Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder med ASPECT4 Trælast version 3 release 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder med ASPECT4 Trælast version 3 release 2"

Transkript

1 Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder med ASPECT4 Trælast version 3 release 2-1 -

2 Værdiskabende indhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 Værdiskabende indhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release Generelt om ASPECT4 Trælast Version 3 Release Effektivisering og procesoptimering... 4 Dokumentation... 5 Nye/ændrede funktioner... 5 Workflow... 5 Opfølgning på ikke-sendte leverancer... 5 Opfølgning på tilbud... 6 Modtagelse af faktura fra TrueLink... 7 Massegodkendelse af ordrer i Nye funktioner i automatisk disponering, applikation Nye funktioner i Automatisk fordeling, applikation Ny applikation til frigivelse af disponering Opdateret udlejningsmodul Nyt cockpit til ordreovervågning, applikation Ændring til kundekort Ændringer til sagsregistrering Ny option til prisændring Rullende revidering af ordrelinje adresse med små bogstaver og validering Splitbetaling i sagsregistrering Årsagskode for sletning af ordre Alle varetekster i linjeoversigten Kopiering af linje Tilbagemelding af pluk Undgå statistik på udvalgte konteringskoder Forbedret fakturalinjeoversigt Ændringer til lynprint Mulighed for infomail via ABC Plukkeseddel via DocManager Vareberigelse i varevedligeholdelse Overfør kampagnenummer og bemærkningstekst Overførsel af leveringsadresse til rekvisition Reserveret mængde på tværs af firma "Husk" antal til varemodtagelse Ændring til skaffevarematch Skjul intern handel ved visning af købslinjer Elektroniske hyldeforkanter Triggning af hyldeforkanter og sammenligningsfil Udskriv kun én hyldeforkant på træ Løbende kontroloptælling af varer Betalingsadvis fra indkøbsforening Gem rekvisitionsdata i robotten

3 Øvrigt Databaseændringer Applikationer der afinstalleres i denne release Varsling om afinstallation af applikationer i næste release Installation og konvertering Systemkrav Software til Version 3 Release Licensnøgler Opgradering Tjekliste

4 Generelt om ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 er en del af den samlede ASPECT4 Version. Dette hæfte indeholder beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast. ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 indeholder ny funktionalitet, der understøtter de fælles temaer i ASPECT4 Version 3: Workflow Internationalisering Brugertilgængelighed Systemtilgang Modernisering Herudover indeholder releasen en bred vifte af ny funktionalitet under overskriften 'Generel brugerfunktionalitet'. Præsentationshæftet indeholder de emner, som er udviklet til Version 3 Release 2, og mange af jer vil sikkert kunne nikke genkendende til nogle af emnerne, da de løbende er leveret i Version 3 Release 1, efterhånden som opgaverne er produceret. Med Version 3 Release 2 er der fortsat fokus på den grafiske overflade, ASPECT4 Client. Dette betyder, at ny funktionalitet som udgangspunkt kun er indarbejdet i klienten og derfor kun i begrænset omfang vil være at finde i 5250-versionen ("grøn skærm") af ASPECT4. For eksempel er emner som Workflow, Cockpit og Indtastning i tabeller ikke at finde i 5250-versionen. Releasen indeholder desuden en mindre mængde databaseændringer, primært som følge af databaseudvidelser i ASPECT4 Økonomistyring Version 3 Release 2.0, samt en række små ændringer. Effektivisering og procesoptimering Temaet for Version 3 Release 2 har været effektivisering og procesoptimering, hvor der er taget udgangspunkt i ASPECT4 Trælasts branchepakke i forbindelse med udvikling af nye områder. Dette har betydet, at når der skulle udvikles nye områder i løsningen, har udgangspunktet været branchepakkens procesbeskrivelse på dette område samt en beskrivelse af, hvilken effekt en ændring af løsningen har på den pågældende proces. Dette sikrer en mere sammenhængende løsning, i stedet for at der bliver udviklet en række "knopskydninger" i løsningen. I forbindelse med udvælgelse af udviklingsopgaver er der samtidig taget udgangspunkt i, at ændringen skal have en værdi for jer, der benytter løsningen. Denne værdi vil, i den fremtidige udvikling, være beskrevet til de enkelte udviklingsopgaver. Vi håber dermed, at det giver et klart billede af, hvilke gevinster der er ved den nye funktionalitet, og at I kan foretage jeres egen vurdering af gevinstpotentialet

5 Dokumentation Beskrivelse af ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 findes i flere dokumenter: Dette præsentationshæfte, der også beskriver installationsproceduren Online hjælp, hvor der findes dokumentation på forskellige niveauer: Feltbeskrivelser Applikationsbeskrivelser Parameterbeskrivelser Beskrivelse af afsnit i de generelle registre Funktionsbeskrivelser Alle nye beskrivelser samt ændring til tidligere beskrivelser er kun tilgængelige via en browser. Nye/ændrede funktioner Workflow Til workflow er der udarbejdet to nye workflows: Opfølgning på ikke-sendte leverancer Til opfølgning på ikke-sendte leverancer er der udarbejdet et workflow til overvågning af ordrekladder, som ikke er udskrevet. Workflowet starter én opgave pr. ordre, der ikke er udskrevet og med leveringsdato xx.xx.xx. Herefter er det op til opgavebehandleren, om det er, fordi ordren er glemt, eller hvad der skal ske med den

6 Opfølgning på tilbud Til opfølgning på tilbud er der udarbejdet et workflow, der løbende overvåger de tilbud, som ikke er blevet til ordrer, og igangsætter én opgave pr. tilbud til den ansvarlige behandler. Herefter er det op til opgavebehandleren, hvad der skal ske med tilbuddet, og man kan evt. sætte en ny opfølgningsdato på, og så vil workflowet fange tilbuddet igen, når denne dato nås. For yderligere information omkring workflows henvises til hjælpebeskrivelsen 'AWF409', hvor funktionaliteten er nærmere beskrevet

7 Modtagelse af faktura fra TrueLink Hvis du i dag modtager fakturaer fra andre trælaster, der også benytter TrueLink, kunne denne nye funktion gøre dit nuværende arbejde, med at registrere disse fakturaer manuelt i systemet, overflødigt. Funktionen er udviklet til automatisk at kunne modtage fakturaer fra TrueLink og automatisk forregistrere disse i systemet, hvorefter et automatisk match sørger for den videre bogføring af fakturaen. Funktionen kan også benyttes til "intern" handel mellem firmaer, hvor der lovmæssigt kræves en faktura. Massegodkendelse af ordrer i 6204 Med udgangspunkt i godkendelsesprocessen fra branchepakken er der udarbejdet en helt ny måde at massegodkende ordrer på. Formålet med løsningen har været at give godkenderen en nem og overskuelig måde at godkende ordrerne på, så der kan frigøres tid til andre opgaver. Løsningen indeholder opsætning af, hvilke områder der skal komme en advarsel på, dette sættes op i afsnit 6480 og Herudover skal der opsættes, hvem der godkender for hvilke sagsbehandlere, i løsningen kaldet 'Godkender alias'. Applikation 6480 danner grundlaget for, hvilke ordrer der skal godkendes via funktionen 'Massegodkendelse' i 0128-parameteren til applikationen. Typisk vil dette 6480-job ligge i robotten og blive afviklet automatisk hver arbejdsdag, således at ordrerne godkendes hver dag. Når jobbet afvikles, vil 6480 automatisk hæve de ordrer, der ikke er nogen fejl/advarsel på, til ordrekode 7, hvorefter de er klar til fakturering. Jobbet danner en oversigt over de ordrer, der ikke kunne godkendes automatisk. I oversigten er der mulighed for hurtigt, via ikoner, at konstatere, hvilke fejl der er på hver enkelt ordre/ordrelinje. Godkenderen kan, direkte fra - 7 -

8 applikation 6204, rette i de ordrelinjer, der er fejl på uden at skulle ind i applikation 6201, den kaldes direkte herfra. Efterhånden som fejlene rettes, forsvinder de fra listen, når der genvalideres. Der er således ikke nogen form for liste, som godkenderen skal kigge i, medmindre man beder specifikt om det i applikation Alt sker direkte på skærmen for at spare ressourcer på at printe listen. Eksempel fra godkendelsesoversigten i applikation 6204, hvor der tydeligt er markeret, hvilke fejl og advarsler der er på de enkelte ordrer: Hver ordre er specificeret med, hvilke ordrelinjer der er fejl på: Nye funktioner i automatisk disponering, applikation 7423 Der er, til applikation 7423, udarbejdet en række nye funktioner for at gøre applikationen endnu mere anvendelig i den daglige disponering. Dette sikrer en endnu mere effektiv og præcis disponering: Medtag varer der er "tæt på" lagerminimum. Her er der mulighed for at angive en procentsats til påvirkning af lagerminimum. Disponeringstype F & G (VADISP), beregnet minimum & indtastet maksimum. To nye disponeringskoder, der kan beregne nyt lagerminimum ved at gå x-antal måneder tilbage eller i samme periode sidste år, og hvor lagermaksimum indtastes. Mulighed for at medtage leveringstid i beregning af lagermaksimum. Til afsnit 7623 er der udarbejdet en ny parameter, hvor man kan angive, om man ønsker, at leveringstiden skal indgå i beregning af lagermaksimum. Dette kan være formålstjenligt, hvor der er lange leveringstider, fx hvor varerne skal importeres fra Østen. Udelad ordrer og/eller rekvisitioner med leveringstid x-antal dage ude i fremtiden. Det har længe været et ønske at kunne udelade ordrer og/eller rekvisitioner med leveringstid langt ude i fremtiden, fx hvor man har lavet en messebestilling, at denne ikke skal påvirke en disponering, der skal fortages, inden disse varer leveres. Integration til automatisk fordeling

9 Der er udarbejdet mulighed for at kunne aflevere disponeringslinjerne til applikation 7260, Automatisk fordeling. Her er der nu mulighed for, på baggrund af historiske data, at kunne foretage en automatisk fordeling. Der er selvfølgelig mulighed for at kunne foretage rettelser i forslaget. Nye funktioner i Automatisk fordeling, applikation 7260 Til applikation 7260 er der udarbejdet mulighed for at kunne benytte interne leverandører, til fx at man har et fælles lager, som man ønsker at fordele til en række afdelinger. Herudover er der udarbejdet mulighed for at benytte lagre på tværs af firmaer, der er dog krav om, at man benytter samme varekartotek mellem disse firmaer. I forbindelse med en eventuel restmængde vil den nu automatisk blive fordelt til det lager med størst andel af omsætningen, da det må forventes, at det er her, der er størst sandsynlighed for at afsætte denne ekstra mængde. Sammen med muligheden for at benytte 7423, Automatisk disponering, som grundlag kan en disponering illustreres på følgende måde, hvor de sidste to processer sker automatisk: - 9 -

10 Til applikation 7423 er der lavet mulighed for at medregne eventuel leveringstid og sikkerhedstid i beregning af lagermaksimum. Dette er især aktuelt, hvis der er tale om meget lange leveringstider. Ny applikation til frigivelse af disponering Hvis man havde været så uheldig at komme uautoriseret ud af en disponering i applikation 7202, var denne herefter låst. Der fandtes dog ingen applikation til at fjerne denne lås, som typisk skulle fjernes af EG. Der er nu udarbejdet en ny applikation til fjernelse af denne lås, og applikationen 7208 kan benyttes til at frigive låste disponeringer. Opdateret udlejningsmodul Til udlejning er der udarbejdet en række nye funktioner for at gøre løsningen mere tilgængelig for brugeren. I visning af udlejningsobjekter, som normalt er det 1. billede der møder brugeren når man kalder applikation 6225, er der udarbejdet mulighed for 30 dages visning af udlejningsstatus på de enkelte udlejningsobjekter. I samme visningsbillede er der også udarbejdet mulighed for at kunne vælge at vise Kun lagerførte udlejningsobjekter eller Alle udlejningsobjekter. Som det sidste er alle udlejningsudskrifter omlagt til DocManager, så der er mulighed for ensretning af disse udskrifter, i forhold til ordreudskrifter, så dette giver et ens udtryk over for kunden. Eksempel fra ny 30 dages oversigt i 6225:

11 Nyt cockpit til ordreovervågning, applikation 6382 Populært sagt kunne dette være 1. version af "Forvalterens skrivebord". Formålet med applikationen har været at give den plukke-/forsendelsesansvarlige et overblik over, hvilke ordrer der skal leveres hvornår, og hvad er plukkestatus på de enkelte leverancer, og hvor meget fylder/vejer det. Det er den meget korte beskrivelse af denne helt nye applikation. Applikationen tager udgangspunkt i de ordrer, der skal leveres fra lager, samt eventuelt de ordrer der skal afhentes fra lager, da det er disse ordrer, der skal plukkes og eventuelt leveres. Applikationen er opdelt i 4 områder: NV/NØ/SV/SØ (Nord Vest, Nord Øst osv.), som hver især giver brugeren et overblik over, hvilke ordrer der skal leveres, og hvilken plukkestatus der er på forskellige niveauer. NV-billedet indeholder information om det totale antal linjer til pluk pr. dag med visning af total vægt og rumfang: NØ-billedet indeholder information om total pr. forsendelseskode for den valgte dag:

12 SV-billedet indeholder information om enten total pr. tur eller total pr. plukkeområde. Der kan skiftes mellem de to visninger ved hjælp af de to faner i bunden af skærmbilledet: SØ-billedet indeholder information om enten total pr. postnummer, total pr. ordre eller visning af de enkelte ordrelinjer, der skal plukkes/leveres. Der kan skiftes mellem de enkelte visninger ved hjælp af fanerne i bunden af skærmbilledet: For at kunne benytte applikationen skal der tages stilling til, hvorledes man ønsker sine rutenumre opdelt, da applikationen benytter sig af rutenumre, angivet på ordren i applikation Længden af rutenummeret fastsættes i 0128-parameteren til applikation

13 For at få optimal gælde af applikationen bør man benytte funktioner som Tilbagemelding fra pluk, Postnummerkontrol, Lokationsnummer, Vægt og Rumfang. Da det er disse oplysninger, der er nøglerne i applikationen. Ændring til kundekort Der er udarbejdet mulighed for selv indtaste kundekortnummer ved oprettelse af kundekort. I den tidligere udgave af kundekort var det kun muligt, at få systemet til at udtage et nyt nummer, på baggrund af en nummerserie. Dette er nu ændret, så der også er mulighed for selv at indtaste kortnummeret. Samtidig er der lavet mulighed for valgfri længde af kortnummeret, dog kun op til 13 cifre. Der er fortsat modulustjek på kontrolcifferet. Denne ændring kan benyttes til at anvende andre korttyper som kundekort i ASPECT

14 Ændringer til sagsregistrering Ny option til prisændring Der er lavet en ny option til at foretage prisændringer i Funktionen kan benyttes, hvis man ikke ønsker at ændre direkte i tabellen men ønsker at komme ind på den enkelte ordrelinje. Den nye option kan aktiveres i "registreringslinjen" øverst i skærmbilledet: Rullende revidering af ordrelinje Der er ændret i revidering af en ordrelinje, således at programmet automatisk foreslår næste ordrelinje. Dette gælder for option 'N', '2' og '5', når de er aktiveret fra registreringslinjen. Man kan afbryde den rullende revidering/visning med F12. Denne funktion er også indarbejdet i applikation 7201 og adresse med små bogstaver og validering Der er lavet mulighed for at benytte både små og store bogstaver i adresser, ved oprettelse af nye adresser direkte fra 6201's F13-afslutningsbillede. Der er også lavet validering på, at der er tastet i adressen, for at sikre at det er en valid adresse, der er indtastet i skærmbilledet

15 Splitbetaling i sagsregistrering Der er lavet mulighed for at kunne foretage splitbetaling i forbindelse med kontantsalg i Dette betyder, at der kan benyttes flere betalingsmidler til samme kontantfaktura. Hvis funktionen er aktiveret, fremkommer der et nyt skærmbillede i forbindelse med afslutning af kontantsalget, hvori man kan registrere det eller de betalingsmidler, der er benyttet i salget: Funktionaliteten vises ligeledes på kasseopgørelsen, hvor der er en opgørelse pr. betalingsmiddel. Betalingsmidlerne oprettes i afsnit 6612, hvori man samtidig angiver, på hvilken konto man ønsker beløbene bogført. Årsagskode for sletning af ordre Der er lavet mulighed for, at brugeren skal angive en årsagskode i forbindelse med sletning af en ordre. Ved F11-sletning af ordren skal brugeren indtaste en gyldig årsagskode, som valideres mod afsnit Årsagskoden skal angives ved sletning af ordren i 6201 eller ved sletning i Årsagskoden gemmes i nummerkontrollen og udskrives på 6480-ordreoversigten og på kontrollisten:

16 Alle varetekster i linjeoversigten Det er ændret, så alle varetekster vises i tabellen i linjeoversigten i Tidligere var det kun varetekst 1, der blev vist. Denne ændring er også implementeret i 7201 og Kopiering af linje Ved kopiering af ordrelinjer vises der nu alle 3 varetekster samt søgeteksten, så det er nemmere at identificere de enkelte ordrelinjer. Tilbagemelding af pluk I forbindelse med tilbagemelding af pluk i applikation 6204 er der lavet en række forbedringer til applikationen, så det daglige arbejde bliver forenklet: 1. Mulighed for at tilføje nye varer i forbindelse med tilbagemelding, det kunne fx være paller eller lignende. Der er også mulighed for at benytte stregkodescanner til registreringen. 2. Mulighed for at nedskrive det plukkede antal. 3. Mulighed for at gøre kontrol kundeafhængig og ikke, som det er i dag, enten/eller. Der er desuden åbnet mulighed for at benytte tilbagemelding af pluk, selv om man ikke benytter lokationsstyring. Denne ændring åbner op for, at man kan benytte det nye ordreoversigtcockpit, hvor plukkeinformation på ordren er en vigtig del af processen. Undgå statistik på udvalgte konteringskoder Der er lavet mulighed for, at man kan undgå at få dannet salgs- og købsstatistik på udvalgte konteringskoder. Til dette er der udarbejdet en ny parameter i hhv. applikation 6171 og 7171, hvor man kan angive pr. konteringskode, om man ønsker at undlade statistik. Dette kan eksempelvis benyttes til diverse forbrugsvarer, som man ikke ønsker, at der skal dannes statistik på. Forbedret fakturalinjeoversigt Til applikation 6320 er der lavet en lang række ændringer for at gøre det enklere for brugeren at sammenligne de enkelte fakturalinjer samt at give brugeren en bedre mulighed for at se alle relevante oplysninger i ét og samme skærmbillede: Sagsbehandlernummer Sælgernummer, kort og langt navn fra afsnit 2120 Fra filen FAKSTAP1 tilføjes feltet FKPRC, der viser enten profitcenter eller sælgende sted Alternativt lagersted fra fakturalinjen Kostpristilsætningskoden der viser, hvorledes kostprisen er tilsat. Beskrivelse af værdien tilføjes i hjælpen Der er udarbejdet et nyt beregningsfelt 'Nettosalgspris', der udregnes ud fra formelen (FKFBEL / FKAN)

17 Salgspristotalbeløb fra fakturalinjen Hvis brugeren må se kostpriser, vises ligeledes kostpristotalbeløb fra fakturalinjen Forsendelseskode og forsendelsestekst vises fra fakturalinjen Hvis omregnet antal er benyttet, vises dette i antalfelterne, og samtidig afspejles dette i salgs- og kostpris Totalbeløb er flyttet op i toppen af skærmbilledet og vises ved brug af F14: Ovenstående ændringer er også foretaget til applikation 7311, som bl.a. kaldes fra 7309 (Vis fakturalinjer), dog er funktionen med F14 Vis total ikke med i denne applikation. Ændringer til lynprint Til DocManager er der lavet mulighed for at få udskrevet følgende 4 ekstra oplysninger: 1. Direkte telefonnummer 2. Nærmeste fax 3. Mobilnummer 4. adresse Oplysningerne hentes fra brugerens 0110-brugerprofil. Oplysningerne kan enten hentes fra brugerprofilen, der udskriver, eller via sagsbehandler. Hvis man ønsker at benytte denne funktionalitet, skal det blot tilføjes i DocManager-designet. Ændringerne gælder også fakturaudskrift via 6210 (6410) samt rekvisitionsudskrift Mulighed for infomail via ABC Ved brug af ASPECT4 Event and ExceptionManager er det nu muligt at få infomeddelelser og/eller fejlmeddelelser fra FacktaPos. Dette betyder, at der kan opsættes flere adresser, der skal modtage beskederne, fx i forbindelse med ferie og sygdom

18 Plukkeseddel via DocManager Der er lavet mulighed for at benytte plukkeseddel via DocManager, så man har de samme designmuligheder som på øvrige DocManager-udskrifter. Det gælder dog kun plukkeseddel med splitmulighed. Vareberigelse i varevedligeholdelse Der er til varevedligeholdelse lavet mulighed for selv at tilføje ekstra felter, som kan benyttes i fx eksterne løsninger, så som e-handelsløsninger, markedsføringsløsninger o.l. Løsningen bygger på filen [VARSUPP1], der indeholder alle de ekstra data. Opbygningen af skærmbilledet sker ved brug af feltopbygningen i afsnit 6624 og maskeopbygningen i afsnit Masketypen angives på varens stamoplysning i feltet VAXA17, og herefter vil nedenstående eksempel på skærmbilledet fremkomme, i forbindelse med vedligeholdelse af varen:

19 Overfør kampagnenummer og bemærkningstekst Når der laves multiændringer af kundesæraftaler, er der til option 4 'Overfør ordre til kundesæraftale' lavet mulighed for, at man nu kan indtaste både kampagnenummer og bemærkningstekst til kampagnen, så man slipper for den eventuelle efterfølgende ekstra vedligeholdelse af kampagnen: Overførsel af leveringsadresse til rekvisition Der er lavet mulighed for selv at styre, hvornår en leveringsadresse skal overføres til rekvisitionen. Styringen kan ske på baggrund af forsendelseskoden, og ikke, som i dag, hvor den altid overføres på direkte leverancer. Til at styre dette er der udarbejdet en ny parameter i afsnit 7052, som er pr. forsendelseskode: Reserveret mængde på tværs af firma Til applikation 7202 er der lavet mulighed for at kunne se reserveret mængde på tværs af firma, når den reserverede mængde sker på baggrund af en ordre, som er dannet i et andet firma. Denne funktionalitet er ligeledes tilgængelig i applikation

20 "Husk" antal til varemodtagelse Der er i forbindelse med varemodtagelse lavet mulighed for at få programmet til at "huske" det sidst benyttede antal. Funktionen er tilgængelig, når der benyttes F15 (scanning via stregkodescanner). Heri kan man gemme det antal, man ønsker at varemodtage, når der scannes, uden at man skal indtaste mængden pr. linje, som det skal gøres i dag. Når man har valgt et antal og aktiveret funktionen, scannes stregkoden, og antallet registreres automatisk. Funktionen er med til at forenkle varemodtagelse med stregkodescanner, hvor der er flere linjer med det samme antal, der skal varemodtages. Ændring til skaffevarematch Der er nu mulighed for at kunne ændre referencenummer på købsbilaget, hvis sagsnummeret fx er blevet slettet. Til dette er der udarbejdet en ny 0110-parameter, hvori man kan angive, hvilke ordrekoder man kan ændre referencenummer på. Skjul intern handel ved visning af købslinjer Til applikation 7312 er der nu mulighed for at kunne fravælge intern handel. Der er til denne funktion udarbejdet en ny 0110-paramter, hvori man kan angive, hvilken defaultvisning brugeren skal starte med, når applikationen kaldes 1. gang. Der kan i applikationen skiftes mellem Visning/Ej visning af intern handel-købslinjer med F7. Det betyder, at brugeren kan slippe for at bladre intern handel-linjer igennem og kun se eksterne købslinjer

21 Elektroniske hyldeforkanter Der er, i samarbejde med IT Gruppen, lavet integration til elektroniske hyldeforkanter. Integrationen benytter sig af en ny hyldeforkantstype, som kan opsættes i afsnit 7118, og herefter benyttes på de varer, man ønsker elektroniske hyldeforkanter på. Når der køres 7416, Udskrift af hyldeforkanter, dannes der automatisk ændringer, via ABC'en, til de elektroniske hyldeforkanter, uden at man manuelt skal gøre noget: Løsningen sikrer, at man har den korrekte pris på hyldeforkanten, og samtidig spares der tid og penge til udskrift og udskiftning af hyldeforkanter. Triggning af hyldeforkanter og sammenligningsfil For at optimere processen omkring udskrift af hyldeforkanter er der udarbejdet en række ændringer til triggning af hyldeforkanter. Formålet med løsningen er at sikre, at man automatisk får udskrevet de hyldeforkanter, der er ændringer på, uanset om ændringen skyldes en vareopdatering, eller at der starter eller slutter en kampagne på varen. Løsningen benytter sig af den nuværende triggning af hyldeforkanter, som er udvidet til at kunne trigge kampagner, der starter eller slutter. Til dette er der udarbejdet en ny applikation Denne applikation køres dagligt via robotten og kan datostyres mod en kalender, så der tages højde for helligdage o.l. Typisk vil man trigge 1-2 dage i forvejen, så man har mulighed for at skifte hyldeforkanten, inden den træder i kraft. Efter triggningen udskrives hyldeforkanten via applikation 7416 som i dag, dog vil hyldeforkanten kun blive udskrevet, hvis der er en reel ændring til hyldeforkanten. Til at styre dette er der lavet en ny sammenligningsfil [HYLSAMP1], der indeholder de seneste udskrevne oplysninger, der er på hyldeforkanten, og som man ønsker at tjekke på, fx tekst, enhed, pris o.l. Hvis disse oplysninger er de samme som sidst udskrevet, udskrives hyldeforkanten ikke, og derved sparer man tid og penge på udskrift og udskiftning af hyldeforkanten

22 Opsætning, af hvilke felter man ønsker at sammenligne på, kan foretages i afsnit 7119, hvori man kan tilmelde de felter, man vil sammenligne på. Afsnittet indeholder de felter, der er mulighed for sammenligning på. Udskriv kun én hyldeforkant på træ Der er lavet mulighed for kun at få udskrevet én hyldeforkant, når der udskrives hyldeforkanter på trælængder. Til at styre denne funktion er der udarbejdet en ny 0128-parameter til applikation Når den er aktiveret, udskrives der én hyldeforkant på den korteste længde, der er på det pågældende træhoved, uanset hvad brugeren har valgt i Løbende kontroloptælling af varer Til cyklisk optælling er der udarbejdet 3 nye udvælgelseskriterier, som kan benyttes til udvælgelse af, hvilke varer der skal optælles: 1. Kontroloptælling på et valgfrit antal varer 'Random' 2. Kontroloptælling på varer med lagerbeholdning, hvor lagerbeholdning er mindre end eller lig med nul 3. Mulighed for at udvælge kun lagerførte varer Herudover er der lavet mulighed for at kontrollere, om en vare allerede er udtaget til optælling/kontrol. Dette styres med den nye 0128-parameter til applikation 7451 'Kontroller for tidligere udvalgt vare'. For yderligere at automatisere processen er der lavet mulighed for at benytte et robotmodul, så bundterne automatisk kan bestilles i robotten, og man automatisk får beregnet en statusdato

23 Betalingsadvis fra indkøbsforening Med betalingsadvis fra indkøbsforening får du mulighed for en meget enklere afstemning af samlefakturaer fra din indkøbsforening. Hvis du i dag manuelt afstemmer samlefakturaen, er denne nye og forbedrede betalingsadvis et must i afstemningen af samlefaktura, da den tager hånd om alle de fakturaer som stemmer, og du kan nøjes med at bruge tid på de fakturaer, som ikke stemmer. Der kan med dette produkt spares mange timers arbejde pr. måned, som ikke er værdiskabende for virksomheden: Gem rekvisitionsdata i robotten Der har været et stort ønske om at kunne se, hvorledes et givent robotjob var bestilt i robotten. Dette er nu udarbejdet til en lang række applikationer, som typisk er dem, der bestilles i robotten. Det drejer sig bl.a. om applikation 6210, 6480, 7241, 7242, 9401, 9402 og mange flere. Dette skulle gerne lette det daglige arbejde med at vedligeholde robotjobs og gøre det langt mere overskueligt at se, hvordan jobbet var blevet bestilt. Øvrigt Ud over de ovenstående ændringer til ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2 er der naturligvis foretaget en række mindre ændringer og kvalitetsforbedringer, som er dokumenteret i opdateringspapirerne. Der er ligeledes yderligere dokumentation til de nævnte punkter vedr. opsætning af parametre m.v

24 Databaseændringer Til ASPECT4 Trælast Version 3 Release 2, er der ikke mange databaseændringer, og der henvises til opdateringsdokumenterne for yderligere dokumentation. Applikationer der afinstalleres i denne release Ingen. Varsling om afinstallation af applikationer i næste release Ingen. Installation og konvertering Der henvises til opdateringsdokumentet. Systemkrav Der henvises til opdateringsdokumentet vedrørende AKS. Software til Version 3 Release 2 Der henvises til opdateringsdokumentet vedrørende AKS. Licensnøgler Der er ikke udarbejdet nye licensnøgler til Release 2. ARKDI BESLA BESLC BONUS BUDGV BUDGK BUNDT BURKV BYGPR CUSTO CYKLH DEBFO DEBFX DEVAL DILAG DISAL DOCM EDI02 Trælast Afsend EDI-rekvis Beslaco til varemaster Beslaco med EAN Bonus-samhandelsaftaler Budgetindtasting, varer Kundebudget Bundtvis prisopdatering Disponering Håndterminal 7279 Byggeplads projektnr. Carportsystem, kunde Cyklisk lageroptælling, håndterminal Debitorforsikringsliste Fælles debitor Default/validering Divisionslager Skaffe-ordre-match DocManager Modt. af fakturaer via EDI

25 EDI02 EDI03 EDI04 EDI05 EDI06 EDI07 EDI08 EDI09 EDI10 EDI11 EDI12 EDI30 EDI31 EDI32 EDI33 EDI34 EDI35 EDI36 EDI37 EDI38 EDI39 EDI40 EDI50 FINFO FORRE FRAGT HÅNDT HDTOR ITEMO KAMPS KONTL KONTR KUNBO KUNDK KREFX LAGTI LAKOP LEVMS LOKST MASOV MATCH NOBBP NOBBV NYBOA NYBON OPLUK OPSTA PRISB Modt. af fakturaer via EDIMAN Modt. af fakturaer via EDI/400 Modt. af fakturaer via EGX/FTP Modt. af fakturaer via EGX/FTP Modt. af kundeordre via EDI Modt. af kundeordre via EDIMAN Modt. af kundeordre via EDI/400 Modt. af kundeordre via EGX/FTP Modt. af kundeordre via PriHand Behandling af indg. fakturaer Behandling af indg. kundeordrer Behandling af udgående QUE Afsendelse af rekv. EGX/FTP Afs. af ordrebekræftelse EGX/FTP Afs. af fakturaer EGX/FTP Afsendelse af rekv. EDI Afsendelse af ordrebekr. EDI Afsendelse af fakturaer EDI Afsendelse af rekv. PriHandel Afs. af ordrebekr. PriHandel Afs. af fakturaer PriHandel Afs. af fakturaer via EDI/400 Modt. bet.advis via EGX/FTP FINFO til varemaster Forregistrering af rekvisitioner (kun F15) Udkørselsfragt Salg, håndterminal Indt. ordrenr. via håndterminal Carportsystem, varer Kampagner/Særaftaler Kontrolliste Køb/Salg Kontraktsystem Kundesalgsbonus Kundekort Fælles Kreditorvedligehold Lagertilladelser Lagerkopiering Leverandørmaster Lok. stamopl. Vedlig. Masseoverføring varer Købsfakturamatch NOBB priser til leverandør NOBB vare til leverandør Automatisk bonusafregning Ny bonusberegning Ordrepluk Optællingsfiler til status Prisbog via internet

26 PRISH RESAM RETRE REVKT SALEC SAMHD SKYKO STORK TOPCO TUNRT TUNTO UDLEJ Prisopslag, håndterminal Renummerering/sammenlæg varer Renum./sammenlægning af træ Revisionskontrol salgsordrer Carportsystem, kampagner Samhandelsaftaler Skyggekostpriser Salgsprismodul(storkundeaftale) TOPCO leverandørmaster Ditas/Tun ændringsudtræk Ditas/Tun totaludtræk Udlejesystem Opgradering Der henvises til opdateringsdokumentet til AKS, ØKO og TRÆ. Da der, i forbindelse med opgradering af AKS og ØKO til Release 2, er konvertering af databaserne til SQL-database, anbefaler EG, at opgraderingen foretages af EG, da denne konvertering kræver indgående kendskab til konverteringsprocessen samt databasehåndtering. Tjekliste Der henvises til opdateringsdokumentet til AKS, ØKO og TRÆ

27 Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder Hos EG tænker vi altid i løsninger og helheder frem for i teknologi. På den måde skaber vi værdi for dig, din forretning og dine kunder. Når du samarbejder med EG, får du en solid partner, der kender værdien af lange, tætte relationer. Vi lytter til din viden, taler dit sprog og deler ud af vores egen erfaring, så vi sammen finder den helt rigtige løsning til din forretning. Vi hjælper dig med at udvikle din forretning gennem rådgivning og implementering af itløsninger og har fokus på at sikre dig return on investment og ro og tryghed i hverdagen. For vores mål er klart defineret, når vi udvikler løsninger sammen med vores kunder. Vi kalder det "Adding value to business". EG er en danskbaseret virksomhed, som leverer it-løsninger og konsulentydelser til det skandinaviske marked. Vores forretningsforståelse og brancheindsigt sikrer, at vi holder fokus på udbyttet af den optimeringsproces, vi varetager for vores kunder. På den måde skaber vi værdi for din virksomhed. Vi udvikler din forretning gennem både it- løsninger og managementkonsulentydelser som fx forretnings- og organisationsudvikling. Vores brede produktportefølje sikrer, at vi kan opfylde vores kunders forskellige it-behov uanset størrelse og forretningsgrundlag. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision "Adding value to business" at skabe værdi for dig, din forretning og dine kunder.

Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3

Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3 Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3 Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3... 1 Generelt om ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3... 4 Effektivisering og procesoptimering... 4

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Trælast. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Trælast. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Trælast EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Effektivisering og procesoptimering... 2 3 Dokumentation... 2 4 Mobilitet og Apps... 2 4.1 Vareinfo...

Læs mere

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering 6101 Byggepladser, registrering T 00329430 Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Beskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder.

Beskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder. 6111 Vedligehold lagertilladelser S 00472167 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST Ref.: 40719 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder. 6201 Sagsregistrering B 00468912

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Indtast beholdning fra optællingsliste.

Indtast beholdning fra optællingsliste. Cyklisk status vejledninger. Indtast beholdning fra optællingsliste. 1. I appl. 7451 dannes et optællingsbundt, som danner udskift af den/de valgte lokationer: 1. STED udfyldes med brugerens stednummer

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr.

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr. Lav en tegning over hele forretningen - gerne opdelt i trælast - byggemarked - udstilling - proffen. HUSK lagerpladsen udenfor Gem den originale tegning og tag kopier til overstregning Lokationsoversigt

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Trælast. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Trælast. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Trælast EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Effektivisering og procesoptimering... 2 3 Dokumentation... 2 4 Nye/ændrede funktioner headlines...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW 211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering B 00326886 Alvorlig fejl i lagertræk Ref.: CFP Det er

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

News version _0

News version _0 News version 7.7. 2_0 Dato: 20.09.2016 Indhold Værksted...2 Reservedele...6 Enheder...7 Økonomi...9 Generelt (360 Grader)...10 1 Værksted At værkstedsordrer, der slettes i DRACAR+, også automatisk slettes

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

News version

News version News version 7.7. 3-1 Dato: 27.03.17 Indhold Værksted / Reservedele...2 Økonomi...7 Enheder...9 Toyota DK...12 Suzuki...13 Ford...14 Opel...15 Værksted / Reservedele Formålet er, at kunne arbejde med vejledende

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør Overførsel af købsordre til leverandør Denne vejledning beskriver, hvorledes købsordrer kan overføres fra DSMsystemet til ønsket leverandør. Pr. 1. september 2015 kan der overføres ordrer til følgende

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere