Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt"

Transkript

1 Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2014-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Biblioteket Energibesparelse vedr. Ry Bibliotek, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Kultur og Fritid (Låsby Hallen) Energibesparelse vedr. Låsby Hallen, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Dagtilbud 0-6 årige (kontrakter) Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Dagplejens gæstehus Ry, Dagplejehuset Solstrålen Hørning, og Børnehaven Heraf forældrebetaling I Bakketoppen som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Sundhedsme og Forebyggelse Flytningen vedrører tandlægekonsulent, som tidligere blev aflønnet af Sundhedsme og Forebyggelse Administration (Beskæftigelse og Sundhed) 5 Borgere med fysiske og psykiske handicap Energibesparelser vedr. handicaptilbud Kommunale ejendomme Børn og unge med særlige behov Energibesparelser vedr. Skovbo Kommunale ejendomme Vej og trafik (kollektiv trafik) -830 En del af et overført budget fra 2013( vedr. Kollektiv trafik) ønskes flyttet med kr. til Grønt partnerskab vedr. Sdr. Natur og Miljø (Grønne områder) 830 Ege og kr. til de grønne områder. 8 Vej og trafik (Vejvedligeholdelse) -436 Flytningen vedrører løn til midlertidig ansættelse af medarbejder til opdatering af datagrundlag i forskellige databaser Administration og fællesfunktioner 436 med henblik på digitalisering af arbejdsgange bl.a. ift. Entreprenørafdelingen. Det er billigere at ansætte en person (Teknik og Miljø) in- 1

2 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 9 Administration (Økonomi/Innovation Administration (Byrådssekretariatet) Administration (HR/Løn og Personale) Administration (Økonomi/Innovation Administration (Beskæftigelse og Sundhed) house til dette arbejde i stedet for at hyre konsulenter Flytning af budget fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører digitalisering og automatisering i administrationen Administration (Børn og nge) Administration (Staben Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Teknik og Miljø) Administration (Ældre og Handicap) Administration (Økonomi/Innovation Som følge af ændret lovgrundlag beregnes der nu forældrebetaling for børn i specialbørnehaven Æsken. Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) Administratin (Økonomi/Innovation Flytning af budgetbeløb fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører udbud af Fritvalg af praktisk bistand. Ældre (fagsekretariatet) Administration (Økonomi/Innovation Finansiering af midlertidige stilling som fundraiser Administratin (Kultur, Borgere og Planlægning) 13 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Flytning af budgetbeløb vedr. forandringen Oprettelse af kommunale Taskforce, som bl.a. har til formål at lette virk- 2

3 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) somhedernes adgang til kommunen. 14 Vej og trafik -600 Budgetbeløbet vedrører dels projektet Borgerdrevne frivillige indsatser og Ramme i forbindelse med Stilling Station. dviklingsstrategi, kommuneplan og 600 Budgettet blev tildelt Vej og trafik i forbindelse med budgetaftale 2013, men det har vist sig, at aktiviteten og dermed lokalplaner forbruget ligger hos dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner. 15 Fagsekretariatet undervisningsområdet -398 Budgetoverførsel fra Fagsekretariatet på undervisningsområdet til skolerne, jf. mail fra Jimmy Lemming. Vedr. Digitale lærermidler statspulje. Bakkeskolen 32 Bjedstrup Skole 4 Ejer Bavnehøjskolen 16 Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen Herskindskolen 21 Højboskolen 20 Hørningskolen 6 Knudsøskolen 6 Låsby Skole 28 Morten Børupskolen 19 Mølleskolen 63 Niels Ebbesenskolen Skovbyskolen Stilling Skole 19 Stjærskolen 8 Veng Fællesskole Virring Skole inkl. Hylke Voerladegaard Skole

4 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne ngdomsskolen Galten Hallerne Energibesparelse vedr. Stjærhallen som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme Ældre (fagsekretariatet) For at sikre en ensartet konteringspraksis er det besluttet, at alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på handicapområdet, konteres på handicap- og social- Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet) psykiatribevillingen, mens alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på ældreområdet, konteres på ældrebevillingen. Budgetbeløbet vedrører en række ældre handicappede borgere, hvor udgiften til disse hidtil har været konteret under ældreområdet, men som har været bevilget af myndighedsafdelingen på handicapområdet. 18 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Nordlysets børnehave og Skovby Børnehus(afd. Græshoppen) som følge af energiinvesteringer Heraf forældrebetaling I Kommunale ejendomme Den kommunale tandpleje Energibesparelse vedr. Tandplejen Ry, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Socialpsykiatrien (kontrakt) Flytningen vedrører udmøntning af effektiviseringskrav for Socialpsykiatrien. Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet) 21 Kontrakter: ndervisningsområdet Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Skovby Mosegård Fritidsklub/SFO, Herskind Omklædningsbygning og Hal, Kommunale ejendomme og Herskindskolen som følge af energiinvesteringer (ESCOprojekt) 22 Kontrakter: ndervisningsområdet Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Hørningskolen, Columbusskolen, Gyvelhøjskolen, Stjærskolen, Låsby Kommunale ejendomme Skole og Knudsøskolen som følge af energiinvesteringer 23 Kontrakter: Ældreområdet Energibesparelse vedr. ældreområdet: Søndervang (Plj. Gal- 4

5 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Kommunale ejendomme ten), Dalbogård (Plj. Ry) og Ryvang (Plj. Ry) som følge af energiinvesteringer 24 Biblioteket Energibesparelse vedr. Galten Bibliotek som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme Erhverv, turisme og internationalt retning af budgetterne på de to politikområder samarbejde dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 26 Administration (Økonomi, Innovation & IT) Internetopkobling til politikere. Administration (Byrådssekretariatet) Administration (Direktionen) -464 Mere digital selvbetjening OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 19. marts 2014 Administration (Økonomi, Innovation Administration (Økonomi, Innovation Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold Effektivisering på arbejdsmarkedsområdet: Effekt ved dvidet Erhvervsservice, projekt sammenhængende forløb årige og projekt 325 (øget udslusning af kontanthjælpsmodtagere) Administration (Direktionen) Den innovative Folkeskole fase 3 OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 ndervisning og fritidspasning (fag sekretariatet) 30 Administration (Direktionen) -270 Det innovative dagtilbud OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) Administration (Direktionen) -350 darbejdelse af Byrådets udviklingsstrategi OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 dviklingsstrategi, kommuneplan og 350 lokalplaner 32 ndervisning og fritidspasning (fag dmøntning af midler vedr. projektet Den innovative folke- 5

6 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne sekretariatet) ndervisning og fritidspasning (Højboskolen) ndervisning og fritidspasning (Knudsøskolen) ndervisning og fritidspasning (Skovbyskolen) 33 Administration (Økonomi, Innovation og IT eget område) Administration (Økonomi, Innovation og IT - fællesområde) skole Flytning af IT-medarbejder fra eget område til fællesområdet. 6