Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning"

Transkript

1 SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526, Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60 101,74 254, Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) år 89,02 165,32 254, Status undersøgelse fra 26 år 152,60 101,74 254, Status undersøgelse år 89,02 165,32 254, Parodontal undersøgelse og diagnostik 440,11 293,40 733, Bitewings ifm. status undersøgelse 194,87 83,52 278, Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse 194,87 83,52 278, Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse 194,87 83,52 278, Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) 194,87 83,52 278, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 118,12 78,75 196, Røntgenoptagelse 139,34 0,00 139, Konsultation uden behandling 241,22 0,00 241,22 1.a. Forebyggelse og kontrol 1116 Fokuseret undersøgelse 125,15 83,43 208, Tandrensning a 190,98 127,32 318, Tandrensning b 137,32 91,54 228, Individuel forebyggende behandling 151,48 100,98 252,46 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 188,81 67,15 255, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 257,81 98,07 355, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 470,17 98,07 568, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 391,55 67,15 458, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 98, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 391,55 67,15 458, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 98, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 67, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 67, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 98, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 98,07 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 185,71 123,81 309, b. Rodbehandling (koronal amputation) 215,60 143,74 359, c. Rodbehandling (akut oplukning) 215,60 143,74 359, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 191,28 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 307,40 152,85 460, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 107,06 0,00 107, Operativ fjernelse af tand m.v. 177, Biopsi 376,29 376,29 5. Parodontalbehandling 1425 Udvidet tandrensning 261,63 174,42 436, Tandrodsrensning 98,83 65,88 164, Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder) 235,76 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

2 SIKRINGSGRUPPE 2 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 210, Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 101, Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) år 165, Status undersøgelse fra 26 år 101, Status undersøgelse år 165, Parodontal undersøgelse og diagnostik 293, Bitewings ifm. status undersøgelse 83, Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse 83, Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse 83, Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) 83, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 78, Røntgenoptagelse 0, Konsultation uden behandling 0,00 1.a. Forebyggelse og kontrol 1116 Fokuseret undersøgelse 83, Tandrensning a 127, Tandrensning b 91, Individuel forebyggende behandling 100,98 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 67, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 98, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 98, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 67, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 98, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 67, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 98, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 67, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 67, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 98, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 98,07 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 123, b. Rodbehandling (koronal amputation) 143, c. Rodbehandling (akut oplukning) 143, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 191,28 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 152, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 0, Operativ fjernelse af tand m.v. 177, Biopsi 376,29 5. Parodontalbehandling 1425 Udvidet tandrensning 174, Tandrodsrensning 65, Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder) 235,76 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

3 Reguleringstillæg 16,9% TILLÆG TIL HONORARER Børne- og ungdomsoverenskomst 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 888,00 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.184, A, stk. 3 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 397, A, stk. 3 Afstandstillæg 13,00 Tandlægeoverenskomsten Uden tilskud fra regionerne 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 888,00 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.184, Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse 248, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (30-44 minutter) 234, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (45-60 minutter) 234, , stk. 5 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 397, , stk. 5 Afstandstillæg pr. km. 13, , stk. 5 Kørselsgodtgørelse i egen bil pr. km. 4,26 Forsikringserklæring, kæbefunktionsattest 50 Forsikringserklæring. Betales af forsikringsselskabet 488,00 55 Kæbefunktionsattest. Betales af forsikringsselskabet 856,00 Blanketudfyldelse 60 Blanket nr. TL 701, udfyldelse af blanket om tilbud på tandbehandling, hvortil der søges økonomisk bistand 169,00 65 Blanket nr. 704, supplerende oplysninger om tandbehandling 335,00 Politiattest 70 Udfyldelse af politiattest mellem kl Udfyldelse af politiattest mellem kl Tandlægeerklæring 80 Udfyldelse af lovpligtig tandlægeerklæring (arbejdsskade) 488,00 Mellemfolkeligt Samvirke 90 Udfyldelse af tandlægeattest inkl. 2 bitewings 645,00

4 OMSORGSTANDPLEJE Reguleringstillæg 16,9% 1 Basisydelser 25% 50% Basisydelse for betandede 1334, , , Basisydelse for tandløse 690, , , Røntgenundersøgelse Røntgenundersøgelse 139, , , Fyldninger Ikke kombineret, sølvamalgam 255, , , Ikke kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 255, , , Kombineret, sølvamalgam 355, , , Kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 355, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam 568, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 568, , , Glasionomerfyldning 458, , , Glasionomerfyldning, gradvis ekskavering 458, , , Plast, enkeltfladet 458, , , Plast, enkeltfladet, gradvis ekskavering 458, , , Plast, flerfladet 746 Plast, flerfladet, gradvis ekskavering Rodbehandlinger a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 309, , , b. Rodbehandling (coronal amputation) 359, , , c. Rodbehandling (akut oplukning) 359, , , Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. Tandudtrækning 460, , , Operativt indgreb ekskl. bedøvelse 1105, , , Lokalbedøvelse, injektion 171, , , Lokalbedøvelse, lattergas 213, , , Diverse Diverse ydelser 130, , , Recept (ikke i forbindelse med behandling) 119, , , Parodontalbehandling Almindelig parodontalbehandling 768, , , Udvidet parodontalbehandling 1327, , , Tandrodsrensning 164, , , Udvidet tandrensning 436, , , Kontrol efter parodontalbehandling 208, , , Tillæg Tillæg for behandling uden for for klinik 610, Ved behandling af flere patienter på samme geografiske adresse/ institution udløses kun et tillæg. Særligt tillæg, pr. patient pr. besøg 118, Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag kl : Normal takst + 50%, dog minimum: 888,00 Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag efter kl. 14 og søn- og helligdage: Normal takst +100%, dog minimum: Behandlinger, som er omfattet af overenskomstens 7, stk. 6, jf. 7, stk. 1, nr , må først iværksættes efter kommunens godkendelse, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: Anden behandling end nævnt i overenskomstens 7, stk. 7, jf. 7, stk. 1, nr betales med individuelle honorarer, og må først iværksættes efter forudgående godkendelse af kommunen, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: 1184, , ,58

5 BØRNE- OG UNGDOMSOVERENSKOMSTEN Reguleringstillæg 16,9% 1. Førstegangsbesøg, undersøgelse m.v. 1 Førstegangsbesøg 448, Årsydelse (ekskl. udfyldelse af OCR-blanket) 273, Udfyldelse af OCR-blanket 99, Klinisk undersøgelse 207, Røntgenundersøgelse 4 Almindelig røntgenundersøgelse 139, Panoramarøntgen og lign. 994, Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v. 6 Tilvænning 239, Individuel forebyggende behandling 252, Kontrol efter forebyggelse 208, Tandrensning 318, Fissurforsegling 259, Tandfyldninger 11 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 255, a. Ikke kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 255, b. Kombineret, sølvamalgam 355, b. Kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 355, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam 568, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 568, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet 458, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 458, g. Kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 579, h. Dobbelt kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 661, e. Plast, enkeltfladet 458, e. Plast, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 458, f. Plast, flerfladet 235 f. Plast, flerfladet (gradvis ekskavering) Metalkrone, præfabrikeret 1155, Rodbehandlinger 13 a. Rodbehandling (pulcaoverkapning) 309, b. Rodbehandling (koronal amputation) 359, c. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning i én kanal 855, d. Rodbehandling, rodfyldning efterfølgende kanaler: Pr. kanal 384, e. Rodbehandling (behandlingsseancer ud over 2) 313, f. Rodbehandling (akut oplukning) 359, Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. 14 Tandudtrækning 460, Operativ indgreb (ekskl. bedøvelse) 1105, Lokalbedøvelse, injektion 171, Lokalbedøvelse, lattergas/medicinsk sedering 213, Diverse 18 Konsultation uden behandling 241, Diverse ydelser 130, Recept (ikke i forbindelse med behandling) 119, Behandlingsforslag 266, Parodontalbehandling (til årige) 21 Almindelig parodontalbehandling 768, Udvidet parodontalbehandling 1.327, Tandrodsrensning 164, Udvidet tandrensning 436, Kontrol efter parodontalbehandling 208,58 224

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)...

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... MHH, Århus Univertitet Vejleder: Uffe Juul Jensen Afhandlingen må offentliggøres Opgavens størrelse: 103.452 anslag incl mellemrum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere