MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april Årgang 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25"

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe nedlægges? Side 7 Udtagelse af krav til ny overenskomst. Side 7 Branchedage det Grønne område. Side 8 Kontingent Side 8 De korte. Side 9 Bestyrelsen. Side 9 Kommende møder. Side10 Lønskema, april 2012 Formanden har ordet. Tiden er kommet hvor nyhedsbrev nr. 2 skal udsendes. Når jeg ser tilbage på hvad der er sket siden vi sidst sendte et nyhedsbrev på gaden, er det ikke det skønneste billede jeg ser. Der har været mange knap så flatterende overskrifter i avisen, som er med til at styrke manges opfattelse af Arla som en mastedont, der tromler alt ned på sin vej for at opnå hvad der nu måtte være de vil have. Jeg tænker især her på det der sker i bestyrelsen lige nu. 2 af vores medarbejdervalgte kollegaer bliver presset ud, jeg og mange andre forstår slet ikke bevæggrunden herfor og vi får den tanke at der ligger noget andet bag. Jeg har læst det inforat som de tilsyneladende har brugt som det fældende bevis og forstår ikke hvad der er der er så farligt, jeg har også været til møder hvor ledelsen fra Arla har meddelt at de vil lukke 5 mejerier hvert år til For mig og mine kollegaer giver det anledning til mistro/frygt for hvad der er under opsejling. Tilliden til Arlas ledelse får et alvorligt knæk i dette forløb. Skal vi se det brede sig til driftsstederne hvor den næste tillidsmand der er lidt fremme i skoen også bliver presset ud. Tillidsrepræsentanter fra hele landet følger denne sag med spænding. Mejeribruget skal i 2013 forhandle ny overenskomst med Dansk Industri og allerede nu skal vi til at finde krav til denne forhandling. De forhandlinger der er forgået i år har manet til besindighed på lønområdet, det vil vi givet også blive mødt med. Jeg er dog blevet spurgt om hvad vi kan regne med at få til næste forhandling når topledelsen i Arla ikke viser tilbageholdenhed. Iflg. artikel i Landbrugsavisen som lyder: Millionhop til Arlas chefer Vederlaget for Arlas koncerndirektion blev forøget med 11 procent i I en tid hvor topchefers lønninger er svært omdiskuterede øger Arla Foods nu aflønningen til selskabets ledende medarbejdere i direktionen. Arla Foods offentliggør ikke lønnen for hver enkelt direktør i direktionen. Men i sin årsrapport skriver Arla, at vederlaget for den samlede direktion steg fra 18 til 20 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 11 procent. Arlas formand Åke Hantoft kalder stigningen for et udslag af de seneste lønforhandlinger. "Vi har lønforhandlinger med vores direktion hvert andet år. Vi havde været nogle barske år i 2009 og Nogle gange kommer der en stigning, og sådan ser det så ud denne gang," siger han. Arlas ledende medarbejdere fik også gavn af stigende bonus i 2011, hvor bonusudbetalingerne steg fra 36 til 46 mio. kr. i forhold til året før. 1

2 Citat slut. Jeg er dog også blevet informeret om at mellemlederne på de forskellige driftsteder ingen lønstigning har fået de sidste 2 år, de har nu fået et lille hop på 1½ %. Alle er kommet godt igennem barometer undersøgelsen og disse er også kommet retur til driftstederne igen. Det videre arbejde skal nu aftales mellem ledere og medarbejde i SU om hvad der skal arbejdes med og så kommer det ofte stillede spørgsmål. Hvad gør vi når der ikke tages hånd om det der er aftalt.? Hvad gør vi når ledelsen er ligeglad og bare hytter sit.?? Skal vi så til at angive hinanden, muligheden foreligger jo med det nye system som Arla indfører. I det sidste referat fra samarbejdsrådet står der følgende. Thomas Schou Høj, GBSHR Learning & Development orienterede om den forestående implementering af Whistleblower Service. Den globale Whistleblower-politik, som er gældende for alle 100% ejede virksomheder, blev godkendt i CSR-kommiteen i november Så snart Arla Foods har modtaget en godkendelse fra Datatilsynet, og den forventes at komme i løbet af kort tid, bliver implementeringen af politikken sat i gang. Der vil bl.a. blive udsendt et brev til alle medarbejdere med information om politikken. Det anbefales, at medarbejderne så vidt muligt bruger deres leder, leders leder eller HR Business partner. Hvis det ikke er muligt, anvendes Whistleblower. Man kan anmelde anonymt via telefon eller webpage. Anmeldelsen registreres af en ekstern leverandør, som orienterer en af de 4 case handlers, som er udpeget af CSRkommitten, om anmeldelsen. Herefter indledes en undersøgelse af anmeldelsen. Eventuelle konsekvenser håndteres i det enkelte forretningsområde. Whistleblower ordning Arla vil i løbet af vinteren få en whistleblower ordning. Hvad går det så ud på? Arla bliver tilknyttet et firma, som alle i koncernen kan kontakte både anonymt og med navn, hvis man har kendskab til kollegaer eller ledelse har gjort noget ulovligt i forhold til selskabets etik. Det kunne være kendskab til underslæb, korruption, fuskede prisaftaler, sexchikane, børnearbejde, etnisk mobning, samt meget meget mere. Firmaet som er mellemleddet mellem den der sladrer og synderen, skal behandle henvendelsen således, at den der hvisker forbliver anonym. Firmaet vil også have forretningsgange, som betyder, at angivelser ikke samler støv pga. den er videresendt til den forkerte hos Arla. De fleste store virksomheder er med i en whistleblower ordning, som stammer fra Amerika og er en udløber af de mange store svindelsager der har været. Et firma som Danfoss har haft en whistleblower ordning i en del år og det har bl.a. resulteret i 40 afskedigelser sidste år! Der vil komme meget mere om ordningen når alle aftaler er på plads, og når Arla har formuleret deres egen ordning på skrift! Arbejdsmiljø. Lars Kaae oplyste, at der nu foreligger en opgørelse over antallet af ulykker i Arla Foods worldwide. I Danmark og UK er der tale om et relativt stort fald i antallet af arbejdsulykker over de seneste år, mens der i Sverige desværre er tale om en mindre stigning for andet år i træk. I Danmark er man nu begyndt på en fælles rapportering af registrere tilløb til ulykker, hvilket erfaringsmæssigt medvirker til, at antallet af arbejdsulykker falder yderligere. I januar er der registreret 13 ulykker i Danmark, hvilket er samme som sidste år. I øvrigt mener Samarbejdsrådet, at indsatsen for at undgå arbejdsulykker bør styrkes. Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver Som arbejdsmiljørepræsentant er du vejleder for ledelsen, men det er på vegne af dem, der har valgt dig. 2

3 Du skal være med til at sikre, at arbejdsmiljøet står højt på ledelses prioriteringsliste, og at der træffes de rigtige beslutninger. Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er at sikre: at den ansvarlige ledelse kender til arbejdsmiljøet og ved præcist, hvad der har betydning i de ansattes dagligdag. at vide, hvad der rør sig blandt kollegerne. Hvad det er, der kan gøre dem mere tilfredse med deres arbejde. at arbejde for, at den ansvarlige ledelse inddrager disse kendsgerninger i den overordnede udvikling af virksomheden. Ledelsen har ansvaret Ansvaret for arbejdsmiljøet er ledelsens, men det er arbejdsmiljørepræsentantens ansvar at sikre, at ledelsen forstår betydningen af et godt arbejdsmiljø og derfor planlægger arbejdsforholdene bedst muligt. 3F's tommelfingerregel Tag udgangspunkt i APV'en. Hold tæt kontakt med de andre arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Husk på Det er støtten fra dem, man er valgt af, der er ens vigtigste redskab. Strategisk indflydelse Som Arbejdsmiljørepræsentant er det opgaven at påvirke ledelsens beslutninger. Også på det helt overordnede, det strategiske plan. Derfor kære arbejdsmiljørepræsentanter, så skal i som en terrier bide og holde fast til problemerne er løst. Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu. Mejeriindustriens branchearbejdsmiljøkonference Torsdag den 29. november 2012 Og denne gang vil den finde sted på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Arbejdsgruppen, der skal planlægge konferencens form og indhold, går nu i gang med sit arbejde. Nærmere information herom vil ske løbende på hjemmesiden og i Mælkeritidende. Har du ønsker og idéer til temaer til dagen, så er du velkommen til at skrive til MIA s sekretær Torben Rentzius Jans: Tema-dage. Opmærksomheden henledes på, at tilmelding nu er muligt til efterårets 4 tema-dage i henholdsvis: Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen Psykisk arbejdsmiljø Kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet Forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske belastninger i mejeriindustrien Tema-dagene, som så dagens lys i foråret 2011, er netop evalueret. Eksempelvis har Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen fået et ændret indhold. Nogle driftssteder ønsker at få sin egen tema-dag, andre ønsker at dele tema-dagen med kolleger fra andre driftssteder. Begge muligheder står åbne. 3

4 E-boks Nu er vi der hvor timesedler og lønsedler kommer udelukkende i e-boks. De medarbejdere, der ikke har adgang til e-boks har Lars Kaae lovet, at de kan bede om at få en kopi på lønningskontoret. Else Marie Pettersen. Nyt fra forbundet. Hermed omtale af protokollat som blev indgået med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening i forbindelse med afholdelse af et 27 møde den 15 marts Kort fortalt omhandler det valg af TR. Vi er nu enige med Arbejdsgiverforeningen om, i forbindelse med valg af TR, at det kun er de organiseret medarbejdere som kan stemme. Det betyder, at hvis der skal afholdes valg i et område, og det er en 3F er som er opstillet, er det kun medlemmer af 3F der kan deltage i valget, med mindre at der er tale om at den pågældende TR også skal være TR for NNF, eller DMF, så kan medarbejdere fra disse forbund naturligvis også deltage i valget. Efterlønnen. Efterlønsreformen: Nogle pinde i debatten! Sidste år i januar måned spurgte jeg Birthe Fisker om emnet. Hans Stougård kommer med input til den nuværende situation: Spørgsmål til Birthe Fisker: Senarier omkring afskaffelse af efterlønnen er igen kommet på dagsorden. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed at pensionsbranchen også gerne ser efterlønnen afskaffet, da der derved vil tilgå dem x antal mia. kr. i omdirigeret opsparring. Alene værdien af A-kasse kontingent og efterlønsbidrag over en 40 årlige periode med en realrente på 4 %, vil give en opsparring tilsvarende 3 års efterløn (Ved kr./år gives et beløb på kr.). Spørgsmålet er så, har pensionsbranchen et produkt der kan matche efterlønnen, altså en valgfri udbetalingsperiode på 1 5 år. Kræver der ikke et nyt lovgrundlag for at muliggøre denne 4. opsparringsdel. Det vil sandsynligvis også være et emne der vil blive vendt under de forestående Overenskomstforhandlinger, specielt hvis senarierne bliver til virkelighed. Har du input i den relation? Svar fra Birthe: Vi har ikke sådan et produkt på hylden. Men hvis der kommer en ændring af efterlønnen, vil vores bestyrelse naturligvis skulle forholde sig til, om det skal have konsekvenser for pensionsordningens indhold. I første omgang vil det nok handle om, at medlemmerne skal have mulighed for at overføre efterlønsopsparingen til sin pensionsopsparing (som SP). I anden omgang skal det vurderes, hvornår man skal kunne op starte udbetalinger fra PensionDanmark under nye regler. Det kan vi desværre ikke sige noget om, før vi kender de eventuelle nye regler. Vi har lavet nogle beregninger til 3F om hvad det vil koste at spare det op der i dag opnås gennem efterlønnen, de fremgår af en artikel 3F s hjemmeside: 4

5 Nu er scenariet blevet virkelighed og der skinner nu 2 spørgsmål igennem. 1. Pensionsbranchen har nu medvirket til afskaffelse af Efterlønnen, men hvor bliver opsparringsformen der kan erstatte efterlønne af. Man kan endog læse i medierne at pensionsbranchen ikke ønsker at lave lobby arbejde i den retning. Kan det passe? Hans Stougård, PensionDanmark: Jeg kan ikke være enig i, at vi har hjulpet til med afskaffelse af efterløn. Da vi er både arbejdsgiver- og arbejdstager ejet, går vi langt udenom at blande os i politiske spørgsmål, som ikke direkte vedkommer pensionsforhold. Den opsparingsform, som kan afløse efterløn, er generelt ratepensions. 2. Til dem som er under 52 år og som nu får udbetalt deres efterlønsbidrag, hvad har i af muligheder for placeringer af disse midler. Er det f.eks. muligt ekstra ordinært at indsætte kr. på kapitalpensionen (ca. værdi efter skat af udbetaling)? Hans Stougård, PensionDanmark: Nej, pensionsbeskatningsloven sætter sin begrænsning ved på kapitalpension og kr. på ratepension. Da ratepensionen jo er en del af arbejdsmarkedspensionen, skal man lige have styr på, hvor meget der er til rådighed der. Ellers er livsvarig alderspension eneste udvej. A4 skrev: For bare et år siden lobbyede pensionsselskaberne for at få lov at tilbyde private efterlønsordninger. Men nu er tanken opgivet. Pensionsselskaberne er nemlig blevet politisk korrekte og vil ikke i clinch med politikerne, siger eksperter. Alder 2010 Skattefri præmie ved folkepensionering Nettobidrag frem til efterlønsalder, efter skat Skattefri udbetaling nu Tab ved at hæve pengene nu 5

6 Beregning er vejledende og udregnet primo ,00 kr. er beløbet der kan hæves skattefri pr. april For mit vedkommende, som har en nuværende alder på 50,5 år, skal der overvejes om jeg kan lave en realforrentning af beløbet på ca kr. de næste 17 år der overstiger ca kr. skattefrit. Det burde være muligt. Efterløn er jo udelukket med de modregninger der er fastlagt. Se endvidere beregningsmodeller på: AK Samvirke Tabellen herunder viser hvor meget man kan tabe ved at hæve efterlønsbidraget nu i forhold til at lade pengene stå og få den skattefrie præmie udbetalt ved pensionsalderen. Set på Facebook: Kurt Christiansen Har hængt flg. op inde hos Margrethe Vestager, i "tråden" hvor "konen" jubler over at efterlønnen på det nærmeste er slagtet... men forventer såmænd ikke engang et svar... Skal vi ikke lige slå fast, at A kassen er en forsikring. (arbejdsløsheds forsikring) Og der har man halveret dækningen, men fastholdt præmien... Mon den gik, hvis det var din bilforsikring? Efterlønnen er en form for pensionsopsparing, man kunne VÆLGE at tilslutte sig og bruge, hvis der var behov for den. Alle der har været med, siden indførelsen, har over kr. tilgode. Så at tilbyde en tilbagebetaling på omkr kr. er noget der minder om statsautoriseret tyveri... Af samme grund, bliver der rejst en retssag MOD staten. Og en tilsvarende blev VUNDET i England, så lad vær med at hæve de sølle der er tilbudt... Så meget for VKO+R "tyveriet" fra lønmodtagerne, det er direkte frastødende politik, i en krise tid hvor der ikke engang er job til dem der kan og vil... Og al erfaring indenfor industri og håndværk, viser at der bliver færre og færre beskæftigede, til at tjene de samme penge. På grund af automatisering og rationaliseringer. Så den seneste skævvridning af samfundet, gennemtrumfet af VKO+R er det nærmeste vi kommer "menneskeofringer" i et civiliseret samfund. Men det mærker i jo ikke, inde i "kuvøsen" på Borgen. Hvor størstedelen aldrig, har haft et regulært 7-16 job, ude i samfundet. Men udelukkende levet et institutionsliv, lige fra børnehave, til nu. Hvor de så igen er på en "døgninstution" Uden nogen forbindelse, med "almindelige" mennesker, der har prøvet, at være træt og udslidt efter en arbejdsdag... Seniorjob. Den sidste pind der skal vendes, som beslutnings grundlag, for udtrædelse af efterlønsordningen. Et seniorjob er et job i kommunen på overenskomstmæssige vilkår. 6

7 Du har ret til et seniorjob, når din dagpengeperiode er udløbet, i følgende tilfælde: Du er ledig, du har ret til efterløn på din efterlønsalder, og din dagpengeperiode udløber tidligst fem år før din efterlønsalder. På nuværende tidspunkt er der ca. 200 på landsplan der benytter sig af ordningen. Niels Nordlund Krav til Mejerioverenskomsten Landsklubben afholder det sædvanlige møde, hvor vi udtager krav til den nye Overenskomst april 2013, i 3F GOPS Odense afdelingen den 13. juni 2012 kl. 10:00. Tilmelding til mødet skal være undertegnet i hænde senest den 2. juni. Det vil være hensigtsmæssigt at tilmelding sker igennem din afdeling, da de afholder evt. dagsløntab og kørsel samt mødegebyr på 200 kr. for forplejning. Det plejer at være et godt møde hvor vi slavisk gennemgår overenskomsten og derigennem genererer kravene. Jeg vil medio maj udsende en reminder til alle berørte afdelinger. Niels Nordlund Den Grønne Gruppe nedlægges? Til orientering: På den grønne gruppes strategikonference i Rørvig i dagene 1. og 2. februar, blev vi forelagt et scenarie om gruppens fremtid. I takt med flere og flere arbejdsgivere søger mod DI, senest Arla Foods, og med nedlæggelse af SALA pr. oktober 2012, var det ved at være ved den tid gruppen skal / skulle gøre sig nogle overvejelser mht. gruppens fremtid. Resultatet af vore drøftelser blev, at der på det kommende HB møde(ugen efter) skulle meldes ud, at de to grupper vil indlede forhandlinger om en sammenlægning. Gruppens bestyrelse fik pålagt tavshedspligt til efter HB mødet den Uddrag fra seneste HB mødereferat indsat: Efterfølgende gav Mads Andersen HB en orientering om, at bestyrelserne for henholdsvis Industrigruppen og Den Grønne Gruppe har godkendt, at de to grupper indleder en dialog om en sammenlægning af de to grupper med virkning fra den næste kongres. Peter Møller Sjøgren, faglig sekretær 3F Vojens Branchedage for det grønne område. Igen i år afholdes der en samlet 3 dages branchekonference for alle ansatte under Den Grønne Gruppes overenskomstområder. Onsdag den 6. juni, kl fredag den 8. juni, kl Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Programmet vil indeholde: Orientering fra gruppen Orientering om overenskomst 2012 Orientering om kompetencefondene og efteruddannelsesmulighederne Gruppearbejder om relevante branchebestemte faglige temaer 7

8 Der vil herudover være rigelig af tid til arbejde og drøftelser indenfor de enkelte overenskomstområder. Der lægges op til, at det primært skal være udearbejdende tillidsvalgte og medlemmer som deltager i konferencen, og de vil derfor komme forrest i køen ved en overbookning af konferencen. Der er maksimalt plads til 55 deltagere, og tilmeldingen skal ske via FIU-systemet på: FIU-nummer: Tilmeldingsfristen er 3. maj Der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter de gældende FIU-regler. Venlig hilsen Vagn Henriksen Kontingent. Kontingent på 100 kr. til Landsklubben betales inden 15. maj. Der er vedlagt et FI-kort som kan benyttes til indbetaling. Hvis man ønsker at lave en bankoverførelse i stedet, er det AL-bank: Reg. nr.: 5383 Konto. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Niels Nordlund Kasserer for landsklubben. De korte. Screening af ARLA ansatte. 80 % kan ikke læse og skrive blandt ARLA ansatte. Bliver vores kompetence fond nu til en samfunds fond, som dermed ikke bliver brugt til mejerifaglig kompetence udvikling? OK 2012 Tryghed, uddannelse og løntilbageholdenhed var resultatet af de netop overståede overenskomstforhandlinger. Kom og giv dit bud på vores krav inden for mejeriområdet, til den nye overenskomst april (Se invitation i nærværende Nyhedsbrev.) Landsklubben til en Brancheklub? I forbindelse med Den Grønne Gruppes overgang til Industri Gruppen ultimo 2013, skal vores Landsklub inden for mejeribruget da nedlægges og overgå til en stærk Landbrug & Fødevare Brancheklub? Giv bestyrelsen et hint. 25 års jubilæum. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F har 25 års jubilæum til efteråret! I relation til ovenstående pind (Egenkapital tilgår bestyrelsesmedlemmernes afdeling) kunne det måske være hensigtsmæssigt at give medlemmerne en gave. Vi har ca. 150 arbejdende medlemmer og en egenkapital på ca kr. Vi kunne også vælge at sende bestyrelsen til Cuba for at se på mejerier! Giv bestyrelsen et hint. Høje lønninger i DONG? Det er beskæmmende at man har fyret den flinke direktør i DONG for at give sine medarbejdere en høj løn (Gennemsnits lønnen i DONG ligger på ca kr. om året). Det må da være en positiv oplevelse, at der er virksomheder der har råd til at give sine medarbejdere en ordentlig løn. F.eks. giver PensionDanmark sine 81 medarbejdere en gennemsnitsløn på kr. om året. Godt gået, der ku` ARLA lære noget. Niels Nordlund 8

9 Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Henrik Blum Momhøjvej 72, 7400 Herning Tlf.: Mail: ARLA Foods Nr. Vium. Henrik Damgård Hestebakken 14, 9240 Nibe Tlf: Mail: ARLA Foods Bislev Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf Mail: Birkum. Kim Egelund Søhusevej Vemmelev Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Henrik Skaksen Engdraget 9, 9240 Nibe Tlf Mail: ARLA Foods Bislev. Redaktør Niels Nordlund Nielsen Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. juni Bestyrelsesmøder: - 6. juni på Korsvejens Mejeri september. Rudbøl Grænsekro oktober på Birkum Ost - 5. december på 3F Høje Tåstrup. Konferencer og møder: juni: Grøn konference, Comwell Middelfart juni: OK krav, COPS Odense november: Landsklubkonference/generalforsamling på Langsøhus. 9

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. februar 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 4 Side 5 Side 5 Side 7 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har ordet.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2007 Årgang 20 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. januar 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat.

Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat. Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat. Til stede: Henrik Gadegaard, Kim Hansen, Kurt Jensen, Jimmy Eversen, Thommas Nielsen, Susanne Knudsen,

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Erfaringer med fælles AMSU - arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg Holstebro Flødeost 2007 2011 v/miljøkoordinator og arbejdsmiljøleder Hanne Pedersen 18 August 2011

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere