Ansøgning til Egmontfonden. Februar Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Egmontfonden. Februar 2013. Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus"

Transkript

1 Ansøgning til Egmontfonden Februar 2013 Malmøgade Unge på vej Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Hovedbygningen Malmøgade 7 9, Aarhus N. Lejlighedsfløjen Malmøgade 7 9, Aarhus N. 1

2 Malmøgade Unge på vej Februar 2013 Projekt for unge mellem 18 og 30 år, Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Indsatsområde Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt rettet mod unge mellem 18 og 30 år. Projektet skal yde både omsorg for, og bidrage til læring for de unges nuværende og fremtidige tilværelse. Projektet har til formål at styrke de sociale, psykiske og adfærdsmæssige kompetencer blandt unge, socialt udsatte og hjemløse. Resume Malmøgade Unge på vej, er forankret i Forsorgstilbuddet Tre Ege, Kirkens Korshær. Projektet vil have base i Korshærens bygninger i Malmøgade, Århus Nord. Projektets løbetid skal være fra medio 2013 til medio 2017, med ønske om forankring som fast tilbud unge tilbydes, i projektets løbetid, midlertidig bolig (opholdstid på forventeligt max. 2 år), kombineret med strukturerede forløb med bl.a. social træning, hvor deres ressourcer ift. sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder styrkes unge hjemløse mellem 18 og 30 år, der har behov for støtte og social træning for at arbejde med struktur og positive ændringer i Deres aktuelle livssituation. Projektet vil henvende sig til unge med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Bygningerne på Malmøgade rummer 16 små selvstændige lejligheder, og et fælleshus med fælles køkken og yderligere aktivitetsmuligheder. I 3 til 4 af de 16 lejligheder indtænkes det, at der skal bo unge uden hjemløshed eller sociale problemer. Disse unge skal bidrage til at bygge bro, til et ungdomsliv med tilknytning til det omkringliggende samfund. Formål Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt for unge hjemløse mellem 18 og 30 år. Gruppen består af unge med få sociale ressourcer, manglende tilknytning til samfundet og mange komplekse problemstillinger. Det antages, at en del af denne gruppe unge har en uerkendt / erkendt ADHD problematik. Mange af disse unge hænger fast i miljøet omkring misbrug og hjemløshed, og får ikke tilstrækkeligt kontakt til det omkringliggende samfund. Gruppen af unge hjemløse har det vanskeligt i forhold til, at få fast bolig, få tilknytning til skole eller arbejdsliv, vanskeligt ved at holde fastholde tilknytning til det offentlige system. Det betyder at de unge ikke bliver udredt og får lagt en plan for fremtidigt samarbejde med kommunale sagsbehandlere i beskæftigelses, uddannelses og økonomiafdelinger. Denne gruppe af unge har også ofte behov for hjælp til at tackle eget temperament, arbejde med behovsudsættelse samt støtte i tilgangen til gruppen af unge, der lever livet på samfundets præmisser, og derfor kan tjene som rollemodeller. 2

3 Projektet har til formål at reducere antallet af unge, der frekventerer forsorgstilbud, og give disse unge en mulighed for at få en stabil, realistisk og positiv tilknytning til samfundet. Baggrund I notat fra Socialstyrelsen beskrives dels, at gruppen af unge hjemløse er voksende, deres situation er kompleks, idet der sjældent er forældre eller andet støttende netværk, ingen eller mangelfuld bolig, presset økonomi og behov for indsatser, der implicerer kognitive og adfærdsmæssige elementer. Fra Århus viser optællinger tre belastningsgrader blandt unge udsatte der frekventerer forsorgstilbud: let 25 %, middel 50 % og svær 25 %. Projektets målgruppe er den mellemste gruppe. Denne gruppe, beskrives ved komplekse problemstillinger, der kræver en indsats ift. bolig, støtte, eventuel udredning, og indlæring af metoder til anger management. Samt arbejde for en grundlæggende bedre selvindsigt og adfærdsjustering for målgruppen. Arbejdsmarkedscenter Syd (Århus Kommune) har gennemført et projekt for unge med ADHD, der havde til formål at udvikle og understøtte arbejdsevnen for unge med ADHD. Projektets evaluering viser, at det er en opgave, der møder udfordringer og kræver ressourcer og særlig indsats, hvis målene skal nås. Malmøgade Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe (20-24 i projektperioden) af socialt udsatte og hjemløse unge ved dels at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov samtidig med, at den enkelte unges færdigheder søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet, det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og/eller sociale aktiviteter. Målene for de unge ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå subgruppering og være rollemodeller. Fokus for den unge skal ændres fra en afvigerkultur til, at have fokus på at leve et godt ungdomsliv. Egmont Fonden søges om støtte, til et nytænkende initiativ, med fokus på at støtte unge voksne til at få et liv tættere på det omkringliggende samfund. Projektet er nyskabende, da det vil arbejde stringent for at støtte og sikre forandring for den unge gruppe på forsorgstilbuddene. Projektet vil give denne gruppe unge en ekstra mulighed for at ændre kurs indenfor den aldersgrænse, hvor det stadig er muligt at indgå i uddannelse og få arbejdsmarkedstilknytning, på linje med jævnaldrene. Yderligere er ideen med + og beboere, os bekendt, ikke tidligere afprøvet i gruppen af unge hjemløse. 3

4 Præsentation af ansøgeren Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation med 4000 ansatte og 8000 frivillige. Tre Ege, Kirkens Korshær er et herberg med 40 pladser beliggende i Brabrand ved Aarhus. Tre Ege, Kirkens Korshær har driftsoverenskomst med Århus Kommune i forhold til aktiviteterne på Tre Ege, Kirkens Korshær, i Brabrand. Yderligere rådes over Kirkens Korshærs bygninger i Malmøgade 7 til 9 i Aarhus N.. Tre Ege, Kirkens Korshær, har mange års erfaring med projekt-/udviklingsarbejde. Det gælder både tidsbegrænsede projekter og projekter med fremtidig finansiering gennem bloktilskud. Malmøgade Unge på vej, skal have til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der pt. står ledige. Medarbejdere fra Tre Ege, Kirkens Korshær har faglig baggrund og særlige kurser til at varetage de metoder der tænkes anvendt i tilbuddet. Metoder som eksempelvis NADA, Regnbuen en guideline, og Reflex en kognitiv metode til anger management. (Se venligst bilag til ansøgningen) Dertil er en gruppe medarbejdere i skrivende stund ved at gennemføre uddannelse i konflikthåndtering og konfliktmægling, der kan vise sig nyttigt i arbejdet med de unge, og kan formidles i en brugbar form for gruppen af unge. Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, dog i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge der ikke er Aarhus borgere. Midler til gennemførelse af projektet søges dels ved Satspulje ansøgning, ved støtte fra Aarhus kommune i forhold til evaluering og eventuel huslejetomgang. Yderligere søges et antal private fonde, heriblandt Egmontfonden. Målgruppen Projektet vil være rettet imod unge mellem 18 og 30 år, med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Den målgruppe projektet skal rette sig i mod, beskrives som, unge med komplekse problemstillinger, der kræver en omfattende og længerevarende indsats ift. bolig, økonomi, psykiatrisk udredning, misbrugsbehandling, social støtte og læring, bearbejdning af livskriser og basal læring i forhold til, at håndtere eget liv. Indhold, arbejdsmetoder og hovedaktiviteter Malmøgade - Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe af socialt udsatte og hjemløse unge (20-24 i projektperioden på 4 år) ved dels, at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov sideløbende med, at ressourcerne søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. 4

5 Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet. I dette tilfælde unge minus hjemløshed, misbrug og eventuelle diagnoser. Det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og sociale aktiviteter. Målene for de unge plusser, ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå sub-gruppering og være rollemodeller. Målet for den unge + skal handle om, at leve sit liv ikke om at afvige. Jf. målgruppebeskrivelsen er der behov for en massiv indsats for at skabe forandring i denne gruppe af unges livssituation. Malmøgade Unge på vej, ønsker at gennemføre strukturerede forløb Nedenstående vil være et tilbud til alle unge indskrevet i projektet: Udredning eller et tillæg til eksisterende skal udarbejdes for alle, der gennemfører et forløb i projektet. Individuel plan (delplan): skal være udarbejdet med 75 % af de indskrevne. For den øvrige gruppe skal der min. udarbejdes en indsatsplan. Planen vil være afgørende for igangsættelse af aktiviteter og/eller psykoeducation ud over Reflex. Ligesom den individuelle plan vil være udgangspunkt for tilbuddet om CTI. CTI/netværk: at skabe og udvikle netværk er utrolig vanskeligt for denne målgruppe. Der vil derfor være stort fokus på dette mål i den individuelle plan, ligesom der vil være fokus på minussernes mulighed for at agere rollemodeller i forhold til, almindelig daglig livsførelse for unge mennesker. Medarbejderne vil gennemføre ugentlige fællesspisninger som et socialt øverum med mål om yderligere individuelle aktiviteter. Reflex gennemføres som kursusforløb minimum hvert halve år. Deltagerantal ved kursusopstart vil være 5-7 unge. Der vil blive målt på gennemførelse, effekt og håndtering efter kurset. Der vil blive ført statistik på brug af psykiatrisk konsulent herunder screening, diagnosticering og medicinering. Metoderne beskrives nedenfor, og der henvises i øvrigt til medsendte bilag. Regnbuen: Tre Ege, Kirkens Korshær har i 2012 udviklet en guideline for al sagsarbejde. Guidelinen giver medarbejder og bruger et overblik over mål og indhold for samarbejdet samt kognitive og recoveryorienterede værktøjer for det (se bilag). Under et forløb i Malmøgade vil den unge i samarbejde med medarbejderne tage del i følgende aktiviteter: Udredningen - giver et billede af borgerens nuværende situation, håb, ønsker og egne vurderinger i forhold til 8 livsdomæner sammenkoblet med medarbejderens faglige vurdering af styrker og støttebehov. Den individuelle plan (delplan) - danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og medarbejderne. Udover den sociale træning vil der være fokus på fremadrettede beskæftigelsesmuligheder, fysisk aktivitet, netværk samt digital borgerbetjening. Reflex: Kognitivt baseret træning baseret på Anger Management (Kriminalforsorgen), hvor der undervises i mindre grupper. Reflex er udviklet ift. borgere med ADHD, og er afprøvet ift. Den bredere gruppe af hjemløse med god virkning. (Afprøvet i eget regi).(ernolarsen.dk/reflex) 5

6 Psykoeducation: dels Reflex, dels individuel undervisning ud fra kognitive værktøjer. CTI: Critical Time Intervention, metodeafprøvet under Hjemløseplanen tilrettet projektet som 3-6 mdr. s overgang, når den unge flytter videre til egen bolig. NADA: Øreakupunktur til understøttelse af borgerens recoveryproces omkring ADHD, psykiske problemer og misbrug (NADA har bl.a. rigtig god effekt på borgere med diagnosticeret ADHD) Psykiatrisk konsulent: Fast månedlig opfølgning ift. screening, diagnosticering og evt. medicinering. Formidlingsaktiviteter Malmøgade Unge på vej, vil løbende holde Center for Myndighed, Jobcenter og evt. andre interessenter i Århus Kommune orienteret om projektets resultater. Dette vil dels ske gennem møder om de unges individuelle planer, dels gennem årlig invitation af myndighedsrådgivere og jobkonsulenter til generel information om projektets resultater. Malmøgade Unge på vej, vil ligeledes udbrede projektet skriftligt og mundtligt i Kirkens Korshærs regi. Kirkens Korshær har socialt hjælpearbejde i et stort antal kommuner i Danmark, hvilket vil kunne udbrede projektets resultater til de kommuner, hvor Kirkens Korshær arbejder for udsatte og hjemløse. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Den skriftlige evaluering udføres i samarbejde med Socialforvaltningen i Aarhus kommune. Organisering og samarbejdspartnere Malmøgade Unge på vej, får til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der grundet omorganisering af tilbud i Århus Kommune, står ledige. Århus Kommune lejer bygningerne af Kirkens Korshær og har pt. en lejekontrakt til medio Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, men i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge fra andre kommuner end Aarhus. Visitationen pågår i samarbejde med projektkoordinator i projektet. Samarbejdet vil bestå af: Center for myndighed, der visiterer til særlige indsatser samt forestår ansøgninger til Den sociale Boligtildeling. Job og Ydelsescentre forestår kontanthjælp samt samarbejde omkring den enkelte borgers beskæftigelsessituation. Malmøgade Unge på vej, vil oprette en følgegruppe for projektet bestående af projektleder, medarbejdere i projektet ad hoc, forstander for Tre Ege, Kirkens Korshær, en myndighedsrådgiver samt en repræsentant fra Århus Kommunes Søjle for Psykiatri og Udsatte Voksne. 6

7 Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne har ligeledes påtaget sig, løbende at godtgøre den økonomiske difference der måtte være i forhold til de unges huslejer, således at huslejerne holdes på et acceptabelt niveau i forhold til ungeydelserne, og tomgang ved fraflytning og forbrug. Succeskriterier Succes vil være, at kunne måle at antallet af unge mellem 18 og 30 år, med ADHD eller tilsvarende adfærd, der tager ophold på forsorgshjem i Aarhus ville være faldende. Dette mål kan være vanskeligt at måle på, da der kan være udsving i gruppen af unge fra år til år. For den enkelte unge der får tilbudt et ophold på Malmøgade Unge på vej, vil nedenstående være valide succeskriterier. Mål ved indflytning: 75 % af de unge har påbegyndt en plan for opholdet max. 4 uger efter indflytning Mål midtvejs i forløb: Min. 50 % af de unge har fået oprettet en handleplan efter 141, omhandlende fremtidig bolig og/eller beskæftigelsessituation. Mål ved udflytning: At over 50 % af de unge flytter videre til egen bolig. At alle indskrevne unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, har en færdiggjort udredning/tillæg til udredning, der beskriver ressourcer og støttebehov fremadrettet. At alle unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, gennem deres delplan har arbejdet med individuelle mål omkring aktiviteter, beskæftigelse og netværk At den enkelte unge er afklaret omkring evt. medicinering At 50% af de unge, der har gennemført Reflex kursus oplever en effekt på deres liv i form af tilegnede færdigheder og bevidsthed om diagnoser/udfordringer i håndtering af livssituation.. At mindst 50 % af de unge har påbegyndt en plan for fremadrettet tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse / skolegang. Langsigtet effekt Den langsigtede effekt for den enkelte unge, der gennemfører et forløb, vil være mulighed for at få sit liv ind på et posistivt spor som kan forfølges i fremtiden. Et spor der leder mod integration i almindeligt ungdomsliv i det omkringliggende samfund, og ikke et liv med fokus på at afvige fra samfundet. For projektet Malmøgade Unge på vej, og Tre Ege, Kirkens Korshær, er den langsigtede effekt også, at få afprøvet nye metoder, og en sammensætning af kendte metoder på en ny måde. Således at der kan genereres erfaringer til at støtte og afhjælpe 7

8 hjemløshed og misbrug hos unge mellem 18 og 30 år, med ADHD, eller lignende adfærd og problemer. Nedenfor beskrives og oplistes metoderne og nyhedsværdien i at anvende disse: Regnbuen, recoveryorienteret guideline for sagsarbejdet i Tre Ege, Kirkens Korshærs forsorgstilbud. Det er udviklet i 2012 af basismedarbejdere på Tre Ege Kirkens Korshær Reflex er (Tre Ege, KK bekendt) hovedsageligt afprøvet med borgere med ADHD. Tre Ege har i haft to kursusforløb med gruppen af hjemløse borgere, hvor evalueringen viser stor tilfredshed. Social træning, psykoeducation, NADA er ikke tidligere samlet som strukturerede værktøjer for forløb med unge hjemløse og socialt udsatte. Plus/minus beboere: Denne metode er afprøvet og fungerer i Kriminalforsorgens regi, og er Tre Ege, Kirkens Korshær bekendt ikke afprøvet for målgruppen af unge hjemløse og socialt udsatte. Sammensætningen af ovenstående metoder og måling på effekten af dette, vil kunne give den langsigtede effekt, at der kan udvikles tilbud til unge med de beskrevne problemstillinger flere steder i det offentlige og private / selvejende tilbudslandskab i Danmark. For metodeforståelse, se venligst bilag. Forankring af initiativet og dets resultater Tre Ege, KK har pt. kun aftale med Århus Kommune om samarbejde ift. bygningerne i Malmøgade frem til medio Samtidig står Århus Kommune i en vanskelig økonomisk situation, der selvsagt bevirker, at de gerne vil se resultaterne af en metodeafprøvning, inden de går ind i en evt. forankring af projektet. Via midler fra Egmont Fonden, Satspuljen og eventuelt andre fonde vil Tre Ege, Kirkens Korshær have fire år til at afprøve metoder, vi dels er uddannet i, dels selv er ved at samle i en guideline for vores udredningsarbejde. Denne periode vil afklare resultaterne af en styrket og struktureret indsats for målgruppen og kan dermed være angivende for en fremadrettet indsats. Tre Ege, Kirkens Korshær vil opsummere projektets resultater efter de første tre år og vil derudfra søge Århus Kommune, og eventuelt private fonde om midler til forankring. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Evaluering og dokumentation Dokumentationen vil dels foregå på individuelt plan ift. den enkelte unge i et klientjournal program, i skrivende stund PCD. Programmet vil antageligt ændres til et andet, men lignende program i projektets løbetid. Dokumentationen vil bestå af løbende 8

9 journalnotater, udredning samt delplan, hvor der følges op efter aftalt interval. Denne dokumentation er omfattet af tavshedspligt, men kan bruges statistisk i anonymiseret form. Dels vil der følges op på mere generelt plan i form af logbog for medarbejdere og evaluering af Reflex forløb for både unge og medarbejdere, opfølgning på NADA-forløb, ASI (screeningsværktøj) mv. Der vil blive udarbejdet kvantitative spørgeskemaer for medarbejderne til halvårlig opfølgning på projektets resultater. Der vil blive udarbejdet et kvalitativt evalueringsskema, som den enkelte unge udfylder i samarbejde med sin kontaktperson op til udskrivning af projektet. Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne, Århus Kommune, har påtaget sig at udfærdige den afsluttende evaluering. Det vil betyde, at projektmedarbejderne opsamler data og indsender dette til Søjlen, der bearbejder statistisk materiale og udfærdiger den skriftlige evaluering. Tidsplan Projektets tidsplan er fra juli 2013 til juni Tidsplanen er anlagt så det er muligt at få minimum to hold unge beboere igennem i projektperioden. Bygningerne står pt. ledige, men kan ved tilsagn om økonomisk støtte fra Satspuljen Egmontfonden og andre fonde være klar til indflytning for de første unge 1. juli Istandsættelse af lejlighederne, og visitationsprocedure kan påbegyndes når der er afklaring i forhold til økonomien. Økonomi Se venligst vedhæftede regneark med økonomispecifikation. Bemærk at der er to faneblade i regnearket. Et ark med den samlede økonomi, og et ark med det der søges fra Egmontfonden. Tre Ege Kirkens Korshær vælger at søge både større og mindre beløb fra en række forskellige fonde til projektet Malmøgade Unge på vej. Alle størrelser beløb modtages med tak. Skulle vi mod forventning få flere midler end det budget vi har opstillet, ønsker vi at udvide tilbuddet Malmøgade Unge på vej, med yderligere tiltag for målgruppen. 9

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere