En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014"

Transkript

1 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej København NV Kontakt: Maria Hansen Dato:

2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 5 Datagrundlag 6 AFSNIT 1: BAGGRUNDSDATA FOR RESPONDENTER 7 1. STX- elevers baggrundsdata 7 Figur 1.1. Køn blandt stx- elever 7 Figur 1.2. Alder blandt stx- elever 7 Figur 1.3. Bopælsregion blandt stx- elever 8 Figur 1.4. Etnisk baggrund blandt stx- elever 8 Figur 1.5. Forældres uddannelsesniveau blandt stx- elever 9 Figur 1.6. Studieretning blandt stx- elever 9 2. HF- elevers baggrundsdata 10 Figur 2.1. Køn blandt hf- elever 10 Figur 2.2. Alder blandt hf- elever 10 Figur 2.3. Bopælsregion blandt hf- elever 11 Figur 2.4. Etnisk baggrund blandt hf- elever 11 Figur 2.5. Forældres uddannelsesniveau blandt hf- elever 12 Figur 2.6. Studieretningsfag blandt hf- elever 12 Opsummering af baggrundsdata 13 AFSNIT 2: VEJLEDNING Vejledning i forberedelsesfasen 14 Figur 3.1. Vejledning i forbindelse med SRP/SSO 14 Figur 3.2. Vurdering af vejledning under forberedelsen af SRP/SSO 15 Figur 3.3. Antal vejledningstimer under forberedelserne af SRP/SSO 16 Figur 3.4. Tilfredshed med antallet af vejledningstimer i forberedelserne af SRP/SSO 17 Figur 3.5. Antal vejledere 18 Figur 3.6. Vurdering af at have mere end en vejleder 19 Figur 3.7. Vurdering af at have én vejleder 19 Figur 3.8. Elevens kendskab til vejleder(e) inden forberedelserne til SRP/SSO 20 Figur 3.9. Elevens vurdering af kontakten til vejleder under forberedelserne til SRP/SSO Vejledning i skriveperioden 22 Figur 4.1. Vejledning i skriveperioden 22 Figur 4.2. Vurdering af vejledning under skriveperioden 23 Figur 4.3. Kommunikation med vejleder(e) under skriveperioden 24 Figur 4.4. Vurdering af kontakt til vejleder under skriveperioden 25 Opsummering af vejledning 25 AFSNIT 3: Tid og udfordringer Evaluering af tid og udfordringer 27 Figur 5.1. Evaluering af tidsrammen for SRP/SSO 27 Figur 5.2. Årsager til manglende tid til at løse opgaven 28 Figur 5.3. Udfordringer ved at skrive SRP/SSO 29 Opsummering af tid og udfordringer 29 AFSNIT 4: Hjælp En kortlægning af elevernes behov for hjælp 30 Figur 6.1. Andel som har fået andres hjælp til SRP/SSO 30 Figur 6.2. Kilde til hjælp 31 Figur 6.3. Grad af hjælp 31 2

3 Figur 6.4. Årsager til at modtage hjælp Figur 6.5. Type af hjælp Figur 6.6. Vurdering af hjælp som snyd Opsummering af hjælp AFSNIT 5: Snyd En kortlægning af elevernes snyd 35 Figur 7.1. Andel som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO 35 Figur 7.2. Andel som kender nogen, der har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO 36 Konklusion Baggrundsdata for respondenterne Vejledning Tid og udfordringer Hjælp Snyd BILAG Bilag 1: Bekendtgørelse af vejledning og opgaveformulering Bilag 2: Spørgeskema

4 Indledning Både hf- og gymnasieelever skal aflevere en større skriftlig opgave på deres sidste år af deres ungdomsuddannelse. Den afsluttende opgave for elever på HF hedder SSO, og står for større skriftlig opgave. Elever på STX laver en tilsvarende opgave som forkortes SRP, og det står for studieretningsprojekt. Denne rapport er en evaluering af gymnasie- og hf- elevers oplevelse med vejledning, tid, udfordringer, hjælp og snyd i forbindelse med at skrive SRP/SSO. Der har været en overvægt af besvarelser fra elever, som går på STX, hvilket er en tendens som går igen fra tidligere undersøgelser foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Noget af forklaringen kan være, at der på landsplan er flest elever, som går på STX. Vi undersøger forskelle i baggrundsdata for elever på STX og HF, men grundet de få besvarelser fra hf- elever har vi valgt, at resten af rapporten baseres på besvarelser fra alle respondenter. Vi vurderer, at det ikke har betydning for resultaterne af undersøgelsen, da spørgsmålene fra spørgeskemaet ikke har direkte at gøre med den specifikke opgavetype. Spørgsmålene fra undersøgelsen er relevante, uanset om respondenten har skrevet SRP eller SSO, da rammerne omkring begge typer opgaveskrivning er den samme. 4

5 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er en politisk elevorganisation, som arbejder for alle hf-, ib- og gymnasieelevers interesser i hele landet. DGS er opdelt i 9 nationale regioner, som fordeler sig således på de gældende 5 nationale regioner 1 : Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland DGS regioner Nordsjælland (13 skoler) Storkøbenhavn (46 skoler) Sjælland (25 skoler) Fyn (13 skoler) Sønderjylland (11 skoler) Sydvestjylland (14 skoler) Østjylland (31 skoler) Midt- Vestjylland (16 skoler) Nordjylland (14 skoler) DGS er en organisation bestående af et triumvirat, 11 sekretariatsfrivillige, en bestyrelse med blandt andet repræsentanter fra de 9 regionale bestyrelser. DGS arbejde bliver desuden løftet af omkring 100 frivillige hænder, som arbejder for DGS lokalt. DGS har på nuværende tidspunkt to ansatte i studenterstillinger, den ene som kampagnemedarbejder og den anden som kommunikations- og pressemedarbejder. Sidstnævnte er ansvarlig for udførslen af spørgeskemaer til DGS undersøgelser samt behandling af disse data. Spørgsmål vedrørende SRP/SSO- undersøgelsen kan rettes til kommunikations- og pressemedarbejder, Maria Hansen på eller telefon: Der vil være en mindre afvigelse af antallet af skoler i regionerne, da DGS regioner krydser indover de gældende fem. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride Dette skyldes blandt andet, at eleverne skal tilbydes vejledning i alle de fag de skriver deres opgave i. For de 5

6 Datagrundlag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har gennemført denne spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasie- og hf- elever fra 165 skoler i hele landet elever er påbegyndt undersøgelsen og 2012 har gennemført undersøgelsen 2. Der er en gennemførelsesprocent på 78,3 %. Spørgeskemaet er oprettet og udsendt via det online spørgeskema- system Relationwise. Der har været 2324 respondenter fra STX som er påbegyndt undersøgelsen, mens 1843 har gennemført undersøgelsen. Dette giver en besvarelsesprocent på 79,3 %. 245 elever fra HF er påbegyndt undersøgelsen, mens 169 har færdiggjort spørgeskemaet, det giver en besvarelsesprocent på 68,9 %. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride

7 AFSNIT 1: BAGGRUNDSDATA FOR RESPONDENTER I det følgende afsnit undersøger vi om der er forskel i baggrundsdata mellem stx- og hf- elever, som har besvaret denne undersøgelse. 1. STX- elevers baggrundsdata Køn blandt STX- elever 24,7 % 75,2 % Mand Kvinde Figur 1.1. Køn blandt stx- elever Alder blandt STX- elever 5,4 % 17 år eller derunder 94,5 % 18 år eller derover Figur 1.2. Alder blandt stx- elever 7

8 Bopælsregion blandt STX- elever 10,9 % 23,1 % 12,1 % 19,3 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 34,4 % Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 1.3. Bopælsregion blandt stx- elever Etnisk baggrund blandt STX- elever 7,2 % 6,5 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk 86,2 % En af elevens forældre har anden etnisk baggrund end dansk Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur 1.4. Etnisk baggrund blandt stx- elever 8

9 Forældres længst opnåede uddannelse Procent ,4 % 29,3 % 12,0 % 10,3 % 8,0 % 3,1 % 3,6 % Folkeskole Faglært Gymnasial uddannelse Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller længere) Ved ikke Figur 1.5. Forældres uddannelsesniveau blandt stx- elever 40 Hvilken studieretning går du på? ,2 % 33,5 % Samfundsvidenskabelig Procent ,0 % Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ ,6 % 0,5 % Ved ikke Figur 1.6. Studieretning blandt stx- elever 9

10 2. HF- elevers baggrundsdata Køn blandt HF- elever 32,6 % 67,3 % Mand Kvinde Figur 2.1. Køn blandt hf- elever Alder blandt HF- elever 4,0 % 17 år eller derunder 96,0 % 18 år eller derover Figur 2.2. Alder blandt hf- elever 10

11 Bopælsregion blandt HF- elever 8,5 % 17,5 % 6,1 % 9,0 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 58,7 % Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 2.3. Bopælsregion blandt hf- elever Etnisk baggrund blandt HF- elever 9,0 % 8,0 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk 83,0 % En af elevens forældre har anden etnisk baggrund end dansk Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur 2.4. Etnisk baggrund blandt hf- elever 11

12 Hvad er den længst opnåede uddanelse blandt dine forældre? ,8 % Folkeskole Faglært 20 Gymnasial uddannelse Procent ,0 % 12,8 % 9,8 % 6,8 % 13,7 % 11,1 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller længere) Ved ikke 0 Figur 2.5. Forældres uddannelsesniveau blandt hf- elever 40 Fra hvilken studieretning har du ]lest fag? ,8 % Samfundsvidenskabelig Procent ,4 % 19,5 % 26,7 % Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ Ved ikke 5 0 3,6 % Figur 2.6. Studieretningsfag blandt hf- elever 12

13 Opsummering af baggrundsdata Fælles træk Baggrundsdata viser forskelle i køns- og bopælssammensætningen samt fordelingen af forældres uddannelsesbaggrund. Fordelingen af alder, etnicitet og studieretning viser tilnærmelsesvis det samme. Langt størstedelen af begge respondentgrupper er 18 år eller derover, og for de fleste gælder det, at begge forældre har etnisk dansk baggrund. På HF følger eleverne ikke en bestemt studieretning ligesom på STX, og derfor har vi formuleret spørgsmålene anderledes i figur 1.6 og 2.6. Der er en stor andel som har svaret ved ikke blandt hf- elever, hvilket må skyldes at de enten har været i tvivl om spørgsmålet, eller de har været i tvivl om, hvilken studieretning deres fag kan placeres indenfor. Ser man bort fra dette, viser figurerne tilnærmelsesvis den samme fordeling. Figurerne viser, at flest elever fra begge respondentgrupper har fag indenfor det samfundsvidenskabelige område. Forskelle i baggrundsdata Der er stor forskel i kønssammensætningen mellem de to respondentgrupper. Figurerne viser nemlig, at der er en større andel af mandlige besvarelser bland hf- eleverne, som udgør 32,6 % til sammenligning med 24,7 % for stx- eleverne. Fordelingen mellem kvindelige respondenter ligger på 75,2 % for stx- elever og 67,3 % for hf- elever. Ligeledes er der forskel i fordelingen af bopælsregion blandt respondenterne. Der er halvt så mange respondenter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland blandt hf- eleverne i forhold til stx- eleverne. Den største andel af hf- elever er fra Region Syddanmark, som udgør 58,1 % mod 34,4 % for stx- eleverne. Region Sjælland og Region Hovedstaden har nogenlunde den samme fordeling. Der er ligeledes forskel i forældres uddannelsesniveau mellem respondentgrupperne. Der er flere elever med forældre, hvis højeste uddannelsesniveau er folkeskole eller faglært blandt hf- eleverne, mens der er tilsvarende færre, som har forældre med en lang videregående uddannelse blandt hf- eleverne, som kun udgør 13,6 % mod 29,3 % blandt stx- elever. Til gengæld er fordelingen næsten den samme mellem elever med forældre, der har en gymnasial, kort eller mellemlang uddannelse. 13

14 AFSNIT 2: VEJLEDNING I de næste to afsnit undersøger vi vejledningen i både forberedelses- og skriveperioden. I bekendtgørelsen for stx- elevers studieretningsprojekt defineres vejledning som: ( ) gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet (Bilag 1). Ydermere står der i bekendtgørelsen, at opgaveformuleringen tydeligt skal definere de krav, som stilles eleven. Opgaveformuleringen skal udformes så den er realistisk at nå indenfor den periode, som eleven har til at løse opgaven i. 3. Vejledning i forberedelsesfasen Har du modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? 4,3 % Ja 95,7 % Nej Figur 3.1. Vejledning i forbindelse med SRP/SSO Figuren viser, at stort set alle elever har modtaget vejledning under forberedelsen af deres SRP/SSO. Der var 2465 besvarelser på spørgsmålet. 14

15 Hvordan vil du vurdere den vejledning, du har fået i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? Procent ,0 % 54,3 % 18,3 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,6 % 2,4 % 0,2 % Dårlig Meget dårlig Ved ikke Figur 3.2. Vurdering af vejledning under forberedelsen af SRP/SSO Figuren viser, at tæt på hver femte elev ikke synes, at vejledningen under SRP/SSO har været hverken god eller dårlig. De fleste elever vurderer vejledningen under forberedelsesfasen, som god eller meget god. Der var 2288 besvarelser på spørgsmålet. 15

16 Hvor mange vejledningstimer har du fået i forbindelse med forberedelsen af SRP/SSO? Procent ,3 % 30,5 % 26,7 % 3,3 % Mindre end en time En time Mere end en time Ved ikke Figur 3.3. Antal vejledningstimer under forberedelserne af SRP/SSO Halvdelen af eleverne har fået højest en times vejledning under forberedelserne til deres SRO/SSO. Der var 2289 besvarelser på spørgsmålet. 16

17 Hvor tilfreds er du med antallet af vejledningstimer, du har fået i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? Procent ,2 % 42,4 % 21,2 % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 14,4 % 3,9 % 0,7 % Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Figur 3.4. Tilfredshed med antallet af vejledningstimer i forberedelserne af SRP/SSO Tæt på hver femte elev er utilfreds eller meget utilfreds med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. Ligeledes er hver femte elev hverken tilfreds eller utilfreds, mens størstedelen dog stadig er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af vejledningstimer. Der var 2263 besvarelser på spørgsmålet. 17

18 Hvor mange vejledere havde du? 14,2 % En vejleder 85,7 % Mere end en vejleder Figur 3.5. Antal vejledere De fleste elever har haft mere end en vejleder 3, mens 14,2 % kun har haft en vejleder. Der var 2255 besvarelser på spørgsmålet. 3 Dette skyldes blandt andet, at eleverne skal tilbydes vejledning i alle de fag de skriver deres opgave i. For de elever der kun har haft en vejleder er årsagerne, at de enten kun har skrevet opgave i et fag, eller deres vejleder har undervist i begge de fag, som eleven skrev sin opgave i. 18

19 Hvordan vil du vurdere det at have mere end en vejleder? Procent ,3 % Det var godt med forskellige perspektiver 11,5 % 2,5 % 2,6 % Det var forvirrende Ved ikke Andet Figur 3.6. Vurdering af at have mere end en vejleder Hver tiende elev har oplevet det som forvirrende at have mere end en vejleder under forberedelserne af deres SRP/SSO. Størstedelen har vurderet, at flere vejledere bidrog med forskellige perspektiver på opgaven, hvilket eleverne mener var godt. Der var 1745 besvarelser på spørgsmålet. Hvordan vil du vurdere det at have én vejleder? Procent ,5 % 35,5 % Det var godt, fordi Det var godt fordi jeg kun skrev i et min vejleder fag underviste i begge mine fag 6,5 % 7,0 % 3,4 % Jeg manglede vejledning i mit ene fag Ved ikke Andet Figur 3.7. Vurdering af at have én vejleder Der var 259 besvarelser på spørgsmålet. 19

20 I hvor høj grad kendte du dine vejleder(e) inden i begyndte forberedelserne? ,7 % Procent ,1 % 8,2 % I høj grad I hverken høj eller mindre grad I mindre grad Figur 3.8. Elevens kendskab til vejleder(e) inden forberedelserne til SRP/SSO Hver fjerde elev svarer, at de i hverken høj eller mindre grad kendte deres vejleder(e) før forberedelsesfasen. Næsten hver tiende kendte kun sin vejleder i mindre grad inden forberedelserne. De fleste elever havde i høj grad kendskab til deres vejleder inden forberedelserne. Der var 2026 besvarelser på spørgsmålet. 20

21 Hvordan vil du vurdere kontakten til din(e) vejleder(e) før skriveperioden? Procent ,0 % 47,1 % 22,1 % Meget god God Hverken god eller dårlig 6,2 % 1,6 % Dårlig Meget dårlig Figur 3.9. Elevens vurdering af kontakten til vejleder under forberedelserne til SRP/SSO 7,8 % af eleverne har haft dårlig eller meget dårlig kontakt til deres vejleder under forberedelsen af SRP/SSO. Hver femte vurderer kontakten, som hverken god eller dårlig, mens størstedelen mener, at kontakten har været god eller meget god. Der var 2184 besvarelser på spørgsmålet. 21

22 4. Vejledning i skriveperioden I dette afsnit undersøger vi elevernes evaluering af den vejledning, de har modtaget under skriveperioden. Skriveperioden er i spørgeskemaet defineret som tidsrummet mellem udlevering og aflevering af den større skriftlige opgave. Har du modtaget vejledning under skriveperioden? 21,9 % Ja 78,1 % Nej Figur 4.1. Vejledning i skriveperioden Figuren viser, at hver femte elev ikke har modtaget vejledning under selve skriveperioden. Der var 2239 besvarelser på spørgsmålet. 22

23 Hvordan vil du vurdere den vejledning, du har fået under skriveperioden? Procent ,8 % 47,2 % 20,1 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,0 % 2,6 % 0,3 % Dårlig Meget dårlig Ved ikke Figur 4.2. Vurdering af vejledning under skriveperioden 7,6 % af eleverne mener, at vejledningen under skriveperioden har været dårlig eller meget dårlig. Hver femte vurderer vejledningen under skriveperioden som hverken god eller dårlig. Størstedelen, nemlig 72,0 %, mener at vejledningen har været god eller meget god. Der var 1697 besvarelser på spørgsmålet. 23

24 På hvilken måde kommunikerede du med din(e) vejleder(e) under skriveperioden? Procent ,6 % Via skolens intranet 11,5 % 6,3 % 32,1 % E- mail Telefon Møder I forbindelse med undervisning 8,1 % 1,3 % Andet Figur 4.3. Kommunikation med vejleder(e) under skriveperioden Den foretrukne kommunikationsform, mellem elev og vejleder under skriveperioden, har været via skolens intranet og dernæst fysiske møder. Der har været begrænset telefonisk vejledning, eller vejledning i forbindelse med undervisning. Der var 3185 besvarelser på spørgsmålet. 24

25 Hvordan vil du vurdere kontakten til din(e) vejleder(e) under skriveperioden? Procent ,3 % 48,0 % 21,7 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,5 % 1,3 % Dårlig Meget dårlig Figur 4.4. Vurdering af kontakt til vejleder under skriveperioden Størstedelen af respondenterne mener, at kontakten til deres vejleder under skriveperioden har været god eller meget god. Hver femte vurderer, at kontakten har været hverken god eller dårlig, men 6,8 % synes kontakten har været dårlig eller meget dårlig. Der var 1686 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af vejledning Næsten alle elever har modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af deres SRP/SSO. I modsætning hertil, svarer hver femte elev, at de ikke har modtaget vejledning under skriveperioden. Selvom næsten alle elever svarer, at de har modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af deres SRP/SSO, så gælder det, at halvdelen af eleverne kun har fået højest en times vejledning. Evaluering af vejledning Der er overvejende tilfredshed med vejledningen i både forberedelsesfasen og skriveperioden under SRP/SSO blandt eleverne. Hver femte elev mener dog, at vejledningen i begge faser under SRP/SSO ikke har været hverken god eller dårlig. 25

26 Tæt på hver femte elev er utilfreds eller meget utilfreds med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. Ligeledes er hver femte elev hverken tilfreds eller utilfreds, mens størstedelen dog stadig er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af vejledningstimer. De fleste elever har haft mere end en vejleder, og hver tiende af disse har oplevet det, som forvirrende at have mere end en vejleder under forberedelserne af deres SRP/SSO. Størstedelen af respondenterne mener, at kontakten til deres vejleder i forberedelsesfasen og under skriveperioden har været god eller meget god. Hver femte vurderer, at kontakten har været hverken god eller dårlig, og kun en mindre andel mener, at kontakten har været dårlig eller meget dårlig. 26

27 AFSNIT 3: Tid og udfordringer 5. Evaluering af tid og udfordringer De næste tre figurer viser respondenternes evaluering af tiden omkring og sværhedsgraden af SRP/SSO- opgaven. Synes du, at du havde nok tid til at skrive din opgave? Procent ,0 % 68,6 % Ja, jeg var færdig før tid Ja, det var en passende tidsramme 13,3 % 3,0 % Nej Ved ikke Figur 5.1. Evaluering af tidsrammen for SRP/SSO Figuren viser, at mere end hver tiende elev ikke synes, at de havde tid nok til at skrive deres større skriftlige opgave. Dog mener størstedelen (84,6 %), at der var tid nok. Der var 2175 besvarelser på spørgsmålet. 27

28 Hvilke årsager var der til, at du ikke følte du havde tid nok? Procent ,2 % 14,4 % 35,7 % Jeg havde svært Jeg følte ikke, at Jeg synes, at det ved at komme i gang jeg kik vejledning nok var svært 3,8 % 5,0 % Jeg blev syg Problemer i familien, som forstyrrede mit arbejde 9,9 % Andet Figur 5.2. Årsager til manglende tid til at løse opgaven For de 13,3 % som ikke synes, de havde tid nok til at skrive deres opgave, er de hyppigste årsager, at opgaven var svær og de havde svært ved at komme i gang. 14,4 % følte ikke, at de fik vejledning nok. Der var 263 besvarelser på spørgsmålet. 28

29 Hvad var det sværeste ved at skrive SRP/SSO? ,2 % At forstå hvad opgaven skulle indeholde, og hvilke krav den skulle opfylde 30 32,0 % At forstå min problemformulering 25 At strukturere opgaven ordentligt Procent 20 At vælge emne og fag ,1 % Der var ikke noget, der var svært ved opgaven 5 7,0 % 7,2 % Andet 0 2,4 % Figur 5.3. Udfordringer ved at skrive SRP/SSO Eleverne har haft størst udfordringer med at strukturere opgaven, forstå hvad opgaven skulle indeholde og hvilke krav den skulle opfylde. 14,1 % har haft svært ved at vælge emne og fag. Der var 3859 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af tid og udfordringer 13,3 % af eleverne mener ikke, at de havde tid nok til at skrive deres større skriftlige opgave. 84,6 % mener tidsrammen var passende. For de 13,3 % som ikke mener, de havde tid nok til at skrive deres opgave, er de hyppigste årsager, at opgaven var svær, og de havde svært ved at komme i gang. 14,4 % følte ikke, at de fik vejledning nok. Eleverne har haft størst udfordringer med at strukturere opgaven, forstå hvad opgaven skulle indeholde, og hvilke krav den skulle opfylde. 14,1 % har haft svært ved at vælge emne og fag. 29

30 AFSNIT 4: Hjælp 6. En kortlægning af elevernes behov for hjælp I dette afsnit undersøger vi elevernes behov for at få hjælp til at løse deres større skriftlige opgave. Hjælp skal ikke forbindes med plagiat eller snyd, som vil blive behandlet i rapportens afsnit 5. Vi har i spørgeskemaet defineret hjælp som forslag til struktur og vinkler på opgaven, korrekturlæsning og andet lignende. Figur 6.5. og 6.6 berører emnet snyd, men da figur 6.5 også vedrører emnet hjælp, har vi valgt at placere figurerne under afsnittet om hjælp, men som en overgang til det efterfølgende afsnit vedrørende snyd. Har du fået hjælp fra andre end din(e) vejleder(e) til arbejdet med din SRP/SSO? 48,5 % 51,5 % Ja Nej Figur 6.1. Andel som har fået andres hjælp til SRP/SSO Figuren viser, at hver anden elev har haft behov for at få hjælp til deres SRP/SSO fra andre end deres vejleder(e). Der var 2140 besvarelser på spørgsmålet. 30

31 Hvem har du fået hjælp fra udover din(e) vejleder(e)? ,1 % 30 Forældre Procent ,3 % 22,1 % Venner Andre familiemedlemmer Andre ,4 % 0 Figur 6.2. Kilde til hjælp De fleste har fået hjælp fra forældre eller venner. Der var 1674 besvarelser på spørgsmålet. 80 I hvilken grad har du fået hjælp fra andre end din(e) vejleder(e)? Procent ,0 % 26,5 % 1,5 % I høj grad I mindre grad Ved ikke Figur 6.3. Grad af hjælp Hver fjerde elev svarer, at de i høj grad har fået hjælp til deres SRP/SSO. 72,0 % har kun fået hjælp i mindre grad. Der var 1017 besvarelser på spørgsmålet. 31

32 Hvad er årsagen til, at du har fået hjælp til at skrive din SRP/SSO? Jeg kik hjælp, fordi jeg ønsker en høj karakter 25 28,0 % 29,4 % Jeg kik hjælp, fordi jeg syntes det var svært Procent ,0 % Jeg kik hjælp, fordi jeg følte mig tidsmæssigt presset Jeg kik hjælp, fordi jeg ikke var motiveret for at skrive opgaven selv 10 Jeg kik hjælp, fordi jeg havde mulighed for det 5 6,8 % 7,4 % 8,4 % Jeg kik hjælp, fordi den vejledning jeg kik, var mangelfuld 0 3,1 % Andet Figur 6.4. Årsager til at modtage hjælp Blandt årsager til, at eleverne har fået hjælp, er de hyppigste et ønske om en høj karakter, og fordi eleverne har haft hjælp til rådighed. En stor andel nemlig 17,0 % har fået hjælp, fordi de havde svært ved opgaven. 7,4 % svarer, at de fik hjælp fra andre, fordi den vejledning de havde modtaget var mangelfuld. 6,8 % fik hjælp pga. tidspres. Størstedelen af dem, som har svaret andet har angivet type af hjælp i kommentarfeltet. Fx har mange skrevet, at de fik hjælp til korrektur, sprog og vinkler på opgaven. Der var 2103 besvarelser på spørgsmålet. 32

33 Hvilken hjælp ]ik du? 50 Procent ,0 % 26,3 % 44,8 % Jeg kik hjælp til at strukturere min opgave Jeg kik hjælp til vinkler på min opgave Jeg kik hjælp til at læse korrektur på min opgave Jeg kik hjælp til at skrive dele af opgaven Jeg kik hjælp til at skrive hele opgaven Andet 5 0 4,0 % 0,3 % 4,7 % Figur 6.5. Type af hjælp Figuren viser, at størstedelen af eleverne har fået hjælp til at strukturere opgaven, hjælp til vinkler og korrekturlæsning. 4,0 % har fået hjælp til at skrive dele af opgaven, hvilket er en form for hjælp, som vil blive defineret som snyd. En lille andel på 0,3 % har fået hjælp til at skrive hele opgaven. Der var 1789 besvarelser på spørgsmålet. 33

34 Vil du vurdere den hjælp, du har fået som snyd? 0,5 % 0,8 % Ja Nej 98,7 % Ved ikke Figur 6.6. Vurdering af hjælp som snyd 98,7 % mener ikke, at den hjælp de har fået bør betegnes som snyd, hvilket passer meget godt på den type hjælp størstedelen har svaret, de har modtaget. Kun 0,8 % svarer, at de vil vurdere den hjælp de har fået som snyd, mens 0,5 % er i tvivl om den hjælp de har fået er snyd. Der var 1035 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af hjælp Afsnittet vedrørende hjælp viser, at 51,3 % af eleverne har modtaget hjælp fra andre end deres vejleder(e). Hver fjerde af disse elever, svarer at de har fået hjælp i høj grad fra forældre eller venner. Der tegner sig et billede af, at den store andel af elever, som har fået hjælp til deres opgave, er fordi de ønsker at få en høj karakter. Afsnittet viser yderligere, at den hjælp eleverne i størst omfang har modtaget, har været hjælp til vinkler på opgaven og korrekturlæsning. Det interessante ved afsnittet er, at kun 0,8 % svarer, at de vil vurdere den hjælp de har fået som snyd, sammenholdt med at 4,3 % svarer, at de har fået hjælp til at skrive dele af eller hele deres opgave. 34

35 AFSNIT 5: Snyd 7. En kortlægning af elevernes snyd I dette afsnit undersøger vi i hvilket omfang eleverne selv vurderer, at de har snydt med deres SRP/SSO. Snyd forstås som: Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. 4 Har du betalt andre for at hjælpe dig med din SRP/SSO? 1,5 % Ja 98,6 % Nej Figur 7.1. Andel som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO Kun 1,5 % af eleverne har betalt andre for at hjælpe dem med deres SRP/SSO. Der var 1039 besvarelser på spørgsmålet. 4 At bruge kan fx være at: nævne, citere, parafrasere, referere, oversætte, inddrage, analysere, fortolke, diskutere, vurdere etc. Tekst kan uafhængigt af medie fx være: idéer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder, grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet streams, diagrammer, websider, bøger, sange, noder, radio- og tv- programmer, skuespil og andre forestillinger, koreografi, film, musik, bøger, artikler, s, interviews, taler, breve, kunstværker, påstande, udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn etc. En kildehenvisning kaldes også reference, litteraturhenvisning etc. En kildehenvisning skal være så præcis at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde. ( lokaliseret 17. Marts 2014). Hjemmesiden er lavet til studerende i et samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet ( ). 35

36 Kender du nogen, som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO? 10,2 % Ja 89,8 % Nej Figur 7.2. Andel som kender nogen, der har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO Hver tiende elev svarer, at de kender nogen, som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO. Der var 2115 besvarelser på spørgsmålet. 36

37 Konklusion Baggrundsdata for respondenterne Baggrundsdata viser forskelle i køns- og bopælssammensætningen samt fordelingen af forældres uddannelsesbaggrund. Fordelingen af alder, etnicitet og studieretning viser tilnærmelsesvis det samme. Fælles træk, som gælder størstedelen af respondenterne: 18 år eller derover Begge forældre har etnisk dansk baggrund Samfundsvidenskabelige studerende Forskelle i baggrundsdata: Flere mandlige besvarelser fra hf- elever (32,6 % mod 24,7 % fra STX) Kvindelige hf- elevers besvarelser udgør 67,3 %, og udgør 75,2% fra STX. Flest stx- elever i Region Nordjylland og Region Midtjylland Flest hf- elever i Region Syddanmark (58,1 %) Flest hf- elever har forældre, hvis højeste uddannelsesniveau er folkeskole eller faglært Flest stx- elever har forældre med en lang videregående uddannelse (29,3 % mod 13,6 % for hf- elever) Vejledning Hver anden elev har modtaget maksimalt en times vejledning under forberedelsen af deres SRP/SSO. Næsten hver femte elev (18,3 %) er utilfredse eller meget utilfredse med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. SRP/SSO- forløbet er delt op i to faser, en forberedelsesfase og selve skriveperioden. Næsten alle elever har modtaget vejledning i forberedelsesfasen, mens hver femte elev (21,9 %) svarer, at de ikke har modtaget vejledning i skriveperioden. 37

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Elevundersøgelse 2013

Elevundersøgelse 2013 Elevundersøgelse 2013 2 3 Indhold 7 Indledning 8 1. Baggrundsoplysninger 9 Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter 9 Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter 10 Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Baggrundsdata: Antal udfyldte spørgeskemaer: 104 1. Køn Dreng 42,3 Pige 57,7 0 Der er ingen statistisk signifikante forskelle på køn. Det

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Indhold 4 6 12 16 20 22 Forord Vejledningssystemet i dag Udfodringen Løsningen Det oplever eleverne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Bonjour, Jeg hedder Ida, og er i gang med at skrive mit speciale ved Københavns Universitet. Det skal omhandle, hvorfor interessen for at lære

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere