Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet"

Transkript

1 Spørgeskema til medarbejdere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

2 1.1 Introtekst til spørgeskema Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Projektet skal skabe ny viden om beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Ved at besvare spørgsmålene bidrager du til at samle viden ind om, hvordan man bedst muligt hjælper ledige nærmere arbejdsmarkedet. Vi vil nu bede dig om at svare på nogle spørgsmål omkring borgeren. Spørgsmålene skal besvares på baggrund af en faglig vurdering af borgeren. Hvis du er i tvivl om, hvad der menes med en faglig vurdering, kan du evt. få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i højre side. Først kommer der et spørgsmål om de aktiviteter, som borgeren har deltaget i de sidste tre måneder. Derefter kommer 11 spørgsmål, som du bedes besvare på en skala fra 1 til 5. Du skal klikke ud for det tal, der passer bedst til din vurdering af, hvor borgeren ligger på skalaen. Hvis du er i tvivl om din vurdering af spørgsmålet, kan du anvende de beskrevne kendetegn som hjælp. Disse fremkommer ved at trykke på knappen. Spørgsmål til aktiviteter 1. Hvilke aktiviteter har borgeren deltaget i inden for de sidste tre måneder? (sæt gerne flere kryds) Opkvalificering af almen-faglige (læse/skrive kundskaber, sprog, IT, kommunikation) Fag-faglig opkvalificering (fx kurser, certifikater) Viden om arbejdsmarkedet (fx lovgivning, regler, normer på arbejdspladser og branchekendskab) Opkvalificering af sociale og personlige Jobsøgning Styrkelse af netværk Virksomhedsmentor Hverdagsmestring (fx hjælp med bolig, gæld, transport) Kost og motion Udredning og/eller behandling, inkl. genoptræning (via læge, psykiater, psykolog mv.) Mestring af psykisk og/eller fysisk helbred (fx psykoedukation, smertehåndtering) Træning/praktik i eget værksted/intern virksomhed Træning/praktik på ekstern arbejdsplads/virksomhedscenter Social mentor/støtte-kontaktperson 2

3 Misbrugsbehandling Ingen Andet Ved ikke Progressionsspørgsmål 2. Hvordan vurderer du borgerens evne til at koncentrere sig om en opgave uden at lade sig distrahere? Har rigtig koncentrere sig om opgaver. Lader sig meget hurtigt og nemt distrahere Kan koncentrere sig i meget korte perioder af gangen, lader sig nemt distrahere Nogle gange god til at koncentrere sig, gange ikke For det meste god til at fastholde koncentrationen om opgaver Meget god til at fastholde koncentrationen om opgaver Svært ved at Færdiggør nogle Færdiggør færdiggøre gange opgaver oftest opgaver opgaver til et til det aftalte til et aftalt aftalt tidspunkt tidspunkt, tidspunkt Færdiggør sjældent opgaver, og undtagelsesvis til et aftalt tidspunkt Løser sjældent opgaverne, og når det sker, er det meget langsomt og utilfredsstillende Arbejder meget ufokuseret med opgaver Løser nogle opgaver utilfredsstillende og langsomt, opgaver løses ikke Arbejder for det meste ufokuseret med opgaver gange ikke Løser opgaver i varierende tempo og kvalitet Arbejder nogle gange målrettet, gange ufokuseret med opgaver Løser oftest opgaver tilfredsstillende og i acceptabelt tempo Arbejder for det meste målrettet med opgaver Færdiggør næsten altid opgaver til et aftalt tidspunkt Løser opgaver meget tilfredsstillende og i højt tempo Arbejder meget målrettet med opgaver 3

4 3. Hvordan vurderer du borgerens evne til at modtage og forstå en instruktion om en opgave? Har meget forstå en instruktion Har oftest forstå en instruktion Nogle gange nemt ved det, gange svært Forstår oftest en instruktion Har nemt ved at forstå en instruktion Lang tid om at Usikker på Forstår for det forstå en instruktion, instruktioner. meste instruk- og Skal typisk have tioner, men skal oftest opgaven forklaret kan have be- have opgaven flere gange hov for at få forklaret mange forklaret optra gange gaven en eks- gang Misforstår ofte en instruktion, selvom den forklares flere gange Løser næsten aldrig opgaverne og i så fald utilfredsstillende Løser for det meste opgaver utilfredsstillende hvis den løses Løser nogle opgaver tilfredsstiller, utilfredsstillende Løser for det meste opgaver tilfredsstillende Forstår meget hurtigt instruktioner. Sjældent behov for at forklare opgaven mere end én gang Løser næsten altid opgaver tilfredsstillende 4

5 4. I hvor høj grad handler borgeren målrettet ift. at komme i job? Handler aldrig eller næsten aldrig målrettet ift. at komme i job Handler sjældent målrettet ift. at komme i job, men det kan forekomme Handler nogle gange målrettet, gange ikke Handler oftest målrettet ift. at komme i job Handler meget målrettet ift. at komme i job Har primært Har både positive Fokuserer negative forestillinger og negative primært på om at forestillinger om muligheder og få et job og er arbejdsmarkedet, formulerer afventende og formule- enkelte kon- med konkrete rer kun på opfordring krete jobmål jobmål enkelte selvstændigt Fokuserer kun på barrierer ift. at komme på arbejdsmarked Meget passiv ift. handlinger for at komme tættere på arbejdsmarkedet Er oftest passiv. Tvivler på hvad der skal gøres for at afhjælpe egen situation jobmål Er usikker på, hvordan hun/han kan afhjælpe sin situation. Handle nogle gange aktivt, er gange afventende og tøvende med handlinger Handler delvist aktivt, men har til tider behov for støtte og hjælp til dette Fokuserer på muligheder og bringer relevante og jobmål i spil på eget initiativ Deltager aktivt ift. at afhjælpe egen situation. Opsøger og undersøger selv muligheder for at komme i arbejde 5

6 5. Hvordan vurderer du borgerens evne til at opsøge og tage initiativ til en dialog med (fx i aktiveringsforløb, til myndighedspersoner, arbejdsgiver, uddannelsessteder)? Har meget tage kontakt til. Har for det meste svært ved at tage kontakt til Nogle gange let ved det, gange svært Har for det meste let ved at tage kontakt til Har meget let ved at tage kontakt til Mest passiv. Er oftest usikker Handler aktivt Tager sjældent og afventende, ift. kontaktskabelse initiativ til men vil gerne. men dialog, men er til tider med en i stedet afventende vis usikkerhed Meget passiv ift. kontaktskabelse. Prøver at undgå det. Tør/vil ikke tage initiativ til dialog Meget dårlig forståelse for, hvordan hun/han virker på Virker tilbageholdende eller afvisende overfor Ringe forståelse af, hvordan hun/han virker på Virker ofte tilbageholdende eller afvisende overfor Har en vis situationsfornemmelse Kan til tider være åben og imødekommende, gange tilbageholdende eller afvisende God situationsfornemmelse Virker oftest åben og imødekommende over for Handler aktivt og selvstændig ift. kontaktskabelse. Tager fx tit uopfordret kontakt til Meget god situationsfornemmelse Virker meget åben og imødekommende overfor 6

7 6. Hvordan vurderer du borgerens evne til at samarbejde med? (fx på en arbejdsplads eller i et aktiveringsforløb) Har rigtig samarbejde med Har tit svært ved at samarbejde med Nogle gange god til det, gange ikke Har for det meste nemt ved at samarbejde med Har rigtig nemt ved at samarbejde med Lytter sporadisk Lytter nogle Lytter for det til. gange til. meste til Meget usikker Usikker, men og kommer og kommer prøver at komme selv med kon- sjældent med med enkelte struktive for- forslag forslag slag Lytter meget sjældent til. Kommer næsten aldrig selv med forslag Meget svært ved at give udtryk for sine behov og spørge om hjælp i samarbejdssituationer Svært ved at få udtrykt sine behov og spørge om hjælp i samarbejdssituationer Har til tider vanskeligt ved at give udtryk for sine behov, så det forstås ordentligt i samarbejdssituationer Har for det meste nemt ved at give udtryk for behov eller spørge om hjælp, men får det ikke altid gjort Er rigtig god til at lytte til og kommer selv med flere konstruktive forslag til opgaveløsninger Har rigtig nemt ved at give udtryk for sine behov eller spørge om hjælp i samarbejdssituationer Små uoverensstemmelser eskalerer nemt til konflikter Borger har ofte håndtere konfliktsituationer Nogle gange kan borger have håndtere konfliktsituationer, gange god til det. Borger er som regel god til at håndtere potentielle konflikter Borger er god til at håndtere konfliktsituationer og til at undgå, at en uoverensstemmelse eskalerer 7

8 7. I hvor høj grad har borgeren et netværk (familie/venner), som giver støtte i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet? støtter ikke borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet støtter sjældent borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet støtter i et vist omfang borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet støtter oftest borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet støtter meget borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet For det meste En vis opbakning For det meste ikke opbakning fra netvær- opbakning fra fra netværket. ket, men den netværket ift. Ofte kunne godt være at søge og en begrænsning bedre komme i job Næsten aldrig opbakning fra netværket. Kan være en direkte forhindring viser ikke interesse for borgerens beskæftigelsessituation viser kun lille interesse for borgerens beskæftigelsessituation viser både forståelse for og forbehold for borgerens beskæftigelsessituation understøtter overvejende borgeren Fuld opbakning fra netværket ift. at søge og komme i job understøtter positivt borgeren 8

9 8. I hvor høj grad kan borgeren mestre egen hverdag og samtidig have fokus på at få et arbejde/følge et uddannelses- eller aktiveringsforløb? Hverdagsopgaver fylder på en måde, så det oftest forhindrer fokus på at få et job Hverdagsforpligtelser fylder på en måde, så fokus på job begrænses Nogle gange er hverdagsforpligtelser en forhindring, gange ikke Hverdagsforpligtelser er for det meste ingen forhindring for arbejde Hverdagsforpligtelser er på ingen måde nogen forhindring for arbejde Har for det Kan delvist Har for det meste behov håndtere hverdagsmestring, meste ikke for støtte og behov for hjælp til hverdagsmestring men har et vist støtte og hjælp behov for støtte til hver- og hjælp til dagsmestring hver- Har et stort behov for støtte og hjælp til hverdagsmestring Kan ikke overskue fokus på arbejde ved siden af hverdagsforpligtelserne Svært ved at have fokus på arbejde ved siden af hverdagsforpligtelserne dagsmestring Usikker på at kunne magte begge dele Kan oftest overskue hverdagsforpligtelser og fokus på arbejde Har ikke behov for støtte og hjælp til hverdagsmestring Kan sagtens overskue hverdagsforpligtelser og fokus på arbejde 9

10 9. I hvor høj grad kan borgeren mestre eventuelle (fysiske og psykiske) helbredsproblemer? Er ofte fastlåst Handler nogle og til tider gange problemløsende, magtesløs. er an- Resignerer dre gange fastlåst. indimellem. Er fastlåst og magtesløs. Resignerer Handler for det meste problemløsende ift. håndteringen af helbredsproblemer Handler problemløsende ift. helbredsproblemer eller har ingen helbredsproblemer Har ofte fokus Et vist fokus på Har kun lille på helbredsproblemerblemers helbredspro- fokus på hel- bebredsproble- begrænsninger grænsninger mers begræns- Har et stort fokus på helbredsproblemers begrænsninger Har næsten ingen viden om helbredsproblemers betydning Helbredet fylder på en måde, så det oftest forhindrer fokus på at få et job Har begrænset viden om helbredsproblemers betydning Helbredet fylder på en måde, så fokus på job begrænses Har nogenlunde viden om helbredsproblemers betydning Nogle gange er helbredet en forhindring, gange ikke ninger Har en vis viden om helbredsproblemers betydning Helbredet er for det meste ingen forhindring for arbejde Fokuserer på muligheder frem for begrænsninger Har stor viden om helbredsproblemers betydning Helbredet er på ingen måde nogen forhindring for arbejde 10

11 10. Hvor god er borgeren til at fortælle om sig selv og relevante (fx i en jobansøgning, til en arbejdsgiver mv.) Har rigtig svært at fortælle om sig selv, og hvad hun/han er god til Har for det meste svært ved at fortælle om sig selv og hvad hun/han er god til Nogle gange nemt, gange bliver hun/han usikker Er for det meste god til at fortælle om sig selv, og hvad hun/han er god til Er meget god til at fortælle om sig selv, og hvad hun/han er god til Har svært ved Fortæller til For det meste at fortælle om tider om sig selv god til at fortælle sig selv på en på en relevant om sig relevant måde måde, selv på en og forsøger gange på en relevant måde indimellem at irrelevant måde undgå det måde Har meget fortælle om sig selv på en relevant måde, og undgår det oftest Er passiv og bidrager ikke meget til at fortælle om sig selv Har det meget svært med at fortælle om sig selv og sine. Agerer usikkert og går i baglås Skal opfordres til at fortælle om sig selv, og synes det er meget svært Har for det meste svært ved det. Agerer ofte usikkert og udtrykker ubehag/bliver ilde til mode Tager til tider selv initiativ, men synes ofte det er udfordrende Nogle gange går det fint, gange agerer borger usikkert og udtrykker ubehag Kan på opfordring fortælle om sig selv og sine. Tager nogle gange selv initiativ Har det for meste fint med det, men kan også agere usikkert indimellem Meget god til at fortælle om sig selv og sine på en relevant Tager ofte selv initiativ til at fortælle om sig selv og sine Har nemt ved at fortælle om sig selv og sine. Udstråler selvsikkerhed og velbehag 11

12 11. Har borgeren en realistisk forståelse af, hvor på arbejdsmarkedet hans/hendes kan bruges? Jobønsker er meget urealistiske ift. borgerens eller borger har ingen jobønsker Jobønsker er oftest urealistiske ift. borgerens Jobønsker svarer nogle gange til borgerens, gange helt ved siden af Jobønsker svarer for det meste til borgerens Jobønsker er realistiske ift. borgerens Begrænset Har et basalt Har god indsigt kendskab til, kendskab til i, hvor hvor egne hvor egne egne kompe- kan tencer kan kan bruges på bruges på arbejdsmarkedet bruges på arbejdsmarkededemarkedet arbejdsmarke- Meget diffus forståelse af hvor egne kan bruges på arbejdsmarkedet Har meget diffuse ønsker og forestillinger om jobs, og meget ringe indsigt i, hvad jobbene kræver Har uklare forestillinger om job, og begrænset indsigt i hvad jobbene kræver Har overordnede ønsker til arbejdsområder, men har svært ved at forholde sig til hvad jobbene kræver Har jobønsker og forsøger at forholde sig til hvad jobbene kræver Er fuldt ud vidende om, hvor egne kan bruges på arbejds- Har specifikke jobønsker og har sat sig godt ind i hvad jobbene kræver 12. Tror du, at borgeren kommer i job inden for det næste år? Tror ikke, at borgeren kommer i job inden for det næste år Tvivler på, at borgeren kommer i job inden for det næste år Nogle gange er jeg forsigtigt optimistisk, gange ikke Tror der er gode muligheder for, at borgeren kommer i job inden for det næste år Tror bestemt, at borgeren kommer i job inden for det næste år 13. Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, kan du skrive dem her: 12

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere