Referat af debat på borgermøde om Plan- og Agenda 21- strategi 13. september 2007 på Frederikssund Gymnasium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af debat på borgermøde om Plan- og Agenda 21- strategi 13. september 2007 på Frederikssund Gymnasium."

Transkript

1 Referat af debat på borgermøde om Plan- og Agenda 21- strategi 13. september 2007 på Frederikssund Gymnasium. Ariis 24/ Baggrundsoplysninger Frederikssund Kommune havde som led i offentlighedsfasen om kommunens Plan- og Agenda 21- strategi inviteret til borgermøde på Gymnasiet. Programmet for aftenen var: Velkomst ved borgmesteren Oplæg om planstrategien Debat med panelet Pause Debat med panelet Afrunding af mødet ved borgmesteren Paneldeltagere: Knud B. Christoffersen (A), Tina Tving Stauning (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk (C) Pia Adelsteen (O) Mads Bondo Dydensborg (B) Grethe Olsen (F) Referat af debat I en række tilfælde blev der givet svar fra flere paneldeltagere. Svarene består i disse tilfælde af flere paneldeltageres svar. Spm/indlæg: Der står i Plan- og Agenda 21-strategien, at der ventes en befolkningstilvækst på ca borgere, men der skal udbygges med boliger. Hvordan passer det sammen? Svar: De boliger opføres ikke alle sammen indenfor planperioden. Vi forventer at der opføres i størrelsesordenen 300 boliger om året i den 12-årige planperiode eller ca boliger. Det er således slet ikke alle de mulige boliger, som faktisk tænkes opført indenfor planperioden. Spm/indlæg: I hvilket omfang og på hvilken måde går de tidligere kommuners planstrategier videre i Frederikssund kommunes planstrategi? Svar: Vi laver en ny planlægning og vi har mulighed for at lave om på de tidligere kommuners planlægning, når vi går i gang med kommuneplanlægningen.

2 Spm/indlæg: Skal Plan- og Agenda 21-strategien godkendes af andre end kommunen? Og kan strategien laves om senere? Svar: Kommunen er stadig bundet af landsplandirektiver, plan- og miljølovgivning mm., men kommunerne har fået større råderum. Plan- og Agenda 21-strategien skal ikke godkendes af andre end kommunen og strategien kan laves om, hvis kommunen ønsker det. Spm/indlæg: I strategien står at byrådet vil beskytte fjorden og fjordlandets natur og kulturværdier. Hvordan kan det lade sig gøre, når der er risiko for at få en højbro over fjorden. En højbro er den billigste løsning, så den kan det let ende med. Det vil medføre en stor støjgene for Frederikssund By og for sommerhusene på Tørslev Hage. Svar: Byrådet ønsker sig brændende en forbindelse over fjorden. Kronprins Frederiks Bro er ikke stor nok. Vi vil meget gerne have en tunnel, men det kan også blive en højbro. Inden der tages beslutning om dette, skal der udarbejdes en VVM. Beslutningen om tunnel eller højbro skal ikke tages i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategien. Spm/indlæg: Vil Frederikssund Kommune samarbejde med de lokale almennyttige boligselskaber om at skabe boliger for alle? Svar: Der vil naturligvis være en dialog med de lokale almennyttige boligselskaber. I aften er en af lejlighederne, hvor vi indbyder til dialog med alle interessenter. Kommunen vil gerne i dialog med alle interessenter på boligområdet, som har synspunkter på de rammer, vi nu lægger med planstrategien. Spm/indlæg: Hvordan griber man trafikken an udover at få en bro eller tunnel? Det giver jo ikke færre biler. Vi skal have noget mere kollektiv trafik og tog over til Hornsherred. Svar: Kommunerne har overtaget kompetencen indenfor den kollektive trafik og har dermed fået nye muligheder. Desværre er vi samtidig i en situation, hvor vi skal spare, men på længere sigt håber vi, at vi kan prioritere den kollektive trafik højere og måske også få etableret nogle telebusordninger, så der bliver bedre muligheder for kollektiv trafik også om aftenen. Grundlæggende er det en aktiv erhvervspolitik, der skal løse problemet. Der er ubalance mellem antallet af arbejdspladser og antallet af arbejdstagere. Så jo flere arbejdspladser vi kan få skabt, jo bedre er det. Derfor har vi også forsøgt at lave en aktiv erhvervspolitik i oplægget til Plan- og Agenda 21-strategi. En bus med halvtimes drift rundt i hele kommunen vil være dejligt og også gerne tog med over en ny fjordforbindelse. Problemet er størst, når folk skal på arbejde, så vi kan ikke løse trafikproblemerne ved at lægge servicefunktioner ud i de små byer. Mange instanser er involveret i kollektiv trafik. Vi skal tænke bæredygtigt og fremtidsorienteret f.eks. på letbaner og alternative brændstoffer. Hele byrådet er positivt overfor en større andel af kollektiv transport, men når det er sagt er det vigtigt at huske, at mange mennesker i kommunen har et transportbehov, som kun meget vanskeligt lader sig løse med kollektiv transport også selvom vi udbygger den meget. Næsten ligegyldigt hvad vi gør i den offentlige transport vil der være mange som fortsat er afhængige af privatbilisme. Derfor er det også vigtigt at se på, hvordan vi får løst den individuelle transports problemer med udledninger, sikkerhed, støj mv.

3 PAUSE Spm/indlæg: Hvad er status for den ny by? Hvornår forventer man at gå i gang med den ny by? Når man går i gang tager man så udgangspunkt i de foreliggende 5 planskitser eller laver man noget helt nyt? Svar: Status er uændret. Ny by spiller en central rolle i kommunens udvikling. Hvornår vi kommer i gang kan jeg ikke sige der er mange forhold, der spiller ind, økonomi, markedskræfter mv. Vi har 4 forslag til helhedsplan, som vi har fået udarbejdet af konsulenter og så har vi fået et supplerende forslag. Dette materiale arbejder vi videre med, men den endelige helhedsplan bliver formentlig anderledes end de foreliggende forslag. Spm/indlæg: Når I nu ikke går i gang med den ny by, hvor længe skal folk i området så vente? Der bor mange mennesker udenfor de parcelhusområder, som nu er fredet. Svar: Man må vente indtil projektet går i gang, og hvornår det er, det kan vi ikke vide. Det er den risiko, der følger med, når man bor i et område, hvor der er et stort projekt. Sådan er det også omkring fjordforbindelsen ved Tørslev Hage og motorvejen. Store nødvendige projekter kan ikke laves uden at det påvirker mange mennesker. Sådan er virkeligheden og den er ikke altid behagelig. Den uro du føler for beboerne i området, den deler byrådet. Vi er klar over, hvordan det er for beboerne. Havde det været muligt for os at gøre dette på en bedre måde juridisk og økonomisk, så havde vi gjort det. Spm/indlæg: Den eneste løsning på fjordforbindelsen er bl.a. af miljømæssige grunde en lang tunnel. Det er en totalt urealistisk løsning med en bro der vil komme omfattende støj ind over Frederikssund og fjordområdet. Vil I arbejde for en lang tunnel og sikre at der ikke kommer en bro? Svar: Byrådet er ikke interesseret i en bro, hvis vi kan få en tunnel. Men hvis vi meget bastant siger, at vi ikke ønsker en bro, kan det være vi afskærer os fra overhovedet at få en fjordforbindelse. I den nuværende situation er vi nødt til at være lidt åbne omkring den konkrete løsning. Først og fremmest skal vi gøre opmærksom på problemet med trafikken over fjorden. Der skal gøres noget og det skal være hurtigt. Nu er vi nået til et stade, hvor der er opmærksomhed om problemet i Folketinget, og nu kan vi så måske begynde at arbejde med konkrete løsningsmodeller. Der arbejder vi for en tunnelløsning. Uanset hvad det bliver til, så har det taget alt for lang tid. I spørgsmålet om bro eller tunnel skal vi være opmærksomme på at bevare vores landskab. Måske er vi, der har boet her i mange år, blevet lidt blinde for de store herlighedsværdier vi har i kommunen. Vi skal passe på ikke at tage vores smukke landskab som selvfølgeligheder både i diskussionen om bro eller tunnel, men også i mange andre sammenhænge. Af hensyn til naturen og fjorden er det selvfølgelig en tunnel, vi skal have. Vi skal ikke stå så hårdt på en tunnel, at vi kommer til at afvise en fjordforbindelse. Der er rigtig mange mennesker, som har brug for at kunne komme hurtigere frem end de gør i dag. Hvordan vil man på Tørslev Hage forholde sig, hvis valget står mellem en lang bro og en kort tunnel? Spm/indlæg: Det ser ud til, at I vil lægge flest kræfter i at tiltrække borgere til bl.a. ny by, mens man i Hornsherred ikke rigtig får noget at tilbyde. Nye borgere kan ikke komme over broen og i de små landsbyer nedlægges skolerne.

4 Befolkningsfremskrivningen passer ikke med en boligudbygningen på boliger. Kan I ikke lægge de korrekte tal ud på kommunens hjemmeside? Svar: De boliger er den totale rummelighed, vi har i Frederikssund Kommune det er den samlede boligudbygningsmulighed. I befolkningsprognosen regnes der kun på de boliger, som forventes opført i planperioden og det er langt fra alle de boliger, som vi har mulighed for at opføre. På kommunens hjemmeside ligger der uddybende materiale om befolkningsprognosen, hvor man kan se mere om grundlaget for befolkningsprognosen. Spm/indlæg: Hvornår har I tænkt Jer, at det udlagte areal syd for Skuldelev skal udbygges? Svar: Her er vi ovre i spørgsmål om mere konkrete planer end planstrategi. I den sidste regionplan havde både Skibby og Jægerspris kommuner lagt billet ind på at få en rigtig kraftig boligudbygning, og det fik de mulighed for. I Frederikssund fik vi ny by og så havde vi Sydbyen i forvejen. I Slangerup er der ikke så meget i gang lige nu, men der er nogle muligheder. I øjeblikket er det faktisk sådan, at hovedparten af den udstykning, der finder sted foregår i Hornsherred. Så det er ikke rigtigt, at der ikke sker noget i Hornsherred. Der sker en ganske voldsom udbygning lige nu. Boligudviklingsstrategien er nødt til at ændre sig, når markedet er, som det er nu. Vi har som byråd ikke nogen interesse i at slå boligmarkedet i stykker f.eks. for de private mennesker som gerne vil sælge deres hus. Det kan ikke nytte noget at vi laver en udbygning som ødelægger boligmarkedet i Hornsherred. Når vi skal planlægge boligudvikling er det en væsentlig overvejelse, om vi overstimulerer boligmarkedet, men i Plan- og Agenda 21-strategien lægger vi ikke en rækkefølge fast for boligbyggeriet. Spm/indlæg: I planstrategien afsnit om fjordlandet står der at fjordlandet skal tilbyde ideelle muligheder for lys, luft, for fred og ro og oplevelser i naturen for alle borgere og for Øresundsregionens befolkning. Jeg vil gerne efterlyse en konkret holdning til udbygning med vindmøller og kan sige til de stakkels beboere på Tørslev Hage, at de ikke er de eneste, der er bekymrede for støj. Svar: Byrådet har drøftet vindmøller og har ikke en præcis løsning endnu. Vi forventer, at der vil komme et initiativ fra Miljøministeriet om vindmøller, og det afventer vi. Vi skal arbejde positivt på at realisere de nationale mål for vindenergi. Ingen ønsker sig at få vindmøller lige hvor man selv bor, men der er ganske enkelte steder i kommunen, hvor man kunne stille vindmøller op uden at de generer ret mange. Der kunne det militære areal ved Jægerspris måske være en mulighed. Der ligger et politisk pres i hele landet på at finde arealer til vindmøller. Og vedvarende energi har også vores bevågenhed, men måske kan vi finde andre områder, hvor Frederikssund Kommune bedre kan bidrage, så vi kan undgå det konkrete projekt i Kyndby Huse. Plan- og Agenda 21- strategien behandler ikke den her enkeltsag, men lægger jo vægt på beskyttelse af naturværdier og det vil vi følge op på. Meget kort: havvindmøller skal være på havet. Havvindmøller skal ud på havet. Og så skal vi se på andre muligheder for at anvende mere vedvarende energi i Frederikssund Kommune. Vindmøller er en god idé og de må gerne være høje og store og levere meget energi, men de skal ikke stå i Kyndby og måske slet ikke i Frederikssund Kommune. Det eneste område der

5 umiddelbart kunne være muligt er det militære øvelsesareal. Men der er faktisk kommuner, som gerne vil have vindmøllerne og som har både bedre vind og mere plads end vi har. Spm/indlæg: Hvordan vil kommunen sikre at kommunen har et godt sundhedsvæsen med sygehus? Svar: Det er en tværgående planlægning der omfatter alle kommunens aktiviteter vi er i gang med og alle kommunens politiske udvalg er medaktører. Sundhed og skoler skal tænkes med i planlægningen og sygehus i det omfang, vi har kompetence til det. Mht. kvaliteterne i landsbyerne så kan vi ikke svare generelt på, hvad kvaliteterne er. I skoledebatterne har vi hørt, at landsbyerne mangler både busser og skoler og institutioner, men ikke så mange bud på, hvad kvaliteterne er, men det kan indgå den fortsatte debat om. I planlægningen skal vi forholde os til, om vi skal fortsætte med små, spredte udstykninger til nye boliger, for de giver ikke basis for service i form af plejehjem, skoler og andet. Det kunne være rart, hvis kultur- og fritidsområdet havde en større plads i planlægningen. Vi bebrejdes, at vi har nogle meget dårlige tilbud på fritidsområdet, og det er rigtigt. Hvis vi vil tænke sundhed, så handler det meget om, at borgerne har mulighed for at holde sig sunde og har mulighed for at komme ud i naturen og bruge den. Samtidig er det vigtigt, at vi også vægter kultur i planlægningen. Vi skal arbejde for sygehuset i Frederikssund. Kvaliteter i landsbyer kan være mange ting og ikke kun skoler og børnehaver. Der er meget stor forskel på kvaliteterne i de enkelte landsbyer, og vi kan ikke uddybe det for hver enkelt landsby i planstrategien. Spm/indlæg: Der bør tænkes langt mht. til Skuldelev Skole og derfor bør den ikke nedlægges. Der er mange børnefamilier i Skuldelev lige nu med børn i førskolealderen og der kommer flere med den nye udstykning syd for byen. Der kan flyttes børn til fra Østby og Sønderby. Hvis man undgår en nedlæggelse af Skuldelev Skole undgår man også at skulle investere i ny skolestier, tunnel mv. til Dalby. Trafikken på Skibbyvej ved Onsved bliver yderligere forstærket, når den ny fjordforbindelse kommer og giver yderligere problemer for børn, der skal til Solbakkeskolen i Dalby. Jeg vil gerne vide, hvilke kvaliteter man tænker på i Plan- og Agenda 21-strategien, når man skriver at kvaliteterne i landsbyerne skal udvikles, og jeg vil gerne opfordre til at skolen tænkes med i Skuldelevs kvaliteter. Spm/indlæg: Jeg vil gerne foreslå en S-bus fra Roskilde og Holbæk op gennem Hornsherred til Hillerød. Erfaringer fra Norge viser at hvis man involverer entreprenørerne økonomisk i busdriften kan man få flere passager. Hvad med at bygge en DGI-by med svømmeanlæg og sportshaller? Spm/indlæg: En kommentar til spørgsmålet om vi på Tørslev Hage helst vil have en kort tunnel eller en højbro: Stil det samme spørgsmål til Sydbyen, til Strandgårds alle, til Dyrlægegårds Allé, til Sydkajen og til Gerlev. Jeg mener ikke at der er tvivl om svaret hellere en kort tunnel end en højbro. Spm/indlæg: Der står i planstrategien, at den ny by skal være selvfinansierende, så den ikke dræner de øvrige dele af kommunen og at boligudbygningen skal styres, så den ikke skaber voldsomme udgifter til at udbygge med offentlig service. Vil det sige, at jo mindre man bygger, jo bedre er det? Har man slet ikke blik for de indtægter, som nye borgere giver?

6 Nu har vi fået at vide, at den ny by er sat på standby og vi kan ikke få at vide, hvornår den ny by kommer i gang. Hvordan kan det så være, at det nye butikscenter i Frederikssund kan komme i gang så hurtigt? Spm/indlæg: Jeg bor på Stationsvænget og vil gerne takke for, at vi kan blive. Og så vil jeg gerne sige: Pas på I ikke bliver rendt over ende af investorer i ny by og husk at det er byrådet, der skal styre den ny by. Spm/indlæg: Jeg glæder mig over det I skriver i planstrategien om at benytte og beskytte naturen. Men hvor står der noget om friluftsanlæg for den organiserede idræt? Svar: Spørgsmålene rækker over mange forskellige emner. Det vi er i gang med nu er at lægge den overordnede vision en vision om bæredygtighed. Og så skal vi bagefter ned i alle emnerne byudviklingen, børn- og ungepolitik, stiplanlægning, kultur- og fritidspolitik og sundhedspolitikken og i det konkrete arbejde på alle disse områder skal vi arbejde med bæredygtighed. Der blev stillet spørgsmål til ny by og hvornår vækst er bæredygtig også økonomisk. Det er sådan, at hvis man ikke er utrolig højt lønnet, så er en børnefamilie en nettoudgift for kommunen i de første mange år. Så problemet er ikke bare løst ved at søge at tiltrække børnefamilier de koster mere end de betaler i skat til kommunen. Den sammenhæng gælder også, når vi snakker udvikling andre steder i kommunen. Der blev spurgt til Skuldelev og der er det sådan, at væksten er så svag at befolkningsgrundlaget for skolen ikke grundlæggende vil ændre sig. Det er en af baggrundene for skolestrukturdebatten. Den debat skal vi ikke gentage nu det har vi drøftet på et møde om skolestruktur i sidste uge. Men cykelstier som evt. måtte blive et resultat af en ny skolestruktur kan vi under alle omstændigheder godt bruge. Det er ønskeligt, at vi får mulighed for at cykle fra den ene ende af kommunen til den anden og også gerne ad lidt kortere ruter, end de naturruter vi har, men hvis man kan kombinere det, er det selvfølgelig bedst. Alt hvad vi kan gøre for at højne kvaliteten uden at det koster penge, vil vi naturligvis gerne gøre, og derfor ser vi naturligvis meget gerne på offenligt-privat partnerskab på busområdet og andre områder. Mht. butikscenter og ny by er der tale om meget forskellige processer og meget forskellige plangrundlag og derfor er der forskel på, hvor hurtigt det kan gøres. En stor udstykning regner man normalt for et økonomisk aktiv. Men kommune ejer ikke jorden i den ny by ved St. Rørbæk, og derfor er det ikke umiddelbart en økonomisk gevinst at lave byudvikling der. Det er rigtigt at der på sigt vil komme indtægter fra borgerne, men der skal først bygges en dyr infrastruktur og det kræver en stor likviditet, som vi ikke har i kommunen. Vi vil gerne have flere S-busser, men vi kan ikke selv bestemme, om vi vil have dem. Det kræver et samarbejde med de andre kommuner, som busserne skal køre i, og så kræver det i øvrigt, at vi kan betale for servicen. Vi drømmer alle sammen om et stort DGI-center. Hvis DGI gerne vil bygge sådan et, så skal vi nok få lavet en lokalplan til dem, men vi har ingen penge at skyde i det. Vi har ikke råd til det. Vi er ikke velforsynede med idrætsanlæg. Vi har bl.a. mistet Uvelse som havde et ret nyt anlæg og vi ved godt, at vi er i underskud på det område, men vi går ikke i gang med at bygge noget, før vi har nogle penge til det. Det samme gælder for St. Rørbæk. Vi går ikke i gang med at bygge, før vi har penge til det. Det er rigtigt at man lever med en usikkerhed i St. Rørbæk, men det gælder også mange andre steder. På Tørslev Hage har man siden slutningen af 60 erne levet med usikkerheden om der kommer en højbro. I Stenløse og Ølstykke lever man med usikkerheden om der kommer en motorvej gennem byen. I Kyndby er der usikkerhed om der måske kommer store vindmøller. Afrunding af debatten ved Borgmester Ole Find Jensen:

7 Omkring trafik tror jeg det er meget vigtigt ikke at gøre det til et valg mellem investeringer i kollektiv og individuel trafik. Det er væsentligt, at vi får arbejdet for forbedringer på begge områder. Vi skal holde fast i de store nationale trafikinvesteringer, der er på vej og få dem gennemført. Det drejer sig om først om motorvejen, som er en forudsætning for fjordforbindelsen, som kan lede den gennemgående trafik udenom Frederikssund. Disse investeringer er afgørende for vores udvikling og de skal ikke ses som et alternativ til de nødvendige investeringer i den kollektive trafik. Flere har peget på de nye muligheder som ligger i den nye organisering af den kollektive trafik i ét selskab Movia som dækker hele den østlige del af Danmark. Hvorfor kommer forbedringerne så ikke med det samme? Ja, blandt andet fordi Movia er kommet til at lide under det samme som en række initiativer i forbindelse med kommunesammenlægningen at det er født med en underfinansiering. I den situation er det klart, at der går nogle år, før man kan tage de initiativer, man gerne vil. Men på sigt ligger der muligheder i den nye organisering, og vi skal forfølge alle muligheder for at forbedre busbetjeningen, ligesom vi skal arbejde for at få etableret den S- togsstation, der er planlagt i ny by. Vi skal således arbejde for investeringer i både kollektiv og individuel trafik. I spørgsmålet om fjordforbindelsen skal ingen være i tvivl om, at byrådet foretrækker en tunnelløsning, men VVM-undersøgelsen skal rumme alle alternativer. Det kan man lære af erfaringerne fra VVM en om motorvejen. Da skar man nemlig ved den første VVM, som blev færdig i 2003, de løsninger fra som handlede om, at man kunne føre motorvejen ind gennem Ølstykke og Stenløse, så de blev ikke belyst. Derfor blev der stillet krav om en ny VVMundersøgelse. Nu er der snart gået 5 år, og vi har stadig ikke fået indstillingen fra Vejdirektoratet til Trafikministeriet. Det har altså betydet en forsinkelse på 4-5 år. Tunnelprojektet kan ikke tåle en forsinkelse i den størrelsesorden. Der skal vi have alle forhold belyst fra starten, så forbindelsen kommer hurtigst muligt, men holdningen i byrådet til hvilken løsning vi ønsker er klar, og det synes jeg også er fremgået af aftenens debat. Den standby, der blev vedtaget for den ny by, skulle sikre den nødvendige økonomi. Den skulle sikre, at byrådet ville være i stand til at gennemføre det ambitionsniveau, man fastlægger i helhedsplanen i et meget omfattende samarbejde med private investorer. Vi skal sikre forhandlinger med arealejerne og sørge for, at få tilrettelagt et forløb, som sikrer at vi samtidig med at byen udvikler sig kan få mulighed for at gennemføre de nødvendige kommunale investeringer, og de er omfattende. Det er årsagen til, at der er et særligt planforløb i et projekt som ny by. Omkring vindmøller synes jeg at det er interessant, at det faktisk er muligt at bygge vindmøller svarende til det nationale mål uden at bygge dem i områder, hvor de ikke hører hjemme. Der er faktisk en del kommuner, som gerne vil have flere vindmøller, som har store arealer med meget få beboere og som melder positivt ind til regeringen. Det kræver blot at staten anlægger en anden helhedsorienteret synsvinkel på, hvor man kan placere vindmøller. Så vil det være muligt at leve op til de nationale mål. Og det er jo en god viden at have, når vi skal videre med vores planlægning for vindmøller. Det er vigtigt, at den vedvarende energi får en mere central plads, men vi må fastholde, at f.eks. Kyndby Huse ikke er en god placering. Det er muligt at konklusionen i den fortsatte planlægning bliver, at der evt. kommer et landsplandirektiv. Om sygehuset vil jeg gerne sige, at det bedste vi kan gøre er at støtte op om bestræbelserne på at fastholde Frederikssund Sygehus. Når det ikke er nævnt i Plan- og Agenda 21-strategien skyldes det at det ikke er vores kompetenceområde men hovedstadsregionens. Der er ingen tvivl om, at vi har behov for fritidsanlæg, og der udarbejdes nu en analyse, der beskriver hvad vi har og hvad vi ikke har. Vi skal have en planlægning, men planerne kan jo først realiseres, når der er økonomi til det sådan er det jo beklageligvis.

8 Der er ingen tvivl om, at vi skal have formuleret en landsbypolitik, og her er det væsentligt at vi får fastholdt nuanceringen, fordi landsbyernes behov er forskellige og udvikling af en landsbypolitik sker ved at erkende og bruge denne forskellighed fremadrettet. Jeg ser frem til den fortsatte debat om Planstrategien og siger tak til planafdelingen og til panelet, men naturligvis først og fremmest tak til de fremmødte. Tak for i aften og kom godt hjem.

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Referat af Borgermøde den 20. oktober 2009 vedr. Kommuneplan , afholdt på Frederikssund gymnasium.

Referat af Borgermøde den 20. oktober 2009 vedr. Kommuneplan , afholdt på Frederikssund gymnasium. Referat af Borgermøde den 20. oktober 2009 vedr. Kommuneplan 2009 2021, afholdt på Frederikssund gymnasium. Referatet er ikke godkendt af deltagerne, men afspejler Frederikssund Kommunes opfattelse af

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Debatoplæg. PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune

Debatoplæg. PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune Debatoplæg PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune 2007 INDHOLD VELKOMMEN TIL DEN NYE KOMMUNE 3 UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG RAMMER 5 FJORDLANDET 7 DET ÅBNE LAND 9 BYERNE 11 BYUDVIKLING 12 BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Referat/noter fra møde om Forslag til kommuneplan 2009-2021 med foreninger 3. november 2009.

Referat/noter fra møde om Forslag til kommuneplan 2009-2021 med foreninger 3. november 2009. Referat/noter fra møde om Forslag til kommuneplan 2009-2021 med foreninger 3. november 2009. Referatet er ikke godkendt af deltagerne, men afspejler Frederikssund Kommunes opfattelse af mødet. Deltagere:

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus.

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Notat fra møde 4. april 2011 Masterplan Ringe Dato: 4. april 2011 Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune

PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI Frederikssund Kommune 2007 INDHOLD VELKOMMEN TIL DEN NYE KOMMUNE 3 UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG RAMMER 5 FJORDLANDET 7 DET ÅBNE LAND 9 BYERNE 11 BYUDVIKLING 12 BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Der har været en række klager over dårlig sammenhæng i køreplanerne mellem linje 315 og 230R på Hornsherred. For linje 318 har der endvidere været klager over for

Læs mere

Valgprogram for Det Radikale Venstre i Frederikssund. Kommunalvalg 2005. Der er fremtiden til forskel

Valgprogram for Det Radikale Venstre i Frederikssund. Kommunalvalg 2005. Der er fremtiden til forskel Valgprogram for Det Radikale Venstre i Frederikssund Kommunalvalg 2005 Der er fremtiden til forskel Fremtiden i Frederikssund Fra den 1. januar 2007 sammenlægges de nuværende kommuner Frederikssund, Jægerspris,

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper By-og boligudvikling Skitser til arealudlæg Indhold 1. Overordnede principper Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper Model 2 Søbåndet - med bykant Fordele og ulemper Model 3 Nordbyen - med

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

LANDSBYER OG YDEROMRÅDER

LANDSBYER OG YDEROMRÅDER LANDSBYER OG YDEROMRÅDER WORKSHOP FREMTIDENS BYFORNYELSE Randers Kommune Ny Randers Kommune Den nye Randers Kommune er en sammenslutning af tidligere Randers, Purhus og Nørhald kommuner samt dele af Sønderhald,

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund Borgermøde om Ny fjordforbindelse den 26. november 2007 Frederikssund Program for borgermødet Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

Overskrift. Nye indvindingstilladelser, nye virkemidler hænger det sammen? Indsæt billeder som fylder hele dias.

Overskrift. Nye indvindingstilladelser, nye virkemidler hænger det sammen? Indsæt billeder som fylder hele dias. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 29. januar 2013 Civilingeniør Dani Mikkelsen, Plan og Miljø Evt. sted/arrangement, 2. maj

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Handleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014

Handleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014 Handleplan til klimatilpasningsplan Oktober 2014 Indhold HANDLEPLAN TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 3 Fokusområder Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Planperioder 3 DE NÆSTE 0-4 ÅR 4 DE NÆSTE 4-8 ÅR 5 DE NÆSTE

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Cyklen kombinerer på enestående vis motion og mobilitet. Øget brug af cyklen på de korte ture giver sundere danskere i bedre form.

Cyklen kombinerer på enestående vis motion og mobilitet. Øget brug af cyklen på de korte ture giver sundere danskere i bedre form. Intet andet transportmiddel kombinerer så effektivt hurtig og billig transport med ønsket om bæredygtig udvikling og forbedring af folkesundheden som cyklen. Cyklen kombinerer på enestående vis motion

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen Kl. 19:00 Kl. 19:05 Kl. 19:10 Kl. 19:30 Kl. 19:55 Kl. 21:00 Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr Aftenens videre program v/sonja Miltersen Høringer og besvarelser v/thomas Boldsen Kaffe og café-borde Spørgsmål

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 I høring frem til 1. april 2013 Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 Indhold Siden sidst nye tider kræver handling (Hanne Bæk Olsen) Hvad er en kommuneplan? (Søren Peter Sørensen) Erhverv i kommuneplan

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere