Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning"

Transkript

1 Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1

2 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning, eller overvejer at blive det. Her vil du finde nyttige oplysninger om baggrunden for frivillignetværket og hvad det kræver af dig som frivillig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Frivilligkoordinator Camilla Højgaard Nielsen Projektleder Selena Forchhammer Thønnings Begge kan træffes på telefon Afasi Afasi er tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen hos et menneske, som før har kunnet kommunikere normalt. Afasi opstår på grund af en hjerneskade og kan ramme unge som gamle. Mennesker, der er ramt af afasi, mister i varierende grad evnen til at tale, skrive, læse og benytte netværksbaseret kommunikation f.eks. . Dette sker, uden at evnen til at tænke bliver ramt. Har man vanskeligt ved at læse, tage kontakt eller blive kontaktet, begrænses man gradvist i at deltage i samfundet og i sociale fællesskaber. De ændrede livsvilkår kan være starten på en negativ spiral, som det kan være vanskeligt at bryde uden støtte fra omgivelserne. På landsplan lever ca mennesker med vanskeligheder i form af afasi. Hvert år kommer der ca nye til. 2

3 Du kan gøre en forskel Som frivillig har du mulighed for at gøre en vigtig forskel for de personer, du støtter. Du er med til at fremme, at også mennesker med funktionsnedsættelser kan få gavn og glæde af de mange muligheder som almindelig hverdags teknologi rummer. Med god støtte fra dig som frivillig kan afasiramte få flere og bedre muligheder for at e, sms e, få læst vigtige breve eller henvendelser fra det offentlige op samt vedligeholde kommunikative færdigheder, sociale kontakter og deltagelse i samfundslivet. Hermed er du med til at bryde den isolation, afasiramte ofte føler og du er med til at fremme oplevelsen af øget livsindhold og livskvalitet. Frivillignetværket Som frivillig bliver du deltager i et netværk af andre frivillige. Her får du mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og dele oplevelser med de andre frivillige. Netværket mødes som udgangspunkt to gange om året til et socialt arrangement. Frivillignetværket kommunikerer derudover via e-konference, , sms, telefon mv. Netværket skal på sigt være selvledende. Det betyder, at 2 personer fra netværket skal overtage det efter projektets afslutning. Går du med en leder i maven, kan netværket derfor også være stedet, hvor du kan få mulighed for at udvikle den side af dig. 3

4 Fra projekt til et etableret frivilligt netværk Opbygningen af frivillignetværket sker som et led i projektet ITfrivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning i et samarbejde mellem HjerneSagen og Kommunikationscentret i Hillerød. Det er treårigt projekt og finansieres af midler fra Socialministeriets pilotpulje i civilsamfundsstrategien. Projektet afprøver nye løsninger med hensyn til frivillig indsats. Det handler om at tænke anderledes, både i forhold til hvordan IT kan supplere frivilligt arbejde, i forhold til de målgrupper, som kan støttes af frivillige samt i forhold til de måder frivillige netværk (kan) drives og udvikles på. Ved projektets afslutning i juni 2014 vil frivillignetværket være etableret, selv-ledende, selv-rekrutterende og selv-opkvalificerende. Herved vil mennesker med afasi også i fremtiden have et sted at søge støtte til IT. På sigt vil frivillignetværket derfor blive en vigtig samarbejdspartner også for brugerforeninger, kommuner og private. Uddannelse Tanken er, at frivillignetværket skal bestå af uddannede frivillige, som har gode forudsætninger for at kunne give mennesker med afasi den rette støtte til IT. Som frivillig skal du derfor deltage i projektets kursusrække, hvor du vil modtage undervisning i: Elektronisk billedkommunikation, HERBOR, SKYPE, forskellige typer af afasi og følgevirkninger heraf. Du vil også få viden om, hvordan du bedst muligt kan støtte afasiramte. Endelig vil kurserne omhandle etik. Hvordan skal man f.eks. forholde sig at læse andre menneskers private s? Hvor- 4

5 dan skal man forholde sig, når man træder ind i en andens private hjem? Derudover skal du deltage i mindst to af projektets tre opfølgningsdage, hvor der vil blive samlet op på undervisningen. Forsikring Som frivillig er du omfattet af HjerneSagens forsikringer for frivillige. Disse dækker: * Frivillig arbejdsskade * Frivillig ansvarsforsikring * Kollektiv ulykkesforsikring Du har tavshedspligt En vigtig forudsætning i det frivillige arbejde er, at samværet med den person, du støtter, bygger på gensidig tillid og respekt. Det er derfor vigtigt, at du som frivillig behandler den viden og de oplysninger, du får om de afasiramtes private og personlige forhold fortroligt. Det kan være oplysninger om familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privat-økonomiske forhold, straf, sociale problemer og lignende. Alle borgere har denne form for tavshedspligt, og det har du også som frivillig. Videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person er strafbart. personlige forhold. En overtrædelse kan medføre eksklusion af projektet. Straffeattest For at blive frivillig i projektet skal du fremvise en ren straffeattest. Straffeattesten kan du få udleveret på en politistation, mod forevisning af legitimation 5

6 Forskellige måder at være frivillig på og opgaver Du kan være frivillig på mange forskellige måder i frivillignetværket og dermed varetage mange forskellige former for opgaver. IT-frivillig Dine opgaver vil omfatte at støtte en person med afasi i at kommunikere over internettet. Det kan være sidemandsoplæring i programmerne Herbor og SKYPE, herunder give støtte til oprettelse af kontaktpersoner, støtte til etablering af videosamtaler, skrive s, lægge billeder ind i Herbor, oprette links mv.. Formålet er, at den person, du støtter, får bedre mulighed for at vedligeholde kommunikative færdigheder, sociale kontakter og deltage i samfundslivet. Afvej omfanget af støtten i forhold til den afasiramtes behov og dine ressourcer. Disse opgaver forgår primært i den afasiramtes eget hjem, sammen med den afasiramte. Online frivillig På længere sigt kan du måske supplere kontakten med online kontakt, hvor du og den afasiramte mailer sammen eller snakker sammen over SKYPE. Det kan også være, at du starter som online frivillig i de relationer, hvor dette er muligt. Underviser af andre frivillige Du kan også undervise eller sidemandsoplære nye frivillige. F.eks. indenfor: de anvendte teknologier; Herbor og Skype hvad vil det sige at have afasi kommunikation og afasi 6

7 etik: det at være frivillig og det at komme i andres hjem. Organisator og leder Frivillignetværket skal på sigt være selv-ledende. Der bliver derfor brug for 2-3 frivillige, der er interesserede i lederskab eller i at bidrage til ledelse af netværket. Disse vil gradvist blive introduceret til opgaverne, få stillet alle materialer til rådighed og vil, så længe projektet varer, til enhver tid kunne søge råd, støtte og vejledning hos enten projektleder eller frivilligkoordinator. Ledelsesmæssige opgaver kunne eksempelvis være: Synliggørelse og rekruttering af nye frivillige og afasiramte, dele informationsmateriale ud, varetage kontakt til brugerforeninger mv. Afholde screeningssamtaler med nye frivillige Afholde netværksmøder, herunder planlægning, dagsordener og referater Opfølgning Pleje kommunikationen internt i netværket (e-konference, besvare mails mv.) Nogle af opgaverne vil du måske ikke selv stå for at udføre, men derimod have ansvar for, at de bliver udført af andre. Økonomi De opgaver, du påtager dig som frivillig i frivillignetværket, er ulønnede. Eventuelle udgifter til befordring, udstyr o.a. kan heller ikke blive refunderet. Du deltager gratis i kurser og uddannelsesforløb. 7

8 Om dig Som frivillig, ser vi gerne At du synes, det er spændende at deltage i et nyetableret frivillignetvæk og evt. gerne vil deltage i etableringen At du har forståelse for mennesker med funktionsnedsættelser At du er god til at tage hensyn og tilpasse din kommunikation til situationen At du er tålmodig og synes det er sjovt at undervise andre Vi forventer At du som frivillig bruger din sunde fornuft i det frivillige arbejde. Dette gælder i forholdet med den eller de personer, du støtter, og andre frivillige i frivillignetværket. At du som frivillig bruger menneskelige som faglige kompetencer til at vurdere, hvordan du bedst støtter den person, du fungerer som frivillig for. Med faglige kompetencer menes både den viden, du får under Uddannelsesforløb I og II samt eventuelle andre faglige kompetencer, du måtte have, der kunne være relevante. Ærlighed i forhold til, at du ikke siger ja til mere end du kan overkomme og overholder de aftaler, som indgås, mundtlige som skriftlige med den person, du støtter og med andre personer i frivillignetværket. At du er åben omkring eventuelle problemer, du kommer ud for i forbindelse med dit arbejde som frivillig. At du tjekker din minimum én gang om ugen (ved sygdom og ferie undtaget). At du opretter en SKYPE-profil At du opretter en Herbor-profil. Vi hjælper dig til denne oprettelse, som vil være gratis. 8

9 Formelle betingelser for deltagelse som frivillig At du er over 18 år At du underskriver en samtykkeerklæring om deltagelse i projektet At du deltager i Uddannelsesforløb I og II At du i videst mulige omfang deltager i netværksmøder og opfølgningsmøder At du i projektperioden løbende dokumenterer din kontakt med den person, du støtter på et dokumentationsark, du får udleveret. Efter projektperioden er det ikke længere nødvendigt at dokumentere kontakten Hvilke almene teknologier arbejder vi med? Herbor er et kompenserende værktøj, der giver personer, der ikke kan anvende almindelige internetværktøjer, en let tilgængelig adgang til og online fotomapper. Man kan skrive til en Herbor-mail fra en almindelig hot-mail eller andre mailudbydere. Læs mere om Herbor på SKYPE er et værktøj, der kan etablere videosamtaler med andre, der benytter Skype. Det er nemt og gratis at oprette en SKYPE-profil. Du skal blot sikre dig, at du har et web-camera og en internetforbindelse. Læs mere om SKYPE på 9

10 Vigtige datoer: d. 19.januar 2012 d. 21. og 22. februar 2012 d. 31. marts 2012 Match-making arrangement for frivillige og afasiramte i projektet. Forventet tidspunkt: fra kl. 17:30 20:00 Nærmere information følger Grundkursus I Internatkursus Sted: Nordisk lejrskole. Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Fra tirsdag kl til onsdag kl AFHOLDT Grundkursus II Sted: Kommunikationscentret. Skansevej 2D, 3400 Hillerød. Fra kl til d. 9. juni 2012 Opfølgning I Fra kl. 9,30 til Nærmere information følger d. 3. november 2012 Opfølgning II Fra kl til Nærmere informations følger d. 4. maj 2013 Opfølgning III Fra kl til Nærmere information følger 10

11 Deltagelse i projektet og i frivillignetværket skal være en god oplevelse for alle. Frivillige som afasiramte. Derfor er du altid velkommen til at kontakte enten frivilligkoordinator eller projektleder, hvis du har spørgsmål, oplever vanskeligheder i forbindelse med arbejdet som frivillig, har gode idéer til udvikling af netværket, eller bare gerne vil fortælle om en god oplevelse. HjerneSagen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød telefon:

12 12 Vi vil nytænke måden at være frivillig på. Vi vil gøre en forskel for de mennesker, vi støtter. Vi vil fremme IT til gavn for alle. Vi håber, du vil være med!!

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere