Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for drift af Ny Dantoto"

Transkript

1 Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

2 SAMMENFATNING... 3 IDÉGRUNDLAG OG MISSION... 5 SPORTENS FORUDSÆTNINGER... 6 FORRETNINGSBESKRIVELSE... 8 PRODUKT... 8 MARKED OG MARKEDSFØRING... 9 LEVERANDØRER KONKURRENTER PERSONALEFORHOLD ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN STAMOPLYSNINGER OG ETABLERING ØKONOMISTYRING OG IT- ANVENDELSE VIRKSOMHEDENS UDVIKLING OG STRATEGI BUDGETTER OG FINANSIERING RISICI BILAG(BEREGNINGER)... 21

3 Sammenfatning Grundlaget for forretningsplanen omkring Ny Dantoto tager udgangspunkt i L23 og de muligheder, hestevæddeløbssporten har fået omkring afsøgning af alternativ finansiering. Forretningsplanen påviser, at Ny Dantoto kan overdrages fra Danske Spil til hestesporten f.eks. via en grenspaltning, således at Ny Dantoto bliver et datterselskab af Dansk Hestevæddeløb. Derved opnås de synergieffekter mellem sporten og spillet, som er et væsentligt kriterie for positiv udvikling af hestespillet og - sporten. Denne model vil sikre en struktur, hvor der i modsætning til den nuværende struktur er et naturligt incitament for udvikling af forretning og sporten i Danmark. Analyser fra Data Intelligence har påvist, at der kan realiseres et betydeligt potentiale med spil på heste inden for en overskuelig årrække. Omsætningen kan øges fra ca. 500 mio. kr. i dag til ca. 760 mio. kr. inden for en femårig periode. Indtjeningen vil tilsvarende kunne forøges fra ca. 17 mio. kr. til 58 mio. kr. Det kræves dog, at fem centrale elementer opfyldes: Væsentlig udvidelse af både online- og offlinedistributionen Der skal satses målrettet på en bredere og øget onlinedistribution, således at hestespil kan kommunikeres, foretages og undersøges fra alle webbaserede platforme såsom tablets, mobiltelefoner m.v. I dag er der 200 fysiske terminaler i Danske Spils regi, der udbyder hestevæddemål. Det søges afdækket, hvorvidt Ny Dantoto på kommercielle vilkår kan udvide distributionsnettet, ligesom det skal undersøges, hvilke alternative kanaler der kan anvendes for at få udbredt den fysiske distribution af hestespillet. Øget nordisk samarbejde, med nordiske puljespil på min. 90 % af afviklede løb I dag afvikles omkring 46 % af de danske hestevæddeløb med til- spil fra de øvrige nordiske lande. Det er hensigten i denne forretningsplan at øge dette antal kraftigt og helst til nærmest 100 %. Dette kræver et positivt samarbejde og koordinering af løbskalendere med især svensk og norsk hestesport. Det er vores klare overbevisning, at denne positive vilje til samarbejde er til stede i disse landes hesteorganisationer. Investering i markedsføring for at øge kendskab og interesse for hestespillet Analysen viser, at kendskabsgraden og interessen for hestespillet ligger på et alt for

4 lavt niveau. Det er derfor planen at investere kraftigt i markedsføring og eksponering af hestesport og - spil. Over de næste fem år er der budgetteret med en investering i markedsføring på omkring 60 mio. kr., hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark. Prisfastsætning af Dantoto ved overdragelsen til hestesporten For at Ny Dantoto skal kunne etablere en ny markedsplatform og opbygge selskabet og interessen for hestespillet, er etableringsomkostningerne ved udspaltningen fra Danske Spil sat til 0 kr. Produktudvikling Der skal i Ny Dantoto være et forøget fokus på udvikling af hestesportens grundprodukter. Blandt andet bør der ske en forbedring af hestesportens infrastruktur, herunder publikumfaciliteter, baner, bygninger m.v. Det er afgørende, at dette gøres væsentligt mere attraktivt for publikum. DH vurderer, at der ikke er behov for udvikling af spilprodukterne udover den udvikling, der er beskrevet i det udvidede nordiske samarbejde. Det er planen med Ny Dantoto at skabe et driftsselskab, hvor centrale leveranceområder er outsourcet til kompetente underleverandører, således at organisationen forbliver lean, konkurrencedygtig og fleksibel. Med denne forretningsmodel skabes der mulighed for, at hestevæddeløbssporten inden for 8-10 år vil kunne dække det finansieringsbehov, som beskæringen af den statslige støtte i L23 har skabt, samt skabe grundlag for en gradvis selvfinansiering, der på sigt kan frigøre offentlige midler til andre formål. I perioden indtil dette opnås vil der være behov for mellemfinansiering eller fødselshjælp til det Ny Dantoto. Såfremt denne mellemfinansiering ikke findes fra offentlige eller kommunale midler, vil massive omlægninger af hestesporten og lukninger af baner ikke kunne undgås.

5 Idégrundlag og mission Vision Ny Dantotos vision er at drive hestespil i Danmark på en ny og innovativ måde, der udbreder kendskabet og interessen for hestespil. Ny Dantotos mission realiseres via udvikling en onlinebaseret kontakt til kunder og marked. Ny Dantotos vision er at blive en anerkendt og troværdig spiludbyder i Danmark samt at skabe konkurrencedygtige produkter på internationalt plan. Ny Dantotos vision er at generere et stærkt økonomisk bidrag til hestevæddeløbssporten i Danmark, så denne kan udvikle sig til gavn for samfundet. Mission Dette skal gøres ved at investere kraftigt i markedsføring, udvide distributionen og sikre større gevinstmuligheder (større puljer) gennem etablering af nordiske spillepuljer til alle danske væddeløb. Virksomheden opererer som udgangspunkt under bestemmelserne om monopol for hestespil i Danmark og vil samarbejde i væsentlige forhold med Danske Spil og de øvrige nordiske spilleselskaber for at opnå størst mulig udnyttelse af markedets muligheder, hestematerialet samt udnytte generel knowhow på området. Kendskabsgraden og interessen for at spille på heste skal øges betragteligt i forhold til det nuværende niveau. De fire væsentlige parametre til at opnå dette er: Forøget markedsføring, udvidet distribution og større puljer med mulighed for større gevinster. 1) Forøget markedsføring. Her er der indarbejdet en betydelig forøgelse af markedsføringsbudgetterne i Ny Dantotos forretningsplan, i alt over 60 mio. kr. over de næste 5 år, hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark. Der vil endvidere være fuld fokus på udviklingen af Ny Dantotos online aktiviteter til markedet. 2) Etablering af nordiske puljer. Her er det muligt at forøge mængden af danske løb med til- spil fra de øvrige nordiske lande fra i dag 46 % af løbene til nærmest 100 % indenfor et år. Der er opbakning til et positivt samarbejde vedr. dette fra ATG og NRT. 3) Distribution. Både online og offline er der en række muligheder for at udvikle

6 distributionskanalerne. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it- platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt. 4) Produktudvikling. Hestesportens faciliteter og baneforhold skal moderniseres og forbedres væsentligt for at gøre det mere attraktivt for publikum at komme på banerne og opleve sporten. Derudover vurderes det, at det er teknisk muligt at udvide antallet af fysiske udsalgssteder via distributører. Derudover er det forventningen, at det er muligt at indgå et samarbejde med distributører, som er rentable. En mulighed er i Danske Spils regi, der har terminaler rundt om i landet. Dette kræver en separat aftale med Danske Spil herom, før dette punkt kan gennemføres, hvorfor også alternative distributionskanaler skal undersøges. Der vil også være mulighed for andre offlineudbydere. En analyse nyligt foretaget af Data Intelligence viser, at en samlet effekt af ovenstående vil give en væsentlig omsætningsforøgelse af hestespillet. Sportens forudsætninger Hestevæddeløbssporten i Danmark afvikler ca. 250 løbsdage årligt. Grundlaget for løbene er regelsæt udviklet af sportens øverste myndigheder, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop. Spilafviklingen på hestevæddeløbene varetages af den enkelte bane i tæt samarbejde med Danske Spil. Sporten har de bedste kompetencer til sikring af korrekt løbsafvikling og spilafvikling på banerne. Den overordnede koordinering og produktplanlægning (sæsonplan) styres af Dansk Hestevæddeløb (DH), et driftsselskab ejet af de to hovedforbund. Nøglepersoner i DH er direktøren og sportschefen, som begge har et etableret netværk inden for såvel sportslige organisationer som spilleselskaber i Norden og øvrige europæiske lande.

7 Produktplanlægningen er et centralt element for sporten og spillet ikke mindst af hensyn til det fælles nordiske samarbejde, realisering af betydelige synergieffekter landene imellem og derved optimering af indtjeningen. ATG (Sverige) og Norsk Rikstoto (Norge) har overordnet udtrykt ønske om yderligere optimering af produktsammensætningen, således at landenes spillemæssige potentiale kan udnyttes fuldt ud. I samarbejdsmodellen med øvrige nordiske lande indgår tilgang til organisatoriske ressourcer og kompetencer. I samarbejde med kommerciel partner udvikles der nye metoder til udvikling af produkter samt løbende innovative tiltag. Dette vil overordnet skabe synergier mellem Ny Dantoto og dens partnere til fortsat udvikling af spilleplatformen. DH har ikke i udgangspunktet egne ressourcer og kompetencer til at drive Ny Dantoto. Det vil derfor være naturligt at overtage den eksisterende og erfarne organisation fra Dantoto og supplere med eksterne kompetencer. Basisorganisationen vil formentlig bestå af 5-7 medarbejdere specifikt på spilleområdet. Derudover skal centrale områder som IT, tv- produktion og dele af markedsføring og kommunikation outsources.

8 Forretningsbeskrivelse Fundamentet for denne forretningsplan er, at rettighederne til udbud af spil på heste overdrages til Ny Dantoto. Dette gælder både udbuddet til danske løb, og i ligeså høj grad også udbud af løb, der krydser landegrænser. Det vil sige både når udlandet spiller til Danmark og danske løb, samt når danskere spiller til udenlandske løb. Dette reguleres via Skatteministeriet via rettigheder på spillet. Produkt Det grundlæggende produkt, som Hestesporten skal levere, skal have såvel spillemæssige som sportslige kvaliteter, således at det er attraktivt for både danskere og udlændinge at spille på. Hestevæddeløb er karakteriseret ved intense oplevelser og en relativ hurtig afvikling sammenlignet med andre sportskampe. Spillet foregår på landets ni væddeløbsbaner, hos forhandlere af hestespil og online. For de to sidstnævntes vedkommende er det afgørende med tv- transmission af løbene for at kunne gengive oplevelsen. Hestevæddeløbsbanerne giver den unikke oplevelse sport, spil og socialt samvær med familie og venner. Her kommer man tæt på hestene, og det er en betydelig kulturarv over hele verden. Hos forhandlernettet er det i højere grad det sociale element og udveksling af viden omkring spillet, understøttet af tv- transmission, der er befordrende for hestespillet. Onlineproduktet er i stærk vækst og er ligeledes afhængig og tæt knyttet til tv- transmission. Onlineproduktet er let tilgængeligt og udbydes på samme platform som spil på andre sportskampe, hvilket er en gensidig fordel, idet spillene understøtter hinanden. Ny Dantoto skal, udover at levere et produkt af tilstrækkelig kvalitet, ligeledes sikre sig, at sporten følger de rammevilkår, som både sports- og spilleselskaber kræver. Det gælder blandt andet bekæmpelse og forebyggelse af doping og matchfixing, som er afgørende for, at kunderne har tillid til produktet. Dette reguleres og overvåges af Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med Anti Doping Danmark. Hestevæddeløb som produkt adskiller sig ved at udbyde mange spilformer. Denne mangfoldighed har stor værdi for hele spektret af spillere, idet nogle spil appellerer til småspillere og spil, som er en del af det sociale samvær. Andre spil appellerer til storspillere, der sigter efter høje gevinster på skandinavisk fællepuljespil.

9 Marked og markedsføring Markedet for hestespil har i de seneste år udviklet sig og ændret natur. På samme måde som andre pengespilprodukter som sportsspil, poker, kasino og lotterier foregår en større del af spillet nu online. Tidligere har de primære spillesteder været på banerne og naturligvis i forhandlernettet. Det er en tendens, der er sket over de sidste år, hvor spil på nettet såvel i Danmark som i resten af Europa har ændret hele strukturen på spillemarkedet. Udviklingen i Danmark er gået fra, at online var ikkeeksisterende til i dag at udgøre op mod 40 % af omsætningen på hestespil. Markedet for spil på hestevæddeløb er totalt set på ca. 500 mio. kr. Dette har, siden Danske Spil overtog det, været faldende, når man isoleret set kigger på danskere, der spiller på danske løb. Den manglende indtjening på danske løb er blevet opvejet af, at der i perioden er kommet flere udenlandske løb ind i udbuddet, og disse har overtaget en del af omsætningen. Der er i samarbejdet med Danske Spil samt HFF udarbejdet en rapport, der angiver et samlet potentiale for hestespillet i Danmark på ca. 760 mio. kr. i løbet af en kortere årrække [1] Mio. kr Danskere der spiller på danske løb Danskere der spiller på udenlandske løb Tabellen viser, at Hestevæddeløbssporten sidder med et potentiale, som på sigt anses for at være yderst realiserbart. Der er således tale om, at der på sigt kan realiseres et potentiale fra danskernes spil til i alt 760 mio. kr. samt en yderligere indtjeningsmulighed på provision af spil fra udland til Danmark. Det skal bemærkes, at Hestesporten vurderer potentialet på det nordiske spil til at have væsentlig højere effekt end de beregninger, der er foretaget af Data Intelligence. Hvilket medfører et højere potentiale i beregningerne. Det skal tilføjes, at Dantoto p.t. har ca aktive spillere og en omsætning på 500 mio. kr. Hestevæddeløbssporten forventer at

10 kunne realisere dette potentiale på fem år. Det afgørende for realiseringen af forretningsmodellen er simpelt. Nemlig den at få flere danskere til at spille på heste. Dette kræver markante investeringer i kombination med en bedre produktionsplanlægning. Der er hermed tale om en øget marketingindsats for at øge kendskabsgraden hos spillerne. Derfor har hestevæddeløbssporten i denne model afsat ca. 60 mio. kr. til markedsføring. Dette er især med fokus på digital satsning, da fremtiden og tilgængeligheden for potentielle spillere er digital. Desuden neddrosles den fysiske markedsføring af Racing News og erstattes eventuelt af et produkt, som både kan anvendes af sporten og spillere informationsmæssigt, da der i dag er overlap af de materialer, som sporten og spilleselskabet leverer. Yderligere ændres tv- satsningen, således at denne sker i samarbejde med vores nordiske partnere, der har høj ekspertise og kendskab til transmission af hestevæddeløb. Der vil overordnet være en central satsning på onlinespillet, og langt størstedelen af ressourcerne vil blive anvendt til udvikling af dette marked. Derudover vil der være fokus på udvikling af forhandlere med fokus på hestespil, som er anbefalet i rapporten udarbejdet af Data Intelligence. Her konkluderes det, at der vil være mulighed for at udvikle forhandlernettet via tilrettede aktiviteter henvendt til denne gruppe. Det forventes, at denne indsats allerede på kort sigt vil have en effekt. Alt skal tænkes digital fremadrettet. Over tid skal fokus og afhængigheden af forhandlernettet udskiftes med et fokus på den enkelte kunde og adgangen til spillet. Med det rette fokus kan der argumenteres for, at der findes flere millioner terminaler i Danmark. Nemlig via danskernes mobiltelefoner, hvor hestespillet i fremtiden skal hente den største omsætning. Selve den fysiske distribution kan der indgås aftaler med flere udbydere. Eksempelvis i samarbejde med Danske Spil, der med terminaler vil kunne realisere dette potentiale. Der er også mulighed for andre leverandører på dette område. Derudover vil der også være muligheder for at udvide distributionen til andre kanaler med tiden. Prissætningen af hestevæddeløbsprodukter sker via tilbagebetalingsprocent kombineret med afgiftsniveau fra statens side. Hestesporten har ingen grund til at foretage væsentlige korrektioner i de nuværende tilbagebetalingsprocenter. Leverandører Overordnet strategi for virksomheden er at outsource flest mulige operationer til eksterne leverandører. Det drejer sig primært om;

11 a) Distribution b) IT c) Markedsføring d) Tv- produktion e) Regnskab og administration Ad Distribution Der er både online og offline en række muligheder for at udvikle distributionskanalerne. 1. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it- platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v. 2. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt. Ad IT It- platformen er i stigende grad en væsentlig faktor i håndteringen af spillet og kontakten til spillerne. Det er endvidere her, at et stort konkurrenceparameter ligger. Det er tanken, at der etableres samarbejde med Sportech, som i øvrigt i dag leverer spilleplatformen til Danske Spils hesteområde. Det knowhow, der findes omkring optimering af produktet til mobilplatform hos Sportech, er markant og en vigtig faktor for fremtidig it- partner. Der påregnes et uændret omkostningsniveau på dette område. Ad Markedsføring Håndteringen af og implementeringen af Ny Dantotos betydelige markedsføringsindsatser vil ske i samarbejde med reklamebureau/markedsfører med stor kompetence på den digitale markedsføring. Ad TV produktion Leverancen af tv- signaler til Dantotoforhandlere og samarbejdspartnere vil blive højt prioriteret. Det er et område, som er væsentligt for udbredelsen af kendskabet til og interessen for hestesporten. Den nuværende leverandør af tv er på fortløbende kontraktforhold, som evalueres ved kontraktudløb med hensyn til pris og kvalitet. Indtil da påregnes uændrede pris og leverancevilkår Ad Regnskab og administration Der vil blive lavet aftale på kommercielle vilkår med hestesportens eget selskab, Dansk Hestevæddeløb, om leverance af regnskabsmæssig og administrativ assistance.

12 Konkurrenter Spillemarkedet udvikler sig hastigt både online og med udbud af nye og gamle produkter. I dette spektrum har hestevæddeløbssporten en række konkurrenter, hvilket lægger pres på, at Ny Dantoto konstant formår, at udvikle produktportefølje samt kommunikationsplatform. På selve hestespillet vil sporten have monopol. Dette er ret afgørende, da hestevæddeløb er et unikt produkt og derved vil være interessant at afvikle. Hestesporten vil kunne give en intens oplevelse kombineret med hurtig afvikling. Det generelle spillemarked bliver mere og mere onlinebaseret. Derfor vil det også være afgørende at være stærke på dette område for at kunne udvikle spillet. Det er påvist via analysen fra Data Intelligence, at Hestevæddeløbsspillet ikke vil kannibalisere på andre spilleformer (tværtimod). På den baggrund foretages der også relativt store investeringer i markedsføring online for at kunne realisere potentialet. Personaleforhold Dantoto i Danske Spils regi beskæftiger pt. fire medarbejdere, hvoraf to er driftsmæssig backup,to står for den daglige håndtering og udvikling. Alle medarbejdere har stor erfaring med drift af Dantoto A/S. Det forventes, at disse medarbejdere overdrages til Ny Dantoto, således at der sikres kontinuitet i forbindelse med overdragelsen og den fortsatte drift. I nærværende forretningsplan styrkes organisationen i mindre omfang inden for markedsføring og udvikling. Der opnås med denne organisation væsentlige synergier ved integrationen og det tætte samarbejde mellem hestesporten og spillet bl.a. optimering af sæsonplanlægning og koordinerede markedsføringstiltag. Dette er en succes i bl.a. Norge og Sverige.

13 (en ansat) IT (en ansat) Ledelse/- administration Salg/- distribution Markedsføring (en ansat) Sport (en ansat)

14 Organisering af virksomheden Spilleselskabet organiseres via Dansk Hestevæddeløb; således bliver Ny Dantoto A/S datterselskab af Dansk Hestevæddeløb og er overordnet ejet af Dansk Travsports Centralforbund samt Dansk Galop med henholdsvis 85 % og 15 %. Der er forskellige juridiske måder at foretage denne omstrukturering på. Dette belyses ikke særskilt i dette notat. HFF DTC 85 % DG 15 % Dansk Hestevæddeløb ApS Ny Dantoto (teknisk operatør/ onlinespil) Stamoplysninger og etablering Selskabet vil fortsat være navngivet Dantoto A/S samt have samme CVR- nummer. Selskabet vil være underlagt de samme lovmæssige krav som tidligere, det vil sige afregning af spilleafgifter til staten, overholdelse af markedsføringslovgivning samt følge retningslinjer fra spillemyndighederne. Der skal i fundamentet for virksomheden være respekt for øvrig lovgivning og retningslinjer, herunder også vedrørende spilafhængighed, matchfixing m.m. Idet virksomheden overdrages, vil virksomheden som udgangspunkt fortsætte med samme politik og værdisæt. Dette vil blive justeret løbende. Økonomistyring og it- anvendelse Virksomhedens it- anvendelse outsources. Økonomistyring og administration tilkøbes i Dansk Hestevæddeløb, som betjener sig af den nyeste software og har kompetent personale. De eksisterende kontrakter vedrørende sportslige it- platforme genforhandles af Ny Dantoto.

15 Der vil være tæt løbende opfølgning, da det er grundlæggende for begge selskabers drift og finansiering. Forretningsgange vil blive beskrevet ved overdragelse. Der henvises endvidere til afsnit 4 vedrørende leverandører.

16 Virksomhedens udvikling og strategi Overordnet set er målet, at hestesporten selv får ejerskab samt ansvar for driften og optimering af Ny Dantoto. Finansieringen af sporten vil i denne forretningsplan være baseret på en kombination af Kulturministeriets fortsatte støtte til hesteporten. jf. vedtagen økonomiramme i L23, kombineret med. at hestesporten selv bidrager via indtjeningen fra Dantoto til udviklingen af hestevæddeløbsporten i Danmark. Denne model sikrer, at Hestevæddeløbssporten inden for overskuelig sigt kan konsolidere og udvikle sig samt i størst mulig udstrækning frigøres fra offentlige midler. Inden for en femårig periode vil Ny Dantoto kunne generere omkring 65 mio. kr. Se endvidere bilag for detaljeret fremskrivning af Ny Dantotos økonomiske udvikling. På længere sigt (4-6 år) er det strategien, at det hestesportdrevne spilleselskab, Ny Dantoto, sammen med de nordiske partnere,(atg (Sverige) og NRT (Norge), vil etablere et fælles spilleselskab, der skal betjene hele det skandinaviske spillemarked for heste. Dette vil give betydelige synergier i forhold til de store investeringer, der er nødvendige i it, tv- produktion og markedsføring. Det fælles spilleselskab vil være operationelt også i et helt liberaliseret marked, som forventes besluttet inden for samme tidsperiode i alle de nordiske lande.

17 Figur 1: Væddeløbssporten organisering på kort sigt Figur 2: Lang sigtet vision for hestevæddeløbssporten

18 Budgetter og finansiering Forudsætningerne for denne forretningsmodel er til dels materiale fra det interne regnskab fra Danske Spil kombineret med de markedsforhold og muligheder, der er blevet sandsynliggjort via analyser. Der er vedlagt materiale for de første fem år for Ny Dantoto. Dette betyder, at der over en årrække gennemføres en markedsføringsmæssig indsats for at give højere kendskabsgrad samt øget omsætning. Samlet set giver denne indsats en positiv udvikling, der gør, at Hestevæddeløbssporten kan realisere det omsætningspotentiale, som Data Intelligence redegør for i potentialeanalysen - omkring 760 mio. kr. Heri er ikke indregnet en omsætning fra til- spillet fra Sverige og Norge på ca. 200 mio. kr. Alene provisionen heraf på 12,5 mio. kr. er indregnet. De specifikke elementer i beregningerne er vist på de kommende sider fra år 1 til år 5. Forudsætningerne er således: Generelt Udgangspunktet for budgetteringen er Danske Spils 2014 interne regnskab både med hensyn til omsætning samt omkostninger. BSI (bruttospilindtægten) er beregnet som gennemsnit af tal fra Danske Spils interne regnskab. Omsætningsforøgelsen er baseret på potentialeanalysens konklusion med en samlet mulig omsætning på ca. 760 mio. kr. efter en årrække. Der påregnes en gradvis forøgelse af omsætningen op til de 760 mio. kr. År 1 Der investeres 9 mio. kr. i år 1 i ekstra markedsføring samt udvikling at denne. Derudover er der oplyst besparelser fra Danske Spil på 1-2 mio. kr., hvilket vil gøre markedsføringsindsatsen højere. Totalt anvendes der ca. 60 mio. kr. til markedsføring og markedsudvikling i de kommende år. Derudover er det en mulighed, at hestespillets produkter indføres på hovedparten af Danske Spils terminaler eller hos andre udbydere, samtidig med at der indføres nordiske spil på størstedelen af løbene i Danmark.

19 Denne øgede indsats er estimeret til at give en forøget omsætning på 20 % på danske spil i Danmark. Det estimeres endvidere at kunne forøge spillet til Danmark og danskernes spil til udlandet med 15 %. Det forventes, at det it- mæssige setup kan leveres på samme omkostningsniveau som tidligere år, da Sportech fortsat vil være underleverandør. År 2 Her fortsættes indsatsen fra år 1, og der investeres yderligere ca. 3 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 15 % udvikling på alle tre omsætningsområder. Avancen på spil i Danmark øges med 1 % til 15 %, da det forventes at størstedelen af omsætningstilvæksten forventes at ske online. År 3 Her fortsættes indsatsen fra år 2, og der investeres yderligere ca. 3 mio.kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at øges med yderligere 15 % i udvikling på alle tre omsætningsområder på baggrund af de investeringer, som foretages i markedsføring. År 4 Her fortsættes indsatsen fra år 3, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 10 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet. År 5 Her fortsættes indsatsen fra år 4, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 5 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet og samtidig fortsættes hidtidige omkostningsniveau. Specifikke beregninger er vedlagt som bilag.

20 Risici Der er altid risici forbundet med driften af virksomhed. For Ny Dantoto er der en række parametre, som er væsentlige risici. Fortsat offentlig støtte er et afgørende parameter for at kunne udvikle og realisere vækstscenarier og målsætning med virksomheden. Der er her tale om det, der kan kaldes fødselshjælp i en årrække indtil Ny Dantoto har skabt en finansiering af hestesporten på det hidtidige økonomiske niveau og en eventuel offentlig mellemfinansiering. L23 har defineret en økonomisk ramme for hestesportens statstilskud fremover. For at sikre sporten og banernes overlevelse samt udvikling af et solidt spillepotentiale er investeringer i fornyelse nødvendige. Derfor skal der sikres yderligere mellemfinansiering af Ny Dantoto for, at hestevæddeløbssporten kan sikre en fundamental og god udvikling både sportsligt og spillemæssigt. Prissætningen af de nuværende aktiviteter, herunder overdragelsesprisen på Dantoto samt på de kommercielle platforme i den forbindelse, er også afgørende for en bæredygtig fremtid. Endelig er det en væsentlig forudsætning for en succesfuld genfødsel af Dantoto, at der hurtigst muligt bliver skabt basis for en væsentlig udvidelse af distribution både online samt af den nuværende og utilstrækkelige fysiske distribution af hestespillet.

21 Bilag(beregninger) År 1 DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Provision Udland Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 21 % 9 % 12 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

22 År 2 DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Betaling udland(provision) Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 22 % 10 % 13 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

23 År 3: DK DK til Udland Total Omsætning Udbetalt til spiller Provenu (BSI) Statsafgift Betaling udland(provision) Forhandler provision Resultat før omk Avance % før omkostninger 22 % 10 % 13 % Markedsføring_ Racing News mm. Markedsføring_ Online Racing Live (TV) IT drift og Udvikling Administration og markedsudvikling Øvrige omkostninger Omkostninger I alt Overskud Dantoto/ Drift af sport

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Rapport Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten

Rapport Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten Side: 1 af 21 Rapport Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten Side: 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Politisk stemmeaftale om idræt... 3 1.2. Samarbejde mellem Danske Spil

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Bestyrelse: Erik Jacobsen (formand), Sys Rovsing, Nick Elsass, Jacob Weinreich, Katia

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010)

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Indledningsvis skal udtrykkes, at hestesportens to hovedorganisationer, Dansk Galop (DG) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC), er meget

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold:

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Det politiske system Pengestrømme i sporten Sportens strukturer DTC og Dansk Hestevæddeløb Banerne Øvrige interessenter Overordnet struktur KULTURMINISTERIET

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 124 Offentligt. 15. april 2015 Side: 1 af Bilag

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 124 Offentligt. 15. april 2015 Side: 1 af Bilag Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 124 Offentligt 15. april 2015 Side: 1 af 43 8. Bilag Side: 2 af 43 Bilag 8.1. Kommissorium for arbejdsgruppen til undersøgelse af alternative

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Foretræde for Folketingets kulturudvalg Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 6 Offentligt Foretræde for Folketingets kulturudvalg 22. oktober 2014 Indledning Som bekendt har Folketinget besluttet at beskære kraftigt i de tipsmidler, som hestevæddeløbssporten

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bornholms Travselskab Strategi 2016

Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskabs Bestyrelse, v. Bestyrelsesformand Thorkild Jensen August 2012 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Intern situation i hovedtræk... 4 2.1

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Resultatkontrakt 2007-2010 RESULTATKONTRAKT Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 196 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 196 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 196 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-899 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L 196

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere