CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune"

Transkript

1 CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012

2 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune... 6 ESCO aftale... 6 Vejbelysning... 6 Transport... 6 Lavenergi i kommunale bygninger... 7 Klimafesten... 7 El forbrug pr. m Varme forbrug pr. m

3 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Skanderborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 16. november tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Skanderborg Kommunes udledning af CO 2 med 2 % om året frem til Målet omfatter i første omgang kun egen virksomhed, men kan udvides til senere at gælde hele kommunen som geografisk enhed. Klimakommuner skal ifølge aftalen: Udarbejde en opgørelse over kommunens nuværende CO 2 udledning. Udarbejde en klimaplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO 2 målet samt hvilke områder, vi vil fokusere på. Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO 2 udledningen og vores igangværende projekter. Dette regnskab er den tredje opgørelse af CO 2 udledningen for virksomheden Skanderborg Kommune. Regnskabet omfatter alle betydende kommunale bygninger. Mindre skure, toiletbygninger m.m. er ikke med. I alt er m 2 omfattet af regnskabet; svarende til over 90 % af det kommunalt ejede areal. Da CO 2 udledning hænger nøje sammen med energiforbrug og kilden til energiforbruget, danner regnskabet basis for vurdering af effekten af tiltag overfor både energiforbrug og skift til vedvarende energikilder. Energiforbrug og CO2 udledning Tabel 1. CO 2 udledning pr. område samt fordelt pr. indbygger Område CO2-udledning (tons/år) Bemærkninger CO2-udledning (kg/indbygger*) Årstal Antal borgere, 1. okt Kommunale bygninger i alt Tal fra Omega** Administration Tal fra Omega Ældre og handicap Tal fra Omega Daginstitutioner Tal fra Omega Kultur & Fritid Tal fra Omega Skoler Tal fra Omega Materielgårde brandstationer Tal fra Omega Brændstof Leasede biler, Kommunale biler brændstofforbrug Kørsel i private biler km afregning Materielgården brændstofforbrug Vejbelysning kwh Samlet udledning * Tallene omfatter kun den CO 2 udledning, som stammer fra virksomheden Skanderborg Kommune. **Omega er det internetbaserede elektroniske system, som modtager tal for forbrug af el, vand og varme. Tal for Vejbelysning er oplyst af Østjysk Energi. CO2 udledningen er faldet markant. Faldet er på 20 % fra til. 3

4 Faldet ses både i energiforbruget til de kommunale bygninger og til vejbelysning og i brændstofforbruget. Brændstofforbruget er faldet markant, med 25 % især hos Materielgården. Det skyldes sparehensyn, som har medført færre ordrer og færre kørte km. Energiforbruget til vejbelysningen er faldet knap 5 % fra til 2012 pga. slukning af en del armaturer om natten. Strøm og varmeforbrug i de kommunale bygninger for, og ses i tabel 2. Forbruget for er mindre end forbruget de to foregående år. Forbruget i er ca. 3 % lavere end forbruget i. Dvs. faldet i forbrug er langt mindre end faldet i CO2 udledning. Tabel 2. Energiforbrug i de kommunale bygninger pr. år for hhv. strøm og varme. Energiforbrug (kwh) El-forbrug Varmeforbrug, graddagekorrigeret I alt Den væsentligste forklaring på fald i CO2 udledning skyldes ændringer i de officielle CO2 faktorer. Den nationale CO2 faktor for strøm er faldet pga. mere vind og vandkraft i produktionen. Skanderborg og Hørning Fjernvarme er koblet op på Varmeplan Århus, hvor CO2 faktoren ligeledes er faldet bl.a. pga. nyt flisfyr i Skanderborg og tilkobling af varme fra RenoSyd. CO2 faktoren for Rye Kraftvarmeværk er ligeledes ændret pga. mere korrekt beregning i fht. virkningsgrad og ledningstab. Tabel 3. CO2 faktorer i beregningerne. CO2-faktorer og El-forbrug 0,461 0,384 kg/kwh Naturgas, Gl. Rye Kraftvarme 0,204 0,29 kg/kwh Fyringsolie 0,2664 0,2664 kg/kwh Skanderborg Fjernvarme 0,183 0,159 kg/kwh Hørning Fjernvarme 0,1734 0,159 kg/kwh Galten Fjernvarme 0 0 kg/kwh Ry Varmeværk 0 0 kg/kwh Kørsel 0,164 0,164 kg/km Diesel 2,64 2,64 kg/liter Benzin 2,4 2,4 kg/liter Tabel 4. Elforbrug pr. m2 for hvert område Forbrug, gennemsnit El-forbrug (kwh/m 2 ) Område Administration Kultur og fritids institutioner Ældre og handicap institutioner Daginstitutioner Skoler Materielgårde og brandstationer Skanderborg Kommune

5 Tabel 5. Varmeforbrug pr. m2 for hvert område Forbrug, gennemsnit Varme (kwh/m 2 ) Område Administration Kultur og fritids institutioner Ældre og handicap institutioner Daginstitutioner Skoler Materielgårde og brandstationer Skanderborg Kommune Tabel 6. Vandforbrug pr. m2 for hvert område Forbrug, gennemsnit Vand (l/m2) Område Administration Kultur og fritids institutioner Ældre og handicap institutioner Daginstitutioner Skoler Materielgårde og brandstationer * Skanderborg Kommune *En del vandforbrug mangler Tabel 7. El, vand og varmeforbrug for hvert område Bygning CO2 (kg) Vandforbrug Graddagekorr. forbrug CO2 (kg) Administration Ældre og handicap Daginstitutioner Kultur & Fritid Skoler Teknik- og Miljø Sum Varmeforbrug (kwh) Elforbrug (kwh) 5

6 Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Byrådet har vedtaget Klimapolitik Skanderborg Kommune Heri er målsætningen, at samfundet Skanderborg Kommune bliver CO 2 neutral mht. opvarmning og elforbrug i Politikken beskriver en række indsatser indenfor kommunen som samfund til at opnå målet. De indsatser, som påvirker virksomheden Skanderborg Kommune, er nævnt herunder. ESCO aftale Der blev i foråret indgået en såkaldt ESCO aftale med Glenko/GDL om at gennemgå og gennemføre energibesparelser på de kommunale bygninger. I april 2012 er samtlige relevante 140 institutioner gennemgået for mulige energibesparelser. Det har ført til forslag om investeringer for 50 mio. kr. på godt 100 bygninger. Disse investeringer forventes at medføre et fald på % i de berørte bygningers energiforbrug. Investeringerne er ikke inklusive solceller. Mulighederne for solceller bliver nærmere undersøgt med henblik på investeringer, hvor det er relevant/rentabelt. Investeringerne vil foregå i I den sidste del af perioden vil der i samarbejde med ESCO firmaet ske en motivation af de kommunalt ansatte i forhold til at nedbringe energiforbruget vha. adfærdsændringer. Forbruget på de enkelte institutioner er offentligt tilgængelige via Vejbelysning En plan for udskiftning af en stor Skanderborg Kommunes armaturer og lyskilder til vejbelysning er pt. til politisk behandling. Gennemføres planen fuldstændig forventes en årlig besparelse i strøm på ca mio. kwh. Investeringerne forventes gennemført over ca. 4 år. Transport Kommunale biler udskiftes løbende med mere brændstof økonomiske biler. Den første kommunale el bil er indkøbt (se billede), og den næste er på vej. Erfaringer fra disse biler vil indgå i overvejelser om investeringer i flere kommunale biler. 6

7 Lavenergi i kommunale bygninger Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune, som blev vedtaget af Byrådet i april, tilsiger, at al kommunalt nybyggeri skal have et energiforbrug, som er så lavt, at det svarer til de forventede standardkrav i Danmark i Politikken er nu opdateret og godkendt med de faktiske 2020 krav til lavenergi i Bygningsreglement. Indtil videre er politikken anvendt på en ny børnehave i Skovby, ny børnehave i Hørning (OPP projekt), en kommende institution i Tebstrup og renovering af Niels Ebbesen Skolen. Klimafesten I vinteren /2012 gennemførte Skanderborg Kommune kampagnen Klimafesten, som satte fokus på, hvad vi alle sammen kan gøre for at nedbringe energiforbruget gerne på en sjov måde og gerne sammen. På hjemmesiden klimafesten.dk kunne (kan) man få ideer og teste sig selv, og man kunne i kampagneperioden melde sine klimaaktiviteter ind. Det var der bl.a. en del skoler, der gjorde. Både Bjedstrup og Herskind Skoler har haft et længere forløb med hele skolen om klima og miljø, som afsluttedes med hhv. klimamarked og energimesse. Forskellige klasser på Morten Børup skolen har samlet batterier og affald. To niende klasser fra to hhv. Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen udfordrede hinanden på et klimatopmøde, hvor de diskuterede verdens klimaproblemer ud fra forskellige landes og interessenters interesser. Det samme gjorde Himmelbjergegnens Natur og Idrætsefterskole. Bibliotekerne har haft en klima quiz i vinterferien og Kulturskolen har kørt et projekt om forbrug af strøm til elektriske musikinstrumenter ved standby og ved et almindeligt rock nummer af 3,5 min. varighed. Alle disse tiltag giver øget opmærksomhed på adfærd og klimapåvirkning, men det kan ikke direkte måles på institutionernes årlige forbrug. En ny Klimafesten kampagne vil blive afholdt i vinteren 2012/13. 7

8 El forbrug pr. m2 Administrationen Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus Lineær ( Gennemsnit) Gennemsnitligt el forbrug = 37 kwh/m2. Skanderborg Rådhus har et stort el forbrug, som hænger sammen med, at rådhuset huser serverrummet for de øvrige administrative enheder og nogle institutioner. Serverne bruger strøm og producerer varme, som det kræver meget strøm at komme af med. Der er allerede gjort meget for at minimere strømforbruget til serverrummet, idet flere servere bruger samme maskine (såkaldte virtuelle servere), og køling foregår med fri køling. 8

9 Kultur og fritid Borgernes Hus Fælledehallen FrihedsMuseet Fritidscenter Skovby Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Morten Børup hallen Ry Bibliotek Skanderborg Skanderborg Stjær klubhus Stjærhallen Stuehus Porskjær Lineær ( Gennemsnit) Gns. Forbrug er 37 kwh/m2. Storforbrugerne mht. strøm (Stjærhallen, klubhuset på Stadion, Hørning Mølle og Frihedsmuseet) er alle opvarmede vha. strøm, hvilket giver et højt strømforbrug pr. m2. Men da disse steder samtidig er små, er det samlede strømforbrug ikke stort. Deres lille størrelse gør også, at små udsving i forbruget giver store udsving i forbrug pr. m2. Der mangler tal for Stjærhallen og Stuehus Porskjær for. 9

10 Ældre og handicap Baunebjerg Boelet Bøgehaven Bostederne Kildegården Kjærsholm Botilbud Lillesøcentret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Søndervang Plejehjemmet Præstehaven Skovbo Søkilde Plejehjem Solsikken Sølund Tjørnehaven Lineær ( Gennemsnit) Gns. er 42 kwh/m2. Der er ingen markante ændringer for i forhold til de tidligere år. Der mangler tal for Kildegaarden for og, og Bostederne har skiftet måler, som giver problemer. Materielgårde og brandstationer Galten Driftscenteret Hørning Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand og Skanderborg KC Skanderborg Lineær ( Gennemsnit) Gns. er 22 kwh/m2. Der er ingen markante ændringer for i forhold til tidligere år; bortset fra Hørning Materielgård, som er blevet nedlagt i, og derfor kun har et lille forbrug i. 10

11 Daginstitutioner Asylgade Børnehave Bakkehuset Hørning Bakkehuset Skanderborg Bakkely Bakketoppen Baunehaven Børnehaven Bifrost Birkehuset Bison Bjedstrup Børnehus Bjedstrup Skole, Klubben Børnehaven De Røde Løver Børnehaven Elgårdsmindelunden Børnehaven Guldsmeden Børnehaven Gyvelhøj Børnehaven Hvepsereden Børnehaven Nørre Alle Børnehuset Bellisvej Børneriget Skanderborg Bakker Dagpleje Dragen Elverhøj Eskebækparkens Børnehave Fugldal Galten Børnehave Galten Junior og ungdomsklub Græshoppen Juniorklubben Kildebjerg Klub'n Højvang Lynghoved Mallinggård SFO Mosehuset Naturbørnehaven Følfod Nordlyset Porskjær Børnehave Regnbuen Rønnehaven Ry Børnehave Ryparkens Børnehave Sct. Georgs Gården Skovby Børnehave Skovby Mosegård Junior og Skovhuset Skovtroldene Stjær Børnehus Storring Børnehave Tusindfryd Ungdomsskolen Hørning Afd Viften 11

12 Gns. er 37 kwh/m2. Daginstitutionerne Hvepsereden, Juniorklubben og Naturbørnehaven Følfod er el opvarmede, så de vil have et højt el forbrug. Juniorklubben er nedlagt og bygningerne (barakkerne) solgt midt i. Bakkehuset Hørning er overtaget af Lokalpsykiatrien. Børnehaven Guldsmeden er ny og er lige oprettet i systemet, men har endnu ikke data. Naturbørnehaven Følfod mangler data for en del af. Skoler Bakkeskolen Bjedstrup Skole Børnetandplejen Columskolen Ejer Baunehøj Skole Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen Herskindskolen Højboskolen Hylke Skole Jeksen dal Skoler Knudsøskolen Låsby Skole Mallinggård Mølleskolen Morten Børup Skolen Niels Ebbesen Skolen Ryhavegård Skovbyskolen Stilling Skole, Hal og Stjærskolen Veng Fællesskole Virring Skole, Hal og Voerladegård Skole Lineær ( Gennemsnit) Gns. er 26 kwh/m2. Forbruget for er ikke markant anderledes end de tidligere år. 12

13 Varme forbrug pr. m2 Manglende tal for varmeforbrug skyldes enten, at institutionerne opvarmes vha. strøm, eller at institutionen får varme fra naboinstitutionen, hvor måleren også sidder. Administrationen Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus Kultur og fritid Borgernes Hus Fælledehallen FrihedsMuseet Fritidscenter Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Morten Børup hallen Ry Bibliotek Skanderborg Skanderborg Stjær klubhus Stjærhallen Stuehus Porskjær 13

14 Ældre og handicap Baunebjerg Boelet Bøgehaven Bostederne Kildegården Kjærsholm Botilbud Lillesøcentret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Plejehjemmet Skovbo Søkilde Plejehjem Solsikken Sølund Tjørnehaven Materielgårde og brandstationer Galten Driftscenteret Hørning Matrialegården Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand og Skanderborg KC Skanderborg 14

15 Daginstitutioner kwh/m Asylgade Børnehave Bakkehuset Hørning Bakkehuset Skanderborg Bakkely Bakketoppen Baunehaven Børnehaven Bifrost Birkehuset Bison Bjedstrup Børnehus Bjedstrup Skole, Klubben Børnehaven De Røde Løver Børnehaven Elgårdsmindelunden Børnehaven Guldsmeden Børnehaven Gyvelhøj Børnehaven Hvepsereden Børnehaven Nørre Alle Børnehuset Bellisvej Børneriget Skanderborg Bakker Dagpleje Dragen Elverhøj Eskebækparkens Børnehave Fugldal Galten Børnehave Galten Junior og ungdomsklub Græshoppen Juniorklubben Kildebjerg Klub'n Højvang Lynghoved Mallinggård SFO Mosehuset Naturbørnehaven Følfod Nordlyset Porskjær Børnehave Regnbuen Rønnehaven Ry Børnehave Ryparkens Børnehave Sct. Georgs Gården Skovby Børnehave Skovby Mosegård Junior og ungdomsklub Skovhuset Skovtroldene Stjær Børnehus Storring Børnehave Tusindfryd Ungdomsskolen Hørning Afd Skolevej Viften 15

16 Skoler Bakkeskolen Bjedstrup Skole Børnetandplejen Columskolen Ejer Baunehøj Skole Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen Herskindskolen Højboskolen Hylke Skole Jeksen dal Skoler Knudsøskolen Låsby Skole Mallinggård familiehus Mølleskolen Morten Børup Skolen Niels Ebbesen Skolen Ryhavegård Skovbyskolen Stilling Skole, Hal og Stjærskolen Veng Fællesskole Virring Skole, Hal og Voerladegård Skole 16

17 Daginstitutioner Opvarmning Kultur og Fritid Opvarmning Administration Opvarmning Asylgade Børnehave (= del af Skanderborg fjernvarme Borgernes Hus Oliefyr Bjertrupvej 2 Hørning fjernvarme Trekløveret) Bakkehuset, Hørning Hørning fjernvarme Foreningen "Gården" Skanderborg Fjernvarme Galten Servicecenter Galten Fjernvarme Bakkehuset, Virring Skanderborg fjernvarme + el Frihedsmuseet ingen opvarmning Hørning Servicecenter Hørning fjernvarme Bakkely-Stilling El Skovby Mosegård Fritidsklub naturgas Jobcenter Hørning fjernvarme Bakkely - Ry Ry varmeværk Galten Bibliotek Galten Fjernvarme Ry Servicecenter Ry varmeværk Børnehaven Bakketoppen Galten fjernvarme Galtenhallen Galten Fjernvarme Skanderborg Rådhus Skanderborg fjernvarme Baunehaven Oliefyr Hørning Hallen Hørning fjernvarme Børnehuset Bifrost Skanderborg fjernvarme Hørning Mølle el Birkehuset Ry varmeværk Juulsgård Oliefyr Materielgårde m.m. Opvarmning Bison Gl. Rye Kraftvarme Klank Hallen Naturgasfyr Galten Driftscenter Galten Fjernvarme Bjedstrup Børnehave Pillefyr Klubhus på Fælleden Skanderborg fjernvarme Hørning Materielgård Hørning fjernvarme Regnbuen/De røde løver Skanderborg fjernvarme Klubhus SB Skanderborg fjernvarme Ry Brandstation Ry Varmeværk Elgårdsminde Hørning fjernvarme Klubhus Stadion Oliefyr + el Ry Materialgården Ry Varmeværk Børnehaven Gyvelhøjen og Galten fjernvarme Klubhuset, Hørning Hørning fjernvarme Skanderborg Brand og Skanderborg fjernvarme Porskjær Redning Hvepsereden Oliefyr + el Kulturhuset Skanderborg fjernvarme Skanderborg KC el Nørre Alle Hørning fjernvarme Omklædningspavillon el Skanderborg Skanderborg fjernvarme (Adslev) m. el Materialegården Dagpleje Solstrålen og Ry Bibliotek Ry Varmeværk Gæstedagplejehuset på Hørning Fj. Dagplejen og Gæstedagplejen på Ry Varmeværk Dragen (= del af Trekløveret) Skanderborg fjernvarme Skanderborg Egnsarkiv Skanderborg fjernvarme Elverhøj Skanderborg fjernvarme Skanderborg Museum Skanderborg fjernvarme Ældre - handicap Opvarmning Eskebækparkens børnehave Skanderborg fjernvarme + el Stjær klubhus Naturgasfyr Baunebjerg Oliefyr Børnehuset Fugldal Ry varmeværk Stjærhallen Naturgasfyr Boelet Ry Varmeværk Galten Børnehave Galten fjernvarme Stuehus Porskjær Galten Fjernvarme Bøgehaven Galten Fjernvarme Galten Fritidsklub Galten fjernvarme Bostederne Skanderborg fjernvarme Græshoppen Naturgas Kildegården Skanderborg fjernvarme Juniorklubben - Mølleskolens el Skoler Opvarmning Kjærsholm Botilbud Hørning fjernvarme fritidsklub Ellemosen Børnehuset Kildebjerg Ry varmeværk Bakkeskolen Hørning fjernvarme Lillesøcentret Skanderborg fjernvarme KLUB'N Fritidsklub Skanderborg fjernvarme Bjedstrup Skole Pillefyr + el til 155 m2 Dalbogard Gl. Rye Kraftvarme Lynghoved Børnegård Ry varmeværk Ejer Bavnehøj Skolen Oliefyr + el til 133 m2 Ryvang Ry Varmeværk Mallinggård SFO Skanderborg Fjernvarme Gl. Rye Skole Gl. Rye Kraftvarme Søndervang Naturgasfyr Mosehuset el (varmepumpe) + Gyvelhøjskolen Galten Fjernvarme Præstehaven, Hørning Hørning fjernvarme brændeoven Naturbørnehaven Følfod El Herskindskolen Naturgasfyr Skovbo Naturgasfyr Nordlysets Børnehave Naturgas Hylke Skole Oliefyr Søkilde Oliefyr Østervang = Børnehuset Bellisvej Skanderborg fjernvarme Højboskolen Hørning fj.varme + el til 116 Solsikken Naturgasfyr 2

18 m2 Børnehaven Gyvelhøjen og Galten fjernvarme Knudsøskolen Oliefyr Sølund Skanderborg fjernvarme Porskjær Regnbuen/De røde løver Skanderborg fjernvarme Låsby Skole Naturgasfyr Tjørnehaven Galten Fjernvarme Rønnehaven Naturgas Mallinggård Skanderborg fjernvarme Ry Børnehave Ry varmeværk Morten Børup Skolen Skanderborg fjernvarme CO2-faktorer og Ryparkens Børnehave Skanderborg fjernvarme Mølleskolen, Ry Ry Varmeværk El-forbrug 0,461 0,384 kg/kwh Sct. Georgs Gården Skanderborg fjernvarme Niels Ebbesen skolen Skanderborg fjernvarme Naturgas, Gl. Rye 0,204 0,29 kg/kwh Kraftvarme Skovby Børnehave Naturgas Ryhavegård/Heldagsskolen Oliefyr + 3 pavilloner med Fyringsolie 0,2664 0,2664 kg/kwh el Skovby Mosegård Junior- og Naturgas Skovbyskolen Naturgasfyr Skanderborg Fjernvarme 0,183 0,159 kg/kwh ungdomsklub Skovhuset (=del af Trekløveret) Skanderborg fjernvarme Columbusskolen Naturgasfyr Hørning Fjernvarme 0,1734 0,159 kg/kwh Børnehuset Skovtroldene Skanderborg fjernvarme Stilling Skole Skanderborg fjernvarme + Galten Fjernvarme 0 0 kg/kwh el til 121 m2 Stjær Børnehus og Storring Naturgas + pavillon med el Stjærskolen Naturgasfyr + el til 30 m2 Ry Varmeværk 0 0 kg/kwh Børnehaven Tusindfryd Oliefyr Veng Fællesskole Oliefyr + el til 411 m2 Kørsel 0,164 0,164 kg/km Ungdomsskole Hørning, Skolevej Hørning fjernvarme Virring Skole Skanderborg fjernvarme + Diesel 2,64 2,64 kg/liter el til 634 m2 Ungdomsskolen Jeksen dalvej = Oliefyr Voerladegård Skole Naturgasfyr Benzin 2,4 2,4 kg/liter Jeksendalskolen Viften Naturgas Vrold Børnehus Skanderborg fjernvarme 3

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7

Læs mere

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune maj 2013 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 215, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 216 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...

Læs mere

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke. Nøgletal på dagtilbudsområdet Afgrænsning Organisatorisk afgrænsning: Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår

Læs mere

CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune august 2015 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til skoler Energirapporter 2014 Skoler Indholdsfortegnelse Energirapporter 2014 Skoler... 1 Energirapport 2014 - Bakkeskolen... 2 Energirapport 2014 - Bjedstrup

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet

Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet Indledning HovedMEDudvalget drøftede på mødet den 9. september 2014 status for sygefraværet i Skanderborg Kommune. HMU er enige om, at det er særdeles positivt, at

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015 Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 20102015 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 20102015 24 Indledning 2 Aktiviteter 2010 2012 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende energi

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune

Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Juni 2011 1 Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Beskrivelse af klubområdet... 3 2.1 Dagtilbudsklubber... 3

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening

Klimakommuneaftale Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale 2015 Danmarks Naturfredningsforening Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 22.05.2015 Side 2 af 15 Indhold Baggrund... 4 Hovedpunkter for 2015 regnskabet... 4 CO 2 -regnskab

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Udbud på vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål. Sportsplæne 1 7342 Græshøjde 3,5 6 cm Strigling/tromling 100 % Gødskning.

Udbud på vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål. Sportsplæne 1 7342 Græshøjde 3,5 6 cm Strigling/tromling 100 % Gødskning. Bilag 7A Elementoversigt 5100 Stilling ved Søen Rønnevej 2 8660 Skanderborg Sportsplæne 1 7342 Græshøjde 3,5 6 cm Strigling/tromling 100 % Fælledgræs/skrån. 235 Græshøjde 6 15 cm m sportsgræs Areal i alt

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere