Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord"

Transkript

1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord. Referenceforhold Afdelingsledelsen, nærmeste overordnede er ledende lægesekretær Tanja Bo Kvalifikationer Uddannelsesmæssige Godkendt lægesekretæruddannelse med praktik i sygehus. Kendskab til OPUS patient og OPUS arbejdsplads, GS Åben og diverse Office programmer. Erfaringsmæssige Praktisk forløb og skoleperioder på lægesekretæruddannelsen (anatomi, diagnoselatin, journalteknik, økonomi, kommunikation mv) Gerne anden erhvervsmæssig erfaring før uddannelse til lægesekretær. Personlige og faglige Lægesekretæren skal være fleksibel og skal indgå i et tæt samarbejde med de øvrige lægesekretærer i afdelingen, dersom flytning af ressourcer mellem afsnit kan forekomme. Lægesekretæren skal have flair for service samt være imødekommende og positiv i kontakten til patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Have evnen til at bidrage til en positiv atmosfære. Lægesekretæren skal kunne arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt. Anvende muligheder for uddannelse og udvikling. Ansvars- og kompetenceområde Lægesekretæren varetager alle generelle lægesekretæropgaver i Neurologisk Afdeling som journalskrivning, indtastning af henvisninger, indkaldelse af patienter, poståbning, arkivering, modtagelse af patienter, betjening af telefon, booking af tider til patienter, reg. i div. databaser. 1

2 Basiskompetencer (fælles kompetence for alle ansatte ikke relateret til en bestemt faggruppe) Kender til: Sygehusets mål og værdigrundlag. Lægesekretærerne overenskomst. Sygehusets personalepolitiker. Sygehusets forholdsregler ved brand, hjertestop og beredskabsplan. I Sygehusets og afdelingens organisatoriske opbygning. Servicemål. Neurologisk Afdelings driftsaftale. Neurologisk Afdelings måde at tilrettelægge arbejdet på, kommunikationsform. Kan anvende: Elektroniske lægemidler som medicin.dk, klinisk ordbog mv. Telefon. Personsøger. Patientkald. Intranet. D4 Organisatorisk kompetence (Forståelse for organisationen) Har kendskab til, at der foreligger en stillings- og funktionsbeskrivelse. Har viden om egen overenskomst, lokalaftaler og tillidsrepræsentant. Ved at afdelingen har et afd. MED-udvalg og kender navnet på både medarbejder-/sikkerhedsrepræsentanten. Kvalitetsteam, sikkerhedsansvarlig. I Bevidst om egen stillings- og funktionsbeskrivelse. Udfører selvstændigt egne funktioner under ansvar overfor den ledende lægesekretær. Bevidst om egen placering i organisationen. Kendskab til overordnede politiker og betydningen heraf. Kender kollegers kunnen og ressourcer. Anvender muligheder for uddannelse og udvikling. 2

3 II Kulturbærer. Bevidst om egen stillings- og funktionsbeskrivelse med fokus på ændring af arbejdsrutiner, nye arbejdsopgaver/- områder. Forståelse for overordnede politiker og konsekvenser heraf. Forståelse for at anvende kollegers ressourcer hensigtsmæssigt. Har forståelse for afdelingens strategi og ressourcefordeling. Kender afd. MED-udvalget og kvalitetsteamets og sikkerhedsgruppens opgaver og arbejdsområder. Udfører selvstændigt egne funktioner under ansvar overfor den ledende lægesekretær. Sociale kompetencer (Evnen til at omgås andre/opfattelse af eget job) Kan arbejde tværfagligt. Bidrager til socialt samvær i afdelingen, viser respekt overfor ens kollegaer. Har selvindsigt og er bevidst om egen adfærd og dens betydning for omgivelserne. Udviser fortrolighed. I Evnen til at kommunikere med patienter og pårørende. Udviser service, respekt og imødekommenhed overfor patienter og pårørende. Er problemløsende inden for eget arbejdsområde. Tager aktivt del i egen udvikling. Evnen til at videregive viden/medinddrage kollegaer i nye, nemmere måder at løse opgaven op. Kan arbejde tværfagligt. II Er problemløsende såvel mono- som tværfagligt. Tager aktivt del i egen udvikling. Koordinator sikre, at nødvendige prøver, patientinformation, journal mv. foreligger. Faglig kompetence (Fagligt relaterede arbejdsopgaver) Uddannet lægesekretær. Basisbruger OPUS patientforløb, OPUS arbejdsplads. Basisbruger Word. Behersker dansk retskrivning. Kendskab og viden om registreringspraksis og hvor 3

4 informationen er at finde. Ambulatorium. Sengeafsnit. Dagafsnit. I Kendskab til lov vedrørende patientens retstilling, det frie- og udvidede sygehusvalg. Kendskab til Den Danske Kvalitets Model. Basisbruger LABKA. Basisbruger ILS. Basisbruger NIP. Basisbruger D4 Basisbruger Excel. Kan læse korrektur. Varetage interne informationsopgaver. Viden om SIS-flow og dets funktionaliteter. Introducere nye medarbejdere (sekretærer, elever, yngre læger, medicinstuderende). Elevansvarlig. Indsigt i Den Danske Kvalitets Model og medfølgende retningslinjer og instrukser. Ambulatorium. Sengeafsnit. Dagafsnit. II Superbruger OPUS patientforløb, OPUS arbejdsplads. Superbruger NIP/SIST-MOST. Superbruger D4. Superbruger Office-programmer. DRG-kontroller. Superbruger Digital diktering (OPUS/Max Manus/MIRSK). Vagtplanlægger/indberetter. Sekretær i DS-klinikken. Trombolysesekretær. Stedfortræder. Kritisk kompetence (Hvordan mestre man kritiske hændelser) Evnen til at bevare roen og overblikket i uforudsete situationer. Evner at justere sin planlægning. Viden om indberetning om utilsigtede hændelser. 4

5 Særlige lokalt aftalte funktioner og ansvarsområder Faglig udvikling I Er i stand til at samarbejde i akutte situationer, herunder kunne vurdere opgavens vigtighed samt evnen til at kunne prioritere ud fra opgavens vigtighed. Stillings- og funktionsbeskrivelse Medarbejderen er forpligtet til at ajourføre og videreudvikle sine personlige og faglige kompetencer samt deltage aktivt i relevante udviklingstiltag. Godkendt af og dato Tanja Bo, april 2011 Revideret og dato Tanja Bo, april