tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på"

Transkript

1 Kagefabrikken Bisca i Stege har på tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan og hør mere på TEKSAMs årsdag Mange invitationer til konflikt på moderne virksomheder 1

2 Bisca Side 3 Knud Illeris Side 7 Mange invitationer til konflikt Side 11 Årsdagen Side 14 LEDEr Knæk kurven sammen Krisen har ramt industriens virksomheder med stor styrke og gør det fortsat private arbejdspladser er forsvundet, og eksporten er styrtdykket med 200 mia. kr. som et resultat af krisen. Vi kan dog glæde os over lyspunkter og eksempler på, at virksomheder og brancher er på rette vej. Konjunkturer og markedsvilkår definerer kurvens retning og vinkel. Men stærke erfaringer viser, at det tillidsfulde samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kan være med til at knække kurven. Derfor inviterer vi til TekSams årsdag 6. oktober under temaet Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer. Udfordringer er der mange af. Den sløje danske produktivitet er et problem. Siden 2000 har vi med en årlig vækst i produktivitet på bare 0,5 pct. haft foden på bremsen. Derfor har årsdagen fokus på produktivitet. Hvad er op og ned i de lave tal sammenlignet med andre lande? Og der vil være gode eksempler fra virksomheder vi vil kunne møde kagefabrikken Bisca A/S, som på bare tre år har øget produktiviteten med 40 pct. Tidligere blev der produceret 100 kg kage og kiks pr. medarbejdere hver time i dag produceres der 140 kg hver time. Øget produktivitet handler ikke kun om at effektivisere produktionen, men i lige så høj grad om at øge medarbejdernes og organisationens kompetencer. Hos Bisca A/S har man eksempelvis gennem uddannelse sikret sig, at den enkelte medarbejder kan betjene flere forskellige jobfunktioner. Jamen, vi kan jo ikke konkurrere med de lave lønninger i Asien, lyder det ofte opgivende. Løn er naturligvis en vigtig faktor, men ikke nødvendigvis den eneste afgørende faktor. Konkurrencen fra lavtlønslandene har været en udfordring for Alfa Laval Kolding A/S, som for få år siden var ved at miste store dele af produktionen til egne lavtlønsfabrikker. På årsdagen vil virksomhedens tillidsrepræsentant og fabrikschef fortælle om, hvordan ny ledelse, Lean og et godt samarbejde fik vendt udviklingen og vist fabrikkens potentiale. Kompetencerne er styrket, og produktiviteten er øget i Kolding. Forskere har de seneste år med begrebet social kapital forsøgt at definere en formel for, hvad det er for faktorer, der gør, at én virksomhed klarer sig godt, mens en anden virksomhed klarer sig mindre godt, selv om markedsvilkårene er identiske. Medarbejdere og ledere løfter kerneopgaven med større kvalitet og produktivitet, når faktorer som tillid, retfærdighed og samarbejde er til stede, fremhæver forskerne. Ingen tvivl om at social kapital er værdifuld i bestræbelserne på at knække kurven eller med Samarbejdsaftalens ord: Det daglige samarbejde om øget produktivitet, konkurrenceevne, trivsel og kompetencer er en fælles interesse. God læselyst og på gensyn på TekSams årsdag. Kim Graugaard og Børge Frederiksen ansvarshavende Udgiver: TekSam sekretariat, DI/CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JOURNALIST: Ingrid Pedersen Foto: Hanne Loop, Karsten Weirup, istockphoto 2

3 40 procent mere per medarbejder og en bedre arbejdsplads, hvor ressourcerne bruges bedre 3 Af Ingrid Pedersen Foto: Hanne Loop

4 Der blev meget stille i kantinen på kagefabrikken Bisca, da de omkring 500 medarbejdere for tre år siden blev kaldt sammen og fik at vide, at der skulle ske noget på arbejdspladsen. Det betød rationaliseringer, effektivisering og at en stor del af dem ville miste deres arbejde. Alternativet var, at alle ville miste deres arbejde, da ejerne ikke ville blive ved med at acceptere store underskud. I 2006 var underskuddet på 47 millioner kroner. Det er vendt til et overskud på 30 millioner kroner i Michael Berthelsen var ny supply chain direktør. Han siger: - Alle forstod, at det var alvor. De fem tillidsrepræsentanter forstod også, at vi stod på en brændende platform. Det samme siger Bjarne Pedersen, der i dag er tillidsrepræsentant for alle NNF erne i produktionen. Han var ikke tillidsrepræsentant dengang, men havde i mange år siddet som medarbejdervalgt i bestyrelsen, så han havde længe vidst, hvor det bar hen. To kulturer Forandringerne drejede sig om både indkøb af nyt produktionsudstyr der er investeret millioner kroner nye processer, ny tillidsmandsstruktur, ny pausestruktur og ny arbejdstilrettelæggelse. Alle gamle lokalaftaler blev opsagt og genforhandlet. Desuden prægede det virksomheden, at der var to forskellige kulturer mellem de to produktionsafsnit, hvor der produceres kiks og kager. Det var aldrig lykkedes at få medarbejderne til at føle sig som kolleger. Bjarne Pedersen beskriver det som, at kollegerne stemplede ud, når de gik fra den ene del af virksomheden til den anden. Han har selv været ansat i 37 år, kender hele forhistorien og konstaterer, at de mentale mure mellem de to produktionsafsnit ikke eksisterer mere. Fra toppen Et af de første tiltag var, at der blev skiftet kraftigt ud i ledelsen. - Nogle af de tidligere ledere havde den holdning, at det har vi prøvet, og så kan man jo ikke lave de nødvendige forandringer, siger Michael Berthelsen. Han siger også, at det var nødvendigt at lytte til medarbejdernes forslag, for det er dem, der kan se, hvor problemerne er i produktionen og tit også dem, der kan se, hvordan de kan løses. Michael Berthelsen, supply chain direktør. 4

5 Bjarne Pedersen, tillidsrepræsentant. - Som leder skal man vise mod og stole på, at medarbejderne er de bedste til at se problemer og løsninger inden for deres eget område, siger han og tilføjer, at han jo ikke selv kan bage en kage, så han lytter til dem, der har forstand på det. Bjarne Pedersen nævner, at én af ændringerne er, at når de klager over problemer med et bånd eller en maskine, bliver det taget alvorligt og repareret straks. - Før i tiden kunne vi klage ti gange uden, der skete noget, siger han og fortæller, hvordan ting bare var nødtørftigt lappet sammen eller samlet med en skruetvinge. Samtidig blev alle aftaler også med eksterne leverandører genforhandlet. Og tillidsmanden konstaterer, at det sikkert var et meget godt signal at sende, at intet var fredet. Medarbejderne har også fået bevis for, at ændringen kunne betale sig for dem. En procent af overskuddet bliver årligt fordelt som bonus. 38 procent har uddannelse Undervejs blev medarbejderskaren næsten halveret. En del blev afskediget og noget skete ved naturlig afgang og ved ikke at tage sæsonansatte ind igen. Det krævede masser af efteruddannelse, så alle kan varetage flere funktioner. Tidligere kunne hver medarbejder kun én ting og arbejdede kun på én linje, men nu blev alle uddannet både på kurser og ved sidemandsoplæring til at kunne meget mere. Der er eksempler på, at medarbejdere er blevet taget ud af den daglige produktion, så de kan hjælpe med at lave instruktioner og arbejdsbeskrivelser. 38 procent af de ansatte har en videregående uddannelse, som de ikke bruger. - Men vi vil gerne udnytte de ressourcer, folk har, siger Michael Berthelsen. Der var også tilbud om ordblindekurser og it-kurser, som medarbejderne har glæde af både på arbejdspladsen og privat. - I dag har alle chance for at lære at sende en , komme med input til forbedringer eller ændringer i arbejdsgange, fortæller Bjarne Pedersen. Det bedste fra Lean I ændringerne i produktionen har de taget det bedste fra Lean uden dog konsekvent at indføre systemet. Men de holder tavlemøder, hvor produktionen bliver gennemgået, og når noget ikke er gået, som det skulle, bliver der fulgt op på det straks. Bisca har også fået en HR-afdeling, der er lavet fitness-ordning og en række andre sociale og sundhedsfremmende aktiviteter. Én gang om året holder de Bisca-dag. Produktionen lukkes, og alle samles til fest og underholdning. Senest var Chris MacDonald årets attraktion. Det er stadig tilladt at spise alle de kiks og kager, man vil, men kun 5

6 i pauserummene. Der er ingen grund til at lave forbud, som det alligevel ikke er muligt at håndhæve. Og medarbejderne kan fortsat købe firmaets produkter til reduceret pris i kagebutikken. Sæsonansatte Undervejs har der været meget tvivl og usikkerhed hos medarbejderne, men i dag er de glade for ændringen. Produktiviteten er 40 procent højere end dengang og tilfredsheden er stor. - Jeg tør godt sige, at mine kolleger i dag er stolte over, at de arbejder på Bisca, siger Bjarne Petersen. Han tør også godt sige, at sådan har det ikke altid været. I dag holder Bisca fast i en kerne af medarbejdere, som er uddannet til at varetage mange forskellige funktioner på fabrikken. - Den enkelte medarbejder kan passe 80 procent af funktionerne i produktionen, forklarer Michael Berthelsen. Det sparer penge og giver større jobindhold til den enkelte medarbejder. Tidligere var der store sæsonudsving, så der i maj/juni kom mange nye medarbejdere, der skulle læres op. Når sæsonen var slut, blev de afskediget igen, og næste sommer skulle der tilsvarende bruges tid og ressourcer på at oplære en stor gruppe medarbejdere, der kun var ansat nogle få måneder. Det er dyrt, og det gav arbejdspladsen et image som et sted man altid kunne få arbejde og betød stor udskiftning blandt de ansatte. Sådan er det ikke mere. Nu er Bisca en eftertragtet arbejdsplads. Socialt ansvar En ekstra bonus for virksomheden er, at sygefraværet er reduceret fra omkring 10 procent til omkring 2 1 / 2 procent. En del af forklaringen er omsorgssamtaler, som Bisca indførte, før de blev lovpligtige, og der er stor vilje til at fastholde medarbejdere, der har brug for ansættelse på særlige vilkår eller komme langsomt i gang efter en sygeperiode. Da rygning endegyldigt måtte ophøre på virksomheden, blev de gamle rygerkantiner indrettet til lækre pauselokaler med sofaer og bordfodbold. Bisca Bisca har i dag en omsætning på 735 millioner kroner og har ca. 350 ansatte heraf ca. 265 i produktionen i Stege. Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer 43,5 procent af virksomheden. De øvrige ejere er Bisca Holding A/S, Helsingør Fællesbageri A/S, Dansk Erhvervsinvestering A/S og Nykredit Realkredit A/S. 70 procent af produktionen går til hjemmemarkedet, resten hovedsagelig til Norden. Biscas produktion har siden 2006 været samlet i Stege på Møn. Frem til 2005 var der også en produktion i Hjørring. 6

7 Knud Illeris Uddannelse skal bruges straks Mange virksomheder spilder ressourcer, når de sender medarbejderne på kursus. - Det er der især to grunde til, siger professor i livslang læring, Knud Illeris, der på TekSams årsdag holder oplæg om Læring til det bedre. - Den ene er, at udgangspunktet for kurserne er et andet end det sted, medarbejderne er. Den anden er, at de kvalifikationer medarbejderne får, ikke kommer i anvendelse umiddelbart efter, de kommer hjem fra kurset. Hvis alt bare kører videre, som det var før, oplever medarbejderne, at kurset har været overflødigt, siger han. Knud Illeris er en varm tilhænger af kompetenceudvikling og uddannelse. Han har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med bl.a. efteruddannelse af ufaglærte og kortuddannede, og hans forskning i emnet har gjort ham internationalt kendt og anerkendt. 7 Af Ingrid Pedersen

8 Erfa-grupper er effektive Han kender også til den hurdle, det er for mange kortuddannede at skulle på kursus. - Både i Danmark og internationalt kender man til, at ufaglærte mener, at det, de har brug for at kunne, lærer de bedst på arbejdspladsen. Dér lærer de noget umiddelbart relevant, som kan bruges her og nu. Men de nedvurderer at komme på kursus, siger Knud Illeris. Den tankegang kan han godt forstå, hvis man står med et konkret problem, man skal løse. - Men den opkvalificering rækker ikke videre end til det konkrete problem, for uden kurser og teori, der skaber sammenhæng, har man ikke fået redskaber til at kunne bruge sine nye kvalifikationer i nye situationer, siger han og fremhæver, at erfa-grupper er en af de allermest effektive måder at kombinere sin egen viden med teori på. Han kalder dem noget af det mest læringseffektive, der findes. For erfa-grupperne tager udgangspunkt i egne oplevelser og perspektiverer ud fra dem, og sætter dem ind i nye sammenhænge. - På den måde skabes der sammenhænge, så viden og erfaringer kan bruges i en ny situation. Det er prøven på, hvad læring er værd, forklarer han. Knud Illeris har erfaret, at medarbejdere somme tider bliver sendt på kursus, fordi nogen mener, at det skal man da uden, at man har gjort sig tanker om, hvorfor de skal på det pågældende kursus og hvad de skal bruge det til. Og så er det klart, at udbyttet kun sjældent står mål med investeringen, men det er meget udbredt. Han fortæller også, at der ofte sker det, at når kursisterne kommer tilbage og gerne vil fortælle om deres nye kvalifikationer og indsigter, bliver de af deres kolleger mødt med den holdning, at nu skal de ikke komme og spille kloge. Det sker især, hvis det lærte ikke umiddelbart skal bruges, så værdien af det ikke er umiddelbart synlig. Dobbelthed Knud Illeris understreger, at den typiske situation for folk med en kort uddannelse er, at de godt er klar over, at de har brug for at lære noget mere, men samtidig er deres erfaring, at de ikke duer til at sidde på skolebænken. - Denne dobbelthed spalter den enkelte, siger han. Det er f.eks. de fleste AMU-lærere klar over, og det tager de hensyn til i deres undervisning. - Og de er naturligvis også klar over, at de især i star- Knud Illeris var indtil marts sidste år professor i livslang læring på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har nu sit eget konsulentfirma, Illeris har udgivet en lang række bøger og forskningsrapporter om læring og voksenuddannelse. 8

9 ten skal skabe succesoplevelser på et kursus, understreger Knud Illeris. Han nævner også, at selv om de fleste gerne vil have uddannelse og er bevidste om, at det er en forudsætning for at få et godt livsindhold i fremtiden, skræmmer tanken mange, og de finder på alle slags undskyldninger for at slippe udenom. - Så ligger skolen 18 kilometer væk, så skal man bruge fritid på forberedelse, så siger lærerne noget forkert Der er undskyldninger nok. Det er i sidste ende arbejdspladsens holdning og tilbuddet til de ansatte, der afgør, om de har lyst til at tage på kursus. Hvad har vi brug for Men Knud Illeris understreger også, at hvis kurser bliver gennemført og anvendt rigtigt, er det en fornuftig investering, og det opnår man ofte bedst, hvis en hel gruppe fra samme arbejdsplads kommer af sted sammen. Men han er godt klar over, at det kan være svært at passe ind i produktionen. Det bedste resultat opnår man, hvis der fra begyndelsen er et nært samarbejde mellem kursusarrangørerne og virksomheden. - Er man en stor virksomhed, kan man alliere sig med AMU-centret og evt. få en eller to lærere til at besøge virksomheden, så de kan få en ordentlig indsigt i, hvad virksomheden har brug for. Hvis der er tale om specielle kurser eller standardkurser, der kræver en særlig tilpasning, kan to eller tre virksomheder eventuelt gå sammen om at få lavet et kursus. - Og så har man også fordelen ved at kunne dele ud af egne erfaringer, siger han og understreger, at der selvfølgelig kan være visse konkurrencehensyn mellem virksomhederne. - Men som regel er vigtigheden af inspiration fra andre større end frygten for at røbe virksomhedshemmeligheder, mener han. Dette gælder også, selv om virksomhederne er i direkte konkurrence med hinanden. Han har selv, da han for en del år siden underviste på Roskilde Universitet, lavet efteruddannelse for AMUlærere fra mange centre. Kurserne gjorde dem i stand til at styre undervisningen efter deltagernes behov. Han er ikke i tvivl om, at disse kurser havde stor effekt, selv om man dengang ikke lavede målinger på det. Men både lærerne og arbejdsgiverne var tilfredse med udbyttet. 9

10 De konstante målinger Knud Illeris konstaterer, at der i dag er en tendens til at lave målinger på alt, og han mener, det tager ressourcer fra undervisningen. I 2013 vil der blive lavet en slags PISA-undersøgelse på voksne i den arbejdsdygtige alder. Det kan betyde, at undervisningen bliver rettet ind efter det, der bliver målt på og ikke de kvalifikationer, som deltagerne konkret har brug for. Derfor mener han ikke, at de mange målinger er den rigtige strategi, og i folkeskolen har de allerede betydet, at værdifulde dele af den danske folkeskoletradition er blevet skrottet. - Andre lande tror stadig, at de danske uddannelser er de bedste i verden, men i dag er det tvivlsomt, om dette stadig er gældende. TILMELDING TIL TEKSAMS ÅRSDAG 2010 ONSDAG DEN 6. OKTOBER I ODENSE CONGRESS CENTER, ØRBÆKVEJ 350, 5220 ODENSE SØ TEKSAM Ja tak, vi deltager med personer Virksomhed Adresse Postnr.: By: Att. person: Hovedtlf. nr.: 1. Deltager Din titel 2. Deltager Din titel 3. Deltager Din titel 4. Deltager Din titel 5. Deltager Din titel 6. Deltager Din titel Tlmelding sendes pr. på eller som post til DI att. TekSam 1787 København V * angives kun hvis deltageren ønsker at modtage TekSams digitale nyhedsbrev På TekSams årsdag holder professor Knud Illeris oplæg om udvikling af både medarbejdernes og virksomhedens kompetencer. Tek Sam et udvalg mellem DI og CO-industri, der administrerer Samarbejdsaftalen. Udover årsdagen arrangerer TekSam ofte temamøder om aktuelle emner, der behandler faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, udgiver nye pjecer samt gennemfører projekter. Desuden udgiver vi fire gange årligt et digitalt nyhedsbrev. Ønsker du en mail, hver gang der er nyt om TekSams aktiviteter og tilbud, så tilmeld jer nyhedsbrevet via vores hjemmeside: CO-INDUSTRI Vester Søgade København V (+45) DI 1787 København V Danmark (+45) ÅRSDAG ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 ODENSE CONGRESS CENTER Samarbejdet om de nye udfordringer Gammel tradition Siden midten af 1900-tallet har der i Danmark været stor opbakning til voksenuddannelserne, og AMUsystemet har fungeret siden 1960 erne. Den tradition bliver der bygget videre på med de nye kompetenceudviklingsfonde. - Men man skal også være opmærksom på, at der satses meget på uddannelse andre steder som f.eks. Østasien i disse år. Så det er vigtigt, at danske virksomheder følger med og sikrer, at medarbejderne hele tiden bliver dygtigere. - De store virksomheder har egen uddannelsesafdeling, men også de mellemstore og de små skal sørge for at være med, for det giver virkelig meget, når man bevæger sig lidt udenfor sin egen verden, siger Knud Illeris. 10

11 Medarbejderne planlægger selv, og det kan give anledning til konflikter Af Ingrid Pedersen Foto: Privat, IStock 11

12 Der er i dag mange, mange flere invitationer til, at medarbejdere og ledelse kommer på kant med hinanden, end der var tidligere. Dengang ledere og mellemledere definerede, hvordan arbejdet skulle udføres, var der ikke så meget at diskutere. - Men i dag er der masser af anledninger til konflikter, fordi medarbejderne ikke alene skal udføre et arbejde. Før i tiden var præmissen for produktionen klar, men i dag er der spørgsmål om at lave arbejdet på en ny måde og diskussioner om, hvorvidt arbejdet skal udføres på virksomheden eller outsources. Det skaber grobund for konflikter. Medarbejderne tilrettelægger selv - I dag besidder ledelsen ofte heller ikke den fornødne viden til at gennemskue, hvordan produktionen forløber, og hvordan den kan ændres. Derfor er der meget mere forhandling om, hvordan tingene skal gøre, siger Søren Viemose. Han tilføjer, at i en moderne produktionsvirksomhed er det ofte medarbejderne selv, der tilrettelægger arbejdet og sørger for, det bliver udført bedst muligt. Men der sker hele tiden noget nyt, for der er hele tiden nye produkter, nye konkurrenter og andre forandringer, der kræver dialog mellem medarbejdere og ledere og mellem ledere og medarbejdernes indbyrdes. Søren Viemose konstaterer, at selv om grupperne i langt de fleste tilfælde selv kan tale sig til rette, går det galt nogle gange. Han forklarer, at der er enormt stor forskel på, hvordan medarbejderne i 1970 og i 2010 har evne til at lytte, reflektere og undgå at gå i baglås, når der er diskussion med ledelsen. Hvis en diskussion handler om, hvordan noget skal gøres, kan det som regel håndteres internt i virksomheden og ofte fører uenigheden til, at der kommer en bedre løsning end den, én af parterne oprindelig har foreslået. - På den måde kan nogle konflikter eller uenigheder faktisk føre til en bedre fremgangmåde, erklærer han. Følelser Det er vanskeligere, hvis en konflikt drejer sig om krænkede følelser eller personlige konflikter, og den ene person bliver ved med at hænge sig i en begivenhed, der fandt sted for længe siden. - Man bliver irriteret over, at den anden ikke gør det, som man synes, han skal, og ser den anden person i lyset af denne konflikt. Man synes, den anden person Søren Viemose 12

13 er dum, mens man selv er klog og ræsonnabel. I den slags tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at kontakte en konfliktmægler eller mediator, som det også kaldes, siger han. Men han erkender også, at for eksempel spørgsmål om outsoursing er minefyldt og inviterer til konflikter. Måden er vigtig For at undgå, at hele virksomheden bliver lagt ned på grund af sådan en diskussion, er det vigtigt, at parterne bliver enige om en fair proces for en outsourcing. Hvis man bare går i gang uden at drøfte processen med de medarbejdere, der bliver påvirket, vil der opstå konflikter. Søren Viemose mener, at de fleste medarbejdere gerne vil orienteres så tidligt som muligt, og bliver de det, er det nemmere at håndtere, hvis noget går galt. Men er man først blevet ramt på følelserne og er blevet godt trætte af hinanden, er det svært senere at skille tingene ad. - Og konflikter koster penge, tid og ressourcer, og er der først opstået en konflikt, mister man sin generøsitet. Det betyder, at fejl ikke bliver rettet, der sker ingen videndeling og erfaringer går tabt, forklarer han. 13

14 ellem DI og CO-industri, der adminiejdsaftalen. en arrangerer TekSam ofte temamøder mner, der behandler faktorer i det jdsmiljø, udgiver nye pjecer samt projekter. Desuden udgiver vi fire gange alt nyhedsbrev. n mail, hver gang TekSams g tilbud, er nyhedsbrevet jemmeside: STRI øgade 12 benhavn V o-industri.dk øbenhavn V ark di.dk TEKSAM ÅRSDAG ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 ODENSE CONGRESS CENTER Samarbejdet om de nye udfordringer Stor interesse for Årsdagen Der er allerede over 700 tilmeldte til TekSams årsdag, som tegner til at blive den mest velbesøgte nogensinde. Men der er fortsat ledige pladser tilbage ved hurtig tilmelding. På årsdagen kan samarbejdsudvalgets medlemmer høre, hvordan andre virksomheder har knækket kurven. Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fortælle om myter og sandheder om væksten og produktiviteten i Danmark. Dernæst kan de høre tillidsrepræsentant Bjarne Pedersen og direktør Michael Bertelsen, Bisca, fortælle, hvordan de har øget produktiviteten med 40 procent i løbet af tre år. Senere på formiddagen fortæller Niels Møller, DTU, hvordan Lean fører til nye måder at samarbejde på. Fra Alfa Laval fortæller fællestillidsrepræsentant Michael Jensen og fabrikschef Michael Berggreen Sørensen, hvordan Lean har medvirket til at ændre kulturen på fabrikken og er med til at sikre arbejdspladser i Danmark. Professor Knud Illeris taler om kompetencer og kvalifikationer, og hvad virksomhederne kan gøre for at sikre reel kompetenceudvikling. Dagen slutter med de to brødre Anders og Peter Lund Madsen, der præsenterer deltagerne for et helt nyt managementkursus. Tilmelding der er bindende snarest muligt til

15 CO-industri. Telefon DI. Telefon Værd at vide TEKSAMS ÅRSDAG 2010 ONSDAG DEN 6. OKTOBER Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer TEMADAGE: Tag hånd om konflikterne tidligt, ordentligt og systematisk: 4. november - Hotel Hvide Hus, Køge 9. november - Hotel Opus, Horsens 10. november - Hotel Scandic, Aalborg Læs mere på TO AKTUELLE PJECER TekSam har udgivet to pjecer, der kan hjælpe virksomhederne i deres arbejde med sygefravær og mangfoldighed. De to pjecer er: Klar tale om afskedigelser Fra fravær til nærvær Pjecerne er sendt til formand og næstformand i samarbejdsudvalgene. Har I behov for flere eksemplarer eller har I ikke modtaget de første, kan I få flere. Bare send en mail til og sig, hvor mange eksemplarer I ønsker. KONTAKT TIL TEKSAM Samarbejdskonsulenterne kan kontaktes via TekSams sekretariat:

TekSam Nyt September 2013

TekSam Nyt September 2013 TekSam Nyt September 2013 Side 3 nye muligheder Ortofon 3D-printede pickupper giver Otte virksomheder får mere glæde af deres Side samarbejds udvalg 10 Udvikling og produktion TekSams årsdag Side 2 Printede

Læs mere

Psykisk APV afslørede mobning på

Psykisk APV afslørede mobning på Psykisk APV afslørede mobning på Daka Mød B.S. Christiansen på TekSams årsdag 7. oktober 1 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Side 3 Carsten Koch: - Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne

Læs mere

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel TekSam Nyt September 2012 Spillet om arbejdspladserne - robotter kan hente arbejde tilbage til Danmark Side 7 Nye tider for efteruddannelse hos AAO steel Leder Side 2 leder AAOsteel Side 3 En million emner

Læs mere

TekSam Nyt September 2014

TekSam Nyt September 2014 TekSam Nyt September 2014 Side 11 I Norge er mobbetilfældene halveret Side 3 muligt ansvar Medarbejderne i Welltec skal have mest WELLTEC Mest muligt ansvar 3 Arbejdsglæde, motivation og succes STEEN HILDEBRANDT

Læs mere

TekSam Nyt April 2014

TekSam Nyt April 2014 TekSam Nyt April 2014 Peder Nielsens Beslagfabrik tjente ingen penge. Det skal den, og nu bliver samarbejdsudvalget inddraget Sygefraværet på ACO Engineering A/S er faldet, efter samarbejdsudvalget har

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

TekSam Nyt November 2014

TekSam Nyt November 2014 TekSam Nyt November 2014 Side 3 på Yara Praxair Samarbejde er det, der sker i hverdagen På TekSam Årsdag hørte flere end 900 mennesker Side 8 hvordan samarbejde og arbejdsglæde forøger væksten Samarbejde

Læs mere

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Indhold NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Når SU får nye kompetencer... 4 SU bliver mere kompetent, når de går i aktiv

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14 Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark Samarbejdsnævnets Årsrapport 2013-14 Tværgående samarbejde med opgaven

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER

CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER CO-Magasinet Nr/År 02/2011 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER ational FAGBEVÆGELSE SIDE 9 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2, 2011 1 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

SEPTEMBER 2008. tema. Innovation, en nødvendig proces i hverdagen Madlavning er også SEPTEMBER 2008 TEKSAM NYT. teambuilding, side 10-12

SEPTEMBER 2008. tema. Innovation, en nødvendig proces i hverdagen Madlavning er også SEPTEMBER 2008 TEKSAM NYT. teambuilding, side 10-12 tema Innovation, en nødvendig proces i hverdagen Madlavning er også teambuilding, side 10-12 1 Hvorforlogien Side 3 Ulige børn leger bedst Side 6 Når innovation er i spil Side 8 LEDER GODE IDEER SKABER

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere