Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mollerup Mølle, Østervang 51, 7900 Nykøbing M, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASPO (730) Indehaver: Aspo Oyj, Suolakivenkatu 10, SF Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (730) Indehaver: Aspo Oyj, Suolakivenkatu 10, SF Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZYVOXID (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., State Road #2, KM 60.0, Arecibo, Puerto Rico, Puerto Rico (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, antibiotika, samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindingsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 31: Dyrefoder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 471

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CombiCid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe. (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Managers Hotline A/S, Flæsketorvet 60, 1711 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Irma Lauridsen, E.T.Jørgensensvej 17 1.th, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Farum boldklub A/S, Farum Park, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Kursus- og konferencevirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, diner transportable. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: E. & M. Rasmussen v/torkil Rasmussen, Hanningvej 65, Isenvad, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 25: Beklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner. (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 31: Dyrefoder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 472

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TUMB LET (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 01: Antistatpræparater til behandling af tøj, til fabrikationsprocesser. (511) Klasse 03: Skyllemidler og antistatiske præparater (511) Klasse 21: Redskaber, svampe og rengøringsklude imprægneret med antistatiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUNDAL (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, samt til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, vask og rensning af tøj, polering og fjernelse af pletter, sæbe, æteriske olier, blegemidler, antistatiske og kosmetiske præparater, tandplejemidler, overfladerensemidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler og præparater til sundhedspleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Registreringen omfatter kun varer af dansk oprindelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, samt til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, vask og rensning af tøj, polering og fjernelse af pletter, sæbe, æteriske olier, blegemidler, antistatiske og kosmetiske præparater, tandplejemidler, overfladerensemidler. (511) Klasse 04: Midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler og præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 21: Redskaber og rekvisitter til rengøringsformål, svampe, børster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAKTOCID (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPFINISH 55 (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 01: Overfladeaktive tensider til rengøring. (511) Klasse 03: Rengøringsmidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arne Gundal Kristensen, Mølleparken 123, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, samt til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, vask og rensning af tøj, polering og fjernelse af pletter, sæbe, æteriske olier, blegemidler, antistatiske og kosmetiske præparater, tandplejemidler, overfladerensemidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler og præparater til sundhedspleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Registreringen omfatter kun varer af dansk oprindelse. (730) Indehaver: WOODMAN A/S, HI PARK 305, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Effectiv Reklamebureau Aps, H.N. Andersensvej 3-5, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 20: Møbler. (511) Klasse 37: Fremstilling for andre af møbler og indbo og reparation af møbler og indbo. (511) Klasse 42: Design af indbo. 473

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgen Hansen Maskinfabrik A/S, Jørgen Hansens Vej 1, 6670 Holsted, Danmark (511) Klasse 07: Lakeringsanlæg (maskiner). (511) Klasse 11: Udsugningsanlæg, ventilationsanlæg, hærdetørreanlæg, ventilatorer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelige og industriel forskning, programmering af computerer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Post Danmark, Tietgensgade 37, 1566 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved kontoropgaver i form af administration af datastyrede arkiver, computerdatabaser og indføring af data i computerdatabaser, kompilering og indføring af information i computerdatabaser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser, modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg, reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Udlejning af accesstid til computerdatabaser, herunder accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, bearbejdning af data computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIKINGPOSTEJ (730) Indehaver: Stryhn's Leverpostej A/S, Vestre Kirkevej 15-19, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MARKMENT, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kødpatéer og leverpostej. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBD (730) Indehaver: Post Danmark, Tietgensgade 37, 1566 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved kontoopgaver i form af administration af datastyrede arkiver, computerdatabaser og indføring af data i computerdatabaser, kompilering og indføring af information i computerdatabaser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser, modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg, reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Udlejning af accesstid til computerdatabaser, herunder accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, bearbejdning af data computerdata. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANONE (730) Indehaver: COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société anonyme), , rue Jules Guesde, F Levallois-Perret, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, friske urter, friske krydderier, ubearbejdede korn, ubehandlet og behandlet brødkorn, tang og alger som næringsmidler til mennesker og dyr, jordnødder, jordnøddemel, havre, hvede, majs, rug, sesam, sukkerrør, landbrugsprodukter, friske eller tørrede blomster, frø og såsæd (til såning), malt til brygning og destillering, byg, næringsmidler til dyr, fodermel. (511) Klasse 32: Øl (alkoholholdig og alkoholfri), kulsyreholdige eller ikke-kulsyreholdige vande (mineralvand eller ikke-mineralvand), frugteller grøntsagssaft, drikke baseret på frugt eller grøntsager, limonade, tonicvand, gingerbeer (sodavand med ingefærsmag(, ikke-alkoholholdige isafkølede drikke, præparater til fremstilling af drikke, sukkerholdig frugtsaft (sirup) til drikke, alkoholfri frugt- eller grøntsagsekstrakter, alkoholfrie drikke tilsat mejeriprodukter som ikke-dominerende bestanddel, alkoholfrie drikke tilsat mælkegærende midler som ikke-dominerende bestanddel. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, hvidvin, rødvin, rosévin (mousserende eller ikke-mousserende), cider, cognac, armagnac, whisky, likører, alkoholholdige drikke hovedsageligt bestående af urter eller frugt, alkoholholdige drikke tilsat mælk som ikke-dominerende bestanddel, alkoholholdige essenser, frugtekstrakter med alkohol. (511) Klasse 35: Marketing-, reklame- og salgsfremmende virksomhed, rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsadministration og forretningsorganisation, tilvejebringelse af kommerciel information, forretningsundersøgelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, forvaltning af formuer og forvaltning af værdipapirer, investering af aktiekapital, kapitalinvestering, sikkerhedsstillelse i form af kaution, finansiel leasing- og lånevirksomhed, vurdering og administration af fast ejendom, udlejning af fast ejendom, rådgivning og information i forbindelse med de førnævnte tjenesteydelser, beskatningsmæssig information og rådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig dyredressur, organisering af eksaminer og konkurrencer, skoleuddannelse og -undervisning, universitetsuddannelse og -undervisning, professionel uddannelse, undervisning og træning, brevkurser; udgivelse af bøger, aviser, blade og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed, nemlig organisering af shows, organisering og administration af forlystelsesparker, fjernsynsshows og -spil, radioshows og -spil, filmforevisninger, cirkusunderholdning, skuespil, offentlig underholdning, koncerter, revyteater, og varietéforestillinger; organisering af hasardspil, nemlig kasinoer og spillehaller. (511) Klasse 42: Cateringvirksomhed, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, hurtigbetjeningsrestauranter, kafferestauranter, hoteller, kuranstalter, der anvender mineral- og/eller havvand i terapien, ikke-forretningsmæssig bistand vedrørende definition og gennemførelse af et selskabs eller en koncerns juridiske generelle politik, information om love og juridisk ekspertbistand, udvikling og forskning for andre. 474

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Old Navy (ITM) Inc., a corporation of the State of California, 900 Cherry Avenue, San Bruno, California, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder jeans, skjorter, t- shirts, shorts, bukser, khaki shorts, khaki bukser, khakiskjorter og khakijakker, nederdele, sweatre, jakker, frakker, dragter, bælter (beklædningsgenstande), sokker, strømper, stræmpevarer, trikot, strømpebukser, gamacher, overtræksbukser, handsker, veste, tørklæder, nattøj, undertøj, badetøj, kravledragter, overalls, hovedbeklædning, hatte, fodtøj, herunder slippers og sko. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Friesland Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, Holland (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Morgendagens Heltinder (730) Indehaver: Teknologisk Innovation as, Gregersensvej,, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsvirksomhed og industrielvirksomhed, herunder forretningsmæssig bistand ved forsknings- og ide-udviklingsarbejde, omlægning af erhvervsvirksomheder, rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation, forretningsundersøgelser, herunder specielt indenfor innovationsmiljø, markedsanalyser og undersøgelser, herunder projektscreening, vurdering i forretningsanliggender, salgsfremmede foranstaltninger for andre. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, finansielle analyser og informationer, herunder indenfor innovationsmiljø, kapitalinvestering, økonomisk vurdering. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af workshops og konferencer, herunder vedrørende innovation og ideudvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Viento ApS, Fjellerupvej 7-9, 5463 Harndrup, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mørkegrønne bogstaver og lyse prikker på hvid baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TAMPERE BIO-PROTECT LTD, Satakunnankatu 19 D 36, FIN Tampere, Finland (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, blodstillende midler, blodtryksregulerende midler, hormoner til medicinske formål, vitaminpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, præparater i form af sporelementer til human brug, urthetheer, udtræk af planter til human brug (ikke parfume og ikke medicinske), næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 475

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAINDANCE (730) Indehaver: WM-data Aktiebolag, Box 27030, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder; apparater til multimedia og andre elektroniske og digitale kommunikationsmedier; magnetiske, optiske og digitale databærere, indkodede magnetkort; CD-ROM'er; compactdisk (lyd/billede), disketter, kassetter, plader, magnetbånd og andre maskinlæsbare medier til indførsel, bearbejdning, overførsel, lagring og fremførsel af data, lyd og billeder; optiske databærere, clips 8integrerede kredsløb); databehandlingsudstyr og dertil hørende dele og komponenter; inferfaces til computere; servere til lagring af data; processorer (centrale databehandlingsenheder); informationsbehandlingssystemer, datakommunikationssystemer; interaktive datasystemer med modtagende og sendende computere integreret i kommunikationsnetværk; databaseanordninger; computerhukommelser, computerprogrammel (optaget), optagne computerprogrammer, optagne operative programmer (computer-). (511) Klasse 16: Tryksager, plakater, reklametavler af papir eller pap, brochurer, kataloger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), håndbøger, brugermanualer; trykte publikationer; aviser, tidsskrifter; bøger; papirvarer (skrivematerialer og kontorartikler). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, salgspromovering, markedsføring; information vedrørende forretningsvirksomhed; kundeinformation i forbindelse med salg af computersoftware og -hardware samt dertil hørende perifert udstyr; publikation af reklametekster; undersøgning af bistand ved forretningsadministration og/eller forretningsorganisation; kortlægning af arbejdsprocesser; revisionsarbejde; bogføring; regnskabsanalyser; reproduktion af dokumenter; administrativ varetagelse af informationssystemer; computerbaseret håndtering af databaser, sammensætning, indføring og systematisering af information i databaser; indføring, bearbejdning, lagring, fremhentning og/eller kontrol af data information; indføring, bearbejdning, kontrol, lagring og/eller fremhentning af oplysninger i databaser; computerbaseret fil- og registerhåndtering; computerbaseret datahåndtering, computerbaseret databasehåndtering; datasøgninger (for tredje mand) i datafiler. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, finansielle analyser, finansiel information; finansiel konsultation; computerbaseret finansvirksomhed, herunder elektronisk lagring og overførsel af penge. (511) Klasse 38: Udsendelse af meddelelser og information; computerkommunikation; transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer; overførsel og/eller afsendelse af databaseinformationer via telenet og/eller internet; udsendelse af meddelelser via elektroniske medier; elektroniske overførsler via tele- eller datasystemer; elektronisk post; udsendelse af meddelelser via multimedler; kommunikation via internationalt datanetværk, computerterminaler, fast eller mobilt telekommunikationsnet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder organisering af vejledning/instruktion via internationalt datanetværk, arrangering og afholdelse af konferencer og seminarer, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel) herunder bistand i form af erhvervsmæssig ekspertise, inklusive støtte/hjælpe funktion inden for informationsteknologiområdet; konsulentbistand vedrørende teknisk know-how inden for computer hard- og software; design 8udformning) af computere og computerprogrammer; udlejning og leasing af databehandlingsapparater og computerprogrammer; datakonsulentbistand vedrørende computere, software og optagne computerprogrammer; analyser af computersystemer; integration, overvågning og konfigurering af computere; databehandling; computerprogrammering; konsulentbistand vedrørende computere, herunder fremstilling, udvikling og opdatering af computerprogrammer; installation; reparation, integration, overvågning, konfigurering, opdatering og/eller service af optagne computerprogrammer; fremskaffelse af brugsret og leasing af tilgangstid til computerdatabaser; computertidsdeling; leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data; genoprettelse af computerdata; systemkontruktion til computerbaseret udstyr; systemintegrering; kvalitetskontrol. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Studiokit (730) Indehaver: Phase One Denmark A/S, Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optiske fotografiske apparater og instrumenter til måling, herunder kamerasystemer og kameraer, også digitale kameraer med mikroprocessorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 11: Lamper, herunder studielys og -lamper samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUE (730) Indehaver: Cue Consult A/S, Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder dokumentation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af edb-software; teknisk information og rådgivning vedrørende edb-software og brugen heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OpenIT (730) Indehaver: Dansk Unix System Brugergruppe, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARCUBE (730) Indehaver: Nintendo Co., Ltd., 60 Fukuinekamitakamatsu-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Spil til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, hukommelseskassetter til spil til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, disks, herunder magnetiske disks og optiske disks, til spil til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, videospilapparater, underholdnings- og forlystelsesapparater, kontrolindretninger til de forannævnte spil og apparater, joystik til de forannævnte spil og apparater, optagne computerprogrammer, hukommelseskassetter, disks, herunder magnetiske disks, optisk-magnetiske disks og optiske disks, floppy disks, IC-kort (integrerede kredsløbskort), elektroniske kredsløb, mikrochips, halvlederhukommelser, magnetbånd, magnetkort, kassetter, herunder sådanne indeholdende optagne computerprogrammer, lyd- og videoplader, herunder lyd- og video-cd'ere, skridttællere, møntapparater og - automater, fjernsynsmodtagere, audio- og videooptage- og - gengivelsesapparater, bærbare audio- og videooptage- og gengivelsesapparater, elektroniske skærmskånere og skærmskåneprogrammer, dele og tilbehør ( ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 28: Håndholdte spil, hukommelsesdisketter til håndholdte spil, legetøj, herunder dukker, spil, kontrolindretninger og joystik som dele af de forannævnte varer, "GO"-spilleudstyr (gospil), skakspil, japansk skak, trylleapparater (legetøj), mah-jong udstyr, sports- og gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser), fiskeudstyr, legetøj og dukker til brug sammen med nøgleringe, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævante varer. (300) Prioritetsoplysninger: JP Japan delvis prioritet. 476

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Maersk Logistics International A/S, Kalkbrænderihavnsgade 4, st., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsadministration og lokalisering af gods og varer via computer. (511) Klasse 38: Data- og telekommunikationsservice ved transport og opbevaring af gods, herunder logistikservice ved hjælp af computere, transmission og overførsel af billeder, information og s via data-, mobil- og telekommunikationsnettet. (511) Klasse 39: Transport, pakning og opbevaring af gods; udfærdigelse af transport- og toldpapirer, beviser, dokumenter samt værdipapirer for gods; information vedrørende transport og opbevaring (gratis eller mod betaling) samt logistikservice. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Teknologisk Innovation as (730) Indehaver: Teknologisk Innovation as, Gregersensvej,, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsvirksomhed og industrielvirksomhed, herunder forretningsmæssig bistand ved forsknings- og ide-udviklingsarbejde, omlægning af erhvervsvirksomheder, rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation, forretningsundersøgelser, herunder specielt indenfor innovationsmiljø, markedsanalyser og undersøgelser, herunder projektscreening, vurdering i forretningsanliggender, salgsfremmede foranstaltninger for andre. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, finansielle analyser og informationer, herunder indenfor innovationsmiljø, kapitalinvestering, økonomisk vurdering. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af workshops og konferencer, herunder vedrørende innovation og ideudvikling. (730) Indehaver: Bredbandsbolaget Danmark A/S, Toldbodgade 39, 1253 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder hardware og perifere enheder samt software; databærere, herunder CD-Rom er, minidiscs, compact discs og DVD ere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, radio- og TV-udsendelser via globale netværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af radio- og TV-programmer, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed samt udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning; design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software, teknisk rådgivning og information vedrørende databehandlingsudstyr, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ZARA A/S, Stændertorvet 4, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandelsvirksomhed i form af samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. 477

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Black Coffee v/ Sussi Larsen, Ådalen 57, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 07: Kaffekværne, ikke hånddrevne. (511) Klasse 11: Espressomaskiner, elektriske. (511) Klasse 14: Espressokander, ikke elektriske, af ædle metaller. (511) Klasse 21: Kaffekværne, hånddrevne; espressokander, ikke elektriske, ikke af ædle metaller; kopper, ikke af ædle metaller; kaffedåser- og krukker. (511) Klasse 30: Kaffe. (730) Indehaver: Registreret Revisionsaktieselskab DM Revison, Finlandsgade 26, 4690 Haslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 35: Revisorvirksomhed, professionel rådgivning (forretningsmæssig). (511) Klasse 36: Økonomisk rådgivning og skatterådgivning. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed og foredragsvirksomhed samt udgivelse af publikationer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende forretning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Off-streeter (730) Indehaver: MITSUBISHI MOTOR SALES DANMARK AS, Prøvestensvej 50, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMARTBEAM (730) Indehaver: Varian Medical Systems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3100 Hansen Way, Palo Alto, California 94304,, USA (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder radiologiske apparater til medicinske formål og dele dertil, nemlig software til information og billedbehandling og verifikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NET-KIOSKEN.dk ApS, Priorgade 24, 1.sal, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Henrik Christensen, Algade 31, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 39: Udbringning af varer. (511) Klasse 42: Udbringning af mad og drikke. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Netcancer A/S, Enrumvej 15, 2942 Skodsborg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og diætetiske præparater til medicinsk brug, primært inden for cancersygdomme. (511) Klasse 09: Diagnoseapparater (ikke til medicinske formål), videnskabelige instrumenter og apparater til transmission og gengivelse af lyd og billeder, databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske instrumenter, diagnoseapparater til medicinske formål, suturmaterialer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Rejsebureauvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 478

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MY SUN (730) Indehaver: Sun Microsystems Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto, Ca 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computersoftware, computerhardware, perifert udstyr til computere, netværkscomputere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, formidling af information via et globalt computernetværk vedrørende kontormæssig produktivitet og computerteknologi; information vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; formidling af adgang til varieret information via Internettet; design af kundetilpassede websider for at opnå adgang til information og lette adgangen til andre tilgængelige ressourcer på computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SWIFT - DOCTORS (730) Indehaver: Marianne Lorentzen, Annasvej 21, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 42: Speciallægevirksomhed herunder rådgivning og behandling i praksis og via Internet tet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 479

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PS one (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Kuglerammer, regnebrætter; akkumulatorbokse; elektriske akkumulatorer; elektriske akkumulatorer til køretøjer; akustiske forbindelsesled; additionsmaskiner, sammentællere; antenner; amperemetre; forstærkere; forstærkerrør, radiorør; forstærkerventiler; underholdningsapparater kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; automatiske og/eller møntopererede forlystelses- eller underholdningsmaskiner; tegnefilm; anodebatterier; telefonsvarere; briller til forhindring af blænding; skærme og visirer til forhindring af blænding; apparater til spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; audiovisuelle undervisningsapparater; stregkodelæsere; batterier til lommelygter; elektriske batterier; elektriske batterier til køretøjer, elektriske akkumulatorer til køretøjer, elektriske elementer til køretøjer; akkumulatorkasser; opladere til batterier; lysende sømærker; landingslys; kikkert; lyskopiapparater; elektriske brummere; højttalerkabinetter; elektriske kabler; regnemaskiner; camcordere, videokameraer; elektriske kondensatorer; etuier og tasker, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter; kassetteafspillere; ladere til elektriske batterier; cigartændere til automobiler; filmkameraer, kinematografiske kameraer; strømafbrydere; strømsluttere; renseapparater til grammofonplader; renseapparater til lydinspilningsdisketter; elektriske spoler; møntstyrede indgange, herunder bomme, led og porte til parkeringspladser og parkeringsområder; møntstyrede mekanismer til fjernsynsapparater; CD-afspillere; compactdisks (lys/billede); komparatorer (kontrolmåleapparater); tastaturer til computere; computerhukommelser (C0750); mus til computere; optagne computerprogrammer, herunder operativsystemer; perifere enheder til computere; computere; elektriske ledere; forbindelsesstykker til elektriske ledninger; elektriske forbindelsesstykker; kontaktlinser; elektriske kontakter, strømtilslutninger; elektriske kontakter af ædle metaller; beholdere til kontaktlinser; styre programmer og styregrej til spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; elektriske omformere; tælleapparater, tællere; elektriske forbindelsesled; strømensrettere; databehandlingsapparater; afmagnetiseringsapparater til magnetbånd; detektorer; diktermaskiner; Digital Versatile Disc (DVD) ROM er; Digital Versatile Discs (DVDs) elektriske udlandingsrør, ikke til belysning; salgsautomater; dykkerapparater; dykkermasker; dykkerdragter; skræddermålebånd; tørreapparater til fotografiske aftryk; kinematografiske indretninger til montage og redigering af film, apparater til montering af kinematografiske film; elektriske installationsrør og ledningskanaler; elektromagnetiske spoler; elektroniske kalendere og plannere; elektroniske opslagstavler; bærbare elektroniske translatører; elektroniske mærkesedler til varer; magnetiske indkodede kort; ergometre (vibrometre); brilleetuier; kæder til briller; monokler og lorgnetter; snore til lognetter; brillestel; brilleglas; briller; okularer; øjenskærme; telefaxmaskiner; klippeapparater til film; belyst film; elektriske strygejern; svømmeringe af gummi til beskyttelse af mennesker; floppy disks; rammer til diapositiver; frekvensmålere; metaltråd til elektriske smeltesikringer, elektrisk smeltetråd, tråd af metallegeringer (smeltetråd); smeltesikringer; galvaniske aftryk; elektrisk opvarmede curlere og papilotter; højspændingsbatterier; anodebatterier; højfrekvensapparater; holdere til elektriske spoler; hologrammer; højttalertragte, højtalerhorn; identifikationstråde til elektriske kabler; magnetiske identitetskort; integrerede kredsløb (chips); apparater til kommunikation mellem flere; joysticks til spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; muffer til elektriske kabler; kalejdoskoper; laptop computere; kompakte integrerede kredsløb (LSI, Large Scale Integration); forsatslinser og modlysblænder til fotografiapparater; linser og objektiver til astronomisk fotografering; brevvægte; elektriske låse; højttalere; magnetiske databærer; magnetiske indkodere; magnetbånd; magnettråd; magneter; radiomaster; metronomer; mikrometermåler; mikrometermåleapparater, mikrometre; mikrofoner; mikroprocessorer; mikroskoper; mikrotomer; modemer; pengetæller- og sorteringsmaskiner; navigationsinstrumenter; nåle og safierer til pladespillere; notebook computere; optiske apparater og instrumenter; optiske læsere; optiske databærere; optiske disks; optisk glas; optiske linser; skridttællere; lydplader; apparater til billedtelegrafering; fotoceller; plader til batterier; kurvetegnere (plottere); lommeregnere; frimærketælleapparater; trykte kredsløb; printere til computere; projektionsapparater; projektionsskærme; hulkortmaskiner til kontorbrug; radarapparater; radioapparater; radiotelegrafiapparater; radiotelefonapparater; pladespillere; elektriske kontrol- og styreapparater; elektriske relæer; elektriske modstande; vægte; rastere til fotogravure; halvledere; simulatorer til styring og kontrol af befordingsmidler; skydelærer; fremvisere til lysbilleder, projektapparater til diapositiver; regnestokke; automatiske spillemaskiner; software til spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; solbatterier; lydalarmer; lydoptageapparter; lydbærer; lydindspilningsdisketter; lydbånd, lydfilm; Fortsættes 480

13 Dansk Varemærketidende lydgengiveapparater; lydtransmitterede apparater; hastighedsregulatorer til pladespillere; stativer til fotografiapparater; grammofonstifter; solbriller; svømmeveste; omstillingsborde; strømfordelingstavler; elektriske afbrydere; båndoptagere; undervisningsapparater; telegraftråd; telefonapparater; hørerør og mikrofoner til telefonapparater, telefonrør; telefontransmittere; telefonledninger, telefontråde; fjernskrivere; teleskoper; fjernsynsapparater; termometre (ikke til medicinsk brug); termostater; tidsregistreringsapparater; automatiske kontakture, automatiske tidsafbrydere; pick-up arme og pick-ups til pladespillere; sendere af elektroniske signaler; over-head projektors; trebenede stativer til kameraer; radioer og radioapparater til befordingsmidler; møntautomater; videokassettebånd; kassetter og indstiksmoduler med videospil; videobåndoptagere; videoskærme, videotelefoner; videobånd; elektrisk tråd og ledning; tekstbehandlingsanlæg; magnetiske disks, optiske disks, magnetiske optiske disks, CD-ROM er, magnetiske bånd og digital versatile disks (DVD) ROM er indeholdende tidskrifter, bøger, aviser, landkort, fotografier, billeder og tekstinformation, herunder litterære informationer; magnetiske disks, optiske disks, magnetiske optiske disks, CD-ROM er, magnetiske bånd og digital versatile disks (DVD) ROM er indeholdende software til spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARRION (730) Indehaver: Brindfors Design AB, Box 7042, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission, udsendelse eller gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærere; lydplader; møntautomater og -apparater og mekanismer hertil; kasseapparater; regnemaskiner; databehandlingsudstyr og data; software til elektronisk post og digitale nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; kontoropgaver; sortering af post. (511) Klasse 38: Telekommunikation, kommunikation via datanetværk, elektronisk post, forsendelse af faxmeddelelser. (511) Klasse 39: Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; hentning, opbevaring af levering af pakker, varer og dokumenter. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse; tilvejebringelse af vejledning og instruktion (ikke indeholdt i andre klasser), underholdning; sports- og idrætsaktiviteter; kulturvirksomhed, herunder kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Dataprogrammering; udlejning af software og hardware; leasing af adkomst til databaser. (730) Indehaver: e-billetter.dk ApS, Finsensvej 37, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed og markedsføring i forbindelse med salg af billetter. (511) Klasse 39: Salg af billetter til fly og rejser, herunder via internettet, forsendelsesvirksomhed, herunder i forbindelse med salg af billetter. (511) Klasse 41: Billetbureauvirksomhed omfattende salg af billetter (herunder via internettet) til koncerter, sportsarrangementer, teatre, biografer, balletter, operaer, musicals, udstillinger, foredrag og forlystelsesparker. (591) Farvetekst: blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REDX (730) Indehaver: Brindfors Design AB, Box 7042, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission, udsendelse eller gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærere; lydplader; møntautomater og - apparater og mekanismer hertil; kasseapparater; regnemaskiner; databehandlingsudstyr og data; software til elektronisk post og digitale nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; kontoropgaver; sortering af post. (511) Klasse 38: Telekommunikation, kommunikation via datanetværk, elektronisk post, forsendelse af faxmeddelelser. (511) Klasse 39: Transport, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; hentning, opbevaring og levering af pakker, varer og dokumenter. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse; tilvejebringelse af vejledning og instruktion (ikke indeholdt i andre klasser) underholdning, sportsog idrætsaktiviteter; kulturvirksomhed herunder kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Dataprogrammering; udlejning af edb-software og -hardware; leasing af adkomst til databaser. 481

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WUF (730) Indehaver: Netto I/S, Industribuen 2, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, barberetuier, manicuresæt, pedicuresæt. (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), briller, solbriller, brilleetuier, apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, beskyttelseshjelme, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, lamper, lampeskærme, lygter, cykellygter, reflekser til cykler, pærer til belysning, apparater til opvarmning, elektriske opvarmede tæpper, apparater til dampdannelse og kogning, elektriske redskaber til madlavning, apparater til køling, tørring, ventilation samt sanitetsinstallationer, armaturer til badeinstallationer, toiletsæder. (511) Klasse 12: Køretøjer, cykler samt dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, barnevogne, klapvogne, golfvogne, indkøbsvogne, bagagevogne, sikkerhedssæder til børn til befordringsmidler, sædebetræk og -overtræk til befordringsmidler. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), bordservice (ikke af ædelt metal), lysestager (ikke af ædelt metal), ikke- elektriske apparater til madlavning, toiletredskaber. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, hårcurlere (ikke håndredskaber og ikke elektriske), hårklemmer, hårnåle, hårspænder, krøllenåle. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHYSIOTULLE (730) Indehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 05: Materialer til bandager og forbindsstoffer, medicinske og kirurgiske bandager og forbindsstoffer til sårpleje. (300) Prioritetsoplysninger: FR 00/ Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARLATTE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og - drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælk- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffeerstatning, saucer (krydrede), salatdressing; buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande, pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, frugtsauce, mælk og mejeriprodukter. (511) Klasse 30: Kakao, sukker,spiseis, råis. 482

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Gundersborg Lauridsen, Nygade 6.1, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computer software. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, rådgivning vedrørende fysiologi, træningslære, anatomi, mentaltræning, pædagogik, sociologi, testning, sprog, kost og human ernæring. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje, udvikling, vedligeholdelse og implementering af software. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLIT (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware og computerprogrammer; programmering, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BI HOLDING A/S, Toldbodgade 33, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, databehandlingsudstyr magnetiske databærere, optagne computerprogrammer, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, kodede kort og magnetiske kort til kodning, elektroniske bøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger, tidsskrifter,papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kort, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, investering af kapital, investeringsforeninger, investeringsforeningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXPANDIT (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware og computerprogrammer; programmering, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware. (730) Indehaver: BI HOLDING A/S, Toldbodgade 33, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, databehandlingsudstyr magnetiske databærere, optagne computerprogrammer, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, kodede kort og magnetiske kort til kodning, elektroniske bøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger, tidsskrifter, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kort, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutariske virksomhed, investering af kapital, investeringsforeninger, investeringsforeningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAS (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware og computerprogrammer; programmering, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware. 483

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOB (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware og computerprogrammer; programmering, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXTRACTIT (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware og og computerprogrammer; programmering, vedlligeholdelse og opdatering af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMARTPLUG (730) Indehaver: Expandit Solutions A/S, Slotsmarken 12, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder via computernetværk og Internettet, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer online, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, markedsføring af varer og tjenesteydelser, herunder via computernetværk og Internettet, forretningsadministration via Internettet. (511) Klasse 42: Udvikling og design ag computersoftware og computerprogrammer; programmering, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 09: Maskiner, apparater og automater til brug for spil, lotteri og væddemål og konkurrencer, herunder spilleautomater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i form af bookmakervirksomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; organisering af spil og lotteri; samling af informationer, spilvejledning og resultater med henblik på udbud af spil, lotteri, væddemål og konkurrencer via Internet. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; tilvejebringelse af en horisontal portal; rådgivningsvirksomhed og konceptudvikling (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARKINET (730) Indehaver: IN good company ab, Vasagatan 6, S Umeå, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Arkivering; computerbaseret fil- og registerhåndtering af dokumenter via computer; indførsel, bearbejdning, lagring, fremhentning og/eller kontrol af computerbaserede dokumenter i databaser; reproduktion af dokumenter, fotokopiering (511) Klasse 40: Overførsel af information fra et datamedie til et andet, scanning. (511) Klasse 42: Fremskaffelse af brugsret og leasing af accesstid til computerdatabaser; leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data; genoprettelse af computerdata; fremstilling, udvikling og opdatering af computerprogrammer; teknisk computerkonsulentbistand; kvalitetskontrol; juridisk bistand. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige 484

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Q-networks A/S, Høje Taastrup Boulevard 33, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software, herunder netværksudstyr såsom routere og firewalls; databehandlingsudstyr, compactdisks (hukommelseskredsløb), compactsdisks (lyd/billede). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computer software, teknisk rådgivning vedrørende EDB-spørgsmål, analyse af computersystemer, computerprogrammering, udvikling, design, ajourføring og tilretning af computerprogrammer; installation og vedligeholdelse af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISUPPLI (730) Indehaver: isuppli Inc., c/o Maples and Calder, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Caymanøerne (511) Klasse 35: Logistikvirksomhed, nemlig bistand til forretningsledelse vedrørende forsyning af varer og udbud af tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Logistisk rådgivning vedrørende styring, transport og forsyning af varer og udbud af tjenesteydelser (supply chain services). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: yes2mail (730) Indehaver: Due & Partners ApS, Gl Strandvej 240A, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder computerdatabaser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, offentliggørelse af reklametekster, publikationer af reklametekster, markedsanalyser, fokusgrupper. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere, rådgivning, udvikling og gennemførelse af markedsanalyser og fokusgrupper på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEARCH ENGINE STRATEGIES (730) Indehaver: Internet.com Corporation, 23 Old Kings Highway, South Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed; formidling af information vedrørende forretning, finanser og investeringer via on-line adgang til databaser og internettet; annonceringsvirksomhed; udbredelse af annoncering for andre; kompilering af information i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, informationsvirksomhed vedrørende investeringer, finansiel information. (511) Klasse 41: Arrangering og udførelse af seminarer. (511) Klasse 42: Design, tegning og bestilt tekst skrivning, alt til kompilering af websider på internettet; formidling af nformation af varieret karakter via on-line adgang til databaser og internettet; oprettelse og/eller vedligeholdelse af websider; drift af andres websider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AFFILIATE SOLUTIONS (730) Indehaver: Internet.com Corporation, 23 Old Kings Highway, South Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed; formidling af information vedrørende forretning, finanser og investeringer via on-line adgang til databaser og internettet; annonceringsvirksomhed; udbredelse af annoncering for andre; kompilering af information i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, informationsvirksomhed vedrørende investering, finansiel information. (511) Klasse 41: Arrangering og udførelse af seminarer. (511) Klasse 42: Design, tegning og bestilt tekst skrivning, alt til kompilering af websider på internettet; formidling af information af varieret karakter via on-line adgang til databaser og internettet; oprettelse og/eller vedligeholdelse af websider; drift af andres websider. (730) Indehaver: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Ikke-forretningsmæssig rådgivning og information om ofre for tortur; medicinsk og psykologisk hjælp; forskning, herunder udvikling af behandlingsmetoder.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 485

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Afprøvning af materialer, arkitektvirksomhed, blomsterarrangering, blomsterdekoration, boligindretning, udarbejdelse af bygningsplaner, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, industriel design, fotografisk reportage, grafisk designvirksomhed, ingeniørvirksomhed, modeinformation, nyhedsformidling, tekniske projektstudier. (730) Indehaver: CONVINCE Reklamebureau, Marselisborg Havnevej 38, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVIDA (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computere, optagne computerprogrammer, databehandlingsudstyr, elektriske og optiske apparater og instrumenter, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder, elektroniske bøger og tidsskrifter, lydplader og -optagelser, videobånd, - plader og optagelser, compactdisk, briller, solbriller, apparater og instrumenter til undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager, tidsskrifter, trykte publikationer, aviser, bøger, billeder, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til forannævnte varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje og rådgivning derom, veterinærvirksomhed, røgt og pleje af kæledyr, boligindretning, juridisk bistand, oplysninger om videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, udlejning og udlån af computerprogrammer, design og ajourføring af computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLØVERBLOMST (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. 486

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CONVINCE Reklamebureau, Marselisborg Havnevej 38, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: mærket er udført (730) Indehaver: Johnson & Johnson Inc., 7101 Notre-Dame Street East, Montreal, Quebec, H1N 2G4, Canada (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig transdermale contracetive præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CONVINCE Reklamebureau, Marselisborg Havnevej 38, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (730) Indehaver: MatchWork World Wide A/S, Skt. Nikolaj Vej 8-14, 1953 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 35: Personalerekruttering og arbejdsformidlingsvirksomhed, herunder sådan virksomhed i form af personalrekruttering og arbejdsformidling via elektroniske kommunikationsmidler inkluderede Internet, professionel rådgivning i forbindelse med personalerekruttering og arbejdsformidling, annoncering per elektroniske kommunikationsmidler og i trykte medier, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Udsendelse af meddelelser vedrørende personalerekruttering og arbejdsformidling via elektroniske kommunikationsmidler. (511) Klasse 42: Udvikling af edb-programmel til etablering af kontakt mellem jobsøgere og stillingsudbydere, programmering af computere, ajourføring og vedligeholdelse af computer software, udvikling, ajourføring og vedligeholdelse af databaser, nyhedsformidling, design af websider, drift af web-servere og -hoteller, formidling af tilgangstid til computerdata, også via Internettet. 487

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scan-Plexus (730) Indehaver: Stålassistance, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger (ikke til befordringsmidler til brug på land), gearkasser, ikke til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 09: EDB-software, elektroniske styresystemer, herunder styretavler, som via PC'er transporterer data fra lakerings- og maleanlæg. (511) Klasse 37: Montering, indkøring og vedligeholdelse af lakeringsog maleanlæg. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, herunder udvikling, konstruktion, testkøring og rådgivning i forbindelse med bestillingsopgaver på maleog lakeringsanlæg. (730) Indehaver: Ole Palsby Limited, 20 Colville Road, London W11 2BN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel design; programmering af computere; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computersoftware; design af web-sider; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stine Rohde Nielsen, Grønnegade 2, st.tv., 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lars-Peter Thomsen, Sønder Allé 10, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Salater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Café- og restaurationsvirksomhed, udbringning af mad og drikke. (730) Indehaver: Ole Palsby Limited, 20 Colville Road, London W11 2BN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma v/advokat Janne Glæsel, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel design; programmering af computere; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computersoftware; design af web-sider; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: I.R.C.A. SpA INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI, 31, Viale Venezia, I San Vendemiano (Treviso), Italien (511) Klasse 09: Elektriske varmeapparater og apparater til kontrol og signalering til brug i forbindelse med elektriske apparater, patroner-, rem- og micastøttede resistorer til industriel, kommerciel og husholdningsbrug, elektriske batterier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEGA ROULETTE (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer her under: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer samt skumvarer ( på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TeamMobil (730) Indehaver: Steen Rosenberg, Falen 27, st. th, 5000 Odense C, Danmark; Ranch Invest ApS, Agerbakken 39, 5210 Odense NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Odense, Nørregade 16, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere og databehandlingsudstyr, herunder telekommunikationsudstyr og mobiltelefoner. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 488

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 122. årgang. 2001-10-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere