Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes."

Transkript

1 Referat Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Forslår valg af referent Annemarie Michelsen. Forslag godkendes. Dagsorden iflg. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen forslår Hans Jørgen Bøgesø. Forslag godkendes. Dirigenten takker for valg og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet. 2.Formandens beretning for det forløbne år. Film6000 formandens beretning for foreningsåret 2014: Kære alle 2014 har igen været et rigtig godt år. Vi har vist en masse film, solgt rigtig mange billetter, afviklet en masse, meget forskellige og meget velbesøgte arrangementer. Vi har en fantastisk gruppe af arbejdsomme frivillige (og der kommer løbende nye til), vi har styr på økonomien og genereret et lille overskud, og det summer dagligt af liv i vores fantastiske hus. Sådan indledte jeg min beretning sidste år, og jeg kan med sindsro gentage det i år.

2 Men ingenting kommer af ingenting, og jeg vil derfor på klassisk vis gennemgå året via min klassiske mind-map. [ Mindmap vises ] I midten vores forening, Film6000, der lige nu tæller 413 medlemmer. En pæn stigning siden sidste år, og forhåbentlig er vi endnu flere næste år. Og bestyrelsen. Vi har siden sidste generalforsamling holdt 6 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Vores møder har været struktureret lidt som denne Mindmap, hvilket har sikret os, at vi er kommet rundt om alle de væsentligste og vigtige emner i vores forening og i vores daglige virke. Og jeg vil starte med vigtigste: frivillige. Uden frivillige kræfter, ingen biograf! Vi har igen i 2014 haft både afgang og tilgang af frivillige. Heldigvis har vi en gennemgående solid kerne, der sikrer både kontinuitet og fastholdelse af et højt niveau. Derfor en stor tak til både jer erfarne og mangeårige frivillige og til jer nye, hvoraf nogle af jer forhåbentlig bliver i mange år. Vi har løbende fokus på at levere en god filmoplevelse til husets gæster og vi har i årets løb sat fokus på reduktion af fejl, de steder, hvor sådanne opstår. Vi kan aldrig undgå fejl eller udfald i en kompliceret højteknologisk frivillig virksomhed som vores, men vi kan gøre hvad vi kan for at holde det på et minimum. En fejl udløser som regel ekstraarbejde. Vi har mange udvalg og funktioner og i bestyrelsen har vi løbende opmærksomhed på de steder, vi kan være sårbare. Et sted, hvor altid vil have som et såbart punkt er vores bogholderfunktion, fordi den kun kan varetages af en person og fordi funktionen er så vigtig for det løbende økonomiske overblik og for at kunne levere pålidelige reviderede årsregnskaber uden kvælende tidsforbrug for revisoren. Da Carlo Frandsen, vores mangeårige bogholder, derfor meddelte at ville gå på velfortjent pension, gik vi derfor hurtigt i gang med at lede efter en ny Carlo. Vi vidste det ville blive svært at finde en i samme kaliber, men det lykkedes heldigvis. Vi siger velkommen til Regner Roed, men ikke mindst siger vi dig Carlo tusind tak for mange års omhyggeligt og sikkert arbejde vi har altid kunne regne med dig.

3 Og jeg fremhævede gerne mangle flere for fremragende udført arbejde gennem året, men det har vi heldigvis ikke tradition for. Vi løfter i flok og roser hinanden i situationen. Carlo er i år en undtagelse, som jeg håber I tilgiver. Men jeg vil gerne rose de mange af jer, der gennem året har taget et initiativ for både biografen og for fællesskabet. Både små og store initiativer: rydde op, skrive tekster, holde oplæg, male, flytte stole, fortælle og forklare, vise rundt, arrangere og samle op. Kort sagt alt det, der er med til, at vores fællesskab fungerer og vi er gode værter. Videre til Huset, der er den fysiske skal og det tekniske udstyr, der gør os i stand til at vise film og levere filmoplevelser. Her er meget ved det gamle og noget nyt. Vi har fået en ny internetforbindelse, der er så kraftig, at man risikerer at blive suget ind i røret, hvis man kommer for tæt på. Det giver os mulighed for at downloade og streame store mængder data. Vi har også skiftet hjemmesideleverandør og ligger nu på en platform, der giver os nye kommunikationsmuligheder og skulle gøre flere ting nemmere for os. Vi har måtte investere i et nyt em-fang til køkkenet og vi slås fortsat med et for højt energiforbrug. Det sidste håber vi at få has på i år. Og caféen kører godt og er vel besøgt. Sammen leverer vi store oplevelser på lærred og tallerken, og det giver en stærk energi i huset. Men med en højteknologisk biograf, et gammelt hus og mere end gæster årligt, vil der altid være noget at komme efter. Der er altid noget, der skal ordnes, fixes, reddes og nytænkes. Herfra til emnet salg, hvor vi naturligvis kan glæde os over et fantastisk billetsalg. Vi har også et stigende salg af reklamer, og vi sælger også fortsat en del lukkede arrangementer til virksomheder og organisationer, der synes de kan give deres medarbejdere eller kunder en særlig oplevelse i Nicolai Biograf & Café. Begge dele giver gode indtægter.

4 Vi er også gode til at få søgt fonde og puljer, hvilket bl.a. giver os mulighed for at tilbyde gratis udebio og vise børnefilm. Det bringer os videre til økonomien, som jo ikke er uvæsentlig for vores forening. Vi har løbende fokus på vores økonomi med omhyggelig bogføring og kvartalsvise budgetopfølgninger, og når vi om lidt gennemgår regnskabet, kan I se, at det er lykkedes at styre økonomien frem til et lille overskud. Vi mener derfor, at vi har forvaltet foreningen og dens aktiviteter respektfuldt og i foreningens ånd. Helt afgørende for vores økonomi er selvfølgelig artcinema-støtten, som vi også fik i Det stiller krav til vores repertoire, hvilket der løbende har været fokus på og holdt regnskab med. Regnskabet gennemgås senere under eget punkt. En af de helt store udfordringer i slutningen af 2014 har været vedtagelsen af en ny filmlov og de efterfølgende justeringer af reglerne for støtte til kunstbiografer. Det er en lidt indviklet historie, men livet har været gjort besværligt for os, fordi ændringen af støttereglerne har haft et indhold og et forløb, hvor det i nogle måneder ikke har været muligt at gennemskue, hvilket beløb vi kunne forvente at få i støtte, om overhovedet noget. Især Mette har brugt rigtig megen tid på al den hurlumhej, som ændringen af støttereglerne har medført. Vi har nu heldigvis, her få dage før generalforsamlingen, fået at vide, at vi får art cinema støtten og at støttebeløbet er hævet fra tkr. Der er sket stramninger i vilkårene for at få støtten, så vi skal året igennem holde tungen endnu mere lige i munden for at sikre, at vi lever op til støttevilkårene. Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. Krisen omkring filmstøtten har knyttet tættere bånd mellem landets 7 kunstbiograferne, og Mette har nu meget hyppig dialog og erfaringsudvekslings med vores biograf-allierede. Til sidst emnet repertoire. I løbet af 2014 har vi vist ca. 200 filmtitler fordelt på forestillinger. Vi har solgt billetter en ny rekord, som vi kan være voldsomt stolte af.

5 Denne rekord skyldes en blanding af gode film, og [ gennemgang af graf, der viser de sidste 9 års billetsalg ] Uden at blinke vil jeg mene, at vi i Nicolai Biograf & Café har institution, der vil mangle, hvis den ikke eksisterede. Og vender vi tilbage til oversigten kan vi se, at der ofte er aktiviteter og særlige begivenheder knyttet til vores film. Vi er knyttet til DOX-bio, Biografklub Danmark og Salaam Festivalen. Vi har forskellige arrangement, viser live fra Europas koncertsale og operaer, og fra Det Kgl. Teater. Vi har med film for børn og Skolen i Biografen også fat i det kommende publikum og Orange Stue er især aktive med Oscars Night. Udebiografen blev også i 2014 et stort hit og vi kører nu torsdagspremiere, hvor vi lægger lidt oveni filmoplevelsen. Vi er en stor organisation, og vi har mange bolde i spil, for at få alt til at lykkes. Det kommer ikke af sig selv, så derfor er det en stor glæde, at vores krumtap, vores daglige leder, får det hele til at køre så godt. Det kræver en stor indsats, og heldigvis har vi i Mette en person med det helt rette drive. Tak. Afslutningsvis vil jeg blot konstatere, at Film6000 er i god form, og vi leverer filmoplevelser af høj kvalitet. Men det kræver masser af arbejde at hold formen, og måske endda forbedre den yderligere, og det arbejde ligger foran os. Heldigvis, ellers blev det jo kedeligt. Til slut igen en stor tak til alle for indsatsen i biografen. Til alle frivillige, daglig leder og bestyrelsen. / søren Formanden fremlagde beretning. Der blev spurgt ind til reglerne for kunststøtte, her er endnu ingen afklaring. Spørgsmål til beretning: Mette udtalte til JV, at Biografen kunne tabe en omsætning på omkring med den nye filmlov og der spørges til hvordan dette hænger sammen. Mette svare at det er en kalkulation og vi ikke helt kan gennemskue hvad den nye filmlov har af konsekvenser, men med yderligere støtte der allerede er givet og flere solgte billetter, skal biografen nok klare sig igennem.

6 Det forsåles at bestyrelsen bliver mere synlig på hjemmesiden. Foreningens historie bør også være på den nye hjemmeside Beretning blev godkendt 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse. Niels Trolle fremlægger årsregnskab Resultat ligger under det budgetrede fordi bestyrelsen har valgt ikke at afskrive, men betale tekniske investeringer i 2014 af egenkapitalen. Billetpriser er steget fra en gennemsnitspris på 42 til en gennemsnitspris på 44. Salg af medlemskaber er steget med 7000 kr. Regnskabet godkendes Fremlæggelse af budget ved Niles Trolle. Budgettet tages til efterretning. Præsentation af sponsor el fra Trefor. brug aftagernr. Og vælg foreningen film Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Forslag godkendes. 5. Indkomne forslag Ingen nye. Der ligger forslag til vedtægtsændringer fra sidste år. Det viser sig at forslagsstiller ikke er medlem mere, derfor forslår dirigent at forslaget frafalder. Forslag om frafald godkendes. Da forslaget handler om transparens har bestyrelsen valgt at ændre forretningsorden således, at regnskabet fremover vil ligge til gennemsyn på kontoret for medlemmer en uge før generalforsamlingen. Denne oplysning vil fremover også stå i indkaldelsen. Det forslås også, at nye medlemmer gøres opmærksom på at referater fra bestyrelsesmøder vil kunne findes og læses løbende på kontoret.

7 6. Valg til bestyrelsen Rene Helweg fratræder bestyrelsen Charlotte Korsgaard stiller op til bestyrelsen Charlotte vælges -Valg af 2 suppleanter Renée Møller Helweg Danina Lanfear -Valg af revisorer Bestyrelsen forslår Sønderup & Partnere A/S. forslag godkendes. -Eventuelt Der stilles spørgsmål fra forsamlingen om, hvorfor informationen om Art Cinema støtte ikke er kommet ud tidligere- den skriftlige godkendelse kom først onsdag, samme dag som generalforsamlingen - derfor Dårlig lugt ved multisalen- problem skal løses Dør der binder skal ordnes. Begge dele tages med til Pedel. Dirigenten takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen. Formand Søren Nielsen tager ordet og takker Renée M. Helweg for bestyrelsesarbejde. Takker derefter dirigent Hans Jørgen Bøgesø for deltagelse. Til sidste stor tak til Biografens regnskabs ansvarlige Carlo for fantastisk arbejde de sidste par år. Godkendt af dirigent Hans Jørgen Bøgesø

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere