IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret Brugerdreven Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret Brugerdreven Innovation"

Transkript

1 IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret Brugerdreven Innovation Konsortiet bag ansøgningen består af University College - Vitus Bering Danmark, KOMPAN A/S, Actona Company A/S, Destination Djursland, Egion - et IT-partnerskab, Innovation og Forskning - Region Midtjylland, Djurslands Erhvervsråd og Handelshøjskolen i Århus Videncenter for Innovative Processer - Februar 2007 University College - Vitus Bering Danmark 1

2 IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret Brugerdreven Innovation 1. Konsortium Bag projektet står et konsortium bestående af erhvervsvirksomhederne KOMPAN A/S, Actona Company A/S og Destination Djursland samt University College - Vitus Bering Danmark, Egion et IT-partnerskab, Innovation og Forskning, Region Midtjylland, Djursland Erhvervsråd og Handelshøjskolen i Århus. Dertil kommer, at der er interesse- og støtteerklæringer fra en række virksomheder og paraplyorganisationer. Konsortiepartnere University College - Vitus Bering Danmark Videncenter for Innovative Processer Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens CVR: Tlf Kontaktperson: Studierektor Konstantin Lassithiotakis KOMPAN A/S Korsvangen, 5750 Ringe CVR: Tlf Kontaktperson: Research coordinator, Karin Müller Actona Company A/S Smedegårdvej 6, Tvis, 7500 Holstebro Tlf.: Fax Kontaktperson: Personalechef, Kim Bach Kristensen Destination Djursland Stabrandvej 51, 8560 Kolind CVR: Tlf.: Kontaktperson: Direktør Flemming Rasmussen University College - Vitus Bering Danmark 2

3 Egion et IT-partnerskab Havneparken 2, 7100 Vejle CVR: Tlf.: Kontaktperson: Projektleder Lone Thurøe Innovation og Forskning, Region Midtjylland Tingvej 15, 8800 Viborg Tlf.: Kontaktperson: Innovationskonsulent Jan Lindegaard Christensen Djurslands Erhvervsråd Stabrandvej 51, 8560 Kolind CVR: Tlf.: Kontaktperson: Erhvervskonsulent Dan Skovgaard Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing og Statistik Haslegårdsvej 10, 8210 Århus V. Tlf.: Kontaktperson: Ass. Professor Kristina Risom Jespersen Projektet vil invitere flere virksomheder herunder turistvirksomheder med som projektdeltagere under opstartperioden. Sidstnævnte vil ske gennem destinationsselskabet, Destination Djursland. Projektadministrator Projektadministrator og ansvarlig over for Forsknings- og Innovationsstyrelsen er University College - Vitus Bering Danmark ved Studierektor Konstantin Lassithiotakis. University College - Vitus Bering Danmark 3

4 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projektets titel er: IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret Brugerdreven Innovation b. Projektresumé Projektet IKT til brugerinteraktion i innovationsprocesser: Teknologibaseret brugerdreven innovation har som hypotese, at teknologiunderstøttet brugerinvolvering i innovationsprocesserne kan gøre innovationsaktiviteterne billigere, bedre og mere effektfulde. Denne hypotese vil blive undersøgt i projektperioden, og resultaterne vil blive formidlet til danske virksomheder. Konsortiet bag projektet består af erhvervsvirksomhederne KOMPAN A/S, Actona Company A/S og Destination Djursland samt University College - Vitus Bering Danmark, Egion - et IT-partnerskab, Innovation og Forskning, Region Midtjylland, Djursland Erhvervsråd og Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet. Projektet har med baggrund i en foranalyse blandt tre udvalgte virksomheder fra forskellige brancher identificeret et behov for viden hos danske virksomheder, som belyser hvordan informations- og kommunikationsteknologi kan understøtte udviklingen af brugerdrevne innovationsprocesser. De adspurgte virksomheders udtrykte behov for denne viden er i overensstemmelse med forskningen i brugerdreven innovation. Resultater og teorier herfra påpeger, at danske virksomheder skal tilføres en ny generation af informationskompetencer inden for avanceret dialog med kunder og forbrugere. En kompetence som IKT-anvendelse har potentiale til at understøtte. Allerede gennem projektets foranalyse er en række eksisterende barrierer for dels dynamisk videnindsamling og dels aktiv involvering af kunder og forbrugere i innovationsprocesserne blevet synlige. Gennem en triangulering af viden, brugerinvolvering og IKT i virksomheders og organisationers innovationsprocesser analyserer projektet, hvordan anvendelsen af teknologier kan stimulere en aktiv brugerinvolvering i alle faser af innovationsprojekter. Denne viden vil gøre brugerdreven innovation mere tilgængelig og attraktiv også for mindre og mellemstore virksomheder. Projektet vil opnå sine resultater og anvendelsesscenarier gennem konkrete afprøvninger af teknologier i deltagervirksomhedernes innovationsprocesser ved udviklingen af konkrete nye produkter. IKT-anvendelsen vil blive observeret og målt hos både virksomheder og målgruppen for innovationsprojekterne. Dette giver en unik mulighed for at påvise effekten af IKT på innovationsprocessen og derved påvise IKTs rolle for opnåelse af en højere grad af brugerinteraktion, som er et væsentligt element i brugerdreven innovation. Herved kan danske virksomheder blive bedre stillet i den globale konkurrence, da de vil få adgang til viden om, hvordan brugerne kan blive en dynamisk del af innovationssprocessen med højkvalitets, behovsopfyldende nye produkter som resultat. Dette vil være en konkurrenceparameter for Danmark. Da brugerdreven innovation er et emne, som optager mange, både erhvervslivet selv, erhvervslivets organisationer og forskere, ser konsortiet en bred vifte af formidlingsaktiviteter som en vigtig del af projektet. Projektets resultater og viden vil blive formidlet dels gennem åbne konferencer og seminarer, dels gennem hjemmesider, blogs og wikipedia håndbog, dels gennem University College - Vitus Bering Danmark 4

5 brobygningsaktørernes direkte vejledning af virksomheder og dels gennem forskningsarbejde som publicering, foredrag og undervisning. c. Præsentation af konsortium Bag projektet står et konsortium bestående af forsknings- og videninstitutioner, brobygningsorganisationer og virksomheder. Virksomheder: Destination Djursland Har til opgave at fremme turismeudviklingen på Djursland gennem udvikling og markedsføring af et sammenhængende oplevelsesprodukt i et tæt samarbejde med virksomheder og offentlige interessenter. KOMPAN A/S KOMPAN har gennem 30 år skabt unikke legepladser til børn i hele verden, og virksomheden deltager i nationale og internationale netværk om pædagogik, læring, børns sundhed og anvendelsen af interaktive teknologier. Actona Company A/S Actona Company er en møbelproduktionsvirksomhed, der udvikler en række højkvalitets produkter inden for 8 definerede kategorier. Actona Company ønsker at være møbelmarkedets mest proaktive partner. Når virksomheden ser nye strømninger og muligheder i eksempelvis materialevalg, produktionsformer, distributionskoncepter og forbrugertendenser ønsker de møbelmarkedets korteste reaktionstid. Forsknings- og videninstitutioner: Forskningsgruppe for brugerdreven innovation, Institut for Marketing og Statistik, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet. Europæisk førende forskningsgruppe inden for lead-user metoder og vidensledelse i innovationsprocessen. Fokus ligger på samspillet mellem information, teknologi og produktudvikling med henblik på at udvikle og formidle den nye generation af informationskompetencer i vidensøkonomien. Videncenter for Innovative Processer ved University College - Vitus Bering Danmark. Videncentreret har stor kompetence inden for facilitering af kreative problemløsningsprocesser understøttet af diverse teknologiske værktøjer. Videncentret har i sin 2 års levetid faciliteret en lang række innovationsprocesser (150+) for både private og offentlige organisationer. Begge videninstitutioner er aktive deltagere i Netværk for Forskningsbaseret Brugerdreven innovation (NFBi), hvor de sidder i styregruppen. Brobygningsorganisationer: Egion - et IT-partnerskab Erhvervsfremmeaktør med IKT-anvendelse og vidensamarbejde via brobygning, projektgenerering og formidlingsaktiviteter som sit formål. Etableret af virksomheder, videninstitutioner, kommuner, amt og det regionale arbejdsmarkedsråd. University College - Vitus Bering Danmark 5

6 Innovation og Forskning, Region Midtjylland Regional erhvervsudviklingsenhed med formål at sikre virksomhederne mulighed for udvikling og fornyelse gennem tæt samspil med videns- og forskningsmiljøer via institutioner, netværk, projektinitiering og brobygningsinitiativer, som giver virksomhederne adgang til den nyeste viden og fremmer konkrete samarbejder og innovationsprocesser mellem virksomheder og videnmiljøer. Djurslands Erhvervsråd Subregional erhvervsfremmeaktør med formål at styrke Djursland som erhvervsområde. Bl.a. Projekt Innovation Djursland tilbyder virksomhederne på Djursland deltagelse i netværk af lokale virksomheder, som ønsker at udvikle nye eller bedre produkter, ydelser, processer og kompetencer. Alle tre brobygningorganisationer har som eksplicit mål at understøtte de lokale og regionale virksomheders innovationsevne, samt at opbygge og formidle viden om innovation og teknologi. Der foreligger endvidere interesseerklæringer fra Flexa Group A/S og LEGO Company, som forventes at indgå i projektet ved dets etablering og senere at indtræde i projektets styregruppe. Ud over konsortiet deltager desuden en række teknologileverandører i projektet f.eks. ved at stille teknologi til rådighed eller som sparringspartner på workshops, hvor teknologier skal afprøves på nye måder. (Jf. interessetilkendegivelser herfra). Endelig vil forskere og videnformidlere blive tilknyttet projektet i en række velafgrænsede aktiviteter. Her skal nævnes, at Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet innovation (NFBi) ved Alexandra Instituttet støtter op om projektet, da den viden som dette projekt forventer at resultere i aktivt vil blive anvendt i netværket. En gennemgang af projektets væsentligste ressourcepersoner kan ses i bilag 4. d. Rationale Nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) har åbnet helt nye interaktionsmuligheder mellem brugere og innovationsenheder på virksomheder. Produktudviklingsprocessen er blevet en global interaktionsproces mellem mange (forskellige) aktører internt i virksomheden og eksternt i værdikæden. Ligesom IKT forandrer virksomhedens interne processer, så påvirker IKT også virksomhedens relation til potentielle nye brugere af deres produkter. Brugerne er blevet mere tilgængelige, og en inddragelse ved produktudvikling for at øge sandsynligheden for nye produkters succes på markedet er både muligt og nødvendigt. Dette samspil mellem viden, brugerinddragelse og IKT i produktudviklingsprocessen er fokus for dette projekt. Nedenstående tabel (tabel 1) giver eksempler på brugerdreven innovation fra adspurgte danske virksomheder/organisationer. Problemstillingen i mange danske virksomheder er, som tabel 1 viser, at brugerviden inddrages statisk og konfirmativt ved udviklingen af nye produkter. Det vil sige, at brugerne ikke integreres aktivt i produktudviklingsprocessen. Et andet vigtigt perspektiv i tabel 1 er, at IKT ikke øger brugerinddragelsen alene. Nedenstående udtalelser fra de adspurgte virksomheder/organisationer illustrerer denne pointe: Men i disse tests er det kun små ændringer og produktmodnings ting, der adresseres. Vi kan ikke pt. inddrage brugerne i tests af vores produkter på et tidligere tidspunkt. Kompan University College - Vitus Bering Danmark 6

7 Vi udvikler vores produkter i samarbejde med udbyder off-season, men inddrager ikke Djurslandsgæster i denne proces. Destination Djursland Vores virksomhed kunne i højere grad inddrage vores kunder i design- og produktudviklingsfasen v.h.a. informationsteknologi. Dette vil sandsynligvis også sikre en større systematik og struktur i vores udviklingsprocesser Actona Company A/S Tabel 1. Viden, brugerinddragelse og IKT i adspurgte virksomheder (se bilag 5). Brugerdreven innovation Innovationsopfattelsen Turisme: Destination Djursland Markedsføring- og salgsinnovation Informationsanvendelse Oplevelsesprofil af udbydere (attraktioner) og brugere (lokale og turister) Brugerinddragelse Niveau for nuværende IKT-anvendelse Brugerne af produktet: Lav. Udbyderne af produktet: Høj Virksomheder Legeredskaber: Kompan Klassisk stage-gate produktudvikling med fokus på processinnovation Samfundstrends Sociologisketrends Demografisk data Medierne Benchmark studier mod konkurrenterne Prototype tests pt. kun i Danmark til validering. Brugerworkshops Mellem Lav Lav Møbler: Actona Ad-hoc produktudvikling Dialog med leverandører og retail Inddragelse af retail i designfase Virksomhedsønsker for IKT-anvendelser Interaktiv portal til Djursland Teknologibetjent selvadgang til Djursland Idegenereringsteknologi Opsamling af brugerviden fra workshops Data som billeder Multibruger kontakt Systematisk test af design, og dialogmuligheder i processen, produktevaluering De adspurgte virksomheder bekræfter den generelle tendens for IKT-anvendelse i innovationsprocesser, og har et ønske om at forøge brugerinteraktionen i processen. Hos de adspurgte virksomheder/organisationer i forundersøgelsen viser uhjulpne perspektiveringer af IKT i innovationsprocessen denne bevidsthed (se tabel 1). Samtidig understreger det nuværende IKTanvendelsesniveau i tabel 1 behovet hos danske virksomheder, for at få belyst effekten af forskellige teknologier i innovationsprocesser i relation til øget brugerinddragelse. Derved kan muligheder ved IKT for innovation og brugerinddragelse tydeliggøres. University College - Vitus Bering Danmark 7

8 IKT og brugerinddragelse kan betragtes inden for mange dimensioner. Nedenfor illustreres to af dimensionerne, som projektet inddrager: dialog og tid. Dialogdimensionen ser på i hvilken grad brugeren/kunden er direkte involveret i dialog med leverandøren. Yderpolerne i denne dimension er i den ene ende en høj grad af dialog kaldet Interaktion, og i den anden ende med lav grad af dialog kaldet Observation. Tidsdimensionen er på tidsfaktoren i dialogen, altså hvor centralt det er for dialogen, at kunden er til stede i tid og rum på et forud aftalt tidspunkt. Et fysisk møde er et godt eksempel på en dialogform, hvor begge parter skal være enige om et tidspunkt (real-tids involvering), mens en SMS dialog kan være meget mere fri af på forhånd aftalte tidspunkter for dialogen (Asynkron involvering). Figur 1 illustrerer eksempler på teknologier, der kan tænkes anvendt i projektet samt deres placering i rummet som skabes af de to omtalte dimensioner. Figur 1: IKT dimensionerne anvendt i projektet Der er behov for ny viden om effekten af IKT på brugerinddragelsen i virksomheders innovationsprocesser. Denne type viden vil være ny både for forskning og i praksis. Funktionaliteten af IKT er kendt, men betydningen for brugerdreven innovation er ikke bevist gennem systematisk afprøvning gennem alle faser for nye produktudviklingsprojekter. Hensigten med projektet er at tilføre både virksomheder og forskningen viden indenfor dette felt. Projektet vil resultere i casestudier, som kan danne udgangspunkt for læring og en generel øget viden om kompleksiteten vedrørende brugerinddragelse og IKT i virksomheder. Projektets videnindsamling foregår i fire faser. University College - Vitus Bering Danmark 8

9 Fase 1 er forstudiet, hvor hensigten var at klarlægge perspektivet for IKT og positioneringen af projektet. Fase 2 er en kortlægning af produktudviklingen i de projektdeltagende virksomheder via spørgeskema, interviews og andet materiale. Fase 3 er en to-trins proces, hvor der først skal udvælgelse produktudviklingsprojekter herunder en planlægning af teknologiafprøvningerne. Dernæst indsamles viden fra virksomhed og brugerne omkring anvendelse af de forskellige teknologier i produktudviklingsforløbet. Fase 4 foregår, når det nye produkt er udviklet. En spørgeskemaundersøgelse hos brugerne og virksomhederne belyser oplevelsen af det nye produkt og den rolle som IKT opleves at have spillet for dette. e. Formål Projektet bygger på hypotesen, at anvendelsen af nye eller kendte teknologier mere målrettet i innovationsprocesserne, kan understøtte brugerinvolveringen og dermed skabe langt bedre resultater. En hypotese, der understøttes af FORA og Globaliseringsrådet. Projektet vil udforske anvendelsesscenarier for disse teknologier, men ikke drive en udvikling af nye teknologier. Det overordnede formål er, at undersøge hvorvidt graden af brugerinddragelse ved udviklingen af nye produkter kan øges med IKT samt hvordan denne effekt fra IKT kommer til udtryk i produktudviklingsprocessen. Endvidere ønskes belyst, hvilke udfordringer det stiller danske virksomheder over for ved fremtidens udvikling af nye produkter. Til opfyldelse af dette er de konkrete mål for projektet: At implementere relevante IKT-løsninger i tre til seks udviklingsprojekter i virksomheder. At teste forskellige teknologier for at øge vidensniveauet om IKTs effekt på brugerinddragelse og derved den brugerdrevne innovationsproces. At udvikle anvendelsesscenarier af de forskellige IKT-løsninger. At analysere graden af brugerinddragelse før og efter implementeringen af IKT for at måle den direkte effekt af IKT. At fremstille valide anbefalinger til virksomheder om valg af IKT til at fremme brugerdreven innovation i danske virksomheder. Projektet er således et bidrag til den aktuelle debat om brugerdreven innovation og hvordan danske virksomheder transformerer deres produktudviklingsprocesser i den retning. Derved er projektets bidrag vigtigt i udbredelsen af brugerdreven innovation blandt danske virksomheder og derved kan give dem en konkurrencefordel. f. Målgruppe Som virksomhedsmålgruppe for projektet er valgt 3 virksomheder, der producerer til konsummarkedet og brancheområder, som giver gode overførselsmuligheder i forhold til andre virksomheder i det jysk-fynske område med særligt sigte på mindre og mellemstore virksomheder og virksomheder som geografisk er beliggende uden for de største byområder. Der er valgt 2 fremstillingsvirksomheder, som har adgang til hele værdikæden, fordi det har været afgørende at arbejde med virksomheder, som har en direkte slutbrugerkontakt og et engagement i forhold til at videreudvikle brugerinddragelsen i innovationsprocesserne. University College - Vitus Bering Danmark 9

10 Der er endvidere valgt virksomheder, der fremstiller produkter som kan stå alene - dvs. tydelige produkter som man som forbruger kan forholde sig selvstændigt til. Branchemæssigt er valgt fremstillingsvirksomheder inden for møbler og legeredskaber. Begge med et stærkt præg af livsstilorienterede produkter i det ene tilfælde (Actona) med hjem og indretning som produktområde. Træ- og møbel er som brancheområde en regional styrkeposition i Midtjylland med gode muligheder for meget direkte vidensoverførsel inden for branchen såvel som mere generelt set i forhold til andre mindre og mellemstore virksomheder. Når det gælder KOMPANs produkter kommer hertil, at der indgår en række underliggende temaer som oplevelsesindhold, sikkerhed, robusthed, pædagogik og kulturel forskellighed på de markeder produktet skal afsættes. Et fokus, som også er relevant i forhold til brugerinddragelse i den kontinuerlige udvikling af turismevirksomheder, det tredje virksomhedsområde. Som tredje virksomhedsområde er valgt turismevirksomheder, der indgår i en sammenhængende oplevelse som Destination Djursland har som sit forretningsgrundlag. I modsætningen til valget af fremstillingsvirksomhederne har turismevirksomhed et serviceprodukt som omdrejningspunkt. Som turistvirksomhed er destinationsselskabet valgt, fordi den består af en lang række mindre og mellemstore virksomheder, der indgår som led i en værdikæde, som har samme forbrugere som kunder/brugere. Det giver særlige muligheder og særlige udfordringer i forhold til brugerinvolvering. Virksomhedsområdet er interessant i projektet grundet høj kompleksitet dels turismeerhvervets mange interesser på produktsiden og dels turisternes mange brugssituationer som de indgår i. De samme brugere repræsenterer et kompleks af behov i forskellige situationer, som kan anskues isoleret såvel som i et mere sammenhængende oplevelsesperspektiv. g. Resultater Projektet forventes at resultere i opbygning af teknologibaseret innovative kompetencer, som sikrer en dynamisk integrering af brugerne i innovationsprocessen i danske virksomheder. Endvidere styrkes samarbejdsrelationerne mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv i udkantsområderne. Resultaterne kan opdeles på følgende måde: Almen: Øget viden om, hvordan virksomheder lettere kan implementere teknologibaseret brugerdreven innovation Casestudier tilrettet virksomheder Casestudier tilrettet forskning Håndbog baseret på Wiki-teknologi 2 konferencer Artikler i faglige tidsskrifter. Deltagende virksomheder: 8-10 workshops Øget viden om brugen af ny teknologi til innovationsprocesser Øget viden om brugerne/kunderne Øget viden om inddragelse af brugerne/kunderne i innovationsprocesser Opkvalificering af medarbejderne University College - Vitus Bering Danmark 10

11 Implementering af anvendelsesscenarier for ny teknologi Øget systematisk tilgang til brugerdreven innovation Mindst et gennemført IKT-understøttet innovationsforløb hos hver af de deltagende virksomheder. Konsortiepartnere: I undervisningen og på kurser inddrages den opnåede viden i undervisningen, hvor brugerdreven innovation og teknologi indgår som delelementer af fagudbudet En styrkelse af konsortiepartneres kompetencer ved deltagelse i kommende projekter, hvor brugerdreven innovation indgår Iværksættere og mindre virksomheder i såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark bliver bekendt med den opsamlede viden gennem temamøder mv. gennem erhvervsråd og iværksætterhuse En forsat udvikling af forskningen inden for brugerdreven innovation til gavn for virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne Udvikling af nye rådgivnings- og faciliteringsydelser til såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. h. Aktiviteter Samlet oversigt ses i tabel 2. Formidling Under projektet sker formidlingen af relevant viden og kompetencer om IKT til de deltagende virksomheder og andre interessenter gennem såvel fysiske som virtuelle tiltag. Der forventes at blive afholdt såvel en opstarts- som en afslutningskonference. Hvor opstartskonferencen har fokus på muligheder og indgangsvinkler for virksomheder, der vælger ny teknologi i deres innovationsproces, omhandler afslutningskonferencen de resultater og erfaringer virksomhederne og projektet har samlet. Da begge konferencer har almen interesse er de åbne for interesserede virksomheder, brancheorganisationer, forskere, uddannelsesinstitutioner, presse mv. Mellem de to konferencer arbejder virksomhederne med afprøvning af nye teknologier i forhold til en valgt problemstilling. Vi forventer, at der bliver mellem 8 og 10 workshops med skiftende temaer. Formål med workshops er at opsamle erfaring, videndele og understøtte innovationsprocessen i virksomheden frem til afslutningskonferencen. Deltagere i workshops er de deltagende virksomheder, som sikres en udveksling af viden og dialog med relevante aktører afhængig af behov og ønsker udtrykt af de deltagende virksomheder. Som led i synliggørelsen af projektet og resultaterne udsendes nyhedsbreve, pressemeddelelser og artikler til relevante trykte medier. Endvidere publiceres faglige artikler i forskningsrelevante sammenhænge. Ved projektets start oprettes en hjemmeside, der under hele projektet er omdrejningspunktet for videnspredning over for interessenter og den øvrige omverden herunder aktivitetsoversigt. Hjemmesiden indeholder også et projektextranet som kun projektets deltagere har adgang til. Extranetet anvendes til deling af fælles dokumenter og en wikipedia håndbog. University College - Vitus Bering Danmark 11

12 Det materiale, som sendes til de trykte medier vil ligeledes forefindes på hjemmesiden. Som led i videnspredningen har projektet mulighed for at komme ud til virksomheder og interessenter gennem link på de deltagende virksomheders og involverede aktørers hjemmesider. Synliggørelsen af projektet understøttes ved udsendelse af elektroniske nyhedsbreve til brancheorganisationer, virksomheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører over hele Danmark. Efter projektets afslutning forsætter hjemmesiden og wikipedia håndbogen. Vi forventer en kontinuerlig udvikling af håndbogen, da formen wikipedia giver adgang til, er at alle kan komme med input, så snart håndbogen er offentliggjort. Leverandørerne af de anvendte teknologidrevne metoder vil få en oversigt over fordele og ulemper for den pågældende metode. En beskrivelse, der er tilgængelig for alle gennem et link på hjemmesiden. De fremkomne resultater bliver formidlet af konsortiets parter gennem artikler, inddrages i undervisning, rådgivning og temamøder. Endvidere omsættes resultaterne i forskningsøjemed og i de netværks- samt projektaktiviteter vi forventer udspringer af projektet. Gennem erfaringsindsamling og analyse af innovationsprocesserne samt virksomhedernes udbytte, sikres muligheden for at udtrække indikatorer, der har varig almennyttig værdi. Projektets resultater samt indikatorer forventes at indgå i den videre forskning på området for brugerdreven innovation. Endvidere indgår den opsamlede viden i virksomhedsrådgivning overfor såvel etablerede virksomheder som iværksættere. Styregruppemøder Projektets styregruppe mødes hvert kvartal i aktivitetsperioden (6 gange i alt). Styregruppen har til opgave at sikre projektets fremdrift, målopnåelse og kvalitet. Styregruppen indhenter den nødvendige information fra projektets administrator, konsulenterne og virksomhedernes projektdeltagere. Styregruppen giver feedback til projektet gennem projektets administrator. Projektevaluering Projektet evalueres med henblik på opnåede resultater for virksomhederne og på dannelse af ny viden om teknologianvendelse til understøttelse af brugerdreven innovation. Projektets forskningsinstitutioner forestår denne evaluering. Tabel 2: Projektaktiviteter og generelle aktiviteter Projektaktiviteter Åbne konferencer Workshops Udvikling af designs og dataindsamlingsmetoder Testprojekter i virksomhederne Dataanalyse Q Q Q Q Q Q Generelle aktiviteter Oprettelse af WEB-site Styregruppemøder Projektevaluering University College - Vitus Bering Danmark 12

13 3. Budget Projektets budget er opdelt på generelle aktiviteter og projektaktiviteter. Den lokale medfinansiering består for de deltagende virksomheders vedkommende af løntimer á kr. 600,00 pr. time inklusiv overhead og administrative udgifter. Dette beløb er grundet i, at der er tale om ledende medarbejdere i de deltagende virksomheder. Det forventes, at 3-6 virksomheder vil deltage i projektets konsortium og styregruppe. I forhold til Vitus Bering, Handelshøjskolen i Århus, Egion, Innovation og Forskning, Region Midtjylland samt Djurslands Erhvervsråds projektdeltagere afregnes der i forhold til de faktiske lønudgifter mens diverse overhead indregnes i generalomkostninger. Endvidere indgår rejser/ kørsel efter gældende takster. Projektets deltagere forpligter sig via en projektsamarbejdsaftale og indberetter deres medfinansiering og udgifter kvartalsvis til projektadministrator. Tabel 3: Projektbudget fordelt på deltagere Løn Rejser Generalomkostninger Formidling og videnspredning Heraf medfinansiering I alt (kr.) Vitus Bering Generelle aktiviteter Vitus Bering Projektaktiviteter Handelshøjskolen i Århus ASB Djursland Erhvervsråd DER Egion Et IT-partnerskab Innovation og Forskning Region Midtjylland Private partnere Deltagende virksomheder I alt Lokal medfinansiering Ansøgningsbeløb i. Budgettet fordelt på projektaktiviteterne hen over kvartalsfaser Tabel 4: Aktivitetsbudget Projektaktiviteter Q Q Q Q Q Q I alt Åbne konferencer Workshops Udvikling af design og dataindsamlingsmetoder Testprojekter i virksomhederne University College - Vitus Bering Danmark 13

14 Dataanalyse Projektaktiviteter i alt Bemærk: Generelle aktiviteter ( ) og medfinansiering fra deltagende virksomheder ikke indregnet. j. Fremtidig finansiering Projektets erfaringer og de resultater, der genereres under projektet vil aktivt blive inddraget i de deltagende organisationers processer og produkter. Vitus Bering vil udvikle nye produkter, som er baseret på den viden, der genereres under projektet. Dette relaterer sig til indtægtsdækkede virksomhedsaktiviteter, hvis målgruppe er private og offentlige organisationer samt uddannelsesaktiviteter i forhold til fuldtids- og deltidsstuderende. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Vitus Bering i fremtiden vil være en del af VIA University College Denmark og at Videncenter for Innovative Processer vil have som opgave aktivt at inspirere samtlige uddannelser, der findes under VIA organisationen. Djurslands Erhvervsråd er stærkt optaget af mulighederne for at styrke innovation og fornyelse af produkter, services og processer i de deltagende virksomheder, som primært er mindre og mellemstore industri-, håndværks-, service- og turismevirksomheder. Djurslands Erhvervsråd har løbende projekter, der skal bistå virksomhederne i at skabe den nødvendige fornyelse. Projektet er derfor et led i en fortsat række af initiativer til at støtte den forretningsmæssige udvikling af områdets virksomheder. For Handelshøjskolen i Århus er viden oparbejdet i dette projekt input til forskningen inden for brugerdreven innovation og vil indgå i fremtidige forskningsprojekter samt undervisning inden for innovationsledelse. Ønsket er at synliggøre IKTs position i brugerdreven innovation inden for forskningen. Egion inddrager resultater og erfaringer i fremtidige projekter samt i vejledning af iværksættere og mindre virksomheder foruden formidling over for virksomheder over hele landet gennem samarbejde med netværkene i ITB Regional, BizzKit, BIZ-ArT, erhvervsserviceenheder og erhvervsfremmeaktører som Syddanske Forskeparker og IT-innovation. Innovation og Forskning, Region Midtjylland har brugerdrevet innovation som selstændigt indsatsområde, jf. igangsat demonstrationsprojekt for brugerdreven innovation (jf. Vækstforum beslutning 15. dec.). Hensigten med indsatsområdet er at generere et aktivt vidensamarbejde med aktive forsknings- og formidlingsressourcer tilknyttet og med aktiv metodeudvikling og praktisk formidling som formål og aktivitet. Via sin tætte forbindelse med MAPP, Aarhus School of Business, AU, og Netværk for Forskningsbaseret Brugerdreven innovation ved Alexandra Instituttet samt at integrere best practice og især next-practice på grundlag af erfaringer bl.a. fra nærværende IKT-projekt. Innovation og Forskning vil som en naturlig forpligtelse overføre viden fra projektet til de igangværende klyngeudviklingsinitiativer og inden for oplevelsesøkonomien. Projektet vil efter projektbevillingens udløb således fortsætte og forgrene sig i mange eksisterende og nye aktiviteter hos konsortiets partnere, hvorved viden og læring om IKT, viden og brugerdreven innovation fortsat vil blive finansieret på baggrund af de relaterede udviklingsprojekter og indtægtsdækkede virksomhedsaktiviteter hos konsortiets partnere. University College - Vitus Bering Danmark 14

15 4. Styregruppe Herunder angives navnene på deltagerne i projektets styregruppe: Konstantin Lassithiotakis, Studierektor, Vitus Bering Danmark Lars Nielsen, Lektor/Projektleder, Vitus Bering Danmark Lone Thurø, Konsulent, Egion - et IT-partnerskab Jan Lindegaard Christensen, Konsulent, Innovation og Forskning, Region Midtjylland Dan Skovgaard, Virksomhedskonsulent, Djursland Erhvervsråd Karin Müller, Research Coordinator, KOMPAN A/S Flemming Rasmussen, Destinationschef, Destination Djursland Kim Bak Kristensen, Personalechef, Actona Company A/S Kristina Risom, Assistant professor, Handelshøjskolen i Århus Jóannes J. Gaard, Chefkonsulent, Ingeniørforeningen i Danmark, IDA 5. Interessetilkendegivelser Følgende interessenter har indgivet interessetilkendegivelse (vedlagt som bilag 3): Ib Oustrup, Adm. direktør, Ingeniørforeningen i Danmark, IDA John Sarborg Pedersen, Chefkonsulent, ITEK, Dansk Industri. Karin Müller, Research Coordinator, KOMPAN A/S Flemming Rasmussen, Destinationschef, Destination Djursland Kim Bak Kristensen, Personalechef, Actona Company A/S Niels Sandal Jakobsen, Director, LEGO Market Intelligence Lars Ladefoged Nielsen, Udviklingschef, FLEXA GROUP A/S Søren Kielgast, Innovationskonsulent og partner, GEMBA Innovation Michael Lodahl, Partner, Tool-Tribe Connector Astrid Søndergaard, Netværksleder, Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation v. Alexandra Instituttet 6. Underskrift og stempel Horsens den 27. februar 2007 Konstantin Lassithiotakis Studierektor University College - Vitus Bering Danmark University College - Vitus Bering Danmark 15

16 Bilag 1. Profil af deltagende virksomheder 2. Kopi af konsortiedeltagernes samarbejdsaftale 3. Interessetilkendegivelser 4. Projektets væsentligste ressourcepersoner 5. Interviews med de deltagende virksomheder 6. Interviewguide og spørgeskema anvendt i foranalysen University College - Vitus Bering Danmark 16

IT-støttet Intrapreneurship

IT-støttet Intrapreneurship IT-støttet Intrapreneurship 1. Konsortium Bag projektet står et konsortium bestående af Vitus Bering Danmark, Egion et IT-partnerskab samt erhvervsvirksomhederne: KOMPAN A/S, Alux, Fredericia Furniture

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet... 4 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter...

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere