ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold."

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig, men også i en række andre lande, herunder først og fremmest Danmark og Spanien. I Frankrig sendes det til modtagere over hele landet, og jeg har kontakt med en lang række danske foreninger i Frankrig. Man må derfor regne med, at nyhedsbrevet læses af omkring to tusinde personer, og jeg modtager stort set dagligt anmodninger om tilmelding fra nye abonnenter. Sammen med Les Danois, der udgives af Peter Fabricius, med hvem jeg har et glimrende samarbejde, må ORIENTERING om franske forhold derfor i dag anses for det absolut førende medium for orientering til danskere i Frankrig. Jeg vil gerne takke for den store interesse for nyhedsbrevet, som dette tyder på, og for de mange råd og vink, som jeg til stadighed modtager fra mine læsere. Ændringsforslaget til opsigelsesloven ventes vedtaget i Folketinget i begyndelsen af marts måned Der er nu afgivet betænkning i Skatteudvalget over lovforslaget om ændring af opsigelsesloven, der skal udvide overgangsordningerne til at omfatte visse modtagere af dansk tjenestemandspension, der bor i Frankrig, og visse SAS-funktionærer, der bor i Frankrig og i Spanien, og samtlige de politiske partier, der har sæde i Skatteudvalget, har anbefalet, at lovforslaget vedtages uændret af Folketinget. Der er anden og tredje behandling af lovforslaget den 1. marts og den 3. marts, og lovforslaget ventes vedtaget med et meget stort flertal af Folketingets medlemmer. Formentlig vedtages det enstemmigt. Lovforslaget skal derefter stadfæstes af dronningen, og når det på denne måde er blevet til lov, kan personer, der den 28. november 2007 boede i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, fratrække franske skatter, som de skal betale af deres tjenestemandspension i de danske skatter, som de ligeledes skal betale af pensionen, så længe 1

2 de forbliver hjemmehørende i Frankrig. Lovforslaget omfatter også ægtefæller til tjenestemandspensionister, forudsat at også de boede i Frankrig den 28. november 2007, og der åbnes ligeledes adgang til, at man kan få et sådant fradrag, hvis man modtager dansk tjenestemandspension senere end den 31. januar 2008, forudsat at man på denne dato allerede modtog pension i øvrigt, der berettigede til at komme ind under overgangsordningerne. Desuden indføres der skattefrihed til Danmark for piloter og kabinepersonale, der arbejder på de internationale ruter i den danske afdeling af SAS og har bopæl i Frankrig eller i Spanien, så længe de pågældende bliver boende i Frankrig eller i Spanien, dog forudsat at man var bosiddende i der den 28. november Lovforslaget vil træde i kraft den 1. april 2011, men det har virkning tilbage til den 1. januar 2009, den dato hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig ophørte med at gælde, og personer, der er omfattet af lovforslaget, vil derfor efter lovens ikrafttræden kunne henvende sig til SKAT i Danmark og anmode om at få den skat, som er betalt for meget som tjenestemandspensionist, eller den skat, som er betalt som SAS-funktionær, tilbagebetalt fra Skat. Desuden må tjenestemandspensionister kunne få ændret deres danske forskudsregistrering som følge af, at de nu har fået et nyt fradrag for den betalte franske skat. Forsøget på at udvide lovens regler til andre Der har været gjort forsøg på at få udvidet de regler, som fremgår af lovforslaget, til uden tidsbegrænsning også at skulle gælde for personer, som er flyttet til Frankrig efter den 28. november 2007, eller som er flyttet til Frankrig inden denne dato og først efter den 31. januar 2008 er begyndt at modtage pension, men dette er konsekvent blevet afvist af Skatteministeren, og det er ikke så svært at forstå, når man kender lidt til årsagen til, at der i det hele taget indføres overgangsordninger i dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der har i de seneste mange år været fast praksis i Danmark ligesom i en række andre lande for ved afslutning af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster at indføre overgangsordninger, således at de personer, som, da aftalen blev indgået, allerede boede i det andet land og allerede modtog ydelser af en vis art fra udbetalingslandet, bliver omfattet af de hidtidige regler, således at de kan fortsætte under de skatteregler, som de har været vant til og altså ikke kommer ind under de nye og skærpede regler. Det er det princip, som Skatteministeren med fuld støtte i Folketinget har holdt fast i i forbindelse med opsigelsesloven. Skulle Skatteministeren have givet efter, ville det have betydet, at andre lande, som Danmark har afsluttet dobbeltbeskatningsoverenskomster med, kunne præsentere Danmark for krav om det samme, således at grundlaget ville fald bort under en lang række danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Og det har Skatteministeren naturligvis ikke villet til at risikere. Derfor var det stillede forslag ikke realistisk, og det blev da også kategorisk afvist Andre har gjort forsøg på at få flyttet datoerne for overgangsordningernes ophør til et lidt senere tidspunkt, f. eks. til tidspunktet for dobbeltbeskatningsoverenskomstens ophør, og det kunne have været en mulighed, men det har Skatteministeren heller ikke ønsket. 2

3 Den nuværende skattemæssige situation Når det danske lovforslag er blevet gennemført i Folketinget og blevet til lov, har man både i Danmark og i Frankrig fået gennemført den lovgivning, som man er villig til at indføre og fået den på plads. Situationen er herefter den, at der eksisterer credit-bestemmelser både i Danmark (i ligningslovens 33), i Frankrig (i instruktionen, som kom ud i august i fjor), og i Spanien. Bor man i Danmark og modtager indtægter fra Frankrig eller fra Spanien, skal man betale dansk skat deraf, og betaler man også fransk eller spansk skat, kan man fratrække disse skatter på den danske selvangivelse, således at man kan reducere den danske skat med disse skatter. Bor man i Spanien og modtager indtægter fra Danmark, er disse indtægter skattepligtige i Spanien, men beskattes disse også i Danmark, kan man i Spanien trække de betalte danske skatter fra på den spanske selvangivelse dog højst med et beløb svarende til den spanske skat og da de spanske skatter normalt er lavere end de danske, kommer dette i praksis normalt til at betyde, at man ikke kommer til at betale den spanske skat. Bor man i Frankrig og modtager indtægter fra Danmark, er disse indtægter skattepligtige i Frankrig, men beskattes disse også i Danmark, kan man i Frankrig trække de betalte danske skatter fra på den franske selvangivelse dog højst med et beløb svarende til den franske skat og da de franske skatter normalt er lavere end de danske, kommer dette i praksis normalt til at betyde, at man ikke kommer til at betale den franske skat. Men som en meget væsentlig undtagelse herfor gælder beskatningen af pensionsudbetalinger fra Danmark, når man er skattepligtig i Frankrig. Her er hverken Danmark eller Frankrig villig til at give sig i den skattemæssige konflikt, og det betyder, at begge de to lande beskatter danske pensionsudbetalinger fuldt ud uden at tage hensyn til, at også det andet land beskatter disse pensionsudbetalinger. Man bliver altså fuldt dobbeltbeskattet af disse pensionsudbetalinger, og da både Danmark og Frankrig har indkomstskat med progressive skatteskalaer, der kommer op på over 50 % af indkomsten, vil dette betyde, at man vil kunne komme op på at skulle betale mere i marginalskat af sine pensionsudbetalinger end man får udbetalt. I Frankrig kan man komme op på at betale 41 % (i 2011) i indkomstskat, hvortil kommer sociale skatter på 12,3 %, eller i alt 53,3 %, og i Danmark kan man komme op på at betale ca. 52 %, og summen heraf bliver 105,3 %, som man kan komme til at betale i marginalskat af sine danske pensioner. Hertil kommer et sygekassebidrag i Frankrig på 8 %, som man skal betale, hvis man er medlem af det franske sygekassesystem Sécurité Sociale og ikke via en E 121-erklæring modtager social pension eller tjenestemandspension f. eks. fra Danmark. Frankrig er derved blevet det dyreste land i verden at bo i for pensionister, der lever af pensionsudbetalinger fra Danmark. Jeg skal dog for god ordens skyld tilføje, at er man omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, kommer man kun til at betale den franske skat af sine danske pensionsudbetalinger. 3

4 Men en så voldsom beskatning af sine danske pensionsudbetalinger kan man naturligvis ikke holde til, hvis man efter at have været almindelig dansk lønmodtager har bosat sig i Frankrig som pensionist. Derfor er jeg i øjeblikket i kontakt med den ene danske pensionistfamilie efter den anden, som ikke er omfattet af overgangsordningerne, og som nu gerne vil have et råd om, hvad de skal gøre. Som det vil fremgå senere i dette nyhedsbrev, er der i øjeblikket kun to muligheder for at få løst denne situation. Den første er, at der afsluttes en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig (og Spanien). Den anden er, at det lykkes at få EU kommissionen til at tage affære i konflikten, jfr. hertil separate artikler om disse spørgsmål. Men med hensyn til begge dele kan det tage mange år, før de kan bringe en løsning i stand, og mange er ikke villige til at vente så længe på dette. Hvad man skal gøre i den konkrete situation, afhænger naturligvis af ens personlige forhold. I Frankrig er beskatningen af danske privattegnede ratepensioner lempelig, og lever man i Frankrig væsentligst på grundlag af udbetalinger af sådanne danske ratepensioner, behøver situationen ikke at være alvorlig. Disse ratepensioner betragtes ikke i Frankrig som pensioner men som opsparingsprodukter, og beskatningen deraf er i Frankrig lempelig, og en stor del af udbetalingen er slet ikke skattepligtig i Frankrig. Man vil derfor normalt kunne trække den betalte danske skat fra på den franske selvangivelse indenfor hvad der skal betales i fransk skat, og man kommer derved til ikke at betale skat til Frankrig af udbetalingerne, men alene den danske skat. Og i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at få et fradrag for den betalte danske skat, er den franske skat stadigvæk så lav, at de samlede skatter ikke er meget højere end den skat man ville komme til at betale, hvis man boede i Danmark. Udgør de danske pensioner en mindre andel af ens (eller ens husstands) indtægter, og suppleres disse af andre indtægter eller af pensioner fra andre lande end Danmark, behøver situationen heller ikke være kritisk. Man kommer så til at betale en lidt høj skat af sine danske pensioner, men dette kan opvejes af, at skatten af de øvrige indtægter ikke behøver at være så høj, så man kan klare sig endda. Men baseres ens indtægter væsentligt på danske pensioner, som er optjent som led i et arbejdsforhold, eller på dansk tjenestemandspension, kan situationen være kritisk, for disse pensioner beskattes fuldt ud i Frankrig, og derved kan man nå op på, at den samlede marginalskat sluger en væsentlig del af udbetalingen eller endda den hele eller mere end denne for den yderste del af indkomsten. Folkepension, førtidspension og ATP beskattes i øvrigt i Frankrig på samme måde. Udgør disse pensionsindtægter en væsentlig del af ens indkomstgrundlag, bør man derfor nu tage under overvejelse, om man i det hele taget har råd til at blive boende i Frankrig. Og er man ikke flyttet til Frankrig endnu, bør man nok overveje at udsætte sine planer om at flytte til Frankrig og så se tiden an og se, om situationen skulle normalisere sig, hvad der dog ikke er noget der tyder på i øjeblikket. På denne måde har jeg været i kontakt med den ene danske familie efter den anden, som i øjeblikket har overvejelser om, hvorvidt de skal flytte fra Frankrig. 4

5 Gør man alvor af at flytte fra Frankrig for at bosætte sig i et andet land, er der ikke noget i vejen for, at man beholder sit hus i Frankrig og fortsat anvender dette som en form for fritidsbolig eller lignende. Under forudsætning af, at man etablerer sin faste bolig udenfor Frankrig og ikke driver erhverv eller lignende i Frankrig, vil man efter at være fraflyttet fortsat kunne opholde sig i Frankrig under ferieophold eller lignende indtil 182 dage om året. Hvor skal man flytte hen? De fleste vil nok i denne situation foretrække at flytte til Danmark. Gør man dette, vil man naturligvis komme til at betale dansk skat af sine indtægter, herunder sine danske pensionsindtægter, og man risikerer ikke at blive dobbeltbeskattet. Har man indtægter fra Frankrig, herunder franske pensionsindtægter, som man kommer til at betale skat af til Frankrig, vil man kunne fratrække de franske skatter ved beregningen af den danske skat, således at den danske skat nedsættes tilsvarende. Og modtager man fransk statspension, er denne skattefri i Danmark, hvis der betales skat i Frankrig af den pågældende indkomst. Danmark har efterhånden fået indført det såkaldte kildelandsbeskatningsprincip i sine dobbeltbeskatningsoverenskomster med de fleste andre europæiske lande, og det betyder, at man kommer til at betale skat til Danmark af sine pensionsudbetalinger, hvis man flytter til de pågældende lande, men man kommer så ikke til at betale skat af sine pensioner til det pågældende land, og man bliver ikke dobbeltbeskattet. Af sine øvrige indtægter vil man i de fleste lande normalt kun skulle betale skat til det pågældende land. I enkelte lande så som Schweiz betaler man dansk skat af sine almindelige pensioner og skat til landet af sin folkepension, førtidspension og lignende. I Portugal betaler man almindelig skat til landet af sine indtægter, herunder pensioner, og så differencen op til dansk skatteniveau til Danmark, så man kommer til at betale skat til to lande, men samlet ikke mere i alt end hvad der svarer til dansk skatteniveau. Men der er fire lande tilbage i Europa, hvor man ikke betaler dansk skat af sine danske pensioner endnu, men kun skat til det pågældende land. Og det er Holland, Luxembourg, Tjekkiet og Ungarn. I disse lande kommer man altså til at betale skat til landet af sine pensioner. Alle fire lande står dog formentlig som kandidater til at få deres dobbeltbeskatningsoverenskomster med Danmark genforhandlet, så det er ikke sandsynligt, at denne situation vil vare ved. Men da der er tradition for at indføre overgangsbestemmelser i nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, vil man normalt kunne vente at komme ind under sådanne overgangsordninger, når man allerede boede i landet, når overenskomsten afsluttes, så de pensioner, som man på det tidspunkt får udbetalt, omfattes af beskatning i landet efter de hidtidige regler. Fraflytning fra Frankrig Jeg får i øjeblikket temmelig mange forespørgsler om reglerne for fraflytning fra Frankrig. Ønsker man at flytte fra Frankrig, skal man naturligvis melde fraflytning til de franske myndigheder, herunder kommune, skattevæsen og sygekasse. 5

6 Framelder man sig hos den franske sygekasse vil man blive anmodet om at tilbagelevere det franske sygesikringsbevis carte vitale. Det kan derfor være en god ide at vente med at melde fraflytning til sygekassen, til man har fået et sygesikringsbevis i det nye land, med mindre man kan få en midlertidig attest, som kan anvendes som dokumentation for sygesikring. Til det franske skattevæsen skal man blot melde fraflytning skriftligt og oplyse den nye adresse i udlandet. Man vil så normalt ophøre med at være skattepligtig til Frankrig fra den dato hvor man oplyser at være fraflyttet Frankrig. Man skal dernæst i maj måned det kommende år på sædvanlig vis aflevere en fransk selvangivelse til skattecenteret, men kun for den periode, hvor man har været skattepligtig i Frankrig. De fleste vil ikke længere være skattepligtige til Frankrig efter at de er fraflyttet landet, men skulle man efter fraflytningen fortsat have franske indtægter, som er skattepligtige i Frankrig, f. eks. fransk pension, vil man blive overført til et særligt skattecenter for udlændinge ved Paris, hvortil man fremover skal indgive sin selvangivelse, og hvortil man fremover skal betale sin franske skat. Der er ikke nogen dato i løbet af året, der er specielt fordelagtig med hensyn til fraflytning fra Frankrig og tilflytning til Danmark. Dog skal man være opmærksom på, at ens indtægter normalt helårsomregnes, således at det kan have betydning for skatteberegningen, hvis ens indkomster ikke er jævnt fordelt hen over året. Fortsætter man med at beholde sit hus i Frankrig, vil dette normalt blive omregistreret af det franske skattevæsen fra maison primaire til maison secondaire. Ønsker man at sælge huset i forbindelse med fraflytningen, vil det efter gældende regler som hovedregel være skattefrit som maison primaire, forudsat at salget sker indenfor to år fra fraflytningen. Flytter man fra Frankrig til Danmark, skal man senest fem dage efter ankomsten tilmelde sig til Folkeregistret i den danske kommune, som man flytter til. Der er dog ingen pligt til at tilmelde sig Folkeregistret i Danmark, hvis opholdet er for et tidsrum af under tre måneder. Man vil dernæst automatisk blive opført på valglisten, og man vil også automatisk efter nogen tid få tilsendt et dansk sygesikringskort, ligesom man kan anmode om at få udstedt et dansk internationalt sygesikringskort, hvis man ikke allerede har et. Flytter man til Danmark med henblik på senere at fraflytte Danmark igen for at at flytte til et andet land, skal jeg gøre opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få den danske fulde skattepligt til Danmark ophævet igen, såfremt man disponerer over en helårsbolig i Danmark. Det gælder også såfremt man som efterlønsmodtager, førtidspensionist, folkepensionist eller 65-årig disponerer over en dansk fritidsbolig, som man har ejet i mindst 8 år. Man skal altså ikke flytte til Danmark, hvis man har planer om at fraflytte landet på ny og disponerer over en helårsbolig i Danmark. Muligheden for, at Danmark kan afslutte nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien Skal man komme den nuværende dobbeltbeskatning til livs, vil det mest nærliggende være, at der afsluttes nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark på den ene side og Frankrig og Spanien på den anden side. Derved kommer man dobbeltbeskatningen til livs. Der er også 6

7 indlysende fordele i at have dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet disse normalt indeholder regler til løsning af en række spørgsmål, f. eks. hvor en person skal være skattepligtig, hvis han har tilknytning til begge lande. Derudover hindrer en dobbeltbeskatningsoverenskomst, at det ene land kan påføre det andet lands borgere og virksomheder nye skatter i strid med overenskomsten, og det kan Frankrig og Spanien i dag gøre, uden at Danmark har nogen mulighed for at hindre det, i hvert fald hvis indgrebet ikke strider mod EU retten. Men i øjeblikket er situationen helt fastlåst, og der er umuligt at øjne en mulighed for kompromis i horisonten. Det må derfor antages, at det vil vare særdeles mange år, før der kan skabes mulighed for at afslutte nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem landene. Muligvis bliver der aldrig afsluttet sådanne overenskomster. Ingen af parterne er villige til at give sig i konflikten. Danmark holder på, at når der har været skattefradrag ved indbetalingen på danske pensionsordninger, så bør udbetalingerne også beskattes, selvom man i mellemtiden er flyttet til Frankrig og derfor naturligvis beskattes også i Frankrig af de samme udbetalinger. Og Frankrig har gjort det klart, at det er Frankrig, der bestemmer, hvorledes man skal beskatte pensionerne for personer, der bor i Frankrig, og at dette skal ske efter franske regler, og det agter man ikke at give køb på. Desuden har Frankrig anført, at man ønsker, at personer, der bor i Frankrig og som modtager pension fra udlandet, skal betale skat til Frankrig af pensionen, fordi det er Frankrig, som står for udgifterne for de pågældende til hospitaler, ældreforsorg, velfærdsudgifter, veje og anlæg med videre. Det princip har Frankrig i næsten alle sine dobbeltbeskatningsoverenskomster, og det har man i mange år meddelt Danmark, at man ikke ønsker at fravige. Det ville nemlig kunne undergrave de overenskomster, som Frankrig har med andre lande. Spanien indtager det samme standpunkt. Af denne årsag beskatter Danmark og Frankrig i dag de samme pensioner fuldt ud uden at tage hensyn til at det andet land gør det samme. Det er aldrig nogensinde hændt før, at et land har opsagt sin dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, og en væsentlig del af den franske forhandlingstaktik går ud på at sikre sig, at noget sådant ikke gentager sig. Derfor stiller Frankrig sig i realiteten kostbar og afviser de følere, som måtte komme fra Danmark, og tager ikke selv initiativ til at få konflikten løst. Tværtimod sidder Frankrig i dag tilbagelænet og afventer, at Danmark kommer tilbage med et forhandlingsudspil, som man så vil tage stilling til, om man kan acceptere. Derfor er det i realiteten i dag Frankrig, som afgør, hvornår der skal afsluttes en ny overenskomst op på hvilke betingelser dette skal ske. Det menes, at Danmark skulle have tilbudt en ny overenskomst, hvor man helt og holdent udelader pensionsbeskatningen. Så ville begge parter kunne beskatte pensionerne, som det er tilfældet i dag. Men det har Frankrig og Spanien afvist af hensyn til konsekvenserne, for det ville kunne medføre, at andre lande krævede den samme ret i deres overenskomster, således at også de fik adgang til at beskatte pensioner, som udbetales til borgere i Frankrig. Det foreligger imidlertid oplyst, at Frankrig og Spanien har tilbudt Danmark en løsning, således at danske pensioner i Frankrig og i Spanien beskattes efter landenes egne regler, men at man kunne acceptere en løsning, hvor Danmark måtte beskatte danske pensioner med maksimalt 15 %, som Frankrig og Spanien så ville give nedslag for i deres beskatning. Derved ville den samlede 7

8 beskatning blive på fransk eller spansk niveau, og det ville fortsat være attraktivt for danske pensionister at flytte dertil. Det ville være et prestigetab af rang, hvis Danmark skulle acceptere noget sådant efter først at have opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med henblik på at få fuld beskatning, og derfor er Danmark ikke gået videre med dette forslag. Jeg vedlægger til dette nummer af ORIENTERING min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg og til Skatteministeren af 20. februar 2011, hvor jeg opfordrer til, at der indledes forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor pensionskonflikten søges løst efter de samme retningslinier, som i sin tid blev løsningen mellem Danmark og Portugal, og Skatteministerens svar derpå af 22. februar Som det fremgår af svaret agter Danmark ikke at indlede nye forhandlinger på dette grundlag. I min henvendelse gør jeg opmærksom på, at der har vist sig at være en alvorlig svækkelse af den danske forhandlingsposition, at Danmark opsagde de to overenskomster, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at Skatteministeren ikke har kommenteret disse udtalelser. Havde han haft noget at fremføre til sit forsvar, ville han utvivlsomt have gjort det. Samtidig bekræfter han uden forbehold, at der ikke for tiden er planer om opsigelser af overenskomster. De to forhold tilsammen giver en antydning af, at man nok i Skatteministeriet er blevet klar over, at det nok alligevel ikke var en helt hensigtsmæssig beslutning, som den daværende skatteminister i sin tid traf om at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med to så store magter som Frankrig og Spanien. Men dette hjælper ikke de danske pensionister i Frankrig, som nu antagelig må se i øjnene, at det har særdeles lange udsigter før det eventuelt kan blive muligt igen at få afsluttet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig og Spanien. Klage til EU-kommissionen over dobbeltbeskatning En anden mulighed for at kunne få løst konflikten er at søge at få EU inddraget med henblik på at få dobbeltbeskatningen bragt til ophør. Som tidligere oplyst samarbejder jeg med den danske advokat Bertil Jacobi, som sammen med den svenske juraprofessor Carl Michael von Quitzow er i gang med at formulere en klage til EUkommissionen. Det antages, at klagen vil være udarbejdet i løbet af en måneds tid, og at den derefter vil blive afsendt til EU - Kommissionen. Der er et ganske stort antal personer, som har givet sig til kende til brug herfor, og der er ligeledes mange, som har tilmeldt sig med henblik på sagens arbejde. Man kan stadigvæk nå at henvende sig med en beskrivelse af sin situation ved at sende en mail til advokat Bertil Jacobi på med kopi til mig på Og man kan også fortsat tilmelde sig til klagen, i hvilken forbindelse man vil blive anmodet om at indbetale et beløb til dækning af udgifterne til udarbejdelse deraf. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at hvis det lykkes at få EU Kommissionen til at engagere sig og indlede sag, vil det kunne vare lang tid, før det lykkes om muligt at nå frem til et resultat, 8

9 således at dobbeltbeskatningen ophører, og resulterer klagen i, at der anlægges sag ved EFdomstolen, vil det også kunne vare flere år, før man kommer frem til en afgørelse i en sådan sag. Mange danskere i Frankrig indkaldes til torskegilder I denne vinter er der usædvanligt mange danskere i Frankrig, som er blevet anmodet om at give supplerende oplysninger til deres franske skattecenter eller er blevet indkaldt til møde på skattecenteret for at redegøre for deres selvangivelse, det som populært kaldes for torskegilder. Jeg har prøvet at forhøre mig om, hvorvidt der er tale om en form for forøget kontrol specielt rettet mod danskere, men det har jeg intet steds kunnet få bekræftet skulle være tilfældet. Imidlertid er der udsendt en orientering til de franske skattecentre om, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig er ophævet, og at Frankrig nu kan beskatte danske indtægter helt og holdent efter franske regler, og dette angives at være årsagen til, at man nu så også ude i de lokale skattecentre ønsker at sikre sig, at indtægter, som man har modtaget fra Danmark, er blevet opgivet og beskattet korrekt. Efterhånden har de franske skattemyndigheder også fået et større kendskab til beskatningen i Frankrig af de danske pensioner. Og dette er antagelig årsagen til det forøgede antal henvendelser. De franske skattemyndigheder er sædvanligvis venlige og hjælpsomme, hvis det viser sig, at en skatteyder af vanvare er kommet til at opgive en indtægt forkert på den franske selvangivelse, for den franske selvangivelse er kompliceret, og mange franskmænd forstår den heller ikke. Så det er skattefolkene vant til. Man får rettet fejlen og kommer så til at betale den manglende skat, hvis man ved en fejl har anført en indtægt for lav eller forkert. Men myndighederne kan være endda overordentligt brutale, såfremt det viser, sig, at man har forsøgt at snyde, bevidst kommer med urigtige oplysninger eller bevidst har unddraget en indtægt fra beskatning, og i denne situation er det forekommet, at myndighederne underkaster hele den skattepligtige persons indtægtsforhold gennemgribende eftersyn og kontrol. Udbetalinger på danske pensionsordninger er skattefri, hvis der ikke har været fradrag ved indbetalingen En væsentlig motivering for, at de danske skattemyndigheder ønsker at beskatte udbetalinger af danske pensionsordninger, selvom man er flyttet til udlandet er, at der er opnået skattefradrag for indbetalingerne i sin tid på den danske selvangivelse. Som et modstykke hertil blev pensionsbeskatningsloven ændret i december 2007 (samtidig med at opsigelsesloven var til behandling i Folketinget), således at der blev opnået skattefrihed for udbetalinger på danske pensionsordninger, hvis der ikke i sin tid havde været fradrag for indbetalingerne til ordningen. Dette fremgår nu af pensionsbeskatningslovens 20 stk. 4, hvorefter den del af udbetalingerne fra en pensionsordning, som svarer til indbetalinger, som man har foretaget, og hvor det kan godtgøres, at der ikke for de pågældende indbetalinger har været hel eller delvis fradrags- eller 9

10 bortseelsesret hverken i Danmark eller i udlandet, ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i Danmark. Det er øjensynligt ikke alle skattemyndigheder i Danmark, som kender til denne regel, og derfor bør man selv gøre opmærksom på den, hvis man har pensionsordninger i Danmark, som man ikke har haft fradragsret for ved indbetalingen, og det vil jo typisk være tilfældet, såfremt man har foretaget indbetalinger til en sådan ordning, mens man har været bosiddende i udlandet. Foreningen Redan i Frankrig nedlægges som selvstændig forening Foreningen Redan i Frankrig vil på den kommende generalforsamling i Nice den 11. marts fremlægge et forslag om, at foreningen nedlægges som selvstændig forening, og at dens aktiviteter, kassebeholdning og medlemmer (i det omfang de selv ønsker det) overtages af Club Danois i Nice som et skatteudvalg under denne forening. Samtidig foreslås det på en generalforsamling i Club Danois den 3. marts i Nice, at denne forening overtager Foreningen Redans virksomhed og viderefører den i form af et skatteudvalg. Foreningen Redan blev oprindeligt oprettet med henblik på at arbejde for bevarelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark fra 1957, men efter at denne dobbeltbeskatningsoverenskomst blev opsagt i sommeren 2007, har det været vanskeligt for foreningen at finde et nyt ståsted, og foreningen har ikke magtet at tilpasse sig nye vilkår eller at finde en ny platform for sine aktiviteter. Det er almindeligt kendt, at der i de seneste år har været meget ringe udadvendt aktivitet til fordel for foreningens medlemmer. Da dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt i sommeren 2008, var foreningen helt passiv og havde ingen kontakt til myndighederne over hovedet til trods for at den hævdede, at den var forhandlingsberettiget overfor Finansministeriet i Paris. De meddelelser, som foreningen har udsendt, har desuden været præget af fejl og misforståelser, og bestyrelsen af splid og konflikter. Foreningen har gennem de seneste år været ledet af en formand, der er helt uegnet til dette hverv og af en svag bestyrelse. Derfor har over halvdelen af de medlemmer, som foreningen havde, da den nuværende formand trådte til, forladt foreningen, og medlemsfrafaldet har været særligt stort i det seneste år, hvor foreningen har mistet cirka en tredjedel af sine medlemmer. Samtidigt er udgifterne til bestyrelsesarbejde i den nuværende formandsperiode blevet sat voldsomt i vejret, og en stor del af et nyindført årligt kontingent er blevet anvendt til hotelophold, frokoster og middage for bestyrelsens medlemmer og til befordringsgodtgørelse for disse, uden at dette har manifesteret sig i nogen form for øget udadvendt aktivitet. Foreningen kører med underskud, og da dens indtægter er faldende på grund af de lavere kontingentindtægter, står den nu i en situation, hvor den er i risiko for at gå i betalingsstandsning senere på året, med mindre der enten foretages besparelser på udgifterne til bestyrelsesarbejde eller findes en større og rigere forening, som er villig til at overtage den og betale gildet. Bestyrelsen i Redan har derfor indset, at det ikke længere er muligt at videreføre foreningen som en selvstændig forening, og den har derfor kastet håndklædet i ringen og anmodet om, at Club Danois overtager dens virksomhed. Det foreslås derfor, at foreningen opløses, og at dens 10

11 virksomhed videreføres som et skatteudvalg under Club Danois, men denne forening pointerer dog, at disse aktiviteter selvfølgelig ikke skal være en hovedaktivitet for Club Danois, og at det under alle omstændigheder før eller siden vil være nødvendigt at nedsætte et skatteudvalg, som varetager denne opgave, uanset om Redans virksomhed overtages eller ikke. Forslaget om at skulle overtage resterne af Redan har dog vakt nogen modstand hos en del af Club Danois nuværende medlemmer, der har givet udtryk for kritik af, at det bliver denne forenings øvrige medlemmer, der skal betale for at skulle overtage udgifterne til Redan uden at de selv får noget ud af dette, og at der desuden er tale om to så væsensforskellige former for virksomhed, at de ikke kan forenes indenfor en forenings rammer. Endelig mener de, at det strider mod Club Danois vedtægter at skulle overtage den virksomhed, som Redan har stået for. Der vil derfor antagelig vise sig en del modstand mod forslaget, når det kommer op på Club Danois generalforsamling. Club Danois er en selskabelig forening, som er aktiv i Provence Côte d Azur, og den har i dag ingen medlemmer af betydning udenfor dette område. Club Danois er kendt for gennem de seneste år at have været igennem ganske store magtkampe, og jeg er derfor bekendt med, at andre danske foreninger i Frankrig lægger afstand til den. Vil man læse mere, skal man gå ind på Her skal man klikke på tips og links og dernæst på generalforsamling 2011, hvor der er dokumenter om forslaget. På Foreningen Redans hjemmeside er forslaget skjult på de hemmelige sider, som kun medlemmer har adgang til. Den spanske forening Redan España har ikke planer om at blive opløst I Spanien har der siden 2006 eksisteret en tilsvarende forening ved navn Redan España. Denne forening er den officielle forening for personer, der er bosat eller påtænker at bosætte sig i Spanien, og som er pensionsberettigede i Danmark. Det er en noget større forening end den tilsvarende franske, og den har længe haft et noget større antal medlemmer. Den har desuden været i stand til at fastholde sine medlemmer, og da den har været tilbageholdende med sine udgifter, er dens økonomi ikke truet. Der er derfor ingen planer om at nedlægge Redan España. Foreningen har kontakt til de spanske myndigheder både på lokalt og på nationalt plan, og til de danske politikere og myndigheder. Ved at knytte nye personer til sig har den desuden også kontakt til de franske myndigheder. Den har blandt andet arbejdet for de personer, der på grund af den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten er kommet til at skulle betale væsentligt højere skatter af deres danske pensioner end tidligere. Desuden har den arbejdet for, at der afsluttes en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Foreningen ventes derfor også som hidtil at udøve en aktiv indsats for sine medlemmer. Foreningen opkræver et indmeldelsesgebyr på 50 euros i forbindelse med indmeldelsen, men har ikke noget årligt kontingent. 11

12 Man kan se mere om foreningen på dens hjemmeside hvor der også er mulighed for at indmelde sig i foreningen. Foreningens formand hedder Carl Erik Knutsson, og han kan kontaktes på Stemmeret til danskere endnu en gang I decembernummeret fra 2010 af ORIENTERING gav jeg en fremstilling af mulighederne for, at der kan åbnes adgang til, at danske statsborgere, der er bosat udenfor Danmark, kan opnå adgang til at stemme ved danske valg. Det har de i almindelighed ikke i øjeblikket, idet det efter den danske grundlovs 29 kræves, at man har dansk indfødsret og fast bopæl i riget. I artiklen gjorde jeg rede for, at en ændring af grundloven i sig selv er en ganske vanskelig proces, og at der skal være en række nødvendige forudsætninger til stede for, at politikerne vil binde an med en sådan grundlovsændring. Er disse forudsætninger ikke til stede, risikerer man at tabe den folkeafstemning, som er nødvendig, med det prestigetab, som dette vil medføre. Disse bemærkninger har afstedkommet forskellige kommentarer, blandt andet fra Steen Meedom, der er talsmand eksiltinget.dk, som arbejder for at få FN til at henstille til Danmark at ændre dansk lovgivning, så den kommer i overensstemmelse med FN s Menneskerettighedskonvention. Steen Meedom har kritiseret mig for at lægge op til, at når det er alt for langsommeligt og besværligt, så skal man bare give op. Han bestrider i øvrigt ikke, at det vil være nødvendigt med en grundlovsændring, hvis udlandsdanskere skal have almindelig valgret ved danske valg. Jeg vil hertil anføre, at jeg bestemt ikke har lagt op til, at man bare skal give op fordi noget er langsommeligt og besværligt. Det er langt fra at være min natur. Og i øvrigt ser jeg da personligt gerne, at der skabes muligheder for, at udlandsdanskere kan opnå stemmeret ved danske valg. Men jeg har påpeget de forudsætninger, som skal være til stede for, at det skal være muligt i det hele taget at formå en dansk regering til at fremsætte forslag om en grundlovsændring, så udlandsdanskere kan få dansk stemmeret. Uden disse forudsætninger vil nok så mange henstillinger fra FN selv hvis de måtte komme være virkningsløse. Disse forudsætninger er, at der er en folkelig opbakning bag forslaget i Danmark, og at samtlige indflydelsesrige partier i Folketinget slutter op bag forslaget og at intet parti går imod. Og så er det næppe sandsynligt, at stemmeret til udlandsdanskere alene i sig selv vil kunne bære et forslag om en grundlovsændring. Er disse forudsætninger ikke til stede, vil ingen dansk regering vove at binde an med et forslag om en grundlovsændring. Dernæst stiller jeg mig tvivlende til, om vejen via FN er den rigtige. FN s Menneskeretskonvention er af vejledende karakter og derfor ikke bindende for de af FN s medlemslande, der har underskrevet Menneskeretskonventionen. FN kan derfor ikke lægge nogen som helst form for pres på medlemslandene for at få dem til at respektere konventionen. Hvis FN skulle gribe ind og henstille til Danmark at ændre sin lovgivning, hvilket organ indenfor FN skulle det så i øvrigt være, som skulle komme med en sådan henstilling? Mig bekendt findes der ikke et sådant organ. 12

13 Det udtales i FN s Menneskeretskonvention, at enhver borger har ret til at stemme i sit land. Når man bor i Danmark, skulle man altså efter konventionen have ret til at stemme i Danmark, og det har man vel ret beset også, forudsat at man er dansk statsborger og vel og mærke er 18 år og er myndig. Men hvor i Menneskeretskonventionen står der, at man også skal have ret til at stemme i Danmark, når man bor i Frankrig? Danmark er et demokratisk land, og man har demokratiske valg. Talrige af de lande i verden, som har underskrevet Menneskeretskonventionen, er ikke demokratiske lande og har ikke demokratiske valg eller har kun valg, der har karakter af skindemokratier. Det gør FN ikke noget ved, fordi de ikke har nogen muligheder for at gøre noget ved det. Til trods for Menneskeretskonventionen. Jeg kan kun have sympati for, at der er taget et initiativ til at få gennemført mulighed for valgret for udlandsdanskere ved de danske valg. Men jeg kan ikke se at den valgte vej vil bære frugt. Skal der skabes forståelse for, at udlandsdanskere skal have stemmeret, er det for mig at se fortrinsvis de danske politiske partier, der skal bearbejdes, så man får dem til at indse, at det er demokratisk uacceptabelt, at den store gruppe af danskere, der bor i udlandet, ikke har stemmeret. Før dette er opnået, vil henvendelser via FN være nytteløse. Og der er vist i dag ikke ret mange politiske partier, der aktivt vil arbejde for, at der gennemføres en grundlovsændring, så udlandsdanskere kan få stemmeret. Indtil disse betingelser er opfyldt, må man nok indstille sig på, at man ikke har stemmeret som udlandsdansker ved valg i Danmark. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 13

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold August 2010 Den franske instruktion til lempelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark er nu udsendt, men lempelsen omfatter ikke pensionsindtægter fra Danmark Instruktionens

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : 00 33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : 00 33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Dagens program er delt op i en udviklingspolitisk del og en erhvervspolitisk del. Jeg håber ikke, at der heri ligger en antagel-

Dagens program er delt op i en udviklingspolitisk del og en erhvervspolitisk del. Jeg håber ikke, at der heri ligger en antagel- Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 641 Offentligt Tale 20. april 2015 J.nr. 15-1268014 Skatteministerens oplæg - Tale til skatteudvalgets høring om indgåelse af DBO er Indledning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere