Hvordan skaber ledere resultater - en bog om offentlig ledelse baseret på praktisk erfaring og klare holdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber ledere resultater - en bog om offentlig ledelse baseret på praktisk erfaring og klare holdninger"

Transkript

1 26/01/ »nyheder for offentlige beslutningstagere«hvordan skaber ledere resultater - en bog om offentlig ledelse baseret på praktisk erfaring og klare holdninger ANMELDELSE: Hvilke resultater skal jeg levere? Hvordan skaber jeg en organisation, der kan? Hvordan engagerer og motiverer jeg andre mennesker? Hvorfor vil jeg overhovedet være leder? Af Paul Hegedahl Ole Bach: 'Når ledere skaber resultater - En bog om offentlig ledelse'; Forlaget Birmar, Kolding s., hft., litt.liste; definitioner, forklaringer og refleksioner over kapitlets hovedbudskaber efter hvert kapitel. Kr. 348,00 inkl. moms. ISBN Bogen, "Når ledere skaber resultater" er skrevet af den erfarne danske leder, Ole Bach, der bruger sin egen refleksion - baseret på sine egne praktiske erfaringer og brede efteruddannelse - til at skabe forståelse af dét at være en god leder i den offentlige sektor - men ledere fra den private sektor og andre dele af samfundet må meget gerne læse med. 'Når ledere skaber resultater' gør også op med den megen kritik af den offentlige ledelse og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer. Bogen giver læseren en brugbar guide til at forstå ledelse og ledelsesudvikling, samt lederskabets forpligtigelse i den offentlige sektor. De muligheder og udfordringer offentlige ledere står over for i dag stiller krav om personlig og faglig udvikling. Det er hér, Ole Bach rammer hovedet på sømmet. Bogen giver inspiration til hvordan nuværende og kommende ledere kan imødegå udfordringen som offentlig leder. 1

2 Forfatterens motivation for at skrive bogen Forfatteren gør rede for sine motiver for at skrive, som han siger endnu en bog om offentlig ledelse: Offentlige ledelsesbøger skrevet af praktikere med ledelseserfaringer er en mangelvare. Der er i denne tid stor debat om offentlig ledelse og ønsker om lederuddannelser. Denne bog er et bidrag til forståelse. Ikke om metoder og koncepter eller særligt udvalgte ledelseselementer. Den offentlige sektor er udsat for massive besparelser, samtidig med at kravet til service fastholdes eller øges. Ved at udvikle forståelse af lederskab kan strukturændringer, kvalitet og effektivitet håndteres og forbedres. Der er brug for en bedre forståelse af den offentlige leders ansvar for fællesskabet. Bogens indhold Ud over en række indledende, uforbeholdne anbefalinger af bogen af offentlige ledere, forord af henholdsvis professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og kommunaldirektør i Næstved Jens Chr. Birch, formand for Kommunaldirektørforeningen, samt forfatterens tak og introduktion består bogen af seks kapitler, der er bygget op over det, Ole Bach kalder 'Lederens verdenskort': Kapitel 1: Ledelsesforståelse - en personlig historie 1.1. Min fællesskabsfølelse udvikles 1.2. Min resultatforståelse udvikles 1.3. Resultatforståelse i praksis 1.4. Ledelsesforståelse - en model Kapitel 2: Resultatforståelse 2.1. Resultatforståelsens indhold 2.2. Resultatforståelse i teknik- og miljøområdet 2.3. Resultatforståelse i hjemmeplejen 2.4. Resultatforståelse og ledelse Kapitel 3: Organisationsforståelse 3.1. Hvad er organisationsforståelse? 3.2. Kontekstforståelse 3.3. Mål og strategi 3.4. Strukturer 3.5. Viden og erkendelse Kapitel 4: Handlingsforståelse 4.1. Handling 4.2. Menneskelige handlinger 4.3. Lederhandlinger Kapitel 5: Fællesskabsfølelse 5.1. Fællesskabsfølelsens indhold 5.2. En god karakter 5.3. Motivet for ledelse 5.4. Fællesskabsfølelsen og litteraturen 5.5. Vær stolt Kapitel 6: Vejen til den gode offentlige leder 6.1. Den gode offentlige leder 6.2. Udvikling af hjerneledelse 6.3. Udvikling af hjerteledelse 6.4. Otte konkrete forslag til udvikling af hjerteledelse Om forfatteren I bogen beskriver Ole Bach i det indledende kapitel sin egen udvikling og bevidstgørelse som leder - fra den første ubevidste periode til opdagelsen af fællesskabsfølelsen over 2

3 etableringen af ledelsesoverblik, såvel det 'bløde' som det 'hårde' til beslutningen om at arbejde selvstændigt med udvikling og rådgivning og arbejdskraft på ledelsesområdet. Herefter fulgte det bevidste og konkrete arbejde med resultat- og ledelsesforståelse. Denne anmelder har ikke set en lignende, overbevisende, lærerig og rent faktisk bevægende beretning ud over den tilsvarende i Peter Pruzans 'Rational, Ethical and Spiritual Perspectives on Leadership. Selected writings'; Verlag Peter Lang AG, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2009 (Se 30/12/2009 Med samvittigheden som bundlinie). Alene dette kapitel er hele bogen værd i den indsigt, det formidler. Forfatterens formelle karriere har udviklet sig således: Ole Bach (1950) har i dag sit eget firma Ledelsesforståelse. Han er civilingeniør, bygningsretningen, DTU, 1975 og lic. techn., Institut for Veje, Trafik og Byplan, DTH, Fra var Ole Bach direktør i Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune med ansvar for strategisk faglig ledelse. Inden da havde han fra været direktør for Vej & Park, Københavns Kommune med ansvarsområdet veje, trafik, parker og grønne områder i øvrigt. Her etablerede han en helt ny organisation. Tidligere var han vejchef i Københavns Kommune, afdelingsleder i COWI's Trafikplanafdeling og overingeniør for Vej- og Anlægsafdelingen i Roskilde Kommune samt stedfortræder for teknisk direktør. Ole Bach har gennemført en lang række former for efteruddannelse og videreudvikling som leder - både meget håndfaste og i form af personlig udvikling. Han har igennem årene været i bestyrelsen for Danmarks Transportforskning, Aktiv i Nordisk vejteknisk Forbund, Færdselssikkerhedskommissionen (som repræsentant for KL) samt i KTC's faggruppe om ledelse, organisation og kompetenceudvikling, som han stadig er tilknyttet. Den offentlige leders verdenskort Sin ledelsesopfattelse gør forfatteren rede for i et 'verdenskort' over ledelsesverden. Det har fire 'verdenshjørner': Resultatforståelse 1. Borgernes behov 2. Borgersegmenter 3. Slutydelse 4. Bundlinje Organisationsforståelse 5. Kontekst 6. Mål/strategi 7. Struktur Handlingsforståelse 8. Menneskelige handlinger 9. Lederhandlinger Fællesskabsfølelse 10. Karakter 11. Motiv Disse elementer gennemgås grundigt og hele tiden set i sammenhæng. Det siges, at enhver offentlig leder ikke alene skal definere sine konkrete slutydelser, men også skal dokumentere eller sandsynliggøre, at ydelserne fører til resultater, som borgerne er tilfredse med på kort og lang sigt, som har den nødvendige faglige kvalitet, leveres økonomisk effektivt i et godt arbejdsmiljø, og er afstemt med øvrige samfundshensyn. Når der tales om at dokumentere, menes der ikke et centralt styret kontrolsystem; men et fleksibelt målesystem, der i hovedsagen defineres af lederen selv i forståelse med egen leder eller 'bestyrelse og tilpasset faget og balanceret ressourcemæssigt. Denne ledelsesforståelse definerer Ole Bach overordnet således: 'Ledelsesforståelse er at forstå indholdet og sammenhængen i ledelsens kerneelementer, som er resultater, organisation, handling og fællesskabsfølelse.' Ledelsesforståelse er således en mental størrelse - ikke en proces eller et ledelseskoncept. Min pointe er altså, at lederen må skaffe sig en solid forståelse af lederens samlede opgaver, før han målrettet kan udvikle sin ledelsesviden og omsætte den til effektive resultatskabende ledelsesprocesser.' 3

4 Fællesskabsfølelsen I denne model/dette kort over ledelsesverden er fællesskabsfølelsen vigtig og et element, forfatteren kommer tilbage til gentagne gange. Lederen er ansvarlig for, at resultatønskerne er forstået, at organisationen er tilpasset resultatønskerne, og at organisationen arbejder effektivt og derigennem skaber resultater. Selvom indholdet i begreberne 'resultater', 'organisation' og 'handling' til en vis grad kan læres og forstås med hjernen i et traditionelt undervisningsforløb, skal der mere til, hvis lederen skal løfte resultatet af sin ledelse op på et markant højere niveau. 'Han skal', siger Ole Bach, 'forstå sig selv, og hvordan hans egen karakter og motiv for ledelse påvirker hans handlinger og dermed medarbejdernes engagement. Den største kraft i lederens energioverførsel er opnået, når lederen har lært at sætte sit eget ego i skyggen af fællesskabets behov. Når lederens drivende motiv for ledelse er at udrette noget for fællesskabet - når fællesskabsforståelse er blevet til fællesskabsfølelse.' Fællesskabsfølelsen indeholder to elementer: Lederens karakter og lederens motiv. Forfatteren skelner mellem to ledertyper - dem der drives af egoet og dem der drives af fællesskabet. Dem, der drives af egoet, savner ofte en afklaret grundidé med deres gerning. De personlige hensyn spiller hovedrollen i deres ledelse. Dem, der drives af fællesskabet er ledere, fordi de tror på noget, der ligger uden for dem selv. De vil gøre noget for andre. De sætter fællesskabet højere end egoet. Det er den sidste type, der skaber de langsigtede holdbare løsninger. Forfatteren gør udtrykkelig opmærksom på, at denne spænding mellem egoet og fællesskabet, i hans ledelsesforståelse er den grundlæggende udfordring i udøvelsen af ledelsen: 'Alle skal arbejde for fællesskabet, organisationens mål, men samtidig skal der skabes så meget personlig frihed under udførelsen af arbejdet, at den enkelte kan få sine personlige ambitioner udløst. Bliver fællesskabets mål for snærende, mister den enkelte let drivkraften eller energien, bliver de for løse bliver resultaterne diffuse eller manglende. Den leder, der finder den rette balance, skaber de bedste resultater.' Man skal være et ordentligt menneske - og politikernes eksempel I kapitel 1 kommer Ole Bach grundigt ind på det vigtige i at have klarhed over sine personlige værdier og vurdere konsekvenserne af sine handlinger. Han underbygger sine betragtninger med både vestlige og østlige tænkeres betragtninger, både Steven Covey, Eckhart Tolle og Dalai Lama. Et interessant og tankevækkende - åbent - eksempel er, at han fortæller om, hvordan man i Københavns Kommune havde formuleret et værdigrundlag, som lød: 'Du skal møde borgerne med respekt, ligeværd, dialog og tillid'. Det er, siger han, en anden måde at sige på, at du skal være et ordentligt menneske, der skal behandle andre mennesker ordentligt, uanset den formelle magt, man har som myndighedsperson - og udsagnet om borgerne kan også skrives som 'andre mennesker' eller mere detaljeret tilføje: 'kollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere.' Og her beskriver han så en oplevelse, han havde som leder i kommunen: 'Jeg oplevede engang en ellers udmærket politisk leder skælde mig hæder og ære fra, fordi vedkommende mente, at han ikke var tilstrækkelig orienteret om en forestående begivenhed. Jeg bad efterfølgende om et møde med lederen og foreholdt vedkommende, at han forbrød sig mod samtlige kommunens værdiord. Når man tillader sig at skælde en person ud, er der hverken tale om respekt, ligeværd, dialog eller tillid. Der er tale om at anvende sine magtbeføjelser. Når en leder taber sin selvkontrol og skælder ud, taber han også medarbejderens respekt. Måske opnår han, at medarbejderen bliver bange, men frygt er ikke et frugtbart arbejdsklima. Endvidere sender han det signal ud, at det er i orden at opføre sig sådan i organisationen. Når lederen kan, kan jeg vel også. Man kan ikke bede medarbejderne om at behandle borgerne med respekt, ligeværd, dialog og tillid og så ikke som leder møde medarbejderne på samme måde. Det havde en pris at stå ved sine værdier, men jeg tror også, at lederen lærte af hændelsen.' Denne lille beretning er god at få forstand af. Det skal så også tilføjes, at der er mange måder at 'skælde ud på' og dermed opnå de negative konsekvenser, som Ole Bach beskriver. Det kan også gøres med 'høflig ironi og lav stemme. Det rette antal ledere? Et godt eksempel på forfatterens sunde fornuft og praktiske erfaring er - blandt andre - den interessante diskussion, Ole Bach fører i bogen om spørgsmålet om det rette antal ledere i en organisation. Antal ledere og ledelseslag skal ikke fastsættes ud fra principper eller ideologier, siger han, men ud fra, hvad der er mest effektivt i forhold til de opgaver, der skal løses. Derfor skal to spørgsmål besvares først: 1. Hvor mange medarbejdere kan én leder påtage sig ansvaret for? 4

5 2. Hvor mange ledere kan der være i en organisations ledergruppe, hvis man skal sikre, at den arbejder effektivt? Ole Bach, skriver, baseret på sine erfaringer: 'At blive offentlig leder er en alvorlig sag. Man påtager sig ansvaret for mennesker. For at de trives, at de udvikles, at de forstår meningen med arbejdet, at de er effektive, at de samarbejder, at de leverer resultater til borgerne osv. Skal man magte denne opgave forsvarligt, kan man ikke have det direkte ansvar for mere end medarbejdere. Det præcise tal vil afhænge af, hvilken type arbejde, vi taler om, hvor meget medarbejderen og lederen ser hinanden i hverdagen etc. Bliver tallet større, vil lederen ikke kunne være proaktiv i forhold til den enkelte medarbejder. Han vil blive reaktiv og først reagere, når problemerne er en kendsgerning.' Forfatteren giver en række gode eksempler, der underbygger denne tankegang. Når det gælder antallet af personer i en ledergruppe, skriver han bl.a.: 'Hvis en organisation skal være effektiv, skal ledelsen stå sammen. De skal udvikle fælles værdier, fælles tilgange til ledelsesgerningen, og de skal finde fælles løsninger, som de kan arbejde helhjertet for. De gange, hvor jeg har arbejdet med større ledergrupper end 5-7, er det blevet langt sværere at opnå fælles fordybelse, fælles forståelse og ægte fællesskab og enhed i gruppen. Det bliver for let at gemme sig og gå ud i organisationen og fortsætte med at gøre det på sin egen måde. Det er katastrofalt for en organisation. Hvis medarbejderne ikke fornemmer fuldt engagement og opbakning fra hele ledergruppen om trufne beslutninger, er organisationen allerede middelmådig.' Anmelderen har i sin egen mangeårige praktiske erfaring oplevet, hvordan man har udvandet lederbegrebet i organisationer ved - ganske uovervejet - at tildele alt for mange en ledertitel med mange forskellige konsekvenser. Der findes andre måder at belønne en god indsats på, som er til glæde for alle i det ikke engang så lange løb. De fysiske omgivelser betyder også noget i den offentlige sektor I modsætning til de fleste andre bøger om ledelse, omtales i denne bog også betydningen af de fysiske omgivelser. Forfatteren siger ligeud, at offentligt ansatte i mange kommuner har fysiske forhold, der ikke lever op til den standard, der er i den private sektor. Ud over den økonomiske uansvarlighed i forbindelse med fx manglende vedligeholdelse, er det et meget skidt signal at sende til de ansatte om manglende ankerkendelse og accept af deres betydning. Forfatteren forklarer, hvordan de fysiske omgivelser kan bruges til at understøtte en ledelsesfilosofi, en værdi. Det er vigtigt, at hele indretningen er gennemtænkt i forhold til organisationens ønskede funktionsmåde. Et stærkt bidrag til forståelsen for ledelse i den offentlige sektor Denne bog er et originalt bidrag til dybere forståelse af ledelse i den offentlige sektor fremover. Dens styrke er, at den er dybt personlig på en måde, der samtidig giver mulighed for at videregive erfaringerne og holdningerne til alle andre ledere, der står midt i praksis i den offentlige sektor. Og med ledere kan man her også inkludere de politiske ledere. Der er fx også gode forslag til, hvordan kontakten mellem politikere, ledere og medarbejdere bedst kan udformes. Der er vedkommende tanker og overvejelser i forbindelse med de stadig større enheder, der organiseres i den offentlige sektor i forbindelse med kommunalreformen og den videre udvikling. Især i forbindelse med det vigtige i at kunne indrette de samlede, fornuftigt udformede informationssystemer, som reelt ikke eksisterer endnu. Man skal passe på, at værktøjerne ikke tager magten, skriver Ole Bach. De, ofte komplicerede værktøjer, kan begrænses alles overblik og udsyn. Ole Bach skriver: 'Det er vanskeligt at være offentlig leder. Han skal samarbejde med det politiske niveau om udviklingen af politikker og håndtering af enkeltsager i en uforudsigelig blanding. Samtidig skal han styre og udvikle en organisation, der løser mange forskelligartede myndigheds- og serviceopgaver inden for mange fagområder. Og det bliver ikke lettere af, at organisationerne bliver større, ressourcerne mindre, værktøjerne flere og stadig mere komplicerede og kravene til dokumentation - både af indsatser og resultater - skærpes. Hvis lederen skal skabe resultater under disse forhold, skal han bruge sin tid velovervejet. Det kan han kun, hvis han har et godt overblik over ledelsesopgaverne og en god forståelse af deres indhold. Et sådant overblik får man ikke af at læse et par ledelsesbøger eller gå på et tre ugers lederkursus. Det skal udvikles målrettet over tid, og det kan det kun, hvis lederen har en ramme at udvikle sig i. Et ledelsesmæssigt verdenskort, der giver ham overblik til at udvikle sig kontrolleret i forhold til egne og organisationens behov.' 5

6 Med sine erfaringer og overvejelser, der lægges frem i denne bog, giver Ole Bach den enkelte leder et stærkt fundament til at udvikle sin ledelsesmæssige forståelse og skabe sit eget kort - individuelt og i fællesskab med sin omverden. I bogen refereres en lang række særdeles interessante undersøgelser af offentlig ledelse, som så sættes i sammenhæng med forfatterens egne tanker. I sin indledning gør forfatteren i øvrigt rede for sine bevæggrunde til at vælge at skrive 'han', når lederen omtales. Men, Ole Bach gør udtrykkelig opmærksom på, at det er hans opfattelse, at kvinder af natur har langt lettere ved at udvikle den fællesskabsfølelse, som efter hans (og efterhånden manges) opfattelse er så vigtig - og ligeledes efter hans mening er en mangelvare hos offentlige ledere. Varme anbefalinger I bogens forord skriver professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet: 'Det er yderst sjældent, at erfarne danske ledere standser op og i bogform fortæller om deres erfaringer og indsigter. Og det er sjældent, at det gøres så omhyggeligt, gennemreflekteret og dybt, som det gøres i denne bog'. Jens Chr. Birch, Kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen skriver, at problemet med ledelse er at omforme de kloge ord i undervisningslokalerne til praksis. Derfor er et erklæret mål med den offentlige lederuddannelse, at den skal være praksisnær. Men hvad betyder det konkret? Hvordan undgår vi, at lederuddannelsen ender i virkelighedsfjern teori? Ole Bach giver et godt bud på det i denne bog.' 6

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING 22-05-2014 Karen Wistoft maj 2014 1 SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING På Ubberup højskole Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) AU Professor (mso), Institut for Læring,

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater"

Dialogforum for offentlig ledelse - Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater" Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark 1. Offentlig ledelse under

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Videnscenter for Landbrug og fødevarer MCH Kongrescenter 24. Februar 2014 Alfred Josefsen, foredragsholder, forfatter adjungeret professor, bestyrelsesformand

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Danske Planchefers Årsmøde 19. November 2010

Danske Planchefers Årsmøde 19. November 2010 Danske Planchefers Årsmøde 19. November 2010 Effektivitet i planlægningen 1 Ledere skal skabe resultater sammen med andre og for andre 4 Resultater - effekt Udførelse: Indsat s Proces Pr odukt ion/ ydelse

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere