En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014"

Transkript

1 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej København NV Kontakt: Maria Hansen Dato:

2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 5 Datagrundlag 6 AFSNIT 1: BAGGRUNDSDATA FOR RESPONDENTER 7 1. STX- elevers baggrundsdata 7 Figur 1.1. Køn blandt stx- elever 7 Figur 1.2. Alder blandt stx- elever 7 Figur 1.3. Bopælsregion blandt stx- elever 8 Figur 1.4. Etnisk baggrund blandt stx- elever 8 Figur 1.5. Forældres uddannelsesniveau blandt stx- elever 9 Figur 1.6. Studieretning blandt stx- elever 9 2. HF- elevers baggrundsdata 10 Figur 2.1. Køn blandt hf- elever 10 Figur 2.2. Alder blandt hf- elever 10 Figur 2.3. Bopælsregion blandt hf- elever 11 Figur 2.4. Etnisk baggrund blandt hf- elever 11 Figur 2.5. Forældres uddannelsesniveau blandt hf- elever 12 Figur 2.6. Studieretningsfag blandt hf- elever 12 Opsummering af baggrundsdata 13 AFSNIT 2: VEJLEDNING Vejledning i forberedelsesfasen 14 Figur 3.1. Vejledning i forbindelse med SRP/SSO 14 Figur 3.2. Vurdering af vejledning under forberedelsen af SRP/SSO 15 Figur 3.3. Antal vejledningstimer under forberedelserne af SRP/SSO 16 Figur 3.4. Tilfredshed med antallet af vejledningstimer i forberedelserne af SRP/SSO 17 Figur 3.5. Antal vejledere 18 Figur 3.6. Vurdering af at have mere end en vejleder 19 Figur 3.7. Vurdering af at have én vejleder 19 Figur 3.8. Elevens kendskab til vejleder(e) inden forberedelserne til SRP/SSO 20 Figur 3.9. Elevens vurdering af kontakten til vejleder under forberedelserne til SRP/SSO Vejledning i skriveperioden 22 Figur 4.1. Vejledning i skriveperioden 22 Figur 4.2. Vurdering af vejledning under skriveperioden 23 Figur 4.3. Kommunikation med vejleder(e) under skriveperioden 24 Figur 4.4. Vurdering af kontakt til vejleder under skriveperioden 25 Opsummering af vejledning 25 AFSNIT 3: Tid og udfordringer Evaluering af tid og udfordringer 27 Figur 5.1. Evaluering af tidsrammen for SRP/SSO 27 Figur 5.2. Årsager til manglende tid til at løse opgaven 28 Figur 5.3. Udfordringer ved at skrive SRP/SSO 29 Opsummering af tid og udfordringer 29 AFSNIT 4: Hjælp En kortlægning af elevernes behov for hjælp 30 Figur 6.1. Andel som har fået andres hjælp til SRP/SSO 30 Figur 6.2. Kilde til hjælp 31 Figur 6.3. Grad af hjælp 31 2

3 Figur 6.4. Årsager til at modtage hjælp Figur 6.5. Type af hjælp Figur 6.6. Vurdering af hjælp som snyd Opsummering af hjælp AFSNIT 5: Snyd En kortlægning af elevernes snyd 35 Figur 7.1. Andel som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO 35 Figur 7.2. Andel som kender nogen, der har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO 36 Konklusion Baggrundsdata for respondenterne Vejledning Tid og udfordringer Hjælp Snyd BILAG Bilag 1: Bekendtgørelse af vejledning og opgaveformulering Bilag 2: Spørgeskema

4 Indledning Både hf- og gymnasieelever skal aflevere en større skriftlig opgave på deres sidste år af deres ungdomsuddannelse. Den afsluttende opgave for elever på HF hedder SSO, og står for større skriftlig opgave. Elever på STX laver en tilsvarende opgave som forkortes SRP, og det står for studieretningsprojekt. Denne rapport er en evaluering af gymnasie- og hf- elevers oplevelse med vejledning, tid, udfordringer, hjælp og snyd i forbindelse med at skrive SRP/SSO. Der har været en overvægt af besvarelser fra elever, som går på STX, hvilket er en tendens som går igen fra tidligere undersøgelser foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Noget af forklaringen kan være, at der på landsplan er flest elever, som går på STX. Vi undersøger forskelle i baggrundsdata for elever på STX og HF, men grundet de få besvarelser fra hf- elever har vi valgt, at resten af rapporten baseres på besvarelser fra alle respondenter. Vi vurderer, at det ikke har betydning for resultaterne af undersøgelsen, da spørgsmålene fra spørgeskemaet ikke har direkte at gøre med den specifikke opgavetype. Spørgsmålene fra undersøgelsen er relevante, uanset om respondenten har skrevet SRP eller SSO, da rammerne omkring begge typer opgaveskrivning er den samme. 4

5 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er en politisk elevorganisation, som arbejder for alle hf-, ib- og gymnasieelevers interesser i hele landet. DGS er opdelt i 9 nationale regioner, som fordeler sig således på de gældende 5 nationale regioner 1 : Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland DGS regioner Nordsjælland (13 skoler) Storkøbenhavn (46 skoler) Sjælland (25 skoler) Fyn (13 skoler) Sønderjylland (11 skoler) Sydvestjylland (14 skoler) Østjylland (31 skoler) Midt- Vestjylland (16 skoler) Nordjylland (14 skoler) DGS er en organisation bestående af et triumvirat, 11 sekretariatsfrivillige, en bestyrelse med blandt andet repræsentanter fra de 9 regionale bestyrelser. DGS arbejde bliver desuden løftet af omkring 100 frivillige hænder, som arbejder for DGS lokalt. DGS har på nuværende tidspunkt to ansatte i studenterstillinger, den ene som kampagnemedarbejder og den anden som kommunikations- og pressemedarbejder. Sidstnævnte er ansvarlig for udførslen af spørgeskemaer til DGS undersøgelser samt behandling af disse data. Spørgsmål vedrørende SRP/SSO- undersøgelsen kan rettes til kommunikations- og pressemedarbejder, Maria Hansen på eller telefon: Der vil være en mindre afvigelse af antallet af skoler i regionerne, da DGS regioner krydser indover de gældende fem. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride Dette skyldes blandt andet, at eleverne skal tilbydes vejledning i alle de fag de skriver deres opgave i. For de 5

6 Datagrundlag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har gennemført denne spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasie- og hf- elever fra 165 skoler i hele landet elever er påbegyndt undersøgelsen og 2012 har gennemført undersøgelsen 2. Der er en gennemførelsesprocent på 78,3 %. Spørgeskemaet er oprettet og udsendt via det online spørgeskema- system Relationwise. Der har været 2324 respondenter fra STX som er påbegyndt undersøgelsen, mens 1843 har gennemført undersøgelsen. Dette giver en besvarelsesprocent på 79,3 %. 245 elever fra HF er påbegyndt undersøgelsen, mens 169 har færdiggjort spørgeskemaet, det giver en besvarelsesprocent på 68,9 %. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride

7 AFSNIT 1: BAGGRUNDSDATA FOR RESPONDENTER I det følgende afsnit undersøger vi om der er forskel i baggrundsdata mellem stx- og hf- elever, som har besvaret denne undersøgelse. 1. STX- elevers baggrundsdata Køn blandt STX- elever 24,7 % 75,2 % Mand Kvinde Figur 1.1. Køn blandt stx- elever Alder blandt STX- elever 5,4 % 17 år eller derunder 94,5 % 18 år eller derover Figur 1.2. Alder blandt stx- elever 7

8 Bopælsregion blandt STX- elever 10,9 % 23,1 % 12,1 % 19,3 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 34,4 % Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 1.3. Bopælsregion blandt stx- elever Etnisk baggrund blandt STX- elever 7,2 % 6,5 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk 86,2 % En af elevens forældre har anden etnisk baggrund end dansk Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur 1.4. Etnisk baggrund blandt stx- elever 8

9 Forældres længst opnåede uddannelse Procent ,4 % 29,3 % 12,0 % 10,3 % 8,0 % 3,1 % 3,6 % Folkeskole Faglært Gymnasial uddannelse Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller længere) Ved ikke Figur 1.5. Forældres uddannelsesniveau blandt stx- elever 40 Hvilken studieretning går du på? ,2 % 33,5 % Samfundsvidenskabelig Procent ,0 % Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ ,6 % 0,5 % Ved ikke Figur 1.6. Studieretning blandt stx- elever 9

10 2. HF- elevers baggrundsdata Køn blandt HF- elever 32,6 % 67,3 % Mand Kvinde Figur 2.1. Køn blandt hf- elever Alder blandt HF- elever 4,0 % 17 år eller derunder 96,0 % 18 år eller derover Figur 2.2. Alder blandt hf- elever 10

11 Bopælsregion blandt HF- elever 8,5 % 17,5 % 6,1 % 9,0 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 58,7 % Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 2.3. Bopælsregion blandt hf- elever Etnisk baggrund blandt HF- elever 9,0 % 8,0 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk 83,0 % En af elevens forældre har anden etnisk baggrund end dansk Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur 2.4. Etnisk baggrund blandt hf- elever 11

12 Hvad er den længst opnåede uddanelse blandt dine forældre? ,8 % Folkeskole Faglært 20 Gymnasial uddannelse Procent ,0 % 12,8 % 9,8 % 6,8 % 13,7 % 11,1 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller længere) Ved ikke 0 Figur 2.5. Forældres uddannelsesniveau blandt hf- elever 40 Fra hvilken studieretning har du ]lest fag? ,8 % Samfundsvidenskabelig Procent ,4 % 19,5 % 26,7 % Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ Ved ikke 5 0 3,6 % Figur 2.6. Studieretningsfag blandt hf- elever 12

13 Opsummering af baggrundsdata Fælles træk Baggrundsdata viser forskelle i køns- og bopælssammensætningen samt fordelingen af forældres uddannelsesbaggrund. Fordelingen af alder, etnicitet og studieretning viser tilnærmelsesvis det samme. Langt størstedelen af begge respondentgrupper er 18 år eller derover, og for de fleste gælder det, at begge forældre har etnisk dansk baggrund. På HF følger eleverne ikke en bestemt studieretning ligesom på STX, og derfor har vi formuleret spørgsmålene anderledes i figur 1.6 og 2.6. Der er en stor andel som har svaret ved ikke blandt hf- elever, hvilket må skyldes at de enten har været i tvivl om spørgsmålet, eller de har været i tvivl om, hvilken studieretning deres fag kan placeres indenfor. Ser man bort fra dette, viser figurerne tilnærmelsesvis den samme fordeling. Figurerne viser, at flest elever fra begge respondentgrupper har fag indenfor det samfundsvidenskabelige område. Forskelle i baggrundsdata Der er stor forskel i kønssammensætningen mellem de to respondentgrupper. Figurerne viser nemlig, at der er en større andel af mandlige besvarelser bland hf- eleverne, som udgør 32,6 % til sammenligning med 24,7 % for stx- eleverne. Fordelingen mellem kvindelige respondenter ligger på 75,2 % for stx- elever og 67,3 % for hf- elever. Ligeledes er der forskel i fordelingen af bopælsregion blandt respondenterne. Der er halvt så mange respondenter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland blandt hf- eleverne i forhold til stx- eleverne. Den største andel af hf- elever er fra Region Syddanmark, som udgør 58,1 % mod 34,4 % for stx- eleverne. Region Sjælland og Region Hovedstaden har nogenlunde den samme fordeling. Der er ligeledes forskel i forældres uddannelsesniveau mellem respondentgrupperne. Der er flere elever med forældre, hvis højeste uddannelsesniveau er folkeskole eller faglært blandt hf- eleverne, mens der er tilsvarende færre, som har forældre med en lang videregående uddannelse blandt hf- eleverne, som kun udgør 13,6 % mod 29,3 % blandt stx- elever. Til gengæld er fordelingen næsten den samme mellem elever med forældre, der har en gymnasial, kort eller mellemlang uddannelse. 13

14 AFSNIT 2: VEJLEDNING I de næste to afsnit undersøger vi vejledningen i både forberedelses- og skriveperioden. I bekendtgørelsen for stx- elevers studieretningsprojekt defineres vejledning som: ( ) gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet (Bilag 1). Ydermere står der i bekendtgørelsen, at opgaveformuleringen tydeligt skal definere de krav, som stilles eleven. Opgaveformuleringen skal udformes så den er realistisk at nå indenfor den periode, som eleven har til at løse opgaven i. 3. Vejledning i forberedelsesfasen Har du modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? 4,3 % Ja 95,7 % Nej Figur 3.1. Vejledning i forbindelse med SRP/SSO Figuren viser, at stort set alle elever har modtaget vejledning under forberedelsen af deres SRP/SSO. Der var 2465 besvarelser på spørgsmålet. 14

15 Hvordan vil du vurdere den vejledning, du har fået i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? Procent ,0 % 54,3 % 18,3 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,6 % 2,4 % 0,2 % Dårlig Meget dårlig Ved ikke Figur 3.2. Vurdering af vejledning under forberedelsen af SRP/SSO Figuren viser, at tæt på hver femte elev ikke synes, at vejledningen under SRP/SSO har været hverken god eller dårlig. De fleste elever vurderer vejledningen under forberedelsesfasen, som god eller meget god. Der var 2288 besvarelser på spørgsmålet. 15

16 Hvor mange vejledningstimer har du fået i forbindelse med forberedelsen af SRP/SSO? Procent ,3 % 30,5 % 26,7 % 3,3 % Mindre end en time En time Mere end en time Ved ikke Figur 3.3. Antal vejledningstimer under forberedelserne af SRP/SSO Halvdelen af eleverne har fået højest en times vejledning under forberedelserne til deres SRO/SSO. Der var 2289 besvarelser på spørgsmålet. 16

17 Hvor tilfreds er du med antallet af vejledningstimer, du har fået i forbindelse med forberedelsen af din SRP/SSO? Procent ,2 % 42,4 % 21,2 % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 14,4 % 3,9 % 0,7 % Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Figur 3.4. Tilfredshed med antallet af vejledningstimer i forberedelserne af SRP/SSO Tæt på hver femte elev er utilfreds eller meget utilfreds med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. Ligeledes er hver femte elev hverken tilfreds eller utilfreds, mens størstedelen dog stadig er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af vejledningstimer. Der var 2263 besvarelser på spørgsmålet. 17

18 Hvor mange vejledere havde du? 14,2 % En vejleder 85,7 % Mere end en vejleder Figur 3.5. Antal vejledere De fleste elever har haft mere end en vejleder 3, mens 14,2 % kun har haft en vejleder. Der var 2255 besvarelser på spørgsmålet. 3 Dette skyldes blandt andet, at eleverne skal tilbydes vejledning i alle de fag de skriver deres opgave i. For de elever der kun har haft en vejleder er årsagerne, at de enten kun har skrevet opgave i et fag, eller deres vejleder har undervist i begge de fag, som eleven skrev sin opgave i. 18

19 Hvordan vil du vurdere det at have mere end en vejleder? Procent ,3 % Det var godt med forskellige perspektiver 11,5 % 2,5 % 2,6 % Det var forvirrende Ved ikke Andet Figur 3.6. Vurdering af at have mere end en vejleder Hver tiende elev har oplevet det som forvirrende at have mere end en vejleder under forberedelserne af deres SRP/SSO. Størstedelen har vurderet, at flere vejledere bidrog med forskellige perspektiver på opgaven, hvilket eleverne mener var godt. Der var 1745 besvarelser på spørgsmålet. Hvordan vil du vurdere det at have én vejleder? Procent ,5 % 35,5 % Det var godt, fordi Det var godt fordi jeg kun skrev i et min vejleder fag underviste i begge mine fag 6,5 % 7,0 % 3,4 % Jeg manglede vejledning i mit ene fag Ved ikke Andet Figur 3.7. Vurdering af at have én vejleder Der var 259 besvarelser på spørgsmålet. 19

20 I hvor høj grad kendte du dine vejleder(e) inden i begyndte forberedelserne? ,7 % Procent ,1 % 8,2 % I høj grad I hverken høj eller mindre grad I mindre grad Figur 3.8. Elevens kendskab til vejleder(e) inden forberedelserne til SRP/SSO Hver fjerde elev svarer, at de i hverken høj eller mindre grad kendte deres vejleder(e) før forberedelsesfasen. Næsten hver tiende kendte kun sin vejleder i mindre grad inden forberedelserne. De fleste elever havde i høj grad kendskab til deres vejleder inden forberedelserne. Der var 2026 besvarelser på spørgsmålet. 20

21 Hvordan vil du vurdere kontakten til din(e) vejleder(e) før skriveperioden? Procent ,0 % 47,1 % 22,1 % Meget god God Hverken god eller dårlig 6,2 % 1,6 % Dårlig Meget dårlig Figur 3.9. Elevens vurdering af kontakten til vejleder under forberedelserne til SRP/SSO 7,8 % af eleverne har haft dårlig eller meget dårlig kontakt til deres vejleder under forberedelsen af SRP/SSO. Hver femte vurderer kontakten, som hverken god eller dårlig, mens størstedelen mener, at kontakten har været god eller meget god. Der var 2184 besvarelser på spørgsmålet. 21

22 4. Vejledning i skriveperioden I dette afsnit undersøger vi elevernes evaluering af den vejledning, de har modtaget under skriveperioden. Skriveperioden er i spørgeskemaet defineret som tidsrummet mellem udlevering og aflevering af den større skriftlige opgave. Har du modtaget vejledning under skriveperioden? 21,9 % Ja 78,1 % Nej Figur 4.1. Vejledning i skriveperioden Figuren viser, at hver femte elev ikke har modtaget vejledning under selve skriveperioden. Der var 2239 besvarelser på spørgsmålet. 22

23 Hvordan vil du vurdere den vejledning, du har fået under skriveperioden? Procent ,8 % 47,2 % 20,1 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,0 % 2,6 % 0,3 % Dårlig Meget dårlig Ved ikke Figur 4.2. Vurdering af vejledning under skriveperioden 7,6 % af eleverne mener, at vejledningen under skriveperioden har været dårlig eller meget dårlig. Hver femte vurderer vejledningen under skriveperioden som hverken god eller dårlig. Størstedelen, nemlig 72,0 %, mener at vejledningen har været god eller meget god. Der var 1697 besvarelser på spørgsmålet. 23

24 På hvilken måde kommunikerede du med din(e) vejleder(e) under skriveperioden? Procent ,6 % Via skolens intranet 11,5 % 6,3 % 32,1 % E- mail Telefon Møder I forbindelse med undervisning 8,1 % 1,3 % Andet Figur 4.3. Kommunikation med vejleder(e) under skriveperioden Den foretrukne kommunikationsform, mellem elev og vejleder under skriveperioden, har været via skolens intranet og dernæst fysiske møder. Der har været begrænset telefonisk vejledning, eller vejledning i forbindelse med undervisning. Der var 3185 besvarelser på spørgsmålet. 24

25 Hvordan vil du vurdere kontakten til din(e) vejleder(e) under skriveperioden? Procent ,3 % 48,0 % 21,7 % Meget god God Hverken god eller dårlig 5,5 % 1,3 % Dårlig Meget dårlig Figur 4.4. Vurdering af kontakt til vejleder under skriveperioden Størstedelen af respondenterne mener, at kontakten til deres vejleder under skriveperioden har været god eller meget god. Hver femte vurderer, at kontakten har været hverken god eller dårlig, men 6,8 % synes kontakten har været dårlig eller meget dårlig. Der var 1686 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af vejledning Næsten alle elever har modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af deres SRP/SSO. I modsætning hertil, svarer hver femte elev, at de ikke har modtaget vejledning under skriveperioden. Selvom næsten alle elever svarer, at de har modtaget vejledning i forbindelse med forberedelsen af deres SRP/SSO, så gælder det, at halvdelen af eleverne kun har fået højest en times vejledning. Evaluering af vejledning Der er overvejende tilfredshed med vejledningen i både forberedelsesfasen og skriveperioden under SRP/SSO blandt eleverne. Hver femte elev mener dog, at vejledningen i begge faser under SRP/SSO ikke har været hverken god eller dårlig. 25

26 Tæt på hver femte elev er utilfreds eller meget utilfreds med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. Ligeledes er hver femte elev hverken tilfreds eller utilfreds, mens størstedelen dog stadig er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af vejledningstimer. De fleste elever har haft mere end en vejleder, og hver tiende af disse har oplevet det, som forvirrende at have mere end en vejleder under forberedelserne af deres SRP/SSO. Størstedelen af respondenterne mener, at kontakten til deres vejleder i forberedelsesfasen og under skriveperioden har været god eller meget god. Hver femte vurderer, at kontakten har været hverken god eller dårlig, og kun en mindre andel mener, at kontakten har været dårlig eller meget dårlig. 26

27 AFSNIT 3: Tid og udfordringer 5. Evaluering af tid og udfordringer De næste tre figurer viser respondenternes evaluering af tiden omkring og sværhedsgraden af SRP/SSO- opgaven. Synes du, at du havde nok tid til at skrive din opgave? Procent ,0 % 68,6 % Ja, jeg var færdig før tid Ja, det var en passende tidsramme 13,3 % 3,0 % Nej Ved ikke Figur 5.1. Evaluering af tidsrammen for SRP/SSO Figuren viser, at mere end hver tiende elev ikke synes, at de havde tid nok til at skrive deres større skriftlige opgave. Dog mener størstedelen (84,6 %), at der var tid nok. Der var 2175 besvarelser på spørgsmålet. 27

28 Hvilke årsager var der til, at du ikke følte du havde tid nok? Procent ,2 % 14,4 % 35,7 % Jeg havde svært Jeg følte ikke, at Jeg synes, at det ved at komme i gang jeg kik vejledning nok var svært 3,8 % 5,0 % Jeg blev syg Problemer i familien, som forstyrrede mit arbejde 9,9 % Andet Figur 5.2. Årsager til manglende tid til at løse opgaven For de 13,3 % som ikke synes, de havde tid nok til at skrive deres opgave, er de hyppigste årsager, at opgaven var svær og de havde svært ved at komme i gang. 14,4 % følte ikke, at de fik vejledning nok. Der var 263 besvarelser på spørgsmålet. 28

29 Hvad var det sværeste ved at skrive SRP/SSO? ,2 % At forstå hvad opgaven skulle indeholde, og hvilke krav den skulle opfylde 30 32,0 % At forstå min problemformulering 25 At strukturere opgaven ordentligt Procent 20 At vælge emne og fag ,1 % Der var ikke noget, der var svært ved opgaven 5 7,0 % 7,2 % Andet 0 2,4 % Figur 5.3. Udfordringer ved at skrive SRP/SSO Eleverne har haft størst udfordringer med at strukturere opgaven, forstå hvad opgaven skulle indeholde og hvilke krav den skulle opfylde. 14,1 % har haft svært ved at vælge emne og fag. Der var 3859 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af tid og udfordringer 13,3 % af eleverne mener ikke, at de havde tid nok til at skrive deres større skriftlige opgave. 84,6 % mener tidsrammen var passende. For de 13,3 % som ikke mener, de havde tid nok til at skrive deres opgave, er de hyppigste årsager, at opgaven var svær, og de havde svært ved at komme i gang. 14,4 % følte ikke, at de fik vejledning nok. Eleverne har haft størst udfordringer med at strukturere opgaven, forstå hvad opgaven skulle indeholde, og hvilke krav den skulle opfylde. 14,1 % har haft svært ved at vælge emne og fag. 29

30 AFSNIT 4: Hjælp 6. En kortlægning af elevernes behov for hjælp I dette afsnit undersøger vi elevernes behov for at få hjælp til at løse deres større skriftlige opgave. Hjælp skal ikke forbindes med plagiat eller snyd, som vil blive behandlet i rapportens afsnit 5. Vi har i spørgeskemaet defineret hjælp som forslag til struktur og vinkler på opgaven, korrekturlæsning og andet lignende. Figur 6.5. og 6.6 berører emnet snyd, men da figur 6.5 også vedrører emnet hjælp, har vi valgt at placere figurerne under afsnittet om hjælp, men som en overgang til det efterfølgende afsnit vedrørende snyd. Har du fået hjælp fra andre end din(e) vejleder(e) til arbejdet med din SRP/SSO? 48,5 % 51,5 % Ja Nej Figur 6.1. Andel som har fået andres hjælp til SRP/SSO Figuren viser, at hver anden elev har haft behov for at få hjælp til deres SRP/SSO fra andre end deres vejleder(e). Der var 2140 besvarelser på spørgsmålet. 30

31 Hvem har du fået hjælp fra udover din(e) vejleder(e)? ,1 % 30 Forældre Procent ,3 % 22,1 % Venner Andre familiemedlemmer Andre ,4 % 0 Figur 6.2. Kilde til hjælp De fleste har fået hjælp fra forældre eller venner. Der var 1674 besvarelser på spørgsmålet. 80 I hvilken grad har du fået hjælp fra andre end din(e) vejleder(e)? Procent ,0 % 26,5 % 1,5 % I høj grad I mindre grad Ved ikke Figur 6.3. Grad af hjælp Hver fjerde elev svarer, at de i høj grad har fået hjælp til deres SRP/SSO. 72,0 % har kun fået hjælp i mindre grad. Der var 1017 besvarelser på spørgsmålet. 31

32 Hvad er årsagen til, at du har fået hjælp til at skrive din SRP/SSO? Jeg kik hjælp, fordi jeg ønsker en høj karakter 25 28,0 % 29,4 % Jeg kik hjælp, fordi jeg syntes det var svært Procent ,0 % Jeg kik hjælp, fordi jeg følte mig tidsmæssigt presset Jeg kik hjælp, fordi jeg ikke var motiveret for at skrive opgaven selv 10 Jeg kik hjælp, fordi jeg havde mulighed for det 5 6,8 % 7,4 % 8,4 % Jeg kik hjælp, fordi den vejledning jeg kik, var mangelfuld 0 3,1 % Andet Figur 6.4. Årsager til at modtage hjælp Blandt årsager til, at eleverne har fået hjælp, er de hyppigste et ønske om en høj karakter, og fordi eleverne har haft hjælp til rådighed. En stor andel nemlig 17,0 % har fået hjælp, fordi de havde svært ved opgaven. 7,4 % svarer, at de fik hjælp fra andre, fordi den vejledning de havde modtaget var mangelfuld. 6,8 % fik hjælp pga. tidspres. Størstedelen af dem, som har svaret andet har angivet type af hjælp i kommentarfeltet. Fx har mange skrevet, at de fik hjælp til korrektur, sprog og vinkler på opgaven. Der var 2103 besvarelser på spørgsmålet. 32

33 Hvilken hjælp ]ik du? 50 Procent ,0 % 26,3 % 44,8 % Jeg kik hjælp til at strukturere min opgave Jeg kik hjælp til vinkler på min opgave Jeg kik hjælp til at læse korrektur på min opgave Jeg kik hjælp til at skrive dele af opgaven Jeg kik hjælp til at skrive hele opgaven Andet 5 0 4,0 % 0,3 % 4,7 % Figur 6.5. Type af hjælp Figuren viser, at størstedelen af eleverne har fået hjælp til at strukturere opgaven, hjælp til vinkler og korrekturlæsning. 4,0 % har fået hjælp til at skrive dele af opgaven, hvilket er en form for hjælp, som vil blive defineret som snyd. En lille andel på 0,3 % har fået hjælp til at skrive hele opgaven. Der var 1789 besvarelser på spørgsmålet. 33

34 Vil du vurdere den hjælp, du har fået som snyd? 0,5 % 0,8 % Ja Nej 98,7 % Ved ikke Figur 6.6. Vurdering af hjælp som snyd 98,7 % mener ikke, at den hjælp de har fået bør betegnes som snyd, hvilket passer meget godt på den type hjælp størstedelen har svaret, de har modtaget. Kun 0,8 % svarer, at de vil vurdere den hjælp de har fået som snyd, mens 0,5 % er i tvivl om den hjælp de har fået er snyd. Der var 1035 besvarelser på spørgsmålet. Opsummering af hjælp Afsnittet vedrørende hjælp viser, at 51,3 % af eleverne har modtaget hjælp fra andre end deres vejleder(e). Hver fjerde af disse elever, svarer at de har fået hjælp i høj grad fra forældre eller venner. Der tegner sig et billede af, at den store andel af elever, som har fået hjælp til deres opgave, er fordi de ønsker at få en høj karakter. Afsnittet viser yderligere, at den hjælp eleverne i størst omfang har modtaget, har været hjælp til vinkler på opgaven og korrekturlæsning. Det interessante ved afsnittet er, at kun 0,8 % svarer, at de vil vurdere den hjælp de har fået som snyd, sammenholdt med at 4,3 % svarer, at de har fået hjælp til at skrive dele af eller hele deres opgave. 34

35 AFSNIT 5: Snyd 7. En kortlægning af elevernes snyd I dette afsnit undersøger vi i hvilket omfang eleverne selv vurderer, at de har snydt med deres SRP/SSO. Snyd forstås som: Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. 4 Har du betalt andre for at hjælpe dig med din SRP/SSO? 1,5 % Ja 98,6 % Nej Figur 7.1. Andel som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO Kun 1,5 % af eleverne har betalt andre for at hjælpe dem med deres SRP/SSO. Der var 1039 besvarelser på spørgsmålet. 4 At bruge kan fx være at: nævne, citere, parafrasere, referere, oversætte, inddrage, analysere, fortolke, diskutere, vurdere etc. Tekst kan uafhængigt af medie fx være: idéer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder, grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet streams, diagrammer, websider, bøger, sange, noder, radio- og tv- programmer, skuespil og andre forestillinger, koreografi, film, musik, bøger, artikler, s, interviews, taler, breve, kunstværker, påstande, udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn etc. En kildehenvisning kaldes også reference, litteraturhenvisning etc. En kildehenvisning skal være så præcis at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde. (www.stopplagiat.nu, lokaliseret 17. Marts 2014). Hjemmesiden er lavet til studerende i et samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet ( ). 35

36 Kender du nogen, som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO? 10,2 % Ja 89,8 % Nej Figur 7.2. Andel som kender nogen, der har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO Hver tiende elev svarer, at de kender nogen, som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres SRP/SSO. Der var 2115 besvarelser på spørgsmålet. 36

37 Konklusion Baggrundsdata for respondenterne Baggrundsdata viser forskelle i køns- og bopælssammensætningen samt fordelingen af forældres uddannelsesbaggrund. Fordelingen af alder, etnicitet og studieretning viser tilnærmelsesvis det samme. Fælles træk, som gælder størstedelen af respondenterne: 18 år eller derover Begge forældre har etnisk dansk baggrund Samfundsvidenskabelige studerende Forskelle i baggrundsdata: Flere mandlige besvarelser fra hf- elever (32,6 % mod 24,7 % fra STX) Kvindelige hf- elevers besvarelser udgør 67,3 %, og udgør 75,2% fra STX. Flest stx- elever i Region Nordjylland og Region Midtjylland Flest hf- elever i Region Syddanmark (58,1 %) Flest hf- elever har forældre, hvis højeste uddannelsesniveau er folkeskole eller faglært Flest stx- elever har forældre med en lang videregående uddannelse (29,3 % mod 13,6 % for hf- elever) Vejledning Hver anden elev har modtaget maksimalt en times vejledning under forberedelsen af deres SRP/SSO. Næsten hver femte elev (18,3 %) er utilfredse eller meget utilfredse med det antal vejledningstimer, de har fået under forberedelserne af deres SRP/SSO. SRP/SSO- forløbet er delt op i to faser, en forberedelsesfase og selve skriveperioden. Næsten alle elever har modtaget vejledning i forberedelsesfasen, mens hver femte elev (21,9 %) svarer, at de ikke har modtaget vejledning i skriveperioden. 37

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere