Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer"

Transkript

1 Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk Værksted for Topledelser: En ny direktion er nu sammensat. En umoden organisatorisk enhed skal foretage de første skridt som en central medspiller i den kommunale udvikling. Trods undtagelser er direktionen præget af ledelsesmæssige erfaringer fra mindre kommuner, hvor ledelse ofte er synonymt med driftsledelse og oven i købet med stærk vægt på faglig ledelse. Hvordan omstiller/indstiller man en sådan en ny enhed til at tænke og arbejde strategisk? Er der brug for en grundlæggende begrebsafklaring for at skabe det nye? Man skal begribe verden før den kan gribes! Er det her mere aflæring end indlæring eller med Jan Molin s ord: Enhver udvikling kræver afvikling af indvikling? Handler det mere om at skabe en ny kultur eller er det helt andre ting, der sætter processen i gang? Vi vil bruge Væksthuset som ramme for at sætte strategiprocessen i gang. Som det vil fremgå, har direktionen indledningsvis udpeget 6 strategiske fokusområder. Disse fokusområder kan enten være politiske fyrtårne fra visionen eller væsentlige indsatsområder i forhold til den forestående faglige og organisatoriske udvikling. Når direktionen påtager sig ejerskabet til fokusområderne, skal det bl.a. kunne begrundes i det forhold, at det ikke naturligt vil kunne dækkes inden for et enkelt direktørområde, men naturligvis er væsentlighedskriteriet også en afgørende faktor. I forbindelse med formulering, konkretisering og gennemførelse af det kommunale strategikompleks har direktionen besluttet, at man i hvert enkelt tilfælde vil vurdere, hvor i organisationen den enkelte strategi og delstrategi skal forankres. Det kan gælde lige fra strategiudformning til implementering. Ved denne centrale styring og decentrale aktivering sikres et bredere ejerskab til det strategiske arbejde. I forhold til tværgående nøglestrategier som f.eks. digitalisering, planstrategi, servicestrategi etc. vil direktion selv påtage sig strategiarbejdet. Byrådscentret vil som direktionens sekretariat varetage rollen som konceptholder for direktionen. Afhængig af strategiindholdet vil de enkelte direktørområders fag- og stabscentre blive involveret med forskellige roller og funktioner. Byrådscentret eller HR&Udvikling opbygger en database hvor alle projekter, der udspringer af det strategiske arbejde, registreres i en fast opbygget skabelon. Denne database skal bidrage til overskuelighed og gennemskuelighed. I forhold til det enkelte fokusområde skal der beskrives formål, mål, delmål, strategi, organisering og valg af værktøj. I forhold til brugen af værktøjer vil direktionen undersøger flere af disse med henblik på deres ideologiske og værdimæssige afsæt, således at man sikrer sig en værktøjskasse, der er i overensstemmelse med organisationens bærende værdier og ledelsesgrundlaget.

2 De emner der gøres til direktionens strategiske fokusområder er: Aftalestyring Lokaldemokrati Planstrategien Servicestrategi Digitaliseringsstrategi Strategi for kompetenceudvikling Hvordan er det så gået? På baggrund af inspirationen fra væksthusprojektet besluttede direktionen at bearbejde Kurt Klaudi Klausen s bog STRATEGISK LEDELSE med henblik på at udvikle et strategisk styringskoncept således at man sikrer sig en værktøjskasse, der er i overensstemmelse med organisationens bærende værdier og ledelsesgrundlage. Især modellen om de strategiske arenaer har været en væsentlig inspiration i det videre arbejde med udviklingen af et koncept. Desuden viser en gennemgang af de enkelte fokusområder, at vi faktuelt bruger ret mange af arenaerne. De seks fokusområder, der er nævnt ovenstående, vil efterfølgende blive beskrevet ud fra deres nuværende status. En interessant iagttagelse omkring fokusområderne er, at de udspringer af forskellige årsager og på forskellige niveauer i organisationen. Aftalestyring og Lokaldemokrati tager afsæt i den lokalpolitiske vision, mens Planstrategien og Servicestrategien tager sit udgangspunkt i lovmæssige krav. Strategier for digitalisering og kompetenceudvikling er initieret af direktionen. Enkelte af de strategiske fokusområder var naturligvis fastlagt inden deltagelsen i væksthusprojektet, men det er interessant at konstatere, at de enkelte strategiområder er blevet revurderet og delvis justeret i lyset af de erkendelser, som deltagelsen har affødt. Især direktionens centrale og medvirkende rolle er blevet mere profileret. Der vil i denne sammenhæng ikke være en indholdsmæssig beskrivelse af de enkelte projekter, men alene en orientering om elementer og processer. Aftalestyring I forbindelse med de første overvejelser om den fremtidige organisering af den nye kommune var der en markant politisk interesse for at gøre aftalestyring til et centralt element i opbygning og styring. Gennem et halvt år har der været arbejdet målrettet på at udvikle et styringskoncept, idet der i hele organisationen har været stor forståelse for projektets strategiske betydning. På nuværende tidspunkt er konceptet for aftalestyring udarbejdet og godkendt. Forhandlingerne mellem aftalernes parter er indledt. I konceptets konstruktion er det sikret, at direktion fastholder en væsentlig styringsrolle i gennemførelses- og evalueringsperioden.

3 Lokaldemokrati I visionen for Ny Sorø Kommune står bl.a.: Vi vil understøtte initiativer, der stimulerer engagementet i lokalområderne. Det nye fælles byråd vil indgå i en debat med beboerne om aktiviteter, der på baggrund af en lokal indsats kan medvirke til at fremme de lokale udviklingsmuligheder. Konkretisering af en strategi på baggrund af den politiske vision er sket i samarbejde med konsulenter fra KL. Projektet indeholder følgende elementer: Temperaturmåling på demokratiet gennem belysning af spørgsmålet: Hvordan vurderes lokaldemokratiet i dag af deltagerne? Demokratistrategi med det formål at afdække de forståelser og tilgange til lokaldemokratiet, som Ny Sorø Kommune ønsker at prioritere. Udmøntning hvor de valgte tilgange konkretiseres i aktiviteter. På nuværende tidspunkt er temperaturmålingen gennemført og det indledende arbejde med en demokratistrategi er begyndt. Planstrategi Med ændringen af planloven i år 2000 er der nu tale om et strategisk værktøj. Planstrategien er således kommunalbestyrelsens program for udviklingen og for den kommuneplanlægning, der ønskes gennemført i valgperioden. Der er således tale om et nyt politisk redskab og grundlag for nye politiske overvejelser om kommunens ledelse, der rækker langt videre en den traditionelle kommuneplan. I Ny Sorø Kommune har vi valgt følgende proces for udarbejdelse af en planstrategi: Projektrammer og retning Politisk afklaring af visioner og mål Udarbejdelse af debatoplæg Temamøde om debatoplæg Offentliggørelse af debatoplæg Udarbejdelse af planstrategi Vi er på nuværende tidspunkt i færd med at udarbejde et oplæg til den politiske afklaring af visioner og mål. Planstrategien forventes at blive besluttet i april måned Servicestrategi Servicestrategiordningen blev indført i 2002 i forbindelse med en revision af Styrelsesloven. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en strategi for udviklingen af kvalitet og service, herunder en udbudspolitik. Ud over den bindende udbudspolitik er der til politisk beslutning udarbejdet strategier for følgende områder: Voksen/Handicapområdet Sundhedsområdet

4 Arbejdsmarkedsområdet Undervisningsområdet Institutionsområdet Vej-park området Ejendomsområdet Helhedsorienteret borgerbetjening Personaleområdet Administrationsområdet De ovenfor definerede områder har alene karakter af en hensigtserklæring på nuværende tidspunkt en erklæring om tiltag som kommunen påregner at arbejde med i form af kvalitets- og effektivitetsforbedringer i den kommende byrådsperiode. Der er tale om et dynamisk udviklingsarbejde, der i forbindelse med den årlige budgetlægning vil blive konkretiseret og specificeret. Der er udarbejdet tids- og handleplaner i forbindelse med år Servicestrategien vil blive godkendt af Sammenlægningsudvalget i november måned. Digitaliseringsstrategi Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en procesplan for udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi. Dog vil der i forbindelse med strategien for en helhedsorienteret borgerbetjening blive fokuseret specifikt på emnet digital borgerbetjening. Strategi for kompetenceudvikling Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en procesplan for udarbejdelsen af en strategi for kompetenceudvikling. Direktionen er dog opmærksom på, at specielt to områder trænger sig på, nemlig udvikling af nye kompetencer i forbindelse med overtagelsen af nye opgaver fra amtet og træning af nye ledere i den nye organisation. Afsluttende bemærkninger Det centrale for vores direktion i dette projekt har været eye-opener -effekten i forhold til direktionens rolle og involvering i de væsentligste strategiske processer. Samtidig har vi udviklet en forståelsesramme og værktøjer til styring af denne involvering. Specielt har arenamodellen virket befordrende. Vi er ikke i tvivl om, at processen har understøttet bevægelsen fra driftsledelse til strategisk direktion, trods det seneste års nødvendige fokusering på detaljen i sammenlægningsprocessen. Sorø, den 12. november 2006

5

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere