Generalforsamlingsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsbladet"

Transkript

1 Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles frokost før generalforsamlingen, læs mere om dette i bladet. Generalforsamlingen finder sted i Tegnsprogshuset Egeskovvej Fredericia Læs mere om generalforsamlingen i dette blad. Indhold s. 2 Indkaldelse til generalforsamling s. 3-7 Årsberetninger s. 9 Fælles frokost s. 10 Tilmelding til generalforsamlingen og frokost

2 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til generalforsamling i festsalen på 1. sal i Tegnsprogshuset. Dørene åbnes kl Dagsorden iflg. vedtægterne: Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 1. Valg af: a. Dirigent b. Referent c. Bisidder d. 3 stemmetællere 2. Optælling af medlemmer 3. Bestyrelsens årsberetning aflægges 4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af arbejdsplan 6. Budget fremlægges til orientering 7. Behandling af forslag 8. Valg af bestyrelse: a. Formand (hvert år) Tine Lind hvert år (genopstiller ikke) b. Næstform./ejendomsl (lige år) Daniel Vest ikke på valg c. Kasserer (ulige år) Kim L. Christensen på valg d. Café leder (hvert år) Jesper Fløe ikke på valg e. Kulturleder (hvert år) Lis Jepsen på valg f. 2 suppleanter (hvert år) Tine M. Vest hvert år Troels Nielsen 8. Valg af revisorer: a. Statsautoriseret revisor (hvert år) BRANDT hvert år Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før senest den 7. marts Brevet sendes til Fredericia Tegnsprogsforening Egeskovvej Fredericia. Husk dato og underskrift! Der er bestilt stemmetolk.!!! HUSK at medbringe dit medlemskort!!! FTSF er vært for kaffebord ca. kl. 15:00. Vi gør opmærksom på, at generalforsamlingen foregår på 1. sal i Tegnsprogshuset og der vil ikke være video konference, derfor skal kørestolsbrugere selv sørge for trappetjener!! 2

3 Årsberetning fra bestyrelsen v/ Tine Lind & Daniel Vest Æresmedlemmer Dødsfald 1993 Edith Pedersen Henrik Dohm 2003 Bent Ove Christensen Knud Vallebo Olsen 2003 Knud Pedersen Ove Krejbjerg Kirsten Marie Sørensen Åsa Rasmussen John Olsen Medlemsstatus pr Aktive medlemmer 244 Forord Den 15. marts 2014 skete et formandsskifte i foreningen, Tine Lind overtog formandsposten efter Daniel Vest, der ønskede at stoppe efter flere år som formand. Daniel Vest fortsatte dog i bestyrelsen som næstformand og ejendomsleder. Desværre måtte Tine Lind sygemelde sig som formand i september 2014 og er det fortsat, derfor ønsker hun ikke at genopstille som formand til generalforsamlingen. Daniel Vest har varetaget formandsposten siden september Bestyrelsen har været rigtig gode til at hjælpe hinanden og været samarbejdsvillige i situationen, at vi mangler Tine Lind. Tirsdag den 13. maj 2014 er ikke bare en almindelig tirsdag i året 2014, det var tirsdagen hvor dansk tegnsprog blev anerkendt, en vældig stor dag for alle danske tegnsprogsbrugere. I FTSF fejrede vi også dagen med at have åbent for alle interesserede, hvor der var lidt godt til ganen og maven, der var live streaming fra København af en mindeværdig dag, som ikke vil blive glemt i vores minder. Desværre måtte kiosken på Ulleruphus lukke pr , da det ikke lykkedes os at finde nye frivillige til at drive kiosken videre. Bestyrelsen vil gerne takke Bent Ove Christensen og Olof Trabjerg for deres store, frivillige arbejde i kiosken. Generalforsamling Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt den 15. marts 2014 i auditoriet på Center for høretab. Omkring 80 personer heraf 66 aktive medlemmer mødte op. Her dirigerede Christian Høybye godt og roligt gennem dagen. Det blev vedtaget, at vi reducerede bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer og 2 suppleanter. Tine Lind blev nyvalgt som formand, Daniel Vest blev nyvalgt som næstformand og ejendomsleder, Kim L. Christensen blev genvalgt som kasserer, Jesper Fløe Kiel blev genvalgt som caféleder, Lis Jepsen blev nyvalgt som kulturleder, Tine M. Vest og Troels Nielsen blev valgt som suppleanter. Foreningen og ejendommens administration Bestyrelsen har i 2014 varetaget ejendomsadministrationen om onsdagen som vi startede op på i 2013 og det har været vellykket. Bestyrelsen vil gerne fortsætte med dette, da det ikke kun handler om ejendommen, udlejning, men også om medlemsservice, at medlemmerne har mulighed for at kigge forbi og få en snak med de ansvarlige om forskellige ting i foreningen. 3

4 Kreative dage Successen med kreative dage fortsatte i hele 2014, hver anden onsdag møder der glade kvinder og mænd op til kreative eftermiddage/aftener. Der bliver snakket, hygget, lavet kreative ting. Endnu en gang tak til de medlemmer, som har været med til at skabe kreative dage til nogle dejlige dage. Kreative dage kører på medlemmernes eget initiativ. Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsessamarbejdet fungerer godt, dog kan man altid gøre en bedre indsats på nogle områder. Inden vi konstituerede bestyrelsen, fik vi alle mulighed for at præsentere os under mødet. Derefter blev foreningens vedtægter gennemgået kort og forretningsordenen gennemgået lidt mere detaljeret samt opgavefordeling. Vores korrespondance har fungeret rigtigt godt, iflg. forretningsordenen er der 2 dages frist på svar det har fungeret rigtigt godt, det har også betydet at vi har taget nogle beslutninger via mail og sparet tid under HB møder. Et nyt tiltag besluttet i november 2014 gør, at vi nu bruger en lukket gruppe i Facebook til at drøfte forskellige ting og sager, dette fungerer også meget godt, om end lidt mere optimalt end på mail. Facebook er det moderne tiltag i det elektroniske verden, med et like kan man hurtigt finde ud af, om vedkommende er enig eller ej. Med en meget struktureret og afklaret strategi har bestyrelsen fungeret godt i Bestyrelsen har haft megen fokus på renoveringsprojektet, dog er det mest ejendomsudvalget, der har knoklet med emnet. Bestyrelsen er hele tiden fokuseret på, at medlemsservicen skal være høj og optimal, men indimellem støder vi ind i forhindringer, hvis man har brug for hjælp/svar et andet sted fra og det ikke kommer hurtigt. Bestyrelsen har haft 8 møder i årets løb. Frivilligfest Gennem nogle år har vi arrangeret frivillig fest, hvor de frivillige i FTSF bliver inviteret til middag i byen. I 2014 afholdt vi igen frivillig fest med en god middag i byen og socialt samvær. Afslutning Jeg vil gerne takke alle, som frivilligt har hjulpet til i Tegnsprogsforeningen samt medlemmer og andre udefrakommende for det behagelige og spændende samarbejde. Og så et stort TAK til samtlige udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for Fredericia Tegnsprogsforening, der alle har bidraget til, at der hele tiden har været liv i foreningen. Tak for et spændende år og en særlig tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde. Og ikke mindst et stort tak til vores servicepersonale, Tommy Andersen, Kristina Krotneva og Milada Kaspersen, der passer vores ejendom. Vi udleverer årsregnskab på papir, hvis man beder om det, men vi sender det ikke med post. Årsregnskabet kommer på hjemmesiden, så snart vi får det retur af revisoren. Længe leve FTSF! 4

5 Årsberetninger fra udvalgene Caféudvalget v/ leder Jesper Fløe Kiel Cafeudvalget har haft et godt år i Jeg har valgt Nikolaj Seemann som min højre hånd, dvs. han kan hjælpe mig med nogle ting, så jeg ikke står alene med det hele. Det har fungeret godt, tak til Nikolaj Seemann. Jeg tænker hele tiden på at lave en rød tråd i caféen; komme med nye ideer, nye varer og tænke hvad er caféens fremtid? Caféudvalget har i 2014 haft 5 møder. Til møderne har vi bl.a. snakket om temaer for fredags café, vi har haft bl.a. Ga-jol aften, Halloween, fredag d. 13., J-dag og vi fortsætter i 2015 med temaer for fredags café, vi oplever at der kommer flere personer til fredags café, når der er tema derfor ønsker vi at fortsætte med tema fredage. Juni 2014 havde vi sommergrill i samarbejde med foreningen, en dejlig dag der varede fra kl med god mad, godt vejr og glade gæster. Alle er velkomne til fredags café. Onsdags holdet under onsdags café gør også et godt arbejde, de har medbestemmelse ved at være med til at planlægge deres vagter. Drikkevare salget svinger meget, nogle dage bedre end andre. Vi får god hjælp af pedellen Tommy Andersen, han hjælper os med at fylde køleskabet op med drikkevarer og aflevere de tomme dåser og flasker, stort tak til Tommy Andersen. Juli 2014 blev der lavet nogle ændringer i caféen, vi har nu ny sofa, borde, væggene er blevet forfrisket med maling, ny bar og der var indvielse i august 2014 med mange medlemmer og gæster til stede, en dejlig dag med god stemning. En af vores faste store fredags cafés dag er J-dag den første fredag i november, som altid er det en succesfuld dag med mange gæster og mange øl langet over bardisken. Nikolaj Seemann og jeg har haft fokus på at forbedre caféudvalgets økonomi og det ser positivt ud nu, dejligt. Vi har også fået indført Mobilepay og Swipp, et tilbud som mange bruger. Til sidst skal der lyde et stort tak til de frivillige i caféudvalget; Majed Adeli, Jan Winther, Rosa Rolighed, Nikolaj Seemann, Klaus Ullum Pedersen, Bent Ove Christensen, Jørgen Siig, Kim L. Christensen og Daniel Vest. Ejendomsudvalget v/ leder Daniel Vest Efter jeg blev valgt som ejendomsleder for Tegnsprogshuset har jeg udskiftet folk i udvalget, da det kræver jo dygtighed at sidde i udvalget i forbindelse med renoveringsprojektet og lign. opgaver i Tegnsprogshuset. Ejendomsudvalget har i 2014 haft megen fokus på et projekt der hedder Fremtiden for Tegnsprogshuset. Vi har et par gange fremlagt vores projekt på medlemsmøder, hvor vi havde en god diskussion om renoveringer. Tak til medlemmerne for diskussionerne. Uden jer, så ved vi ikke hvilken retning vi skal gå. Sommer 2014 havde vi haft travlt med både håndværkerdag og hovedrengøringsdag. Det var planlagt at håndværkerdag skulle tage en hel weekend, men endte med næsten op til 2 uger for at lave nogle ting i Tegnsprogshuset. Specielt hvor vi har brugt MEGET tid på at lave en FLOT café / hjørnesofa som medlemmerne synes godt om. En stor tak til de frivillige for deres indsats for, at håndværkerarbejdet i caféen kunne udføres. Tak til Jesper Fløe Kiel, Nikolaj Seemann, Jørgen Siig, Jesper Duus Nielsen, Kent Pedersen, Kevin Thune, Erik Thomsen, Bent Ove Christensen, Tine Lind, Henrik Lind, Tommy Andersen, Kristina Krotneva, Kim L. Christensen, Lorenz Herbst, Milada Kaspersen, Lotte Lyngø Nielsen, Troels Nielsen. Også tak til min 4 kære børn som har hjulpet en del i Tegnsprogshuset. 5

6 Og ikke mindst stor tak til de frivillige for deres indsats for at gøre rent i Tegnsprogshuset. Tak til Jørgen Siig, Lorenz Herbst, Lena B. Christensen, Jette Thomasen, Nikolaj Seemann, Rosa Rolighed, Jutta N. Andersen, Lene Miltersen, Bent Ove Christensen, Dorthe E. Christensen, Klaus Kristensen og Dorith Bloss Christensen. FTSF har haft en god stabilitet med lejlighederne på Egeskovvej og Nørrebrogade i Dog har der været nogle udfordringer for os med erhvervslokalet, fx hvor de ikke har overholdt vores aftale bl.a. betale til huslejen. Vi har måttet kontakte vores ejendoms advokat for at hjælpe med sagen. Ejendomsudvalget har haft 8 møder og 1 beboermøde i TAK til udvalgsmedlemmerne: John Z. Jessen, Erik Thomsen, Arne Christensen og Jørgen Siig (beboerrepræsentant). Kulturudvalget v/ leder Lis Jepsen Bankoudvalget: Vi har holdt påske- og julebanko. Ved julebanko kom der over 100 personer, flot fremmøde. Stort tak til Bent O. Christensen, Jørgen Siig, Lorenz Herbst, Kim L. Christensen, Dorith B. Christensen og Jutta N. Andersen. Kulturudvalget: I løbet af året 2014 havde vi mindst 7 foredrag og ca. 10 arrangementer. Alle blev gennemført bortset fra busturen til Tønder samt foredraget af Bo Hårdell, som blev flyttet til januar Vi var også ude af huset hvor vi besøgte Børkop Vandmølle, vandretur med John Z. Jessen og Hudplejen v. Vestcentrets Apotek. Stort tak til udvalgsmedlemmerne: Dorith B. Christensen og Jutta N. Andersen Festudvalg v/ Daniel Vest I 2014 har vi afholdt to arrangementer; sommergrill i samarbejde med Fredags Café og julefrokosten. Et stort tak til de frivillige for deres indsats for, at arrangementerne kunne gennemføres; tak til Jesper Fløe, Nikolaj Seemann, Majed Adeli, Dorith Bloss Christensen, Dorthe E. Christensen, Jutta N. Andersen og Kim L. Christensen. FTSF kiosk v/ leder Bent Ove Christensen Det gik fint, men ikke det samme som sidste år, da salget blev mindre. Jeg vil sige stor tak til Olaf Trabjerg som havde hjulpet mig. Kiosken blev lukket pr på grund af manglende frivillig hjælpere! Historisk udvalg v/ Daniel Vest 2014 har været et meget stille år, der er ikke sket noget bemærkelsesværdigt. Medieudvalg v/ bestyrelsen Hjemmeside & Facebook: Hjemmesiden bliver løbende opdateret, nyhedsbreve bliver lagt på hjemmesiden og nyhedsbreve bliver linket på Facebook. Nyhedsbrev: Vi udsender nyhedsbreve elektronisk ca. 1 gang om måneden. Alle arrangementer i foreningen bliver sendt ud pr. nyhedsbrev. 6

7 IT projekt: IT projektet har stået lidt stille i 2014, det var bestyrelsens hensigt, at projektet skulle komme op at køre i 2014, men der har været andre ting som har krævet bestyrelsens ressourcer. Men der er investeret i diverse nye ting og der satses på, at projektet kommer op at køre i Medlemsudvalg v/ leder Tine M. Vest Bestyrelsen har oprettet et nyt udvalg i april 2014, hvor udvalget skal foretage opgaver for bestyrelsen inden for medlemsområdet. Vi har fået nyt web-medlemskartotek system, der har vi brugt meget tid på at overføre alle medlemmer over fra den gamle Excel medlemsliste. Det betyder, at vi får det lettere ved at oprette nye medlemmer i vores nye system. Udvalget består af Arne Christensen og undertegnede. Årsberetninger fra afdelinger: Tegnsprog CI v/ leder Tine Maretti Vest Vi har ikke haft noget op at køre, da der ikke var nogen motivation til at arrangere forskellige arrangementer. Den er pt. lagt på hylden. Fremad v/ leder Kim L. Christensen En stor succes i 2014 var arrangementet om en gåtur hver anden søndag fra april til august til forskellige steder bl.a. område ved Madsby park, Volden, Østerstrand, FredericiaC, Hindsgavl, Halvøen i Middelfart osv. Tak til Lena Brandt Christensen og Rosa Rolighed for deres indsats. Det ser ud til, at vi ikke videresælger svømme billetter mere i år til familiesvømning om lørdagen, fordi næsten ingen købte billetter i Medlemmer ønsker gymnastik, en del af medlemmerne har fundet et sted at holde gymnastik og sammen med Rosa Rolighed, som repræsentant for Fremad, har de været ude og se stedet og herefter sagde de ja tak til stedets lokaler. Vi starter op i det nye år med gymnastik. Jeg ser frem til endnu et succesfuldt år. The Soldiers v/ leder Troels Nielsen The Soldiers er en ungdomsklub fra år og vi har et udvalg som består af Troels Nielsen som er leder, Nick Gaba som er næst leder, Jesper Fløe Kiel og Daniel Vest er vores rådgivere/samarbejdspartnere som holder øje med os, om alt går som det skal være samt give gode råd. Kim Larsen Christensen er vores bogfører og kasserer. The Soldiers blev oprettet den og siden har vi haft 2 arrangementer, heri blandt oktober fest og julefrokost for de unge mennesker. Til oktober festen kom der 74 personer til festen og der havde vi en ægte oktober fest med træstub og gode øl og godt socialt samvær. Til julefrokosten kom der i alt 36 personer og der serverede vi god mad, vi havde også pakkeleg og godt socialt samvær var der også. Vi fik også nogle unge mennesker til at være medlem af FTSF samt nogle unge er gået i tænkeboks om de vil være medlem af FTSF pga. vores 2 gode arrangementer. 7

8 The Soldiers skulle holde et arrangement i november måned, men det blev aflyst pga. vi holder arrangement den 2. lørdag i måneden, men i november måned var den 2. lørdag d. 9. november og der var Fredags Café om fredagen den 8. november. Vi har haft 5 møder gennem det halve år i 2014 og drøftet om mange ting og give hinanden gode råd og holde The Soldiers kørende. På udvalgets vegne vil vi meget gerne sige tusind, tusind tak til de frivillige som kom og hjalp os med pynt, bartender og kok. Håber de frivillige, vi har haft gennem det halve år, fortsat gerne vil hjælpe os og have det gode samarbejde. Samt vil vi også sige tusind tak til FTSF bestyrelse, at de vil bakke os op og samarbejde, vi håber på fortsat godt samarbejde i det nye år. Jeg vil også takke udvalget og kassereren, at de har holdt The Soldiers kørende og levende gennem det halve år i 2014 og håber på fortsat godt samarbejde i det nye år Whistklubben v/ leder Erik Thomsen Whistunions turnering i foråret deltager i alt i Ålborg. Whistunions turnering i efteråret deltager i alt i Århus. Trekant i Whist 12 deltager i alt i København, derefter holder vi (København, Odense og Fredericia) julefrokost, rigtig hyggelig dag. Fredericia spillere tager masse præmier med hjem fra alle steder. Klubben Vi spiller i alt 21 gange og gennemsnit 18 spiller pr. kamp. 8

9 Fælles frokost før generalforsamlingen Bestyrelsen har besluttet sig for, at der i år ikke er fælles spisning efter generalforsamlingen, derimod er der mulighed for fælles frokost. Der er fælles frokost kl. 11:15. Dørene åbnes kl. 10:45. Der vil blive serveret pålægsmand med diverse pålæg på. Prisen for at være med til frokosten inkl. en øl eller sodavand: FTSF medlemmer: DDL medlemmer Ikke medlemmer: 75,00 kr. 100,00 kr. 125,00 kr. Sodavand og øl kan købes. Tilmelding og betaling Tilmelding og betaling sker via vores tilmeldingssystem på: der vil være to arrangementer opslået, den ene er til fælles frokosten og den anden er til selve generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding og betaling til frokosten: På glædeligt gensyn den 21. marts

10 Tilmeldingskupon Generalforsamling og fælles frokost NAVN NAVN NAVN Sæt kryds FTSF medlem DDL medlem Ikke-medlem Eftermiddagskaffe Fælles frokost Diabetiker Sendes eller afleveres til: Fredericia Tegnsprogsforening Egeskovvej Fredericia Kaffe og kage er gratis for alle fremmødte. Sidste frist for at tilmelde sig til generalforsamlingen:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere