MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009."

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK fonde. Pressemeddelelse. PensionDanmark. Fagligt/ Pinsekonference. Udvidet bestyrelsesmøde. TR-Forum. Nyt bestyrelsesmedlem. Kontingent. Mailgruppe. Kommende møder. Bestyrelsen. Formanden har ordet. Sommeren går på hæld og det er tid for det 3. nyhedsbrev fra landsklubben. Jeg har fået kritik for mine indlæg i nyhedsbrevet, at de var for pessimistiske, at jeg var for hård ved Arla. Det modsatte har jeg også hørt, at der er mange som har stort udbytte af at læse indlægget, og som får en forståelse for hvad vi er oppe imod når vi arbejder inden for Mejerbranchen. Jeg har været ansat siden 1988, og det alene må vel fortælle hvor mit hjerte ligger. At arbejde for Arla i så mange år er som et godt ægteskab, der er gode dage og dem er der rigtig mange af og der er dage hvor de kan rende og hoppe, hvor jeg synes det ikke er godt nok det de gør, at de ikke tager nok til genmæle når vi bliver kritiseret for det mest vanvittige i medierne. Jeg havde på et tidspunkt en chef der sagde til mig at jeg var en dårlig ambassadør for Arla, fordi jeg bliver så gal når vi kritiseres, hvor jeg måske ville nå længere ved at vende den anden kind til, men sådan er jeg bare ikke. Jeg ville aldrig være blevet i et firma i så mange år, hvis det ikke havde været for glæden og de udfordringer der ligger i hverdagen ved at arbejde hvor jeg gør. Men jeg prøver at forholde mig realistisk til de ting der sker i Arla og som vil påvirke os alle på den ene eller anden måde. Det nytter ikke vi går gennem en arbejdsdag med skyklapper på og tror at det der sker på alle andre arbejdspladser, ikke rammer os, for tror vi det, vil vi få en brat opvågning. Hjemmesiden. En enkelt opdatering på vores hjemmeside, den er nu tilbage på den gamle adr.: Besøg den og kom med tilbagemeldinger, hvis i mener der er noget der savnes eller skal være anderledes på siden. Repræsentantskabet og Bestyrelsen. Der har været valg til repræsentantskabet og efterfølgende til bestyrelsen siden sidst, og følgende blev valgt; Ulrik Hald Mikkelsen Hobro, valgt i region Nord, Martin Jørgensen. Ishøj. Valgt i Region Øerne, Bjarne Hass Nielsen. Brabrand Valgt i Region Øst Karen Tyberg. Viby. Valgt Kontorerne. Steen Bolvig Hansen. HOCO. Valgt i Region Vest 1

2 Bjarne Bundesen. Christiansfeld M.C. Valgt i Region Syd Valget til bestyrelsen blev genvalg til både Steen med 6/6 stemmer og Bjarne med 5/6 stemmer. Også fra landsklubben ønskes der et forsinket tillykke med valget. Krisen kradser stadig og det har betydet at Arla har sænket afregningsprisen 3 gange til andelshaverne og smertetærskelen er nået Hvis der ikke blev gjort noget radikalt, skulle afregningsprisen yderligere sænkes med over 20 øre! Der blev iværksat et spareprogram og målet er at spare 1 milliard kr. i indeværende år. Det har resulteret i at mange kollegaer blev afskediget, værst er det gået ud over marketingsfolkene i Viby, men ringene er blevet spredt ud over hele virksomheden, og der er vist ingen driftssteder der er gået ram forbi, og desværre ser det ud til at fyringerne ikke er stoppet endnu. Netop i de seneste dage har Dansk Supermarked meddelt, at Arlas distribution af fremmedvarer (bl.a. kød og æg) stoppes i løbet af de næste par år. På CMC stopper aftalen til 1.ste feb.2010, og vi må se hvor mange vi skal sige farvel til af vore kollegaer til den tid, men vi håber det kan klares med naturlig afgang. Også i Ishøj vil mange blive berørt, men her stopper aftalen først i Der er ingen tvivl om der vil ske mange ulykkelige tiltag i den nærmeste fremtid pga. den globale krise. Desværre er der ingen der kan forudse hvad det næste er, der vil ske. Landbruget beretter om manglende byggetilladelser, landbrug der holder op pga. faldende indtjening, samt der er blevet meget svært at opnå kreditter og optage lån i pengeinstitutterne. Lærlinge. Vi har unge mennesker der går i lære længe inden de fylder 18 år. Vær opmærksom på at lærlinge under 18 år højst må arbejde 3 mdr. om natten. Facebook. Facebook, det nye medie der bringer dig i kontakt med næsten hele kloden, her kan du finde gamle klassekammerater og fortælle alle du er venner med hvad du tænker og hvad du har lyst til osv. osv. Men mange lægger billeder ud på siden og det var der også nogen der havde gjort fra CMC, et billede der viste en palle med mælk der var væltet og mælken løb ud på gulvet og et par kollegaer lavede lidt sjov med det. En meget fortørnet landmand så de billeder og det bragte ham i den grad så meget op i det røde felt at det gik videre til Viby. Det var selvfølgelig ikke det mest smarte at gøre, så derfor skal vi tænke os meget om før vi lægger billeder ud på Facebook. Alka. Som bekendt har 3F tilsluttet sig Forbunds Familieforsikring med Alka. 3F er medejer af Alka sammen med en række andre LO forbund. Det har gjort det muligt at tilbyde vores medlemmer en meget konkurrencedygtig familieforsikring. Alka skal ikke skabe stor indtjening til ejerne, men skal holde priserne nede til gavn for LO-forbundenes medlemmer. Alka kan kontaktes på telefon Det kan betale sig at få en gennemgang af dine forsikringer, mange har allerede sparet mange penge. Alka deltager gerne i informationsmøder på din arbejdsplads eller i lokalafdelingen. Alka og 3F anbefaler at aftale et møde sker gennem din lokalafdeling. Med disse linjer vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer. Venlig hilsen Else Marie Pettersen 2

3 Køreplan vedr. Overenskomst-fondene 10/2-2009: Møde med 2 uddannelses-konsulenter fra 3F og NNF ( opgave til konsulenter; gennemgå materiale fra M.A., og kom med kommentarer og forslag til ændringer ). 25/3-2009: Møde for 3 forbundsrepræsentanter ( gennemgang af ændringsforslagene fra uddannelseskonsulenterne, yderligere ændringer indskrevet ). 30/4-2009: Møde i OK -udvalget ( gennemgang af udkast til aftale om opkrævning af fonde, vedtægter, forretningsorden, kompetenceudviklingsfond, OK -fond m.m. ). 6/5-2009: Møde med PensionDanmark ( drøftelse af mulighed for opkrævning af PensionDK ). 14/5-2009: Møde for 3 forbundsrepræsentanter ( drøftelse af ændringer til div. tekster, diskussion vedr. strategi og holdninger ). 25/5-2009: Møde i OK -udvalget ( gennemgang af forbundenes forslag til tekst, bl.a. sammenskrivning af teksten i HTS aftalen 12+13, enighed om at lade PensionDanmark stå for opkrævning, administration og udbetaling fra fonden, hvis en acceptabel aftale kunne indgås. Endvidere blev der indgået aftale om kommissoriet for en arbejdsgruppe der skal afdække behovene for efter- og videreuddannelse for alle personalegrupper. Gruppen sammensættes af 2 uddannelseskonsulenter fra forbundene, 2 uddannelses-personer fra Arla, og P.E. Faarkrog fra OK -udvalget ). 2/6-2009: Møde med PensionDanmark ( drøftelse af pris for opkrævning til kompetenceudviklingsfond, OK -fond og også FIU -fonden. Med 2 årlige opkrævninger. Sekretariatsbetjening og revision blev også drøftet. Principiel enighed omkring økonomi, men endelig beslutning træffes først den 25/6-2009). 9/6-2009: Møde med M.A., de 2 uddannelses-konsulenter fra forbundene og P. E. Faarkrog ( på mødet vil kommissoriet og tekst til fonden blive gennemgået med uddannelses-konsulenterne ). 25/6-2009: Møde i OK-udvalget ( endelig aftale indgås vedr. opkrævning, tekst til kompetenceudviklingsfond forventes indgået, vedtægter og forretningsorden forventes indgået ). 25/ til 15/ : Møder i arbejdsgruppen ( afdække behovene for efter -og videreuddannelse for alle personalegrupper. De af M.M.U. og M.F.U. nedsatte funktionsgrupper inddrages i dette arbejde. Efter 15/ : Møde i OK-udvalget ( drøftelse af arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger, drøftelse af hvorledes efter- og videreuddannelse kan honoreres, forhandling om et nyt kompetencelønsystem. Vagn Henriksen 3

4 Pressemeddelelse SALA og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening samler kræfterne Bestyrelserne for hhv. Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiver-foreninger (SALA) og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) har besluttet, at de to organisationer skal samle kræfterne i én organisation under ledelse af adm. dir. Nils Juhl Andreasen. Reelt betyder det, at SALA opruster sit sekretariat med personale fra MA, hvorefter alle opgaver løses af et fælles sekretariat. Efter samme model løser SALA allerede opgaver for Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Mejerivirksomheder og samarbejdsparter på mejeriområdet vil ikke opleve nogen større forskel. Der vil stadigt stå Mejeribrugets Arbejdsgiverforening på brevpapiret, og direktør Morten Gass, vil fortsat være nøgleperson i forhold til mejerivirksomhederne og i forhold til arbejdstagerforbundene på mejeriområdet. Det udvidede sekretariat etableres i løbet af efteråret, men de konkrete samarbejdsrelationer påbegyndes med det samme. Formålet med reorganiseringen er at udnytte ressourcerne i sekretariaterne bedre og at styrke det faglige miljø. Det nye sekretariat forventes derfor at kunne løfte såvel hovedorganisationsopgaverne som de virksomhedsrettede opgaver mindst ligeså godt som i dag, men med anvendelse af færre ressourcer til gavn for både mejeribruget og de øvrige medlemmer af SALA., påpeger gdr. Pejter Søndergaard, der er bestyrelsesformand hos både SALA og MA. Vi vil benytte lejligheden til en nøje gennemgang af aktiviteterne i SALA og MA med henblik på at samle kræfterne om de opgaver, der har mest værdi for SALAs og MAs medlemskredse, fortsætter Pejter Søndergaard. Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Vester Farimagsgade København V Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Vesterbrogade 2 B 1620 København V Redaktionel. Det bliver spændende at følge udviklingen af ovenstående. Der er forskel på en virksomhedsoverenskomst og en områdeoverenskomst. I en forhandling skal modparten have kompetencerne. En tvist i det fagretslige system har en formel køreplan, skal den brydes? Hvem skal vi forhandle den nye overenskomst med? Er der andre strategier for MA`s fremtid. Vi håber at alt går i orden da Morten Gass er en vellidt og respekteret person Niels Nordlund 4

5 PensionDanmark Fra og med juni 2009 forrentes også den livslange alderspension med det løbende markedsafkast. Renter på en enkel måde. Din opsparing følger markedsrenten. Det betyder, at din opsparing bliver forrentet med nøjagtigt det afkast, der er opnået på PensionDanmarks investeringer i obligationer og aktier mv. Sådan forrentes din opsparing. Din opsparing bliver fordelt mellem opsparing til en løbende, livsvarig alderspension og opsparing til kapital- og ratepension. Alle tre opsparinger følger markedsrenten. - Opsparingen til livsvarig alderspension investeres forsigtigt typisk med ca. 15 pct. i aktier. - Opsparingen til kapital- og ratepension investeres forskelligt alt efter, hvor gammel du er: Hvis du er under 45 år, får du din opsparing placeret i en basispulje, der typisk investerer 30 pct.af pengene i aktier. Hvis du er over 45 år, får du din opsparing investeret i særlige årgangspuljer. Jo ældre du bliver, jo mere forsigtigt bliver pengene investeret. Hvis du er fyldt 70 år, får du din opsparing investeret i en pensionistpulje. Pengene bliver investeret forsigtigt typisk med ca. 15 pct. i aktier. Følg dit afkast måned for måned på Afkast af opsparingen til livsvarig alderspension Afkast før skat, pct Juni 1,3 Juli 3,0* August September Oktober November December *Opgørelsen er foreløbig, da PensionDanmark endnu ikke kender alle månedens kurser. Den fastsættes endeligt ved månedens udgang. Til og med maj 2009 blev den livslange alderspension forrentet med en af bestyrelsen fastsat kontorente. Såfremt du ønsker en anden investeringsprofil kan du gå ind i Frit Puljevalg hvor der kan bestemmes over en del af opsparringen. Bestem selv fordelingen mellem aktier og obligationer, eller vælg en risikoprofil. 5

6 Fagligt/ Pinsekonferece. Fra den 19. til den 20. maj blev der afholdt Mejerioverenskomst kursus på Laugesens Have hvor Vagn Henriksen og Søren Andersen, vores Forhandlingssekretærer, var kursusledere. Der skal lige nævnes nogle af de pinde der blev vendt på kurset. Morten Gass kom med et godt indlæg om overenskomstforløbet 2008 og en evaluering af det. Forbundene og MA afholdte en evaluering af hele forløbet den 8. september 08. På positiv siden kan nævnes indskrivning af Voldgiftkendelser og der løbende blev tilvirket en logbog. De negative sider kan der nævnes at MA kom for sent med OK krav og der kom til at mangle nogle underskrifter på visse protokollater. Der vil blive lavet logbog i OK perioden. Til de på sidelinjen der undre sig over den forhandlingspsykologi der ligger i at forhandle til langt ud på natten, skal der siges at det giver et hurtigt resultat. Der skal jo også være arbejde til organisationerne mellem OK forhandlingerne. Arbejdstager skal være lykkelig for at OK blev indgået i 08, da der siden har været nul stigning på det øvrige arbejdsmarked. Taktregulering oktober 08 var yderlig uheldig for MA. Der er ikke givet lønstigninger i år til de individuelle ansatte samt visse HK`er. Landbruget og mælkeproducenterne er presset lige nu. Stor indvejning, lav afsætning, finanskrise (likviditetsproblemer) og lovgivning omkring krav til nye staldsystemer. Det skal slås fast at MA står ved den OK der er tilvirket. Som afslutning kom Morten ind på de kollektive overenskomsters relationer over for samfundet. Kan den danske fleksibilitet model klare presset fra et EU, hvor det indre marked har fortrinsret. Vare, ydelser og mennesker skal have fri bevægelighed hvilket kræver en lovgivningsmæssig regulering. Den danske model kan kun overleve med en høj organisationsgrad. Et afsluttende spørgsmål, kan de kollektive overenskomster overleve den jeg kultur der er fremherskende P.T.? Birthe Fisker fra PensionDanmark havde et indlæg hvor finanskrisen var i centrum. PensionDanmark formåede et afkast for 2008 på -9.8 % efter skat, det skal dog nævnes at alderspension gav 2,5 % (tages af reserverne). Frem til maj 2009 har der været et afkast på 5 %. I vores investerings portefølje frem til 15. april er der for aktierne vedkomne sket en reduktion fra 35 % til 17 %. Det skal nævnes at afkast efter skat pr. år ligger på 6,7 % for perioden 1993 til Af de åbne punkter under debatten kan der nævnes vil Pensinsoversigten ikke udsendes på papir. - Aldersgrænsen for udbetaling til Kritisk sygdom er hævet fra 62 år til 65 år. - Indestående af SP hos PensionDanmark udbetales (kan ikke blive stående). - Der kan tegnes en forsikring så midler under alderspensionen kan udbetales i tilfælde af død. Dette dog kun for en 10 åring periode - Sundhedsordningen kører godt, der savnes dog en bevidsthed hos medlemmerne om mulighederne i ordningen. Fagligt - Protokollat om afspadseringsperiode. 5 Overarbejde mv. stk. 3: Der er i fremtiden ikke krav om at overarbejde skal afspadseres inden for 8 uger. - Der blev brugt en del tid på at diskutere 1 (Arbejdstid) på kurset. Efter det er blevet dyrere for arbejdsgiver at have medarbejdere til at arbejde på en søgnehelligdag (i.h.h. til 5 stk. 4), i forhold til den gamle OK hvor planlægning kunne gøre det billigt, benyttes i højere grad muligheden for at flytte arbejdsdagene. Det må konstateres at det har arbejdsgiver ret til. Niels Nordlund. 6

7 Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. Torsdag den 17. september og fredag den 18. september afholder bestyrelsen det årlige udvidede møde på Ballum hus i Sønderjylland. Der startes med en rundvisning på Kruså mejeri. Ud over forhandlingssekretærerne fra Forbundshuset har vi i også inviterer de faglige sekretærer fra bestyrelsesmedlemmernes afdelinger samt bilagskontrollanter. Da vi dermed samler cremen inden for mejerioverenskomsten vil der skabes mulighed for at udvikle strategier inden for emner som: Forberedelse til overenskomst krav. Landsklubbens rolle / identitet. Organisering på forskellige niveauer. Kompetenceløn. Vedtægtsændringer. Derud over er mødet også tiden hvor vi vender de sidste pinde i forhold til Landsklubbens konference til november. TR-Forum 09. Onsdag den 23. september afholdes det årlige TR møde inden for PensionDanmark på hotel Nyborg Strand. Det er her du har mulighed for at påvirke den produktsammensætning af de midler du indbetaler. Mødet er opdelt i tre elementer. - Orientering fra den strategiske ledelse: Investering, administration og statistik. - Branchemøde med valg til bestyrelsen: Forsikrings sammensætning og medlems relation. - Workshops: Valgfrihed på pensionsområdet. Kundeservice på pension.dk. Kompetenceudviklingsfonde samt Forebyggelse og sundhed. (Der kan vælges 2) Dit talerør inden for mejerioverenskomsten under den Grønne gruppe er: Else Marie Pettersen og Niels Nordlund for mejeriarbejderne og Poul Erik Christensen for chaufførerne. Karl Gustav Pedersen fra Skovarbejdernes Landsklub er vores repræsentant i Branchebestyrelsen. De er modtagelige for input. Nyt bestyrelsesmedlem. Marianne Vestergård er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager. Suppleant Henrik Damsgård fra Bislev mejeri tilgår herefter bestyrelsen. Nyhedsbrev som mail. De medlemmer der ønsker at få Nyhedsbrevet pr. mail kan blive tilmeldt mailgruppen hos undertegnet. Min PC har været brudt ned, så hvis der er fejl i forbindelse med reetablering tilkendegiv jer. Send en mail til mig og jeg skal sætte det i værk. Redaktør Niels Nordlund Rykker. Der er enkelte der ikke har nået at betale kontingent, jeg håber at de vil benytte vedlagte FI-kort eller indsætte på Kto. nr.: 5383 Reg. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Såfremt der er andre forhold der gør sig gældende vil jeg gerne vide det. Kasserer for landsklubben: Niels Nordlund 7

8 Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: ARLA Foods Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Henrik Blum Momhøjvej 72, 7400 Herning Tlf.: Mail: ARLA Foods Nr. Vium. Henrik Damgård Hestebakken Nibe Tlf: / ARLA Foods Bislev Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: ARLA Foods Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf / Mail: ARLA Foods Birkum. Jack Hansen Akelejehaven 7 1. tv., 2630 Tåstrup Tlf / Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Henrik Skaksen Schmidtsvej Nibe Mail: ARLA Foods Bislev. Redaktør Niels Nordlund Nielsen Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Deadline næste Nyhedsbrev: 20. september Bestyrelsesmøder: Udvidet bestyrelsesmøde, Ballumhus 17. og 18. sep. Bestyrelsesmøde, Nr. Virum mejeri 28. okt. kl Bestyrelsesmøde, 3F Høje Taastrup 09. dec. kl Konferencer: Landsklubkonference Langsøhus 20. og 21. nov. 8

9 9

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april 2012. Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2008 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere