Tryk på F1 for at deltilkoble de valgte områder eller på F2 for at foretage fuld tilkobling. Betjeningspanelet begynder at bippe, og tilkoblingen af systemet starter. Når udgangstiden udløber, tilkobles de valgte områder, og betjeningspanelets buzzer lyder vedvarende i to sekunder. Tryk på F3 for at frakoble de valgte områder og gøre betjeningspanelet tavst. Bemærk! Når du åbner døren for at træde ind i det sikrede område, starter indgangstiden, og betjeningspanelets buzzer lyder vedvarende. Den stopper, når du frakobler de valgte områder x x x x ? x? x F1 /F2/ F x x F x x x x x Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 11

12 Frakobling af systemet efter en alarm Der findes flere forskellige alarmtyper. Indbrudsalarmer og sabotagealarmer aktiverer en hylende sirene. Brandalarmer aktiverer en pulserende sirene. Alle alarmer får betjeningspanelet til at bippe hurtigt. Se side 13, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du skal reagere på en brandalarm. 1. Indtast koden for at frakoble systemet. 2. Sirenen stopper, betjeningspanelet stopper med at bippe, og alarmhukommelsen vises. 3. Alarmhukommelsen viser den eller de zoner, hvor alarmen forekom. I dette tilfælde var der en indbrudsalarm i zone Tryk på tasterne for at bladre gennem de forskellige zoner, der er vist i alarmhukommelsen. 8 Alarm hukom. Zone 8 5. Tryk på. Systemet er klar til at blive tilkoblet. System klar Indtast kode Bemærk! Du kan når som helst få vist alarmhukommelsen i brugermenuen. Vælg Kommando menu>alarm hukom., og tryk på. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 12

13 Reset af branddetektorer Der kan blive udløst en brandalarm, både når systemet er tilkoblet og frakoblet. En brandalarm aktiverer en pulserende sirene og får betjeningspanelet til at bippe hurtigt. En brandalarm slås fra ved at indtaste brugerkoden. Branddetektorerne skal også resettes efter en brandalarm. Du skal følge samme fremgangsmåde, uanset om brandalarmen aktiveres automatisk eller manuelt. 1. Indtast brugerkoden for at slå alarmen fra. Sirenen stopper, og betjeningspanelet stopper med at bippe. 2. Alarmhukommelsen viser den eller de zoner, hvor brandalarmen forekom. 3. Tryk på tasterne for at bladre gennem de forskellige zoner, der er vist i alarmhukommelsen. Tryk på for at afslutte alarmhukommelsen. 4. Tryk på i standardvisningen. 5. Brug tasterne til at bladre hen til Reset røgdetek, og tryk på. 6. Branddetektorerne resettes, LED en for brand slukker, og systemet er klar til tilkobling. 6 Alarm hukom. Zone 6 Kommando menu Reset røgdetek> System klar Indtast kode Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 13

14 Brug af tryghedsalarmer Systemet har tre tryghedsalarmer. Disse alarmer giver mulighed for manuelt at aktivere en brandalarm, en tilkaldealarm eller en overfaldsalarm. Kombinationstasterne aktiveres ved at trykke på kombinationen samtidig i 2 sekunder. Brand Tryk på 1 og 3 samtidig i to sekunder. Der aktiveres en pulserende sirene, tastaturet bipper, og der sendes en rapport til KC/alarmmodtageren. Tilkald Tryk på 4 og 6 samtidig i to sekunder. Der sendes en rapport til KC/alarmmodtageren. Overfald Tryk på 7 og 9 samtidig i to sekunder. Der aktiveres en hylende sirene, tastaturet bipper, og der sendes en rapport til KC/alarmmodtageren. Bemærk! Hvis teknikeren har programmeret overfaldsalarmen til at være tavs, sendes der en rapport til KC/alarmmodtageren, men sirenen og betjeningspanelet er tavse Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 14

15 Visning af status for en zone Du kan få vist alle zoner med fejl og udkoblede zoner. Alle zoner, der ikke er inkluderet på disse lister, er lukket og fungerer normalt. Tryk på for at få vist zoner med fejl og udkoblede zoner. 1. Tryk på for at få vist alle zoner med fejl. 2. Alle åbne zoner og zoner, hvor der har været sabotage, vises. 3. Tryk på for at gå tilbage til standardvisning. 4. Tryk på for at få vist alle udkoblede zoner. 5. Alle udkoblede zoner vises. 6. Tryk på for at gå tilbage til standardvisning. nnn åben <beskrivelse> System klar Indtast kode nnn udkoblet <beskrivelse> System klar Indtast kode Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 15

16 Udkobling af en eller flere zoner Her kan du angive zoner, som udkobles, når du tilkobler systemet. Valget slettes, når systemet frakobles. Det gør du ved at trykke på og indtaste brugerkoden. Brug tasterne til at bladre hen til Til/frakobling, og tryk på. 1. Brug tasterne til at bladre hen til Udkoble zoner, og tryk på. 2. Hvis du har adgang til mere end 24 zoner, vises zonerne i grupper. Vælg den gruppe, der indeholder den zone, du ønsker at udkoble. Udkoble zoner Zoner Der vises en liste over alle de zoner, du har adgang til. Bladr gennem listen, og tryk på for at føje en bestemt zone til de zoner, som skal udkobles. 4. Du kan fjerne en zone fra de valgte zoner ved at bladre hen til zonen igen og trykke på. Udkoble zoner 7 Stueplan Bemærk! Teknikeren kan indstille betjeningspanelet til at angive, når en zone udkobles. Når du tilkobler systemet, og en zone udkobles, bipper betjeningspanelet hurtigt. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 16

17 Ændring af brugerkode og brugernavn Du kan ændre din brugerkode eller dit brugernavn ved at trykke på og indtaste brugerkoden. Brug tasterne til at bladre hen til Kommando menu, og tryk på. 1. Bladr hen til Bruger detaljer, og tryk på. 2. Brug tasterne til at bladre hen til Brugerkode, og tryk på. Koden vises enten som en række tal eller en række bindestreger. 3. Tryk på taltasterne for at indtaste en ny fire- eller sekscifret brugerkode. 4. De nye tal overskriver den eksisterende kode. Hvis koden vises som bindestreger, ændres bindestregerne til stjerner. Tryk på. Kommando menu Bruger detaljer Brugerkode * 5. Hvis koden vises som en række stjerner, skal du indtaste den igen for at bekræfte, at den er korrekt. Tryk på. 6. Brug tasterne til at bladre hen til Navn, og tryk på. Brugernavnet vises. 7. Tryk på for at overskrive eller indsætte tekst. Tryk på for at slette tekst. Bekræft kode **** 8. Tryk på bogstavtasterne for at indtaste et nyt navn med en længde på op til 15 tegn, og tryk på. Navn John Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 17

18 Ændring af en anden brugers kode og navn Du kan ændre en anden brugers kode eller navn ved at indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Brugere, og tryk på. 1. Der vises en liste over alle brugerne. Hvis der er mere end 20 brugere, vises de i grupper på Vælg om nødvendigt brugergruppe. Brug tasterne til at bladre hen til det relevante brugernummer, og tryk på. Brugerkode (1) John Jensen 3. Bladr hen til Brugerkode, og tryk på. Brugerkoden vises enten som en række tal eller en række bindestreger. 4. Tryk på taltasterne for at indtaste en ny brugerkode. De nye tal vises, eller bindestregerne ændres til stjerner. Tryk på. 5. Hvis koden vises som en række stjerner, skal du indtaste den igen for at bekræfte, at den er korrekt. Tryk på. 6. Bladr hen til Slet kode, og tryk på. Brugerens kode slettes fra systemet. 7. Bladr hen til Navn, og tryk på. Brugerens navn vises. 8. Tryk på for at overskrive eller indsætte tekst. Tryk på for at slette tekst. Indtast et nyt navn med en længde på op til 15 tegn, og tryk på. (3) Susanne Jørgensen Bekræft kode **** (3) Susanne Jørgensen Anne Larsen Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 18

19 Ændring af brugerrettigheder Det er muligt at definere en brugers rettigheder til at tilkoble, frakoble, sende rapporter og udkoble zoner. Du kan også indstille brugerens kode til at være en masterkode og angive de områder, brugeren har adgang til. Det gør du ved at trykke på og indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Brugere, og tryk på. 1. Der vises en liste over alle brugerne. Hvis der er mere end 20 brugere, vises de i grupper på Vælg om nødvendigt brugergruppe. Brug tasterne til at bladre hen til det relevante brugernummer, og tryk på. Sådan vælger du de funktioner, en bruger kan udføre Brugerkode (1) John Jensen Brug tasterne til at bladre hen til Autoritet, og tryk på. Der vises en liste over brugerrettighederne. Se ordlisten, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bladr gennem listen over rettigheder, og tryk på for at tildele rettigheder til den valgte bruger. Vælg NO for at gå tilbage til det valgte brugernummer. NO Sådan vælger du de områder, en bruger har adgang til Brug tasterne til at bladre hen til Områder, og tryk på. De områder, brugeren har adgang til, vises. Tryk på et områdenummer for at tildele det til den valgte bruger. Tryk på tallet igen for at fjerne tildelingen af området. Tryk på. Områder Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 19

20 Indstilling af systemets dato og klokkeslæt Du kan indstille systemets dato og klokkeslæt ved at trykke på og indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Indstillinger, og tryk på. 1. Bladr hen til Sæt dato/tid, og tryk på. 2. Det aktuelle klokkeslæt vises som ugedag, timetal, minutter. Den aktuelle dato vises som dd.mm.åååå. 3. Tryk på tasten for at gøre timetallet højere, eller tryk på tasten for at gøre det lavere. 4. Tryk på for at acceptere ændringen og gå videre. Tryk på NO for at annullere ændringen. Fre 11: jun 2003 NO Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 20

21 Justering af tastaturets indstillinger Du kan ændre brugerfladens sprog og lydstyrken for betjeningspanelets buzzer. Når du indtaster brugerkoden, vises menuen på det sprog, der er knyttet til koden. Det er muligt at ændre sproget uden at indtaste koden. Sådan ændrer du brugerfladens sprog 1. Tryk på i standardvisningen. Tryk på igen for at få vist standardvisningen på et andet sprog. 2. Tryk på, indtil du finder det ønskede sprog. Alle menufunktionerne ændres til dette sprog. Fortsæt med at bruge betjeningspanelet som normalt. Sådan ændrer du lydstyrken for betjeningspanelets buzzer 1. Tryk på, og indtast en masterbrugerkode. 2. Brug tasterne til at bladre hen til Indstillinger, og tryk på. 3. Bladr hen til Juster betj.panel > Volumen, og tryk på. Den aktuelle volumen vises som et vandret søjlediagram. 4. Tryk på F3 for at skrue op for volumen eller på F1 for at skrue ned, og tryk på. Brugermenu Indstillinger Volumen AAA F3/F1 Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 21

22 Justering af LCD-displayet Det er muligt at ændre kontrasten på LCD-displayet og belysningen i betjeningspanelets lysstyrke. Det gør du ved at trykke på og indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Indstillinger, og tryk på. LCD-kontrasten kan indstilles til 10 forskellige niveauer. Både betjeningspanelets lysstyrke og volumen har 16 forskellige indstillinger. 1. Brug tasterne til at bladre hen til Juster betj.panel, og tryk på. 2. Bladr hen til LCD kontrast, og tryk på. Den aktuelle LCD-kontrast vises som et vandret søjlediagram. 3. Tryk på F3 for at øge kontrasten eller på F1 for at skrue ned, og tryk på. 4. Bladr hen til Lysstyrke, og tryk på. Den aktuelle lysstyrke på baggrundslyset vises som et vandret søjlediagram. 5. Tryk på F3 for at øge lysstyrken eller på F1 for at skrue ned, og tryk på. 6. Bladr hen til Baggrundslys altid tændt, og tryk på. 7. Brug tasterne til at vælge Aktiveret eller Deaktiveret, og tryk på for at slå baggrundslyset til eller fra. Juster betj.panel LCD kontrast F3/F1 Juster betj.panel Lysstyrke F3/F1 Juster betj.panel Baggrundslys altid> Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 22

23 Vis alarmlog Hændelsesloggen viser detaljerne om alle de hændelser, der forekommer fra det tidspunkt, hvor du systemet bliver sat i drift. Hændelsesbeskrivelsen er som følger: Øverste linje: Hændelsestype P nr. Områdenavn Nederste linje: Tid Dato B/Z nr. Zone/Brugernavn Log nr. Hændelsestype: Den opståede hændelsestype. P nr.: Nummeret på området, som hændelsen opstod i. Områdenavn: Områdets navn. Zone/Brugernavn: Zonens navn/brugerens navn. B/Z nr.: Nummer på bruger (B), zone (Z) eller enhed. Tid: Tidspunkt (HH:MM) for hændelsens opståen. Dato: Dato (DD:MM) for hændelsens opståen. Log nr.: Hændelsens nummer i loggen. Du kan læse hændelsesloggen ved trykke på og indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Kommando menu, og tryk på. 1. Bladr hen til Hændelseslog, og tryk på. Den sidste hændelse, der er føjet til loggen, vises. 2. I dette tilfælde var der en alarm i zone 168 i område 3 kl. 17: Tryk på F3 for at bladre til højre eller venstre og få vist resten af hændelsesbeskrivelsen. Alarm :32 F3 4. I dette tilfælde forekom alarmen den 25. september. Det er den 28. hændelse i loggen. 5. Tryk på tasterne for at bladre gennem hændelserne i loggen. Alarm Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 23

24 2. Der vises en liste over telefonnumre. Bladr hen til det ønskede telefonnummer, og tryk på. Ændring af telefonnumre I visse tilfælde kan du ændre det telefonnummer, rapporterne sendes til. Det er kun muligt, hvis du er masterbruger, og de eksisterende telefonnumre er konfigureret til at bruge enten sirene eller tale. Tryk på, og indtast masterbrugerkoden. Brug tasterne til at bladre hen til Indstillinger, og tryk på. 1. Brug tasterne til at bladre hen til Telefonnr., og tryk på. 3. Tryk på #F1 for at gå til starten af telefonnummeret, og tryk derefter på # for at slette nummeret. 4. Indtast et nyt nummer, og tryk på. Telefonnr. Telefonnr. 1 #F1 # Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 24

25 Opsætning af husautomatiksystem Husautomatiksystemet gør det muligt at tænde enheder i huset ved hjælp af betjeningspanelet. Du kan for eksempel tænde al lyset på nederste etage i huset. For at gøre det skal der monteres en programmerbar kontrolenhed på hver lyskontakt. Betjeningspanelet bruges derefter til at knytte kontrolenheden til kontakten og angive det hus, der indeholder kontakterne. 1. Tryk på, og indtast masterbrugerkoden. Brug tasterne til at bladre hen til Indstillinger, og tryk på. 2. Bladr hen til X-10 enheder, og tryk på. 3. Der vises en liste over alle de kontakter i systemet, der kan konfigureres. Hver kontakt har et entydigt id-nummer. 4. Brug tasterne til at bladre hen til den relevante kontakt, og tryk på. 5. Bladr hen til Modul nummer, og vælg den kontrolenhed, der er knyttet til den valgte kontakt. 6. Bladr hen til Huskode, og vælg huskoden. Denne kode indstilles for at sikre, at du tænder kontakterne i det rigtige hus! Indstillinger X-10 enheder X-10 enheder Enhed 1 Enhed 1 Modul nummer Enhed 1 Huskode Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 25

26 Aktivering af husautomatiksystemet Husautomatiksystemet gør det muligt at tænde enheder i huset ved hjælp af betjeningspanelet. Det gør du ved at trykke på. Brug tasterne til at bladre hen til X-10 enheder, og tryk på. 1. Der vises en liste over alle de konfigurerede enheder i systemet. Hver enhed har en entydig kode. 2. Tryk på det relevante tal for at føje enheden til de valgte enheder. I dette tilfælde er enhed 2 og 5 valgt. 3. Tryk på eller for at slå alle de valgte enheder til eller fra. Enhederne slås til eller fra afhængigt af den aktuelle tilstand. Enheder On Fra Enheder On Fra Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 26

27 Up- og download af data Teknikeren kan anvende up-/downloadsoftware til at programmere systemet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan teknikeren ikke gøre dette uden din tilladelse. For at give teknikere mulighed for at uploade data skal du indstille centralen til at besvare et up-/downloadopkald fra teknikerens computer. For at downloade data skal centralen indstilles til at foretage et opkald til teknikerens computer. Tryk på, og brug tasterne til at bladre hen til Download, og tryk på. Sådan foretager du et opkald 1. Brug tasterne til at bladre hen til Start U/D opkald, og tryk på. 2. Centralen ringer til computeren. Downloading starter, når opkaldet besvares. Downloading Pågår Sådan besvarer du et opkald 1. Brug tasterne til at bladre hen til Svar U/D opkald, og tryk på. 2. Centralen svarer computeren, og uploadingen starter. Downloading Pågår Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 27

28 Test af systemet Du kan foretage forskellige test af systemet for at sikre, at det fungerer korrekt. Du udfører disse test ved at trykke på og indtaste brugerkoden. Du kan foretage en gangtest ved at indtaste en masterbrugerkode. Brug tasterne til at bladre hen til Kommando menu, og tryk på. 1. Du kan teste alle systemets detektorer ved at bladre hen til Gangtest og trykke på. Åbn hver zone, og kontrollér detektorerne (døre/vinduer). 2. Der lyder en dørklokke, når du aktiverer en zone, og zonens status vises på LCD en. Prøv at aktivere zonen igen, hvis det ikke er tilfældet. 3. Indtast brugerkoden for at afslutte gangtesten. 4. Du kan køre de systemtest, teknikeren har programmeret, ved at bladre hen til Selv check og trykke på. 5. Betjeningspanelet lyser, og displayet testes. Alle andre programmerede test køres nu. Tryk på NO for at afslutte Selv check. 6. Du kan få vist eventuelle systemfejl som f.eks. batterifejl eller defekt telefonlinje ved at bladre hen til Service check og trykke på. 7. Hvis der opstår problemer, vises der en servicebesked på LCD en. Se side 30, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærk! Brug tasterne til at bladre gennem gangtesten og resultaterne af servicechecken på LCD-displayet. Gangtest <resultater> NO Service besked Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 28

29 Hvis du har en prox-læser installeret, kan du anvende et prox-kort til at aktivere betjeningspanelets forskellige funktioner ved at holde kortet op mod læseren. Som masterbruger kan du føje et eller flere kort til systemet eller slette eksisterende kort. Det gør du ved at trykke på og indtaste en masterkode. Brug tasterne til at bladre hen til CS1700 Prox læser, og tryk på. 1. Du kan tilføje et kort ved at bruge tasterne til at bladre hen til Tilføj 1 kort og trykke på. 2. Indtast det brugernummer, der skal knyttes til kortet, og tryk på. LED1 på alle aktiverede læsere begynder at blinke. 3. Scan kortet. Hvis det ikke allerede findes i systemet, tilføjes det, og LED1 stopper med at blinke. Hvis det findes i systemet, bipper læseren tre gange. 4. Du kan tilføje flere kort ved at bruge tasterne til at bladre hen til Tilføj flere kort og trykke på. Udfør trin 2, og scan det første kort. 5. Hvis brugerkortet ikke allerede findes i systemet, tilføjes det, og LED1 fortsætter med at blinke, hvilket angiver, at næste kort kan scannes. 6. Du kan slette et kort ved at bruge tasterne til at bladre hen til Slet 1 kort og trykke på. Udfør trin 2, og scan kortet. 7. Brugerkortoplysningerne til det indtastede brugernummer slettes, og LED1 stopper med at blinke. Bemærk! 40 sekunder efter, at du er færdig med at scanne kortene, opdateres alle læserne i systemet med de nye kortoplysninger. Tilføjelse og sletning af kort Indtast bruger nr. 123 Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 29

30 Servicebeskeder LCD-displayet viser servicebeskeder fra manuelle og automatiske test. Kontakt teknikeren, hvis du ikke kan løse problemet. Hvis betjeningspanelet bipper på grund af en fejl, skal du trykke på tasten # for at få vist fejloplysningerne. Årsag Handling Central Over strømforbrug Centralen har registreret en usædvanlig stor mængde strøm, som trækkes fra en udgang. Kontakt teknikeren. Central Sirene fejl Forbindelsen til centralens sirene er afbrudt. Kontakt teknikeren. Central Kabinet sab. Der har været pillet ved centralens kabinet. Kontrollér, om kabinettet er beskadiget. Luk det godt til, hvis det ikke er beskadiget. Central Telefon fejl Den telefonlinje, der er forbundet med centralen, fungerer ikke korrekt. Kontrollér, at telefonlinjen er forbundet korrekt. Central Opkaldsfejl Centralen forsøgte at sende en besked til KC/alarmmodtageren, men det lykkedes ikke. Kontrollér, at telefonlinjen er forbundet korrekt. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 30

31 Central Ur ikke indstillet Central Strømforsyningsfejl Servicebeskeder Årsag Strømmen til centralen har været helt afbrudt, og uret skal indstilles igen. Centralen er ikke tilsluttet lysnettet. Handling Se side 20, hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling af systemets ur. Slut forsyningen til igen, og kontrollér, at den fungerer korrekt. Central Lavt batteri Centralens nødstrømsbatteri har et lavt niveau. Kontakt teknikeren. Ext. enhed Over strømforbrug Centralen har registreret en usædvanlig stor mængde strøm, som trækkes fra et eksternt modul. Kontakt teknikeren. Ext. enhed Ext. komm. fejl Ext. enhed Strømforsyningsfejl Et rapporteringmodul forsøgte at sende en besked til KC/ alarmmodtageren, men det lykkedes ikke. Lysnettet er ikke sluttet til et eksternt modul. Kontrollér, at telefontjenesten er tilgængelig, og at modulet er tilsluttet og fungerer korrekt. Slut forsyningen til igen, og kontrollér, at den fungerer korrekt. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 31

32 Ext. enhed Lavt batteri Servicebeskeder Årsag Nødstrømsbatteriet i et eksternt modul har et lavt niveau. Handling Kontakt teknikeren. Ext. enhed Kabinet sab. Ext. enhed Fejl Der har været pillet ved kabinettet på et eksternt modul. Et eksternt modul eller betjeningspanel har ikke forbindelse med centralen. Kontrollér, om kabinettet er beskadiget. Luk det godt til, hvis det ikke er beskadiget. Kontrollér, at modulet er sluttet korrekt til centralen. Ext. enhed Sirene fejl Forbindelsen til et eksternt moduls sirene er afbrudt. Kontakt teknikeren. Zone problem. Tryk på. Der er opstået en fejl i en zone. Tryk på for at identificere zonen eller zonerne. Kontakt teknikeren. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 32

33 Ordliste Alarmhukommelse Betj.panel buzzer Brugerautoritet Brugerkode Buzzer Central En liste over alarmer, og hvor de er forekommet, siden systemet sidst var tilkoblet. En lydgiver i betjeningspanelet. Den kan programmeres til aktivering på forskellige funktioner. En brugerkodes rettigheder. En 4- eller 6-cifret kode, der anvendes til at tilkoble eller frakoble systemet og opnå adgang til brugermenuen. En lokal lydgiver med vibrerende lav lydstyrke, som typisk er placeret i betjeningspanelet. Den centrale enhed i et alarmsystem, som overvåger detektorerne, og som kanaktivere sirener samt sende meldinger til KC/alarmmodtager. Detektor En enhed, der registrerer aktivitet og rapporterer dem til centralen. Detektorer omfatter dør- og vindueskontakter eller andre enheder, der anvendes til at informere centralen om bestemte forhold. Enkelt-område tilstand Centralen har kun èt område. Ext. enhed Fejlzone fra/tilkobl Frakoblet Hændelseslog KC/alarmmodtager Kun tilkobl. efter tidsskema Kun tilkobling Et modul, der kan føjes til centralen for at øge dens funktionalitet. Det kan for eksempel være et betjeningspanel, et talemodul eller en trådløs fjernbetjening. En zone, der forhindrer tilkobling af systemet. En fejlzone har typisk et åbent vindue eller en åben dør (åben zone), eller der har været sabotage i zonen (zonesabotage). rapportering af tilkobling og frakobling. Valgte zoner er ikke aktive. En log, der indeholder alle de alarmerog fejl, der er forekommet i systemet (både tilkoblet og frakoblet). En kontrolcentral/person, der overvåger signaler og alarmer fra alarmsystemer og tilkalder assistance, hvis det er nødvendigt. En brugerkodeautoritet, som kun tillader tilkobling efter et tidsskema. En brugerkodeautoritet, som kun tillader tilkobling. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 33

34 Ordliste Masterkode Multi-område Område Prog.bare udg. Rapport Reset røgdetek. Sabotage Tekniker En brugerkodeautoritet med ekstra funktioner. Det er en kode til til- og frakobling, som også kan programmere andre brugerkoder, forudsat at den har adgang til de samme områder som brugerkoden, der skal ændres. Centralen har flere områder. En gruppe zoner, der er knyttet sammen. En ja/nej valgmulighed, der kan give adgang til menuen Udgange. En brugerkodeautoritet, som tillader En menufunktion, der resetter røgdetektoren efter en alarm. Systemet kan ikke tilkobles, før detektoren er blevet resat. Indgriben i systemet, f.eks. et åbent kabinet. Den person, der installerer og programmerer systemet. Trådløs zone Udgange Udkoble zoner Udkoblede zoner Up/download Zone En detektor, der sender trådløst til centralen i stedet for at være forbundet direkte til centralen. En brugerkodeautoritet, som tillader at programmere centralens udgange. En brugerkodeautoritet, som tillader udkobling af zoner. (Autoritet) En menufunktion, der specificerer de zoner, der skal udkobles. (Til/frakobling) (Kommando menu) Zoner, der ikke er aktive, når resten af systemet er tilkoblet. Det er muligt at bevæge sig ind i zonerne uden at udløse en alarm. Administrationssoftware, der kan læse centralens programmering (upload) eller ændre centralens programmering (download). Et område i bygningen, som overvåges af en eller flere detekteringsenheder. Til/frakobl En brugerkodeautoritet, som tillader til-/frakobling. Tilkoblet Valgte zoner er aktive. Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 34

35 Bemærkninger Brugermanual til CS5500 LCD-betjeningspanel 35

36

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Marts 2015 Referenceoversigt Funktion Tryk Yderligere information Tilkobling Hvis Et-Tast Tilkobling ikke er tilsluttet Kontrol Systemet, indtastes Brugerkoden ved eller

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #]

Hold denne tast nede, indtil Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] infinite prime Brugermanual - Version 2.00 Katalognummer: ZI0647A (11/08) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolpanel er i overensstemmelse

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS575 / CS875 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere