BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE"

Transkript

1 BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1

2 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure Elevprofil og udvælgelseskriterier Krav og forventninger til basiskvalifikationer: Krav og forventninger til personlige kvalifikationer: Uddannelsens formål og indhold Den teoretiske del Den praktiske del Studietur Uddannelsesplanlægningen i Odsherred Kommune Personlig uddannelsesplan Arbejdstid for administrative kontorelever Daglig arbejdstid Ansvars- og opgavefordeling Den uddannelsesansvarlige Praktikvejleder Evaluerings- og vurderingssystemer 10 2

3 1.1 FORMÅL OG MÅLSÆTNING MED ELEVPOLITIKKEN Formålet med elevpolitikken er: at gøre en indsats for at tiltrække kvalificerede kontorelever til Odsherred Kommune at sikre en fælles personalepolitisk holdning til elevuddannelsen at uddanne kvalificeret arbejdskraft til det kommunale arbejdsmarked, med henblik på at sikre generationsskiftet. Målsætningen for elevpolitikken er: at Odsherred Kommune opfattes som en attraktiv arbejdsplads med mulighed for at gennemføre en uddannelse på højt fagligt niveau at der er tale om et uddannelsesforløb med klare forventninger og krav til opgaveløsningen 2.0 MARKEDSFØRING, REKRUTTERING OG ANSÆTTELSESPROCEDURE Odsherred Kommune ønsker i relation til rekruttering af kontorelever at markedsføre sig eksternt via elevportalen på internettet herunder kommunens hjemmeside, ved direkte annoncering på erhvervsskolerne, ved deltagelse i orienteringsmøder på erhvervsskoler og ved mund til-mund markedsføring. Odsherred Kommune søger årligt 3-4 elever med tiltrædelse pr. 1. september. Rekrutteringen af elever påbegyndes hvert år i februar/marts måned. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som har til opgave at planlægge og gennemføre rekrutteringsforløbet fra udvælgelse, afholdelse af samtaler til tilbud om ansættelse. 3

4 Ansættelsesudvalget består af centerchefen for HR og Personale, den uddannelsesansvarlige samt HK s fællestillidsrepræsentant. 3.0 ELEVPROFIL OG UDVÆLGELSESKRITERIER Rekruttering af elever sker med udgangspunkt i faglige basiskvalifikationer, personlige kvalifikationer samt interesse og motivation for kontorområdet. Det er vigtigt at du som ansøger har gjort dig tanker om, hvad en elevuddannelse kan og skal bruges til på sigt, herunder hvordan en ønskværdig arbejdsmæssig fremtid kunne se ud. 3.1 Krav og forventninger til basiskvalifikationer: Højere Handelsseksamen (hhx) Handelsskolens grunduddannelse for studenter (hgs) Handelsskolens grundforløb (hg) 3.2 Krav og forventninger til personlige kvalifikationer: Du har en professionel holdning til jobbet når: du udviser borgere/brugere/kolleger respekt du er bevidst om grænserne for arbejdsliv og privatliv Du er fleksibel og forandringsvillig når: du ser muligheder i stedet for begrænsninger du har lyst at lære og prøve noget nyt Du har samarbejdsevne og er loyal når: du respekterer andres synspunkter og overholder aftaler og spilleregler du tør sige din mening og drøfter dig frem til en løsning 4

5 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG INDHOLD Uddannelsens formål er gennem teori og praksis at opnå kompetence inden for den offentlige administration, idet der i tilrettelæggelsen af uddannelsen skal sikres en kobling mellem de teoretiske emner og praktikforløbet. 4.1 Den teoretiske del Den teoretiske del, der foregår på Niels Brock Copenhagen Business College, varer i alt 15 uger, hvoraf 13 uger er skoleundervisning med emnerne: politik og økonomi organisation og samarbejde lovgivning kommunikation Første og andet skoleophold er af 4 ugers varighed og tredje skoleophold er af 5 ugers varighed, hvoraf den ene uge er øremærket til en studietur. Skoleforløbene afsluttes med en fagprøve og eksamen som skal bestås med mindst 02 (efter 7 trins skalaen). Der er afsat to uger til at skrive fagprøve. Temaer for skoleperioder er: 1. Servicemæssige informationer og kommunikation 2. Præsentation 3. Dataindsamling og kildesøgning 4. Konferenceaktiviteter 5. Markedsføring 6. Mediernes rolle og funktion 7. Dataindsamling, bearbejdning og formidling 5

6 4.2 Den praktiske del I løbet af praktikperioden skal eleven beskæftige sig med arbejdsopgaver inden for områder som: strategisk udvikling og handlingsplaner kommunikation og korrespondance administration og sagsbehandling I det omfang praktikstedet også varetager opgaver indenfor områder som budget og regnskab samt personale- og lønadministration, skal eleven også oplæres i disse. Eleverne skal gennem praktikforløbet opøve og udvikle personlige kvalifikationer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision, fleksibilitet og kreativitet. Dette kan ske ved, at eleven indgår i forskellige typer af opgaveløsninger, hvor arbejdet er organiseret og tilrettelagt forskelligt, og hvor der anvendes forskellige arbejds- og indlæringsformer, som læring på jobbet, sidemandsoplæring, supervision, evaluering af læreprocessen og vurdering af effekt og resultater. 4.3 Studietur For at styrke det internationale aspekt i uddannelsen samt give en introduktion til EU-forhold tilbydes en studietur til Bruxelles i 3. skoleperiode (nævnt under 4.1). Elever, der ikke ønsker at deltage i studieturen, har i stedet undervisning på skolen. 6

7 5.0 UDDANNELSESPLANLÆGNINGEN I ODSHERRED KOMMUNE 5.1 Personlig uddannelsesplan Eleverne skal gennem det praktiske forløb sikres en bred indsigt i de kommunale opgaver med forståelse for det at arbejde med kommunale serviceydelser med borgeren i centrum. For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet udarbejdes en personlig plan for elevens teoretiske og praktiske uddannelse. Den 2-årige kontoruddannelse er bygget op om 4 praktikforløb af hver 6 måneders varighed indenfor 9 mulige specialeområder. På 1. uddannelsesår er praktikforløbene fastlagt på forhånd. På 2. uddannelsesår vælger eleven selv 2 relevante specialeområder indenfor følgende områder: Teknisk område (Natur og Miljø, Trafik og Anlæg, Plan, Byg og Erhverv) Job og Borgerservice Dagtilbud- og Uddannelse Økonomi HR Sekretariat og Digitalisering Kultur og Folkesundhed Omsorg og Sundhed Et specialeområde kan kun vælges én gang i uddannelsesforløbet. Inden for hvert praktikområde er der en praktikvejleder tilknyttet. Praktikvejlederen er elevens nærmeste kontaktperson, som vil bistå med vejledning og opfølgning i løbet af praktikperioden. 7

8 Hver praktikperiode afsluttes med en evalueringssamtale med deltagelse af eleven, praktikvejleder og den uddannelsesansvarlige. 8

9 6.0 ARBEJDSTID FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER 6.1 Daglig arbejdstid Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer for fuldtidsansatte, og den daglige arbejdstid for afdelinger uden direkte borgerbetjening er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: (7,5 time) (7,5 time) (8,0 time) (9,5 time) (4,5 time) I fagcentre med borgerbetjeningsfunktioner er arbejdstiden en smule anderledes onsdag og torsdag, hvor den daglige arbejdstid er planlagt til: Onsdag: Torsdag: (7,5 time) (10,0 timer) Er du i tvivl om den fastlagte arbejdstid, så spørg din praktikvejleder. Ved praktikforløb i kommunens decentrale enheder følges den arbejdstid, som gælder for det pågældende sted. Såfremt der er behov for fleksible møde-/gåtider, eksempelvis ved befordring med offentlige transportmidler, kan dette aftales individuelt med den ansvarlige praktikvejleder. 9

10 7.0 ANSVARS- OG OPGAVEFORDELING 7.1 Den uddannelsesansvarlige Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for uddannelsesplanlægningen og er koordinator i forhold til chefer/ ledere og skole. Opgaverne omfatter bl.a.: ansættelse af elever kontakt til skole/uddannelsesinstitution (Niels Brock) overordnet ansvarlig for planlægningen og gennemførelse af elevens uddannelse deltagelse i evalueringssamtaler samt referentfunktion 7.2 Praktikvejleder Det er praktikvejlederen som har det daglige ansvar for, at eleven oplæres i praktikstedets opgaver og der samtidig skabes en forståelse for sammenhængen i måden at udføre opgaven på, i forhold til borgere og brugere. Praktikvejlederens opgaver omfatter bl.a. at: udarbejde en detaljeret uddannelsesplan for praktikopholdet i afdelingen med angivelse af perioder og opgaver og oplæringsansvarlige understøtte elevens faglige og personlige udvikling gennem løbende dialog sikre anvendelse af forskellige arbejds- og indlæringsformer afholde evalueringssamtale efter hvert praktikforløb 10

11 8.0 EVALUERINGS- OG VURDERINGSSYSTEMER Praktikvejleder og den uddannelsesansvarlige afholder løbende evalueringssamtaler med eleven på baggrund af tilbagemeldinger fra praktikstederne. Formålet med evalueringssamtalerne er at sikre, at elevernes faglige og personlige udvikling forløber tilfredsstillende, og at funktionsområderne opgavemæssigt dækkes ind. Det kan være nødvendigt at justere den personlige uddannelsesplan undervejs ligesom der kan opstilles udviklingsmål som eleverne skal arbejde videre med. Det er i alles interesse at praktikforløbet bliver så godt og udbytterigt som muligt. Det er derfor meget vigtigt at eleven gør opmærksom på, hvis der er forventninger til uddannelsesforløbet som ikke bliver indfriet. Vurderingssystemet går med andre ord begge veje. 11

12 12

13 CENTER FOR HR ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Fax: Marts 2014 Dok Sekretariat og Digitalisering 12 13

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Spændende arbejdsplads Selvudvikling Ansvar Årets elevplads Alsidigt arbejde Udfordrende Indsigt i spændende organistion Selvstændige opgaver Glæde Inddragelse Høj faglighed Samarbejde Fællesskab Ny viden

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende, udfordrende og lærerig oplevelse. Der er rigtig mange

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere