Generalforsamlingsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsbladet"

Transkript

1 Generalforsamlingsbladet 15. februar 2012 Generalforsamling Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 17. marts 2012 kl. 13:00 Tegnsprogshuset Egeskovvej Fredericia Efterfølgende vil der være fællesspisning, læs mere om fællesspisningen på side 8. Læs mere om generalforsamlingen i dette bladet. Indhold 2 Indkaldelse til generalforsamling 3-7 Årsberetninger 8 Fællesspisning 9 Tilmelding til generalforsamlingen

2 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til generalforsamling i festsalen i Tegnsprogshuset. Dørene åbnes kl Dagsorden iflg. vedtægterne: Lørdag den 17. marts 2012 kl. 13:00 1. Valg af: a. Dirigent b. Referent c. Bisidder d. 3 stemmetællere 2. Optælling af medlemmer 3. Bestyrelsens årsberetning aflægges 4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 5. Foreningens fremtid: a. Handleplan b. Budget 6. Indkomne forslag 7. Kontingent 8. Valg af bestyrelse: a. Formand (hvert år) Daniel Vest på valg b. Næstformand (lige år) John Z. Jessen på valg c. 1. bestyrelsesmedlem (ulige år) Iben Kiel ikke på valg d. 2. bestyrelsesmedlem (lige år) Kim Aarosiin på valg e. 3. bestyrelsesmedlem (ulige år) Tine Lind ikke på valg f. 1. og 2. suppleanter (hvert år) Birgitte Vejbæk Kevin Thune 10. Valg af revisorer: a. Statsautoriseret revisor / registreret revisor b. 2 folkevalgte revisor Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før den 3. marts Brevet sendes til Fredericia Tegnsprogsforening Egeskovvej Fredericia. Husk dato og underskrift! Der er bestilt stemmetolk.!!! HUSK at medbringe dit medlemskort!!! FTSF er vært for kaffebord ca. kl. 15:00. Fællesspisning ca. kl. 18:00. Af hensyn til antal af kaffebord og middag bedes I skrive på tilmeldingskupon. 2 Bestyrelsen

3 Årsberetning fra bestyrelsen v/ Daniel Vest Æresmedlemmer Dødsfald 1978 Poul Jensen Arne Pedersen 1993 Edith Pedersen Kurt Ib Rasmussen 2003 Bent Ove Christensen Elly Peulecke 2003 Knud Pedersen Jytte Else Pedersen Medlemsstatus pr Aktive medlemmer 230 Heraf nye medlemmer 0 Forord Året 2011 har været et år med mange ændringer i Fredericia Tegnsprogsforening, blandt andet har vi haft ordinær generalforsamling og 2 ekstra ordinære generalforsamlinger. Ved den sidste ekstra ordinære generalforsamling, mandag d. 24. oktober 2011, blev der valgt en ny bestyrelse. Vores første opgave var at skabe ro og tillid mellem medlemmerne og bestyrelsen. Omstruktureringen Omstruktureringen betød, at Daniel Vest vendte tilbage til formandsposten og et par nye ansigter dukkede op i bestyrelsen; John Z. Jessen og Tine Lind. Iben Kiel og Kim Aarosiin stillede op til bestyrelsen igen. Ved første bestyrelsesmøde blev vi enige om arbejdsopgavernes fordeling. Daniel Vest og John Z. Jessen påtog sig at have primær fokus på Syddansk Tolkeservice og en del af økonomien. Ellers har bestyrelsesarbejdet været fordelt rundt mellem bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet Der har været svært at komme i gang med diverse opgaver for den nye bestyrelse på grund af bestyrelsesskiftet midt i perioden. Vi har arbejdet med mange forskellige sager blandt andet foreningens økonomi og Syddansk Tolkeservice. Bestyrelsen har deltaget i forskellige interne og eksterne møder som har med foreningen at gøre. Syddansk Tolkeservice Det er med stor beklagelse, at det endte med den beslutning, at Syddansk Tolkeservice lukkede d. 31. december Det har været en meget svær beslutning for vi ville gøre alt for at give de bedste muligheder for medarbejderne fremover. Medarbejderne og bestyrelsen indgik i en aftale med Tolkecenter Danmark A/S, at medarbejderne fra Syddansk Tolkeservice blev overtaget af Tolkecenter Danmark A/S, en undtagelse er Heidi Erza Heidi indgik ikke i aftalen, idet Tolkecenter Danmark A/S har egen regnskabsafdeling i København. Ulla Knærkegaard har stadig barselsorlov og vi har opsagt hendes stilling pr. 29. februar Heidi Ezra er fortsat ansat i FTSF til at administrere ejendommens økonomi samt udlejning. 3

4 Bestyrelsen har sagt farvel til 5 medarbejdere og ønsker dem held og lykke fremover. Vi har også sagt farvel til Pia Rosenberg, Louise Lundy og Lisabella Mose Jeppesen som opsagde deres stillinger på grund af samarbejdsvanskeligheder med den daværende bestyrelse. Afslutning Jeg vil gerne takke alle, som frivilligt har hjulpet til i Tegnsprogsforeningen samt medlemmer og andre udefrakommende for det behagelige og spændende samarbejde. Og så en stor TAK til samtlige udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for Fredericia Tegnsprogsforening, der alle har bidraget til, at der hele tiden har været liv i foreningen. Tak for et hårdt, men spændende år og en særlig tak til alle sekretariatsmedarbejdere for godt samarbejde. En særlig stor tak til Milada Kaspersen, fordi hun frivilligt påtager sig arbejdet uden at få noget for det. Iben Kiel ønsker at træde tilbage til generalforsamlingen, da hun skal på barsel. Længe leve FTSF! Årsberetninger fra udvalgene Aktivitetsudvalget v/ Tine Maretti Vest Vi havde et godt år med forskellige arrangementer, hvor vi startede på et nyt år med en debat aften om DDL s kontingent. Det gik rigtig godt. Vi havde 18 forskellige arrangementer i hele år 2011, hvor vi blandt andet var på tre ture uden for huset, det var rigtig godt. Vi besøgte blandt andet Planetarium ved Jels, Tur til Skive og se Militær, de havde nemlig åbent hus og årets jule tur til København. Håber der kommer flere ture ud af huset i år Vi havde også nogle gode foredrag, arrangementer og debat møde f.eks. mini banko, quiz aften og julefrokost m.m. I år 2011 havde vi holdt to udvalgsmøder. Bankoudvalget v/ Arne Christensen Bankospil palmesøndag 2011, der kom ca personer. Julebanko, vi prøvede med nyt lokale, at holde banko i klublokale med tal på begge væg. Det fungerede godt. Men vi var uheldige med vejret, der var slem stormvejr den dag, så der kom ca. 33 personer til banko hvilket medførte, at vi fik stort underskud den dag. Bladudvalget v/ John Z. Jessen Det er blevet besluttet at nedlægge bladudvalget dette sker, fordi bladudgivelse i FTSF regi er forbundet med en række store omkostninger til trykning, til porto samt ikke mindst til redigering af indhold. Endvidere synes det ikke at have været et savn blandt medlemmerne, at bladet ikke udkommer. 4

5 Derfor har bestyrelsen besluttet at nedlægge bladudvalget og udgivelsen af nyhedsbladet. Der vil fremover ske en styrkelse af hjemmesiden endvidere vil der blive opsat skærme i forbindelse med kontoret og i foreningslokalet, der kan informere medlemmerne om fremtidige tiltag og aktiviteter i foreningen. Caféudvalget v/ Nikolaj Seemann Året har været travlt med flere arrangementer og 3U har været med ind og købe drikkevarer her hos os. Det har været lettere for dem. Vi har hjulpet dem i baren og stået som vagt. Året har været spændende og jeg har fået en fast medhjælper her den sidste tid; Majed Adeli. Jeg vil gerne sige stort tak til Tommy Andersen for hans hjælp med drikkevarer ned i kælderen plus de tomme kasser. Plus stort tak til Daniel Vest, også en kæmpe stor tak til Milada Kaspersen, Tommy Andersen, Kim Aarosiin, Jørgen Siig og Majed Adeli. Vi har netcafé hver anden onsdag, i ulige uger. Medlemmerne skiftes til at give kage. Nogle vælger at se tv, være ved computer eller snakke sammen med andre. Indimellem sker det, at FTSF må overtage netcafé aften på grund af foredrag, men når foredrag er færdig, så kan medlemmerne gøre hvad de vil i netcaféen. Ejendomsudvalget v/ leder Dennis Brink Året 2011 er gået fint. Der er sket lidt renovering i lejligheder, vi har haft 4 fraflytninger og lavet nyt køkken i en af lejlighederne, malet 4 lejligheder, lagt nyt trægulv i en af lejlighederne på grund af fugt i gulvet det blev lidt dyrere end vi havde regnet med. Vi har fået slebet gulv samt lakeret det i klublokalet, sat to ekstra borde i klublokalet, fået skiftet 4 små kant borde ud til et stort rundt bord ved baren. Vi har ansat en ny pedel, Tommy Andersen, han arbejder her i huset 3 gange om ugen, det går fint med ham og vi er tilfreds med ham. Vi har holdt ejendomsudvalgsmøde et par møder i 2011, ejendomsudvalget består af Dennis Brink, Erik Thomsen, Kjartan Kollstein, Arne Christensen, Dorith Bloss Christensen, John Z. Jessen, Kim Aarosiin og Daniel Vest. Familieudvalget v/ Tine Maretti Vest Vi havde arrangeret 6 forskellige arrangementer, blandt andet nytår hygge med bowling efterfølgende fælles spisning og film hygge. Det syntes børn var rigtig hyggeligt. Vi arrangerede også fastelavn, børneloppe marked og juletræsfest. Det var nogle rigtig hyggelige dage. I år 2011 havde vi holdt to udvalgsmøder. Historisk udvalg v/ Daniel Vest 2011 har været et meget stille år, der er ikke sket noget. Hjemmesideudvalget v/ Daniel Vest Hjemmeside har kørt som det er nu med små ændringer. Det nyeste er, at vi er begyndt med at sende nyhedsbreve via hjemmeside. Det er gået rigtig godt. Vi arbejder meget på at få den til at køre bedre med flere oplysninger. Vi har ikke haft nogen udvalgsmøder sidste år. 5

6 FTSF kiosk v/ Bent Ove Christensen Kiosk har åben hver mandag, onsdag og torsdag kl til Det gik fint resultat i Jeg vil sige mange tak til Olof som han havde hjulpet mig meget i Ungdomsudvalget v/ Iben Kiel I år har der været et par arrangementer. Vi havde planlagt fastelavnsfest, men på grund af for få tilmeldte lavede vi det om til klubaften. I april blev der arrangeret påskefest, hvor der var præmie til bedst udklædte. I september var der Høstfest, det var en god aften, 50 unge deltog og gjorde det til en god aften. Men klimaksen var Oktoberfesten, næsten 100 unge fra nær og fjern kom og deltog i festen, det var en aften med succes. Vi havde lejet et fadølsanlæg og rigtige 1 liters oktoberglas. I starten af oktober deltog Kevin Thune og jeg i et klubmøde sammen med DDU og de andre ungdomsklubber i København, hvor der blev snakket om bl.a. fælles arrangementer, samarbejde, fremtiden osv. I løbet af året har der været snak og møder med DDU om 3U skulle blive selvstændig igen, den 12. november 2011 var der stiftende generalforsamling og en ny bestyrelse blev fundet. Jeg vil gerne sige tak til Kevin Thune, Troels Nielsen, Heidi Riis, Nick Gaba og Mersiha Hasecic for et godt samarbejde. Årsberetninger fra afdelinger: Tegnsprog CI v/ Tine Maretti Vest Vi har oprettet en ny afdeling, nemlig Tegnsprog CI, som er gået flot med gennemsnit 15 personer hver gang. Vi havde arrangerede 4 datoer første gang i februar 2011 hvor vi havde debat dag om ideer om hvad vi skulle og hvad de ville høre. Samt var det også mere sociale samvær. En rigtig hyggelig dag. Anden gang havde vi tale høre pædagog Mette Møller, hvor hun fortalte om CI, vi så også bland anden video om hvordan de placerede en CI elektrode bag øret. Rigtig spændende foredrag. Tredje gang måtte vi aflyse pga. få tilmelding. Inden julen holdte vi julehygge med pakke leg. En super hyggelig dag!! Vi holdte kun møde en gang og resten over mail eller oovoo. Whistklubben v/ Kjartan Kollstein Whistklubben gennemførte ved den første aften i jan uden 2 bestyrelsens medlemmer pga. Thailand, gik godt. Årets bedste spiller: Edith Møller, derefter Erik Nørregaard nr. 2 og nr. 3 gik til Karsten Nielsen, tillykke med dem. I april ønskede bestyrelsen om 3 runde med spil i stedet for 2 runde, godkendt af medlemmer. I maj holdt Danske Døves Whistunion i Herning et møde om et nyt valg om en ny formand, for tidl. Ole Hansen ønskede at gå af. Den nye formand blev udpeget til Jonas Espensen. 6

7 Samme dag spillede tilmeldte spillere whist, en ny rekord med point på , vandt Karsten Bakmann, flot. Holdet vandt Fredericia 1. hold og modtog pengepræmier. Århus Whistunion arrangerede d. 1. okt. til spil, 6 spillere fra Fa. deltog. Bent Pedersen snuppede den 1. præmie og Grethe Dohm nr., også et hold fra Fa. vandt. Den 29. okt. i KBHN snuppede 1.- og 2. hold fra Fa. med gode gevinster med hjem. Whistklubben holdt en lille julefrokost den 15. dec. og uddelte til årets bedste for Altså Bent Pedersen med point og nr. 2. Karsten Nielsen med p. og Kjartan Kollstein med p. Whistklubben holder en stor 50 års jubilæumsfest den 12. maj 2012 i Tegnsprogshuset. Vær med til whist spil, derefter en festmiddag. Billeder fra sidste års generalforsamling og fællesspisning 7

8 Fællesspisning efter generalforsamlingen Så skal vi atter arrangere fællesspisning efter generalforsamlingen, det har været utroligt hyggeligt de forrige år, så vi gentager succesen. Der serveres buffet, som består af: Urtemarineret skinke Helstegt cuvette med provancekrydderi Kalkunbryst stegt med citron og peber Rosastegt oksefilet Salatfad Tomatsalat med løg og olie-eddike dressing Flødekartofler med løg og parmesan Pastasalat med persille pesto og radicchio salat Drikkevarer: én gratis øl eller et glas vin eller sodavand til middagen. FTSF medlemmer: Ikke medlemmer: 150,00 kr. 250,00 kr. Sodavand, øl og vin kan købes. Bemærk: På grund af generalforsamlingen foregår i festsalen, er der begrænset antal til spisning, så max 70 personer i klublokalet. Vi håber på jeres forståelse! Tilmelding og betaling For at være med til spisning skal du have betalt ved tilmeldingen. Betaling og tilmelding kan ske på foreningsaften eller netbank til Middelfart Sparekasse, reg. nr.: 0757 og konto nr.: med angivelse af fulde navn og GF2012. Man kan se deltagerlisten på men kun hvis man har betalt! Tilmeldingskupon er vedlagt. Sidste frist for betaling og tilmelding: På glædeligt gensyn den 17. marts

9 Tilmeldingskupon Generalforsamling og fællesspisning NAVN NAVN NAVN Sæt kryds Medlem af FTSF Ikke-medlem af FTSF Eftermiddagskaffe Fællesspisning Diabetiker Trappetjener (*) (*) Tilbydes til de kørestolsbrugere der ikke kan komme op af trapperne. Sendes eller afleveres tilmeldingskupon til Fredericia Tegnsprogsforening Egeskovvej Fredericia Sidste frist for betaling og tilmelding: !!! TILMELDING ER BINDENDE!!! 9

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening.

Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening. Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening. Aalborg Tegnsprogsforeningens ordinær generalforsamling Lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13.00 Årsberetninger og årsregnskaber for året 2013 Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 3 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 02.03.2011 kl.19:00 Netcafe Søndag den 06.03.2011 kl.14.00 Familiedag: Fastelavn Onsdag den 09.03.2011 kl.19.00 Foredrag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14 FARRE fælles NYT Nr. 4 28. årgang år 2013/14 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther,

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere