Referat generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling"

Transkript

1 Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det forløbende år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 1. Valg af Dirigent: Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Bøgesø, og HJB er valgt. Valg af referent: Mette Balsby er valgt. Det bekendtgøres samtidigt, at generalforsamlingen er varslet i tide jv. Vedtægter. Mail er sendt til medlemmer den og annonceret i Budstikken den Formandens beretning 2013 har igen været et rigtig godt år. Vi har vist en masse film, solgt rigtig mange billetter, afviklet en masse, meget forskellige og meget velbesøgte arrangementer. Vi har en fantastisk gruppe af arbejdsomme frivillige (og der kommer løbende nye til), vi har styr på økonomien og genereret et lille overskud, og det summer dagligt af liv i vores fantastiske hus. En af vores store udfordringer nu er kø og flaskehalse. Hvilke herlige udfordringer. Så kort kunne formandens beretning godt være. Punktum slut. Jeg vil dog sætte lidt flere ord på:

2 Formanden tog udgangspunkt i indkopierede mindmap. I midten vores forening, der nu tæller 350 medlemmer, et tal vi bør kunne hæve betragteligt. Der er i bestyrelsen forventning om et højere medlemstal i fremtiden, da der kommer større og større opbakning til foreningen Og bestyrelsen. Vi har siden sidste generalforsamling holdt 6 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Vores møder har været struktureret lidt som denne Mindmap, hvilket har sikret os, at vi er kommet rundt om alle de væsentligste og vigtige emner i vores forening og i vores daglige virke. Og her vil jeg starte ved vel nok den vigtigste rubrik: frivillige. Uden frivillige kræfter, ingen biograf! Vi har igen i 2013 haft en god tilgang af frivillige og har nu en i hovedtræk stabil bemanding på alle poster. 100 aktive frivillige, der er en stor gruppe, de største grupper er billetsælgere og operatører. Der er en god naturlig udskiftning. Listen over udvalg og løsgængere er lang. Vi tog i løbet af året en gennemgang af listen for at sikre, at vi ikke har sårbare steder, hvor et enkelt frafald vil være ødelæggende. Der er enkelte steder, hvor vi er sårbare, men vi kan også se, hvordan et eventuelt frafald kan håndteres. Der er blevet afviklet et kursus i salg og service, som vi regner med at gentage i år. Og i de enkelte udvalg er der blevet arbejdet seriøst.

3 Og frivilligmøderne har vi haft nogle stykker af. Meget gode møder, hvor vi har været rundt om flere af de ting, der er vigtige for at vores mission lykkes: at levere gode filmoplevelser i centrum af Kolding. Disse frivilligmøder er vigtige for os, og skal også fremover have stor opmærksomhed. Videre til Huset, og det allervigtigste i huset er vores biografsale og udstyret heri. Det kræver en kæmpe indsats at få vores top-moderne udstyr til at spille hele tiden, og den indsats bliver leveret. Vi oplever svigt, men kører generelt på et højt gennemførelsesniveau. Og når der sker svigt, er et mit indtryk, at vi gør os umage med at håndtere situationen overfor de publikummer, det rammer. Vi har en udfordring med vores varme/ventilation, hvor vi har hyret eksternt firma, der skal hjælpe os med at løse denne opgave. En anden væsentlig og meget aktiv del af huset er caféen, der drives dygtigt af Rasmus og Kristian. Der kan være steder, hvor vi støder ind i hinanden, men dialogen er god og der tages hånd om sådanne udfordringer. Ligeledes er der lavet ny kontrakt til caféen, hvor de nu blandt andet selv har alt ansvar for køkkenet herunder udstyr, som ellers var en stor risiko for foreningen Vi blev færdige med at forhandle en ny kontrakt med Kolding Kommune. En forenklet aftalen, hvor ansvarsfordelingen blive mere klar. Det betyder i korte træk, at huset skal og installationer entydigt er Kolding Kommunes ansvar og det indvendige vedligehold af er vores. I sammen ombæring revidere vi aftalen med caféen, så alt ansvar for vedligehold og nyindkøb af inventar og udstyr nu ligger hos caféen. Vi har fået nedsat en praktisk gruppe, der giver os mulighed for at forbedre huset og få ønsker opfyldt. Herfra til emnet salg, hvor vi naturligvis kan glæde os over et fantastisk billetsalg. Som andre eksempler på salgs- og indtægtsgivende aktiviteter er der solgt reklamer til lærredet, vi har solgt salen uden film til virksomheder og privatpersoner og medlemskort. Vi har hertil søgt og er blevet støttet af liv-i city-puljen, Trekantområdet Danmark og et par Fonde. I forbindelse med studiestart gør vi os også lækre overfor alle nye studerende i byen. Det bringer os videre til økonomien, som jo ikke er uvæsentlig for vores forening. Vi har løbende fokus på vores økonomi med omhyggelig bogføring og kvartalsvise budgetopfølgninger, og når vi om lidt gennemgår regnskabet, kan I se, at det er lykkedes at styre økonomien frem til et lille overskud. Vi mener derfor, at vi har forvaltet foreningen og dens aktiviteter respektfuldt og i foreningens ånd. Vi havde sidste år en debat på generalforsamlingen om vi sparer penge nok sammen til at kunne møde de fremtidige investeringer i f.eks. fremvisningsudstyr. Vi har vendt dette omhyggeligt på tre

4 bestyrelsesmøder, hvor vores revisor har været involveret og deltaget i ét bestyrelsesmøde. Spørgsmålet sidste år gik mere teknisk på, om vi anvendte den rigtige afskrivningsmetode. Det gør vi. Og lægger vi til side hvert år, kan vi sammen med vores trækningsret i sparekassen, vores nuværende egenkapital og tilskud fra fonde igen løfte en investering svarende til den, vi løftede ved digitaliseringen i Dertil skal vi lægge, at fremtidsudsigterne ikke byder på de store 5 årlige enkeltinvesteringer, men abonnementsordninger på streaming. Der vil selvfølgelig fortsat være teknisk udstyr, der skal vedligeholdes og opdateres, hvilket der allerede budgetlægges efter og fortsat skal lægges budgetter efter. Da vi er en forening, en selvejende institution, er vi modsat private virksomheder i den situation, at vi kan søge kommune, region og fonde om støtte til vores aktiviteter. Det har vi lang tradition for at gøre, og vi vil fortsat skulle gøre. Det vigtigste vi kan gøre i den sammenhæng er at gøre os uundværlige som kulturinstitution. Vores største aktiv er vores uundværlighed. En væsentlig ændring i løbet af 2013, der har indflydelse på vores økonomi er den førnævnte kontrakten med Kolding Kommune og Caféen, så vi, Film6000 har en langt mindre økonomisk risiko for husets teknik og løsdele. Helt afgørende for vores økonomi er selvfølgelig art Cinema-støtten, som vi også fik i Det stiller krav til vores repertoire, hvilket der løbende er fokus på og holdes regnskab med. Regnskabet gennemgås senere under eget punkt. Til sidst emnet repertoire. En af de vigtige forudsætninger for at vi kan sælge mange billetter er, at der bliver produceret gode film, som mange har lyst til at se. Og her kan vi konstatere, at det går godt. Der bliver lavet rigtig mange gode danske og udenlandske film, der passer til den biograf vi gerne vil være: art Cinema-biografen, der sigter bredt. Vi har i alt vist 210 filmtitler i løbet af 2013, i snit godt 30 visninger om ugen og knap har købt billetter hos os i snit godt 50 om dagen. Igen en rekord. Vi har en succes her, vi har god grund til at være revnefærdige stolte af! Det er et solidt tegn på uundværlighed. Og vender vi tilbage til oversigten kan vi se, at der ofte er aktiviteter og særlige begivenheder knyttet til vores film. Vi er knyttet til DOX-bio, Biografklub Danmark og Salaam Festivalen. Vi har afviklet Stjernestunder, som nu efter Fritze afgang går over i et andet lidt mere spredt format. Vi har med film for børn og Skolen i Biografen også det kommende publikum i biografen. Orange Stue er aktiv igen, senest med Oscars Night. Og vi havde i 2013 stor succes med udefilm-visningerne.. Vi har lige haft premiere på et nyt samarbejde med Det kongelige

5 Teater, hvor vi har bundet os til de næste tre år, det er der store forventninger til. De har stadig meget at lære, men håber, at de kan komme på niveau med de europæiske operaer. Som I ser, er vi en stor organisation og vi har mange bolde i spil, for at få alt til at lykkes. Det kommer ikke af sig selv, så derfor er det en stor glæde, at vores krumtap, vores daglige leder, får det hele til at køre så godt. Det kræver en stor indsats, og heldigvis har vi i Mette en person med de helt rette kompetencer. Stor tak til Mette for det store arbejde og ligeså stor tak til alle frivillige, der er med til at drive Nicolai Biograf. Afslutningsvis vil jeg blot konstatere, at Film6000 er i god form, og vi leverer filmoplevelser af høj kvalitet. Men det kræver masser af arbejde at hold formen, og måske endda forbedre den yderligere, og det arbejde ligger foran os. Heldigvis, ellers blev det jo kedeligt. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse: Årsregnskabet er godkendt. 4. Fastlæggelse af kontingent. Budgettet for 2014 fremvises, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 120 kr. + moms for Kontingent på 150 kr. er godkendt. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag indenfor de sidste 5 dage jævnfør vedtægterne. Der er 8 dage før generalforsamlingen indkommet to forslag til vedtægtsændringer, disse er ikke indkommet rettidigt i forhold til dette års generalforsamling, da det skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Og fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen jævnfør vedtægterne. 6. Valg til bestyrelsen: Følgende træder ud af bestyrelsen: Renée M. Helweg Annemarie Micheelsen Niels Trolle Frode Lund Jensen Susanne Knudstorp, træder ud efter et år. Resten efter 2 år. Kandidater til bestyrelsen: Renée Helweg Annemarie Michelsen Niels Trolle Carsten Borch

6 Louise Werge Charlotte Korsgaard Danina Lanfear Følgende er valgt til bestyrelsen: Carsten Borch Niels Trolle Annemarie Michelsen Louise Werge Renée Helweg valgt for 1 år Under valg til bestyrelse var der enighed om, at den med det laveste stemmetal er valgt for et år. 7. Valg til suppleanter: Suppleant: Charlotte Korsgaard Suppleant: Danina Lanfear 8. Valg af revisor Genvalg til Sønderup og Partnere 9. Eventuelt Intet under dette punkt.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Referat 18.03-2015 Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere