Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl På Damhaven 1, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle"

Transkript

1 Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent Orientering fra formanden Orientering om status på servicecentret og I-syn i Vejle samt personale Orientering om nye afdelingsnumre for afdelingerne i Vejle Orientering om mulig sag vedr. refusion af husleje Indstilling til ansættelse af grøn driftsleder Indstilling til køb af annonce på adgangsbilletten til kunstudstillingen på Domus den 1. og 2. november, pris kr Dispensation fra karenstid (lukket punkt) Brug af kr fra dispositionsfonden til vedligeholdelse i afd Mødeplanlægning Eventuelt... 5 Deltagere fra bestyrelsen: Svend Hviid Mogensen, formand Birthe Holst, næstformand Jens-Anker Gjelstrup Claus Bech Andersen Inga Pedersen Jørgen Hersom Erik Byriel Else Marie Thrane - afbud Jonna Ipsen Svend Gjesager Svend Erik Johansen Øvrige deltagere: Servicekoordinator Mia L. Coordt, Domea - Referent Domea Boligcenter Vejle, den 5. september 2014

2 1 Valg af dirigent Organisationsbestyrelsen skal vælge en dirigent til at lede mødet. Det indstilles til bestyrelsen at vælge dirigent. Referat: Svend Hviid Mogensen valgtes som dirigent og bød bestyrelsen velkommen. Bestyrelsen godkendte nyt punkt til dagsordnen, pkt. 9, brug af kr til vedligeholdelse i afdeling Der blev på opfordring fra formanden holdt en kort præsentationsrunde af hvert bestyrelsesmedlem. 2 Orientering fra formanden Referat: Svend orienterede om, at der med servicecentret og sammenlægningen af selskab 86 og 87 vil være en ny kultur, hvor vi vil fremstå som et hold. Bestyrelsen forventer bedre service, når samdriften er helt integreret. Det er vigtigt, at bestyrelsen bakker op om den nye kultur. Svend er overbevist om, at der vil blive et godt samarbejde i det nye selskab og i det nye servicecenter. Bestyrelsen er ved at udarbejde en informationsskrivelse til samtlige beboere, det er vigtigt at understrege, at det er bestyrelsen, som sender dette materialet ud, og ikke administrationen. Materialet vil blive omdelt samtidigt med informationerne fra administrationen. Forretningsordnen for selskab 86 medsendes referatet, således bestyrelsen kan kigge den igennem til næste møde og få den revideret og tilpasset det nye selskab Domea Vejle-Børkop. Svend var til møde med Vejles borgmester m.fl. og det var ikke den store succes ift. endnu en Søster, da kommunen ikke vil være med til flere almene boligprojekter p.t. Bestyrelsen vil dog arbejde videre sammen med administrationen om et projekt på Fundervej. 3 Orientering om status på servicecentret og I-syn i Vejle samt personale Referat: Svend præsenterede kort medarbejderne på det nye servicecenter. Mia orienterede om, at tidplanen med opstart den 1. oktober 2014 forventes at holde, samt at budgettet forventes at blive overholdt. Mia fremviste kort en foreløbig skrivelse, som beboerne vil få udleveret, indeholdende navn og nr. på det nye servicecenter samt visitkort, som ejendomspersonalet kan udlevere, indeholdende de samme oplysninger. Side 2 af 6

3 Jonna har trukket udgivelsen af beboerbladet, da hun gerne vil have, der medfølger oplysninger med omkring det nye servicecenter ift. Kontaktoplysninger samt åbningstider. Jørgen Guldmann skal godkende de endelige oplysningsskemaer, før de udleveres. Svend informerede om, at I-syn forløber planmæssigt med forventet opstart i Vejle pr. 1. januar 2015 i de afdelinger, hvor der p.t. ikke holdes I- syn. Svend orienterede bestyrelsen om, at der foretages I-syn, baseret på de gode erfaringer fra bl.a. Børkop og andre selskaber i Domea. I-syn er omkostningsbesparende for både selskabet, men også fraflytter. Der kommer udbud på istandsættelse af flyttelejligheder, følgende virksomheder indbydes til at give pris: Rengøring Grøns`s rengøring M.B erhvervsrengøring EE rengøring Birns Rengøring Anders Andersens rengøring Gulvslibning Bo Palm Kalhave gulvservice Johns gulvslibning Maler Malerfirma Jens Madsen Niels Ærø Maler Enterprise Peter Riis Karsten Mørk Mikkelsen & Ludvigsen Det anbefales, fra Casper Magnussen fra Årstiderne, at indbyde 4-5 entreprenører fra hvert fag. Bestyrelsen skal godkende, de firmaer, som kommer med i udbudsrunden. Har bestyrelsen et eller flere firmaer ud over de nævnte, som de ønsker skal med på listen, skal de kontakte administrationen. Michael Sørensen er tiltrådt stillingen som driftsleder pr. 1. september 2014, Michael blev valgt ud fra 43 ansøgere. Jonna Ipsen udtrykte bekymring omkring Michaels løn i overgangsperioden, hvem skal betale, Svend kommenterede, at lønnen, når Michael har driftsleder funktion, selvfølgelig ikke belaste den ene afdeling, men vil blive korrekt fordelt. Bestyrelsen vil gerne se den endelige kontrakt med SSG. Administrationen arbejder på sagen. Side 3 af 6

4 4 Orientering om nye afdelingsnumre for afdelingerne i Vejle Referat: Mia orienterede om, at de nye afdelingsnumre for Vejle bliver som følger: 86-1 Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til Ændres til & 09 fra Orientering om mulig sag vedr. refusion af husleje Referat: Svend orienterede om, at der i forbindelse med gentagende vand indtrængen i vinduesparti i afd muligvis kan forventes en sag om huslejerefusion. Bestyrelsen bakkede op om, at de ikke skal gå ind i sagen. Beboeren må gå via beboerklagenævnet eller til egen forsikring. Der blev rejst spørgsmål om, om det kan slå tilbage på entreprenøren. 6 Indstilling til ansættelse af grøn driftsleder Referat: Bestyrelsen godkendte at ansætte en grøn driftsleder som ansvarlig for de grønne områder. Bestyrelsen forventer, at den nye driftsleder har personaleansvar, lederevner, er ansvarsbevidst og i stand til på bedste måde at fordele arbejdet. 7 Indstilling til køb af annonce på adgangsbilletten til kunstudstillingen på Domus den 1. og 2. november, pris kr Referat: Bestyrelsen godkendte køb af annonce på adgangsbilletten samtidigt med at der laves plakater, som hænges op i udstillingen. Det bliver Bøgeparken, som bliver markedsført, set ud fra den synsvinkel, at det er vigtigt i det nye sammenlagte selskab at få udlejet de tomme boliger. Svend informerede om, at der vil blive udarbejdet en liste, hvor bestyrelsen kan blive skrevet op, så der er gratis adgang til udstillingen. Side 4 af 6

5 8 Dispensation fra karenstid Referat: Punktet er lukket. 9 Brug af kr fra dispositionsfonden til vedligeholdelse i afd Referat: Punktet udgik og medtages på næstkommende bestyrelsesmøde. 10 Mødeplanlægning Referat: Næstkommende bestyrelsesmøde er den 21. oktober 2014 kl , bestyrelsen forespørger på muligheden for at afholde mødet i de nye lokale for servicecentret, administrationen vender tilbage, når det er konstateret, om der er plads til 12 personer. Alternativt afholdes mødet i Egely Allé 14, kælderen, hvor Svend Gjesager så vil stå for forplejning til mødet. I henhold til boligselskabets vedtægter skal bestyrelsen og repræsentantskabet godkende årsregnskabet senest 6 måneder efter seneste årsregnskabs afslutning. Herudover fremgår det af vedtægterne, at boligselskabets bestyrelse skal godkende budgetter for boligselskab og alle afdelinger senest 3 måneder inden næste regnskabsårs begyndelse for afdelingernes vedkommende sker godkendelsen af budgettet efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde. Bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde afholdes i november/december. Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødedato, -tid og -sted for møder og arrangementer i perioden til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde. Følgende møder er besluttet: Ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 20. november 2014, kl på Hotel Munkebjerg, 7100 Vejle. Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 20. november 2014, kl på Hotel Munkebjerg, 7100 Vejle. Efterfølgende vil der være fællesspisning for repræsentantskabsmedlemmerne. 11 Eventuelt Drøftelse af julefrokost i afd , Vindinggårdparken og Egely Allé, Vejle: Referat: Der blev på mødet spurgt, hvorfor der kun var 3 afdelingsbestyrelser med i arrangementet, formanden påpegede, at det ikke er hensigtsmæssigt, at en enkelt afdeling vælger at afholde et socialt arrangement for kun 3 ud af i alt 8 afdelinger i det tidligere Domea Vejle. Dels sender det et forkert signal om, at man ikke bakker op om det nye fælles- Side 5 af 6

6 skab, som jo inkluderer alle 11 afdelinger i det nye selskab, og dels er ejendomsfunktionærerne ikke ansatte i afdelingerne men i Domea Vejle- Børkop. Hvis vi skal skabe et nyt fællesskab, skal medarbejderne i begge de gamle selskaber behandles ens. Hertil sagde Jens Anker, at han ikke vurderede, at arrangementet (julefrokosten) kan aflyses, da det allerede er meldt ud (og bestilt). Endvidere blev der på mødet spurgt til, hvad det pågældende arrangement har kostet de sidste år. (Formandens kommentar: Dette er relevant, da der er tale om et arrangement, som finansieres af beboernes penge, og da det således er vigtigt, at der er gennemsigtighed om, hvad pengene bruges til). Jens Anker fortalte, at udgifterne dækkede kuvertpris (kr. 285) plus et par øl pr. person, og at dette i øvrigt var godkendt på et afdelingsmøde (det fremgik ikke, om budgetrammen for de samlede udgifter var godkendt, eller om det blot var selve afholdelsen af arrangementet). Bestyrelsen påtænker, at der fremadrettet fra 2015 skal være en fælles julefrokost for samtlige afdelinger og ejendomspersonale. Birthe Holst ønskede Inga Pedersen tillykke med fødselsdagen. Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den Formandens underskrift Side 6 af 6

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere