tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på"

Transkript

1 Kagefabrikken Bisca i Stege har på tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan og hør mere på TEKSAMs årsdag Mange invitationer til konflikt på moderne virksomheder 1

2 Bisca Side 3 Knud Illeris Side 7 Mange invitationer til konflikt Side 11 Årsdagen Side 14 LEDEr Knæk kurven sammen Krisen har ramt industriens virksomheder med stor styrke og gør det fortsat private arbejdspladser er forsvundet, og eksporten er styrtdykket med 200 mia. kr. som et resultat af krisen. Vi kan dog glæde os over lyspunkter og eksempler på, at virksomheder og brancher er på rette vej. Konjunkturer og markedsvilkår definerer kurvens retning og vinkel. Men stærke erfaringer viser, at det tillidsfulde samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kan være med til at knække kurven. Derfor inviterer vi til TekSams årsdag 6. oktober under temaet Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer. Udfordringer er der mange af. Den sløje danske produktivitet er et problem. Siden 2000 har vi med en årlig vækst i produktivitet på bare 0,5 pct. haft foden på bremsen. Derfor har årsdagen fokus på produktivitet. Hvad er op og ned i de lave tal sammenlignet med andre lande? Og der vil være gode eksempler fra virksomheder vi vil kunne møde kagefabrikken Bisca A/S, som på bare tre år har øget produktiviteten med 40 pct. Tidligere blev der produceret 100 kg kage og kiks pr. medarbejdere hver time i dag produceres der 140 kg hver time. Øget produktivitet handler ikke kun om at effektivisere produktionen, men i lige så høj grad om at øge medarbejdernes og organisationens kompetencer. Hos Bisca A/S har man eksempelvis gennem uddannelse sikret sig, at den enkelte medarbejder kan betjene flere forskellige jobfunktioner. Jamen, vi kan jo ikke konkurrere med de lave lønninger i Asien, lyder det ofte opgivende. Løn er naturligvis en vigtig faktor, men ikke nødvendigvis den eneste afgørende faktor. Konkurrencen fra lavtlønslandene har været en udfordring for Alfa Laval Kolding A/S, som for få år siden var ved at miste store dele af produktionen til egne lavtlønsfabrikker. På årsdagen vil virksomhedens tillidsrepræsentant og fabrikschef fortælle om, hvordan ny ledelse, Lean og et godt samarbejde fik vendt udviklingen og vist fabrikkens potentiale. Kompetencerne er styrket, og produktiviteten er øget i Kolding. Forskere har de seneste år med begrebet social kapital forsøgt at definere en formel for, hvad det er for faktorer, der gør, at én virksomhed klarer sig godt, mens en anden virksomhed klarer sig mindre godt, selv om markedsvilkårene er identiske. Medarbejdere og ledere løfter kerneopgaven med større kvalitet og produktivitet, når faktorer som tillid, retfærdighed og samarbejde er til stede, fremhæver forskerne. Ingen tvivl om at social kapital er værdifuld i bestræbelserne på at knække kurven eller med Samarbejdsaftalens ord: Det daglige samarbejde om øget produktivitet, konkurrenceevne, trivsel og kompetencer er en fælles interesse. God læselyst og på gensyn på TekSams årsdag. Kim Graugaard og Børge Frederiksen ansvarshavende Udgiver: TekSam sekretariat, DI/CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JOURNALIST: Ingrid Pedersen Foto: Hanne Loop, Karsten Weirup, istockphoto 2

3 40 procent mere per medarbejder og en bedre arbejdsplads, hvor ressourcerne bruges bedre 3 Af Ingrid Pedersen Foto: Hanne Loop

4 Der blev meget stille i kantinen på kagefabrikken Bisca, da de omkring 500 medarbejdere for tre år siden blev kaldt sammen og fik at vide, at der skulle ske noget på arbejdspladsen. Det betød rationaliseringer, effektivisering og at en stor del af dem ville miste deres arbejde. Alternativet var, at alle ville miste deres arbejde, da ejerne ikke ville blive ved med at acceptere store underskud. I 2006 var underskuddet på 47 millioner kroner. Det er vendt til et overskud på 30 millioner kroner i Michael Berthelsen var ny supply chain direktør. Han siger: - Alle forstod, at det var alvor. De fem tillidsrepræsentanter forstod også, at vi stod på en brændende platform. Det samme siger Bjarne Pedersen, der i dag er tillidsrepræsentant for alle NNF erne i produktionen. Han var ikke tillidsrepræsentant dengang, men havde i mange år siddet som medarbejdervalgt i bestyrelsen, så han havde længe vidst, hvor det bar hen. To kulturer Forandringerne drejede sig om både indkøb af nyt produktionsudstyr der er investeret millioner kroner nye processer, ny tillidsmandsstruktur, ny pausestruktur og ny arbejdstilrettelæggelse. Alle gamle lokalaftaler blev opsagt og genforhandlet. Desuden prægede det virksomheden, at der var to forskellige kulturer mellem de to produktionsafsnit, hvor der produceres kiks og kager. Det var aldrig lykkedes at få medarbejderne til at føle sig som kolleger. Bjarne Pedersen beskriver det som, at kollegerne stemplede ud, når de gik fra den ene del af virksomheden til den anden. Han har selv været ansat i 37 år, kender hele forhistorien og konstaterer, at de mentale mure mellem de to produktionsafsnit ikke eksisterer mere. Fra toppen Et af de første tiltag var, at der blev skiftet kraftigt ud i ledelsen. - Nogle af de tidligere ledere havde den holdning, at det har vi prøvet, og så kan man jo ikke lave de nødvendige forandringer, siger Michael Berthelsen. Han siger også, at det var nødvendigt at lytte til medarbejdernes forslag, for det er dem, der kan se, hvor problemerne er i produktionen og tit også dem, der kan se, hvordan de kan løses. Michael Berthelsen, supply chain direktør. 4

5 Bjarne Pedersen, tillidsrepræsentant. - Som leder skal man vise mod og stole på, at medarbejderne er de bedste til at se problemer og løsninger inden for deres eget område, siger han og tilføjer, at han jo ikke selv kan bage en kage, så han lytter til dem, der har forstand på det. Bjarne Pedersen nævner, at én af ændringerne er, at når de klager over problemer med et bånd eller en maskine, bliver det taget alvorligt og repareret straks. - Før i tiden kunne vi klage ti gange uden, der skete noget, siger han og fortæller, hvordan ting bare var nødtørftigt lappet sammen eller samlet med en skruetvinge. Samtidig blev alle aftaler også med eksterne leverandører genforhandlet. Og tillidsmanden konstaterer, at det sikkert var et meget godt signal at sende, at intet var fredet. Medarbejderne har også fået bevis for, at ændringen kunne betale sig for dem. En procent af overskuddet bliver årligt fordelt som bonus. 38 procent har uddannelse Undervejs blev medarbejderskaren næsten halveret. En del blev afskediget og noget skete ved naturlig afgang og ved ikke at tage sæsonansatte ind igen. Det krævede masser af efteruddannelse, så alle kan varetage flere funktioner. Tidligere kunne hver medarbejder kun én ting og arbejdede kun på én linje, men nu blev alle uddannet både på kurser og ved sidemandsoplæring til at kunne meget mere. Der er eksempler på, at medarbejdere er blevet taget ud af den daglige produktion, så de kan hjælpe med at lave instruktioner og arbejdsbeskrivelser. 38 procent af de ansatte har en videregående uddannelse, som de ikke bruger. - Men vi vil gerne udnytte de ressourcer, folk har, siger Michael Berthelsen. Der var også tilbud om ordblindekurser og it-kurser, som medarbejderne har glæde af både på arbejdspladsen og privat. - I dag har alle chance for at lære at sende en , komme med input til forbedringer eller ændringer i arbejdsgange, fortæller Bjarne Pedersen. Det bedste fra Lean I ændringerne i produktionen har de taget det bedste fra Lean uden dog konsekvent at indføre systemet. Men de holder tavlemøder, hvor produktionen bliver gennemgået, og når noget ikke er gået, som det skulle, bliver der fulgt op på det straks. Bisca har også fået en HR-afdeling, der er lavet fitness-ordning og en række andre sociale og sundhedsfremmende aktiviteter. Én gang om året holder de Bisca-dag. Produktionen lukkes, og alle samles til fest og underholdning. Senest var Chris MacDonald årets attraktion. Det er stadig tilladt at spise alle de kiks og kager, man vil, men kun 5

6 i pauserummene. Der er ingen grund til at lave forbud, som det alligevel ikke er muligt at håndhæve. Og medarbejderne kan fortsat købe firmaets produkter til reduceret pris i kagebutikken. Sæsonansatte Undervejs har der været meget tvivl og usikkerhed hos medarbejderne, men i dag er de glade for ændringen. Produktiviteten er 40 procent højere end dengang og tilfredsheden er stor. - Jeg tør godt sige, at mine kolleger i dag er stolte over, at de arbejder på Bisca, siger Bjarne Petersen. Han tør også godt sige, at sådan har det ikke altid været. I dag holder Bisca fast i en kerne af medarbejdere, som er uddannet til at varetage mange forskellige funktioner på fabrikken. - Den enkelte medarbejder kan passe 80 procent af funktionerne i produktionen, forklarer Michael Berthelsen. Det sparer penge og giver større jobindhold til den enkelte medarbejder. Tidligere var der store sæsonudsving, så der i maj/juni kom mange nye medarbejdere, der skulle læres op. Når sæsonen var slut, blev de afskediget igen, og næste sommer skulle der tilsvarende bruges tid og ressourcer på at oplære en stor gruppe medarbejdere, der kun var ansat nogle få måneder. Det er dyrt, og det gav arbejdspladsen et image som et sted man altid kunne få arbejde og betød stor udskiftning blandt de ansatte. Sådan er det ikke mere. Nu er Bisca en eftertragtet arbejdsplads. Socialt ansvar En ekstra bonus for virksomheden er, at sygefraværet er reduceret fra omkring 10 procent til omkring 2 1 / 2 procent. En del af forklaringen er omsorgssamtaler, som Bisca indførte, før de blev lovpligtige, og der er stor vilje til at fastholde medarbejdere, der har brug for ansættelse på særlige vilkår eller komme langsomt i gang efter en sygeperiode. Da rygning endegyldigt måtte ophøre på virksomheden, blev de gamle rygerkantiner indrettet til lækre pauselokaler med sofaer og bordfodbold. Bisca Bisca har i dag en omsætning på 735 millioner kroner og har ca. 350 ansatte heraf ca. 265 i produktionen i Stege. Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer 43,5 procent af virksomheden. De øvrige ejere er Bisca Holding A/S, Helsingør Fællesbageri A/S, Dansk Erhvervsinvestering A/S og Nykredit Realkredit A/S. 70 procent af produktionen går til hjemmemarkedet, resten hovedsagelig til Norden. Biscas produktion har siden 2006 været samlet i Stege på Møn. Frem til 2005 var der også en produktion i Hjørring. 6

7 Knud Illeris Uddannelse skal bruges straks Mange virksomheder spilder ressourcer, når de sender medarbejderne på kursus. - Det er der især to grunde til, siger professor i livslang læring, Knud Illeris, der på TekSams årsdag holder oplæg om Læring til det bedre. - Den ene er, at udgangspunktet for kurserne er et andet end det sted, medarbejderne er. Den anden er, at de kvalifikationer medarbejderne får, ikke kommer i anvendelse umiddelbart efter, de kommer hjem fra kurset. Hvis alt bare kører videre, som det var før, oplever medarbejderne, at kurset har været overflødigt, siger han. Knud Illeris er en varm tilhænger af kompetenceudvikling og uddannelse. Han har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med bl.a. efteruddannelse af ufaglærte og kortuddannede, og hans forskning i emnet har gjort ham internationalt kendt og anerkendt. 7 Af Ingrid Pedersen

8 Erfa-grupper er effektive Han kender også til den hurdle, det er for mange kortuddannede at skulle på kursus. - Både i Danmark og internationalt kender man til, at ufaglærte mener, at det, de har brug for at kunne, lærer de bedst på arbejdspladsen. Dér lærer de noget umiddelbart relevant, som kan bruges her og nu. Men de nedvurderer at komme på kursus, siger Knud Illeris. Den tankegang kan han godt forstå, hvis man står med et konkret problem, man skal løse. - Men den opkvalificering rækker ikke videre end til det konkrete problem, for uden kurser og teori, der skaber sammenhæng, har man ikke fået redskaber til at kunne bruge sine nye kvalifikationer i nye situationer, siger han og fremhæver, at erfa-grupper er en af de allermest effektive måder at kombinere sin egen viden med teori på. Han kalder dem noget af det mest læringseffektive, der findes. For erfa-grupperne tager udgangspunkt i egne oplevelser og perspektiverer ud fra dem, og sætter dem ind i nye sammenhænge. - På den måde skabes der sammenhænge, så viden og erfaringer kan bruges i en ny situation. Det er prøven på, hvad læring er værd, forklarer han. Knud Illeris har erfaret, at medarbejdere somme tider bliver sendt på kursus, fordi nogen mener, at det skal man da uden, at man har gjort sig tanker om, hvorfor de skal på det pågældende kursus og hvad de skal bruge det til. Og så er det klart, at udbyttet kun sjældent står mål med investeringen, men det er meget udbredt. Han fortæller også, at der ofte sker det, at når kursisterne kommer tilbage og gerne vil fortælle om deres nye kvalifikationer og indsigter, bliver de af deres kolleger mødt med den holdning, at nu skal de ikke komme og spille kloge. Det sker især, hvis det lærte ikke umiddelbart skal bruges, så værdien af det ikke er umiddelbart synlig. Dobbelthed Knud Illeris understreger, at den typiske situation for folk med en kort uddannelse er, at de godt er klar over, at de har brug for at lære noget mere, men samtidig er deres erfaring, at de ikke duer til at sidde på skolebænken. - Denne dobbelthed spalter den enkelte, siger han. Det er f.eks. de fleste AMU-lærere klar over, og det tager de hensyn til i deres undervisning. - Og de er naturligvis også klar over, at de især i star- Knud Illeris var indtil marts sidste år professor i livslang læring på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har nu sit eget konsulentfirma, Illeris har udgivet en lang række bøger og forskningsrapporter om læring og voksenuddannelse. 8

9 ten skal skabe succesoplevelser på et kursus, understreger Knud Illeris. Han nævner også, at selv om de fleste gerne vil have uddannelse og er bevidste om, at det er en forudsætning for at få et godt livsindhold i fremtiden, skræmmer tanken mange, og de finder på alle slags undskyldninger for at slippe udenom. - Så ligger skolen 18 kilometer væk, så skal man bruge fritid på forberedelse, så siger lærerne noget forkert Der er undskyldninger nok. Det er i sidste ende arbejdspladsens holdning og tilbuddet til de ansatte, der afgør, om de har lyst til at tage på kursus. Hvad har vi brug for Men Knud Illeris understreger også, at hvis kurser bliver gennemført og anvendt rigtigt, er det en fornuftig investering, og det opnår man ofte bedst, hvis en hel gruppe fra samme arbejdsplads kommer af sted sammen. Men han er godt klar over, at det kan være svært at passe ind i produktionen. Det bedste resultat opnår man, hvis der fra begyndelsen er et nært samarbejde mellem kursusarrangørerne og virksomheden. - Er man en stor virksomhed, kan man alliere sig med AMU-centret og evt. få en eller to lærere til at besøge virksomheden, så de kan få en ordentlig indsigt i, hvad virksomheden har brug for. Hvis der er tale om specielle kurser eller standardkurser, der kræver en særlig tilpasning, kan to eller tre virksomheder eventuelt gå sammen om at få lavet et kursus. - Og så har man også fordelen ved at kunne dele ud af egne erfaringer, siger han og understreger, at der selvfølgelig kan være visse konkurrencehensyn mellem virksomhederne. - Men som regel er vigtigheden af inspiration fra andre større end frygten for at røbe virksomhedshemmeligheder, mener han. Dette gælder også, selv om virksomhederne er i direkte konkurrence med hinanden. Han har selv, da han for en del år siden underviste på Roskilde Universitet, lavet efteruddannelse for AMUlærere fra mange centre. Kurserne gjorde dem i stand til at styre undervisningen efter deltagernes behov. Han er ikke i tvivl om, at disse kurser havde stor effekt, selv om man dengang ikke lavede målinger på det. Men både lærerne og arbejdsgiverne var tilfredse med udbyttet. 9

10 De konstante målinger Knud Illeris konstaterer, at der i dag er en tendens til at lave målinger på alt, og han mener, det tager ressourcer fra undervisningen. I 2013 vil der blive lavet en slags PISA-undersøgelse på voksne i den arbejdsdygtige alder. Det kan betyde, at undervisningen bliver rettet ind efter det, der bliver målt på og ikke de kvalifikationer, som deltagerne konkret har brug for. Derfor mener han ikke, at de mange målinger er den rigtige strategi, og i folkeskolen har de allerede betydet, at værdifulde dele af den danske folkeskoletradition er blevet skrottet. - Andre lande tror stadig, at de danske uddannelser er de bedste i verden, men i dag er det tvivlsomt, om dette stadig er gældende. TILMELDING TIL TEKSAMS ÅRSDAG 2010 ONSDAG DEN 6. OKTOBER I ODENSE CONGRESS CENTER, ØRBÆKVEJ 350, 5220 ODENSE SØ TEKSAM Ja tak, vi deltager med personer Virksomhed Adresse Postnr.: By: Att. person: Hovedtlf. nr.: 1. Deltager Din titel 2. Deltager Din titel 3. Deltager Din titel 4. Deltager Din titel 5. Deltager Din titel 6. Deltager Din titel Tlmelding sendes pr. på eller som post til DI att. TekSam 1787 København V * angives kun hvis deltageren ønsker at modtage TekSams digitale nyhedsbrev På TekSams årsdag holder professor Knud Illeris oplæg om udvikling af både medarbejdernes og virksomhedens kompetencer. Tek Sam et udvalg mellem DI og CO-industri, der administrerer Samarbejdsaftalen. Udover årsdagen arrangerer TekSam ofte temamøder om aktuelle emner, der behandler faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, udgiver nye pjecer samt gennemfører projekter. Desuden udgiver vi fire gange årligt et digitalt nyhedsbrev. Ønsker du en mail, hver gang der er nyt om TekSams aktiviteter og tilbud, så tilmeld jer nyhedsbrevet via vores hjemmeside: CO-INDUSTRI Vester Søgade København V (+45) DI 1787 København V Danmark (+45) ÅRSDAG ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 ODENSE CONGRESS CENTER Samarbejdet om de nye udfordringer Gammel tradition Siden midten af 1900-tallet har der i Danmark været stor opbakning til voksenuddannelserne, og AMUsystemet har fungeret siden 1960 erne. Den tradition bliver der bygget videre på med de nye kompetenceudviklingsfonde. - Men man skal også være opmærksom på, at der satses meget på uddannelse andre steder som f.eks. Østasien i disse år. Så det er vigtigt, at danske virksomheder følger med og sikrer, at medarbejderne hele tiden bliver dygtigere. - De store virksomheder har egen uddannelsesafdeling, men også de mellemstore og de små skal sørge for at være med, for det giver virkelig meget, når man bevæger sig lidt udenfor sin egen verden, siger Knud Illeris. 10

11 Medarbejderne planlægger selv, og det kan give anledning til konflikter Af Ingrid Pedersen Foto: Privat, IStock 11

12 Der er i dag mange, mange flere invitationer til, at medarbejdere og ledelse kommer på kant med hinanden, end der var tidligere. Dengang ledere og mellemledere definerede, hvordan arbejdet skulle udføres, var der ikke så meget at diskutere. - Men i dag er der masser af anledninger til konflikter, fordi medarbejderne ikke alene skal udføre et arbejde. Før i tiden var præmissen for produktionen klar, men i dag er der spørgsmål om at lave arbejdet på en ny måde og diskussioner om, hvorvidt arbejdet skal udføres på virksomheden eller outsources. Det skaber grobund for konflikter. Medarbejderne tilrettelægger selv - I dag besidder ledelsen ofte heller ikke den fornødne viden til at gennemskue, hvordan produktionen forløber, og hvordan den kan ændres. Derfor er der meget mere forhandling om, hvordan tingene skal gøre, siger Søren Viemose. Han tilføjer, at i en moderne produktionsvirksomhed er det ofte medarbejderne selv, der tilrettelægger arbejdet og sørger for, det bliver udført bedst muligt. Men der sker hele tiden noget nyt, for der er hele tiden nye produkter, nye konkurrenter og andre forandringer, der kræver dialog mellem medarbejdere og ledere og mellem ledere og medarbejdernes indbyrdes. Søren Viemose konstaterer, at selv om grupperne i langt de fleste tilfælde selv kan tale sig til rette, går det galt nogle gange. Han forklarer, at der er enormt stor forskel på, hvordan medarbejderne i 1970 og i 2010 har evne til at lytte, reflektere og undgå at gå i baglås, når der er diskussion med ledelsen. Hvis en diskussion handler om, hvordan noget skal gøres, kan det som regel håndteres internt i virksomheden og ofte fører uenigheden til, at der kommer en bedre løsning end den, én af parterne oprindelig har foreslået. - På den måde kan nogle konflikter eller uenigheder faktisk føre til en bedre fremgangmåde, erklærer han. Følelser Det er vanskeligere, hvis en konflikt drejer sig om krænkede følelser eller personlige konflikter, og den ene person bliver ved med at hænge sig i en begivenhed, der fandt sted for længe siden. - Man bliver irriteret over, at den anden ikke gør det, som man synes, han skal, og ser den anden person i lyset af denne konflikt. Man synes, den anden person Søren Viemose 12

13 er dum, mens man selv er klog og ræsonnabel. I den slags tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at kontakte en konfliktmægler eller mediator, som det også kaldes, siger han. Men han erkender også, at for eksempel spørgsmål om outsoursing er minefyldt og inviterer til konflikter. Måden er vigtig For at undgå, at hele virksomheden bliver lagt ned på grund af sådan en diskussion, er det vigtigt, at parterne bliver enige om en fair proces for en outsourcing. Hvis man bare går i gang uden at drøfte processen med de medarbejdere, der bliver påvirket, vil der opstå konflikter. Søren Viemose mener, at de fleste medarbejdere gerne vil orienteres så tidligt som muligt, og bliver de det, er det nemmere at håndtere, hvis noget går galt. Men er man først blevet ramt på følelserne og er blevet godt trætte af hinanden, er det svært senere at skille tingene ad. - Og konflikter koster penge, tid og ressourcer, og er der først opstået en konflikt, mister man sin generøsitet. Det betyder, at fejl ikke bliver rettet, der sker ingen videndeling og erfaringer går tabt, forklarer han. 13

14 ellem DI og CO-industri, der adminiejdsaftalen. en arrangerer TekSam ofte temamøder mner, der behandler faktorer i det jdsmiljø, udgiver nye pjecer samt projekter. Desuden udgiver vi fire gange alt nyhedsbrev. n mail, hver gang TekSams g tilbud, er nyhedsbrevet jemmeside: STRI øgade 12 benhavn V o-industri.dk øbenhavn V ark di.dk TEKSAM ÅRSDAG ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 ODENSE CONGRESS CENTER Samarbejdet om de nye udfordringer Stor interesse for Årsdagen Der er allerede over 700 tilmeldte til TekSams årsdag, som tegner til at blive den mest velbesøgte nogensinde. Men der er fortsat ledige pladser tilbage ved hurtig tilmelding. På årsdagen kan samarbejdsudvalgets medlemmer høre, hvordan andre virksomheder har knækket kurven. Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fortælle om myter og sandheder om væksten og produktiviteten i Danmark. Dernæst kan de høre tillidsrepræsentant Bjarne Pedersen og direktør Michael Bertelsen, Bisca, fortælle, hvordan de har øget produktiviteten med 40 procent i løbet af tre år. Senere på formiddagen fortæller Niels Møller, DTU, hvordan Lean fører til nye måder at samarbejde på. Fra Alfa Laval fortæller fællestillidsrepræsentant Michael Jensen og fabrikschef Michael Berggreen Sørensen, hvordan Lean har medvirket til at ændre kulturen på fabrikken og er med til at sikre arbejdspladser i Danmark. Professor Knud Illeris taler om kompetencer og kvalifikationer, og hvad virksomhederne kan gøre for at sikre reel kompetenceudvikling. Dagen slutter med de to brødre Anders og Peter Lund Madsen, der præsenterer deltagerne for et helt nyt managementkursus. Tilmelding der er bindende snarest muligt til

15 CO-industri. Telefon DI. Telefon Værd at vide TEKSAMS ÅRSDAG 2010 ONSDAG DEN 6. OKTOBER Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer TEMADAGE: Tag hånd om konflikterne tidligt, ordentligt og systematisk: 4. november - Hotel Hvide Hus, Køge 9. november - Hotel Opus, Horsens 10. november - Hotel Scandic, Aalborg Læs mere på TO AKTUELLE PJECER TekSam har udgivet to pjecer, der kan hjælpe virksomhederne i deres arbejde med sygefravær og mangfoldighed. De to pjecer er: Klar tale om afskedigelser Fra fravær til nærvær Pjecerne er sendt til formand og næstformand i samarbejdsudvalgene. Har I behov for flere eksemplarer eller har I ikke modtaget de første, kan I få flere. Bare send en mail til og sig, hvor mange eksemplarer I ønsker. KONTAKT TIL TEKSAM Samarbejdskonsulenterne kan kontaktes via TekSams sekretariat:

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

850 deltog i årsdagen

850 deltog i årsdagen December 2010 Leanus 10 virksomheders erfaringer 850 deltog i årsdagen Østen eller Lean hvordan Alfa Laval biholdt arbejdspladser i Kolding 1 To nye projekter Side 3 850 hørte Giv kurven et knæk Side 4

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

TekSam Nyt September 2013

TekSam Nyt September 2013 TekSam Nyt September 2013 Side 3 nye muligheder Ortofon 3D-printede pickupper giver Otte virksomheder får mere glæde af deres Side samarbejds udvalg 10 Udvikling og produktion TekSams årsdag Side 2 Printede

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN CSA GÅ-HJEM-MØDE 26. MAJ 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG UNIVERSITET, INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE Forskningsmæssige udgangspunkter Forskning om kerneopgaven har blandt andet udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel TekSam Nyt September 2012 Spillet om arbejdspladserne - robotter kan hente arbejde tilbage til Danmark Side 7 Nye tider for efteruddannelse hos AAO steel Leder Side 2 leder AAOsteel Side 3 En million emner

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Fra fravær til nærvær

Fra fravær til nærvær Fra fravær til nærvær Indhold FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR...3 Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde...4 God ledelse skaber nærvær...7 Omsorgssamtaler med respekt...10 Bevar kontakten til langtidssyge medarbejdere...14

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Psykisk APV afslørede mobning på

Psykisk APV afslørede mobning på Psykisk APV afslørede mobning på Daka Mød B.S. Christiansen på TekSams årsdag 7. oktober 1 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Side 3 Carsten Koch: - Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere