Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014)"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014) Betingelserne for DLG TV er tillægsbetingelser til DLG Fastnet og DLG Bredbånd betingelser. Aftaleforhold, der ikke er dækket af DLG TV betingelserne, afgøres med baggrund i betingelserne for DLG Fastnet og DLG Bredbånd. 1. DLG TV Bredbånd - Det er en forudsætning for abonnement på DLG TV Bredbånd, at du lejer en digital modtager hos DLG Tele. - Ser du TV, reduceres hastigheden på din bredbåndsforbindelse dog aldrig til under 512/128 Kbit/s. - Når du indgår aftale om en tillægspakke, er du bundet af aftalen i 6 måneder medmindre du benytter din fortrydelsesret. For tillægsaftaler om Viasat-pakken gælder en bindingsperiode på 6 måneder. - DLG Tele har mulighed for at ændre sammensætningen af programpakkerne, herunder at lade en eller flere kanaler udgå eller erstatte af andre. 1.1 En aftale om DLG TV Bredbånd omfatter følgende: - Abonnement på internetadgang via xdsl (DLG Bredbånd) med den hastighed kunden har valgt. - Abonnement på enten DLG Fastnet eller DLG Bredbåndstelefoni Forbrugsafregnet (jf. særskilte vilkår herfor) - Abonnement på DLG Teles TVoIP tjeneste (DLG TV). 2. Digital modtager Det er en forudsætning for aftalen om DLG TV Bredbånd med DLG Fastnet eller DLG Bredbåndstelefoni Forbrugsafregnet og for kundens adgang til de aftalte tv-kanaler, at kunden har en digital modtager leveret fra DLG Tele (Set Top Boks beregnet til modtagelse af TVoIP). DLG Tele udleverer den digitale modtager til kunden og har ejendomsretten hertil. DLG Tele opkræver særskilt abonnementsafgift for kundens brug af den digitale modtager. 3. Hastighedsreduktion Ved brug af DLG TV Bredbånd reduceres hastigheden på den forudsatte xdsl-forbindelse i forhold til den normale hastighed. Hastigheden vil dog aldrig reduceres til under 512/128 Kbit/s. 4. Opsigelse og bindingsperiode En aftale om DLG TV Bredbånd med DLG Bredbåndstelefoni eller DLG Fastnet er uopsigelig i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. En tillægsaftale om tillægspakker er uopsigelig i 6 måneder fra tillægsaftalens ikrafttrædelse. En tillægsaftale om Viasat-Pakken er dog uopsigelig i 6 måneder. Der er 30 dages opsigelse på aftalen og på tillæspakker. Henvendelse vedrørende opsigelse kan gøres ved: - til - Brev til DLG Tele, Vesterbrogade 4a, 1503 København V - Kontakt kundeservice på Abonnementet Et abonnement på tjenesten omfatter følgende: - Etablering af én forbindelse til tjenesten. - Mulighed for at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler. Tv-kanalerne er opdelt i en basispakke og en række tillægspakker (tilsammen benævnt programpakker). Betegnelsen tillægspakker bruges i disse abonnementsvilkår både om tillægspakker udbudt af DLG Tele og tillægspakker udbudt af andre via DLG Teles TVoIP-tjeneste. Betegnelsen tillægspakke bruges i disse abonnementsvilkår endvidere om ekstra signal til yderligere fjernsyn. - Adgang til at bestille Video on demand. 6. DLG HeleHuset DLG HeleHuset gælder kun for privatpersoner. For at få DLG HeleHuset skal kunden have både DLG TV Bredbånd og ét eller flere DLG Mobilabonnementer (privat) på samme kundenummer. Opsiger kunden enten sit DLG TV Bredbånd eller DLG Mobil, kan kunden ikke længere få DLG HeleHuset. Abonnement vil dermed blive ændret til et tilsvarende produkt fra den almindelige produktpalette. Dette kan medføre højere prispunkt for kunden. Konverteres kundens DLG Mobil- og TV bredbåndsabonnement til HeleHuset, fortsætter kundens igangværende bindingsperiode uden yderligere forlængelse. Ved nyoprettelse er der en binding på 6 måneder på både Mobilabonnement og DLG TV Bredbånd. Abonnementet kan ikke opsiges i bindingsperioden. 7. Accesforbindelse og andre forudsætninger Adgang til de aftalte tv-kanaler forudsætter, at kunden har et fjernsyn med scart-/og eller HDMI indgang samt en Set Top Boks beregnet til modtagelse af TVoIP fra DLG Tele. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste, at det er teknisk muligt at levere tjenesten på installationsadressen. Hvis det i forbindelse med flytning ikke er teknisk muligt at levere tjenesten på den nye installationsadresse, ophører abonnementsaftalen.

2 Det er en forudsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste, at kunden har adgang til et abonnement på internetadgang via xdsl hos DLG Tele frem til installationsadressen (xdsl-aftalen). Den accesforbindelse, som er en forudsætning for den forudsatte xdsl-aftale, skal enten bestå i en PSTN forbindelse eller en Basislinje til xdsl (DLG Basislinje/DLG Bredbånds telefoni), som kunden har indgået abonnementsaftale om. I visse tilfælde vil det ikke være muligt for DLG Tele at levere abonnement på DLG Teles TVoIP-tjeneste og abonnement på DLG Teles ISDN-tjeneste til samme installationsadresse. I sådanne tilfælde ophører abonnementsaftalen om TVoIP automatisk ved bestilling af abonnement på DLG Teles ISDNtjeneste. Hvis abonnementsaftalen om internetadgang via xdsl, som er en forudsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste, opsiges af enten kunden eller af DLG Tele, ophører abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste samtidig. Hvis kunden bestiller abonnement på DLG Teles ISDN tjeneste til installations-adressen for kundens forbindelse til TVoIP-forbindelsen, vil abonnementsaftalen om TVoIP-tjenesten i visse tilfælde ophøre automatisk. 8. Registrering af bruger Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden: - Hvor der mellem kunden og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold. - Hvor kunden og brugeren er nærtstående (ægtefælle, samlever, børn, forældre eller lignende). - I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende). 9. Offentlig visning og videredistribution Distribution må ikke ske til steder, hvortil offentligheden har adgang, eller til erhvervskunder, herunder, men ikke begrænset til hoteller, restaurationer, erhvervsvirksomheder, institutioner, offentlige myndigheder m.v. Tv-kanalerne må ikke videredistribueres til andre adresser end installationsadressen eller til tredjemand. 10. Fortrydelsesret ved fjernsalg (www.dlgtele.dk, messer, dyrskue, HeleHuset arrangementer, hjemmebesøg og telefonsalg) 10.1 Fortryder kunden sit køb senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, giver DLG Tele returret. Fortrydelsesretten gælder kun såfremt hardware udstyret returneres inden 14 dage fra kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Såfremt varen er taget i brug, hæfter kunden for forbruget samt eventuel værdiforringelse af varen. DLG Tele forbeholder sig retten til at foretage en individuel vurdering af det enkelte forhold. Varer som opfylder ovenstående kriterier for fortrydelse kan returneres til DLG Tele på den nedenfor i pkt nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker inden 14 dage efter kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Kunden kan også fortryde køb ved at nægte at modtage varen. Fortrydelesfristen regnes fra den dag, Kunden modtager varen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten efter modtagelsen, skal varen altid inden fristens udløb sendes retur i original emballage Varer, der returneres, skal ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi Kunden bærer risikoen i forbindelse med varens returnering Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv oprettelsesomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten kan ske på nedenstående telefonnummer eller Telefon Returnering af udstyr til TV Bredbånd og Bredbånd kan ske på nedenstående adresse: Tele-Salg Distributionscenter Datavej 10B 5220 Odense SØ. Returnering af udstyr til TV Parabol (uden evt. DLG bredbåndsudstyr) kan ske på nedenstående adresse: Viasat A/S, c/o InfoCare Service A/S Tempovej Ballerup Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler indgået på DLGs forretningssteder eller hos forhandlere af DLGs tjenester. Fortrydelsesretten gælder kun for privatkunder. 11. Kundens misligholdelse (DLG Teles lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er DLG Tele berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

3 A. Kunden videredistribuerer leverede tv-signaler til andre adresser end installationsadressen eller til tredjemand. B. Kunden foretager ændringer i dekodningsudstyr med det formål at opnå uautoriseret adgang til indholdet af en kodet tv-udsendelse. C. Offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder, eller erhvervsmæssig udnyttelse af leverede tv-signaler uden særlig aftale med DLG Tele herom Kundens manglende betaling af et afdrag betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorfor rykkerprocedure vil iværksættes. DLG Tele kan forlange betaling af afdrag, som ikke er forfaldne, hvis Kunden er udeblevet med betaling af et beløb i mere end 30 dage efter dets forfaldstid, og beløbet udgør: 1) mere end en tiendedel af restgælden, 2) mindst en tyvendedel af restgælden, hvis Kunden mangler at betale flere afdrag eller 3) hele restfordringen. 12. DLG Teles misligholdelse Fejlafhjælpning DLG Tele afhjælper via TDC fejl anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider. - Fejlafhjælpning sker i almindelighed mandag-fredag fra kl til kl Der kan ikke tegnes abonnement på udvidet service. 13. Afslag i abonnementsafgiften Ved afbrydelse af enkeltkanaler ydes der ikke reduktion i abonnementsafgiften. DLG Tele er berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften. 14. Opsigelse og bindingsperiode Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse (bindingsperioden). Hvis kunden køber en tillægspakke, indtræder der en ny 6 måneders bindingsperiode. 15. Ændring af priser og Programpakker 15.1 Prisen på abonnementet reguleres uden varsel en gang årligt den 1. januar i henhold til ændringerne i nettoprisindekset for juli, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik Moms, andre offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA, følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter mv. medfører tilsvarende ændringer uden varsel i abonnementsafgiften DLG Tele kan ændre programpakkernes sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via DLG Teles hjemmeside DLG Tele er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for DLG Teles kontrol Væsentlige ændringer til ugunst for kunden, meddeles kunden med et varsel på minimum 1 måned, således at kunden har mulighed for at opsige aftalen senest samtidigt med at ændringerne træder i kraft med 14 dages opsigelse. Dette gælder tillige indenfor uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 14. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. DLG Tele varsler ændringer direkte over for dig (eksempelvis via en tekst på din regning/ PBS oversigt, et fakturaindstik, nyhedsbrev eller ). Ændringer i tv-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af tv-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring. Ændringer af mindre væsentlig betydning kan tillige varsles ved indrykning af annoncer i dagspressen eller via DLG Teles hjemmeside på Tilføjelse af flere tv-kanaler til udbuddet eller udskiftning af tv-kanaler kan dog gennemføres uden varsel. 16. Video on demand (DLG Filmleje) Som Video on demand (VOD) anses de tjenester, der i DLG Teles VOD portal præsenteres som sådan. VOD portalen indeholder oplysning om priser for VOD. Bestilling af VOD sker via den udleverede Set Top Boks på VOD portalen. Bestillingen sker ved hjælp af en pinkode, som kunden modtager med post fra DLG Tele. Pinkoden skal opbevares på en sikker måde. Betaling for VOD sker via kundens regning, eller via kundens betalingskort. Ved VOD sker leve ring af tjenesten umiddelbart efter, bestillingen er af sluttet. Ved brug af VOD accepterer kunden derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Hvis kunden glemmer pinkoden, eller koden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal kunden rette henvendelse til DLG Tele herom og bestille en ny pin kode. Ved kundens bestilling af ny kode spærres den gamle kode. DLG Tele kan opkræve gebyr for udsendelse af ny pinkode. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af pinkoden med de begrænsninger, som følger af lov om visse betalings midler 11. DLG Tele er ansvarlig for tab hos kunden i henhold til lovens 12. DLG Tele opbevarer oplysninger om, hvilke VOD kunden aftager, med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af VOD. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af DLG Tele til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages mærkning på hver VOD event, kunden bestiller. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel kopi. 17. Plus abonnement (DLG 100 film (Filmpakke) samt spole/optag mv.)

4 Kunden har mulighed for mod betaling af en yderligere abonnementsafgift at tilvælge Plusabonnement. Et Plusabonnement giver kunden adgang til følgende: Mulighed for at sætte programmer på pause, spole eller optage. Adgang til et udvalgt filmkatalog på ca 100 film, der kan ses til 0 kr. via den udleverede Set Top Boks til visning på kundens tv. 18. Særligt om Viasat-Pakken (Ved DLG TV Bredbånd) Generelt Disse aftalevilkår (Aftalen) er gældende for aftaler mellem Viasat A/S (Viasat) og en privatkunde over 18 år bosiddende i Danmark (Kunden), om abonnement på Viasat-Pakken distribueret via DLG TV Bredbånd For at kunne tilkøbe Viasat-Pakken skal Kunden have et DLG TVoIP (DLG TV Bredbånd) hos DLG Tele. Viasat-Pakken er en tillægspakke til DLG TV Bredbånd Aftalens parter er Kunden og Viasat. DLG Tele varetager al kontakt med Kunden på vegne af Viasat, hvorfor Kunden skal henvende sig til DLG Tele i alle spørgsmål, der vedrører Viasat-Pakken herunder betaling, opsigelse mv. Viasat kan vælge selv at forestå kontakt med Kunden Foruden Aftalen gælder de til enhver tid gældende generelle abonnementsvilkår for DLG TV Bredbånd. Ved modstrid mellem vilkårene, går Aftalen forud Aftalens ikrafttræden, minimumsperiode og ophør Aftaleperioden/Minimumsperioden løber fra den dag, ordrebekræftelsen er dateret. Kundens betalingsforpligtelse gælder også fra denne dato. Ved Minimumsperiode forstås den periode på 6 måneder, hvor Kunden er forpligtet til at betale for leverancen Aftalen kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, når der er gået 5 måneder efter Aftalens indgåelse. Opsigelsen får tidligst virkning fra udløbet af Minimumsperioden Aftalen ophører, hvis distributionsaftalen mellem Viasat og DLG Tele bringes til ophør uanset årsag Ændring af sammensætningen af tv-kanaler Viasat kan løbende ændre sammensætningen af tv-kanaler. Ændringer varsles med 30 dage på Væsentlige ændringer meddeles også ved individuel kommunikation, fx per sms, eller regning, og Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden Ændring af priser Viasat kan løbende ændre priser, bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ændringer varsles med 30 dage på Væsentlige ændringer meddeles også ved individuel kommunikation, fx per sms, eller regning, og Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden Viasat kan med virkning fra 1. januar regulere prisen årligt i forhold til forbrugerprisindekset Der kan ikke ske prisændringer i Kundens Minimumsperiode Kundens ændring af tv-pakke Kunden kan ændre sin tv-pakke til en tv-pakke med en højere pris end prisen for Kundens eksisterende tv-pakke Kunden kan ændre sin tv-pakke til en tv-pakke, der har en lavere pris end prisen for Kundens eksisterende tv-pakke med et varsel på minimum 1 måned til udgangen af en kalendermåned. Ændringen kan tidligst træde i kraft efter udløb af Minimumsperioden Overdragelse Kunden kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser med Viasats forudgående skriftlige samtykke. Viasat kan overdrage rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til et andet selskab Behandling af personlige oplysninger Viasat behandler forskellige personlige oplysninger om Kunden, herunder navn, adresse, telefonnummer, adresse og cpr-nummer. Dette sker for at Viasat kan administrere Aftalen samt til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve mv. til Kunder, der har anmodet herom. Kunden har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen. Sidstnævnte kan dog medføre, at Viasat ikke har mulighed for fortsat at levere til Kunden Klageadgang I tilfælde af tvist mellem Kunden og Viasat om forhold der udspringer af Aftalen, skal Kunden sende klagen til DLG Tele, som videresender klagen til Viasats behandling. Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Såfremt Viasat og Kunden ikke kan blive enige, kan Kunden sende klagen til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via 19. Særligt om DLG TV Parabol En aftale om DLG TV Parabol omfatter følgende: - Etablering af én forbindelse til tjenesten. - Mulighed for at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler via levering af Parabol TV der udbydes af Viasat. - Når du indgår aftale om en tillægspakke er du bundet af aftalen i 6 måneder med mindre du benytter din fortrydelsesret.

5 - Det kræves at kunden udfylder en tillægsaftale direkte med Viasat for at kunne få DLG TV Parabol. For tillægsaftalen om Viasat Parabol gælder en bindingsperiode på 6 måneder. - DLG Tele har mulighed for at ændre sammensætningen af programpakkerne, herunder at lade en eller flere kanaler udgå eller erstatte af andre Herudover kan der i en samlet pakke tilvælges: - Abonnement på internetadgang via xdsl (DLG Bredbånd) med den hastighed kunden har valgt. - Abonnement på enten DLG Fastnet eller DLG Bredbåndstelefoni Forbrugsafregnet (jf. særskilte vilkår herfor) Viasat Parabol TV udbydes af Viasat A/S (herefter Viasat). Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har et abonnement hos DLG Tele. DLG Tele varetager kontakt til kunden i samarbejde med Viasat. Kunden bør henvende sig til DLG Tele i alle spørgsmål, der vedrører DLG TV Parabol, herunder betaling, opsigelse mv. DLG Tele forbeholder sig ret til at videregive kundens henvendelse til Viasat. Foruden aftalen mellem Viasat og kunden gælder til enhver tid de abonnementsvilkår for DLG Teles telefoni og bredbåndsprodukter (DLG Fastnet, DLG Bredbånd, DLG Bredbåndstelefoni, DLG Basislinje) der er inkluderet i pakken. 20. Aftalevilkår for abonnement på Viasats tv-kanaler og tillægstjenester via DLG TV Parabol Almindelige Betingelser for aftale om abonnement på TV-kanaler, tillægstjenester og andre digitale tjenester der udbydes på Parabol TV fra Viasat. Disse betingelser er tillægsbetingelser til DLG TV Parabol abonnementsaftalen. Almindelige Betingelser for aftale om abonnement på tv-kanaler, tillægstjenester og andre digitale tjenester Generelt Disse aftalevilkår (Aftalen) er gældende for aftaler mellem Viasat A/S (Viasat) og en privatkunde (Kunden) over 18 år bosiddende i Danmark Aftalens parter er Kunden og Viasat. DLG Tele varetager al kontakt med Kunden på vegne af Viasat, hvorfor Kunden skal henvende sig til DLG Tele i alle spørgsmål, der vedrører Viasat-Pakken herunder betaling, opsigelse mv. Viasat kan vælge selv at forestå kontakt med Kunden Foruden Aftalen gælder de til enhver tid gældende generelle abonnementsvilkår for DLG TV. Ved modstrid mellem vilkårene, går Aftalen forud Startdato, minimumsperiode og ophør Kunden får et brev med tv-kort, senest 14 dage efter bestilling. Startdato fremgår af brevet, og Minimumsperioden løber fra denne dato. Har Kunden allerede et tv-kort, vil startdato og en eventuel Minimumsperiode fremgå af ordrebekræftelsen. Ved Minimumsperiode forstås den periode på 6 måneder, hvor Kunden er forpligtet til at betale for leverancen Aftalen kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, når der er gået 5 måneder efter Aftalens indgåelse. Opsigelsen får tidligst virkning fra udløbet af Minimumsperioden Ved Aftalens ophør mister Kunden retten til at modtage tv-kanalerne distribueret af Viasat, herunder free to air-kanaler, tillægstjenester samt muligheden for at afspille optagelser gemt på tv-boksen Ved Aftalens ophør skal Kunden returnere tv-kortet til Viasat i hel stand Aftalen ophører, hvis distributionsaftalen mellem Viasat og DLG Tele bringes til ophør uanset årsag Viasats leveringspligt Viasat skal levere de tv-kanaler (Hovedabonnement) og eventuelle tillægstjenester, som Kunden har valgt. Har Kunden en tillægstjeneste forudsætter Viasats leveringspligt, at Kunden betaler for både Hovedabonnementet og tillægstjenesten, idet tillægstjenesten er knyttet til Hovedabonnementet Misligholder Kunden Aftalen i væsentlig grad ved fx ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse, kan Viasat gøre misligholdelses-beføjelser gældende, herunder stoppe leverancen. Misligholder Kunden betalingen for Hovedabonnementet, stopper Viasat derfor også leverancen af tillægstjenester, idet denne tjeneste hænger sammen med Hovedabonnementet Kundens betalingspligt Kunden skal betale for Viasats leverance i aftaleperioden. Viasats prisliste findes på Opkrævning sker via Betalingsservice (BS) eller ved girokort fremsendt til Kundens adresse eller fysiske adresse Har Kunden indgået aftale om et abonnement med en Minimumsperiode, opnås en besparelse eller andre fordele kun, hvis Kunden betaler via BS. Hvis Kunden ikke ønsker at betale via BS, skal Kunden betale via fremsendte girokort. Kunden vil i så fald betale i henhold til Viasats gældende listepriser. Der opkræves ingen gebyrer uanset betalingsmetode Betalingen opkræves med angivelse af betalingsfrist. Betalingen opkræves både for Hovedabonnement, tillægstjenester i Minimumsperioden kvartalsvist forud, herefter kan Kunden vælge enten månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling Kundens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, og Viasat kan hæve Aftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som Viasat har lidt samt stoppe leverancen. Kundens manglende betaling af et afdrag betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorfor rykkerprocedure vil iværksættes. Viasat kan forlange betaling af afdrag, som ikke er forfaldne, hvis Kunden er udeblevet med betaling af et beløb i mere end 30 dage efter dets forfaldstid, og beløbet udgør enten 1) mere end en tiendedel af restgælden, 2) mindst en tyvendedel af restgælden, hvis Kunden mangler at betale flere afdrag eller 3) hele restfordringen.

6 Kundens opsigelse af Aftalen medfører ikke nogen forholdsmæssig reduktion af det næstfølgende betalingskrav, men Kunden vil efter Aftalens ophør få tilbagebetalt den del af en betaling, der vedrører abonnementsperioden efter Aftalens ophør Viasat kan til enhver tid foretage en kreditvurdering af Kunden bl.a. ved indhentning af oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Viasat kan annullere et køb, hvis Kunden er registreret hos ovennævnte eller kræve forudbetaling Viasat opkræver et gebyr i henhold til den enhver tid gældende prisliste (kr. 25) ved udstedelse af check Tv-kort Viasat distribuerer tv-kanaler og tillægstjenester kodet. Kunden skal derfor benytte et tv-kort, som Kunden skal indsætte i tv-boksen. Dette skal ske i overensstemmelse med instruktionerne i den brugermanual, Kunden modtager med tv-boksen. Tv-kortet er Viasats ejendom Kunden accepterer, at Viasat tjenesten leveres til privat brug i Kundens husstand. Kunden har pligt til at sikre, at tv-kortet ikke misbruges. Det er ikke tilladt at benytte tv-kortet sammen med udstyr, som ikke er godkendt af Viasat eller på måder, som gør det muligt at modtage signalet på mere end én tv-boks. Det er derfor ikke tilladt at dele signalet mellem flere tv-bokse, uanset om disse befinder sig i eller uden for Kundens husstand. Kunden må ikke videregive, udlåne, udleje eller på anden måde overdrage et tv-kort uden Viasats forudgående skriftlige samtykke Kunden betaler i visse tilfælde en kortafgift, der opkræves halvårligt forud Tv-boks Kunden skal have en af Viasat godkendt tv-boks og et Viasat abonnement for at kunne modtage Viasats tv-kanaler og tillægs-tjenester. Oplysninger om godkendte tv-bokse findes på Den Viasat godkendte tv-boks kan kun modtage tv-kanaler med et Viasat abonnement. Kunden er ansvarlig for vedligeholdelse og justering af tv-udstyr. Tv-udstyr er Kundens ejendom Viasat kan opdatere software i Kundens tv-udstyr, når det er nødvendigt i forbindelse med ændring af kodningen af tv-kanaler og tillægstjenester. Kunden vil blive informeret om opdateringer på Købelovens mangels regler finder anvendelse ved køb af tv-udstyr Viasats ændring af tv-pakker og tjenester Viasat kan løbende ændre sammensætningen af tv-kanaler, tv-pakker og tillægstjenester. Ændringer varsles med 30 dage på Væsentlige ændringer meddeles også ved individuel kommunikation, fx per sms, eller regning, og Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden Viasats ændring af priser Viasat kan løbende ændre priser, bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ændringer varsles med 30 dage på Væsentlige ændringer meddeles også ved individuel kommunikation, fx per sms, eller regning, og Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden Viasat kan med virkning fra 1. januar regulere prisen årligt i forhold til forbrugerprisindekset Der kan ikke ske prisændringer i Kundens Minimumsperiode Kundens ændring af tv-pakke Kunden kan ændre sin tv-pakke til en tv-pakke med en højere pris end prisen for Kundens eksisterende tv-pakke Kunden kan ændre sin tv-pakke til en tv-pakke med en lavere pris end prisen for Kundens eksisterende tv-pakke med et varsel på minimum 1 måned til udgangen af en kalendermåned. Ændringen kan tidligst træde i kraft efter udløb af Minimumsperioden Overdragelse Kunden kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser med Viasats forudgående skriftlige samtykke. Viasat kan overdra-ge rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til et andet selskab Tillægstjenester Generelt Har Kunden et Hovedabonnement, kan Kunden abonnere på tillægstjenester. Ved køb af tillægstjenester med tv-boks indgås en ny aftale, hvorfor tillægsabonnement samt Hovedabonnement vil være uopsigelig i Minimumsperioden på 6 måneder, da tillægs-abonnementet er knyttet til Hovedabonnementet. Ved køb af Viasat Basis/Mellem/Sport/Total indgår ViasatHD og/eller ViasatPlus som en integreret del af Hovedabonnementet og dermed prisen. Kunden kan opsige abonnement på tillægstjenester efter bestemmelsen i pkt Ved ophør kan Kunden ikke længere anvende tjenesterne, fx afspille optagelse på PVR-boksen, se HD-kanaler eller tilgå Viaplay og TV2OD ViasatHeleHuset Et abonnement på ViasatHeleHuset giver Kunden ret til at modtage et ekstra tv-kort. Viasat skal til dette tv-kort levere de tv-kanaler, som er omfattet af Kundens Hovedabonnement. Abonnementet kan kun oprettes på samme adresse som Hovedabonnementet ViasatPlus Et abonnement på ViasatPlus giver Kunden adgang til de såkaldte PVR-funktioner (PVR = Personal Video Record), herunder en optagefunktion ViasatHD Et abonnement på ViasatHD giver Kunden adgang til de HD-kanaler, som findes i Kundens Hovedabonnement.

7 Viaplay og TV2OD Generelt Kunden skal have en ViasatHD tv-boks med USB stik eller en ViasatPlusHD tv-boks og et Hovedabonnement samt en internet-forbindelse på minimum 2 Mbit i sekundet for at få adgang til tjenesterne Viaplay Kunden har adgang til det tv-indhold, der indgår i Kundens Ho-vedabonnement TV2OD Et abonnement på TV2OD forudsætter, at Kunden har adgang til alle TV2-kanaler i sit Hovedabonnement ViasatGolf, Viasat Russia, TV Chile eller Brazzers TV Et abonnement giver adgang til tv-kanalen ViasatTicket Kunden har adgang til pay-per-view-tjenesten ViasatTicket. Ud over Aftalen gælder der særlige vilkår og priser for denne tjeneste, jf Behandling af personlige oplysninger Viasat behandler forskellige oplysninger om Kunden, herunder navn, adresse, telefonnumre, adresse og cpr-nummer. Dette sker for at Viasat kan administrere Aftalen samt til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve mv. til Kunder, der har anmodet herom. Kunden har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen. Sidstnævnte kan dog medføre, at Viasat ikke har mulighed for fortsat at levere til Kunden Forbrugerklagenævnet Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Kunden kan sende klagen til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via 21. Tilføjelser for DLG TV Parabol Forudsat kunden har et DLG TV Parabol abonnement hos DLG Tele varetages hele kundeforholdets fakturering af DLG Tele. Dermed erstattes punkterne 4.2, 4.4, og 4.7af DLG Teles almindelige betalingsbetingelser der gør sig gældende på abonnements vilkår for DLG Fastnet/ DLG Bredbånd. 22. Varsling DLG TV Parabol Forudsat kunden har et DLG TV Parabol abonnement hos DLG Tele varsles kunden om prisændringer, ændret kanalsammensætning og tjenester, ændring af gebyrer m.m. på fremfor For DLG TV Parabol kunden berører dette varslingskanalerne nævnt i punkt 7.1 og Yderligere om DLG TV En nærmere beskrivelse af DLG TV Bredbånd og DLG TV Parabol kan findes på produktblade eller på Oplysninger om de til enhver tid gældende priser for DLG TV Bredbånd eller DLG TV Parabol kan fås ved henvendelse til DLG Tele. 24. Yderligere betingelser 24.1 Disse betingelser indeholder almindelige Betingelser for aftale om abonnement på tv-kanaler, tillægstjenester og andre digitaletjenester Aftaleforhold der ikke er dækket af DLG TV betingelserne afgøres med baggrund i betingelserne for DLG Fastnet og DLG Bredbånd Lov om betalingstjenester 62 stk. 1-9 kan ses i betingelserne for DLG Bredbånd 25. Abonnementsaftale gældende pr. juni 2014.

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.)

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.) Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse Tillægsaftale Nuværende kundenr.: Kundenr.: (tilsendes fra Viasat) Kundeoplysninger (brug blokbogstaver) Legitimation (sæt kryds): Kørekort Sygesikringskort Andet Fødselsdato:

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Vilkå r og betingelser

Vilkå r og betingelser Vilkå r og betingelser Opdateret 14.04.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 9. januar 2015. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Til sommer-/fritidshuse VI GI R DIG. Danmarks bedste bredbånd bestil Waoo! Fritid til dit sommerhus

Til sommer-/fritidshuse VI GI R DIG. Danmarks bedste bredbånd bestil Waoo! Fritid til dit sommerhus Til sommer-/fritidshuse VI GI R DIG Danmarks bedste bredbånd bestil Waoo! Fritid til dit sommerhus Danmarks bedste bredbånd* også til dit sommerhus I en undersøgelse foretaget af Loyalty Group siger Waoo!

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Vil du have Danmarks bedste bredbånd i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni

Danmarks bedste bredbånd. Vil du have Danmarks bedste bredbånd i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni Til sommer-/fritidshuse Danmarks bedste Vil du have Danmarks bedste i dit sommerhus? så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni Fiber Tv Telefoni Danmarks bedste * også til dit sommerhus I

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere