KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET"

Transkript

1 /05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE Tilsagn SAGSFREMSTILLING Indledning De involverede virksomheder A-apoteket Uldum Apotek Matas Markedsbeskrivelse Produktkategorierne Lægemidler Receptpligtige lægemidler Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Liberaliserede håndkøbslægemidler Frihandelsvarer Aktørerne i engrosleddet Lægemidler Frihandelsvarer Aktørerne i detailleddet Receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer Sagens baggrund Matas og Uldum Apoteks samarbejde om etablering af medicinudleveringssteder Den omhandlede adfærd Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Detailmarkedet for receptpligtige lægemidler Detailmarkedet for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Tilstødende produktmarkeder Detailmarkedet for liberaliserede håndkøbslægemidler Detailmarkedet for frihandelsvarer Engrosmarkedet for frihandelsvarer Det relevante geografiske marked Detailmarkederne for receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Tilstødende markeder Detailmarkedet for liberaliserede håndkøbslægemidler Detailmarkedet for frihandelsvarer Engrosmarkedet for frihandelsvarer Konklusion vedrørende markedsafgrænsning Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens Erhvervsvirksomhed... 72

3 4.3.2 Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Til formål og/eller til følge at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende konkurrencelovens Bagatelgrænsen i konkurrencelovens Konklusion vedrørende konkurrencelovens Mulig individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Konklusion vedrørende mulig individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Tilsagn Markedstest af tilsagn Vurdering af tilsagn Samlet konklusion AFGØRELSE Tilsagn

4 1 RESUMÉ 1 Denne sag handler om, at A-apoteket har besluttet at ekskludere Uldum Apotek fra foreningen, fordi apoteket har indgået en aftale med Matas om, at en række Matas-butikker skal fungere som medicinudleveringssteder for Uldum Apotek. A-apoteket har begrundet eksklusionen af Uldum Apotek med, at det ikke er i kædens interesse at hjælpe Matas med at få receptkunder ind i deres butikker, og at apotekets samarbejde med Matas er helt uforeneligt med kædens strategiske arbejde. 2 Samarbejdet mellem Uldum Apotek og Matas er blevet muliggjort af en ændring af Apotekerloven, der trådte i kraft den 1. juli Med lovændringen kan en apoteker nu frit oprette medicinudleveringssteder overalt i Danmark. Hermed har apotekerne fået en begrænset mulighed for at konkurrere om hinandens kunder. Inden da satte apotekerloven geografiske begrænsninger for, hvor et apotek måtte oprette medicinudleveringssteder, idet oprettelse var begrænset til apotekets naturlige forsyningsområde. Placeringen af selve apoteket, apoteksfilialer og apoteksudsalg er fortsat underlagt geografisk begrænsning. 3 Et medicinudleveringssted oprettes typisk af et apotek i samarbejde med et andet forretningssted, f.eks. et supermarked. Et medicinudleveringssted er ikke receptekspederende, men det kan udlevere receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler (dvs. apoteksforbeholdte lægemidler), som på forhånd er bestilt og ekspederet fra det tilknyttede apotek. 4 Matas har over 250 butikker fordelt over hele landet og udgør således en oplagt samhandelspartner for apoteker, der ønsker at udnytte lovændringen til at oprette medicinudleveringssteder. Uldum Apotek har indtil videre etableret medicinudleveringssteder i ca. 50 Matas-butikker. 5 Ca. halvdelen af de danske apotekere er medlemmer af A-apoteket. A- apoteket er en indkøbsforening, der forhandler rabatter på frihandelsvarer for sine medlemmer. Medlemmerne indkøber selv frihandelsvarerne uden om A- apoteket. Frihandelsvarer er eksempelvis toiletartikler, kosmetik, kosttilskud og hudplejeprodukter. 6 Aftalen mellem Uldum Apotek og Matas vedrører udlevering af apoteksforbeholdte lægemidler. De produkter, der er omfattet af samarbejdet, er derfor en anden type produkter end dem, som A-apoteket forhandler rabatter for sine medlemmer på. 1

5 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en indledende undersøgelse af, hvorvidt vedtagelsen i A-apoteket om at ekskludere Uldum Apotek kan have udgjort en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det relevante marked kan afgrænses til 1) detailmarkedet for receptpligtige lægemidler og 2) detailmarkedet for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. Begge markeder kan formentligt afgrænses geografisk som lokale markeder. Herudover er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der kan defineres tre tilstødende markeder: 1) detailmarkedet for liberaliserede håndkøbslægemidler, 2) detailmarkedet for frihandelsvarer og 3) engrosmarkedet for frihandelsvarer. Alle tre markeder kan formentligt afgrænses geografisk som nationale markeder. 9 Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at den i sagen omhandlede vedtagelse kan være konkurrencebegrænsende navnlig når etablering af medicinudleveringssteder reelt er den eneste måde, hvorpå apotekerne kan konkurrere med hinanden på tværs af de geografiske områder, som deres bevillinger er knyttet til. 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder knytter sig for det første til, at der kan være en risiko for, at det aktuelle samarbejde mellem Matas og Uldum Apotek ikke kan bestå på sigt, hvis det viser sig, at de økonomiske fordele ved samarbejdet med Matas ikke opvejer ulemperne (bl.a. mistede rabatter på frihandelsvarer) ved at være ekskluderet fra A- apoteket. 11 For det andet kan A-apotekets vedtagelse selvom den alene er direkte rettet mod Uldum Apotek og Matas også være egnet til at have en generelt afskrækkende virkning i relation til de øvrige medlemmer af A-apoteket i forhold til indgåelse af lignende større samarbejder om etablering af medicinudleveringssteder. Det er således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bekymring, at medlemmerne af A-apoteket vil være tilbageholdende med at indgå i større samarbejder også med andre end Matas om etablering af medicinudleveringssteder, når der er risiko for, at medlemmerne kan blive ekskluderet fra foreningen. 12 Henset hertil er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at A-apotekets vedtagelse om at ekskludere Uldum Apotek på grund af apotekets aftale med Matas om medicinudlevering, kan have til formål og til følge at begrænse konkurrencen på markederne for apoteksforbeholdte lægemidler, idet der kan være tale om begrænsning eller 2

6 kontrol af afsætningen af apoteksforbeholdte lægemidler i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Der er bl.a. på baggrund af A-apotekets argumentation under sagen foretaget en indledende vurdering af, om den i sagen omhandlede vedtagelse kan udgøre en lovlig accessorisk begrænsning i forhold til at sikre de indkøbsmæssige fordele, som A-apoteket er etableret for at opnå. 14 Det må forventes, at de kunder, der går i Matas for at få udleveret apoteksforbeholdte lægemidler, i en vis udstrækning samtidig vil købe deres frihandelsvarer i Matas, hvilket vil kunne betyde, at A-apotekets medlemmer kan opleve en salgsnedgang af frihandelsvarer. [ ] 15 Det er imidlertid den umiddelbare vurdering, at [ ] 16 Det skyldes bl.a., at A-apoteket ikke selv foretager indkøb. [ ] 17 Den interesse, som A-apoteket kan have i at forhindre et afledt salg af Matas frihandelsvarer, forekommer efter en umiddelbar vurdering samlet set at være så svag, at den ikke kan begrunde loyalitetsmæssige begrænsninger af medlemmerne. Uldum Apoteks samarbejde med Matas om medicinudlevering ses således umiddelbart ikke eller i hvert fald ikke væsentligt at kunne påvirke A-apotekets virke som indkøbsforening (der henvises til vurderingen i afsnit 4.3.3). 18 Sammenfattende har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen umiddelbart vurderet, - at A-apoteket har vedtaget at ekskludere Uldum Apotek fra foreningen på grund af apotekets aftale om at benytte Matas som medicinudleveringssted, - at vedtagelsen kan have til formål og til følge at begrænse konkurrencen på detailmarkederne for apoteksforbeholdte lægemidler, - at vedtagelsen ikke udgør en lovlig accessorisk begrænsning i forhold til driften af A-apoteket, og - at vedtagelsen ikke opfylder betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk A-apoteket har imidlertid efter drøftelser med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbudt at afgive tilsagn, der imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder. A-apotekets tilsagn er dog ikke udtryk 3

7 for, at A-apoteket er enig i styrelsens betænkeligheder og umiddelbare konkurrenceretlige vurdering af sagen. 20 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, om sagen bør afsluttes med tilsagn. Det er navnlig tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning opnås et resultat, der har samme effekt på konkurrencen, som hvis styrelsen havde gennemført en påbudssag. Eksklusionen fra A-apoteket vil således ikke afholde Uldum Apotek fra at fortsætte sit samarbejde med Matas om medicinudlevering, idet tilsagnene medfører, at Uldum Apotek i økonomisk henseende bliver ligestillet med A-apotekets medlemmer. 21 Endvidere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen noteret sig, at A-apoteket på et møde har meddelt styrelsen, at både Uldum Apotek og A-apotekets medlemmer frit kan indgå store som små samarbejder om etablering af medicinudleveringssteder med alle andre erhvervsdrivende uden, at det vil medføre sanktioner af nogen art fra A-apotekets side. 22 Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er ressourcebesparende for styrelsen, idet der ikke skal tages endelig stilling til afgrænsningen af det relevante marked eller til hvorvidt A- apoteket har overtrådt konkurrencelovens 6, herunder om der foreligger en lovlig accessorisk begrænsning. 4

8 2 AFGØRELSE 23 Det meddeles A-apoteket, - at de af A-apoteket afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens 6, og - at de afgivne tilsagn gøres bindende fra og med den 26. juni 2013, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16 a, stk TILSAGN 24 A-apoteket har den 4. juni 2013 afgivet følgende tilsagn: 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 25 Denne sag handler om, hvorvidt bestyrelsen i indkøbs- og markedsføringsforeningen A-apoteket i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, har vedtaget at ekskludere Uldum Apotek fra foreningen på grund af, at apoteket benytter Matas A/S ( Matas ) som udleveringssted i relation til receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 26 Sagen vedrører således en mulig konkurrencebegrænsning på detailmarkederne for receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 27 Sagen udspringer af en fælles klage af 17. oktober 2011 fra Matas og Uldum Apotek. Virksomhederne klagede over, at Uldum Apotek var blevet ekskluderet som medlem fra foreningen som følge af, at Matas og Uldum Apotek havde iværksat et samarbejde, hvorved en række Matas-butikker fordelt over hele landet fungerer som medicinudleveringssteder for Uldum Apotek. 28 Samarbejdet mellem Matas og Uldum Apotek er muliggjort af en ændring af Apotekerloven i Et apoteks mulighed for at oprette medicinudleveringssteder var tidligere begrænset til apotekets naturlige forsyningsområde. Ændringsloven ophæver den geografiske begrænsning, således at et apotek i dag frit kan oprette medicinudleveringssteder i hele landet. 29 Samarbejdet mellem Matas og Uldum Apotek vedrører kun receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, medens A-apoteket i sin egenskab af indkøbsforening alene beskæftiger sig med frihandelsvarer i forhold til forhandling af rabatter med leverandørerne. 30 Det er på den baggrund klagernes opfattelse, at A-apotekets eksklusion af Uldum Apotek alene er udtryk for, at A-apoteket forsøger at forhindre, at A- apotekets medlemmer bliver udsat for konkurrence på detailmarkederne for receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 31 På baggrund af ovennævnte forløb sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 8. marts 2012 en meddelelse om betænkeligheder til A-apoteket. Meddelelsen havde til formål at gøre A-apoteket opmærksom på 1 Lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af Apotekerloven. 10

14 de betænkeligheder, som styrelsen foreløbigt havde i forhold til konkurrencen på detailmarkedet for receptpligtige lægemidler. 32 Den 17. april 2012 fremkom A-apoteket med foreningens bemærkninger til ovennævnte meddelelse om betænkeligheder. 33 Herefter iværksatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en markedsundersøgelse den 24. april Der blev i den forbindelse sendt spørgeskemaer til apotekernes indkøbsfællesskaber, en række apotekere, herunder Uldum Apotek, og Matas. 34 Den 20. december 2012 sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en klagepunktsmeddelelse til A-apoteket. Klagepunktsmeddelelsen indeholdt dels en beskrivelse af sagens faktuelle forhold, dels styrelsens umiddelbare vurdering af sagen. 35 Den 18. februar 2013 fremkom A-apoteket med foreningens bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen. 36 På et efterfølgende møde den 28. februar 2013 tilbød A-apoteket at afgive tilsagn for at imødekomme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder. Styrelsen indledte på den baggrund tilsagnsforhandlinger med A-apoteket. Forhandlingerne blev afsluttet den 4. juni Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte et udkast til tilsagnsafgørelse i høring hos A-apoteket den 16. maj A-apoteket fremkom med sit høringssvar hertil den 3. juni DE INVOLVEREDE VIRKSOMHEDER 38 I dette afsnit præsenteres de virksomheder, der har direkte relation til nærværende sag: A-apoteket, Uldum Apotek og Matas A-apoteket 39 A-apoteket er Danmarks største frivillige forening af apotekere. A-apoteket er organiseret som en forening med 102 medlemmer. Der er tilknyttet 114 apoteker, 32 filialer og 56 apoteksudsalg til A-apoteket. 2 Det betyder, at ca. hvert andet apotek i Danmark er medlem af A-apoteket A-apoteket har en bestyrelse bestående af 8 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er apotekere. Foreningen har et foreningskontor, der drives af en direktør og et antal medarbejdere Ibid. 11

15 41 På vegne af sine medlemmer indgår A-apoteket aftaler om rabatter med leverandørerne af frihandelsvarer. A-apotekets medlemmer indkøber alle deres varer (receptpligtige lægemidler, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer) direkte hos grossisterne Nomeco A/S ( Nomeco ) og Tjellesen Max Jenne A/S ( Tjellesen Max Jenne ) via de to grossisters it-systemer. 42 [ ] 43 A-apoteket planlægger desuden markedsføringskampagner for håndkøbslægemidler og frihandelsvarer, ligesom foreningen udarbejder materiale til brug for disse kampagner. Endelig formidler A-apoteket også faglige kurser til medlemmerne. Det kan både være eksterne kurser, der er sponsorerede, men også kurser, som foreningen selv afholder Uldum Apotek 44 Uldum Apotek er ejet og drevet af Danji Bhanderi. Under Uldum Apotek henhører 1 apoteksfilial, 1 apoteksudsalg samt 9 håndkøbsudsalg, der alle er fordelt på forskellige geografiske adresser. Uldum Apotek tilbyder også salg af receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler pr. postordre. 45 Den 1. juli 2011 trådte en ændring af Apotekerloven i kraft. Ændringen indebærer, at apotekerne kan etablere medicinudleveringssteder i forhold til receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler uden for det naturlige forsyningsområde, jf. nærmere om lovændringen under afsnit 3.4 nedenfor. 46 I kølvandet på lovændringen etablerede Uldum Apotek et samarbejde med Matas om oprettelse af medicinudleveringssteder. Samarbejdet vedrører alene udlevering af receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler til Uldum Apoteks kunder. Uldum Apotek har indtil videre etableret 50 medicinudleveringssteder i samarbejde med Matas. 47 Uldum Apotek har hidtil været medlem af A-apoteket, men apoteket blev den 12. oktober 2011 ekskluderet fra foreningen med henvisning til apotekets samarbejde med dengang tre Matas-butikker om medicinudlevering Matas 48 Matas blev grundlagt i 1949 som en frivillig kæde. Der er i dag 294 Matasbutikker i Danmark og 2 i Sverige. 49 I 2007 blev Matas og størstedelen af Matas-butikkerne overtaget af selskabet MHolding A/S, hvor kapitalfonden CVC Capital Partners har 12

16 aktiemajoritet, og hvor de tidligere ejere gennem selskabet Materialisternes Invest ApS har en minoritetspost. MHolding A/S ejer 256 Matas-butikker i Danmark og de 2 butikker i Sverige. 50 Derudover er der 38 privatejede Matas-butikker, som er i tæt samarbejde med Matas omkring levering af varer og kampagner. 51 Matas-butikkerne forhandler frihandelsvarer, herunder Matas egne produkter til personlig pleje, forskellige mærkevarer inden for personlig pleje og anden kosmetik samt naturlægemidler. Matas tilbyder også et bredt sortiment inden for dermokosmetisk hudpleje, sygepleje, veterinære lægemidler samt liberaliserede håndkøbslægemidler MARKEDSBESKRIVELSE 52 Ovenfor under afsnit 3.2 er de tre virksomheder, der har direkte relation til nærværende sag, beskrevet; A-apoteket, Uldum Apotek og Matas. I dette afsnit beskrives: De fire produktkategorier, der har relevans for sagen: Receptpligtige lægemidler, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer, jf. afsnit De aktører, der er involveret i handlen med ovennævnte fire produktkategorier i henholdsvis engrosleddet, jf. afsnit 3.3.2, og detailleddet, jf. afsnit Produktkategorierne 53 A-apoteket indgår rabataftaler med leverandørerne af frihandelsvarer. 54 A-apotekets medlemmer, herunder Uldum Apotek, forhandler receptpligtige lægemidler, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer. 55 Selvstændigt forhandler Matas kun liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer. Matas har dog som nævnt indgået et samarbejde med Uldum Apotek om medicinudlevering. I udvalgte butikker kan Matas således udlevere receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, der på forhånd er bestilt og ekspederet hos Uldum Apotek. 56 Der er på den baggrund fire produktkategorier, som er relevante for nærværende sag: Receptpligtige lægemidler, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, liberaliserede håndkøbslægemidler og frihandelsvarer. 4 Jf. 13

17 57 Den kommercielle betydning af disse produktkategorier varierer markant. Omsætningstallene for de enkelte produktkategorier illustrerer dette. 58 I 2010 udgjorde det samlede salg af receptpligtige lægemidler i den primære sundhedssektor således ca. 11,4 mia. kr. Heroverfor står, at det samlede salg af håndkøbslægemidler blot var på ca. 2,1 mia. kr. Heraf udgjorde salget af apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler ca. 800 mio. kr. og salget af liberaliserede håndkøbslægemidler de resterende ca. 1,3 mia. kr. Tabel 1 SAMLET SALG AF LÆGEMIDLER I PRIMÆR SUNDHEDSSEKTOR 1 I MIO. KR. 2 Omsætning Samlet omsætning Receptpligtige lægemidler Håndkøbslægemidler i alt Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Liberaliserede håndkøbslægemidler Heraf salg i dagligvarebutikker mv Frihandelsvarer 3 N/A N/A N/A N/A Note 1: Den primære sundhedssektor er den del af sundhedsvæsenet, der har den primære kontakt til borgerne, herunder apotekerne. Note 2: Omsætningen er opgjort i apotekernes udsalgspris inkl. recepturgebyr. Note 3: Alene apotekernes omsætning af frihandelsvarer er medtaget. Kilder: Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Anmærkning: Tabellen (undtaget frihandelsvarer) er et uddrag af Sundhedsstyrelsens statistik over samlet salg af lægemidler for perioden 2006 til A-apoteket har gjort opmærksom på, at dækningsbidraget er markant højere på frihandelsvarer end på lægemidler, og at omsætningstallene derfor ikke til fulde afspejler den kommercielle betydning af de enkelte produktkategorier. 60 Nedenfor vil hver af de fire produktkategorier blive nærmere beskrevet. Beskrivelsen vil først vedrøre de tre typer af lægemidler og til slut frihandelsvarer. 14

18 Lægemidler 61 Definitionen på et lægemiddel er enhver vare, der er egnet til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker. 5 Der er en række lovgivningsmæssige krav, som gælder for lægemidler generelt, og som derfor er ens for underkategorierne receptpligtige lægemidler, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler. 62 For at et produkt kan forhandles som et lægemiddel i Danmark, skal lægemidlet først godkendes af myndighederne. Hvis der opnås godkendelse, udstedes der efterfølgende en såkaldt markedsføringstilladelse. Det er Sundhedsstyrelsen 6, der godkender og udsteder markedsføringstilladelsen for det pågældende lægemiddel Godkendelsen af et produkt som lægemiddel kræver, at producenten over for Sundhedsstyrelsen dokumenterer produktets deklarerede virkning, og at produktet ikke har bivirkninger i et uacceptabelt omfang. Når godkendelse er opnået, og markedsføringstilladelsen er udstedt, kan lægemidlet bringes på markedet i Danmark Sundhedsstyrelsen fastsætter tillige regler om lægemidlers kvalitet. Alle lægemidler er underlagt de samme krav til forarbejdning, kvalitetskontrol 9, godkendelse og markedsføringstilladelse. 65 Det såkaldte apoteksforbehold betyder, at forhandling af lægemidler til forbrugerne som udgangspunkt kun kan ske via apoteker. Receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler er omfattet af apoteksforbeholdet og forhandles derfor kun på apoteket. De liberaliserede håndkøbslægemidler er dog undtaget fra apoteksforbeholdet Jf. 2 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 6 Det er Kommissionen, der udsteder fællesskabsmarkedsføringstilladelser, jf. 7 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 7 Jf. 8 Jf. 7 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 9 Jf. 51 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 10 Jf. 60, stk. 1 og stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 15

19 66 Alle virksomheder, der fremstiller eller distribuerer lægemidler, skal have tilladelse til at håndtere og forhandle lægemidler. 11 Det er Sundhedsstyrelsen 12, der udsteder tilladelsen Dette krav om tilladelse gælder i alle led af forhandlerkæden. Det betyder, at producenter, importører, grossister og detailforhandlere alle skal have specifik tilladelse til at håndtere og forhandle lægemidler. Dette gælder dog ikke apotekerne, idet apotekerne allerede i kraft af deres bevilling til at drive apotek har tilladelse til at detailforhandle lægemidler Receptpligtige lægemidler 68 Et receptpligtigt lægemiddel er et lægemiddel, der kun kan ordineres af en læge i form af recept. Receptpligtige lægemidler kan som nævnt alene sælges på apoteker. 69 Det er Sundhedsstyrelsen, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering af hensynet til patientsikkerheden og behovet for rådgivning tager stilling til, om et lægemiddel skal kategoriseres som et receptpligtigt lægemiddel, eller om det i stedet kan sælges som et håndkøbslægemiddel. Ved kategoriseringen lægger Sundhedsstyrelsen bl.a. vægt på lægemidlets styrke og egenskaber. 70 Et receptpligtigt lægemiddel produceres og sælges enten af producenten selv eller af en importør til grossisterne. Grossisterne sælger det receptpligtige lægemiddel videre til apotekerne, der står for det endelige salg til forbrugerne. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter apotekernes udsalgspris på receptpligtige lægemidler, jf. nærmere punkt Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 71 Håndkøbslægemidler er ikke-receptpligtige lægemidler. Der sondres mellem apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler. Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler må kun 11 Jf. 39, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 12 Jf. 39, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven). 13 Der er tre typer tilladelser; fremstillertilladelse, engrosforhandlertilladelse og detailforhandlertilladelse, jf. 16

20 forhandles på apoteket. 14 Der kan være knyttet specielle vilkår for udlevering til de forskellige typer af apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Det er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer, om det enkelte håndkøbslægemiddel skal registreres som et apoteksforbeholdt eller et liberaliseret håndkøbslægemiddel. 73 Ved vurderingen af om et håndkøbslægemiddel skal kategoriseres som værende apoteksforbeholdt eller liberaliseret, lægger Sundhedsstyrelsen vægt på en række sundhedsmæssige faktorer. Formålet med vurderingen er at afgøre, om det pågældende håndkøbslægemiddel kan sælges uden for apotek 1617 på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. 74 Hensynet til pakningsstørrelse, lægemiddelform og styrke indebærer, at nogle pakningsstørrelser, lægemiddelformer og styrker af et ellers apoteksforbeholdt håndkøbslægemiddel også kan sælges som et liberaliseret håndkøbslægemiddel. 75 Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter apotekernes udsalgspris på apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, jf. nærmere punkt , medens der er fri prisdannelse på liberaliserede håndkøbslægemidler, jf. punkt I forhold til de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, der også kan forhandles som liberaliserede håndkøbslægemidler bemærkes det, at der som oftest er en markant forskel på den stykpris, som forbrugerne skal betale. Stykprisen er oftest højere ved køb af de liberaliserede håndkøbslægemiddel blandt andet som følge af, at de kun må sælges i små pakninger, mens de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler må sælges i større pakninger, hvorved der opnås mængderabat. Begrænsningen på pakningsstørrelse gælder kun smertestillende midler, et sløvende middel mod transportsyge til børn og creme mod forkølelsessår, der tilsammen udgør 7 pct. af detailhandlens omsætning af lægemidler Jf. 60, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven)(Lægemiddelloven). 15 Eksempelvis kan visse apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler alene udleveres til personer over 18 år, hvorfor denne underkategori til de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler tilhører en særlig udleveringsgruppe. 16 Jf. 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven) (Lægemiddelloven) og Karnovs Lovsamling, note Der tages tillige stilling til, om der skal fastsættes begrænsninger i antallet af pakninger solgt til en forbruger, jf. 60, stk. 2, 2. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler (Lægemiddelloven)(Lægemiddelloven). 18 Jf. oplysninger modtaget fra A-apoteket. 17

21 77 Som eksempel kan nævnes det almindelige smertestillende håndkøbslægemiddel, Panodil. Panodil indeholder det samme aktive stof i identisk styrke uanset pakningsstørrelse. På trods heraf kategoriseres Panodil i pakninger af mere end 10 stk. som et apoteksforbeholdt håndkøbslægemiddel, medens Panodil i pakninger af 10 stk. sælges som et liberaliseret håndkøbslægemiddel. 78 Et eksempel på forbrugerpriserne på Panodil i pakningsstørrelserne 10 stk., 100 stk. og 300 stk. fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2 PRISSAMMENLIGNING PÅ PANODIL I PAKNINGER AF 10 STK. OG I PAKNINGER AF 100 OG 300 STK. Panodil Liberaliseret (Aapoteket 1 ) Apoteksforbeholdt 2 forbeholdt) Apoteksforbeholdt 2 Håndkøb ikke kun fra apotek min. 18 år Håndkøb min. 18 år (apoteks- Håndkøb min. 18 år (apoteksforbeholdt) Mærke Type Udlevering Dispenseringsform og styrke Filmovertrukne tabletter 500 mg Filmovertrukne tabletter 500 mg Filmovertrukne tabletter 500 mg Pakning Pris i Pris pr. % i d.kr. tablet i d.kr. forhold til billigste 10 stk. 19,95 1, % (blister) 100 stk. 58,40 0, % (dåse) 300 stk. 111,45 0, Note 1: Priserne på Panodil 10 stk. pakninger er indhentet fra A-apotekets webshop (www.apoteket-online.dk) og var gældende pr. 5. juni Note 2: Priserne på Panodil 100 stk. og 300 stk. pakninger er hentet fra Priserne er revideret den 29. april 2013 og var gældende fra 27. maj Kilder: https://www.apoteket-online.dk/210-tabletter og Anmærkning: Smertestillende tabletter i 10 stk. pakninger forhandles også hos supermarkedskæder, 7-eleven m.m. Der er fri prisfastsættelse på smertestillende tabletter solgt i pakninger af 10 stk., idet disse er undtaget apoteksforbeholdet og dermed forhandles uden for apoteker. Det kan derfor ikke angives en fast pris på produkterne. 79 Sammenligningen i Tabel 2 viser, at prisen pr. tablet er billigst ved køb af Panodil i en pakning af 300 stk. Tabellen viser, at prisen pr. tablet er hele 438 % højere ved køb af Panodil i en pakning af 10 stk. i forhold til en pakning af 300 stk. 18

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet I det følgende uddybes Apotekerforeningens bemærkninger om: Shop-i-shop

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker Rådsmødet den 31. januar 2007 Journal nr.4/0120-0401-0009/fi/jg/kh/ld Sammenfatning 1. Kapitalfonden CVC[1] har anmeldt overtagelsen af Matas-kæden,

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere