Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det"

Transkript

1 Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det bliver nok sidste gang da skolen snart bliver jævnet med jorden på grund af gift i bygningerne) Denne beretning er en genbrugsberetning, vi bruger de bedste udtalelser som AVS har udsendt i 2012 en almindelig beretning bliver jo kun læst af de få, og vi vil helst i kontakt med de fleste. Også meget gerne politikerne i Sorø kommune som ikke vil støtte AVS med 18 midler med begrundelsen Arbejdsskaderamte opfattes ikke nødvendigvis som socialt udsatte Slagelse kommune støtter AVS med 18 midler, hvilket vi siger tak for. Vores medlemmer støtter os og vi støtter dem. LO Midtsjælland og dele af den lokale fagbevægelse, støtter os også. Arbejdsgiverne og forsikringsselskaberne har aldrig støttet AVS. Det startede i 1981 med Malersyndromet Senere kom Jobcentersyndromet Nu frygter vi de Funktionelle lidelser, men glæder os samtidigt over at nakkesmerterne kun er noget psykisk og det kan behandles resten af livet, siger nogle forskere som støttes økonomisk af Tryg Fonden. Her i 2013 skal vi i AVS vurdere hvordan vi vil takle fremtiden. Vi er ikke i tvivl om at der altid vil være brug for Hjælp til selvhjælp 1

2 Bestyrelsen i AVS Kurt A. Nissen formand og rådgiver AVS,s repræsentant i Arbejdsmiljøudvalget hos LO Midtsjælland. Jeanne Jeppesen kasserer næstformand og rådgiver Inger Trans praktisk hjælper Berit Rask sekretær og rådgiver Merete Nielsen sekretær AVS,s repræsentant i Frivillig Forum Sorø Tina Huniche bestyrelsessuppleant Tommy Petersen bestyrelsessuppleant Otto Dræbye tilforordnet til bestyrelsen og rådgiver Ingelise Hansen tilforordnet til bestyrelsen Cafee bestyrer for AVS) Læs beretningen Det kan oplyses at AVS ca. har 50 aktive arbejdsskadesager kørende, de fleste har også en sag i deres Jobcenter. Sagerne er fordelt mellem rådgiverne, samtidigt skal de bemærkes at vi alle bruger meget tid på at besvarer spørgsmål og henvise folk til det rigtige sted, uden at vi af den grund opretter en sag (se bilag 1 fra Rådgiver Otto Dræbye) Vi bruger også en del tid på at stille spørgsmål relevante steder og tid på at rykke og vente Fra: Statsministeriet Sendt: 10. januar :51 Til: Arbejdsskadeforeningen AVS Emne: SV: E-post fra AVS i Slagelse Kære Kurt A. Nissen Det kan oplyses, at Statsministeriet g.d. har videresendt dine rykkere med henblik på besvarelse fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Med venlig hilsen Dorthe Pedersen 2

3 Se svaret fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som vi fik her i februar 2013, det er bilag 2 til beretningen. Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 7. januar :25 Til: Statsministeriet Emne: VS: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Til Statsministeriet Vil gerne have en tilbagemelding ang. om vores henvendelse er modtaget og om hvornår vi kan forvente et svar Vi har i AVS bestyrelsesmøde på fredag d hvor jeg gerne vil informere bestyrelsen. På forhånd tak Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 1. januar :40 Til: Statsminister Helle Thorning-Schmidt Emne: VS: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Hej Statsminister Vi mangler også svar fra Social- og Integrationsministeriet som vi skrev til 29. maj 2012 og siden har rykket, håber at du også tager denne klage alvorlig, ligesom vi håber du også har taget vores henvendelse af alvorlig vedr. Beskæftigelsesministeriet. Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 29. maj :06 Til: Psykolognævnet ; Dansk Psykologforening; Social- og Integrationmsministeriet ; Kommunernes Landsforening ; Lis Tribler Emne: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Fra: Arbejdsskadeforeningen - AVS Formand Kurt A. Nissen Jasminvej 7, 4200 Slagelse Tlf. mobil Mail: 3

4 Denne skrivelse er sendt til: Psykolognævnet Formanden i Dansk Psykologforening Social- og Integrationsministeriet Kommunernes Landsforening Lis Tribler Ang. Manglende klagemulighed vedrørende psykologfagligt virke samt brud på den socialpsykologiske aftale mellem KL og Dansk Psykologforening. Vi skriver til Jer for at gøre opmærksom på et hul i det sikkerhedsnet, som normalt beskytter klienter mod psykologer, som ikke lever op til de retningslinjer og anbefalinger, som er gældende for danske psykologer. Samtidig vil vi også gøre opmærksom på, at Den socialt-psykologiske aftale heller ikke er fuldt dækkende, når der er tale om psykologers virke i de tilfælde, hvor der ikke er tale om et klientforhold. Endelig håber vi, at vi via denne skrivelse kan få anvist en kompetent og uvildig klageinstans. På forhånd tak og med venlig hilsen Kurt A. Nissen formand En arbejdsskadelig Nytårs udtalelse fra Arbejdsskadeforeningen AVS ved formanden Kurt A. Nissen. Vi skal se på mulighederne siger regeringen, men hvorfor er der så mange begrænsninger i arbejdsskade og sygedagpengelovene? 2012 var året hvor løfterne ikke blev holdt, varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven er der stadigvæk, 1 års reglen i arbejdsskadelovgivningen vedr. anmeldelse af arbejdsskader er der stadigvæk, 6 måneders reglen ang. Veteraner med psykiske arbejdsskader, er der stadigvæk er året hvor politikerne har lovet, at nu sker der noget ved det, de tidligere har lovet, tør vi tro på det? Lægekonsulenterne er der stadigvæk på landets Jobcenter, de dårlige lægekonsulenter vil stadigvæk kunne underkende Speciallæger og Speciallægerne finder sig i det taberne er de sygemeldte. 4

5 Regeringen har opfundet noget nyt og noget som ser lovende ud, sundhedskoordinator i regioner og tværgående team i kommunerne, den sygemeldte er på vej til at komme i centrum (håber vi) Socialpolitikken i Danmark er blevet afløst af Beskæftigelsespolitik, alle som kan lidt, skal yde mere og får mindre for det. Os i Arbejdsskadeforeningen AVS frygter de kommende såkaldte reformerne, de arbejdsskadede har betalt prisen andre i samfundet må bidrage mere til samfundet, når den arbejdsskadede er blevet arbejdsduelig igen, vil der være en mere til at holde samfundets hjul i gang. Vi vil godt tro på politikerne men hvorfor vil samfundet ikke tro på de arbejdsskadede og sygemeldte, hvorfor bliver de mødt af mistro og hvorfor bliver mange med fysiske skader sat på listen over mulige psykiske lidelser. Tak til den tidligere og den nuværende Skatteminister for deres villighed til at svarer på vores spørgsmål fra AVS ang. Hvad hjælper det de arbejdsskadede at staten lægger afgift på arbejdsskadeerstatningerne, ministeren fastholder sin teori om at jo dyre det bliver for arbejdsgiverne, jo bedre passer de på de ansatte. I AVS tror vi ikke at afgiften gavner andre en statskassen. Hvorfor kan eller vil Beskæftigelsesministeriet ikke svarer på spørgsmål fra os i AVS, hvis vi fik svar kunne vi måske bedre forstå den førte politik, for det vi ikke forstår, er vi imod. Hvorfor vil heller ikke Social- og Integrationsministeriet svare på vores spørgsmål ang. muligheden for at klage over uautoriserede psykologer ansat i kommunerne, psykologer som bliver brugt til at vurdere de sygemeldte muligheder for at påtage sig et arbejde Alle vasker deres hænder. Vi vil godt have afskaffet Jobcentersyndromet som mange langtidssygemeldte ender med at lide af, kan vi tro på at politikerne vil hjælpe med dette i 2013 eller bliver det først i Vi vil godt hører sandheden, for som det kan siges: Hellere få knust nogle drømme, frem for at vågne til et mareridt. Vi i Arbejdsskadeforeningen AVS ønsker ALLE et godt og Uskadeligt Nyt år. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS

6 En lokal Nytårsudtalelse. Tak til alle vores støtter, specielt til vores medlemmer som også støtter os med kontingent, tak også til Fagbevægelsen og LO Midtsjælland Jeres støtte og samarbejde kan og vil vi ikke undvære i Arbejdsskadeforeningen. I 2011 og 12 blev der sat fokus på Jobcenter Slagelse, der blev fremført rigtig mange klager, mange havde følt sig dårligt behandlet, heldigvis blev det taget alvorligt af politikerne i Slagelse Byråd og en undersøgelse er blevet udført og dette har medført nogle anbefalinger til væsentlige forbedringer at arbejdsgange og sagsbehandling i afdelingen for sygedagpenge/revalidering og fleksjob, et arbejde der er i fuld gang og dette under ny ledelse da tidligere Jobcenterchef og afdelingsleder begge selv har sagt op men forandring tager tid, det er hele kulturen der skal ændres Jeg tror på at det bliver bedre, det er allerede blevet lidt bedre. Nu må vi håber at den nye lovgivning ikke tager alle kræfterne fra medarbejderne i Jobcentret, således at forbedringerne kan forsætte med at vokse. Kan med tilfredshed konstatere at Veterankoordinatoren forsætter i Slagelse kommune og at der også er kommet en Borgerrådgiver, ser frem til at begge funktioner også forsætter i 2014 når det nye byråd er valgt. Heldigvis går det bedre i de omkringliggende Jobcenter, men der er stadigvæk brug for vores bisidder bistand og støtte til de arbejdsskadede mennesker som oplever at systemet ikke altid støtter dem og nogen også mistror dem. Tak til Slagelse kommune for den økonomiske støtte vi altid modtager via 18 midler, vi opfatter støtten som en form af anerkendelse af vores arbejde, denne forståelse har politikerne i Sorø kommune ikke, de anerkender ikke vores arbejde og vil ikke støtte det mere. Vi vil forsætte vores arbejde for at begrænse udbredelsen af den smittefarlige lidelse Jobcentersyndromet som ødelægger folk fysiks som psykisk. En sidste bøn i år: Giv personalet på alle Jobcenter optimale arbejdsvilkår, ansæt det nødvendige personale: så kan vi også bedre forlange hurtigere og bedre sagsbehandling uden at frygte at personalet bliver psykisk nedslidt. Med disse ord, ønsker jeg på vegne af AVS alle et godt Uskadeligt Nyt år. Kurt A. Nissen

7 Udtalelse og spørgsmål til politikerne d fra Arbejdsskadeforeningen AVS v/ Kurt A. Nissen. Lovgivningen er uforståelig ang. dækning af medicinudgifter for en arbejdsskadet person. Systemet kræver at skadelidte modtager den nødvendige behandling for at blive helbredt eller bare arbejdsduelig. Skadelidte har en anerkendt arbejdsskade efter et overfald på sit arbejde. Han følger troligt diverse behandlingsforslag, efter indlæggelse bliver han sat i medicinsk behandling af sin læge, skadelidte indkøber troligt medicinen og indtager den i den anbefalede mængde, med diverse ubehagelige bivirkninger. Skadelidte følger sin læge i næsten 2 år og har dermed udgifter til den lægeordineret medicin, disse regninger indsendes til forsikringen som videresender dem til vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Efter råd fra deres lægekonsulent vælger de kun at dække udgifterne for de første 12 måneder, da lægekonsulenten vurdere at den lægeordineret medicin ikke mere har en helbredende effekt og så vil Arbejdsskadestyrelsen ikke betale for skadelidtes udgifter. Spørgsmålet er: Hvordan skal en skadelidt og sygemeldt person selv kunne vurdere om den medicin som lægen ordinere er nødvendig og har en helbredende effekt? Undervejs i sagen stoppede skadelidte med at tage den lægeordinerede medicin da økonomien var stram, derefter stoppede hans Jobcenter hans sygedagpenge med den begrundelse af han forhalede sin egen helbredelse, denne afgørelse har Beskæftigelsesankenævnet underkendt. Sagen om medicinudgifter ligger nu hos Ankestyrelsen, som måske kommer med en afgørelse om 8 måneder. Specielt når det drejer sig om en person med en psykisk lidelse, er det totalt urimelig at systemet forlanger han skal være sin egen læge og ikke tro på sin egen veluddannede praktiserende læge. Spørgsmålet til politikerne er: Der står i loven at en arbejdsskadet person kan få refunderet sine udgifter til nødvendig medicin Syntes politikerne så ikke at skadelidte skal holdes skadesløs og at ASK derefter kan videresende 7

8 regningen til den ordinerende læge som åbenbart har begået en fejl og ordineret ikke helbredende medicin. Kurt A. Nissen AVS (ps. Ingen har svaret på dette spørgsmål) Bliver man psykisk syg af en fysisk skade eller er det omvendt Kan og vil systemet se forskellen og hvordan bliver syge mennesker behandlet af det lægelige og af Jobcentersystemet, det har vi nogle meninger om i Arbejdsskadeforeningen, vores meninger har grobund i den virkelighed vi oplever, den virkelighed mange af vores medlemmer oplever første gang de bliver syge eller arbejdsskadet og får brug for hjælp fra det offentlige. Behandling nr. 1. Mange mennesker får det bedre, bare der er nogen der tager dem alvorligt, giver dem støtte til at komme videre, mulighed for afklaring, god omsorg, lytter til dem og udviser ægte forståelse for hvordan det kan være at have en ødelagt ryg, leddegigt eller fibromyalgi. Behandling nr. 2. De samme mennesker får det dårligere når de bliver udsat for mistro, ladt i stikken, bliver set ned på, må hører på at de bare kan tage sig sammen, at de bare skal dyrke motion så skal de nok få det bedre. Mange psykisk raske mennesker bliver ramt af en fysisk arbejdsskade, de forventer at de får hjælp og støtte til at komme over det, men har ikke taget højde for virkeligheden i det danske samfund. Hvorfor kan samfundet ikke altid give behandling nr. 1 Den syge har større chance for at blive hurtigere rask, genoptage sit arbejde og samfundet sparer penge. Mange oplever, at de bliver ramt af Jobcentersyndromet og udvikler en psykisk lidelse der fratager dem deres egen selvforståelse og selvværd de bliver lydige robotter i det arbejdsmarkedspolitiske spil som Jobcentrene via loven skal udføre. 8

9 Speciallæger udsteder speciallægeerklæringer efter grundige undersøgelser af sygemeldte, konklusion erhvervsevne er lig nul kommunens lægekonsulent vurderer, at der er brug for ekstra undersøgelse og den bestiller sagsbehandleren, den nye undersøgelse - også fra en speciallæge - siger at borgeren er lettere deprimeret og virker opgivende, men med de rette skånehensyn ville den rigtige motion kunne afhjælpe nogle af smerterne, men ikke heldbrede da patienten lider at kroniske smerter fra bevægeapparatet. Kroniske smerter og ingen helbredelse, sagsbehandleren vurderer med det samme at der skal stoppes for sygedagpengene og sygemeldte henvises til kontanthjælp da sygemeldte er for syg til Fleksjob og for rask til førtidspension. Herefter får sygemeldte - som ikke er rask - det dårligere og dårligere, opsøger sin læge flere gange som efterhånden begynder at behandle den oprindelige dårlige ryg som en psykisk lidelse, her ender historien om den dårlige ryg for nu har den udviklet sig til en psykisk lidelse og den kan man få en masse medicin imod, med en masse bivirkninger der også bliver behandlet med medicin. Jeg frygter, at det danske samfund er ved at udvikle sig i overstående retning. Selvfølgelig er overstående historie opdigtet, men jeg tror at rigtig mange mennesker kan genkende ret meget i den, da de selv har oplevet noget lignende. Dette er ikke et angreb på sagsbehandlere i Jobcentrene, det er et angreb på den lovgivning som pålægger sagsbehandlerne at have mistro til deres medborgere som har brug for hjælp det er heller ikke et angreb på højt uddannede speciallæger som tit bliver underkendt af lægekonsulenter og sagsbehandlere, det er en forundring over at speciallægerne finder sig i dette. Bliver samfundsudviklingen styret af nogle få såkaldte lægelige eksperter som via en TERM-model mener, at de fleste lidelser er funktionelle lidelser og at vi skal glemme de fysiske lidelser eller er det Folketingspolitikerne, som tror de styrer samfundsudviklingen. Ang. Term-modellen se mere via med anvisninger til praktiserende læger: 1. Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter. 9

10 2. Forstå en forværring af og nye tilkomne symptomer som en emotionel kommunikation i stedet for et tegn på en ny lidelse. 3. Overvej behandling med psykoaktiv medicin Vær stoisk over for bivirkninger. 4. Forsøg at opbygge en alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen. D.v.s.: 1. Patienten fratages muligheden for en kontrol undersøgelse, ligesom muligheden for yderligere udredning stoppes. Hvad nu hvis TERM-lægen tager fejl i sin diagnose? 2. Hvis patienten får nye/andre symptomer, skal lægen blot overhøre dem, med risiko for at nyopstået alvorlig sygdom overses. 3. Lægen skal ikke lade sig påvirke af eventuelle bivirkninger som patienten måtte få fra psykofarmaka, hvilket harmonerer meget dårligt med den aktuelle debat vedrørende alvorlige og i sjældne tilfælde dødelige bivirkninger ved lykkepiller m.m.. 4. Få isoleret patienten mest muligt, ved at lægen allierer sig med de pårørende. Se også: I Arbejdsskadeforeningen vil vi gerne have en åben offentlig debat ang. om denne forskning er redelig og relevant, desværre har vi ikke økonomi til de store doktor afhandlinger, vi bruger vores fornuft og erfaringer og vil gerne belæres af de lidt klogere i det danske samfund, måske kunne TRYG-fonden som støtter forskningen på det offentlige Aarhus Universitetshospital afholde et sådan offentligt møde, vi deltager gerne med et debatindlæg på mødet. Kurt A. Nissen d Arbejdsskadeforeningen AVS Ps. TRYG-fonden har aldrig svaret på vores henvendelse John blev klogere en tilhørerne blev på det offentlige møde d i Slagelse ang. sygedagpenge og ændringer i fleks og førtidspensionlovene. 29 interesserede og spørgende mennesker var mødt op til mødet der blev afholdt i lokalerne hos BUPL i Slagelse, de 2 foreninger Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS havde indbudt den lokale folketingsmedlem og finansordfører John Dyrby Poulsen. 10

11 John brugte mange ord på at forklarer hvor stor magt/indflydelse regnedrengene i finansministeriet har på den førte politik, pengene skal passe og der skal hele tiden findes 90 mandater i folketingssalen. John slog fast at regeringen vil have fjernet varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven, men det skal gøres økonomisk forsvarligt. I levende 3 timer forklarede John hvordan regeringen vil ændre Danmark, hvordan der skal skaffes arbejdspladser og arbejdspladser, alle der kan arbejde skal arbejde. De fleste af de 29 tilhører havde spørgsmål og kommentarer til John, han lyttede, svarede eller kommenterede alle der havde ordet, forsamlingen var en blanding af sygemeldte, repræsentanter fra fagforeninger og sagsbehandler fra Slagelse, Holbæk og Køge kommuner, så John hørte mange udlægninger af hvordan folk opfatter dagligdagen for de sygemeldte og arbejdsløse Fleksjobbere. Personligt må jeg sige at jeg blev bekymret på et mere kvalificeret niveau efterhånden som mødet blev afviklet, John var trofast overfor regeringens politik men desværre var hans viden om hvordan vi opfatter virkeligheden for ringe. Mange tilhører frygtede stramningerne, frygtede at førtidspensionsloven bliver forringet og at fremtidens Fleksjobbere ville blive fattigere at loven bliver hastet igennem til skade for de syge og sagsbehandlerne i Jobcentrene, derfor blev det også anbefalet at hvis loven bliver vedtaget i december at den så først træder i kraft omkring april 2013 således at den kan blive indført og udført forsvarligt. Lægekonsulenter, diagnoser, fysiske og psykiske lidelser, tværfaglige team disse ord gik igen og igen ikke alle fik de svar de efterlyste, men John Dyrby fik meget med hjem som han lovede at kikke på. Et dækkende referat af mødet kan jeg ikke lave og desværre var pressen ikke til stede, men som det også blev formuleret så blev socialkontoret afskaffet i 2007 og erstattet af et Jobcenter og det er det vi lever med og under i dag. Således opfattet. Kurt A. Nissen AVS Udtalelse/læserbrev fra AVS d læs mere næste side. 11

12 Ulovlige arbejdsgivere Nogle arbejdsgivere overtræder loven til skade for den medarbejder der kommer til skade mens han udfører et arbejde for arbejdsgiveren. I mindst 607 tilfælde i 2011 er en arbejdsskade ikke blevet anmeldt indenfor tidsfristen på 1 år, ansvaret ligger hos arbejdsgiveren. Ud af de 607 arbejdsskader blev 452 afvist af Arbejdsskadestyrelsen og kun 146 blev anerkendt fordi Arbejdsskadestyrelsen gav dispensation for anmeldefristen 89 sager er uafklaret) I 2003 var der 1316 arbejdsskader der blev anmeldt for sent, heraf blev 999 afvist af Arbejdsskadestyrelsen. I AVS er vi ikke bekendt med at nogen arbejdsgiver har fået nogen bøde for at overtræde loven. Grunden til at antallet måske er faldet, (det rigtige antal arbejdsulykker der aldrig bliver anmeldt kendes ikke, det ligger måske på 10,000 pr. år.) er at flere er blevet opmærksomme på at de selv bør anmelde deres arbejdsskade, da de ikke kan regne med at den dårlige arbejdsgiver gør dette. De fleste arbejdsgivere overholder loven og anmelder det de skal og tak for det. Men når en arbejdsskade ikke bliver anmeldt rigtigt, går det ud over den skadelidte selv og familien, regningen havner hos samfundet, men burde være sendt til forsikringen (som har overskud på deres arbejdsskadeforsikringer) Politikerne bør fjerne 1 års reglen fra loven, til gavn for de skadelidte alle arbejdsulykker bør vurderes uanset hvornår de er anmeldt og opfylder ulykken og skaderne lovens krav vedr. anerkendelse, så skal de anerkendes og tilkendes erstatning. Kurt A. Nissen formand Et kort referat fra Åbent hus på Jobcenter Slagelse v/ Kurt A. Nissen fra Arbejdsskadeforeningen AVS Et velbesøgt Åbent hus hos Jobcenter Slagelse mandag d ca. 50 mennesker, brugere, ansatte, 12

13 foreningsfolk, bisiddere var mødt op på Kalundborgvej hvor Kontorchef Søren Langballe og en medarbejder fra Beskæftigelsesankenævnet gav en god orientering om hvordan nævnet arbejder og hvilke sager de behandler bl.a. klager over afgørelser vedr. stop for sygedagpenge, nævnet er en myndighed mellem Jobcentret og Ankenævnet. Den nye afdelingschef Marja Elverhøj fra sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Slagelse orienterede om hvordan Jobcentret arbejder med begrebet Funktionelle lidelser og henviste til Forskningsklinikken i Århus som er førende indenfor dette område. Marja Elverhøj erkendte at det var et meget følsomt område, med risiko for misforståelser og derfor skal det også tages meget alvorligt og påpegede at det er læger der stiller diagnoserne og at Jobcentret handler derefter Dette medførte en livlig debat om lægekonsulenter der underkender Speciallæger og flere udtrykte mistillid til begrebet funktionelle Lidelser og Term-modellen som klinikken i Århus prøver at udbrede over hele Danmark med hjælp fra Tryg-fonden fra AVS havde vi uddelt en folder med vores kritiske bemærkninger vedr. Term-modellen og forskningsklinikken. Ny lovgivning på vej ang. Fleks og Førtidspensionsområdet som blev gennemgået ganske kort af Marja Elverhøj den nye lovgivningen drejer sig også om hvordan et Jobcenter skal arbejde, der skal være mere tværgående samarbejde og teams hvilket gerne skulle blive til gavn for borgerne, flere vil blive visiteret til Fleksjob og ikke så mange til førtidspension. Også her kom der en livlig debat og mødet gik også 20 minutter ud over den fastsatte tid, mange var usikker på de nye fleksjobregler og aflønningsmåder også set i forhold til en arbejdsskadesag nytænkningen i lovgivning vedr. en Sundhedskoordinator og en fast kontaktperson blev positivt modtaget, her skal det bemærkes at denne lovgivning d.d. ikke er vedtaget, men bliver det nok og måske med små rettelser. Efter at Arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen havde sagt tak for i aften, forsatte debatten i små grupper på vej ud fra kantinen på Jobcentret og Arbejdsskadeforeningen v/ Kurt A. Nissen samt Flex Team Slagelse v/ Niels Erik Madsen havde en hurtig og god snak med flere om deres egne sager. Således opfattet og kort refereret v/ Kurt A. Nissen AVS Ps. Måske skulle Slagelse kommune flytte og samle hele Jobcenter Slagelse på den nu nedlagte Nørrevangsskole, det viser sig at Jobcentret har flyttet en afdeling ind i den tidligere pedelbolig ved Skolen, på Nørrevangsskolen vil der kunne skabes rigtig gode arbejdsforhold og bedre mødelokaler og alt er i 1 plan og dermed er det en af de mest handicapegnede bygninger i Slagelse 13

14 kommune, det er det tidligere Plejehjem på Kalundborgvej ikke. Tænk over det. Ps.ps. Se også Et kort referat fra: Åbent Hus i Jobcenter Slagelse d , et godt oplysende møde om hvordan Jobcentret vil udvikle og forbedre sig i fremtiden, vi fik en gennemgang af den handleplan som politikerne har vedtaget, en handleplan som er udarbejdet efter M-ploy-rapporten vedr. sygedagpengeområdet i Jobcenter Slagelse. Blandt de fremmødte var der en stor spørgelyst ang. fremtiden, med bemærkninger til fortiden og nutidige oplevelser på Jobcenter Slagelse. Arbejdsmarkedschef (tidligere hed det Jobcenterchef) Torben Bahn Petersen og David T. Christensen fra Jobcentret svarede og kommenterede velvilligt de forskellige indlæg og spørgsmål. Torben Bahn slog fast at Jobcentret skal overholde gældende lovgivning, men skal gøre det på en mere forståelig og imødekommende måde, mere dialog frem for frustration. Torben Bahn så frem til et forsat positivt og udviklende samarbejde med de faglige organisationer samt Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen (som var medindbyder til Åbent Hus) Derefter fik vi en god gennemgang af hvad Borgerrådgiveren kan og må i Slagelse kommune, hun kan ikke ændre afgørelser men hun kan påtale fejl i sagsbehandling m.m. har allerede haft over 80 henvendelser siden starten i december 2011, meget aktuelt oplyste hun at sager fra Jobcenter Slagelse var en væsentlig del af de henvendelser hun får, flere at tilhørerne var ikke klar over at der fandtes en Borgerrådgiver men alle syntes det var godt og rigtigt. Det næste Åbent Hus i Slagelse Jobcenter kan forhåbentligt fremvise positive resultatet af handleplanen, samt at brugerne også har mærket det. Dette Åbent Hus blev afholdt på Østre Skole i nyrenoverede lokaler som bruges som en filial af selve Jobcentret på Kalundborgvej, det er lyse og venlige lokaler men desværre kunne ventilationen være bedre (eller også skulle den være tændt) mødelokalet ligger på 2 sal (der er langt til toppen i Slagelse) Ingen skulle ned og holde rygepause, der var en handicapelevator hvortil der skulle bestilles nøgle og hastigheden på opstigningen var langsom men sikkert, lad os håbe at udviklingen på Jobcenter Slagelse går lidt hurtigere men mindst lige så sikkert. 14

15 Ps. Bemærkede at der ikke var nogen politikere til stede, de kunne ellers godt have lært lidt ved at lytte, men de er velkommen til næste møde. Kurt A. Nissen formand AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 19. april :22 Til: Torben Bahn Petersen Emne: Slagelse Jobcenter Hej Torben Bahn Slagelse Jobcenter Har lige 2 spørgsmål, som jeg ser frem til at få svar på. 1) Nu har 2 medlemmer uafhængig af hinanden fortalt mig at deres sagsbehandler i Slagelse Jobcenter sygedagpengeafdelingen har sagt til dem at de som sagsbehandler ikke må bruge tid på at gennemlæse deres sag, men bare skal koncentrere sig om det aktuelle. Mit svar har været at jeg tror der ligger en misforståelse bag for et sådan forbud kan jeg ikke tro der forefindes? Efter min opfattelse er enhver sagsbehandler der overtager en sag, forpligtiget til at sætte sig ind i hele sagen og helst inden første møde med den sygemeldte borger. 2) Er du Jobcenterchef eller Arbejdsmarkedschef hvordan vil du omtales? Jeg vil da klart foretrække den titel som de fleste kender og forbinder med Jobcentret nemlig Jobcenterchef. Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS 1 Kurt A. Nissen Fra: Torben Bahn Petersen Sendt: 23. april :02 Til: 'Arbejdsskadeforeningen AVS' Emne: SV: Slagelse Jobcenter Hej Kurt Nissen. Tak for din henvendelse. Som svar på dit første spørgsmål, kan jeg sige, at der må der foreligge en misforståelse. En sagsbehandler har en sagsstamme, der består at et antal sager. Det forventes naturligvis at man som sagsbehandler er godt inde i sine sager. 15

16 Det skal dog bemærkes, at vi på Jobcenteret har den politik, at når en sagsbehandler af den ene eller anden grund melder forfald til en samtale med en borger, vil vi hellere sende en kollega til den fraværende sagsbehandler, i stedet for at aflyse samtalen. Det vil naturligvis kunne betyde at den substituerende sagsbehandler ikke er så godt inde i sagen, som den faste sagsbehandler men dog forberedt på samtalen og emnet. Jeg er dog af den overbevisning at denne løsning er bedre end en aflysning af samtalen. Vedr. dit spørgsmål omkring min titel, kan jeg oplyse at mit ansvarsområde dækker det samlede arbejdsmarkedsområde. Det betyder at jeg blandt andet har ansvar for integrationsindsatsen, Slagelse Sprogcenter og Jobcenteret. Derfor er mit samlede chefområde arbejdsmarkedsområdet. Venlig hilsen Torben Bahn Petersen Arbejdsmarkedschef Jobcenter Slagelse Jobcenter ledelse Kalundborgvej Slagelse Dir. tlf: Mobil: EAN: Velkommen til Soldaterlegatets Nyhedsbrev #3 På tærsklen til årets sidste måned kan Soldaterlegatet se tilbage på et særdeles begivenhedsrigt år. Soldaterlegatet har siden første dag arbejdet for at yde støtte og hjælp til veteraner og pårørende, som har fået behov for støtte grundet deres udsendelse i en international militær mission. Sideløbende arbejder Soldaterlegatet hver dag på at sætte veteranernes udfordringer på samfundsagendaen, både i medierne såvel som hos politikerne. Vi kan med glæde se, at Soldaterlegatets arbejde bærer frugt. Desværre kommer der hver dag nye sager til, nye indstillinger hvori der søges om støtte og hjælp. Siden januar 2012 har vi modtaget mere end 500 ansøgninger. Året 2012 har budt på mange udfordringer, men det har også været et år, hvor vi oplever, at der er stigende opmærksomhed på og forståelse for veteranspørgsmålet; At mange ved, at det er nu, der skal handles, inden byrden bliver for stor, og inden samfundet taber flere ressourcestærke mænd og kvinder på gulvet. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Soldaterlegatets og SFIs forskningskonference Danske Hjemvendte Soldater, som blev afholdt i Den Sorte Diamant, København, tirsdag den 9. oktober Desuden følger vi op på sidste nyhedsbrev, hvor Soldaterlegatet var på besøg i terapihaven Nacadia. Da vi tog derfra, var vi meget spændte på, hvordan forløbet ville gå. Nu kan du så læse mere om, hvordan det hele er gået. 16

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JULI 2004 Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2011 / årgang 89 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema SIDE 9 min historie Mandeweekend REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget:

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget: Nr. 1. 2013 Jonathan Richter efter lynnedslaget: - Tag fokus væk fra det, du har mistet Bilulykke stoppede succesfuld karriere side 10 Når arbejdet stjæler din søvn side 15 Klædt på til lønforhandling

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere