Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det"

Transkript

1 Beretning for året 2012 til generalforsamlingen i AVS som afholdes tirsdag d. 19. februar 2013 på CSU Sverigesvej 15 (og det bliver nok sidste gang da skolen snart bliver jævnet med jorden på grund af gift i bygningerne) Denne beretning er en genbrugsberetning, vi bruger de bedste udtalelser som AVS har udsendt i 2012 en almindelig beretning bliver jo kun læst af de få, og vi vil helst i kontakt med de fleste. Også meget gerne politikerne i Sorø kommune som ikke vil støtte AVS med 18 midler med begrundelsen Arbejdsskaderamte opfattes ikke nødvendigvis som socialt udsatte Slagelse kommune støtter AVS med 18 midler, hvilket vi siger tak for. Vores medlemmer støtter os og vi støtter dem. LO Midtsjælland og dele af den lokale fagbevægelse, støtter os også. Arbejdsgiverne og forsikringsselskaberne har aldrig støttet AVS. Det startede i 1981 med Malersyndromet Senere kom Jobcentersyndromet Nu frygter vi de Funktionelle lidelser, men glæder os samtidigt over at nakkesmerterne kun er noget psykisk og det kan behandles resten af livet, siger nogle forskere som støttes økonomisk af Tryg Fonden. Her i 2013 skal vi i AVS vurdere hvordan vi vil takle fremtiden. Vi er ikke i tvivl om at der altid vil være brug for Hjælp til selvhjælp 1

2 Bestyrelsen i AVS Kurt A. Nissen formand og rådgiver AVS,s repræsentant i Arbejdsmiljøudvalget hos LO Midtsjælland. Jeanne Jeppesen kasserer næstformand og rådgiver Inger Trans praktisk hjælper Berit Rask sekretær og rådgiver Merete Nielsen sekretær AVS,s repræsentant i Frivillig Forum Sorø Tina Huniche bestyrelsessuppleant Tommy Petersen bestyrelsessuppleant Otto Dræbye tilforordnet til bestyrelsen og rådgiver Ingelise Hansen tilforordnet til bestyrelsen Cafee bestyrer for AVS) Læs beretningen Det kan oplyses at AVS ca. har 50 aktive arbejdsskadesager kørende, de fleste har også en sag i deres Jobcenter. Sagerne er fordelt mellem rådgiverne, samtidigt skal de bemærkes at vi alle bruger meget tid på at besvarer spørgsmål og henvise folk til det rigtige sted, uden at vi af den grund opretter en sag (se bilag 1 fra Rådgiver Otto Dræbye) Vi bruger også en del tid på at stille spørgsmål relevante steder og tid på at rykke og vente Fra: Statsministeriet Sendt: 10. januar :51 Til: Arbejdsskadeforeningen AVS Emne: SV: E-post fra AVS i Slagelse Kære Kurt A. Nissen Det kan oplyses, at Statsministeriet g.d. har videresendt dine rykkere med henblik på besvarelse fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Med venlig hilsen Dorthe Pedersen 2

3 Se svaret fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som vi fik her i februar 2013, det er bilag 2 til beretningen. Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 7. januar :25 Til: Statsministeriet Emne: VS: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Til Statsministeriet Vil gerne have en tilbagemelding ang. om vores henvendelse er modtaget og om hvornår vi kan forvente et svar Vi har i AVS bestyrelsesmøde på fredag d hvor jeg gerne vil informere bestyrelsen. På forhånd tak Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 1. januar :40 Til: Statsminister Helle Thorning-Schmidt Emne: VS: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Hej Statsminister Vi mangler også svar fra Social- og Integrationsministeriet som vi skrev til 29. maj 2012 og siden har rykket, håber at du også tager denne klage alvorlig, ligesom vi håber du også har taget vores henvendelse af alvorlig vedr. Beskæftigelsesministeriet. Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 29. maj :06 Til: Psykolognævnet ; Dansk Psykologforening; Social- og Integrationmsministeriet ; Kommunernes Landsforening ; Lis Tribler Emne: E-post fra AVS i Slagelse Prioritet: Høj Fra: Arbejdsskadeforeningen - AVS Formand Kurt A. Nissen Jasminvej 7, 4200 Slagelse Tlf. mobil Mail: 3

4 Denne skrivelse er sendt til: Psykolognævnet Formanden i Dansk Psykologforening Social- og Integrationsministeriet Kommunernes Landsforening Lis Tribler Ang. Manglende klagemulighed vedrørende psykologfagligt virke samt brud på den socialpsykologiske aftale mellem KL og Dansk Psykologforening. Vi skriver til Jer for at gøre opmærksom på et hul i det sikkerhedsnet, som normalt beskytter klienter mod psykologer, som ikke lever op til de retningslinjer og anbefalinger, som er gældende for danske psykologer. Samtidig vil vi også gøre opmærksom på, at Den socialt-psykologiske aftale heller ikke er fuldt dækkende, når der er tale om psykologers virke i de tilfælde, hvor der ikke er tale om et klientforhold. Endelig håber vi, at vi via denne skrivelse kan få anvist en kompetent og uvildig klageinstans. På forhånd tak og med venlig hilsen Kurt A. Nissen formand En arbejdsskadelig Nytårs udtalelse fra Arbejdsskadeforeningen AVS ved formanden Kurt A. Nissen. Vi skal se på mulighederne siger regeringen, men hvorfor er der så mange begrænsninger i arbejdsskade og sygedagpengelovene? 2012 var året hvor løfterne ikke blev holdt, varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven er der stadigvæk, 1 års reglen i arbejdsskadelovgivningen vedr. anmeldelse af arbejdsskader er der stadigvæk, 6 måneders reglen ang. Veteraner med psykiske arbejdsskader, er der stadigvæk er året hvor politikerne har lovet, at nu sker der noget ved det, de tidligere har lovet, tør vi tro på det? Lægekonsulenterne er der stadigvæk på landets Jobcenter, de dårlige lægekonsulenter vil stadigvæk kunne underkende Speciallæger og Speciallægerne finder sig i det taberne er de sygemeldte. 4

5 Regeringen har opfundet noget nyt og noget som ser lovende ud, sundhedskoordinator i regioner og tværgående team i kommunerne, den sygemeldte er på vej til at komme i centrum (håber vi) Socialpolitikken i Danmark er blevet afløst af Beskæftigelsespolitik, alle som kan lidt, skal yde mere og får mindre for det. Os i Arbejdsskadeforeningen AVS frygter de kommende såkaldte reformerne, de arbejdsskadede har betalt prisen andre i samfundet må bidrage mere til samfundet, når den arbejdsskadede er blevet arbejdsduelig igen, vil der være en mere til at holde samfundets hjul i gang. Vi vil godt tro på politikerne men hvorfor vil samfundet ikke tro på de arbejdsskadede og sygemeldte, hvorfor bliver de mødt af mistro og hvorfor bliver mange med fysiske skader sat på listen over mulige psykiske lidelser. Tak til den tidligere og den nuværende Skatteminister for deres villighed til at svarer på vores spørgsmål fra AVS ang. Hvad hjælper det de arbejdsskadede at staten lægger afgift på arbejdsskadeerstatningerne, ministeren fastholder sin teori om at jo dyre det bliver for arbejdsgiverne, jo bedre passer de på de ansatte. I AVS tror vi ikke at afgiften gavner andre en statskassen. Hvorfor kan eller vil Beskæftigelsesministeriet ikke svarer på spørgsmål fra os i AVS, hvis vi fik svar kunne vi måske bedre forstå den førte politik, for det vi ikke forstår, er vi imod. Hvorfor vil heller ikke Social- og Integrationsministeriet svare på vores spørgsmål ang. muligheden for at klage over uautoriserede psykologer ansat i kommunerne, psykologer som bliver brugt til at vurdere de sygemeldte muligheder for at påtage sig et arbejde Alle vasker deres hænder. Vi vil godt have afskaffet Jobcentersyndromet som mange langtidssygemeldte ender med at lide af, kan vi tro på at politikerne vil hjælpe med dette i 2013 eller bliver det først i Vi vil godt hører sandheden, for som det kan siges: Hellere få knust nogle drømme, frem for at vågne til et mareridt. Vi i Arbejdsskadeforeningen AVS ønsker ALLE et godt og Uskadeligt Nyt år. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS

6 En lokal Nytårsudtalelse. Tak til alle vores støtter, specielt til vores medlemmer som også støtter os med kontingent, tak også til Fagbevægelsen og LO Midtsjælland Jeres støtte og samarbejde kan og vil vi ikke undvære i Arbejdsskadeforeningen. I 2011 og 12 blev der sat fokus på Jobcenter Slagelse, der blev fremført rigtig mange klager, mange havde følt sig dårligt behandlet, heldigvis blev det taget alvorligt af politikerne i Slagelse Byråd og en undersøgelse er blevet udført og dette har medført nogle anbefalinger til væsentlige forbedringer at arbejdsgange og sagsbehandling i afdelingen for sygedagpenge/revalidering og fleksjob, et arbejde der er i fuld gang og dette under ny ledelse da tidligere Jobcenterchef og afdelingsleder begge selv har sagt op men forandring tager tid, det er hele kulturen der skal ændres Jeg tror på at det bliver bedre, det er allerede blevet lidt bedre. Nu må vi håber at den nye lovgivning ikke tager alle kræfterne fra medarbejderne i Jobcentret, således at forbedringerne kan forsætte med at vokse. Kan med tilfredshed konstatere at Veterankoordinatoren forsætter i Slagelse kommune og at der også er kommet en Borgerrådgiver, ser frem til at begge funktioner også forsætter i 2014 når det nye byråd er valgt. Heldigvis går det bedre i de omkringliggende Jobcenter, men der er stadigvæk brug for vores bisidder bistand og støtte til de arbejdsskadede mennesker som oplever at systemet ikke altid støtter dem og nogen også mistror dem. Tak til Slagelse kommune for den økonomiske støtte vi altid modtager via 18 midler, vi opfatter støtten som en form af anerkendelse af vores arbejde, denne forståelse har politikerne i Sorø kommune ikke, de anerkender ikke vores arbejde og vil ikke støtte det mere. Vi vil forsætte vores arbejde for at begrænse udbredelsen af den smittefarlige lidelse Jobcentersyndromet som ødelægger folk fysiks som psykisk. En sidste bøn i år: Giv personalet på alle Jobcenter optimale arbejdsvilkår, ansæt det nødvendige personale: så kan vi også bedre forlange hurtigere og bedre sagsbehandling uden at frygte at personalet bliver psykisk nedslidt. Med disse ord, ønsker jeg på vegne af AVS alle et godt Uskadeligt Nyt år. Kurt A. Nissen

7 Udtalelse og spørgsmål til politikerne d fra Arbejdsskadeforeningen AVS v/ Kurt A. Nissen. Lovgivningen er uforståelig ang. dækning af medicinudgifter for en arbejdsskadet person. Systemet kræver at skadelidte modtager den nødvendige behandling for at blive helbredt eller bare arbejdsduelig. Skadelidte har en anerkendt arbejdsskade efter et overfald på sit arbejde. Han følger troligt diverse behandlingsforslag, efter indlæggelse bliver han sat i medicinsk behandling af sin læge, skadelidte indkøber troligt medicinen og indtager den i den anbefalede mængde, med diverse ubehagelige bivirkninger. Skadelidte følger sin læge i næsten 2 år og har dermed udgifter til den lægeordineret medicin, disse regninger indsendes til forsikringen som videresender dem til vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Efter råd fra deres lægekonsulent vælger de kun at dække udgifterne for de første 12 måneder, da lægekonsulenten vurdere at den lægeordineret medicin ikke mere har en helbredende effekt og så vil Arbejdsskadestyrelsen ikke betale for skadelidtes udgifter. Spørgsmålet er: Hvordan skal en skadelidt og sygemeldt person selv kunne vurdere om den medicin som lægen ordinere er nødvendig og har en helbredende effekt? Undervejs i sagen stoppede skadelidte med at tage den lægeordinerede medicin da økonomien var stram, derefter stoppede hans Jobcenter hans sygedagpenge med den begrundelse af han forhalede sin egen helbredelse, denne afgørelse har Beskæftigelsesankenævnet underkendt. Sagen om medicinudgifter ligger nu hos Ankestyrelsen, som måske kommer med en afgørelse om 8 måneder. Specielt når det drejer sig om en person med en psykisk lidelse, er det totalt urimelig at systemet forlanger han skal være sin egen læge og ikke tro på sin egen veluddannede praktiserende læge. Spørgsmålet til politikerne er: Der står i loven at en arbejdsskadet person kan få refunderet sine udgifter til nødvendig medicin Syntes politikerne så ikke at skadelidte skal holdes skadesløs og at ASK derefter kan videresende 7

8 regningen til den ordinerende læge som åbenbart har begået en fejl og ordineret ikke helbredende medicin. Kurt A. Nissen AVS (ps. Ingen har svaret på dette spørgsmål) Bliver man psykisk syg af en fysisk skade eller er det omvendt Kan og vil systemet se forskellen og hvordan bliver syge mennesker behandlet af det lægelige og af Jobcentersystemet, det har vi nogle meninger om i Arbejdsskadeforeningen, vores meninger har grobund i den virkelighed vi oplever, den virkelighed mange af vores medlemmer oplever første gang de bliver syge eller arbejdsskadet og får brug for hjælp fra det offentlige. Behandling nr. 1. Mange mennesker får det bedre, bare der er nogen der tager dem alvorligt, giver dem støtte til at komme videre, mulighed for afklaring, god omsorg, lytter til dem og udviser ægte forståelse for hvordan det kan være at have en ødelagt ryg, leddegigt eller fibromyalgi. Behandling nr. 2. De samme mennesker får det dårligere når de bliver udsat for mistro, ladt i stikken, bliver set ned på, må hører på at de bare kan tage sig sammen, at de bare skal dyrke motion så skal de nok få det bedre. Mange psykisk raske mennesker bliver ramt af en fysisk arbejdsskade, de forventer at de får hjælp og støtte til at komme over det, men har ikke taget højde for virkeligheden i det danske samfund. Hvorfor kan samfundet ikke altid give behandling nr. 1 Den syge har større chance for at blive hurtigere rask, genoptage sit arbejde og samfundet sparer penge. Mange oplever, at de bliver ramt af Jobcentersyndromet og udvikler en psykisk lidelse der fratager dem deres egen selvforståelse og selvværd de bliver lydige robotter i det arbejdsmarkedspolitiske spil som Jobcentrene via loven skal udføre. 8

9 Speciallæger udsteder speciallægeerklæringer efter grundige undersøgelser af sygemeldte, konklusion erhvervsevne er lig nul kommunens lægekonsulent vurderer, at der er brug for ekstra undersøgelse og den bestiller sagsbehandleren, den nye undersøgelse - også fra en speciallæge - siger at borgeren er lettere deprimeret og virker opgivende, men med de rette skånehensyn ville den rigtige motion kunne afhjælpe nogle af smerterne, men ikke heldbrede da patienten lider at kroniske smerter fra bevægeapparatet. Kroniske smerter og ingen helbredelse, sagsbehandleren vurderer med det samme at der skal stoppes for sygedagpengene og sygemeldte henvises til kontanthjælp da sygemeldte er for syg til Fleksjob og for rask til førtidspension. Herefter får sygemeldte - som ikke er rask - det dårligere og dårligere, opsøger sin læge flere gange som efterhånden begynder at behandle den oprindelige dårlige ryg som en psykisk lidelse, her ender historien om den dårlige ryg for nu har den udviklet sig til en psykisk lidelse og den kan man få en masse medicin imod, med en masse bivirkninger der også bliver behandlet med medicin. Jeg frygter, at det danske samfund er ved at udvikle sig i overstående retning. Selvfølgelig er overstående historie opdigtet, men jeg tror at rigtig mange mennesker kan genkende ret meget i den, da de selv har oplevet noget lignende. Dette er ikke et angreb på sagsbehandlere i Jobcentrene, det er et angreb på den lovgivning som pålægger sagsbehandlerne at have mistro til deres medborgere som har brug for hjælp det er heller ikke et angreb på højt uddannede speciallæger som tit bliver underkendt af lægekonsulenter og sagsbehandlere, det er en forundring over at speciallægerne finder sig i dette. Bliver samfundsudviklingen styret af nogle få såkaldte lægelige eksperter som via en TERM-model mener, at de fleste lidelser er funktionelle lidelser og at vi skal glemme de fysiske lidelser eller er det Folketingspolitikerne, som tror de styrer samfundsudviklingen. Ang. Term-modellen se mere via med anvisninger til praktiserende læger: 1. Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter. 9

10 2. Forstå en forværring af og nye tilkomne symptomer som en emotionel kommunikation i stedet for et tegn på en ny lidelse. 3. Overvej behandling med psykoaktiv medicin Vær stoisk over for bivirkninger. 4. Forsøg at opbygge en alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen. D.v.s.: 1. Patienten fratages muligheden for en kontrol undersøgelse, ligesom muligheden for yderligere udredning stoppes. Hvad nu hvis TERM-lægen tager fejl i sin diagnose? 2. Hvis patienten får nye/andre symptomer, skal lægen blot overhøre dem, med risiko for at nyopstået alvorlig sygdom overses. 3. Lægen skal ikke lade sig påvirke af eventuelle bivirkninger som patienten måtte få fra psykofarmaka, hvilket harmonerer meget dårligt med den aktuelle debat vedrørende alvorlige og i sjældne tilfælde dødelige bivirkninger ved lykkepiller m.m.. 4. Få isoleret patienten mest muligt, ved at lægen allierer sig med de pårørende. Se også: I Arbejdsskadeforeningen vil vi gerne have en åben offentlig debat ang. om denne forskning er redelig og relevant, desværre har vi ikke økonomi til de store doktor afhandlinger, vi bruger vores fornuft og erfaringer og vil gerne belæres af de lidt klogere i det danske samfund, måske kunne TRYG-fonden som støtter forskningen på det offentlige Aarhus Universitetshospital afholde et sådan offentligt møde, vi deltager gerne med et debatindlæg på mødet. Kurt A. Nissen d Arbejdsskadeforeningen AVS Ps. TRYG-fonden har aldrig svaret på vores henvendelse John blev klogere en tilhørerne blev på det offentlige møde d i Slagelse ang. sygedagpenge og ændringer i fleks og førtidspensionlovene. 29 interesserede og spørgende mennesker var mødt op til mødet der blev afholdt i lokalerne hos BUPL i Slagelse, de 2 foreninger Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS havde indbudt den lokale folketingsmedlem og finansordfører John Dyrby Poulsen. 10

11 John brugte mange ord på at forklarer hvor stor magt/indflydelse regnedrengene i finansministeriet har på den førte politik, pengene skal passe og der skal hele tiden findes 90 mandater i folketingssalen. John slog fast at regeringen vil have fjernet varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven, men det skal gøres økonomisk forsvarligt. I levende 3 timer forklarede John hvordan regeringen vil ændre Danmark, hvordan der skal skaffes arbejdspladser og arbejdspladser, alle der kan arbejde skal arbejde. De fleste af de 29 tilhører havde spørgsmål og kommentarer til John, han lyttede, svarede eller kommenterede alle der havde ordet, forsamlingen var en blanding af sygemeldte, repræsentanter fra fagforeninger og sagsbehandler fra Slagelse, Holbæk og Køge kommuner, så John hørte mange udlægninger af hvordan folk opfatter dagligdagen for de sygemeldte og arbejdsløse Fleksjobbere. Personligt må jeg sige at jeg blev bekymret på et mere kvalificeret niveau efterhånden som mødet blev afviklet, John var trofast overfor regeringens politik men desværre var hans viden om hvordan vi opfatter virkeligheden for ringe. Mange tilhører frygtede stramningerne, frygtede at førtidspensionsloven bliver forringet og at fremtidens Fleksjobbere ville blive fattigere at loven bliver hastet igennem til skade for de syge og sagsbehandlerne i Jobcentrene, derfor blev det også anbefalet at hvis loven bliver vedtaget i december at den så først træder i kraft omkring april 2013 således at den kan blive indført og udført forsvarligt. Lægekonsulenter, diagnoser, fysiske og psykiske lidelser, tværfaglige team disse ord gik igen og igen ikke alle fik de svar de efterlyste, men John Dyrby fik meget med hjem som han lovede at kikke på. Et dækkende referat af mødet kan jeg ikke lave og desværre var pressen ikke til stede, men som det også blev formuleret så blev socialkontoret afskaffet i 2007 og erstattet af et Jobcenter og det er det vi lever med og under i dag. Således opfattet. Kurt A. Nissen AVS Udtalelse/læserbrev fra AVS d læs mere næste side. 11

12 Ulovlige arbejdsgivere Nogle arbejdsgivere overtræder loven til skade for den medarbejder der kommer til skade mens han udfører et arbejde for arbejdsgiveren. I mindst 607 tilfælde i 2011 er en arbejdsskade ikke blevet anmeldt indenfor tidsfristen på 1 år, ansvaret ligger hos arbejdsgiveren. Ud af de 607 arbejdsskader blev 452 afvist af Arbejdsskadestyrelsen og kun 146 blev anerkendt fordi Arbejdsskadestyrelsen gav dispensation for anmeldefristen 89 sager er uafklaret) I 2003 var der 1316 arbejdsskader der blev anmeldt for sent, heraf blev 999 afvist af Arbejdsskadestyrelsen. I AVS er vi ikke bekendt med at nogen arbejdsgiver har fået nogen bøde for at overtræde loven. Grunden til at antallet måske er faldet, (det rigtige antal arbejdsulykker der aldrig bliver anmeldt kendes ikke, det ligger måske på 10,000 pr. år.) er at flere er blevet opmærksomme på at de selv bør anmelde deres arbejdsskade, da de ikke kan regne med at den dårlige arbejdsgiver gør dette. De fleste arbejdsgivere overholder loven og anmelder det de skal og tak for det. Men når en arbejdsskade ikke bliver anmeldt rigtigt, går det ud over den skadelidte selv og familien, regningen havner hos samfundet, men burde være sendt til forsikringen (som har overskud på deres arbejdsskadeforsikringer) Politikerne bør fjerne 1 års reglen fra loven, til gavn for de skadelidte alle arbejdsulykker bør vurderes uanset hvornår de er anmeldt og opfylder ulykken og skaderne lovens krav vedr. anerkendelse, så skal de anerkendes og tilkendes erstatning. Kurt A. Nissen formand Et kort referat fra Åbent hus på Jobcenter Slagelse v/ Kurt A. Nissen fra Arbejdsskadeforeningen AVS Et velbesøgt Åbent hus hos Jobcenter Slagelse mandag d ca. 50 mennesker, brugere, ansatte, 12

13 foreningsfolk, bisiddere var mødt op på Kalundborgvej hvor Kontorchef Søren Langballe og en medarbejder fra Beskæftigelsesankenævnet gav en god orientering om hvordan nævnet arbejder og hvilke sager de behandler bl.a. klager over afgørelser vedr. stop for sygedagpenge, nævnet er en myndighed mellem Jobcentret og Ankenævnet. Den nye afdelingschef Marja Elverhøj fra sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Slagelse orienterede om hvordan Jobcentret arbejder med begrebet Funktionelle lidelser og henviste til Forskningsklinikken i Århus som er førende indenfor dette område. Marja Elverhøj erkendte at det var et meget følsomt område, med risiko for misforståelser og derfor skal det også tages meget alvorligt og påpegede at det er læger der stiller diagnoserne og at Jobcentret handler derefter Dette medførte en livlig debat om lægekonsulenter der underkender Speciallæger og flere udtrykte mistillid til begrebet funktionelle Lidelser og Term-modellen som klinikken i Århus prøver at udbrede over hele Danmark med hjælp fra Tryg-fonden fra AVS havde vi uddelt en folder med vores kritiske bemærkninger vedr. Term-modellen og forskningsklinikken. Ny lovgivning på vej ang. Fleks og Førtidspensionsområdet som blev gennemgået ganske kort af Marja Elverhøj den nye lovgivningen drejer sig også om hvordan et Jobcenter skal arbejde, der skal være mere tværgående samarbejde og teams hvilket gerne skulle blive til gavn for borgerne, flere vil blive visiteret til Fleksjob og ikke så mange til førtidspension. Også her kom der en livlig debat og mødet gik også 20 minutter ud over den fastsatte tid, mange var usikker på de nye fleksjobregler og aflønningsmåder også set i forhold til en arbejdsskadesag nytænkningen i lovgivning vedr. en Sundhedskoordinator og en fast kontaktperson blev positivt modtaget, her skal det bemærkes at denne lovgivning d.d. ikke er vedtaget, men bliver det nok og måske med små rettelser. Efter at Arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen havde sagt tak for i aften, forsatte debatten i små grupper på vej ud fra kantinen på Jobcentret og Arbejdsskadeforeningen v/ Kurt A. Nissen samt Flex Team Slagelse v/ Niels Erik Madsen havde en hurtig og god snak med flere om deres egne sager. Således opfattet og kort refereret v/ Kurt A. Nissen AVS Ps. Måske skulle Slagelse kommune flytte og samle hele Jobcenter Slagelse på den nu nedlagte Nørrevangsskole, det viser sig at Jobcentret har flyttet en afdeling ind i den tidligere pedelbolig ved Skolen, på Nørrevangsskolen vil der kunne skabes rigtig gode arbejdsforhold og bedre mødelokaler og alt er i 1 plan og dermed er det en af de mest handicapegnede bygninger i Slagelse 13

14 kommune, det er det tidligere Plejehjem på Kalundborgvej ikke. Tænk over det. Ps.ps. Se også Et kort referat fra: Åbent Hus i Jobcenter Slagelse d , et godt oplysende møde om hvordan Jobcentret vil udvikle og forbedre sig i fremtiden, vi fik en gennemgang af den handleplan som politikerne har vedtaget, en handleplan som er udarbejdet efter M-ploy-rapporten vedr. sygedagpengeområdet i Jobcenter Slagelse. Blandt de fremmødte var der en stor spørgelyst ang. fremtiden, med bemærkninger til fortiden og nutidige oplevelser på Jobcenter Slagelse. Arbejdsmarkedschef (tidligere hed det Jobcenterchef) Torben Bahn Petersen og David T. Christensen fra Jobcentret svarede og kommenterede velvilligt de forskellige indlæg og spørgsmål. Torben Bahn slog fast at Jobcentret skal overholde gældende lovgivning, men skal gøre det på en mere forståelig og imødekommende måde, mere dialog frem for frustration. Torben Bahn så frem til et forsat positivt og udviklende samarbejde med de faglige organisationer samt Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen (som var medindbyder til Åbent Hus) Derefter fik vi en god gennemgang af hvad Borgerrådgiveren kan og må i Slagelse kommune, hun kan ikke ændre afgørelser men hun kan påtale fejl i sagsbehandling m.m. har allerede haft over 80 henvendelser siden starten i december 2011, meget aktuelt oplyste hun at sager fra Jobcenter Slagelse var en væsentlig del af de henvendelser hun får, flere at tilhørerne var ikke klar over at der fandtes en Borgerrådgiver men alle syntes det var godt og rigtigt. Det næste Åbent Hus i Slagelse Jobcenter kan forhåbentligt fremvise positive resultatet af handleplanen, samt at brugerne også har mærket det. Dette Åbent Hus blev afholdt på Østre Skole i nyrenoverede lokaler som bruges som en filial af selve Jobcentret på Kalundborgvej, det er lyse og venlige lokaler men desværre kunne ventilationen være bedre (eller også skulle den være tændt) mødelokalet ligger på 2 sal (der er langt til toppen i Slagelse) Ingen skulle ned og holde rygepause, der var en handicapelevator hvortil der skulle bestilles nøgle og hastigheden på opstigningen var langsom men sikkert, lad os håbe at udviklingen på Jobcenter Slagelse går lidt hurtigere men mindst lige så sikkert. 14

15 Ps. Bemærkede at der ikke var nogen politikere til stede, de kunne ellers godt have lært lidt ved at lytte, men de er velkommen til næste møde. Kurt A. Nissen formand AVS Fra: Arbejdsskadeforeningen AVS Sendt: 19. april :22 Til: Torben Bahn Petersen Emne: Slagelse Jobcenter Hej Torben Bahn Slagelse Jobcenter Har lige 2 spørgsmål, som jeg ser frem til at få svar på. 1) Nu har 2 medlemmer uafhængig af hinanden fortalt mig at deres sagsbehandler i Slagelse Jobcenter sygedagpengeafdelingen har sagt til dem at de som sagsbehandler ikke må bruge tid på at gennemlæse deres sag, men bare skal koncentrere sig om det aktuelle. Mit svar har været at jeg tror der ligger en misforståelse bag for et sådan forbud kan jeg ikke tro der forefindes? Efter min opfattelse er enhver sagsbehandler der overtager en sag, forpligtiget til at sætte sig ind i hele sagen og helst inden første møde med den sygemeldte borger. 2) Er du Jobcenterchef eller Arbejdsmarkedschef hvordan vil du omtales? Jeg vil da klart foretrække den titel som de fleste kender og forbinder med Jobcentret nemlig Jobcenterchef. Mvh. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS 1 Kurt A. Nissen Fra: Torben Bahn Petersen Sendt: 23. april :02 Til: 'Arbejdsskadeforeningen AVS' Emne: SV: Slagelse Jobcenter Hej Kurt Nissen. Tak for din henvendelse. Som svar på dit første spørgsmål, kan jeg sige, at der må der foreligge en misforståelse. En sagsbehandler har en sagsstamme, der består at et antal sager. Det forventes naturligvis at man som sagsbehandler er godt inde i sine sager. 15

16 Det skal dog bemærkes, at vi på Jobcenteret har den politik, at når en sagsbehandler af den ene eller anden grund melder forfald til en samtale med en borger, vil vi hellere sende en kollega til den fraværende sagsbehandler, i stedet for at aflyse samtalen. Det vil naturligvis kunne betyde at den substituerende sagsbehandler ikke er så godt inde i sagen, som den faste sagsbehandler men dog forberedt på samtalen og emnet. Jeg er dog af den overbevisning at denne løsning er bedre end en aflysning af samtalen. Vedr. dit spørgsmål omkring min titel, kan jeg oplyse at mit ansvarsområde dækker det samlede arbejdsmarkedsområde. Det betyder at jeg blandt andet har ansvar for integrationsindsatsen, Slagelse Sprogcenter og Jobcenteret. Derfor er mit samlede chefområde arbejdsmarkedsområdet. Venlig hilsen Torben Bahn Petersen Arbejdsmarkedschef Jobcenter Slagelse Jobcenter ledelse Kalundborgvej Slagelse Dir. tlf: Mobil: EAN: Velkommen til Soldaterlegatets Nyhedsbrev #3 På tærsklen til årets sidste måned kan Soldaterlegatet se tilbage på et særdeles begivenhedsrigt år. Soldaterlegatet har siden første dag arbejdet for at yde støtte og hjælp til veteraner og pårørende, som har fået behov for støtte grundet deres udsendelse i en international militær mission. Sideløbende arbejder Soldaterlegatet hver dag på at sætte veteranernes udfordringer på samfundsagendaen, både i medierne såvel som hos politikerne. Vi kan med glæde se, at Soldaterlegatets arbejde bærer frugt. Desværre kommer der hver dag nye sager til, nye indstillinger hvori der søges om støtte og hjælp. Siden januar 2012 har vi modtaget mere end 500 ansøgninger. Året 2012 har budt på mange udfordringer, men det har også været et år, hvor vi oplever, at der er stigende opmærksomhed på og forståelse for veteranspørgsmålet; At mange ved, at det er nu, der skal handles, inden byrden bliver for stor, og inden samfundet taber flere ressourcestærke mænd og kvinder på gulvet. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Soldaterlegatets og SFIs forskningskonference Danske Hjemvendte Soldater, som blev afholdt i Den Sorte Diamant, København, tirsdag den 9. oktober Desuden følger vi op på sidste nyhedsbrev, hvor Soldaterlegatet var på besøg i terapihaven Nacadia. Da vi tog derfra, var vi meget spændte på, hvordan forløbet ville gå. Nu kan du så læse mere om, hvordan det hele er gået. 16

17 December er som bekendt hjerternes tid, og julen kommer nærmere med hastige skridt og robotben! Ja, du hørte rigtigt. Soldaterlegatet har nemlig doneret Danmarks første exo-skelet til brug ved Rigshospitalets Center for Rygmarvsskader. Læs mere om denne nyskabelse og om, hvornår den kommer til landet. Til slut vil vi ønske dig god læselyst samt en god jul og et godt nytår! Os i Soldaterlegatet 1. Robotben bringer julen til Danmark I starten af november måned godkendte Soldaterlegatet en ansøgning, der på mest skelsættende vis åbner en ny dør til behandlingen af rygmarvsskadede i Danmark. Soldaterlegatet har nemlig doneret Danmarks første exo-skelet til Center for Rygmarvsskader, Rigshospitalet. Læs mere om den spændende nyskabelse her. 2. Nacadia 10 uger i Arboretet Sidst vi besøgte Nacadia, beskrev vi den ro, som stedet efterlod os med. En ro, som vi håbede på, ville forplante sig til de personer, hvis 10-ugers terapiforløb Soldaterlegatet har støttet. Læs interviewet med Bettina Damsbo, læge og direktør ved Kalmia Stresscenter, og Dorte Djernis, psykolog og haveterapeut her. 3. Danske Hjemvendte Soldater og vejen frem for Soldaterlegatet Den 9. oktober 2012 afholdt Soldaterlegatet og SFI konferencen Danske Hjemvendte Soldater i Dronningesalen, Den Sorte Diamant. Dagen markerede ikke blot afslutningen på et næsten tre år langt forskningsprojekt, men forskningen slog også fast, at en betydelig gruppe af veteranerne desværre pådrager sig psykiske mén som en direkte følge af deres udsendelse. Læs om konferencen og Soldaterlegatets vej frem her. 4. Ny database og indstillingsprocedure Soldaterlegatet har eksisteret i snart fire år. Igennem tiden har fonden modtaget mere end 1600 ansøgninger, og alene i år er der modtaget over 500 ansøgninger. Mængden af ansøgninger er nu af en sådan størrelse og omfang for Soldaterlegatets administration, at fonden har besluttet sig for at blive digitale. Læs mere om den nye database her. 5. Hold øje med krigergenerationen Interview med Kim Kristensen tidligere kompagnichef i Krajina, Eksjugoslavien, stabschef for den danske bataljon i Kosovo og chef for ISAF Hold 4 i Helmand, Afghanistan. I forbindelse med offentliggørelsen af samtlige resultater fra forskningsprojektet Danske Hjemvendte Soldater har Soldaterlegatet taget initiativ til to udgivelser en såkaldt Kort og Klart -folder og et mere dybdegående temahæfte, Danske Hjemvendte Soldater. Her bringer vi et af de mange interviews, som findes i temahæftet læs interviewet Hold øje med krigergenerationen med Kim Kristensen. Til Soldaterlegatet. Sammen med H.K.H. Kronprinsen var vi fra Arbejdsskadeforeningen AVS til 17

18 Forskningskonference ang. De Hjemvende Danske Soldater, konferencen blev afholdt af Soldaterlegatet d , der var ca. 500 deltagere og vi 3 Jeanne Jeppesen, Berit Rask og Kurt A. Nissen fra AVS nåede lige at komme inden Kronprinsen trådte ind i salen. Undersøgelsen af de Hjemvente soldater er en af de mest grundige og omfattende i verden og nu har Danmark et meget bedre og sagligt grundlag for at kunne vurdere følgerne af de krige som danske soldater har været udsendt til i tidsrummet fra 1992 til 2009, hvor ca personer har været udsendt. 7% af veteranerne oplever selv, at de har større eller mindre fysiske mén af udsendelsen. PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) 624 soldater eller 2,4% af alle udsendte er blevet diagnosticeret med PTSD Mange er blevet afvist af Arbejdsskadestyrelsen fordi lidelsen ikke er brudt ud inden der var gået 6 måneder fra belastningen havde fundet sted, en regel som Psykiater Henrik Steen Andersen fra Rigshospitalet satte spørgsmål tegn ved med den nye viden man nu have efter denne undersøgelse det viser sig at det kan vare op til flere år for nogle soldater, før lidelsen bryder ud og de skal selvfølgelig også anerkendes. I pausen havde jeg en god snak med 2 Folketingsmedlemmer (der var flere tilstede) men Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet og Jørgen Arbo-Bæhr Enhedslisten var meget optaget af at denne 6 måneders regel skulle fjernes til fordel for de arbejdsskadede soldater, således at alle som fik en lidelsen på grund af deres udsendelse også kunne få denne behandlet af Arbejdsskadestyrelsen, vi håber at der er politisk flertal for dette. Det blev også fremhævet som meget positivt at nogle kommuner havde ansat en Veterankoordinator (som Slagelse) da mange Veteraner oplever at de ikke bliver forstået og heller ikke får den hjælp de har brug for, her gør Veterankoordinatoren en positiv forskel. Det var en af de bedste konferencer jeg har været med til, godt tilrettelagt og alle de tørre tal blev fremlagt på en god underholdende saglig måde, tak for det til Soldaterlegatet. Kurt A. Nissen Arbejdsskadeforeningen AVS Bemærk: Her i 2013 har Generalerne beslutte at nedlægge Kamppausekompaniet på Antvorskov kaserne, som var oprettet til gavn for de krigsskadede Veteraner Vi tager afstand fra denne lukning som kun kan gavne bevarelsen af Veterancentret i Ringsted, det er ikke til gavn for veteranerne Hermed følger bilag om sagsbehandling og bisidderfunktionen. 18

19 Bilag nr. 1 STATUSRAPPORT FRA RÅDGIVER OTTO DRÆBYE ARBEJDSSKADEFORENINGEN I SLAGELSE FOR PERIODEN APRIL 2012 FEBRUAR Jeg har siden min start som rådgiver i Arbejdsskadeforeningen beskæftiget mig med følgende aktiviteter: 1. Deltagelse i åben rådgivning den 1. tirsdag i hver måned. 2. Deltagelse i konference arrangeret af jobcentret i Slagelse Kommune, efteråret 2012, angående ny lovgivning pr. 1. januar 2013 om førtidspension og fleksjob. 3. Deltagelse i fyraftensmøde med John Dyrby, efteråret 2012, angående ny lovgivning pr. 1. januar 2013, herunder også varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet. 4. Deltagelse i åbent -hus-arrangement i jobcentret med deltagelse af repræsentanter fra Beskæftigelsesankenævnet og jobcentret, hvor der blev redegjort for beskæftigelsesnævnets arbejdsområde og ny lovgivning pr. 1. januar Rådgivningssager: Bisidder ved fremmøde i jobcentret. Gennemlæsning af sagsakter (ofte flere ringbind) fra Jobcentret m.fl.. Udarbejdelse af klagebreve. Udarbejdelse af partshøringsbreve. Rådgivning med baggrund i forskellige lovgivninger. Samtaler i borgernes hjem og herunder i nogle tilfælde også med deltagelse af ægtefælle/samlever. Opfølgningssamtaler via telefon/sms. RÅDGIVNINGSSAGER: 1. Enlig mor på 37 år. - Klage over, at Jobcentret ikke ville ændre deres afgørelse med baggrund i afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet. - Jobcentret ændrede deres afgørelse efter 2 mdr.s. forløb og efter en alvorlig samtale med teamleder. - Partshøringsbrev ved påtænkt stop af sygedagpenge februar 2013 efter 2 års forløb på sygedagpenge. 19

20 - Deltagelse som bisidder ved flere samtaler i Jobcentret og ved veterankoordinatoren. - Brev til Arbejdsskadestyrelsen m.h.p. at få sat mere fart på arbejdsskadesagen, herunder mulighed for en foreløbig afgørelse på det foreliggende grundlag. - Rådgivet og vejledt om betingelser for kontanthjælp, herunder indtægters modregning m.m. - Pågældende er fortsat i behandling, og der er over for Jobcentret argumenteret for forlængelse af sygedagpenge i yderligere 52 uger med baggrund i statusattest fra psykiater og med baggrund i mangelfuld rådgivning og vejledning fra Jobcentrets side i f.b.m. anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. 2. Gift kvinde på 51 år. - Klage over, at Jobcentret standsede hendes sygedagpenge fik ikke medhold p.g.a., at hendes situation var uafklaret stadig syg og i behandling. - Ikke berettiget til kontanthjælp p.g.a. ægtefællens indtægt. - Deltaget som bisidder ved flere samtaler i Jobcentret. - Flere samtaler med hende og ægtefælle. - Sag i Jobcentret endnu ikke afsluttet, og jeg skal deltage som bisidder i opfølgningssamtale i februar 2013 vi skal bl.a. have afklaret, hvordan hendes mulighed er for et særligt ressourceforløb efter ny lovgivning pr. 1. januar Enlig mor på 39 år. - Deltagelse som bisidder i opfølgningssamtaler i Jobcentret, bl.a. ved ophør af revalideringsydelse og Jobcentrets ønske om at flytte pågældende på kontanthjælp. - Samtale med afdelingsleder angående genoptagelse af sygedagpenge i stedet for overgang til kontanthjælp sammen med Kurt Nissen lykkedes det os at få genoptaget sygedagpenge. - Indgivelse af pensionsansøgning. - Samtaler med pågældende. - Flere mails til sagsbehandlere med henblik på at få gennemført opfølgningssamtaler. - Sag endnu ikke afsluttet håber den færdiggøres ved tilkendelse af pension. 4. Samlevende mand på 55 år. - Deltagelse som bisidder ved samtale i Jobcentret opfølgningssamtale sygedagpenge. - Deltage i samtale på rheumatolisk ambulatorium, Slagelse Sygehus. - Samtale med pågældende i eget hjem. 20

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) 1 FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ ET GODT SAGSFORLØB VED BEHANDLING AF SYGEDAGPENGESAGER,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser?

Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? Fra: Term Modellen [mailto:termsyn@gmail.com] Sendt: 1. februar 2012 15:19 Til: Hovedmail Assens Emne: Overgreb mod sygemeldte med uafklarede kroniske lidelser? ---------- Forwarded message ----------

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere