Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag Kultur- og Fritidsudvalget - budgetorientering januar Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget - overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2010 til 2011 på anlæg Farsø Svømmehal - anlægsregnskab Autocampere i Vesthimmerland Kultur- og Fritidsudvalget - Kvalitetsfondsmidler for Selvejende Haller i Vesthimmerland - Retningslinjer for kommunalt tilskud til vedligeholdelse- og renoveringsarbejder Aars Teater Bio - godkendelse af årsregnskab for Aars Teater Bio - ansøgning om tilskud til digitalisering Aars Campingplads - godkendelse af forlængelse af lejeaftale med Aars Turistforening Johannes V. Jensen Museet - udpegning af medlemmer til bestyrelsen 54 2

3 Medlemmer Jan Dyregaard Søren C. Hansen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Gerda Sørensen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag Sagsnr.: 10/34956 Fraværende: Bilag: 53103/11Åben Projekt Lanternen - En bæredygtighedsanalyse Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Jens Ove Skjærbæk og Søren Holm fra Cowi deltager i mødet kl Der vil blive givet en orientering om status på arbejdet med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for finansiering og etablering af Lanterne projektet. Tidsplan: 02. februar 2011 Igangsætningsmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 16. marts 2011 Statusmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 06. april 2011 Statusmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2011 Udkast til beslutningsgrundlag med Kultur- og Fritidsudvalget 26. maj 2011 Fremlæggelse af beslutningsgrundlag for Byrådet Igangsætningsmødet er afholdt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at sagen tages til efterretning Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 4

5 019. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetorientering januar 2011 Sagsnr.: 10/39970 Fraværende: Bilag: 46718/11Åben Budget månedlig budgetorientering for januar Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. På baggrund af forbruget pr. 31. januar 2011 forventes der ingen ændringer indenfor udvalgets eget budget. Dog kan der til budgetorienteringen knyttes følgende bemærkninger: Drift: Fast årligt tilskud til selvejende haller, museer med flere er udbetalt for Aars Svømmehal: På grund af fejl, som nu er rettet, i forbrugsmålere i svømmehal og friluftsbad tilbage fra 2007, er den reelle udgift til varme større end budgetteret. Budgettet følges nøje, og der vil blive iværksat tiltag for at minimere et merforbrug i samråd med energikonsulenten. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Budgetorienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011

7 020. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/6473 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet Udmøntning af besparelse på konto 6, at opgaven med bygninger samt naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid. Afsat budget i 2011 til bygninger udgør kr. Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør kr. i udgift og kr. i indtægt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at driftsbevilling på kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, - at at driftsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt til naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget og - at overførslerne har virkning fra 1. januar Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011

9 021. Kultur- og Fritidsudvalget - overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2010 til 2011 på anlæg Sagsnr.: 11/9292 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen Ifølge tidsplan for regnskab 2010, skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 på udvalgsmødet den 16. marts På udvalgets område søges nedennævnte rådighedsbeløb overført til 2011: Haller destruktive undersøgelser Tilskud Gundersted Multihus Idrætscenter Østermarken tilstandsrapport Johannes V. Jensen Museet, indretning af arbejdsværelse, netto I alt kr kr kr kr kr. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Fremgår af sagsfremstillingen Administrationen indstiller - at der overføres rådighedsbeløb på anlæg fra 2010 til 2011 med i alt kr. - at sagen videresendes til Økonomiudvalget Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011

11 022. Farsø Svømmehal - anlægsregnskab Sagsnr.: 11/5684 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen Hermed aflægges anlægsregnskab på tilskud til renovering af Farsø Svømmehal. Der er givet bevillinger på i alt kr. og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på kr. Lovgrundlag Ifølge Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring skal der på anlægsprojekter over 2 mio. kr. aflægges særskilt anlægsregnskab. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Anlægsregnskabet balancerer med de givne bevillinger, hvorfor sagen er udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet godkendes Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 11

12 023. Autocampere i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/25675 Fraværende: Bilag: 46845/11 Åben Autocampere i Vesthimmerland - Notat, juni /11 Åben Autocampere i Vesthimmerland - Driftsmodel 46011/11 Åben Autocampere i Vesthimmerland - autocamperplads ved kanalen Løgstør 46016/11 Åben Autocampere i Vesthimmerland - autocamperplads ved Lystbådehavn i Hvalpsund Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Jens Borre. Der er sket en markant stigning i antallet af autocampere. I dag findes der ca. 1 mio autocampere i Europa, heraf er ca tysk indregistrerede. I både Tyskland og Frankrig nyproduceres der i dag flere autocampere end campingvogne. Hovedparten af dette potentielle marked fravælger Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke tilbyder stellpladser med placering i bykernen eller bynært på havneområder. Ordinære campingpladser fravælges som regel, da autocampersegmentet primært udgøres af seniorer. Stellpladser i Vesthimmerlands Kommune: En nedsat arbejdsgruppe med repræsentation af Turistforum, campingpladser i Vesthimmerland og Dansk Autocamper Forening har på sit seneste møde den 15. februar 2011, enstemmigt indstillet til Turistforum, at der etableres to stellpladser på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund. Omkostninger for drift af stellpladser er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Turistforum har på sit seneste møde den 10. marts 2011 enstemmigt besluttet at indstille, at der etableres 2 stellpladser til autocampere på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund efter den fremlagte driftsmodel. Sagen har tidligere været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 samt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september Anlæg opdeles i to faser. Denne bevilling omfatter kun fase 1. Fase 1 omhandler en ramme på kr. (ekskl. eget arbejde) og vedrører 12

13 etablering i Løgstør med servicefaciliteter, samt delvis etablering af servicefaciliteter i Hvalpsund. Arbejdet finansieres ved et kontant tilskud (er bevilliget jf. bilag) på kr. fra Himmerlands Udviklingsråd. Desuden finansiering i vist omfang via eget kommunalt arbejde (anlæg og projektstyring). Fase 2 omhandler resterende anlægsarbejder i Hvalpsund samt tilskud til campingpladser, der ønsker at indrette særlige områder til autocampere. Beløbet kan anvendes til for eksempel befæstelses arbejder for tungere køretøjer. Fase to kan iværksættes såfremt der bevilliges kr. fra LAG midlerne. Forventet svar fra LAG ultimo Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Til projektet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at fase 1 påbegyndes, - at der gives anlægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb og - at fase 2 afventer. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 13

14 024. Kultur- og Fritidsudvalget - Kvalitetsfondsmidler for 2011 Sagsnr.: 10/39956 Fraværende: Bilag: 23201/11 Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Oversigt over søgte kvalitetsfondsmidler 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen På Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2011 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af kvalitetsfondsmidlerne udgør kr. Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af tidligere behandlede projekter, der kan anvendes kvalitetsfondsmidler til, udarbejde en fornyet prioritering, der udgør den fastsatte ramme. Til udvalgets orientering behandlede Landsbyudvalget på deres møde den 3. marts 2011 kvalitetsfondsmidler til Landsbyudvalgets område. Landsbyudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det tidligere prioriterede beløb på kr. fastholdes, og at landsbyernes inviteres til at indsende projektbeskrivelser på projekter, der er omfattet af anvendelsesmulighederne for kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi Ramme på kr. Administrationen indstiller - at udvalget fastholder den tidligere prioritering af anvendelsen af kvalitetsfondsmidler Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Kultur- og Fritidsudvalget besluttede: - at prioritere kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag i forbindelse med projekt Lanternen - at prioritere kr. til projekter i landsbyerne og - at prioritering af de resterende kr. af den samlede ramme for 14

15 kvalitetsfondsmidler udsættes 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011

17 025. Selvejende Haller i Vesthimmerland - Retningslinjer for kommunalt tilskud til vedligeholdelse- og renoveringsarbejder Sagsnr.: 09/468 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsansvarlig: Else Berntsen I 2011 har Økonomiudvalget afsat en ramme på 7 mio. kr. kvalitetsfondsmidler til Kultur & Fritidsudvalgets område. En del af denne ramme er til udbedring af hallernes bygningsmasse. Renoverings- og vedligeholdelsesbehovet er en meget stor økonomisk udfordring for hallerne. En mulig medfinansiering fra Vesthimmerlands kommune kan være nødvendig. Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordelingsprincipper for indsatsen og for medfinansiering af renoverings- og vedligeholdelsesarbejder til halområdet. Forslag til prioritering af indsatsen 1 Sikkerhedsmæssige forhold, hvor der er risiko for personskade i og omkring bygningen 2 Hvor der er risiko for følgeskader på bygningsdele 3 Energioptimering = forbedret drift 4 Andet Senest 1. juli 2009 skulle alle haller have udarbejdet en energiattest. Energiattesten er lovpligtig. Derfor kan det anbefales at gøre tilskud afhængig af, at energiattest er udarbejdet og fremsendt til kommunen. Forslag til retningslinjer for medfinansiering Den enkelte hal kan søge om medfinansiering til større vedligeholdelsesopgaver. medfinansiering til større renoveringsprojekter. Opgaverne skal indgå og være beskrevet i hallernes vedligeholdelses- og renoveringsplaner. MODEL 1. 17

18 Puljens midler skal anvendes til medfinansiering max 50 % medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune. Den resterende del af finansieringen skal den selvejende institution finansiere indenfor eget budget eller i form af låntagning på markedsmæssige vilkår. Lånet skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. Udgifterne til renter og afdrag på lånet skal afholdes af hallerne. MODEL 2. Puljens midler skal anvendes til medfinansiering max 33 1/3 % medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune. Den resterende del af finansieringen skal den selvejende institution finansiere indenfor eget budget eller i form af låntagning på markedsmæssige vilkår. Lånet skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. Udgifterne til renter og afdrag på lånet skal afholdes af hallerne. MODEL 3. Puljens midler skal anvendes til medfinansiering, men medfinansieringsprocenten gøres afhængig af indsatsens karakter. Der ydes en medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune op til 70 % til udbedring af sikkerhedsmæssige forhold, hvor der er risiko for personskade i og omkring bygningen (1). Der ydes en medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune op til 50 % til udbedring af forhold, hvor der er risiko for følgeskader på bygningsdele (2). Der ydes en medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune op til 50 % til energioptimering = forbedret drift (3) Der ydes en medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune op til 33% til udbedring af andet (4). Andre forhold: Projekter med anden finansiering, herunder fondsstøtte, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Den kommunale støtte bør ikke oversige 50 % Udvalget kan helt ekstraordinært i tilfælde af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige hensyn helt eller delvist fravige krav om medfinansiering. Der skal være et krav om en åben licitation af opgaven, når det kommunale tilskud udgør minimum kr. Administrationen vurderer det indsendte materiale i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen (bygning og energi) i forhold til den politisk besluttede prioriterede indsats. Lovgrundlag 18

19 Ingen aktuel lovgivning Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at udvalget beslutter en prioritering af indsatsen og - at udvalget beslutter en model for medfinansiering af renoverings- og vedligeholdelsesarbejder til halområdet. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Den foreslåede prioritering af indsatsen besluttes og model nr. 3 besluttes til medfinansiering. Samtidig blev det besluttet, at et minimum kommunalt tilskud på kr. kræver en licitation. Modellen evalueres efter et år. 19

20 026. Aars Teater Bio - godkendelse af årsregnskab for 2010 Sagsnr.: 11/8991 Fraværende: Bilag: 44415/11Åben Aars Teater Bio - regnskab 2010 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Aars Teater Bio har indsendt årsregnskabet for Regnskabet er gennemgået af afdelingen, som har følgende bemærkninger: Årets driftsoverskud udgør kr. efter ordinært tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på kr. Pr. 31. december 2010 udgør foreningens egenkapital kr. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 20

21 027. Aars Teater Bio - ansøgning om tilskud til digitalisering Sagsnr.: 11/6000 Fraværende: Bilag: 30298/11 Åben Aars Teater Bio - ansøgning om tilskud til digitalt udstyr til den store sal 30300/11 Åben Aars Teater Bio - tilbud på digitalt udstyr til den store sal Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Aars Teater Bio ansøger om et tilskud på kr. til digitalt udstyr til biografens store sal. Aars Teater Bio drives hovedsagelig med frivillig arbejdskraft. Foreningens formål er at drive biograf og andre kulturelle aktiviteter til glæde for egnens borgere her kan nævnes: (amatør) teater, børneteater, uddeling af kulturpris og mødeaktiviteter. Biografen viste sin første film i Aars Teater Bio har 2 sale med hver sin maskine, som dog kun kan vise analoge film, og i filmbranchen regner mange med at fremstilling og distribution af analoge film ophører i løbet af Derfor ønskes biografen fremtidssikret teknologisk ved at investere i ny digital teknik og en 3D fremviser. Den nye teknologi vil kunne sikre flere premierer, hvilket i sig selv vil forstærke interessen om biografen og dermed øge antallet af biografgængere. Bestyrelsen for Aars Teater Bio har ansøgt LAG om økonomisk støtte, og er indstillet til støtte på kr. Kulturministeriet åbner en pulje til digitalisering, og her vil bestyrelsen ansøge om maksimal støtte, hvilket måske kan udløse et tilskud på kr. Aars Teater Bios budget for digitaliseringen af den store sal er på kr. Biografen modtager i 2011 et driftstilskud på kr. fra Vesthimmerlands Kommune. Aars Teater Bio har i årene i alt modtaget kr. i kommunalt tilskud. Ifølge biografens regnskab for 2010 er der en egenkapital på kr. og en gæld på kr. Årets resultat blev et overskud på kr. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. 21

22 Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om et engangstilskud i 2011 på kr. svarende til 50 % af den budgetterede udgift til digitalisering af den store sal. Administrationen indstiller - at Aars Teater Bio støttes med kr. i 2011 og kr. i 2012 og - at tilskuddene finansieres fra kontoen til kulturelle aktiviteter. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 22

23 028. Aars Campingplads - godkendelse af forlængelse af lejeaftale med Aars Turistforening Sagsnr.: 10/20249 Fraværende: Søren C. Hansen, Annette Vahlgreen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Aars Turistforening har anmodet om forlængelse af lejeaftalen med Vesthimmerlands Kommune om drift af Aars Campingplads, idet den eksisterende aftale udløber den 31. december Udvalget har på sit møde den 1. december 2010 besluttet at forslag til ny lejeaftale godkendes med det forbehold, at sagen ikke videresendes til Byrådet, før der foreligger en positiv udtalelse fra det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen Nordjylland har ved skrivelse af 17. februar 2011 udtalt, at lejeaftalen ikke anses for at være i strid med kommunalfuldmagten. I henhold til Vesthimmerlands Kommunes kompetancefordelingsplan, er det udvalget der træffer beslutning om denne form for lejeaftaler. Lejeaftalen vil træde i kraft den 1. januar 2011 og er tidsbegrænset indtil 31. december Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Den årlige leje udgør udlejers dokumenterbare udgifter til ejendommen. Administrationen indstiller - at udvalget godkender lejeaftalen. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. 23

24 Søren Hansen og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 24

25 029. Johannes V. Jensen Museet - udpegning af medlemmer til bestyrelsen Sagsnr.: 10/12276 Fraværende: Søren C. Hansen, Annette Vahlgreen Bilag: 49469/11Åben Johannes V. Jensen Museet - udkast til vedtægt (marts 2011) Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 24. juni 2010 nye vedtægter for Johannes V. Jensen Museet. Det fremgår af 7, at bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer - 1 medlem fra byrådets midte - 1 medlem med litterær faglig kendskab til området og - 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra Johannes V. Jensen Museets Støtteforening Støtteforeningen indstiller følgende medlemmer til bestyrelsen: Helene Kragh-Jakobsen Rugskellet Farsø Bodil Nymark Pedersen Fasanvej Farsø Jens Munk-Christensen Skrænten Farsø Samtidig fremsætter Støtteforeningen ønske om, at Anders Thyrring Andersen. Hans Broges Gade 15,2th, 8000 Århus C udpeges som bestyrelsesmedlem med litterær faglig kendskab jævnfør 7. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi 25

26 Ingen Administrationen indstiller - at Helene Kragh-Jakobsen, Bodil Nymark Pedersen, Jens Munk-Christensen og Anders Thyrring Andersen indstilles til bestyrelsen for Johannes V. Jensen Museet og - at byrådet fra sin midte udpeger et medlem Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt med bemærkning om, at sagen videresendes umiddelbart før indvielsen finder sted. Søren Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen. Bestyrelsesformanden for Johannes V. Jensen Museet Uffe Bro fremsender anmodning om, at vedtægtens 7 ændres til at bestyrelsen fremover består af 7 medlemmer med følgende fordeling: 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget, eller hvis dette ikke er muligt fra Byrådets midte. 2 medlemmer fra Vesthimmerlands Museum. 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra Johannes V. Jensen Museets Støtteforening. Denne ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer ønskes at træde i funktion efter Byrådets beslutning. Vesthimmerlands Museum har indstillet: Formand for Vesthimmerlands Museum Per Nørgaard og Næstformand for Vesthimmerlands Museum Thorkild Nielsen Støtteforeningen har indstillet: Helene Kragh-Jakobsen Bodil Nymark Pedersen Jens Munk-Christensen Kultur og Fritidsudvalget skal indstille to personer. Udover ovennævnte vedtægtsændring, er der også en redaktionel ændring af vedtægtens 6. 26

27 Administrationen indstiller - at udvalget godkender vedtægtsændringerne og - at udvalget udpeger 2 personer til bestyrelsen. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Vedtægtsændringen godkendes. Jens Munk-Christensen ønsker ikke at indgå i museets bestyrelse. Støtteforeningen for Johs V. Jensen Museet har i stedet valgt Kjeld Krogh Hansen. Rasmus Vetter og Jan Dyregaard blev udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget til Museets bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning: Per Nørgaard, Formand for Vesthimmerlands Museum Thorkild Nilesen, Næstformand for Vesthimmerlands Museum Helene Kragh-Jakobsen, Støtteforeningen for Johs. V. Jensen Museet Bodil Nymark-Pedersen, Støtteforeningen for Johs. V. Jensen Museet Kjeld Krogh Hansen, Støtteforeningen for Johs. V. Jensen Museet Rasmus Vetter, Kultur- og Fritidsudvalget Jan Dyregaard, Kultur- og Fritidudvalget Kultur- og Fritidsudvalget godkender bestyrelsessammensætningen og videresender sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Søren Hansen og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 Underskrifter Jan Dyregaard Søren C. Hansen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Gerda Sørensen 28

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere