Side 2 CS Indledning Generelt... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4"

Transkript

1 Brugermanual

2 Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt Daglig betjening Betjeningspanel Fuld tilkobling Udkobling af zoner Deltilkobling B og C Normal frakobling Frakobling efter alarm Afstilling af overfalds- eller 24-timersalarm ved frakoblet central Dørklokkefunktion Masterbetjening Ændring af brugerkoder Ændring af masterkode Udlæsning af hændelser fra hukommelse Eksempel på udlæsning fra LOG Fejlkoder Zoneoversigt Side CS1800.bru/RF Dato: Rev.:

3 Brugermanual Side 3 1. Indledning CS 1800 er en mikroprocessorbaseret AIA-central, fortrinsvis til brug i erhvervsanlæg (AIA), samt privatboliger. CS 1800 er af SKAFOR godkendt i klasse 3 (AIA ). CS 1800 leveres i metalkabinet med tastatur og 7-segment display placeret i kabinetfronten. Kabinettet indeholder centralprint med terminaler for ind- og udgange til detektorer, signalgivere og telefonsender. Kabinettet har plads til en 12V / 6,5 Ah nødstrømsakkumulator, og plads til en telefonsender (flere typer). TILKOBLING Indtast Deres personlige kode, efterfulgt af tryk på # - tasten. FRAKOBLING Aktivér forbikobler (hvis monteret). Indtast Deres personlige kode, efterfulgt af tryk på # - tasten. CS 1800 DEL-TILKOBLING For tilkobling af dele af anlægget, henvises til brugermanualen. FRAKOBLING, EFTER ALARM Aktivér forbikobler (hvis monteret). Indtast Deres personlige kode, efterfulgt af tryk på # - tasten. Display et viser, hvilken zone der har været i alarm. Notér zone nummer og tryk på # - tasten. CS 1800 programmeres og betjenes via tastaturet. Hvis det ønskes, kan tilog frakobling foretages via nøglekontakt eller via eksternt tastatur. Betjening via tastaturet sker med programmérbare 4-cifrede koder. Programmeringen lagres i centralens hukommelse, og bevares selv ved totalt strømsvigt. Ved levering er CS 1800 forsynet med en komplet fabriksprogrammering.

4 Side 4 CS Generelt Med valget af CS 1800 har De fået et avanceret alarmsystem, som effektivt kan overvåge Deres værdier eller ejendom og alarmere ved indbrud. Alarmsystemet er opdelt i 7 zoner, som alarmteknikeren har tilpasset efter Deres behov. Læs denne brugervejledning og gennemgå den daglige betjening med alarmteknikeren. Vejledningen er delt op i to dele. Første del beskriver den daglige betjening omkring til- og frakobling af systemet og hvordan man afstiller en udløst alarm. Anden del (Masterbetjening) er specielt for anlægsejer og beskriver, hvordan systemet kan testes, brugerkoder kan ændres og hukommelse kan udlæses.

5 Brugermanual Side 5 2. Daglig betjening 2.1 Betjeningspanel Den daglige betjening sker via kodetastaturet, mens centralens status udlæses på display et - begge er placeret på centralens front. Op til 3 ekstra betjeningspaneler kan tilsluttes centralen. Systemet kan forsynes med nøglebetjening og kan da til- og frakobles via nøglekontakt. Bemærk: Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis tilkobling via nøgle ikke efterfølges af frakobling via kode eller omvendt - dvs: Hvis CS 1800 er tilkoblet med kode, BØR den også frakobles med kode. Hvis CS 1800 er tilkoblet med nøgle, BØR den også frakobles med nøgle. CS 1800 er udstyret med ur, som er indstillet af alarmteknikeren under programmeringen. For at kontrollere tid og dato kan en udlæsning foregå ved at taste <*> i frakoblet tilstand. Udlæsningen vil starte med timer efterfulgt af minutter, dag og måned.

6 Side 6 CS Fuld Tilkobling For at tilkoble hele systemet, gøres følgende: 1. Display et viser (frakoblet system). 2. Indtast brugerkode <1234> og tast < # >. 3. Display et viser kort og derefter. Udgangslyd starter. OBS: Hvis displayet viser et zonenummer, betyder det, at pågældende zone står åben og at tilkobling ikke er mulig før zonen er lukket og evt. detektorer er i ro (gå tilbage til pkt.1). 4. Forlad området - gå gennem den normale udgangsvej. 5. Når udgangstiden er udløbet, vil lydgiveren stoppe. 6. Display et viser, når systemet er fuld tilkoblet. Genvej: Hurtig tilkobling kan foretages ved at taste to gange på < # >-tasten hurtigt efter hinanden.

7 Brugermanual Side Udkobling af zoner Før centralen tilkobles er det muligt at udkoble op til 3 zoner. Det er bestemt ved programmeringen hvilke zoner, der kan udkobles. Faciliteten bruges f.eks. hvis en zone ikke kan lukkes, og anlægget skal forlades. Zoner der udkobles, vil ikke kunne gå i alarm under den tilkoblede periode. For at udkoble en zone (det skal gøres umiddelbart inden området forlades), gøres følgende: 1. Display viser (frakoblet system). 2. Indtast brugerkode <1234> og tast < # >. 3. Display et viser kort og derefter. Udgangslyden starter. 4. Tast zonenummer og < # > for den zone der ønskes udkoblet. 5. Gentag punkt 4, hvis flere zoner skal udkobles. 6. Forlad området - gå gennem den normale udgangsrute. 7. Når udgangstiden er udløbet, vil lydgiveren stoppe. 8. Display et viser, når systemet er tilkoblet.

8 Side 8 CS Deltilkobling B og C Ved deltilkobling bliver kun de forudvalgte zoner tilkoblet. Dette betyder, at det er muligt at bevæge sig frit i dele af systemet uden at udløse alarm. Øvrige zoner er frakoblet. Det er under programmeringen fastsat, hvilke zoner der skal være med ved hhv. deltilkobling B og C. For at deltilkoble systemet, gøres følgende: 1. Display et viser (frakoblet system). 2. Indtast brugerkode <1234> og tast < * > for deltilkobling B. For hurtig deltilkobling af B, kan <6><#> benyttes. Hvis eksternt betjeningspanel benyttes, kan <B>< # > også benyttes. For hurtig deltilkobling af C, kan <9><#> benyttes. Hvis eksternt betjningspanel benyttes, kan <C>< # > også benyttes. 3. Display et viser kort blinkende og derefter fast.udgangslyd starter. OBS: Hvis display et viser et zonenummer, betyder det, at den pågældende zone står åben og at tilkobling ikke er mulig, før zonen er lukket og evt. detektorer er i ro. 4. Når udgangstiden er udløbet, vil lydgiveren stoppe. 5. Display et viser, når systemet er delvis tilkoblet.

9 Brugermanual Side Normal frakobling Når man skal ind i det beskyttede område igen, frakobles centralen på følgende måde: 1. Gå til centralen gennem den normale adgangsvej. Når indgangszonen aktiveres, vil adgangslydgiveren starte med konstant lyd. 2. Indtast brugerkode <1234> efterfulgt af < # >. 3. Display et viser nu kortvarigt derefter, og systemet er frakoblet. 2.6 Frakobling efter alarm Hvis centralen har været eller er i alarm, frakobles den på følgende måde: 1. Gå til centralen gennem den normale adgangsvej. Hvis centralen har gentilkoblet sig selv vil adgangslydgiveren starte med konstant lyd, når indgangszonen aktiveres. 2. Indtast brugerkode <1234> efterfulgt af < # >. 3. Display et viser i tal, hvilken eller hvilke zoner der har været i alarm. 4. Tast < # >. 5. Display et viser en, og systemet er frakoblet. Hvis display et viser blikende, betyder det, centralen venter på en nulstilling efter sabotage-alarm. Tilkald alarmteknikeren.

10 Side 10 CS Afstilling af overfalds- eller 24-timersalarm ved frakoblet central 1. Alarmsignalet lyder. 2. Tast brugerkode <1234> efterfulgt af < # >. 3. Alarmsignalet stopper. 4. Display et viser årsagen til alarmsignalet. Tallene 1 til 7 viser hvilken zone, der gav alarm. F-1 til F-7 indikerer fejltilstand. 5. Er årsagen til alarmen fjernet, tastes < # > for at afstille displayet. 6. Display viser en for normal dagtilstand (frakoblet). 2.8 Dørklokkefunktion Hvis dørklokkefunktion for zonen er tilgængelig (vælges under programmeringen), kan funktionen vælges af bruger. Dørklokkefunktionen er kun aktiv, når centralen er frakoblet. Zoner med valgt dørklokkefunktion (typisk yderdøre) vil udløse et kort lydsignal, når detektorer / magnetkontakter aktiveres. Valg af dørklokkefunktion sker ved at taste < 3 > efterfulgt af < # >. Display et vil vise prikken indikerer dørklokkefunktion.. - idet Dørklokkefunktion fjernes igen ved at taste < 3 > efterfulgt af < # >.

11 Brugermanual Side Masterbetjening Anlægsejeren har, via masterkoden, mulighed for at ændre bruger-koder og udlæse hændelser fra systemets LOG (hukommelse). Ved levering indeholder systemet en fabriksindlagt masterkode: < 2222 > Denne kode bør dog ændres, således at kun den aktuelle master har adgang til systemets masterprogrammering. Når centralen er i master-tilstand, vil den afgive et "bip" hvert minut. 3.1 Ændring af brugerkoder Systemet til- og frakobles via brugerkoder. Der kan indlægges i alt 12 bruger-koder, hver bestående af 4 cifre. 1. Tast masterkode < 2222 > efterfulgt af < # >. 2. Display et viser "E" for Ejer - systemet er nu i mastertilstand. 3. Tast kodenummer efterfulgt af < # > for ændring af kode: < 11 # > for kode 1 < 14 # > for kode 4 < 17 # > for kode 7 < 11 > for kode 10 < 12 # > for kode 2 < 15 # > for kode 5 < 18 # > for kode 8 < 111 # > for kode 11 < 13 # > for kode 3 < 16 # > for kode 6 < 19 # > for kode 9 < 112 # > for kode Display et viser en blinkende rød prik for at vise, at der skal indtastes den ønskede kode.

12 Side 12 CS Tast den ønskede 4-cifrede kode. 6. Display et viser "E" og indikerer dermed, at et nyt programtrin kan vælges. 7. Master-tilstanden forlades igen ved at taste < * >. OBS: Koden slettes ved tast af < 000 > under pkt Ændring af masterkode Efter levering, og når systemet overtages af ny ejer, bør masterkoden altid ændres. Ved levering er masterkoden 2222, den ændres på følgende måde. 1. Tast nuværende masterkode <2222> efterfulgt af <#>. 2. Display et viser "E" for Ejer - systemet er nu i mastertilstand. 3. Tast programtrin < 113 > efterfulgt af < # >. 4. Display et viser en blinkende rød prik for at indikere indtastning af den ønskede kode. 5. Tast den ønskede 4-cifrede masterkode. 6. Display et viser "E" - og et nyt programtrin kan vælges.

13 Brugermanual Side Udlæsning af hændelser fra hukommelse Det er muligt via masterkoden at udlæse hændelser fra hukommelsen. De sidste 48 hændelser vil blive husket centralenhedens LOG. Ved udlæsning vil hændelserne vises i display i baglæns orden - sidste hændelse først. 1. Tast nuværende masterkode <2222> efterfulgt af <#>. 2. Display et viser "E" for Ejer - systemet er nu i mastertilstand. 3. Tast <30> efterfulgt af <#>. 4. Display et viser sidste hændelse, se liste for displayudlæsning. 5. Tast < # > for at steppe bagud i hændelser. 6. Display et viser blinkende "E", når alle hændelser er udlæst. 7. Udlæsningen kan altid forlades ved at taste < * >.

14 Side 14 CS Eksempel på udlæsning fra LOG "A" = Start af Aktivering (betjeningssekvens) "U" = System frakoblet "1" = Frakobling er sket med brugerkode nr. 1 (Kode=1,2,3,4,nøgle=0) "." = Rød prik betyder slut på sekvens "a" = Alarmtilstand "2" = Alarmtilstand kommer fra zone 2 "." = Rød prik betyder slut på sekvens "A" = Start af Aktivering (betjeningssekvens) "o" = Zone er udkoblet, efterfølgende tal angiver hvilken zone. "S" = System tilkoblet "4" = Tilkobling sket med brugerkode nr. 4 "F" = Tryk for manuel kvittering er betjent "." = Rød prik betyder slut på sekvens "t" = Fejltilstand "F-2" = Fejltilstanden var F2 (displayet skifter mellem F og 2). "." = Rød prik betyder slut på sekvens 3.5 Fejlkoder "F-1" = System-sabotage. "F-2" = 230 volt mangler. "F-3" = Lav systemspænding. "F-4" = Nødstrøm afbrudt. "F-5" = Telefonlinie afbrudt til telefonsender. "F-6" = System genopstart (mikroprocessor genopstart). "F-7" = Tastatur PA alarm.

15 Brugermanual Side Zoneoversigt Zone nr. Område funktion Beskrivelse Sabotagezone. Overvåger system mod sabotage. Ved kabeloverklip eller åbning af central, samledåser, detektorer eller lignende udløses sabotagealarmen.

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere