Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonservicemåling hos Landsskatteretten"

Transkript

1 Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: Fax: Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september oktober 2003 Hovedresultater Omstillingens tilgængelighed via opkald på Ventetid før svar af en omstillingsmedarbejder ved opkald på Tilgængelighed til lokalnumrene ved opkald via Tilgængelighed til lokalnumrene ved opkald via direkte numre Ventetid før svar på lokalnumrene af rette att.person Ventetid før svar på lokalnumrene af kollega AKTIV service i omstillingen - totalt set AKTIV service på lokalnumrene når en kollega svarede Special-TTS-tal 10 8 sek. 62% 8 8 sek. 27 sek. 52% 8 84%

2 Målingens resultater - kort fortalt Omstillingen fungerer i en vis udstrækning som service-organ Landsskatterettens omstilling er veldimensioneret rent kapacitetsmæssigt: Alle opkald foretaget på hovednummeret blev besvaret - og langt de fleste indenfor en kort ventetid. Det er et flot resultat - specielt set i lyset af, at omstillingsmedarbejderne standsede ikke mindre end 3 af opkaldene foretaget på hovednummeret, fordi de umiddelbart kunne se, at den efterspurgte att.person var fraværende. Derudover blev 16% af de opkald, vi foretog på medarbejdernes direkte numre besvaret i omstillingen. Begge dele koster omstillingskapacitet, for i alle disse tilfælde, skal omstillingsmedarbejderne jo bruge tid til at servicere de, der ringer. Desværre er serviceniveauet i omstillingen ikke højt nok: Kun i 4 af de tilfælde, hvor att.personen var fraværende, blev vi tilbudt AKTIV service (enten i form af et tilbud om at tage imod en besked eller stille om til en kollega i afdelingen), mens den tilsvarende andel for de direkte opkalds vedkommende var 75%. Det skal der rettes op på. Det er ikke tilstrækkeligt kun at oplyse, hvornår den efterspurgte att.person kan træffes, hvilket ofte var den eneste form for service, vi blev tilbudt. Formentlig kræver det blot en justering af omstillingsmedarbejdernes service-vaner, for generelt virker de venlige og imødekommende. Det kniber med telefondisciplinen blandt medarbejderne i afdelingerne I de tilfælde, hvor direkte opkald blev besvaret af omstillingen, ventede vi i gennemsnit i hele 40 sekunder, før vi kom i kontakt med en omstillingsmedarbejder. Og når en kollega i afdelingen besvarede opkaldene, skete det efter en gennemsnitlig ventetid på 27 sekunder. Det er i begge situationer alt for lang tid, og det indikererer, at medarbejderne ikke konsekvent sørger for telefonpasning (enten ved at viderestille telefonerne til deres kolleger eller ved at anvende fraværsmarkeringerne på deres telefoner), når de eksempelvis går til møde. Kun 15% af de direkte opkald, der blev besvaret i afdelingerne, blev modtaget af en automatisk fraværsmeddelelse, mens 22% af disse opkald i stedet blev besvaret af en kollega i afdelingen. Landsskatteretten bør formulere nogle konkrete retningslinier på området, for på nuværende tidspunkt virker det tilfældigt, hvordan medarbejderne vælger at informere om deres fravær (og om de gør det eller ej). Servicemæssigt klarer Landsskatterettens medarbejdere sig hæderligt: Vi blev tilbudt AKTIV service i 8 af de tilfælde, hvor vi kom igennem til en kollega i afdelingen. Det er et pænt resultat, der dog sagtens kan blive endnu bedre. Til gengæld er tilbagekaldsdisciplinen perfekt: I samtlige de tilfælde, hvor vi lagde en besked til att.personen, ringede vedkommende tilbage indenfor 24 timer efter at beskeden var lagt. Fremragende! Special-TTS-tallet for Landsskatteretten er 84% - et udmærket resultat. Havde omstillingsmedarbejderne imidlertid konsekvent ydet AKTIV service, når de afsluttede opkaldene, var tallet endt helt oppe på 93%. Så der er noget at stræbe efter! side 1

3 Indhold Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 10: Side 16: Side 19: Side 22: Side 24: Målingens resultater - kort fortalt Analysefakta Læsevejledning og begrebsdefinitioner Omstillingens resultater Resultater for lokalnumrene Bilag A - Ventetid i omstillingen Bilag B - Service i omstillingen Bilag C - Ventetid på lokalnumrene Bilag D - Service på lokalnumrene Analysefakta Vi har foretaget ialt 200 opkald til Landsskatteretten i perioden 1. september oktober Halvdelen af opkaldene er foretaget via omstillingen på telefonnummer og resten via medarbejdernes direkte numre. Opkaldene blev gennemført som navneopkald. Det vi sige, at vi i det enkelte opkald til Landsskatteretten spurgte efter en tilfældigt udvalgt, navngiven medarbejder. I de tilfælde, hvor vi herefter kom i kontakt med den pågældende medarbejder, gav vi os til kende. I de tilfælde, hvor vi ikke kom i kontakt med vedkommende, gav vi os ikke til kende, men registrerede i stedet, hvad der skete med opkaldet. side 2

4 Læsevejledning og begrebsdefinitioner Vores mening om de enkelte delresultater er tilkendegivet vha. ét af følgende ansigter: Resultatet er godt Resultatet er ikke specielt godt, men heller ikke decideret dårligt Resultatet er dårligt AKTIV service Ydes der AKTIV service, medfører det, at den, der ringer og ikke kan komme til at tale med den medarbejder, han spørger efter, alligevel kan lægge røret på uden at skulle foretage sig yderligere. AKTIV service yder man ved f.eks. at tilbyde at tage imod en besked, at få den, der spørges efter, til at ringe tilbage, at tilbyde sin egen hjælp eller at tilbyde at stille om til en anden, der kan hjælpe. Også en telefonsvarer (en voice mail) kan yde AKTIV service, hvis den giver mulighed for at indtale en besked. TTS-tallet TTS-tallet (Total Telefon Service) er et succestal, der udtrykker, hvor stor en andel af det samlede antal opkald, der endte lykkeligt. Dvs. at vi enten kom i kontakt med den person, vi spurgte efter, eller blev tilbudt AKTIV service af omstillingspersonalet, kollegerne i afdelingerne eller eventuelt af medarbejdernes telefonsvarere. Manglende tilgængelighed (f.eks. fordi der meldtes optaget på et direkte nummer eller fordi opkaldet ikke blev besvaret) samt mangelfuld service i de situationer, hvor den, vi spurgte efter, ikke var at træffe, trækker altså TTS-tallet ned. Et TTS-tal på 10 er idealet. Er TTS-tallet 9 eller derover, er det dog også udtryk for en særdeles god telefonservice, mens et TTS-tal på mindre end 7 er udtryk for en dårlig telefonservice. Special-TTS-tallet Landsskatteretten har i sit telefonsystem en funktion, der giver medarbejderne mulighed for at taste fravær på deres telefoner. Gør de det, besvares direkte opkald til medarbejderne af en automatisk stemme, der oplyser om fraværet og dets længde, men som ikke giver mulighed for at indtale en besked eller yder andre former for AKTIV service. Ved beregningen af Special-TTS-tallet tæller disse opkald på plussiden. side 3

5 Omstillingens resultater side 4

6 Tilgængelighed til Optaget på nummeret Afbrudt forbindelse Intet svar indenfor 60 sekunder Den samlede tilgængelighed til Kommentar Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling ved opkald via hovednummeret er perfekt. Alle opkald besvares indenfor 60 sekunder. Glimrende! Hvem der svarer på Opkaldet besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart Opkaldet i første omgang modtaget af et automatsvar 93% 7% Kommentar Landsskatterettens automatsvar anvendes tilsyneladende kun når der kan registreres kø på de indgående linier. Det er fint. Der er jo ingen grund til at trække de, der ringer, igennem automatsvaret, hvis de i stedet kan blive betjent af en levende omstillingsmedarbejder med det samme. At automatsvaret kun kobles til i 7% af tilfældene vidner om, at der sjældent er så travlt i omstillingen, at medarbejderne ikke kan nå selv at modtage de indgående opkald. side 5

7 Ventetider i omstillingen - gennemsnit : Før svar af en omstillingsmedarbejder - uden automatsvar 8 sek : Før automatsvaret blev koblet til : Før svar af omstillingsmedarbejder - efter automatsvar Omstillede opkald retur til omstillingen: Før svar af en omstillingsmedarbejder Direkte opkald besvaret i omstillingen: Før svar af en omstillingsmedarbejder 13 sek. 30 sek. 32 sek. 40 sek. Kommentar Når der ikke var kø på de indgående linier, og vi derfor umiddelbart kom igennem til en omstillingsmedarbejder, var den gennemsnitlige ventetid i orden - 8 sekunder. Den bør ikke overstige 12 sekunder. Når automatsvaret blev koblet til, var den gennemsnitlige ventetid, før det skete, derimod lige i overkanten. I de fleste tilfælde blev automatsvaret først koblet til efter sekunder. Efter vores mening bør dette altid ske allerede efter højst 10 sekunder, så kunden straks bliver orienteret om, at der kan forventes lidt ventetid. Den gennemsnitlige ventetid efter automatsvaret, til opkaldet blev besvaret af omstillingsmedarbejderne, var for lang - 30 sekunder. Men heldigvis skete det ikke særligt ofte - jvf. side 5. Når omstillingsmedarbejderne besvarede direkte opkald til rettens medarbejdere, var den gennemsnitlige ventetid helt oppe på 40 sekunder. Det er helt uacceptabelt! Heller ikke i disse tilfælde bør venteriden være mere end 12 sekunder i gennemsnit. Den lange ventetid, før direkte opkald besvares af omstillingen, kan skyldes, at det kniber med disciplinen blandt medarbejderne i afdelingerne med hensyn til at huske at viderestille deres telefoner. Og som følge heraf bliver opkaldene først automatisk sendt til omstillingen efter for lang ventetid på lokalnummeret. For fordelingen af ventetiderne i de situationer, hvor omstillingen besvarer et opkald, se Bilag A. side 6

8 Præsentationer i omstillingen Ved opkald til : Det er Landskatteretten Ved omstillet opkald retur til omstillingen: Det er omstillingen 10 Ved besvarelse af direkte opkald: Landsskatteretten, det er omstillingen 69% Kommentar Når vi ringede via hovednummeret, fortalte omstillingsmedarbejdernes præsentation altid, at det var Landsskatteretten, vi havde ringet til. Sådan bør det også være. Når omstillingsmedarbejderne modtog omstillede opkald, der havde været inde at vende på et lokalnummer, lod deres præsentation derimod noget tilbage at ønske: I de fleste tilfælde præsenterede omstillingsmedarbejderne sig slet ikke, men sagde blot: Hallo?. I ingen tilfælde lød præsentationen: Det er omstillingen. Det skal der rettes op på, for det giver nemlig et professionelt indtryk, hvis omstillingsmedarbejderne via deres præsentation signalerer, at de er klar over at opkaldet kommer tilbage fra et lokalnummer. Det samme gælder, når omstillingsmedarbejderne besvarer opkald foretaget på medarbejdernes direkte numre. I dén situation bør præsentationen efter vores mening både indeholde Landsskatteretten og det er omstillingen. Dét skete kun i 69% af tilfældene. side 7

9 Ekspeditionstid i omstillingen Ekspeditionstid > 10 sek. ved besked om fravær/optaget på lokalnummer Ekspeditionstid > 10 sek. ved omstilling til lokalnummer 27% 3% Kommentar I de situationer, hvor omstillingen standsede opkaldet, fordi den medarbejder, vi spurgte efter, ikke var at træffe eller var optaget på telefonen, tog det ofte (i 27% af tilfældene) lang tid at ekspedere opkaldet. Vi oplevede indimellem at vente mellem 20 og 35 sekunder, før omstillingsmedarbejderen afsluttede opkaldet. Det er for lang tid. I de tilfælde hvor omstillingsmedarbejderne kunne stille opkaldet om til et lokalnummer, var andelen af tilfælde med ekspeditionstider på mere end 10 sekunder lavere - 3%. Det er i orden. Heldigvis kunne vi i samtlige tilfælde følge med i, hvad der skete i ekspeditionstiden, fordi omstillingsmedarbejderne ikke slog mikrofonen fra, mens de søgte efter oplysninger om den efterspurgte att.person. Det er fint. Venter man mere end 10 sekunder med stilhed, kommer man nemlig let i tvivl om, hvorvidt man er blevet glemt af omstillingsmedarbejderen. side 8

10 AKTIV service når omstillingen afslutter Ved opkald på : Når att.personen var fraværende Ved opkald på : Når der var optaget på lokalnummeret 4 ingen obs. Ved opkald på : Når et omstillet opkald vendte tilbage 5 Ved direkte opkald: Når omstillingen afsluttede opkaldet 75% Kommentar Servicemæssigt klarer Landsskatterettens omstilling sig ikke tilfredsstillende. For i ingen af de tre situationer, hvor opkaldene endte i omstillingen, ydede omstillingsmedarbejderne konsekvent AKTIV service. Det er et nedslående resultat. Serviceniveauet var højst, når omstillingsmedarbejderne modtog opkald foretaget på direkte numre: I disse situationer ydede omstillingsmedarbejderne AKTIV service i 75% af tilfældene. Som regel bestod den AKTIVE service i et tilbud om at tage imod en besked. I de situationer, hvor opkaldet ikke blev stillet om, fordi omstillingsmedarbejderne konstaterede, at den efterspurgte att.person var fraværende, blev vi kun tilbudt AKTIV service (enten i form af et tilbud om at stille om til en kollega i afdelingen eller at lægge en besked) i 4 af tilfældene. Vi tror ikke, at den inkonsekvente brug af AKTIV service i omstillingen skyldes uvilje blandt personalet hér - snarere manglende bevidsthed om, hvilke fordele konsekvent brug af AKTIV service har. For generelt optrådte omstillingsmedarbejderne særdeles venligt overfor os. Et par eksempler fra de opkald, vi foretog: Vi blev stillet om, men efter 20 sekunders ventetid vendte omstillingen tilbage: Der bliver ikke svaret i øjeblikket. Kan du prøve senere? Jeg tror han er på vej til frokost. Efter 35 sekunder blev et direkte opkald besvaret i omstillingen: Det er Landsskatteretten. Tele Consult: Er det NN? Omstillingen: Nej, det er det ikke. Et øjeblik. Pling-lyde i 32 sekunder En anden medarbejder tager telefonen: Det er Landsskatteretten. Tele Consult: Er det NN? Omstillingen: Er det hende du skal tale med? Tele Consult: Ja. Omstillingen: Nå, så prøver jeg lige at stille dig om. Tele Consult: Jamen, jeg er allerede blevet stillet om én gang. Omstillingen: Nå, så sidder hun nok i møde eller et eller andet. Kan du prøve at ringe igen lidt senere? For yderligere detaljer om serviceniveauet i omstillingen, se bilag B. side 9

11 Resultater for lokalnumrene side 10

12 Tilgængelighed til lokalnumrene via Standset i omstillingen fordi att.personen var fraværende Standset i omstillingen fordi der var optaget på lokalnr. Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnr. Opkaldet ubesvaret efter 60 sek. efter omstilling til lokalnr. 3 1% 3% Opkaldet vendte tilbage til omstillingen efter omstilling til lokalnr. 4% Den samlede tilgængelighed til lokalnumrene via % Kommentar Tilgængeligheden til medarbejderne på lokalnumrene hos Landsskatteretten er lige i underkanten, når man ringer via omstillingen. At 3 af opkaldene blev standset i omstillingen, fordi omstillingsmedarbejderne kunne se, at att.personen var fraværende, er i orden. Men det er uheldigt, at 4% af opkaldene vendte tilbage til omstillingen, fordi der ikke blev svaret på lokalnummeret, og at 3% ikke blev besvaret efter omstilling. Dét er et udtryk for en dårlig telefondisciplin blandt medarbejderne i afdelingerne, som tilsyneladende glemmer at sørge for telefonpasning, når de f.eks. går til møde. Tilgængelighed til direkte numre Optaget på det direkte nummer Forbindelsen blev afbrudt Opkaldet ubesvaret efter 60 sek. 4% Opkaldet afsluttet i omstillingen 16% Den samlede tilgængelighed til de direkte numre 8 Kommentar Om det er godt eller skidt, at omstillingen afsluttede 16% af de direkte opkald, afhænger af den valgte politik. Hvis Landsskatteretten har valgt, at omstillingen skal fungere som sikkerhedsnet for de direkte opkald (fremfor at opkald på direkte numre ender som ubesvarede), er det OK, at en del af dem besvares af omstillingen. Men så skal det indskærpes overfor medarbejderne i afdelingerne, at de skal huske aktivt at viderestille deres telefoner ved fravær, så ventetiden før svar, når omstillingen besvarer direkte opkald nedbringes. For som omtalt på side 6 var den gennemsnitlige ventetid, før direkte opkald blev besvaret i omstillingen, helt oppe på 40 sekunder. side 11

13 Hvem der svarer på lokalnumrene Besvaret af att.personen Via omst. 73% Via dir. nr. 63% Besvaret af en kollega 27% 22% Besvaret af en telefonsvarer 15% Kommentar På trods af at 3 af opkaldene foretaget via Landsskatterettens hovedtelefonnummer ikke blev stillet om, fordi omstillingsmedarbejderne var informeret om, at den efterspurgte att.person var fraværende, traf vi kun att.personen i 3/4 af de opkald, der blev stillet om og besvaret på et lokalnummer. Dette indikerer, at ikke alle medarbejdere anvender den funktion i Landsskatterettens telefonsystem, der giver dem mulighed for at taste fravær på deres telefoner. Den inkonsekvente brug af fraværsmarkeringerne ses også af, at kun 15% af de direkte opkald, der blev besvaret i afdelingen, blev modtaget af en automatisk meddelelse om den kaldte medarbejders fravær og dets længde. 22% af de direkte opkald blev i stedet besvaret af en kollega i afdelingen. Ventetid før svar på lokalnumrene Gennemsnitlig ventetid når att.personen svarede Gennemsnitlig ventetid når en kollega svarede Gennemsnitlig ventetid når en telefonsvarer svarede 8 sek. 27 sek. 6 sek. Kommentar Når den efterspurgte att.person svarede, skete det som gennemsnit betragtet efter en kort ventetid. Og kun i 5% af tilfældene var ventetiden uacceptabelt lang (dvs. mere end 20 sekunder). Det er flot! Når en kollega i afdelingen (en telefonpasser) besvarede opkaldet, var den gennemsnitlige ventetid til gengæld alt for lang: Hele 27 sekunder. Det er helt uacceptabelt. Gennemsnittet må ikke overstige 12 sekunder. I hele 69% af tilfældene svarede telefonpasseren først efter mellem 20 og 60(!) sekunder. I disse situationer havde att.personen formentlig ikke sørget for at viderestille sin telefon til kollegaen (eller at benytte fraværsmarkeringen). I stedet besvarede kollegaen opkaldet, fordi vedkommende tilfældigt havde hørt den kimende telefon og ikke fordi vedkommende var blevet hyret som telefonpasser. Det skal der gøres noget ved! I de tilfælde, hvor en telefonsvarer blev koblet til på det kaldte lokalnummer, skete det med en enkelt undtagelse efter højst 8 sekunder - sådan skal det være! For fordelingen af ventetiderne i de tre situationer, se Bilag C. side 12

14 Præsentationer ved svar på lokalnumrene Landsskatteretten, det er (fornavn), (efternavn) (Afdeling) det er (fornavn), (efternavn) 2% 18% Det er (fornavn), (efternavn) 73% Det er (efternavn) eller kun (afdeling) 7% Kommentar Den mest udbredte måde at præsentere sig på blandt medarbejderne i Landsskatterettens afdelinger er med for- og efternavn. Det er efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt, når omverdenen har mulighed for at ringe direkte til medarbejderne. Når man ringer direkte til Landsskatteretten, er den medarbejder, der besvarer opkaldet, jo den første kontakt, kunden har med retten, så derfor bør præsentationen også indeholde firma -navnet og/eller afdelingsnavnet. Dét skete kun i sammenlagt 2 af tilfældene. Heldigvis oplevede vi aldrig, at medarbejderne kun præsenterede sig med deres fornavne. Efter vores mening virker den slags præsentation ikke særligt professionel. side 13

15 AKTIV service når der afsluttes på lokalnumrene Når en kollega svarede 8 Når en telefonsvarer svarede Kommentar Den mest anvendte form for AKTIV service blandt telefonpasserne er et tilbud om at tage imod en besked, hvilket er glimrende. Desværre var andelen af tilfælde, hvor medarbejderne i Landsskatterettens afdelinger ydede AKTIV service, når de passede telefoner for deres kolleger, lidt for lav - 8. I 6% af tilfældene nøjedes kollegaen med blot at orientere om, hvornår den efterspurgte att.person ville være tilbage. Og i de resterende 14% af tilfældene blev vi ikke tilbudt noget som helst. Dette er uheldigt, for det medfører, at den, der ringer, er nødt til at foretage et nyt opkald til Landsskatteretten for at få klaret sit ærinde. Det følgende eksempel illustrerer: Vi hørte først 8 ring på det direkte nummer, før en kollega svarede. Tele Consult: Træffer jeg NN? Telefonpasser: Nej, hun er gået for i dag. Men du er velkommen til at prøve igen i morgen. Hvis kollegaen i stedet tilbyder at tage imod en besked eller tilbyder sin egen hjælp, får man mulighed for at få klaret sit ærinde i første forsøg - det er god service og samtidig minimeres antallet af overflødige opkald. Så selvom resultatet ikke er alarmerende, kan serviceniveauet blandt Landsskatterettens medarbejdere godt blive endnu højere. Se Bilag D for yderligere detaljer om kollegernes service. I samtlige de tilfælde, hvor en telefonsvarer blev koblet til, fik vi blot en meddelelse, der var indspillet efter følgende skabelon: Jeg har ferie, men er tilbage den 13. oktober. Jeg har ferie, men er tilbage den 13. oktober. Derpå blev forbindelsen afbrudt af optaget-toner. Rent bortset fra at den slags informationer ikke er AKTIV service, er det efter vores mening uheldigt, at man ikke får at vide, hvem jeg er. For meddelelsen er indtalt af en kvindestemme (der virker meget maskinagtig - blandt andet fordi den gentager sin meddelelse) uanset om det er en mandlig eller en kvindelig medarbejder hos Landsskatteretten, man har ringet til. Det bør der laves om på. side 14

16 Tilbagekald Omstillingen lovede et tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer En kollega lovede et tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer En telefonsvarer lovede tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer ingen obs. Det totale antal lovede tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer 10 Kommentar Tilbagekaldsdisciplinen blandt Landsskatterettens medarbejdere er upåklagelig. Uanset om det var en omstillingsmedarbejder eller en kollega i afdelingen, der tog imod en besked, kom tilbagekaldet konsekvent indenfor 24 timer. Det er fornemt! Det skal bemærkes, at den medarbejder, der tilbød tilbagekaldet, i nogle tilfælde oplyste, at att.personen først ville kunne ringe tilbage efter mere end 24 timer. I disse tilfælde var der eksempelvis tale om, at den att.person, vi spurgte efter, var på kursus eller ude at rejse. Disse observationer tæller positivt i tilbagekaldsstatistikken, hvis medarbejderen ringer tilbage indenfor 24 timer efter det oplyste tilbagekomsttidspunkt. side 15

17 Bilag A - Ventetid i omstillingen side 16

18 Figur 1: Ventetid før første svar på Andel af opkaldene > 26 Sekunder = Besvaret af en omstillingsmedarbejder = Besvaret af et automatsvar Figur 2: Ventetid før svar efter automatsvar på Andel af opkaldene >90 Sekunder side 17

19 Figur 3: Ventetid før svar når et omstillet opkald vendte tilbage til omstillingen Andel af opkaldene > 24 Sekunder Figur 4: Ventetid før svar når et direkte opkald afsluttes i omstillingen Andel af opkaldene > 24 Sekunder side 18

20 Bilag B - Service i omstillingen side 19

21 Figur 5: Service når der var lagt besked om fravær i omstillingen Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Anden AKTIV service Oplyst tid for tilbagekomst Oplyst mobilnr. Ingen service Servicetilbud Figur 6: Service når et omstillet opkald vendte tilbage til omstillingen Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Anden AKTIV service Oplyst alternativt tlf.nr. Oplyst tidspunkt Ingen service Servicetilbud side 20

22 Figur 7: Service når omstillingen besvarede et direkte opkald Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Oplyst mobilnr. Oplyst tid for tilbagekomst Anden ikke- AKTIV service Ingen service Servicetilbud side 21

23 Bilag C - Ventetid på lokalnumrene side 22

24 Figur 8: Ventetid før svar når att.personen svarede Andel af opkaldene >28 Sekunder Figur 9: Ventetid før svar når en kollega/telefonsvarer svarede 10 Andel af opkaldene >28 Sekunder = Besvaret af en kollega = Besvaret af en telefonsvarer side 23

25 Bilag D - Service på lokalnumrene side 24

26 Figur 10: Service når en kollega svarede på lokalnummeret Andel af opkaldene Hentede att. Egen hjælp Besked Succesfuld viderestilling Anden AKTIV service Oplyst tidspunkt Oplyst mobilnr. Anden ikke- AKTIV service Ingen service Servicetilbud side 25

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Service på udvalgte danske turistkontorer. - autorisationsudvalget. Juli 2006

Service på udvalgte danske turistkontorer. - autorisationsudvalget. Juli 2006 Service på udvalgte danske turistkontorer - autorisationsudvalget Juli 2006 1 Formål Formålet med undersøgelsen er dels af foretage en måling på den telefoniske service, dels det personlige serviceniveau

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Omstillingsbordet.dk - et webbaseret telefonisystem til erhverslivet.

Omstillingsbordet.dk - et webbaseret telefonisystem til erhverslivet. Omstillingsbordet.dk - et webbaseret telefonisystem til erhverslivet. Styrker: Aldrig optaget det er en af de største fordele ved det nye anlæg! (telefonadgangen til virksomheden er ikke begrænset af en

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et komplet telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed uden binding

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Juli 2011 Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Ring for GRATIS gennemgang af jeres telefoni Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N Tlf. 6618 1168 www.jed.dk info@jed.dk Kære kunde Der er p.t.

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

I denne præsentation beskrives v.h.a. slides og diagrammer følgende:

I denne præsentation beskrives v.h.a. slides og diagrammer følgende: I denne præsentation beskrives v.h.a. slides og diagrammer følgende: 1 Generelle funktioner af routning af indgående opkald 2 Metode til altid at vise det rigtige mobilnummer 3 Internet og linier samt

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DJK - still going strong

DJK - still going strong Juni DJK - still going strong Indpakningen af DJK ændrer sig med andre ord løbende, men ydelserne, vi leverer, er stadig kendetegnet af sikkerhed, stabilitet, erfaring og kontinuitet. Denne kontinuitet

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Projekt Servicestrategi. Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Indhold 1. Formål med løsningsarbejdet på kort bane 2. Fremgangsmåde for løsningsarbejdet 3. Overblik over

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til opretning af begivenheder i Trio Present og synkronisering med Outlook kalender. IT-AFDELINGEN

Telefoni. Vejledning. Guide til opretning af begivenheder i Trio Present og synkronisering med Outlook kalender. IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 14. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til opretning af begivenheder i Trio Present og synkronisering med Outlook kalender.

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere