Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonservicemåling hos Landsskatteretten"

Transkript

1 Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: Fax: Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september oktober 2003 Hovedresultater Omstillingens tilgængelighed via opkald på Ventetid før svar af en omstillingsmedarbejder ved opkald på Tilgængelighed til lokalnumrene ved opkald via Tilgængelighed til lokalnumrene ved opkald via direkte numre Ventetid før svar på lokalnumrene af rette att.person Ventetid før svar på lokalnumrene af kollega AKTIV service i omstillingen - totalt set AKTIV service på lokalnumrene når en kollega svarede Special-TTS-tal 10 8 sek. 62% 8 8 sek. 27 sek. 52% 8 84%

2 Målingens resultater - kort fortalt Omstillingen fungerer i en vis udstrækning som service-organ Landsskatterettens omstilling er veldimensioneret rent kapacitetsmæssigt: Alle opkald foretaget på hovednummeret blev besvaret - og langt de fleste indenfor en kort ventetid. Det er et flot resultat - specielt set i lyset af, at omstillingsmedarbejderne standsede ikke mindre end 3 af opkaldene foretaget på hovednummeret, fordi de umiddelbart kunne se, at den efterspurgte att.person var fraværende. Derudover blev 16% af de opkald, vi foretog på medarbejdernes direkte numre besvaret i omstillingen. Begge dele koster omstillingskapacitet, for i alle disse tilfælde, skal omstillingsmedarbejderne jo bruge tid til at servicere de, der ringer. Desværre er serviceniveauet i omstillingen ikke højt nok: Kun i 4 af de tilfælde, hvor att.personen var fraværende, blev vi tilbudt AKTIV service (enten i form af et tilbud om at tage imod en besked eller stille om til en kollega i afdelingen), mens den tilsvarende andel for de direkte opkalds vedkommende var 75%. Det skal der rettes op på. Det er ikke tilstrækkeligt kun at oplyse, hvornår den efterspurgte att.person kan træffes, hvilket ofte var den eneste form for service, vi blev tilbudt. Formentlig kræver det blot en justering af omstillingsmedarbejdernes service-vaner, for generelt virker de venlige og imødekommende. Det kniber med telefondisciplinen blandt medarbejderne i afdelingerne I de tilfælde, hvor direkte opkald blev besvaret af omstillingen, ventede vi i gennemsnit i hele 40 sekunder, før vi kom i kontakt med en omstillingsmedarbejder. Og når en kollega i afdelingen besvarede opkaldene, skete det efter en gennemsnitlig ventetid på 27 sekunder. Det er i begge situationer alt for lang tid, og det indikererer, at medarbejderne ikke konsekvent sørger for telefonpasning (enten ved at viderestille telefonerne til deres kolleger eller ved at anvende fraværsmarkeringerne på deres telefoner), når de eksempelvis går til møde. Kun 15% af de direkte opkald, der blev besvaret i afdelingerne, blev modtaget af en automatisk fraværsmeddelelse, mens 22% af disse opkald i stedet blev besvaret af en kollega i afdelingen. Landsskatteretten bør formulere nogle konkrete retningslinier på området, for på nuværende tidspunkt virker det tilfældigt, hvordan medarbejderne vælger at informere om deres fravær (og om de gør det eller ej). Servicemæssigt klarer Landsskatterettens medarbejdere sig hæderligt: Vi blev tilbudt AKTIV service i 8 af de tilfælde, hvor vi kom igennem til en kollega i afdelingen. Det er et pænt resultat, der dog sagtens kan blive endnu bedre. Til gengæld er tilbagekaldsdisciplinen perfekt: I samtlige de tilfælde, hvor vi lagde en besked til att.personen, ringede vedkommende tilbage indenfor 24 timer efter at beskeden var lagt. Fremragende! Special-TTS-tallet for Landsskatteretten er 84% - et udmærket resultat. Havde omstillingsmedarbejderne imidlertid konsekvent ydet AKTIV service, når de afsluttede opkaldene, var tallet endt helt oppe på 93%. Så der er noget at stræbe efter! side 1

3 Indhold Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 10: Side 16: Side 19: Side 22: Side 24: Målingens resultater - kort fortalt Analysefakta Læsevejledning og begrebsdefinitioner Omstillingens resultater Resultater for lokalnumrene Bilag A - Ventetid i omstillingen Bilag B - Service i omstillingen Bilag C - Ventetid på lokalnumrene Bilag D - Service på lokalnumrene Analysefakta Vi har foretaget ialt 200 opkald til Landsskatteretten i perioden 1. september oktober Halvdelen af opkaldene er foretaget via omstillingen på telefonnummer og resten via medarbejdernes direkte numre. Opkaldene blev gennemført som navneopkald. Det vi sige, at vi i det enkelte opkald til Landsskatteretten spurgte efter en tilfældigt udvalgt, navngiven medarbejder. I de tilfælde, hvor vi herefter kom i kontakt med den pågældende medarbejder, gav vi os til kende. I de tilfælde, hvor vi ikke kom i kontakt med vedkommende, gav vi os ikke til kende, men registrerede i stedet, hvad der skete med opkaldet. side 2

4 Læsevejledning og begrebsdefinitioner Vores mening om de enkelte delresultater er tilkendegivet vha. ét af følgende ansigter: Resultatet er godt Resultatet er ikke specielt godt, men heller ikke decideret dårligt Resultatet er dårligt AKTIV service Ydes der AKTIV service, medfører det, at den, der ringer og ikke kan komme til at tale med den medarbejder, han spørger efter, alligevel kan lægge røret på uden at skulle foretage sig yderligere. AKTIV service yder man ved f.eks. at tilbyde at tage imod en besked, at få den, der spørges efter, til at ringe tilbage, at tilbyde sin egen hjælp eller at tilbyde at stille om til en anden, der kan hjælpe. Også en telefonsvarer (en voice mail) kan yde AKTIV service, hvis den giver mulighed for at indtale en besked. TTS-tallet TTS-tallet (Total Telefon Service) er et succestal, der udtrykker, hvor stor en andel af det samlede antal opkald, der endte lykkeligt. Dvs. at vi enten kom i kontakt med den person, vi spurgte efter, eller blev tilbudt AKTIV service af omstillingspersonalet, kollegerne i afdelingerne eller eventuelt af medarbejdernes telefonsvarere. Manglende tilgængelighed (f.eks. fordi der meldtes optaget på et direkte nummer eller fordi opkaldet ikke blev besvaret) samt mangelfuld service i de situationer, hvor den, vi spurgte efter, ikke var at træffe, trækker altså TTS-tallet ned. Et TTS-tal på 10 er idealet. Er TTS-tallet 9 eller derover, er det dog også udtryk for en særdeles god telefonservice, mens et TTS-tal på mindre end 7 er udtryk for en dårlig telefonservice. Special-TTS-tallet Landsskatteretten har i sit telefonsystem en funktion, der giver medarbejderne mulighed for at taste fravær på deres telefoner. Gør de det, besvares direkte opkald til medarbejderne af en automatisk stemme, der oplyser om fraværet og dets længde, men som ikke giver mulighed for at indtale en besked eller yder andre former for AKTIV service. Ved beregningen af Special-TTS-tallet tæller disse opkald på plussiden. side 3

5 Omstillingens resultater side 4

6 Tilgængelighed til Optaget på nummeret Afbrudt forbindelse Intet svar indenfor 60 sekunder Den samlede tilgængelighed til Kommentar Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling ved opkald via hovednummeret er perfekt. Alle opkald besvares indenfor 60 sekunder. Glimrende! Hvem der svarer på Opkaldet besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart Opkaldet i første omgang modtaget af et automatsvar 93% 7% Kommentar Landsskatterettens automatsvar anvendes tilsyneladende kun når der kan registreres kø på de indgående linier. Det er fint. Der er jo ingen grund til at trække de, der ringer, igennem automatsvaret, hvis de i stedet kan blive betjent af en levende omstillingsmedarbejder med det samme. At automatsvaret kun kobles til i 7% af tilfældene vidner om, at der sjældent er så travlt i omstillingen, at medarbejderne ikke kan nå selv at modtage de indgående opkald. side 5

7 Ventetider i omstillingen - gennemsnit : Før svar af en omstillingsmedarbejder - uden automatsvar 8 sek : Før automatsvaret blev koblet til : Før svar af omstillingsmedarbejder - efter automatsvar Omstillede opkald retur til omstillingen: Før svar af en omstillingsmedarbejder Direkte opkald besvaret i omstillingen: Før svar af en omstillingsmedarbejder 13 sek. 30 sek. 32 sek. 40 sek. Kommentar Når der ikke var kø på de indgående linier, og vi derfor umiddelbart kom igennem til en omstillingsmedarbejder, var den gennemsnitlige ventetid i orden - 8 sekunder. Den bør ikke overstige 12 sekunder. Når automatsvaret blev koblet til, var den gennemsnitlige ventetid, før det skete, derimod lige i overkanten. I de fleste tilfælde blev automatsvaret først koblet til efter sekunder. Efter vores mening bør dette altid ske allerede efter højst 10 sekunder, så kunden straks bliver orienteret om, at der kan forventes lidt ventetid. Den gennemsnitlige ventetid efter automatsvaret, til opkaldet blev besvaret af omstillingsmedarbejderne, var for lang - 30 sekunder. Men heldigvis skete det ikke særligt ofte - jvf. side 5. Når omstillingsmedarbejderne besvarede direkte opkald til rettens medarbejdere, var den gennemsnitlige ventetid helt oppe på 40 sekunder. Det er helt uacceptabelt! Heller ikke i disse tilfælde bør venteriden være mere end 12 sekunder i gennemsnit. Den lange ventetid, før direkte opkald besvares af omstillingen, kan skyldes, at det kniber med disciplinen blandt medarbejderne i afdelingerne med hensyn til at huske at viderestille deres telefoner. Og som følge heraf bliver opkaldene først automatisk sendt til omstillingen efter for lang ventetid på lokalnummeret. For fordelingen af ventetiderne i de situationer, hvor omstillingen besvarer et opkald, se Bilag A. side 6

8 Præsentationer i omstillingen Ved opkald til : Det er Landskatteretten Ved omstillet opkald retur til omstillingen: Det er omstillingen 10 Ved besvarelse af direkte opkald: Landsskatteretten, det er omstillingen 69% Kommentar Når vi ringede via hovednummeret, fortalte omstillingsmedarbejdernes præsentation altid, at det var Landsskatteretten, vi havde ringet til. Sådan bør det også være. Når omstillingsmedarbejderne modtog omstillede opkald, der havde været inde at vende på et lokalnummer, lod deres præsentation derimod noget tilbage at ønske: I de fleste tilfælde præsenterede omstillingsmedarbejderne sig slet ikke, men sagde blot: Hallo?. I ingen tilfælde lød præsentationen: Det er omstillingen. Det skal der rettes op på, for det giver nemlig et professionelt indtryk, hvis omstillingsmedarbejderne via deres præsentation signalerer, at de er klar over at opkaldet kommer tilbage fra et lokalnummer. Det samme gælder, når omstillingsmedarbejderne besvarer opkald foretaget på medarbejdernes direkte numre. I dén situation bør præsentationen efter vores mening både indeholde Landsskatteretten og det er omstillingen. Dét skete kun i 69% af tilfældene. side 7

9 Ekspeditionstid i omstillingen Ekspeditionstid > 10 sek. ved besked om fravær/optaget på lokalnummer Ekspeditionstid > 10 sek. ved omstilling til lokalnummer 27% 3% Kommentar I de situationer, hvor omstillingen standsede opkaldet, fordi den medarbejder, vi spurgte efter, ikke var at træffe eller var optaget på telefonen, tog det ofte (i 27% af tilfældene) lang tid at ekspedere opkaldet. Vi oplevede indimellem at vente mellem 20 og 35 sekunder, før omstillingsmedarbejderen afsluttede opkaldet. Det er for lang tid. I de tilfælde hvor omstillingsmedarbejderne kunne stille opkaldet om til et lokalnummer, var andelen af tilfælde med ekspeditionstider på mere end 10 sekunder lavere - 3%. Det er i orden. Heldigvis kunne vi i samtlige tilfælde følge med i, hvad der skete i ekspeditionstiden, fordi omstillingsmedarbejderne ikke slog mikrofonen fra, mens de søgte efter oplysninger om den efterspurgte att.person. Det er fint. Venter man mere end 10 sekunder med stilhed, kommer man nemlig let i tvivl om, hvorvidt man er blevet glemt af omstillingsmedarbejderen. side 8

10 AKTIV service når omstillingen afslutter Ved opkald på : Når att.personen var fraværende Ved opkald på : Når der var optaget på lokalnummeret 4 ingen obs. Ved opkald på : Når et omstillet opkald vendte tilbage 5 Ved direkte opkald: Når omstillingen afsluttede opkaldet 75% Kommentar Servicemæssigt klarer Landsskatterettens omstilling sig ikke tilfredsstillende. For i ingen af de tre situationer, hvor opkaldene endte i omstillingen, ydede omstillingsmedarbejderne konsekvent AKTIV service. Det er et nedslående resultat. Serviceniveauet var højst, når omstillingsmedarbejderne modtog opkald foretaget på direkte numre: I disse situationer ydede omstillingsmedarbejderne AKTIV service i 75% af tilfældene. Som regel bestod den AKTIVE service i et tilbud om at tage imod en besked. I de situationer, hvor opkaldet ikke blev stillet om, fordi omstillingsmedarbejderne konstaterede, at den efterspurgte att.person var fraværende, blev vi kun tilbudt AKTIV service (enten i form af et tilbud om at stille om til en kollega i afdelingen eller at lægge en besked) i 4 af tilfældene. Vi tror ikke, at den inkonsekvente brug af AKTIV service i omstillingen skyldes uvilje blandt personalet hér - snarere manglende bevidsthed om, hvilke fordele konsekvent brug af AKTIV service har. For generelt optrådte omstillingsmedarbejderne særdeles venligt overfor os. Et par eksempler fra de opkald, vi foretog: Vi blev stillet om, men efter 20 sekunders ventetid vendte omstillingen tilbage: Der bliver ikke svaret i øjeblikket. Kan du prøve senere? Jeg tror han er på vej til frokost. Efter 35 sekunder blev et direkte opkald besvaret i omstillingen: Det er Landsskatteretten. Tele Consult: Er det NN? Omstillingen: Nej, det er det ikke. Et øjeblik. Pling-lyde i 32 sekunder En anden medarbejder tager telefonen: Det er Landsskatteretten. Tele Consult: Er det NN? Omstillingen: Er det hende du skal tale med? Tele Consult: Ja. Omstillingen: Nå, så prøver jeg lige at stille dig om. Tele Consult: Jamen, jeg er allerede blevet stillet om én gang. Omstillingen: Nå, så sidder hun nok i møde eller et eller andet. Kan du prøve at ringe igen lidt senere? For yderligere detaljer om serviceniveauet i omstillingen, se bilag B. side 9

11 Resultater for lokalnumrene side 10

12 Tilgængelighed til lokalnumrene via Standset i omstillingen fordi att.personen var fraværende Standset i omstillingen fordi der var optaget på lokalnr. Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnr. Opkaldet ubesvaret efter 60 sek. efter omstilling til lokalnr. 3 1% 3% Opkaldet vendte tilbage til omstillingen efter omstilling til lokalnr. 4% Den samlede tilgængelighed til lokalnumrene via % Kommentar Tilgængeligheden til medarbejderne på lokalnumrene hos Landsskatteretten er lige i underkanten, når man ringer via omstillingen. At 3 af opkaldene blev standset i omstillingen, fordi omstillingsmedarbejderne kunne se, at att.personen var fraværende, er i orden. Men det er uheldigt, at 4% af opkaldene vendte tilbage til omstillingen, fordi der ikke blev svaret på lokalnummeret, og at 3% ikke blev besvaret efter omstilling. Dét er et udtryk for en dårlig telefondisciplin blandt medarbejderne i afdelingerne, som tilsyneladende glemmer at sørge for telefonpasning, når de f.eks. går til møde. Tilgængelighed til direkte numre Optaget på det direkte nummer Forbindelsen blev afbrudt Opkaldet ubesvaret efter 60 sek. 4% Opkaldet afsluttet i omstillingen 16% Den samlede tilgængelighed til de direkte numre 8 Kommentar Om det er godt eller skidt, at omstillingen afsluttede 16% af de direkte opkald, afhænger af den valgte politik. Hvis Landsskatteretten har valgt, at omstillingen skal fungere som sikkerhedsnet for de direkte opkald (fremfor at opkald på direkte numre ender som ubesvarede), er det OK, at en del af dem besvares af omstillingen. Men så skal det indskærpes overfor medarbejderne i afdelingerne, at de skal huske aktivt at viderestille deres telefoner ved fravær, så ventetiden før svar, når omstillingen besvarer direkte opkald nedbringes. For som omtalt på side 6 var den gennemsnitlige ventetid, før direkte opkald blev besvaret i omstillingen, helt oppe på 40 sekunder. side 11

13 Hvem der svarer på lokalnumrene Besvaret af att.personen Via omst. 73% Via dir. nr. 63% Besvaret af en kollega 27% 22% Besvaret af en telefonsvarer 15% Kommentar På trods af at 3 af opkaldene foretaget via Landsskatterettens hovedtelefonnummer ikke blev stillet om, fordi omstillingsmedarbejderne var informeret om, at den efterspurgte att.person var fraværende, traf vi kun att.personen i 3/4 af de opkald, der blev stillet om og besvaret på et lokalnummer. Dette indikerer, at ikke alle medarbejdere anvender den funktion i Landsskatterettens telefonsystem, der giver dem mulighed for at taste fravær på deres telefoner. Den inkonsekvente brug af fraværsmarkeringerne ses også af, at kun 15% af de direkte opkald, der blev besvaret i afdelingen, blev modtaget af en automatisk meddelelse om den kaldte medarbejders fravær og dets længde. 22% af de direkte opkald blev i stedet besvaret af en kollega i afdelingen. Ventetid før svar på lokalnumrene Gennemsnitlig ventetid når att.personen svarede Gennemsnitlig ventetid når en kollega svarede Gennemsnitlig ventetid når en telefonsvarer svarede 8 sek. 27 sek. 6 sek. Kommentar Når den efterspurgte att.person svarede, skete det som gennemsnit betragtet efter en kort ventetid. Og kun i 5% af tilfældene var ventetiden uacceptabelt lang (dvs. mere end 20 sekunder). Det er flot! Når en kollega i afdelingen (en telefonpasser) besvarede opkaldet, var den gennemsnitlige ventetid til gengæld alt for lang: Hele 27 sekunder. Det er helt uacceptabelt. Gennemsnittet må ikke overstige 12 sekunder. I hele 69% af tilfældene svarede telefonpasseren først efter mellem 20 og 60(!) sekunder. I disse situationer havde att.personen formentlig ikke sørget for at viderestille sin telefon til kollegaen (eller at benytte fraværsmarkeringen). I stedet besvarede kollegaen opkaldet, fordi vedkommende tilfældigt havde hørt den kimende telefon og ikke fordi vedkommende var blevet hyret som telefonpasser. Det skal der gøres noget ved! I de tilfælde, hvor en telefonsvarer blev koblet til på det kaldte lokalnummer, skete det med en enkelt undtagelse efter højst 8 sekunder - sådan skal det være! For fordelingen af ventetiderne i de tre situationer, se Bilag C. side 12

14 Præsentationer ved svar på lokalnumrene Landsskatteretten, det er (fornavn), (efternavn) (Afdeling) det er (fornavn), (efternavn) 2% 18% Det er (fornavn), (efternavn) 73% Det er (efternavn) eller kun (afdeling) 7% Kommentar Den mest udbredte måde at præsentere sig på blandt medarbejderne i Landsskatterettens afdelinger er med for- og efternavn. Det er efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt, når omverdenen har mulighed for at ringe direkte til medarbejderne. Når man ringer direkte til Landsskatteretten, er den medarbejder, der besvarer opkaldet, jo den første kontakt, kunden har med retten, så derfor bør præsentationen også indeholde firma -navnet og/eller afdelingsnavnet. Dét skete kun i sammenlagt 2 af tilfældene. Heldigvis oplevede vi aldrig, at medarbejderne kun præsenterede sig med deres fornavne. Efter vores mening virker den slags præsentation ikke særligt professionel. side 13

15 AKTIV service når der afsluttes på lokalnumrene Når en kollega svarede 8 Når en telefonsvarer svarede Kommentar Den mest anvendte form for AKTIV service blandt telefonpasserne er et tilbud om at tage imod en besked, hvilket er glimrende. Desværre var andelen af tilfælde, hvor medarbejderne i Landsskatterettens afdelinger ydede AKTIV service, når de passede telefoner for deres kolleger, lidt for lav - 8. I 6% af tilfældene nøjedes kollegaen med blot at orientere om, hvornår den efterspurgte att.person ville være tilbage. Og i de resterende 14% af tilfældene blev vi ikke tilbudt noget som helst. Dette er uheldigt, for det medfører, at den, der ringer, er nødt til at foretage et nyt opkald til Landsskatteretten for at få klaret sit ærinde. Det følgende eksempel illustrerer: Vi hørte først 8 ring på det direkte nummer, før en kollega svarede. Tele Consult: Træffer jeg NN? Telefonpasser: Nej, hun er gået for i dag. Men du er velkommen til at prøve igen i morgen. Hvis kollegaen i stedet tilbyder at tage imod en besked eller tilbyder sin egen hjælp, får man mulighed for at få klaret sit ærinde i første forsøg - det er god service og samtidig minimeres antallet af overflødige opkald. Så selvom resultatet ikke er alarmerende, kan serviceniveauet blandt Landsskatterettens medarbejdere godt blive endnu højere. Se Bilag D for yderligere detaljer om kollegernes service. I samtlige de tilfælde, hvor en telefonsvarer blev koblet til, fik vi blot en meddelelse, der var indspillet efter følgende skabelon: Jeg har ferie, men er tilbage den 13. oktober. Jeg har ferie, men er tilbage den 13. oktober. Derpå blev forbindelsen afbrudt af optaget-toner. Rent bortset fra at den slags informationer ikke er AKTIV service, er det efter vores mening uheldigt, at man ikke får at vide, hvem jeg er. For meddelelsen er indtalt af en kvindestemme (der virker meget maskinagtig - blandt andet fordi den gentager sin meddelelse) uanset om det er en mandlig eller en kvindelig medarbejder hos Landsskatteretten, man har ringet til. Det bør der laves om på. side 14

16 Tilbagekald Omstillingen lovede et tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer En kollega lovede et tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer En telefonsvarer lovede tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer ingen obs. Det totale antal lovede tilbagekald: Gennemført indenfor 24 timer 10 Kommentar Tilbagekaldsdisciplinen blandt Landsskatterettens medarbejdere er upåklagelig. Uanset om det var en omstillingsmedarbejder eller en kollega i afdelingen, der tog imod en besked, kom tilbagekaldet konsekvent indenfor 24 timer. Det er fornemt! Det skal bemærkes, at den medarbejder, der tilbød tilbagekaldet, i nogle tilfælde oplyste, at att.personen først ville kunne ringe tilbage efter mere end 24 timer. I disse tilfælde var der eksempelvis tale om, at den att.person, vi spurgte efter, var på kursus eller ude at rejse. Disse observationer tæller positivt i tilbagekaldsstatistikken, hvis medarbejderen ringer tilbage indenfor 24 timer efter det oplyste tilbagekomsttidspunkt. side 15

17 Bilag A - Ventetid i omstillingen side 16

18 Figur 1: Ventetid før første svar på Andel af opkaldene > 26 Sekunder = Besvaret af en omstillingsmedarbejder = Besvaret af et automatsvar Figur 2: Ventetid før svar efter automatsvar på Andel af opkaldene >90 Sekunder side 17

19 Figur 3: Ventetid før svar når et omstillet opkald vendte tilbage til omstillingen Andel af opkaldene > 24 Sekunder Figur 4: Ventetid før svar når et direkte opkald afsluttes i omstillingen Andel af opkaldene > 24 Sekunder side 18

20 Bilag B - Service i omstillingen side 19

21 Figur 5: Service når der var lagt besked om fravær i omstillingen Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Anden AKTIV service Oplyst tid for tilbagekomst Oplyst mobilnr. Ingen service Servicetilbud Figur 6: Service når et omstillet opkald vendte tilbage til omstillingen Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Anden AKTIV service Oplyst alternativt tlf.nr. Oplyst tidspunkt Ingen service Servicetilbud side 20

22 Figur 7: Service når omstillingen besvarede et direkte opkald Andel af opkaldene Omstilling til anden medarb. Tilbagekald/besked Oplyst mobilnr. Oplyst tid for tilbagekomst Anden ikke- AKTIV service Ingen service Servicetilbud side 21

23 Bilag C - Ventetid på lokalnumrene side 22

24 Figur 8: Ventetid før svar når att.personen svarede Andel af opkaldene >28 Sekunder Figur 9: Ventetid før svar når en kollega/telefonsvarer svarede 10 Andel af opkaldene >28 Sekunder = Besvaret af en kollega = Besvaret af en telefonsvarer side 23

25 Bilag D - Service på lokalnumrene side 24

26 Figur 10: Service når en kollega svarede på lokalnummeret Andel af opkaldene Hentede att. Egen hjælp Besked Succesfuld viderestilling Anden AKTIV service Oplyst tidspunkt Oplyst mobilnr. Anden ikke- AKTIV service Ingen service Servicetilbud side 25

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30.

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30. Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Navneopkald 22. oktober 30. november 2007 Hovedresultater Andel opkald besvaret i omstillingen ved opkald via 8959 1000 Gennemsnitlig ventetid før svar ved opkald

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

iphone mobil app manual

iphone mobil app manual Indhold Introduktion... 3 Om app en... 3 Om manualen... 3 Installation... 3 Gå ind på App Store... 3 Log ind... 4 Indstillinger... 5 Indstillinger... 5 Telefonnummer... 5 Udgående id... 6 Udgående id tidsplan...

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Egenskaber... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

iphone mobil app manual Version

iphone mobil app manual Version iphone mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på App Store... 2 Log ind... 3 Indstillinger... 3 Indstillinger... 4 Telefonnummer... 5 Udgående id... 4 Vælg kontakter...

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E

comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E GRATIS UFORPLIGTENDE TELEFONPASNING I 14 DAGE? Hos Comeback er vi specialiseret i at levere telefonpasning og sekretærservice til mellemstore

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Revolutionerende ligetil

Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil FIRMAFON.DK 71 99 99 99 Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed.

Læs mere

i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger.

i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger. 3KONTAKT APP QUICKGUIDE Med 3Kontakt app kan du logge ind i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger. I denne guide gennemgår

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb:

Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb. Adgang til Scale SystemWeb: Kvikguide til opsætning af Menuvalg i Scale SystemWeb Adgang til Scale SystemWeb: 1) For at få adgang til Scale SystemWeb vælges Scale SystemWeb i menuen i Selvbetjening Erhverv. Opsætning af en Menuvalg

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator Manual Version 040716 Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv...

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD UDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre

Læs mere

Virksomhederne i Vordingborg Kommune

Virksomhederne i Vordingborg Kommune Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter:... 2 - Hvordan I påvirker borgerne...

Læs mere

Indhold. Bemærk... 12. Indbakke for voicemail... 10 One Number... 11. Postkasse... 12 Voicemail-beskeder... 12

Indhold. Bemærk... 12. Indbakke for voicemail... 10 One Number... 11. Postkasse... 12 Voicemail-beskeder... 12 Indhold Indledning... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Opsæt taster... 7 Services... 8 Voicemail - der er kun en... 9 Bemærk...

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere