Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov"

Transkript

1 Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter for eleverne i den ældste specialklasse. Fra august 2010 til juni 2012 har det været et udviklingsarbejde under Aalborg skolevæsen. Målsætning Hvordan kan eleverne i folkeskolens ældste specialklasser gøres til aktive aktører i deres uddannelse og uddannelsesvalg 1 - med særlig fokus på udvikling af undervisningsdelen. Arbejdet indebar analyse, systematisering og udvikling af eksisterende erfaringer. Målet er konkrete bud på undervisning og anvisninger på pædagogisk praksis. Beskrivelse af forholdene som de var. En overvejende stor del af eleverne i afgangsklassen i specialundervisningen var kendetegnede ved, at de ikke var aktive deltagere mht. deres valg af uddannelse/ liv efter folkeskolen. Mange af eleverne havde svært ved at orientere sig i blandt passende tilbud, med den konsekvens at de ofte meldte fra, lod andre vælge for sig og blot gled med strømmen af tilbud fra f.eks. socialrådgiver eller vejleder. Mange af eleverne var svære at få til at deltage i erhvervspraktikker og lignende ud-af-huset aktiviteter. Endelig var der, efter vores opfattelse, relativt mange elever der droppede ud eller skiftede uddannelse, oftere end det var gældende for elever fra ordinære klasser. En problematik der er genkendelig i megen uddannelsesforskning for elever med særlige behov 1. 1 Mehlbye, Jill (2008): Specialundervisningselevers skolegang og tiden efter, København, AKF,

2 Produkt Få områder er mere belyst end netop unges vanskeligheder i uddannelse og der finder utallige projekter og tiltag sted, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor kan det virke vanskeligt at tilføre noget nyt på det område, men det er ikke desto mindre hvad vi gør her. Hvor mange steder er det søgt løst ved at oprette en mere praktisk tilgang, f.eks. i form af erhvervsklasser med en større integration af det teoretiske og det praktiske. Det har ikke været målet her snarere en kvalificering af forudsætningerne for at indgå på en uddannelse. Man kan betegne det som en målrettet styrkelse af faktorer der er væsentlige for at indgå på en uddannelse. Og det er en nødvendighed for elever i risikogruppen, hvor den generelle udvikling i folkeskolen med øgede krav og større akademisering af fagene gør det vanskeligere for mange at hænge på i undervisningen, kravene er for store. Når vi retter fokus på de svageste elever, er det de elever der betegnes som risikogruppen, - de omkring 20 % af hver ungdomsårgang der ikke opnår en ungdomsuddannelse. Undervisningsdelen er inddelt i undertemaer som kan indskrives i afgangsklassens årsplan med længere forløb eller som små input i dagligdagen. Temaerne er: 1. Dig selv - selvbeskrivelse 2. Viden om erhverv 3. Erhvervspraktik 4. På eksterne uddannelser 5. Jobannonce, jobansøgning og jobsamtale 6. UEA i øvrig fagundervisning 7. UEA drama 8. Øvrige UEA-aktiviteter Evaluering Idet målsætningen er formuleret som en dannelsesproces hos eleverne er den vanskelig at måle. Følgende parametre er udtryk for et valg, og kunne i den forstand have været anderledes. Parametrene indikerer hver for sig en betydning i forhold til den samlede indsats mål, om at medinddrage eleverne i højere grad i at forvalte deres vej igennem uddannelse.

3 Der er tale om et smalt datagrundlag (16-24 elever) som udgangspunkt for normative og komparative analyser. Derfor er de kvantitative data hovedsagelig brugt indad til, som afsæt for fokusområder og at komme dybere ind i problemfelterne. 1. Fremmøde i erhvervspraktikker og introkurser på ekstern institution. Fremmødet er på 98 %. Der har været elever som skulle hentes, andre en opringning, men alle elever har over de sidste 3 år gennemført og bestået alle UEA ud-af-huset aktiviteter. Fremmødet i erhvervspraktikker og introkurser på eksterne institutioner er væsentlig for elevernes indsigt i muligheder (og begrænsninger) efter folkeskolen. Desuden er disse ud-af-huset aktiviteter en god træning i at begå sig i nye sammenhænge. 2. Elevdeltagelse (aktørbegrebet) ved de sidste udskolingssamtaler med lærere, vejleder og forældre. Elevdeltagelsen aktørprincippet er forbedret. Det er en vanskelig faktor at bedømme, især når iagttagelsen kommer indefra (lærerens egen). Iagttagelsen bygger på at alle elever på klassetrin er i stand til at tale med om muligheder efter folkeskolen, sammenligne disse og sætte dem i forhold til egen person og kvalifikationer. De sidste 3 år har alle elever følt at de har haft et reelt valg, der har været flere muligheder og de er blevet hørt og har været med til at fremhæve negative samt positive faktorer i forhold til mulighederne. At eleverne kan agere i forhold til fremtiden med egne kvalifikationer/begrænsninger in mente, giver med rimelig antagelse om at de på fremtidig uddannelse også her vil kunne agere som aktør. Desuden er det værd at tilføje at i balancegangen mellem ydre påvirkning (gode råd fra lærere, vejledere og forældre) og elevens selvbestemmelse, har der de seneste 3-4 år været så megen enighed at alle valgte uddannelsesretninger har været hvad vi kan kalde realistiske. Formentlig styrker aspektet at eleverne er aktører i egen uddannelse (eget liv), muligheden for at nå eleverne med vejledning.

4 3. Fastholdelsestendens hos elever der er gået ud de seneste 3 år. Fastholdelse i uddannelse. De seneste 3 år er 15 elever udskrevet fra 9. el. 10. kl. trin på Byplanvejens skole. Det er smalt data at lave komparative undersøgelser af, hvorfor data er indhentet kvalitativt igennem interview og iagttagelse. Fastholdelsen på uddannelse indikerer i nogen grad hvorvidt valget har været korrekt. Efter nogen tid reduceres betydningen af undervisningen fra folkeskolen, hvorfor der kun er medtaget de første 2 år efter endt folkeskole. Indenfor 1. år er 12 ud af 15 afgangselever fastholdt i uddannelse/projekt. På 2 år er det 9/15. Oplysninger om uddannelse: 1 er udskrevet til ordinær uddannelse på Tech college og 1 til AMU, 1 til ordinært arbejde, 1 til landbrugsskole, 1 til uddannelsesforberedende undervisning, 5 (heraf 3 STU) til projekter for unge med særlige behov, 3 til ungdomshøjskole, og 2 til produktionsskole. Ordinær ungdomsuddannelse med støtte, er tilsyneladende en option for få af de unge lige efter folkeskolen; for flere unge er en skole med specialundervisning en god vej. Her fastholdes den unges tilknytning til uddannelsessystemet mens kvalifikationerne til at indgå på en ordinær uddannelse forbedres. I denne optik er typiske muligheder for videre forløb: VIA Aalborg, produktionsskole, ungdomshøjskole/ linjehøjskole, efterskole (10. kl.), ny mesterlære, EGU, VUK Aalborg, Nordbo, Tech college. Samtaler og data med tidligere elever, fører til disse tendenser: - Hvis der ses bort fra 3 udsatte elever, samt den ene elev der frafaldt Construction college da praktikpladsen blev kriseramt, er der stort set ingen frafald. - Der er få af de tidligere elever der benytter de mange muligheder der er, til at søge støtte i ordinær uddannelse, umiddelbart efter folkeskolen. - Mange af de tidligere elever på Byplanvejens skole, forsøger at opkvalificere sig ved VUC, 4-5 år efter endt folkeskole. - Der er 3 elever som efter 3 år ikke har et samlet skoleforløb på over 5 uger. De er opsøgt af uu-vejleder, de har været knyttet til projekter, produktionsskoler m.m. I egen selvbeskrivelse har de ikke vanskeligheder eller brug for støtte, men lever livet med fester og venner. De må beskrives som vanskelige at vejlede.

5 4. I stand til at erkende og beskrive egne vanskeligheder. Desuden om eleven er i stand til at kompensere for sine vanskeligheder. For nogle år siden var to bilglade drenge i 9. klasse ikke i tvivl om at auto-college var det rigtige valg, men deres indlæringsvanskeligheder gjorde det til et urealistisk valg. Der blev forsøgt at vejlede i anden retning, men al påvirkning prellede af på de to drenge og de påbegyndte begge auto college. Indenfor 2 uger var de begge frafaldet uddannelsen. Oplevelser som denne har vi de seneste år minimeret ved at give de unge større indsigt i egne særlige behov og vanskeligheder, hvilke begrænsninger de ville møde og være i stand til at italesætte sine behov for støtte og kompensation. Det er en vanskelig balancegang mellem selvværd og handicapopfattelse at give en undervisning der kan styrke den unge, men det kan lade sig gøre. De seneste år har ingen elever har været udenfor rækkevidde når det gælder vejledning. Diskussion af data og det videre perspektiv Et af de spørgsmål der umiddelbart springer i øjnene er, om flere unge ville være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen? Undervisningsmæssigt vil faktorer som eleven som aktør og selvopfattelsen af vanskeligheder være central. Hvis spørgsmålet rettes mod undervisningsopgaven vil det lyde: Kan man forestille sig fremtidens risikogruppe omdefineret til stærke individer når det gælder om at turde markere sig, kompensere med IT, fastholde sin ret til uddannelse og gøre opmærksom på støttebehov alt sammen på trods af et fagligt niveau på 4. klassetrin, dårlig hukommelse og let afledelighed? En del af de tiltag vi har beskrevet, er et skridt i den retning. Undervisningsdelen er formidlet til øvrige lærere i klasser med elever med særlige behov i Aalborg Kommune, der er aftalt opfølgning med erfaringsudveksling forår Kristian Lund Speciallærer Byplanvejens skole

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere