Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010"

Transkript

1 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på " total" og " ", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som ""). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 22

2 Frekvenser Er du ledig? total andel Ja, jeg er ledig Nej, men jeg har været ledig i en periode inden for de seneste 6 måneder ,4 74,4 74, ,6 25,6 100,0 100,0 Har du modtaget dagpenge fra en A-kasse inden for det seneste halve år? (Sygedagpenge og feriedagpenge skal ikke medregnes) total andel Ja Nej, jeg har modtaget kontanthjælp eller lign. Nej, jeg har ikke modtaget nogen form for ledighedsydelse ,7 58,7 58, ,4 15,4 74,1 25,9 100,0 100,0 Hvor længe har du været ledig/var du ledig, inden for det seneste år? total andel Under en måned 1-3 måneder 3-9 måneder Over 9 måneder 25 3,7 5,0 5, ,1 19,0 24, ,3 32,7 56, ,1 43,3 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 22

3 Frekvenser Hvor let eller svært er det/var det for dig at finde et job? total andel Meget let Let Svært Meget svært 13 1,9 2,6 2,6 26 3,8 5,2 7,8 46 6,8 9,2 17, ,2 29,9 46, ,8 44,3 91,2 44 6,5 8,8 100,0 I hvilken grad oplever/oplevede du, at jobcentret hjælper/hjalp dig med at finde job? total andel I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 10 1,5 2,0 2,0 50 7,4 10,0 12, ,2 23,2 35, ,6 56,1 91,2 44 6,5 8,8 100,0 Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Er du blevet indkaldt til den lovbestemte jobsamtale? Analyse Danmark A/S Side 3 af 22

4 Frekvenser total andel Ja Nej, men har tidligere i mit seneste ledighedsforløb været til jobsamtale el. kontaktsamtale Nej, jeg har ikke været indkaldt til jobsamtale /husker ikke ,3 69,3 69,3 37 5,5 7,4 76, ,5 19,6 96,2 19 2,8 3,8 100,0 Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Har du været til den lovbestemte jobsamtale? total andel Ja Nej, men har tidligere i mit seneste ledighedsforløb været til jobsamtale el. kontaktsamtale Nej, jeg har ikke været til jobsamtale /husker ikke ,0 87,6 87,6 6,9 1,7 89,3 31 4,6 8,9 98,3 6,9 1,7 100, ,3 100, ,7 Analyse Danmark A/S Side 4 af 22

5 Frekvenser Hvad blev du i forbindelse med jobsamtalen/jobsamtalerne præsenteret for? (Gerne flere svar) En eller flere forskellige elektroniske jobdatabaser Et eller flere jobopslag, som Jobcentret mente ville have interesse for mig Et navn, adresse eller telefonnummer på en virksomhed som manglede folk Et konkret job, som jeg skulle søge Ingen af disse ,1% 36 11,8% 7 2,3% 17 5,6% ,9% ,8% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Hvor mange stillinger er du blevet/blev du præsenteret for af jobcentret den seneste måned/sidste måned af din ledighedsperiode? total andel Ingen Over 20 /husker ikke ,7 79,2 79,2 27 4,0 5,4 84,6 33 4,9 6,6 91,2 9 1,3 1,8 93,0 6,9 1,2 94,2 5,7 1,0 95,2 24 3,6 4,8 100,0 Finder du generelt set de(n) stilling(er), som jobcentret har tilbudt, relevante for dig? Analyse Danmark A/S Side 5 af 22

6 Frekvenser total andel Ja, de fleste Nej, de færreste /husker ikke 29 4,3 27,9 27,9 56 8,3 53,8 81,7 19 2,8 18,3 100, ,4 100, ,6 Analyse Danmark A/S Side 6 af 22

7 Frekvenser Hvordan vurderer du samlet kvaliteten af jobcentrets indsats? total andel Meget dårlig Dårlig Hverken god eller dårlig God Meget god Har ikke grundlag for at svare ,3 30,1 30, ,6 22,4 52, ,0 24,4 76,8 33 4,9 6,6 83,4 15 2,2 3,0 86, ,1 13,6 100,0 Hvorfor mener du, at kvaliteten af jobcentrets indsats har været dårlig? (Gerne flere svar) Jobcentret tilbød mig ingen relevante job Personalet i Jobcentret levede ikke op til mine forventninger Jeg fik en utilstrækkelig individuel vejledning Jobcentret tilbød mig ingen relevant uddannelse De aktiveringstilbud, jeg fik, var for ringe Jobcentret overholdt ikke deres aftaler Andet ,8% ,7% ,4% ,8% 82 31,2% 40 15,2% 33 12,5% ,6% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Analyse Danmark A/S Side 7 af 22

8 Frekvenser Hvor mange job har du søgt/søgte du inden for den seneste måned/sidste måned af dit ledighedsforløb? total andel Ingen Flere end 50 /husker ikke 69 10,2 13,8 13, ,1 20,4 34, ,2 31,3 65, ,2 19,2 84,6 35 5,2 7,0 91,6 26 3,8 5,2 96,8 16 2,4 3,2 100,0 Er du via din kommunes jobcenter blevet tilbudt job eller aktivering uden for din kommune? total andel Ja Nej 42 6,2 8,4 8, ,3 89,4 97,8 11 1,6 2,2 100,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker tillidsvækkende" Analyse Danmark A/S Side 8 af 22

9 Frekvenser total andel Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 21 3,1 4,2 4,2 59 8,7 11,8 16, ,2 20,6 36, ,2 19,2 55, ,9 33,5 89,2 54 8,0 10,8 100,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker forvirrende" total andel Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig ,0 23,0 23, ,3 27,3 50, ,5 19,6 69,9 63 9,3 12,6 82,4 36 5,3 7,2 89,6 52 7,7 10,4 100,0 Analyse Danmark A/S Side 9 af 22

10 Frekvenser Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Man bliver sendt fra medarbejder til medarbejder" total andel Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig ,6 22,4 22, ,7 15,8 38, ,9 17,4 55,5 60 8,9 12,0 67, ,7 17,2 84, ,4 15,4 100,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der er hurtig ekspedition" total andel Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 63 9,3 12,6 12, ,5 15,6 28, ,0 24,4 52,5 61 9,0 12,2 64, ,5 21,0 85, ,7 14,4 100,0 Analyse Danmark A/S Side 10 af 22

11 Frekvenser Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der bliver lyttet til mig" total andel Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 40 5,9 8,0 8, ,6 19,8 27, ,5 21,0 48, ,9 14,8 63, ,2 23,2 86,6 67 9,9 13,4 100,0 Analyse Danmark A/S Side 11 af 22

12 Køn Er du ledig? - krydset med køn Er du ledig? - krydset med køn Ja, jeg er ledig Nej, men jeg har været ledig i en periode inden for de seneste 6 måneder ,4% ,6% ,4% 77 24,6% 96 26,4% ,6% ,0% ,0% % Har du modtaget dagpenge fra en A-kasse inden for det seneste halve år? (Sygedagpenge og feriedagpenge skal ikke medregnes) - krydset med køn Har du modtaget dagpenge fra en A-kasse inden for det seneste halve år? (Sygedagpenge og feriedagpenge skal ikke medregnes) - krydset med køn Ja Nej, jeg har modtaget kontanthjælp eller lign. Nej, jeg har ikke modtaget nogen form for ledighedsydelse ,3% ,8% ,7% 40 12,8% 64 17,6% ,4% 75 24,0% ,5% % ,0% ,0% % Hvor længe har du været ledig/var du ledig, inden for det seneste år? - krydset med køn Hvor længe har du været ledig/var du ledig, inden for det seneste år? - krydset med køn Under en måned 1-3 måneder 11 4,6% 14 5,3% 25 5,0% 46 19,3% 49 18,6% 95 19,0% Analyse Danmark A/S Side 12 af 22

13 Køn 3-9 måneder Over 9 måneder 77 32,4% 87 33,1% ,7% ,7% ,0% ,3% Hvor let eller svært er det/var det for dig at finde et job? - krydset med køn Hvor let eller svært er det/var det for dig at finde et job? - krydset med køn Meget let Let Svært Meget svært 3 1,3% 10 3,8% 13 2,6% 18 7,6% 8 3,0% 26 5,2% 26 10,9% 20 7,6% 46 9,2% 62 26,1% 88 33,5% ,9% ,1% ,8% ,3% 17 7,1% 27 10,3% 44 8,8% Analyse Danmark A/S Side 13 af 22

14 Køn I hvilken grad oplever/oplevede du, at jobcentret hjælper/hjalp dig med at finde job? - krydset med køn I hvilken grad oplever/oplevede du, at jobcentret hjælper/hjalp dig med at finde job? - krydset med køn I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 3 1,3% 7 2,7% 10 2,0% 30 12,6% 20 7,6% 50 10,0% 45 18,9% 71 27,0% ,2% ,0% ,4% ,1% 22 9,2% 22 8,4% 44 8,8% Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Er du blevet indkaldt til den lovbestemte jobsamtale? - krydset med køn Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Er du blevet indkaldt til den lovbestemte jobsamtale? - krydset med køn Ja Nej, men har tidligere i mit seneste ledighedsforløb været til jobsamtale el. kontaktsamtale Nej, jeg har ikke været indkaldt til jobsamtale /husker ikke ,4% ,3% ,3% 19 8,0% 18 6,8% 37 7,4% 44 18,5% 54 20,5% 98 19,6% 5 2,1% 14 5,3% 19 3,8% Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Har du været til den lovbestemte jobsamtale? - krydset med køn Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Har du været til den lovbestemte jobsamtale? - krydset med køn Analyse Danmark A/S Side 14 af 22

15 Køn Ifølge loven skal man efter 3 måneders ledighed til en såkaldt jobsamtale. Har du været til den lovbestemte jobsamtale? - krydset med køn Ja Nej, men har tidligere i mit seneste ledighedsforløb været til jobsamtale el. kontaktsamtale Nej, jeg har ikke været til jobsamtale /husker ikke ,4% ,9% ,6% 3 1,8% 3 1,7% 6 1,7% 12 7,1% 19 10,7% 31 8,9% 3 1,8% 3 1,7% 6 1,7% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 15 af 22

16 Køn Hvad blev du i forbindelse med jobsamtalen/jobsamtalerne præsenteret for? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvad blev du i forbindelse med jobsamtalen/jobsamtalerne præsenteret for? (Gerne flere svar) - krydset med køn En eller flere forskellige elektroniske jobdatabaser Et eller flere jobopslag, som Jobcentret mente ville have interesse for mig Et konkret job, som jeg skulle søge Et navn, adresse eller telefonnummer på en virksomhed som manglede folk Ingen af disse Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% 66 43,4% 53 34,9% ,1% 20 13,2% 16 10,5% 36 11,8% 11 7,2% 6 3,9% 17 5,6% 3 2,0% 4 2,6% 7 2,3% 75 49,3% 89 58,6% ,9% ,0% ,0% ,0% Hvor mange stillinger er du blevet/blev du præsenteret for af jobcentret den seneste måned/sidste måned af din ledighedsperiode? - krydset med køn Hvor mange stillinger er du blevet/blev du præsenteret for af jobcentret den seneste måned/sidste måned af din ledighedsperiode? - krydset med køn Ingen okt-20 Over 20 /husker ikke ,1% ,6% ,2% 7 2,9% 20 7,6% 27 5,4% 19 8,0% 14 5,3% 33 6,6% 3 1,3% 6 2,3% 9 1,8% 2,8% 4 1,5% 6 1,2% 3 1,3% 2,8% 5 1,0% 11 4,6% 13 4,9% 24 4,8% Analyse Danmark A/S Side 16 af 22

17 Køn Finder du generelt set de(n) stilling(er), som jobcentret har tilbudt, relevante for dig? - krydset med køn Finder du generelt set de(n) stilling(er), som jobcentret har tilbudt, relevante for dig? - krydset med køn Ja, de fleste Nej, de færreste /husker ikke 9 20,0% 20 33,9% 29 27,9% 30 66,7% 26 44,1% 56 53,8% 6 13,3% 13 22,0% 19 18,3% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 17 af 22

18 Køn Hvordan vurderer du samlet kvaliteten af jobcentrets indsats? - krydset med køn Hvordan vurderer du samlet kvaliteten af jobcentrets indsats? - krydset med køn Meget dårlig Dårlig Hverken god eller dårlig God Meget god Har ikke grundlag for at svare 77 32,4% 74 28,1% ,1% 56 23,5% 56 21,3% ,4% 52 21,8% 70 26,6% ,4% 15 6,3% 18 6,8% 33 6,6% 8 3,4% 7 2,7% 15 3,0% 30 12,6% 38 14,4% 68 13,6% Hvorfor mener du, at kvaliteten af jobcentrets indsats har været dårlig? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvorfor mener du, at kvaliteten af jobcentrets indsats har været dårlig? (Gerne flere svar) - krydset med køn Jobcentret tilbød mig ingen relevante job Personalet i Jobcentret levede ikke op til mine forventninger Jeg fik en utilstrækkelig individuel vejledning Jobcentret tilbød mig ingen relevant uddannelse De aktiveringstilbud, jeg fik, var for ringe Jobcentret overholdt ikke deres aftaler Andet Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% 92 69,2% 81 62,3% ,8% 68 51,1% 60 46,2% ,7% 68 51,1% 54 41,5% ,4% 63 47,4% 47 36,2% ,8% 40 30,1% 42 32,3% 82 31,2% 20 15,0% 20 15,4% 40 15,2% 14 10,5% 19 14,6% 33 12,5% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 18 af 22

19 Køn Hvor mange job har du søgt/søgte du inden for den seneste måned/sidste måned af dit ledighedsforløb? - krydset med køn Hvor mange job har du søgt/søgte du inden for den seneste måned/sidste måned af dit ledighedsforløb? - krydset med køn Ingen Flere end 50 /husker ikke 36 15,1% 33 12,5% 69 13,8% 48 20,2% 54 20,5% ,4% 72 30,3% 85 32,3% ,3% 43 18,1% 53 20,2% 96 19,2% 19 8,0% 16 6,1% 35 7,0% 17 7,1% 9 3,4% 26 5,2% 3 1,3% 13 4,9% 16 3,2% Er du via din kommunes jobcenter blevet tilbudt job eller aktivering uden for din kommune? - krydset med køn Er du via din kommunes jobcenter blevet tilbudt job eller aktivering uden for din kommune? - krydset med køn Ja Nej 20 8,4% 22 8,4% 42 8,4% ,1% ,7% ,4% 6 2,5% 5 1,9% 11 2,2% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker tillidsvækkende" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - Analyse "Indsatsen Danmark A/S virker 2010 tillidsvækkende" - krydset med køn Side 19 af 22

20 Køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker tillidsvækkende" - krydset med køn Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 11 4,6% 10 3,8% 21 4,2% 27 11,3% 32 12,2% 59 11,8% 41 17,2% 62 23,6% ,6% 44 18,5% 52 19,8% 96 19,2% 91 38,2% 77 29,3% ,5% 24 10,1% 30 11,4% 54 10,8% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker forvirrende" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Indsatsen virker forvirrende" - krydset med køn Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 53 22,3% 62 23,6% ,0% 70 29,4% 67 25,5% ,3% 43 18,1% 55 20,9% 98 19,6% 28 11,8% 35 13,3% 63 12,6% 21 8,8% 15 5,7% 36 7,2% 23 9,7% 29 11,0% 52 10,4% Analyse Danmark A/S Side 20 af 22

21 Køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Man bliver sendt fra medarbejder til medarbejder" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Man bliver sendt fra medarbejder til medarbejder" - krydset med køn Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 49 20,6% 63 24,0% ,4% 38 16,0% 41 15,6% 79 15,8% 39 16,4% 48 18,3% 87 17,4% 31 13,0% 29 11,0% 60 12,0% 49 20,6% 37 14,1% 86 17,2% 32 13,4% 45 17,1% 77 15,4% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der er hurtig ekspedition" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der er hurtig ekspedition" - krydset med køn Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 33 13,9% 30 11,4% 63 12,6% 34 14,3% 44 16,7% 78 15,6% 58 24,4% 64 24,3% ,4% 30 12,6% 31 11,8% 61 12,2% 53 22,3% 52 19,8% ,0% 30 12,6% 42 16,0% 72 14,4% Analyse Danmark A/S Side 21 af 22

22 Køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der bliver lyttet til mig" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jobcentret? - "Der bliver lyttet til mig" - krydset med køn Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 19 8,0% 21 8,0% 40 8,0% 47 19,7% 52 19,8% 99 19,8% 46 19,3% 59 22,4% ,0% 37 15,5% 37 14,1% 74 14,8% 60 25,2% 56 21,3% ,2% 29 12,2% 38 14,4% 67 13,4% Analyse Danmark A/S Side 22 af 22

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet For: Danske Arverets Advokater 01 10 2015 Side 1 af 1 Stikprøve: Danske Arverets Advokaters medlemmer respondenter: 83 Dataindsamlingsperiode: 25.06.2015 til 17.08.2015 Vægtning: Data er ikke vægtet. Om

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010 Job og prestige Ugebrevet A4 har bedt 2.155 danskere om at vurdere prestigen for 99 forskellige stillinger. Helt i bund ligger arbejdsløse, men undervisere og faglærte tillægges heller ikke høj prestige.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF Louise Kjær Mansfeldt 1 Indhold! Hovedkonklusioner! Resultater! Del 1! Digitalisering! Del 2! Overblik over arbejdsmarkedssituation! Om undersøgelsen! Baggrund og spørgeskema!

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 3.10.2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere