Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael"

Transkript

1 Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede min fødsel, og hvordan det var at ligge alene i kuvøsen. Det er utroligt, hvordan det sidder i én resten af livet. (Livsbladet 2002/1) Af Jonna Jepsen Vi har her i familien haft nedenstående oplevelse, som jeg beskrev i samme nummer af Livsbladet. Dengang lovede jeg at følge op med en artikel om terapi, så det gør jeg her. For helhedens skyld bringes historien om duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael igen her: Filips mareridt Filip, som nu er ni år, er født i uge Hans neonatale periode og forløb i øvrigt er ikke væsentligt i denne sammenhæng, men relevant er det at nævne, at han lå i kuvøse en måneds tid og fik en del behandling i starten. Mange blodprøvesnit i hælen og mange dropstik. Og så springer jeg til den næste relevante oplevelse: Filip havde, indtil han var et år, meget ofte mareridt. Han vågnede badet i sved og storskrigende med panik og angst i ansigtet og var svær at komme i kontakt med. De forfærdelige mareridt aftog, men Filip har altid været mørkeræd og bange for forhæng, der er trukket for, og han har haft ubehagelige forestillinger, når han skulle sove om aftenen. Glaskisten Og så et stort spring frem til sommeren 2001, hvor vi var på ferie. Filip stod op af sengen og fortalte, at han ikke kunne sove, fordi han ikke kunne få de uhyggelige billeder væk. Han ville ikke sige, hvad det var. Han kunne ganske enkelt ikke få sig selv til at formulere oplevelsen i ord, for det ville være for uhyggeligt. Jeg brugte meget lang tid på at hjælpe ham med at åbne, og til sidst lykkedes det. Han oplevede noget, som han havde oplevet mange gange før, hver gang på næsten samme måde: Han lå i en glaskiste, som var omgivet af noget meget stærkt, hvidt lys. Omkring kisten var manden med leen og nogle onde, mørke skikkelser, som kunne flyve. De mørke væsener bar alle skarpe og spidse våben. I baggrunden var deres sorte slot, som de bevogtede. Men der var også nogle engle omkring kisten, og ærkeenglen Michael kæmpede med sit lyssværd mod manden med leen og de mørke skikkelser. Når Filip lå i glaskisten med det stærke, hvide lys omkring, var han urørlig, men han var alligevel bange. Denne scene har udspillet sig i Filips hoved mange gange, og han har været så bange, at han ikke turde tale om det. Det var en befrielse for ham, da han endelig fik det sagt. Næste morgen tegnede Filip det hele på et stykke papir, som vi bagefter brændte og gravede ned i jorden. Kuvøsetiden Herefter gik der lang tid uden forestillinger, men de dukkede op igen med jævne mellemrum, senest for en uge siden, hvor vi netop var flyttet ind i et nyt hus. En aften talte Filip og jeg i en

2 helt anden sammenhæng om de oplevelser, han havde i kuvøsetiden, og han sagde pludselig: det er selvfølgelig dét, jeg ser i mine drømmebilleder: glaskisten er kuvøsen, alle de mørke skikkelser med stikkende våben er dem, der stikker og skærer i mig, manden med leen er døden, der står på lur, og Michael er min skytsengel! Det burde jeg have tænkt på noget før!. Jeg lader billedet stå et øjeblik Traumer forsvinder ikke af sig selv Erkendelsen har været meget positiv for Filip, men traumerne var alligevel så dybe, at vi arbejdede med dem med professionel hjælp i form af legeterapi (sandplay). Legeterapiforløbet har helt fjernet Filips uhyggelige drømmebilleder og givet ham indre tryghed og styrke samt væsentlig mere selvværd og selvtillid. Han hviler nu meget i sig selv og har en kerne af indre ro. Filips tvilling, Marina, har i et legeterapiforløb vist, at mange af hendes traumer er blevet bearbejdet hen ad vejen, bl.a. via hendes udadreagerende personlighed samt vores samtaler om den tidlige adskillelse, som varede i fem døgn. Hendes selvværd og selvtillid er blevet bedre, og hun har et velafpasset mod på at kaste sig ud i nye ting. Disse cases illustrerer det, som psykologisk forskning og teori beskriver: at tidligt oplevede traumer huskes af underbevidstheden til evig tid, og at de altså ikke forsvinder af sig selv, men kan bearbejdes ved hjælp af terapeutiske forløb. Til de små børn fra nul til fire år er spædbarnsterapi et særdeles velegnet værktøj. Spædbarnsterapi I Danmark er spædbarnsterapi forholdsvis nyt og endnu meget lidt udbredt, om end terapiformen har givet gode resultater. Den er introduceret af Inger Thormann, klinisk psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem, og Inger Poulsen, psykoterapeut og leder af Familiehuset i Horsens. De to er primært inspireret af den franske børnelæge, psykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff, som er forfatter til bogen Krop og skrig, samt Francoise Dolto, forfatter til blandt andet Samtaler om børn og psykoanalyse. Metode Traumer lagrer sig også hos spædbørn. Organismen husker et ubearbejdet traume vil binde energi. Det danske terapikoncept, som er udviklet på baggrund af Caroline Eliacheffs og Franciose Doltos teorier og erfaringer, kan beskrives sådan: Barnet får hjælp til at håndtere det kaos, der er i dets indre efter en traumatisk oplevelse eller periode. Det foregår ved, at terapeuten i faste, tilrettelagte terapiforløb sammen med barnets mor/far/forældre på en omsorgsfuld måde: 1. tager direkte kontakt til barnet 2. fortæller barnet dets historie 3. giver barnet et håb.

3 Det kaotiske bliver identificeret, og barnet bliver med det samme tydeligt lettet. Det vil hurtigt begynde at fungere socialt bedre og bedre. Terapiseancerne bliver optaget på video og bliver efterfølgende gennemset og analyseret af terapeuten og forældrene i fællesskab. Når terapiforløbet indledes, skal faren være drevet over. Først indledes terapi med forældrene, som hjælpes til at identificere og konfrontere deres egne følelser og oplevelser fra hele forløbet, som også har været traumatisk for dem. De hjælpes også til at bære den kraftige bekymring, til at slippe skyldfølelse og til at få håb. Alt dette er forudsætninger for, at forældrene kan hjælpe deres barn, så hjørnestenen i terapiformen er forældrenes krisebearbejdning. Terapeuten rummer forældrene, så de bliver i stand til at rumme barnet. 1. fase Der etableres tillid mellem terapeut og forældre. Forældrene bliver tilskyndet til at møde barnet i dets regression, give det lov til at være lille og afhængigt, give det trøst og tryghed efter behov og give det plads til lyst og leg. 2. fase Forældrene får hjælp til at genoprette barnets tillid til verden og til at udvide dets tolerance af skræmmende oplevelser under trygge former. 3. fase Der kobles symboler og ord til traumer og følelser. Forældrene får støtte til at forstå og formå at tage imod det, som barnet viser i legen, hvorefter en verbal bearbejdning kan begynde. Fra slutningen af det første leveår kan verbale forklaringer og følelsesetiketter på barnets skræmmende oplevelser tages i brug. Der sættes ord på barnets egen historie. 4. fase Der indledes psykoterapi med spædbarnet. De konkrete ord, der beskriver, hvad barnet har været udsat for, findes frem og skrives ned. Forældrene godkender ordene. Terapeuten møder barnet med respekt, følsomhed og empati, sætter konkrete ord på barnets historie, giver barnet et håb. Et håb om, at traumerne er afsluttet, at de voksne forstår, støtter og hjælper barnet, og at barnet nu kan føle sig trygt. De ord, terapeuten siger til barnet, fremkommer, ved at terapeuten har prøvet at leve sig ind i, hvordan det var at være barnet i den konkrete situation, det med sit udviklingsstadie var i, da traumet fandt sted. Ved at sætte ord på det konkrete, får barnet ro og håb. Det har stor betydning, at forældre, pædagoger og terapeut har en retning og et håb indeni. Det er det, der giver barnet håb. Barnet får ro og hjælp til at finde indre ro, således at det kan udforske omgivelserne og påbegynde leg med forældrene, som så igen giver barnet mulighed for gennem symboler og handlinger at bearbejde traumet. Legeterapi (sandplay) Til børn over fire år er legeterapi (sandplay) særdeles velegnet, men også

4 andre former for psykoterapi samt NLPterapi kan anvendes med meget gode resultater. En lille sandkasse, en masse figurer og frihed til at skabe sit eget univers. Her skal ikke sættes ord på de indre problemer leges ud. Stille børn bliver mere udadvendte, aggressive finder deres blidhed frem. Livslysten vender tilbage. Sandplay af Eva Greger, Nyt Aspekt, september 1999, side 16. Udgangspunktet for legeterapi er, at det er gennem leg, børn udvikler sig. Meget for tidligt fødte børn har haft en traumatisk start på livet. Oplevelsen af chok, angst, vrede, svigt og smerte er lige så ægte og intens, som den er for ældre børn og voksne, der er i stand til at give verbalt udtryk for den. Traumatiske oplevelser kan for de fleste børn være svære at skulle bære alene, og de kan være årsag til dårlig trivsel på blandt andet det følelsesmæssige og det sociale område. Selv om de voksne omkring barnet giver en masse omsorg og kærlighed, vil traumerne sidde dybt i barnet. Der skal et terapeutisk arbejde til at få opløst dem. Historien i rammen Terapeuten arbejder i et rum med en sandkasse, hvis størrelse svarer til barnets synsfelt. Rummet er fyldt med legetøj, og hvert enkelt stykke har sin egen symbolværdi. Barnet undersøger rummets legemuligheder/symboler. Fra den store mængde legetøj vælger barnet det, der virker mest tiltrækkende. For de fleste børn udspiller der sig en historie inden for sandkassens ramme en udvikling eller en problemafdækning, som terapeuten deltager i ved at være der og ved at leve med i det følelsesmæssigt. Samtidig holder terapeuten afstand nok til at beholde overblikket, så hun kan komme med forslag, når barnet er i tvivl. Barnet føler nærværet, koncentrationen og omsorgen. Når det på denne måde er trygt, kan det bruge hele sit sansepotentiale det kan føle, lugte, se, høre, smage, mærke mærke sig selv. Når barnet mærker sig selv og sine følelser, åbnes der for barnets eget selvregulerende og selvhelbredende potentiale. For til sidst at sætte beskrivelsen af terapiformerne i relation til hverdagen kan jeg fortælle, at Marina har og har haft stor glæde af især samtaleterapi, og at Filip har haft mindst lige så stor glæde af legeterapi. Han husker perioden og dét, han havde sammen med terapeuten, som noget nærmest helligt, der har forvandlet hans liv i positiv retning. I dag, godt fire år efter og i Filips teenageperiode, ligger der stadig på hans natbord en lille skindpose med en hemmelig gave fra terapeuten. Et symbol på forvandlingen og det nye, bedre liv. Kilde: Jepsen, Jonna: For tidligt fødte børn usynlige senfølger, Hans Reitzels Forlag, 2004.

5 Filip, ni år Filip i kuvøsen, nyfødt, uge 27+2

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Bag symptomerne og ind til barnet

Bag symptomerne og ind til barnet Bag symptomerne ind til barnet I Danmark er det udbredt praksis at kategorisere børn i kasser, at dæmpe deres symptomer at kompensere for det, de har svært ved, via særlige foranstaltninger. Det ønsker

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf Fra sorgen til solen Sorg har fyldt meget i Ilona Bechsgaards liv, både privat og professionelt, men hun har bevidst valgt glæden og taknemmeligheden og med det vist vej for andre. Af Helle Kjærulf Hun

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere