MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april Årgang 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25"

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe nedlægges? Side 7 Udtagelse af krav til ny overenskomst. Side 7 Branchedage det Grønne område. Side 8 Kontingent Side 8 De korte. Side 9 Bestyrelsen. Side 9 Kommende møder. Side10 Lønskema, april 2012 Formanden har ordet. Tiden er kommet hvor nyhedsbrev nr. 2 skal udsendes. Når jeg ser tilbage på hvad der er sket siden vi sidst sendte et nyhedsbrev på gaden, er det ikke det skønneste billede jeg ser. Der har været mange knap så flatterende overskrifter i avisen, som er med til at styrke manges opfattelse af Arla som en mastedont, der tromler alt ned på sin vej for at opnå hvad der nu måtte være de vil have. Jeg tænker især her på det der sker i bestyrelsen lige nu. 2 af vores medarbejdervalgte kollegaer bliver presset ud, jeg og mange andre forstår slet ikke bevæggrunden herfor og vi får den tanke at der ligger noget andet bag. Jeg har læst det inforat som de tilsyneladende har brugt som det fældende bevis og forstår ikke hvad der er der er så farligt, jeg har også været til møder hvor ledelsen fra Arla har meddelt at de vil lukke 5 mejerier hvert år til For mig og mine kollegaer giver det anledning til mistro/frygt for hvad der er under opsejling. Tilliden til Arlas ledelse får et alvorligt knæk i dette forløb. Skal vi se det brede sig til driftsstederne hvor den næste tillidsmand der er lidt fremme i skoen også bliver presset ud. Tillidsrepræsentanter fra hele landet følger denne sag med spænding. Mejeribruget skal i 2013 forhandle ny overenskomst med Dansk Industri og allerede nu skal vi til at finde krav til denne forhandling. De forhandlinger der er forgået i år har manet til besindighed på lønområdet, det vil vi givet også blive mødt med. Jeg er dog blevet spurgt om hvad vi kan regne med at få til næste forhandling når topledelsen i Arla ikke viser tilbageholdenhed. Iflg. artikel i Landbrugsavisen som lyder: Millionhop til Arlas chefer Vederlaget for Arlas koncerndirektion blev forøget med 11 procent i I en tid hvor topchefers lønninger er svært omdiskuterede øger Arla Foods nu aflønningen til selskabets ledende medarbejdere i direktionen. Arla Foods offentliggør ikke lønnen for hver enkelt direktør i direktionen. Men i sin årsrapport skriver Arla, at vederlaget for den samlede direktion steg fra 18 til 20 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 11 procent. Arlas formand Åke Hantoft kalder stigningen for et udslag af de seneste lønforhandlinger. "Vi har lønforhandlinger med vores direktion hvert andet år. Vi havde været nogle barske år i 2009 og Nogle gange kommer der en stigning, og sådan ser det så ud denne gang," siger han. Arlas ledende medarbejdere fik også gavn af stigende bonus i 2011, hvor bonusudbetalingerne steg fra 36 til 46 mio. kr. i forhold til året før. 1

2 Citat slut. Jeg er dog også blevet informeret om at mellemlederne på de forskellige driftsteder ingen lønstigning har fået de sidste 2 år, de har nu fået et lille hop på 1½ %. Alle er kommet godt igennem barometer undersøgelsen og disse er også kommet retur til driftstederne igen. Det videre arbejde skal nu aftales mellem ledere og medarbejde i SU om hvad der skal arbejdes med og så kommer det ofte stillede spørgsmål. Hvad gør vi når der ikke tages hånd om det der er aftalt.? Hvad gør vi når ledelsen er ligeglad og bare hytter sit.?? Skal vi så til at angive hinanden, muligheden foreligger jo med det nye system som Arla indfører. I det sidste referat fra samarbejdsrådet står der følgende. Thomas Schou Høj, GBSHR Learning & Development orienterede om den forestående implementering af Whistleblower Service. Den globale Whistleblower-politik, som er gældende for alle 100% ejede virksomheder, blev godkendt i CSR-kommiteen i november Så snart Arla Foods har modtaget en godkendelse fra Datatilsynet, og den forventes at komme i løbet af kort tid, bliver implementeringen af politikken sat i gang. Der vil bl.a. blive udsendt et brev til alle medarbejdere med information om politikken. Det anbefales, at medarbejderne så vidt muligt bruger deres leder, leders leder eller HR Business partner. Hvis det ikke er muligt, anvendes Whistleblower. Man kan anmelde anonymt via telefon eller webpage. Anmeldelsen registreres af en ekstern leverandør, som orienterer en af de 4 case handlers, som er udpeget af CSRkommitten, om anmeldelsen. Herefter indledes en undersøgelse af anmeldelsen. Eventuelle konsekvenser håndteres i det enkelte forretningsområde. Whistleblower ordning Arla vil i løbet af vinteren få en whistleblower ordning. Hvad går det så ud på? Arla bliver tilknyttet et firma, som alle i koncernen kan kontakte både anonymt og med navn, hvis man har kendskab til kollegaer eller ledelse har gjort noget ulovligt i forhold til selskabets etik. Det kunne være kendskab til underslæb, korruption, fuskede prisaftaler, sexchikane, børnearbejde, etnisk mobning, samt meget meget mere. Firmaet som er mellemleddet mellem den der sladrer og synderen, skal behandle henvendelsen således, at den der hvisker forbliver anonym. Firmaet vil også have forretningsgange, som betyder, at angivelser ikke samler støv pga. den er videresendt til den forkerte hos Arla. De fleste store virksomheder er med i en whistleblower ordning, som stammer fra Amerika og er en udløber af de mange store svindelsager der har været. Et firma som Danfoss har haft en whistleblower ordning i en del år og det har bl.a. resulteret i 40 afskedigelser sidste år! Der vil komme meget mere om ordningen når alle aftaler er på plads, og når Arla har formuleret deres egen ordning på skrift! Arbejdsmiljø. Lars Kaae oplyste, at der nu foreligger en opgørelse over antallet af ulykker i Arla Foods worldwide. I Danmark og UK er der tale om et relativt stort fald i antallet af arbejdsulykker over de seneste år, mens der i Sverige desværre er tale om en mindre stigning for andet år i træk. I Danmark er man nu begyndt på en fælles rapportering af registrere tilløb til ulykker, hvilket erfaringsmæssigt medvirker til, at antallet af arbejdsulykker falder yderligere. I januar er der registreret 13 ulykker i Danmark, hvilket er samme som sidste år. I øvrigt mener Samarbejdsrådet, at indsatsen for at undgå arbejdsulykker bør styrkes. Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver Som arbejdsmiljørepræsentant er du vejleder for ledelsen, men det er på vegne af dem, der har valgt dig. 2

3 Du skal være med til at sikre, at arbejdsmiljøet står højt på ledelses prioriteringsliste, og at der træffes de rigtige beslutninger. Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er at sikre: at den ansvarlige ledelse kender til arbejdsmiljøet og ved præcist, hvad der har betydning i de ansattes dagligdag. at vide, hvad der rør sig blandt kollegerne. Hvad det er, der kan gøre dem mere tilfredse med deres arbejde. at arbejde for, at den ansvarlige ledelse inddrager disse kendsgerninger i den overordnede udvikling af virksomheden. Ledelsen har ansvaret Ansvaret for arbejdsmiljøet er ledelsens, men det er arbejdsmiljørepræsentantens ansvar at sikre, at ledelsen forstår betydningen af et godt arbejdsmiljø og derfor planlægger arbejdsforholdene bedst muligt. 3F's tommelfingerregel Tag udgangspunkt i APV'en. Hold tæt kontakt med de andre arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Husk på Det er støtten fra dem, man er valgt af, der er ens vigtigste redskab. Strategisk indflydelse Som Arbejdsmiljørepræsentant er det opgaven at påvirke ledelsens beslutninger. Også på det helt overordnede, det strategiske plan. Derfor kære arbejdsmiljørepræsentanter, så skal i som en terrier bide og holde fast til problemerne er løst. Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu. Mejeriindustriens branchearbejdsmiljøkonference Torsdag den 29. november 2012 Og denne gang vil den finde sted på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Arbejdsgruppen, der skal planlægge konferencens form og indhold, går nu i gang med sit arbejde. Nærmere information herom vil ske løbende på hjemmesiden og i Mælkeritidende. Har du ønsker og idéer til temaer til dagen, så er du velkommen til at skrive til MIA s sekretær Torben Rentzius Jans: Tema-dage. Opmærksomheden henledes på, at tilmelding nu er muligt til efterårets 4 tema-dage i henholdsvis: Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen Psykisk arbejdsmiljø Kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet Forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske belastninger i mejeriindustrien Tema-dagene, som så dagens lys i foråret 2011, er netop evalueret. Eksempelvis har Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen fået et ændret indhold. Nogle driftssteder ønsker at få sin egen tema-dag, andre ønsker at dele tema-dagen med kolleger fra andre driftssteder. Begge muligheder står åbne. 3

4 E-boks Nu er vi der hvor timesedler og lønsedler kommer udelukkende i e-boks. De medarbejdere, der ikke har adgang til e-boks har Lars Kaae lovet, at de kan bede om at få en kopi på lønningskontoret. Else Marie Pettersen. Nyt fra forbundet. Hermed omtale af protokollat som blev indgået med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening i forbindelse med afholdelse af et 27 møde den 15 marts Kort fortalt omhandler det valg af TR. Vi er nu enige med Arbejdsgiverforeningen om, i forbindelse med valg af TR, at det kun er de organiseret medarbejdere som kan stemme. Det betyder, at hvis der skal afholdes valg i et område, og det er en 3F er som er opstillet, er det kun medlemmer af 3F der kan deltage i valget, med mindre at der er tale om at den pågældende TR også skal være TR for NNF, eller DMF, så kan medarbejdere fra disse forbund naturligvis også deltage i valget. Efterlønnen. Efterlønsreformen: Nogle pinde i debatten! Sidste år i januar måned spurgte jeg Birthe Fisker om emnet. Hans Stougård kommer med input til den nuværende situation: Spørgsmål til Birthe Fisker: Senarier omkring afskaffelse af efterlønnen er igen kommet på dagsorden. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed at pensionsbranchen også gerne ser efterlønnen afskaffet, da der derved vil tilgå dem x antal mia. kr. i omdirigeret opsparring. Alene værdien af A-kasse kontingent og efterlønsbidrag over en 40 årlige periode med en realrente på 4 %, vil give en opsparring tilsvarende 3 års efterløn (Ved kr./år gives et beløb på kr.). Spørgsmålet er så, har pensionsbranchen et produkt der kan matche efterlønnen, altså en valgfri udbetalingsperiode på 1 5 år. Kræver der ikke et nyt lovgrundlag for at muliggøre denne 4. opsparringsdel. Det vil sandsynligvis også være et emne der vil blive vendt under de forestående Overenskomstforhandlinger, specielt hvis senarierne bliver til virkelighed. Har du input i den relation? Svar fra Birthe: Vi har ikke sådan et produkt på hylden. Men hvis der kommer en ændring af efterlønnen, vil vores bestyrelse naturligvis skulle forholde sig til, om det skal have konsekvenser for pensionsordningens indhold. I første omgang vil det nok handle om, at medlemmerne skal have mulighed for at overføre efterlønsopsparingen til sin pensionsopsparing (som SP). I anden omgang skal det vurderes, hvornår man skal kunne op starte udbetalinger fra PensionDanmark under nye regler. Det kan vi desværre ikke sige noget om, før vi kender de eventuelle nye regler. Vi har lavet nogle beregninger til 3F om hvad det vil koste at spare det op der i dag opnås gennem efterlønnen, de fremgår af en artikel 3F s hjemmeside: 4

5 Nu er scenariet blevet virkelighed og der skinner nu 2 spørgsmål igennem. 1. Pensionsbranchen har nu medvirket til afskaffelse af Efterlønnen, men hvor bliver opsparringsformen der kan erstatte efterlønne af. Man kan endog læse i medierne at pensionsbranchen ikke ønsker at lave lobby arbejde i den retning. Kan det passe? Hans Stougård, PensionDanmark: Jeg kan ikke være enig i, at vi har hjulpet til med afskaffelse af efterløn. Da vi er både arbejdsgiver- og arbejdstager ejet, går vi langt udenom at blande os i politiske spørgsmål, som ikke direkte vedkommer pensionsforhold. Den opsparingsform, som kan afløse efterløn, er generelt ratepensions. 2. Til dem som er under 52 år og som nu får udbetalt deres efterlønsbidrag, hvad har i af muligheder for placeringer af disse midler. Er det f.eks. muligt ekstra ordinært at indsætte kr. på kapitalpensionen (ca. værdi efter skat af udbetaling)? Hans Stougård, PensionDanmark: Nej, pensionsbeskatningsloven sætter sin begrænsning ved på kapitalpension og kr. på ratepension. Da ratepensionen jo er en del af arbejdsmarkedspensionen, skal man lige have styr på, hvor meget der er til rådighed der. Ellers er livsvarig alderspension eneste udvej. A4 skrev: For bare et år siden lobbyede pensionsselskaberne for at få lov at tilbyde private efterlønsordninger. Men nu er tanken opgivet. Pensionsselskaberne er nemlig blevet politisk korrekte og vil ikke i clinch med politikerne, siger eksperter. Alder 2010 Skattefri præmie ved folkepensionering Nettobidrag frem til efterlønsalder, efter skat Skattefri udbetaling nu Tab ved at hæve pengene nu 5

6 Beregning er vejledende og udregnet primo ,00 kr. er beløbet der kan hæves skattefri pr. april For mit vedkommende, som har en nuværende alder på 50,5 år, skal der overvejes om jeg kan lave en realforrentning af beløbet på ca kr. de næste 17 år der overstiger ca kr. skattefrit. Det burde være muligt. Efterløn er jo udelukket med de modregninger der er fastlagt. Se endvidere beregningsmodeller på: AK Samvirke Tabellen herunder viser hvor meget man kan tabe ved at hæve efterlønsbidraget nu i forhold til at lade pengene stå og få den skattefrie præmie udbetalt ved pensionsalderen. Set på Facebook: Kurt Christiansen Har hængt flg. op inde hos Margrethe Vestager, i "tråden" hvor "konen" jubler over at efterlønnen på det nærmeste er slagtet... men forventer såmænd ikke engang et svar... Skal vi ikke lige slå fast, at A kassen er en forsikring. (arbejdsløsheds forsikring) Og der har man halveret dækningen, men fastholdt præmien... Mon den gik, hvis det var din bilforsikring? Efterlønnen er en form for pensionsopsparing, man kunne VÆLGE at tilslutte sig og bruge, hvis der var behov for den. Alle der har været med, siden indførelsen, har over kr. tilgode. Så at tilbyde en tilbagebetaling på omkr kr. er noget der minder om statsautoriseret tyveri... Af samme grund, bliver der rejst en retssag MOD staten. Og en tilsvarende blev VUNDET i England, så lad vær med at hæve de sølle der er tilbudt... Så meget for VKO+R "tyveriet" fra lønmodtagerne, det er direkte frastødende politik, i en krise tid hvor der ikke engang er job til dem der kan og vil... Og al erfaring indenfor industri og håndværk, viser at der bliver færre og færre beskæftigede, til at tjene de samme penge. På grund af automatisering og rationaliseringer. Så den seneste skævvridning af samfundet, gennemtrumfet af VKO+R er det nærmeste vi kommer "menneskeofringer" i et civiliseret samfund. Men det mærker i jo ikke, inde i "kuvøsen" på Borgen. Hvor størstedelen aldrig, har haft et regulært 7-16 job, ude i samfundet. Men udelukkende levet et institutionsliv, lige fra børnehave, til nu. Hvor de så igen er på en "døgninstution" Uden nogen forbindelse, med "almindelige" mennesker, der har prøvet, at være træt og udslidt efter en arbejdsdag... Seniorjob. Den sidste pind der skal vendes, som beslutnings grundlag, for udtrædelse af efterlønsordningen. Et seniorjob er et job i kommunen på overenskomstmæssige vilkår. 6

7 Du har ret til et seniorjob, når din dagpengeperiode er udløbet, i følgende tilfælde: Du er ledig, du har ret til efterløn på din efterlønsalder, og din dagpengeperiode udløber tidligst fem år før din efterlønsalder. På nuværende tidspunkt er der ca. 200 på landsplan der benytter sig af ordningen. Niels Nordlund Krav til Mejerioverenskomsten Landsklubben afholder det sædvanlige møde, hvor vi udtager krav til den nye Overenskomst april 2013, i 3F GOPS Odense afdelingen den 13. juni 2012 kl. 10:00. Tilmelding til mødet skal være undertegnet i hænde senest den 2. juni. Det vil være hensigtsmæssigt at tilmelding sker igennem din afdeling, da de afholder evt. dagsløntab og kørsel samt mødegebyr på 200 kr. for forplejning. Det plejer at være et godt møde hvor vi slavisk gennemgår overenskomsten og derigennem genererer kravene. Jeg vil medio maj udsende en reminder til alle berørte afdelinger. Niels Nordlund Den Grønne Gruppe nedlægges? Til orientering: På den grønne gruppes strategikonference i Rørvig i dagene 1. og 2. februar, blev vi forelagt et scenarie om gruppens fremtid. I takt med flere og flere arbejdsgivere søger mod DI, senest Arla Foods, og med nedlæggelse af SALA pr. oktober 2012, var det ved at være ved den tid gruppen skal / skulle gøre sig nogle overvejelser mht. gruppens fremtid. Resultatet af vore drøftelser blev, at der på det kommende HB møde(ugen efter) skulle meldes ud, at de to grupper vil indlede forhandlinger om en sammenlægning. Gruppens bestyrelse fik pålagt tavshedspligt til efter HB mødet den Uddrag fra seneste HB mødereferat indsat: Efterfølgende gav Mads Andersen HB en orientering om, at bestyrelserne for henholdsvis Industrigruppen og Den Grønne Gruppe har godkendt, at de to grupper indleder en dialog om en sammenlægning af de to grupper med virkning fra den næste kongres. Peter Møller Sjøgren, faglig sekretær 3F Vojens Branchedage for det grønne område. Igen i år afholdes der en samlet 3 dages branchekonference for alle ansatte under Den Grønne Gruppes overenskomstområder. Onsdag den 6. juni, kl fredag den 8. juni, kl Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Programmet vil indeholde: Orientering fra gruppen Orientering om overenskomst 2012 Orientering om kompetencefondene og efteruddannelsesmulighederne Gruppearbejder om relevante branchebestemte faglige temaer 7

8 Der vil herudover være rigelig af tid til arbejde og drøftelser indenfor de enkelte overenskomstområder. Der lægges op til, at det primært skal være udearbejdende tillidsvalgte og medlemmer som deltager i konferencen, og de vil derfor komme forrest i køen ved en overbookning af konferencen. Der er maksimalt plads til 55 deltagere, og tilmeldingen skal ske via FIU-systemet på: FIU-nummer: Tilmeldingsfristen er 3. maj Der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter de gældende FIU-regler. Venlig hilsen Vagn Henriksen Kontingent. Kontingent på 100 kr. til Landsklubben betales inden 15. maj. Der er vedlagt et FI-kort som kan benyttes til indbetaling. Hvis man ønsker at lave en bankoverførelse i stedet, er det AL-bank: Reg. nr.: 5383 Konto. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Niels Nordlund Kasserer for landsklubben. De korte. Screening af ARLA ansatte. 80 % kan ikke læse og skrive blandt ARLA ansatte. Bliver vores kompetence fond nu til en samfunds fond, som dermed ikke bliver brugt til mejerifaglig kompetence udvikling? OK 2012 Tryghed, uddannelse og løntilbageholdenhed var resultatet af de netop overståede overenskomstforhandlinger. Kom og giv dit bud på vores krav inden for mejeriområdet, til den nye overenskomst april (Se invitation i nærværende Nyhedsbrev.) Landsklubben til en Brancheklub? I forbindelse med Den Grønne Gruppes overgang til Industri Gruppen ultimo 2013, skal vores Landsklub inden for mejeribruget da nedlægges og overgå til en stærk Landbrug & Fødevare Brancheklub? Giv bestyrelsen et hint. 25 års jubilæum. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F har 25 års jubilæum til efteråret! I relation til ovenstående pind (Egenkapital tilgår bestyrelsesmedlemmernes afdeling) kunne det måske være hensigtsmæssigt at give medlemmerne en gave. Vi har ca. 150 arbejdende medlemmer og en egenkapital på ca kr. Vi kunne også vælge at sende bestyrelsen til Cuba for at se på mejerier! Giv bestyrelsen et hint. Høje lønninger i DONG? Det er beskæmmende at man har fyret den flinke direktør i DONG for at give sine medarbejdere en høj løn (Gennemsnits lønnen i DONG ligger på ca kr. om året). Det må da være en positiv oplevelse, at der er virksomheder der har råd til at give sine medarbejdere en ordentlig løn. F.eks. giver PensionDanmark sine 81 medarbejdere en gennemsnitsløn på kr. om året. Godt gået, der ku` ARLA lære noget. Niels Nordlund 8

9 Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Henrik Blum Momhøjvej 72, 7400 Herning Tlf.: Mail: ARLA Foods Nr. Vium. Henrik Damgård Hestebakken 14, 9240 Nibe Tlf: Mail: ARLA Foods Bislev Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf Mail: Birkum. Kim Egelund Søhusevej Vemmelev Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Henrik Skaksen Engdraget 9, 9240 Nibe Tlf Mail: ARLA Foods Bislev. Redaktør Niels Nordlund Nielsen Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. juni Bestyrelsesmøder: - 6. juni på Korsvejens Mejeri september. Rudbøl Grænsekro oktober på Birkum Ost - 5. december på 3F Høje Tåstrup. Konferencer og møder: juni: Grøn konference, Comwell Middelfart juni: OK krav, COPS Odense november: Landsklubkonference/generalforsamling på Langsøhus. 9

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer.

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 3 Meddelelse til ARLA`s transportledere. Side 4 Forhandlinger

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 1. februar 2012.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 1. februar 2012. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. februar 2012. Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har ordet.

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

PensionDanmark, afkast 2012 og kapitalpension. Overenskomstforhandlingerne for mejeribruget. Forhandlingsresultat.

PensionDanmark, afkast 2012 og kapitalpension. Overenskomstforhandlingerne for mejeribruget. Forhandlingsresultat. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. marts 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2010.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2010. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2010. Årgang 23 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 2 Indbydelse til arbejdsmiljødage. Side 3 Fagligt siden sidst

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. marts 2011. Årgang 24

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. marts 2011. Årgang 24 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. marts 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Formanden har ordet. PensionDanmark

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Det Grønne Område Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Beskæftigelse stadig på lavere niveau

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Landsklubkonference på Langsøhus.

Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F Program: Fredag den 20. november 2009 12.00-13.00 Frokost og indkvartering. 13.00-13.15 Velkomst v. landsklubformand Else

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 28. marts 2012 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (formand) Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse:

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. marts 2010. Årgang 23 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 2 Nyt fra forbundet. Side 3 Krav til ny mejerioverenskomst 2011.

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. februar 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 4 Side 5 Side 5 Side 7 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har ordet.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet Beskæftigelse

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 4 Side 4 Side 4 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Det Grønne Område Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2007 Årgang 20 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har

Læs mere

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere