Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale Plejebolig og Aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet"

Transkript

1 Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder side 4 3. Generelle indsatsområder side 5 4. Generelle henvisninger side 7 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: 2

3 AFTALE INDGÅET MELLEM PLEJEBOLIG OG AKTIVITET OG SOCIALUDVALGET FOR PERIODEN INDLEDNING Denne aftales fagspecifikke del er indgået mellem Socialudvalget og Plejebolig og Aktivitet. Den generelle del af aftalen er indgået mellem Direktionen og Plejebolig og Aktivitet. For denne del af aftalen gælder det særlige, at indsatsområdet alene er et årigt (udløber således med udgangen af 2012). Ved aftalens indgåelse forpligter parterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold, jf. de formål og principper samt de spilleregler der er godkendt i Byrådet for udøvelse af Dialogbaseret aftalestyring i Struer Kommune. STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: 3

4 2. FAGSPECIFIKKE AFTALEDEL 2.1. Den politiske ramme for Ældreområdet. Struer Kommunes Ældrepolitik samt Helhedsplanen for Ældreområdet er rammesættende for den politiske prioritering af indsatsområder. Hertil kommer en stærk fokusering på behovet og nødvendigheden af sikker økonomisk drift, herunder overholdelse af de vedtagne budgetter Socialudvalgets indsatsområder indenfor Plejebolig og Aktivitets område i aftaleperioden. Socialudvalget har i aftaleperioden fastlagt følgende indsatsområder: 1. Udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen i plejebolig og aktivitet, herunder faglig dokumentation. Fortsat indsatsområde i Ressourceoptimering i forhold til vagtplanlægning og opgavedisponering. Fortsat indsatsområde i Gennemføre fællesledelse af Uglev Ældrecenter/Rosengården og Asp Plejecenter/ Solglimt, Herunder udarbejdes funktionsbeskrivelse for stedfortrædere 4. Disse 4 politiske indsatsområder er det målrettede grundlag for gennemførelse af den fagspecifikke del af aftalen. (Ved opstilling af resultater og efterfølgende måling af resultater kan der bl.a. tages udgangspunkt i den påvirkning det får for én eller flere af nedenstående grupper / faktorer: Borger / brugere, medarbejdere, faglige kvalitet, faglige service, processer - herunder samspil og dialog) STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: 4

5 Aftaleholder: Grethe Riksted Forslag til fagspecifikke indsatsområder for : Aktivitet (Resultatforventning) 1 Udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen i plejebolig og aktivitet, herunder faglig dokumentation. Fortsat indsatsområde i Succeskriterier /hvad er tegn på et godt resultat? At alle plejecentre lever op til sundhedsstyrelsens krav for området ved at der ikke registreres afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet. At plejecentre fritages for besøg hvert år. Feed-Back (Sådan vil vi måle) Vurdere rapport fra Embedslægetilsyn. At ledere og medarbejdere anvender udviklingssygeplejerskens udarbejdede katalog af redskaber til at måle og sammenligne den faglige kvalitet i plejeboligområdet. At redskaberne kan understøtte det kontinuerlige kvalitets-arbejde indenfor fagområdet. Deadline/måling (Evaluering) Ultimo Ressourceoptimering i forhold til vagtplanlægning og opgavedisponering. Fortsat indsatsområde i At funktionslederne oplever, at de er klædt på til at varetage vagtplanlægning og opgavedisponering At funktionslederne oplever, at styringsredskaberne kan anvendes som støtteværktøjer ved udarbejdelse af vagtplaner og i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Månedlige økonomimøder med funktionsledere. Månedlige møder med økonomiafdelingen. Budgetopfølgning kvartalsvis. Ultimo Gennemføre fællesledelse af Uglev Ældrecenter/Rosengården og Asp Plejecenter/ Solglimt, Herunder At beboere og pårørende oplever sig godt informeret og trygge i dagligdagen under processen og efter ændring i ledelsesstrukturen. Brugertilfredshedsmåling Psykisk APV og trivselsmåling Ultimo og 2014

6 udarbejdes funktionsbeskrivelse for stedfortrædere Der tages i processen udgangspunkt i høringssvar fra de implicerede MED lokaludvalg At ansatte og ledelse oplever, medindflydelse og medansvar i forhold til processen, og at det fører til et godt arbejdsmiljø. 4 Frivilligindsatsen i Aktivitetsområdet Antallet af frivillige i aktivitetsområdet højnes. Simpel optælling Ultimo 2013 Brugertilfredsheden med aktivitetstilbud er større end 70%. Brugertilfredshedsundersøgelse måling gennemføres såvel kvantitativt som kvalitativt sidstnævnte ved interviews af beboere og personale. 6

7 3. GENERELLE AFTALEDEL Direktionen har udvalgt følgende indsatsområder, som gælder for 2011 og 2012: 1. Status værdi-arbejdet 2. Ledelsesgrundlag Arbejdet med værdier var indsatsområdet i Direktionen ønsker at fastholde fokus på temaet og i den forbindelse afdække i hvor høj grad Struer kommune arbejder som en værdibaseret organisation: Hvordan er processen grebet an, og hvordan arbejder den enkelte afdeling/institution videre med forankring af værdierne? Direktionen ønsker ligeledes at sætte fokus på Struer Kommunes ledere. En række tilløb er taget i 2010, og det er vigtigt at disse forankres de kommende år til glæde for hele organisationen Struer Kommune. Disse to strategiske / organisatoriske mål indgår også som del af LUS-samtalen (ledelsesudviklingssamtalen) mellem direktøren og aftaleholderen. Vedrørende de 2 strategiske / organisatoriske indsatsområder er der følgende opfølgning på den generelle del af aftalen. strategiske / organisatoriske indsatsområder: Aktivitet (Resultatforventning) 1 Status værdi arbejdet 2 Ledelsesgrundlag Succeskriterier /hvad er tegn på et godt resultat? Værdiprocessen har fundet sted og er fortsat til debat Implementeringen af værdierne er i gang og gør en forskel i hverdagen Ledervurdering af direktionen (niveau 1-2) og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner for den enkelte direktør Alle ledere (niveau 3-5) deltager i ledervurdering og udarbejer efterfølgende handleplan Styrkelse af det generelle lederskab Feed-Back (Sådan vil vi måle) Statusberetning hvor konkrete aktiviteter beskrives Udarbejdelse af værdimåling, nærmere instruktion primo % deltagelse fra direktionen og 100 % besvarelse fra aftaleholdere 100 % deltagelse 2012 Deadline/måling (Evaluering) Spørgeskema besvares i 2011 Ultimo 2012 Fremlægges på lederseminar, november 2011 Gennemførelse af MUS/LUS 100 % i % i 2012 Sygefravær Løbende - dokumenteret faldende tendens måling, endelig statusrapport - handleplan for langtidssygemeldte ultimo 2012

8 4. GENERELLE HENVISNINGER Ved varetagelse af aftalen skal der tages hensyn til: Struer Kommunes overordnede grundlag Politikker godkendt af Struer Byråd Personalepolitiske værdier, principper og regler Formål og principper, Dialogbaseret Aftalestyring version 2, oktober 2008 Spilleregler, Dialogbaseret Aftalestyring, oktober 2008 Regler, regulativer m.v. for Struer Kommune Lovgivningen. I forhold til samspillet med direktionen indgår aftaleholderen hhv. i CIA-gruppen 1, hhv. i ledergruppen for Sundheds- og Ældreområderne. Opfølgning og rapportering Aftaleholderen indgår én gang om året i dialog med det politiske fagudvalg. I dialogmødet drøftes afsluttede, igangværende og fremtidige aftaler og indsatsområder. 1 CIA-gruppen er en gruppe hvor chefer, institutionsledere og afdelingsledere beskæftiger sig med ledelsesspørgsmål, værdiudvikling, organisationsudvikling, ledelsesudvikling og økonomi. STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: 8

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden,

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere