T&N 2015 NYT TEMA: NYE DIGITALE AFTALER ÅRETS UDBETALING SKOLELEDEREN OG DEN DIGITALE FREMTID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T&N 2015 NYT TEMA: NYE DIGITALE AFTALER ÅRETS UDBETALING SKOLELEDEREN OG DEN DIGITALE FREMTID"

Transkript

1 COPYDAN TEKST & NODE, JANUAR 2015 T&N 2015 NYT ÅRETS UDBETALING side 5 TEMA: NYE DIGITALE AFTALER SKOLELEDEREN OG DEN DIGITALE FREMTID side 10 KUN ANTALLET AF COMPUTERE SÆTTER GRÆNSER FOR DEN DIGITALE UNDERVISNING side 12 Fotograf: Stefan Eland Kristensen DEN DIGITALE ELEV side 13

2 UDGIVER: Copydan Tekst & Node, 2015 REDAKTION OG TEKST: Martin Klitgaard Nielsen Dorthe Marie Adler Gertsen GRAFIK SIDE 5-6: Lisa Grut Rekling LAYOUT OG PRODUKTION: TRYK: Digitalhuset Vejle OPLAG: 500

3 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING Af Anders Kristian Rasch, direktør for Copydan Tekst & Node NYE DIGITALE AFTALER BESTÅR PRØVEN Uddannelsesområdet 2014 var året, hvor de nye aftaler på uddannelsesområdet skulle bestå deres prøve. Med de nye digitale muligheder er aftalerne blevet mere teknologineutrale og up to date. Samtidig sikres rettighedshaverne penge for den kopiering, som sker i uddannelsessektoren. Vi har spurgt brugerne på uddannelsesinstitutionerne, hvordan de oplever hverdagen med de nye aftaler. Det kan du læse meget mere om her i T&N Nyt Vi har i øvrigt også gennemført en egentlig brugerundersøgelse, ligesom vi gjorde i 2010 og Resultaterne er positive. Kendskabet til, hvad vi laver og indholdet af vores aftaler, er blevet væsentligt forøget. Erhvervsområdet Vi kan nu tilbyde en ny type aftaler på erhvervsområdet, der også omfatter digital kopiering. Selvom kopiering af aviser ikke er omfattet af de nye aftaler, håber vi på, at virksomhederne finder vores nye aftaleprodukt attraktivt. Adgang til digitalt avismateriale kan virksomhederne i øvrigt skaffe sig via avisabonnementer og medieovervågningstjenester. Vi forventer at gennemføre et markedsføringsfremstød over for offentlige og private virksomheder i starten af det nye år. Allerede nu ved vi, at de nye muligheder for digital kopiering er det, der gør, at vi kan fastholde vores aftaler med en række af de eksisterende kunder og forhåbentlig kommer der nye til. Digitaliseringsprojekter Vi får stadigvæk mange henvendelser fra folk med spændende digitaliseringsprojekter. Hovedvægten ligger på kulturarvsprojekter af forskellig art, men der er også flere og flere eksempler på udgivere, som ønsker at klarere rettigheder til at digitalisere ældre udgaver af materialer fra deres bagkatalog. Du kan læse mere om disse projekter i denne udgave af T&N Nyt. Internationalt Fristen for implementeringen af Direktivet om Kollektiv Forvaltning ligger noget ud i fremtiden (april 2016). Alligevel har vi Fortsættes side 4 3

4 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING Fortsat fra side 3 så småt taget fat på at dechifrere, hvad direktivet vil komme til at betyde for os som forvaltningsorganisation. Det skyldes ikke mindst den detaljeringsgrad, som ligger i direktivet. Vi prøver på, via en tæt dialog med vores kollegaer her i landet, i vores søsterorganisationer rundt omkring i Europa og ikke mindst med Kulturministeriet, som er ansvarlig for implementeringen af direktivet, at få det bedst mulige resultat. Den meget omtalte EU-høring Public Consultation on the Copyright Rules førte til mere end høringssvar og en række uofficielle udkast til en hvidbog og Impact Assessment. Imidlertid er der både kommet intern uenighed i kommissionen og valget af en helt ny kommission på tværs af arbejdet. Den nye kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, har imidlertid taget nogle initiativer, som kan få stor betydning for ophavsretten. For det første har Juncker ændret på det organisatoriske i kommissionen, sådan at ophavsretten nu sorterer under Kommisæren for Digital Økonomi (IT og telekommunikation). For det andet har kommissionen annonceret, at der er EU-lovgivning på vej på ophavsretsområdet, som vil medføre en langt højere grad af harmonisering. Vi må se hvad der sker. I WIPO (World Intellectual Property Organisation) er undtagelser og indskrænkninger af ophavsretlig eneret på undervisnings- og biblioteksområdet desværre stadig på dagsordenen, men forskellige politiske agendaer blokerer foreløbig for egentlige fremskridt i forhandlingerne. Vi ser frem til 2015, som byder på mange spændende udfordringer. Anders Kristian Rasch Direktør for Copydan Tekst & Node Anders Kristian Rasch Fotograf: Kresten Hillerup 4

5 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING ÅRETS UDBETALING AF KOPIVEDERLAG Skoler, virksomheder, offentlige og private institutioner betaler til Copydan Tekst & Node for at kopiere. Pengene sender vi videre til rettighedshaverne, dvs. dem, der har skrevet, udarbejdet og udgivet det kopierede materiale danske og udenlandske forfattere, komponister, illustratorer og udgivere får i januar 2015 del i de 307,7 mio. kr., der fordeles for den kopiering, der er foretaget på skoler og andre uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med sognekirkernes aktiviteter. Opgørelse og udbetaling af kopivederlag fra private virksomheder, stat og kommuner sker i maj Øvrig undervisning 3,5 mio. kr. Sogne 4 mio. kr. Korte og mellemlange videregående uddannelser 35,2 mio. kr. Lange videregående uddannelser 40,5 mio. kr. Forberedende erhvervsog ungdomsuddannelser 68,5 mio. kr. Grunduddannelser 156 mio. kr I alt udbetales der i januar ,7 mio.kr. til rettighedshaverne for den kopiering, der er foretaget på landets undervisningsinstitutioner og i sognekirker i I ALT: 307,7 MIO. KR. 5

6 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING FAGLITTERATUR KOPIERES STADIG MEST men andelen af prints fra internettet kan nu for første gang måles i procent. Årets indsamling af stikprøver i landets uddannelsesinstitutioner viser en lille forskydning i de respektive materialetypers andel af kopieringsforbruget, men som noget nyt er materiale fra internettet nu med i opgørelsen over de seks mest brugte materialetyper. Det bliver interessant at følge udviklingen i brugen af internetbaseret materiale i de kommende år. Baggrunden for tallene er baseret på over 50 mio. indsamlede kopier. FAGLITTERATUR Faglitteratur 60% Noder, sange og lyrik 29% Skønlitteratur 5% Aviser 1% Periodica 4% Prints 1% NODER OG LYRIK SKØNLITTERATUR PERIODICA AVISER Diagrammet viser, hvilke typer værker der kopieres i undervisningssektoren. For første gang er andelen af prints fra internettet omkring 1 % af det samlede forbrug PRINTS 6

7 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING TEKST & NODE BYDER VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM BFU - Brancheforeningen for Undervisningsmidler - er ny medlemsforening i Tekst & Node. Vi byder velkommen med tre skarpe spørgsmål til sekretariatsleder Thomas Bødker Wilckens. Hvem er BFU, og hvad er jeres kerneområder? "BFU er en forening for forlag og leverandører af undervisningsmaterialer med 39 medlemsfirmaer. Vi varetager interesser i den politiske debat, forhandler med organisationerne for aftagergruppen og servicerer med information om f.eks. Fælles Mål og kriterier for tilskudsberettigede IT-materialer. Vi yder også juridisk bistand, hvis materialer bliver kopieret eller på anden måde krænkede." Hvorfor blev I medlem af Tekst & Node? "Vi har fælles fagområde og interesse. Vores medlemmer modtager i vid udstrækning vederlag fra Tekst & Node, og en stor del af indberetningerne til fordeling af midler kommer fra netop undervisningssektoren. Så er der også det faktum, at vi repræsenterer en række digitale udgivere og ønsker ekstra fokus på dette område, og her håber vi at drage nytte af Tekst & Nodes samarbejde med udenlandske organisationer." Hvad kan I bidrage med til Tekst & Node? "BFU kommer med øget viden om undervisningssektoren, og det betyder viden om digitalisering, herunder nye undervisningsmedier og materialer, teknik og didaktik. Den viden kan bruges aktivt til at forhandle aftaler, forstå kopieringsvaner og arbejdsgange og potentielt optimere processer for f.eks. indberetning. Vi ser frem til at samarbejde om at sikre både udvikling og optimering på det digitale område. Sekretariatsleder i BFU Thomas Bødker Wilckens Foto: Viggo Moesmann 7

8 TEMA: NYE DIGITALE AFTALER De nye aftaler sørger for, at rettighedshaverne bliver sikret vederlag, når deres materiale bliver digitalt kopieret, og i løbet af 2014 er de blevet implementeret på skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisere, administrativt personale og elever har skulle sætte sig ind i de nye, udvidede muligheder for kopiering. Vi rejste ud i landet for at spørge, hvordan de oplever at arbejde med de nye aftaler og regler. Vores tids børn og unge er født ind i en digital verden, og vores undervisning og materialer skal være på forkant med den udvikling. Derfor er jeg glad for de nye aftaler mellem Copydan og landets undervisningsinstitutioner. De gør det nemmere at dele og kopiere materialet digitalt. Både nye og ældre tekster og noder bliver nemmere tilgængelig og kan bruges bredt i undervisningen, så de kan være med til at skabe inspiration og nye møder om kunsten for eleverne. Samtidig sikrer aftalerne kunstnernes vederlag, så der fortsat kan skabes nye værker. Samarbejdet mellem rettighedshaverne og undervisningsinstitutionerne er vigtigt, og her spiller Copydan Tekst & Node en stor rolle. Kulturminister Marianne Jelved Fotograf: Nicolas Tobias Følsgaard. Citat: Kulturminister Marianne Jelved 8

9 Interview af Martin Klitgaard Nielsen DE DIGITALE AFTALER HAR RYKKET RIGTIG MEGET Tove Schmidt Rødgaard, bibliotekschef på University College Lillebælt og ansvarlig for indgåelse af aftalerne med Copydan Tekst & Node, er glad for de nye aftaler, men har stadig ønsker for fremtiden. Det har været fantastisk at få de nye aftaler i hus, og jeg vil faktisk sige, at det var på tide! Ud over det åbenlyse i, at selve kopieringen er blevet enklere, er det også blevet langt lettere at arbejde med hele digitaliseringsprocessen, fortæller hun. På University College Lillebælt går udviklingen som alle andre steder i retning af at blive langt mere digital. Vi ønsker faktisk, at dele af vores undervisning har rent digitale undervisningslister, og i forbindelse med vores repositorier (arkiver. red) arbejder vi med en model for at gemme det materiale, der er blevet lavet én gang, uddyber hun. Stadig et stort formidlingsarbejde På trods af de nye muligheder kan det stadig være svært at administrere og formidle indholdet af kopieringsaftalen. Alle vores undervisere er klar over, at der er begrænsninger, når de kopierer, og de har en grundlæggende forståelse for, at det er vigtigt at overholde og respektere andres rettigheder, når de kopierer. Men det kan være vanskeligt at arbejde med 20 %-reglen, for man skal hele tiden forholde sig til, at der kan ligge andre dele af en bog, en anden underviser har givet de studerende. Modulopdelt undervisning gør det svært at styre, hvad der er blevet kopieret. Det bliver mere og mere kompliceret, men det er en klar forbedring, at vi nu må kopiere op til 30 sider. Ønsker for fremtiden Da samtalen falder på, hvad der kunne gøre det nemmere for University College Lillebælt i fremtiden, falder svaret hurtigt: Hvis jeg skulle have ønsker for fremtiden, kunne det være en fælles base. En base, hvor man kunne tilkøbe artikler og drage fordel af, at materialet rent faktisk er digitalt og dermed nemt at tilgå. En form for mikrobetaling. Men generelt er det blevet langt lettere at holde sig på dydens smalle sti med de nye aftaler, slutter Tove Schmidt Rødgaard. Bibliotekschef Tove Schmidt Rødgaard Fotograf: Ole Risbjerg 9

10 TEMA: NYE DIGITALE AFTALER Interview af Dorthe Marie Adler Gertsen SKOLELEDEREN OG DEN DIGITALE FREMTID Morten Budde er forstander på Thorsgaard Efterskole i Hobro - en almen efterskole, som favner bredt udi boglige, musiske og idrætslige fag. Skolen favner også bredt i sine undervisningsmetoder, og hverdagen på skolen ved Mariager Fjord er både analog og digital. Morten Budde betegner dog selv skolen som rimelig old school, og som en skole, som ikke er decideret på forkant med det digitale. Hvad har den digitale udvikling og de nye kopiaftaler på det digitale område så betydet for undervisningen på Thorsgaard? Alligevel en hel del, når det kommer til stykket. De digitale aftaler har ramt plet På Thorsgaard er digital undervisning altså ikke ligefrem en førsteprioritet, men alligevel er man glad for de digitale aftaler, og der har været udelukkende positive reaktioner blandt lærergruppen. Vi har slet ikke oplevet problemer med implementeringen af de nye regler på området, og de nye muligheder for digital kopiering gør, at vi nu faktisk bruger digitale hjælpemidler og digitalt materiale meget mere i undervisningen, fortæller Morten. På Thorsgaard findes der ikke én blandt de ca. 80 elever, som ikke har en bærbar, og eleverne færdes hjemmevant på alle digitale platforme, så for dem er den digitale undervisning en selvfølge. Morten fortsætter: De digitale aftaler har generelt betydet en lettere hverdag, både fordi digital kopiering ikke længere er lig med tvivlsspørgsmål, og ikke mindst fordi aftalerne imødekommer både lærernes og elevernes virkelighed. Undervisningen før, nu og fremover Og virkeligheden på Thorsgaard bliver da også mere og mere digital. Computere og projektorer fylder meget mere i undervisningen i dag end for bare 5 år siden, og der er maskiner og medier og undervisningsmaterialer til rådighed, som jo gør det hele lidt sjovere og mere kreativt men pensum er stadig principielt det samme, fastslår Morten. Men han tilføjer også, at det nok er på vej til at ændre sig, idet undervisningen er ved at skifte fokus og få et andet indhold. Et indhold som Morten måske ikke er helt enig i, men som han ser som uundgåeligt. I skole og samfund handler det mere og 10

11 mere om at tage udgangspunkt i konkrete kompetencer, om at kende sin fremtid allerede i de små klasser. Fag som innovation og iværksætteri bliver mere og mere dominerende, og man nedbryder de traditionelle grænser fagene imellem, og det hænger helt sikkert sammen med, at det digitale fylder mere i skoledagen og har givet muligheder for udfoldelse af denne tendens. Digitale potentialer og perspektiver Morten Budde anerkender fuldt ud, at det digitale gavner undervisningen og eleverne, men han fremhæver også, at elever kan bruge de nye medier uhensigtsmæssigt og f.eks. være på Facebook i timerne. Så selvom han er rigtig glad for de digitale kopiaftaler og mener, at de følger med udviklingen og stemmer fint overens med de aktuelle behov og krav i undervisningen, så surfer han ikke blåøjet med på den digitale bølge: Det digitale er en uundgåelig og selvfølgelig også nødvendig del af undervisningens fremtid, men jeg tror f.eks. ikke, at læringspotentialet ændrer sig ved digital undervisning. Det hjælper jo ikke så meget, hvis man har en dårlig lærer og umotiverede elever så kan man have nok så meget digitalt med, uden at det gør en forskel! Læringsprocessen er heller ikke forandret, slår Morten fast. Det kan være, at man kan tale om det 20 år fra nu, men det er alt for tidligt at sige noget om. Old shool? Ja måske, men der er blik for både udfordringer og udviklingsperspektiver i det digitale. Forstander Morten Budde Fotograf: Søren Jensen 11

12 TEMA: NYE DIGITALE AFTALER Interview af Martin Klitgaard Nielsen KUN ANTALLET AF COMPUTERE SÆTTER GRÆNSER FOR DEN DIGITALE UNDERVISNING Den digitale udvikling inden for undervisningen i grundskolerne er ikke overraskende gået stærkt de seneste år. Faktisk mener Anna Schram, lærer på Dragør Skole, at den største forhindring ligger i, at ikke alle elever har egen computer før efter konfirmationsalderen. Gennem de seneste år er undervisningsmaterialet for en stor del flyttet fra bog til portal, og dermed er de nye digitale aftaler med Copydan Tekst & Node meget vigtige, fordi det er blevet meget lettere for os lærere at administrere og bruge digitalt materiale i undervisningen, forklarer Anna, der til dagligt underviser i dansk, biologi og idræt i udskolingen på Dragør Skole. Da samtalen falder på reglerne for kopiering, vurderer Anna, at alle lærere kender reglen om, at man højst må kopiere 20 % eller maksimalt 20 sider af et værk. Når man står ved kopimaskinen eller skal printe fra digitalt materiale, er det den regel, man bruger som udgangspunkt. Samtidig bliver eventuelle ændringer i reglerne taget op til vores onsdagsmøder, og vores IT-vejleder sørger for, at plakater og informationer på intranet er opdaterede. Ikke papirløs undervisning i den nærmeste fremtid De digitale tiltag gør meget af undervisningen nemmere, men Anna mener ikke, at skolerne arbejder bevidst henimod papirløs undervisning. Det vil ikke være et umiddelbart mål, selvom det nok er en mulighed. Vores skole kunne godt blive papirløs, men det kræver, at der er adgang til pc i hver dansktime for alle elever, hvilket ikke er en realitet i øjeblikket og i den nærmeste fremtid, slutter hun. Lærer Anna Schram Fotograf: Lars Jensen 12

13 DEN DIGITALE ELEV Elias Eland Kristensen er 16 år og går i 10. klasse på Faarevejle Efterskole, en skole hvor al undervisning foregår digitalt

14 TEMA: NYE DIGITALE AFTALER Interview af Dorthe Marie Adler Gertsen Elias Eland Kristensen er 16 år og går i 10. klasse på Faarevejle Efterskole. En skole, hvor al undervisning foregår digitalt. Før han tog hul på livet som efterskoleelev, gik han på en skole, hvor hverdagen bestod af kopiark, bøger og hæfter, og hvor han bevægede sig gennem pensum bevæbnet med papir og blyant. Nu er alt det skiftet ud med en ipad, som er blevet fast inventar under armen, uanset hvor Elias går, står og ikke mindst lærer. Alt er kun et klik væk, og spørger man ham, så er den digitale undervisning vejen frem. Papirløst og praktisk For Elias har skiftet fra analog til digital undervisning været en rigtig positiv oplevelse. Selvom forskellen er stor, har overgangen været let og naturlig, og savnet efter den mere traditionelle skoledag er ikke stort overhovedet. Det er begejstringen for den nye til gengæld. Det er bare så fedt, at det hele foregår på digitale platforme. Det er meget mere praktisk, fortæller Elias. Nu er der ikke alle de der kopiark mere, for alt foregår bare på ipaden. Og man mister heller ikke sine ting så let, og man mangler aldrig noget information eller nogle papirer alt, hvad man skal bruge, er lige ved hånden og hurtigt tilgængeligt. Og så er det også bare væsentligt sjovere at arbejde på ipad end med papiropgaver. Både undervisningen og lektierne er blevet meget nemmere at gå til og er generelt sjovere, for nu kan man lave de her store projekter til alle slags fag. Øget kreativitet og højere krav Elias er glad for de ændringer, som den nye undervisningsform og de nye undervisningsmaterialer har medført og det har ændret både undervisningssituationen, produkterne og opgaverne, som han afleverer, og graden af selvstændighed, kreativitet og kompleksitet i læringsprocessen. Det er blevet mere kreativt at gå i skole, og det digitale giver større mulighed for grafisk design og layout. Det hele er bare mere frit, og man tænker selv lidt mere, fortæller Elias. Men for en 16-årig dreng, som også gerne vil nyde efterskoleåret, er der også en lille bagside af digitaliseringsmedaljen. Det digitale har helt sikkert givet mig flere muligheder, men på samme tid også flere udfordringer, idet der forventes mere. Opgaverne er mere krævende nu, og der kræves mere fra lærernes side. Der forventes helt klart mere, fordi man som elev har mulighederne for at lave et fedt og gennemarbejdet produkt, hver gang man laver lektier. Man skal generelt gøre sig lidt mere umage, og det kan jo godt være lidt irriterende nogle gange, griner Elias. 14

15 Koncentrationen i en klikkultur Med moderne medier som Ipads som en fast del af klasseundervisningen, så er elevens og teenagerens verdener pludselig smeltet sammen. Medievaner møder læringsvaner. Men når alt kun er et klik væk, hvad så med koncentrationen, når det kommer til surfing, sociale medier og spil? Elias har ikke rigtig tænkt over det og bekymrer sig heller ikke rigtig om det. Det er selvfølgelig lidt lokkende, at mine spil og Facebookprofil kun er et par klik væk, men før skulle man jo bare række ud efter sin telefon, og så var det samme situation. Man kan godt koncentrere sig og tage sig sammen. På trods af de øgede forventninger og krav og den nemme adgang til overspringshandlinger, så savner Elias ikke noget fra den tidligere måde at modtage undervisning på. Det vigtige for ham er tilgængeligheden af det materiale og af de værktøjer, som han skal bruge i timerne og til at lave sine lektier og når han skal fortælle, hvilken undervisningsform han foretrækker, så lyder det prompte og uden tøven: Den digitale!. Efterskoleelev Elias Eland Kristensen Fotograf: Stefan Eland Kristensen 15

16 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING VIND EN FORFATTER NU MED FLERE PRÆMIER Tekst & Nodes konkurrence Vind en forfatter er blevet så populær, at den nu udvides, så der i 2015 vil være mange flere skoler, der kan vinde. Og hvordan vinder man så en forfatter? Man vinder for den bedste indberetning af kopier, og hvis man ikke er til tekst, men mere til noder, så kan man også vinde en musiker. Hvert år udvælger Tekst & Node og Kommunernes Landsforening ca. 130 skoler, der skal oplyse om, hvilket og hvor meget materiale de kopierer på et helt skoleår. Som tak for deres store arbejde med at indberette, men også for at gøre dem opmærksomme på, hvor vigtige de er, for at vi kan udbetale korrekte vederlag til rettighedshaverne, deltager de alle i konkurrencen om at vinde spændende workshops, oplæg eller koncerter fra en række populære forfattere og musikere. I 2014 har blandt andre forfatterne Daniel Zimakoff og Merlin P. Mann været ude på skolerne og underholdt og undervist elever og lærere i kunsten at fortælle og skrue en god historie sammen. Vi ser frem til en ny, spændende runde i Merlin P. Mann vækker begejstring på Danehof skole Fotograf: Kresten Hillerup 16

17 EFTERLYSNING KENDER DU EN FORFATTER, JOURNALIST, FOTOGRAF eller lignende, der ikke har fået vederlag fra Tekst & Node? Måske har han eller hun penge til gode. Vi bruger meget tid på at finde frem til de rettighedshavere, der skal have vederlag for kopiering af deres tekster. Og selvom vi finder langt de fleste, er der hvert år nogle, vi ikke kan komme i kontakt med. Så kender du en forfatter, journalist, fotograf eller lignende, der kunne have penge til gode hos Tekst & Node, så fortæl dem, at de kan tilmelde sig på eller skrive en mail til Så kan vi nemlig udbetale vederlag til endnu flere rettighedshavere, hvis deres materiale er blandt de kopier, vi får indberetninger om. Bidrager du til digitale læremidler? Når vi modtager indberetning om kopiering fra et digitalt læremiddel, kan det nogle gange være vanskeligt at identificere de enkelte bidragydere. Fx kan oplysninger om bidragyderne være gemt bag log-in, ikke fremgå af kopien eller optræde på en samlet liste, så vi ikke kan se, hvem der har skrevet hvad. Derfor: Bidrager du til digitale læremidler, så vær opmærksom på, at du bliver krediteret for dit bidrag. På den måde kan vi nemlig udbetale vederlag til de enkelte rettighedshavere for kopiering af netop deres bidrag. Foto:Getty Images, Dorling Kindersley

18 KORT NYT EU HAR VEDTAGET REGULERING OM KOLLEKTIV FORVALTNING AF OPHAVS- RETTIGHEDER EU har vedtaget et direktiv, der sørger for, at alle europæiske forvaltningsorganisationer skal varetage deres medlemmers ophavsrettigheder på samme måde. Det betyder blandt andet, at der skal skabes større gennemsigtighed om vederlagsudbetaling, demokratiske processer og hvem der kan tegne licenser. Konkret betyder det, at Tekst & Node i endnu højere grad vil informere om forvaltningen af ophavsrettigheder. Rettighedshavere og andre interesserede vil også kunne læse en årlig gennemsigtighedsrapport, som omhandler Tekst & Nodes forvaltning det forgangne år. Direktivet skal være implementeret i dansk lov senest i april BILATERALE AFTALER på at indgå sådanne bilaterale aftaler, så vi i Danmark kan være med til at styrke det internationale ophavsretlige kredsløb og sikre, at også udenlandske rettighedshavere får betaling for brugen af deres værker i Danmark. NY DIGITAL ERHVERVSAFTALE Indtil nu har kopiaftalen til danske erhvervsvirksomheder kun indeholdt mulighed for at fotokopiere, printe og skanne ophavsretligt beskyttet materiale. Efter løbende dialog med vores kunder har vi imødekommet deres behov for at kunne kopiere materiale i digital form. Vi er derfor gået i gang med at revidere den eksisterende aftale, så virksomhederne også vil kunne få mulighed for at dele kopier med hinanden på deres respektive intranet og sende digitale kopier til kollegaer og eksterne samarbejdspartnere med . Eneste område, vi ikke dækker, er digital kopiering af aviser. I starten af 2015 håber vi på at kunne tilbyde eksisterende og nye kunder i erhvervslivet en kopiaftale, der også giver dem mulighed for digital kopiering. Dermed sikrer vi fortsat penge til rettighedshaverne, også for den digitale kopiering vi ved, der forekommer i virksomhederne. En aftale med Tekst & Node giver som bekendt adgang til kopiering af alverdens tekster, og når der på de danske undervisningsinstitutioner og i de danske erhvervsvirksomheder kopieres udenlandsk materiale, så sørger vi i Tekst & Node for at sende betaling for de kopier til vores udenlandske søsterorganisationer. De viderefordeler så vederlaget til deres rettighedshavere. Tekst & Node arbejder løbende NYT PROJEKT: DIGITALISERING AF TIDSSKRIFTET INGENIØREN Tekst & Node samarbejder med Mediehuset Ingeniøren om et spændende projekt, der skal digitalisere og tilgængeliggøre ca sider af den danske, tekniske kulturarv. 18

19 Det drejer sig om samtlige tidsskrifter udgivet af Mediehuset Ingeniøren i perioden Mediehuset har selv alle udgiverrettigheder til værkerne, men det samme gør sig ikke gældende for autorrettighederne, og det er med klareringen af disse, at Tekst & Node kommer ind i billedet. Projektet skal give gratis onlineadgang til udgivelserne: det oprindelige Ingeniøren , Ingeniør & Bygningsvæsen , Forskning , Året rundt , Ingeniørens Ugeblad , Ingeniøren og Job & Tekniker - et tillæg til Ingeniøren Kan din indre ingeniør ikke vente på, at projektet bliver en realitet, så har Mediehuset Ingeniøren allerede digitaliseret og tilgængeliggjort en del ældre tidsskrifter, hvor ophavsretten er udløbet. UDBETALING AF VEDERLAG PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET I forbindelse med årets udbetaling ændrer vi den periode, der udbetales for på universitetsområdet. Fremover udbetaler vi pr. skoleår, modsat tidligere hvor udbetalingen har dækket indberetninger af materiale i et kalenderår. Det betyder, at udbetalingen i januar 2015 kun dækker indberetninger for første halvår af Indberetninger, vi har modtaget for august/september 2014, vil indgå i fordelingen i januar 2016 sammen med materialet for januar/februar Ændringen sker for at sikre, at vi har den nødvendige tid til at registrere materialet. Indberetningerne foretages ved semesterstart, hhv. forår og efterår, og vi modtager de sidste materialer i løbet af oktober/november. Deadline for registreringer er primo december, så indtil nu har vi haft en meget kort periode at registrere indberetningerne i. TEKST & NODES ENGAGEMENT I IFRRO IFRRO - the International Federation of Reproduction Rights Organisations - er den internationale samleorganisation for ca. 80 forvaltningsorganisationer verden over, der forvalter reproduktionsrettigheder til tekster og noder. IFRRO arbejder for at sikre gode forudsætninger for forvaltningen af ophavsrettigheder i både internationalt og europæisk regi og har blandt andet fokuseret på lovlig brug af ophavsretligt beskyttede tekst- og nodeværker i forbindelse med europæisk ophavsretlig regulering. For nyligt oplyste EUkommissionen, at netop ophavsrettens område er et af de 10 områder, kommissionen vil fokusere på i 2015, hvor de ønsker at revidere den eksisterende, ophavsretlige lovgivning. IFRRO har i den sammenhæng en vigtig rolle som vores internationale talerør. 19

20 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING TEKST & NODE BESØGER DE TO STORE MESSER FOR UDDANNELSES- SEKTOREN I 2015 På messerne vil Tekst & Node fortælle om nyheder og svare på spørgsmål om kopieringens hvemhvad-hvor. Samtidig er messerne en vigtig platform for Tekst & Node til at få viden om tendenser og udvikling på uddannelsesområdet. I 2015 står Tekst og Node endvidere bag foredraget: Fiktion med friktion, hvor forfatteren Daniel Zimakoff fortæller om sine bøger og giver ideer og gode råd til undervisning i fiktion for mellemtrin og udskoling. Daniel Zimakoff har bl.a. fået Kulturministeriets børnebogspris 2004 for: En dødssyg ven. Gyldendal. Oplev Daniel Zimakoff København, Bella Center tirsdag den 3. marts kl Århus, Scandinavian Congress Center onsdag den 22. april. kl MØD OS: På stand 80 på Læringsfestivalen i Bella Centret, tirsdag den 3. og onsdag den 4. marts 2015 På stand 52 på Skolemessen, Scandinavian Congress Center, onsdag den 22. og torsdag den 23. april 20

21 EN KILDE TIL KUNST, VIDEN & UNDERHOLDNING Af Martin Klitgaard Nielsen ØGET KENDSKAB TIL COPYDAN TEKST & NODE BLANDT LÆRERE En undersøgelse foretaget af analysebureauet Inzights viser, at kendskabet til Copydan Tekst & Node blandt lærere i grundskolerne er i en positiv udvikling. I 2012 og 2013 blev nye uddannelsesaftaler for bl.a. grundskolerne forhandlet på plads. Aftalerne blev fulgt op af en informationskampagne, der både skulle oplyse om indholdet af aftalen og om, hvilke kopiregler lærerne skal følge. Samtidig var det også en mulighed for at give lærere og undervisere mere kendskab til Tekst & Node og om ophavsret generelt. Undersøgelsen bliver foretaget hvert andet år for at vise, om vores informationsmateriale bliver modtaget og forstået af de brugere, vi henvender os til. Basis for undersøgelsen er et panel bestående af 200 lærere fra grundskolen, der bliver stillet en række spørgsmål om f.eks. adgang til informationer om kopireglerne. fra 67 % i Men mere interessant er den markante udvikling i andelen, der kender Tekst & Node meget godt her er andelen gået fra 15 % i 2012 til 24 % i Derudover kan nævnes, at 100 % af alle lærere ved, at der er regler for kopiering og 66 % ved, at deres skole har en aftale med Copydan Tekst & Node. Der blev også spurgt ind til, hvilket informationsmateriale om kopiregler og Tekst & Node lærerne kunne erindre at have set samt om de følte, det var relevant. Igen var stigningen markant fra 16 % i 2012 til 27 % i KOPIERINGENS HVEM HVAD HVOR GÆLDER BÅDE UNDERVISERE OG ELEVER, DER KOPIERER TIL KLASSEN HVEM ER VI? HVAD MÅ DU KOPIERE? HVOR FOREGÅR DET? Kommunikationsindsats giver resultater Da det er tredje gang inden for seks år, undersøgelsen bliver foretaget, begynder der nu at tegne sig et billede af, at Tekst & Nodes kommunikationsindsats giver de ønskede resultater. De vigtigste tal i undersøgelsen viser, at 70 % af lærerne kender Copydan rimeligt/meget godt det er en stigning Copydan Tekst & Node Fra hvert materiale må du højst kopiere Hvor og hvordan du kopierer, bestemmer du selv. Det kan være er bindeled mellem på fotokopimaskine, printer, pc eller andre digitale enheder. dem, der vil kopiere Du skal bare altid huske på de 20 % max. 20 sider. max. tekster og noder, og dem, der lever af at skrive og pr. elev pr. skoleår. Kopiering er: udgive publikationer. Dog altid 4 sider uanset materialets længde. Fotokopiering Fra papir til papir Vi indgår aftaler om kopiering med skoler, så Alle typer tekstudgivelser: Skan og Print lærere ikke behøver bede bøger, noder, sangtekster, tidsskrifter osv. Fra papir til digital fil forfattere og udgivere Fra internettet o.a. digitale medier til udprint Både digitale og trykte medier: om lov, hver gang de på papir bøger, hjemmesider, e-bøger osv. kopierer som man ellers Digital kopiering skal if. ophavsretsloven. Både danske og udenlandske udgivelser Fra et digitalt format til et andet digitalt format. Du må copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale medier og filer, som HVAD MÅ DU IKKE? hjemmesider, e-bøger, cd-rom er og pdf-filer. Læs mere om kopieringens Engangsmaterialer må ikke kopieres Sådan deler du digitale kopier med eleverne: HVEM-HVAD-HVOR Skolens passwordbeskyttede intranet på Aviser må fotokopieres og printes er det eneste sted, digitale kopier må gemmes/ kopitilundervisning.dk ikke skannes eller digitalkopieres uploades. De må ikke mailes, deles på Facebook eller andre steder. Interaktive tavler Kopierne må vises på Smartboard, ipads o.lign. Plakater var et vigtigt element i informationskampagnen 21

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

IKKE DET RENE KOPIP!

IKKE DET RENE KOPIP! IKKE DET RENE KOPIP! COPYDAN TEKST & NODE VI LETTER TRYKKET PÅ KOPIERNE Du har sikkert ofte behov for at kopiere eller printe i forbindelse med undervisningen. Det kan for eksempel være fra bøger, aviser

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

nyt Nye medier skaber ny litteratur årets udbetaling Ophavsret på nettet? - hvordan må dine tekster bruges copydan tekst & Node, januar 2013 side 5

nyt Nye medier skaber ny litteratur årets udbetaling Ophavsret på nettet? - hvordan må dine tekster bruges copydan tekst & Node, januar 2013 side 5 copydan tekst & Node, januar 2013 T&N 2013 nyt årets udbetaling side 5 Nye medier skaber ny litteratur side 8 Ophavsret på nettet? - hvordan må dine tekster bruges side 14 UDGIVER: Copydan Tekst & Node,

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale.

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. Sognet/Kirkens navn Adresse Postnr. By (i det følgende betegnet sognet) og Foreningerne Copydan Tekst & Node og Copydan Billeder Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø (i det følgende betegnet Copydan)

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

nyt tema: Musik, noder & Sangtekster årets udbetaling Musikken er en legeplads Kopiering af noder og sangtekster Interaktiv musikundervisning

nyt tema: Musik, noder & Sangtekster årets udbetaling Musikken er en legeplads Kopiering af noder og sangtekster Interaktiv musikundervisning copydan tekst & Node, januar 2014 T&N 2014 nyt årets udbetaling side 5 tema: Musik, noder & Sangtekster Musikken er en legeplads interview med Sigurd Barrett, side 7 Kopiering af noder og sangtekster side

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

nyt årets udbetaling Interview: ferring - udsyn og udsigt nye tendenser for digitale litterære udgivelser copydan tekst & Node, januar 2011 side 5

nyt årets udbetaling Interview: ferring - udsyn og udsigt nye tendenser for digitale litterære udgivelser copydan tekst & Node, januar 2011 side 5 copydan tekst & Node, januar 2011 T&N 2011 nyt årets udbetaling side 5 Interview: ferring - udsyn og udsigt side 9 nye tendenser for digitale litterære udgivelser side 14 UDGIVER: Copydan Tekst & Node,

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence, som handler om at skabe grobund for, at nye ideer kan tage form og blive til virkelighed. Hvad er Nordjyske

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Rammeaftale m eksemplarfremstilling

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Danskernes læsevaner og tryksagens image

Danskernes læsevaner og tryksagens image Danskernes læsevaner og tryksagens image Analyseinstituttet YouGov 2014 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1004 CAWI-interview med danskere

Læs mere

Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node?

Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node? Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node? 2 3 Ja, der er forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node Vi tilbyder begge adgang til tekster, og derfor kan det nogle gange være svært at gennemskue, hvem

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere