Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration"

Transkript

1 Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

2 UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI

3 Indhold Du kan blive et vigtigt led i kæden Central medspiller med skarpe kompetencer Sådan bliver du lægesekretær Sådan er uddannelsen sat sammen, praksis Sådan er uddannelsen sat sammen, teori Efter- og videreuddannelsesmuligheder

4 Du kan blive et vigtigt led i kæden De dage er forbi, hvor lægesekretæren var lægens sekretær I dag har lægesekretæren den centrale, samlende funktion, der får tingene til at gå op, og får det til at fungere i dagligdagen på et hospital eller i en lægepraksis. Lægesekretæren bidrager til at sikre et godt og sammenhængende patientforløb. Lægesekretæreen er den kvalificerede støttefunktion for det øvrige sundhedspersonale. Det er lægesekretæren, der sørger for, at læger, sygeplejersker og andre behandlere og plejepersonale får de rette informationer til at løse deres opgaver. Lægesekretæren er bindeleddet mellem de forskellige systemer i sundhedsvæsenet. Det kan fx være kommunikation med praktiserende læger, andre afdelinger og kommuner samt kontakt og information til patienter og deres pårørende. Vælger du at uddanne dig inden for sundhedsadministration, vil du blive en central part, der i samarbejde med de øvrige faggrupper i sundhedsvæsenet sikrer kvalitet, sammenhæng og sikkerhed i behandlingen af patienterne. 2

5 Det er lægesekretæren, der sørger for, at læger, sygeplejersker og andre behandlere og plejepersonale får de rette informationer til at løse deres opgaver. 3

6 Central medspiller med skarpe kompetencer Lægesekretæren har i kraft af sin sundhedsadministrative uddannelse en række særlige kompetencer med specialviden indenfor: Patientadministration og økonomi at ajourføre patientjournaler at bestille og registrere undersøgelser og behandlinger Kvalitetssikring at bidrage til god kommunikation og kvalitetssikring overfor patienter og samarbejdsparter at sikre god kvalitet i registrering af patientdata at sikre og udvikle hensigtsmæssige arbejdsgange at medvirke til optimal patientsikkerhed IT at være superbruger i it systemer, herunder patientadministrative systemer at varetage oplæring og undervisning af andre faggrupper Kommunikation og information at sikre information til og fra patienter og pårørende at sikre at de korrekte patientoplysninger er tilgængelige for behandlingsteamet at medvirke til god tværfaglig kommunikation 4

7 Koordination og administration at føre fx vagtskema, tjenestetidsplan, indberetning af løn at indberette utilsigtede hændelser, dokumenthåndterering i e-dok Det kan fx være kommunikation med praktiserende læger, andre afdelinger og kommuner samt kontakt og information til patienter og deres pårørende. 5

8 Sådan bliver du lægesekretær For at komme i betragtning til en stilling som lægesekretærelev skal du have bestået en af disse uddannelser: 2-årig HG (handelsskolernes grunduddannelse) eller kortere HG-forløb, hvis du har særlige forudsætninger HHX (3-årigt handelsgymnasium) HF eller studentereksamen samt HGS (et supplerende 12 ugers handelsskole kursus) kontoruddannelse med godkendt lærebrev evt. anden voksenuddannelse - spørg i studievejledningen på en handelsskole, om den er adgangsgivende og evt. kan give merit Du skal have bestået følgende fag på følgende niveau: dansk niveau C erhvervsøkonomi niveau E engelsk niveau D 2. fremmedsprog niveau E informationsteknologi niveau C salg og service niveau D samfundsfag niveau D To års praktisk og teoretisk uddannelse Har du en af uddannelserne, kan du komme i betragtning til en stilling som lægesekretærelev på et hospital eller i en lægepraksis. Elevtiden varer to år og er en kombination af teoretisk 6

9 undervisning på en handelsskole og praktisk uddannelse på et hospital eller i en lægepraksis Følgende handelsskoler udbyder den teorietiske del af lægesekretæruddannelsen: Aalborg Handelsskole, Handelsskolen Viborg, Aarhus Købmandskole, Odder Handelsskole, Tietgen- Skolen i Odense, Roskilde Handelsskole samt Handelsskolen København Nord. Elevansættelse er som at søge job Hvert år slår hospitalerne lægesekretær-elevstillinger op i dagblade, på hjemmesider for stillingsannoncer og på deres egne hjemmesider på nettet. Og de sætter ofte også opslag op på handelsskolerne. Vil man hellere i en lægepraksis, skal man være opsøgende, da de kun sjældent annoncerer efter elever. Med de rette faglige og personlige kvalifikationer vil du blive indkaldt til en ansættelsessamtale. På hospitalerne står uddannelseslederen for lægesekretæruddannelsen for ansættelse af elever. Når du får din uddannelsesplads, skal du indgå en skriftlig uddannelsesaftale med arbejdsgiveren. Denne aftale skal godkendes af handelsskolen. Løn under uddannelsen Som lægesekretærelev får du løn under hele uddannelsen, også når du er på skoleophold. Er du under 25 år, får du fra kr ,- afhængig af hvilket niveau og område du er på Er du over 25 år, får du voksenelevløn og derfor omkring kr ,- + pension om måneden Lønnen afhænger af overenskomsten. Se opdaterede lønsatser på under job og løn finder du overenskomster. Som uddannet lægesekretær får du aktuelt som minimum kr om måneden i grundløn + pension. Derudover kan der forhandles funktions- og kvalifikationstillæg samt personlige tillæg. 7

10 Sådan er uddannelsen sat sammen, praksis Den praktiske del af lægesekretæruddannelsen foregår på uddannelsesstedet. Her kommer du igennem: introduktionsforløb praktik på forskellige afdelinger, fx en kirurgisk og/eller en medicinsk afdeling, i et ambulatorium og på skadestuen samt evt. specialafdelinger, hvor der kan være mulighed for skiftende vagter lægesekretærelever på nogle hospitaler har også mulighed for et kort ophold i en lægepraksis for lægesekretærelever i privat praksis foregår praktikken på uddannelsesstedet der er også mulighed for at gennemføre to måneder af elevtiden på et udenlandsk hospital tal med uddannelseslederen om mulighederne Uddannelseslederen på dit uddannelsessted følger dig og sikrer, at du i løbet af den praktiske del af uddannelsen får tilstrækkelige og alsidige opgaver, der har sammenhæng med den teori, du tilegner dig under skoleopholdene. Uddannelseslederen er samtidig garant for, at du lærer det, du skal, ifølge uddannelsesbekendtgørelsen. Dette sker b.l.a. ved løbende evalueringssamtaler. 8

11 Uddannelseslederen på dit uddannelsessted følger dig og sikrer, at du i løbet af den praktiske del af uddannelsen får tilstrækkelige og alsidige opgaver. 9

12 Sådan er uddannelsen sat sammen, teori Den teoretiske del af lægesekretæruddannelsen: Den teoretiske del af uddannelsen tages over sammenlagt 13 uger, fordelt på fire skoleophold på en handelsskole af henholdsvis 3, 3, 3, og 4 ugers varighed samt 2 uger til den afsluttende fagprøve. Uddannelsen giver mulighed for 4 ugers ekstra undervisning. Skoleopholdene koncentrerer sig om: Faglig kommunikation og informationsteknologi Faget indeholder b.l.a. udarbejdelse af materiale til målrettet mundtlig og skriftlig kommunikation. Indføring i faglige termer samt diagnoselatin og fordanskningsregler. Ajourføre patientjournaler. Patientkommunikation, herunder serviceforståelse, mundtlig kommunikation, assertionstræning og professionel håndtering af patienter og pårørende. Sundhed og sygdom Undervisning i forståelse af anatomi og fysiologi. Viden om patologiens væsentligste begreber, behandlingsformer og udtryk. Læren om kroppen gennem anatomiske og fysiologiske fag samt et generelt kendskab til terminologien inden for de forskellige hovedområder. Sundhedsadministration En generel indføring i psykologi og samarbejdspsykologi i forhold til andre faggrupper i sundhedssektoren, samt til patienter og pårørende. Servicebegrebet, at arbejde ud fra målsætning 10

13 og den tætte sammenhæng med kvalitet og service. Forvaltningsret om b.l.a. reglerne for tavshedspligt, offentlighed i forvaltningen og aktindsigt samt kriseteorier til håndtering af og samtaler med patienter og pårørende i krise. Drift og økonomi om det offentliges opbygning, opgaver og placering i forhold til myndigheder, politiske beslutningstagere og patientrettigheder. Budgettets funktion og økonomistyring. Arbejdsmarkedsforhold om overenskomster og aftaleretten. Sygehusadministration og strategiforståelse om lovgrundlaget for sundhedssektoren og regionernes årlige sygehusplaner. Læs meget mere om detaljerne i lægesekretæruddannelsen på DL s hjemmeside under uddannelse, i Uddannelsesguiden på og hos Uddannelsesnævnet på Fagprøve Fastsættelse af fagprøveprojekt, som eleven arbejder med på det sidste skoleophold og afslutter med eksamen. Projektet tager udgangspunkt i de opgaver som en uddannet lægesekretær løser, og skal indeholde en ide, et mål, planlægning og gennemførelse af en aktivitet samt evaluering af elevens egen indsats i forhold til målet. Der gives karakter for hvert specialefag og eksamenskarakter for fagprøven. 11

14 Efter- og videreuddannelsesmuligheder Med lægesekretæruddannelsen som baggrund kan du bl.a. tage: Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale Uddannelsen er målrettet medarbejdere med administrative opgaver i sundhedssektoren, fx lægesekretærer. Uddannelsen er på VVU-niveau og tager 2 1/2 år med en ugentlig undervisningsdag. Deltagelse mod gebyr, enten egenbetaling eller arbejdsgiverbetalt. Undervisningen foregår i fritiden og er på niveau med en mellemlang videregående uddannelse eller en bachelor. Læs mere om kommunomuddannelsen på DL s hjemmeside under uddannelse og hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling på Læs mere om diplomuddannelserne på DL s hjemmeside www. dl-hk.dk under uddannelse og find alle diplomuddannelser på Masteruddannelser På masterniveau er der en lang række uddannelser med relevans for lægesekretærer, fx health management, public health og sundhedsinformatik. En masteruddannelse er på niveau med en længevarende videregående uddannelse, altså kandidatniveau. Deltagelse mod gebyr, enten egenbetaling eller arbejdsgiverbetalt. Den gennemføres typisk som fritidsstudie på deltid over 2-3 år. Diplomuddannelser Der er flere diplomuddannelser med relevans for lægesekretærer, fx de sundhedsfaglige diplomuddannelser, sundhedspædagogik, offentlig forvaltning og HD. Deltagelse mod gebyr, enten egenbetaling eller arbejdsgiverbetalt. Diplomuddannelsen er et deltidsstudium, der typisk følges i fritiden over 2-3 år. 12

15 Læs mere om masteruddannelser på DL s hjemmeside under uddannelse og find det samlede udbud på Fælles for efter- og videreuddannelserne er, at de åbner nye døre til nye uddannelser på højere niveau. Som lægesekretær har du mulighed for at udvikle dig hele arbejdslivet.

16 KOMMUNAL Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Læs mere på DL s hjemmeside under uddannelse, i Uddannelsesguiden på og hos Uddannelsesnævnet på

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere