TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD"

Transkript

1 TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

2 Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved at skabe trivsel og atmosfære så alle spillere gennem leg, spil, træning og kamp udvikler sig såvel fodboldmæssigt som menneskeligt. Dette sikres ved at trænere, hjælpetrænere og holdledere til alle hold opfatter fodbold som en leg, hvor spilleglæden samt samværet skal være det afgørende uanset niveau. At give den enkelte spiller mulighed for at videreudvikle sine evner som spiller både teknisk, taktisk og fysisk. Dette sikres ved at ansætte og uddanne dygtige trænere, hjælpetrænere og holdledere. Uddannelse af disse kan ske såvel internt som eksternt. Ligeledes skal vi sikre alle spillere et godt, positivt og velfungerende miljø. Dette skal ske via tryghed, fælles kammeratskab og forældreopbakning. Dette sikres ved at træning, kampe samt stævner afvikles i en positiv ånd, hvor holdfællesskabet er meget fremtrædende.

3 Registrering / Kontingent Alle spillere i Bov IF SKAL registreres via vores hjemmeside ( Såfremt spilleren ikke er registreret kan den enkelte spiller ikke deltage til træning eller kamp! Registreringen sker i det øjeblik der er betalt kontingent for den forekommende sæson. Altså, der skal betales inden sæsonen går i gang. Spilleren skal oprettes med et login, herefter klikker man på TILMELDING i emne bjælken. Så vælges den årgang spilleren skal tilmeldes under. Når der klikkes på den respektive årgang, vil der komme lidt oplysninger om åregangen så som træneren samt træningstider. Når der er betalt for den valgte åregang og periode er spilleren også registreret. Har man flere familie skal der oprettes et login pr. medlem. Det er meget vigtigt for de respektive trænere / holdledere at der bliver gjort tydelig information omkring dette. Især i de tidlige årgange hvor der oftest kommer nye spillere til. Lave evt. en spillerliste fra den første træning og tjek den af fra gang til gang. Søge for at stemme af med forældrene om der er styr på registrering af den enkelte spiller. Dette er en opgave træneren nemt kan uddelegere til en eller flere af forældrene.

4 Trænerens opgaver 1. Planlægning Udarbejde mål og handlingsplaner for det kommende år. Følge ungdomsafdelingens mål og handlingsplaner. Møde til tiden og have alt klar til træningen Udvikle spillerne sportslig og social jf. ungdomsmålsætninger. Analysere spillernes tekniske, taktiske og fysiske færdigheder og tilrettelægge træningen der efter. Sørge for træningskampe. 2. Praktisk ansvar Sørge for tryg og motiverende atmosfære såvel på som udenfor banen. Løse op for problemer/konfliker evt. i samarbejde med ungdomsudvalg og forældre. Følge ungdomsafdelingens mål og handlingsplaner. Møde til tiden og have alt klar til træningen. Sørge for tryg og motiverende atmosfære såvel på som uden for banen. Løse op for problemer/konflikter evt. i samarbejde med sportslig konsulent og forældre. Informere åbent og ærligt. Samarbejde med øvrige trænere i alle afdelinger. Ansvarlig for udleveret materiale. 3. Adfærd Have ansvar for børnene fra det øjeblik de afleveres til de afhentes. Møde ædruelig til træning og kamp. Fremme den gode tone overfor spillerne, dommere og trænere (Fairplay).

5 Holdlederens opgaver Hvis ingen holdleder er det trænerens / hjælpetrænerens opgaver 1. Planlægning Generelt ansvarlig for det administrative vedr. holdet. Udarbejde program og budget for træningslejre og rejser med tilskud. Tilrettelægge træningskampe i samarbejde. 2. Praktisk ansvar Ansvarlig for holdets økonomi Ansvarlig for korrekt anvendelse af rådighedsbeløb. Udarbejde og vedligeholde spillerlister. Kontrollere at spillernes kontingent er betalt. Ansvarlig for uddelegering af tøjvask og kørsel. Sikre at kørsel til kampe foregår efter gældende færdselsregler. Indrapportering af resultater. 3. Holdledelse Sørge for korrekt spilledragt ved udekampe. Karantænestyring. Ansvarlig for rejser i klubregi. Sørge for fremsendelse af telegrammer ved særlige højtider (ex konfirmation). Fremme den gode tone overfor spillere, dommere og trænere (Fairplay).

6 Kontaktforældrenes opgaver Skaffe hjælpere til diverse arrangementer Bidrage til sociale arrangementer i fællesskab med træner og holdleder. Være bindeled mellem forældre og ungdomsudvalget. Forælderens opgaver Oplyse om eventuelle hensyn til barnet (sygdom, modenhed etc. ). Bidrage aktivt omkring holdet og ikke betragte Bov IF fodbold som en børne pasningsordning. Være behjælpelig ved forskellige arrangementer. Sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Sørge for skriftlig udmeldelse. Sørge for at mødetiderne bliver overholdt. Sørge for at melde afbud. Være positiv over for dommerne, med- og modspillere samt træner og ledere. Respekter og accepter træners og leders dispositioner. Hjælpe træneren, hvis der opstår konflikt omkring ens barn. Deltage i forældremøder, så vidt det er muligt. Overvære træning og kamp af og til (først og fremmest de yngre årgange). Repræsenterer Bov IF fodbold på bedst mulig måde. Kort sagt: Vær imødekommende og din sunde fornuft

7 De 10 forældrebud Mød op til træning og kamp - barnet ønsker det. Giv opmuntring til alle spillere under kamp - ikke bare din egne datter eller søn Giv opmuntring i både med- som modgang, giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Respekter trænerens brug af spillere, forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Se på dommeren som vejleder, kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Giv opfordring til dit barn om at deltage - pres ikke. Spørg om kampen var spændene og sjov - ikke kun om resultatet. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. Vis respekt for arbejdes i klubben - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at deltage i klubbens liv end lyst og engagement. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig.

8 Spillernes 10 bud Møde rettidig og deltage aktivt i træningen Yde sit bedste og optræde positivt til træning og kamp. Passe på det udleverede materiale fra Bov IF Fodbold. Respekterer dommerens afgørelser. Være med til at skabe en rar og god stemning i Bov IF Fodbold. Gå i bad efter træning og kamp (ab U9). Efterlade omklædningsrum i ordentlig stand. Ansvarlig for sit eget fodboldudstyr. Optræde og repræsentere Bov IF Fodbold på en god måde. Rette sig efter de love og regler som er gældende for fodboldklubben Bov IF.

9 TRÆNINGSPLAN Der bør være sammenhæng i en ungdomsspillers fodboldudvikling. Træningen skal tilpasses den enkelte spillers alder og færdigheder, indenfor teknisk, taktisk samt fysisk træning, når både retorikken og psyken er parat hertil. Der er fem nøgleord i denne træningsplan: Sparke, tæmme, heade, drible og finte. Ungdomsudvalget ønsker, at der gives disse tekniske færdigheder en klar topprioritering i den daglige træning. Det vil med denne træningsplan som redskab være muligt for den enkelte træner at planlægge sin træning over en længere periode, der bør således udarbejdes et langsigtet træningsprogram for hvert enkelt hold. Den enkelte træner kan selv vælge enten at følge træningsplanens forslag til hyppigheden i træningen af de forskellige færdigheder, eller træne intensivt i den enkelte detalje (ex tæmninger) Planen afspejler ungdomsudvalgets forventninger til, hvad spillerne skal kunne i de forskellige aldersgrupper og skal derfor også virke som et kvalitetssikrende hjælpemiddel for Bov IF fodbold`s ungdomsafdeling. Al træning i de yngste aldersgrupper bør (skal) foregå med bold. Alle spillere skal som minimum spille halvdelen af kampen (HAK-Ordningen).

10 Spillernes opgaver Møde og deltage aktivt til træning og kamp. Mød til den fastlagte tid til træning og kamp. Yde sit bedste under træning og kamp. Optræde positivt til træning og kamp. Spille og optræde fair til træning og kamp. Gå i bad efter træning og kamp. Passe på det udleverede materiale fra Bov IF fodbold. Respektere dommerens afgørelser. Tilkendegive sin mening til medspillere, træner og leder på en positiv måde. Være med til at skabe en rar og god stemning i Bov IF fodbold. Efterlade omklædningsrum i ordentlig stand. Optræde og repræsentere Bov IF fodbold på en god måde. Rette sig efter de love og regler som er gældende for fodboldklubben Bov IF.

11 Nedenstående er vedtaget i Bov IF fodbold s bestyrelse og ungdomsudvalget maj 2006: Politik og retningslinjer i Bov IF fodbold mod pædofili og seksuelle krænkelser. Bov IF fodbold har et ansvar. Fodboldklubben skal være stedet hvor trænere, ledere, børn og unge kan opleve spænding, glæde og fællesskab i trygge rammer. Ud fra devisen forebyggelse er bedre end helbredelse har klubben udarbejdet et sæt "regler". Disse politikker og retningslinier er udarbejdet for at minimere risikoen for overgreb og seksuelle krænkelser af børn og unge. Sund dømmekraft bør dog først og fremmest udvises fra forældre, trænere og ledere. Derfor er tæt dialog mellem alle parter meget vigtig. Vi må ikke forfalde til "heksejagt". Fra d. 1. juli 2005 er klubben forpligtiget til at indhente straffeattester på ALLE trænere og ledere, der bliver "ansat" i klubben. Følgende gælder for alle trænere og ledere i Bov IF fodbold: Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter SKAL kontakte bestyrelsen (Se kontaktlisten) Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person, som nærer mistanken, vurdere om mistænkte skal anmeldes, eller hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet, skal klubbens ledelse med al magt stoppe sladder og rygtedannelse. Man må gerne:. Give et klap på skulderen. Deltage i et sejrsknus. Give en trøstende omfavnelse Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at træneren/lederen ikke tør røre børnene. Man må ikke:. Berøre børnene i skridt og på bryster. Fotografere i omklædningsrummet. Give smækkys. Træner/leder af modsatte køn skal holde sig til deres egne omklædningsrum. Træner/leder må ikke invitere enkelte børn hjem til sig selv. Man bør ikke:. Gå alene i bad med børnene - vær altid 2 voksne i omklædningsrummet.. Nedgøre og gøre grin med børnenes kroppe - sige sjofle udtryk.

12 U 6-8: Generelt: Leg: Glæde: Tryghed: Bevægel: Fokus: I træningen for U 6-8 skal der lægges stor vægt på 4 nøgle ting. Leg, glæde, tryghed og bevægelse. I de først år skal der ikke være fokus på det fysiske Børnenes opfattelse af fodbold skal stadig være leg. Konkurrence elementet skal langsomt indarbejdes. Det er vigtigt at skabes glæde i gruppen. Trænerne humør smitter hurtigt på børnene. Trænerne skal være motiverende I de laveste årgange stilles der store krav til trænerne omkring børnenes tryghed. De skal have tillid til træneren. For at holde styr på gruppen, er opdeling i mindre grupper på 5-8 mand et godt middel. Så gør det nemmere at holde dem aktive uden for mange pause. Der skal arbejdes på at gøre spillerne ven med bolden. Bolden skal være med i hele træningen og i størstedelen gerne 1 bold pr. spiller. Yderligere fokus punkter er: Løb med bolden Løbeskoling (Lunte, sprinte, løbe baglæns, hoppe osv.) Spark til bolden / skud former Tæmning / stop bolden Orientering (hvor er jeg på banen) Modtage anvisninger fra træneren

13 U 9-10 Generelt: Teknisk: Ved U9 / U10 skal spillerne gerne flytte sig motorisk og forståelses mæssigt fra den indøvede træning fra tidligere (U 6-8). Der skal indøves en større forståelse for specielt det tekniske, mens det taktiske skal indarbejdes løbende. Det fysiske skal også langsomt tages med I den tekniske del skal spilleren arbejde med hans / hendes færdigheder med bolden. Fokus punkterne er: Pasninger med bolden (rette fart og retning) Brug af begge ben til pasninger og afslutninger Behandle bolden ved brug af hovedet Modtagelse af bolden uden pres (tæmninger / retningsbestemt tæmninger) Modtagelse af bolden med pres (tæmninger / retningsbestemt tæmninger) Vendinger Driblinger / Finter Taktisk: Den taktiske del skal indarbejdes løbende under U 9-10 forløbet. I den taktiske del skal der være fokus på følgende områder: Placering på banen i forhold til medspillere (Nærme sig / fjerne sig / bevægelse uden bold) Placering på banen i forhold til modspillere (Opdækning / markering) Begyndende kendskab til forsvar / midtbane / angreb Begyndende kendskab til brede og dybde i spillet Fysisk: Den fysiske del kan roligt indlemmes her. Fokus punkterne vil være: Smidighed Bevægelighed Løbeskoling Koordineringstræning uden bold

14 U Generelt: Teknisk: Ved U vil spilleren gerne udfordres på deres færdigheder med bolden. Så det tekniske niveau skal højnes. Også gerne individuelt. På det taktiske plan skal der større fokus på de enkelte pladser på banen. Her skal grundteknikken videreudvikles. Det er vigtigt er der også bliver lagt fokus på forbedringer. Fokus punkterne vil derfor være: Indøvelse af alle sparkeformer (Fokus på fart og præcision med begge ben) Videreudvikling af hovedstød (fokus på springkraft og timing) Videreudvikling af driblinger og finter (fokus på fart og teknik) Videreudvikling af tæmninger (fokus på retningsbestemt og præcision) Begyndende specialtræning af målmænd (Øvelser vil kunne ses separat) Taktisk: Spillerne skal blive tryg ved at kende deres plads på banen. Lære at kunne agere som forsvars-, midtbane- eller angrebsspiller. Fokus områderne skal være: Lære at kende de forskellige pladser på banen Begyndende orientering om systemer / opstillinger Udvikle forståelse af brugen af banen (bredde / dybde) Begyndende indøvelse af dødbolde Fysisk: Den fysiske del skal udvikles her. Fokus punkterne skal være: Smidighed Bevægelighed Løbeskoling Balance Fart Koordineringstræning Info: Fra U 13 skal der udfyldes elektronisk holdkort.

15 U Generalt: Teknisk: Når spillerne når denne alder kommer trænerne til at have et stort ansvar for spillernes videre udvikling. Her skal teknikken finpudses, og øvelserne skal laves korrekt. Dette kræver gentagelser, gentagelser og atter gentagelser. Tingene skal sidde på rygraden. Grundteknikken skal øverst til perfektion. Repetition og kvalitet skal gennemsyre træningen. Der skal ligges pres på spillerne omkring disse ting. Fokus punkerne er forsat: Vigtigheden af at kunne mestre alle sparkeformer Videreudvikling af tekniske detaljer (Tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, taklinger) Øget tempo og intensitet Træning af dødboldsituationer (defensivt og offensivt) Videreudvikling af målmandstræning Øget fokus på aflevering tæmninger med begge ben Taktisk: Trænerne skal arbejde videre med den taktiske træning omkring spilsystemerne. Spillerne skal blive mere tryg ved deres position på banen. Fokus skal være: Spil med bold (skabelon spil) Spil uden bold (skabelon spil) Taktiske begreb på banen (overlap, krydsløb, bandespil) Afslutningsspil (1 mod 1 / offensiv mod defensiv) Indlægsspil Defensive øvelser (Zoneopdækning / mandsopdækning) Presspil Sammenarbejde med kæderne (inkl. Målmanden) Fysisk: Disciplin: Her kan der godt forlanges mere af spillerne. For at kunne træne med højt tempo og intensitet skal spillerne være i god form. Styrketræning kan være en god ide. Her kan øvelser med egen kropsvægt nemt bruges Udnævn en anfører. En de andre spillere se op til. En der kan gå foran. En der sætter den sportslige dagorden (hvor meget vil holdet (hygge eller alvor))

16 U Generelt: Teknisk: Her skal de tekniske, taktiske og fysiske grundprincipper ligge helt fast ved hver enkelt spiller. Trænerne skal have et større fokus på den enkelte spiller og dens individuelle kvaliteter. Fokus punkerne udskiller sig ved: Større pres på bedre udførelser af tekniske øvelser. Der skal videreudvikler og kvalitetsforbedres på alle tekniske færdigheder. Alle afleverings og sparkeformer Tekniske færdigheder (Tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, taklinger) Nærkampteknik (På jorden og i luften) Udviklinger af individuelle færdigheder (også målmand) Taktisk: Spillerne skal gerne være indforstået med diverse spilsystemer og spil former. Træneren skal klæde spillerne på til at være fokuseret på holdets taktiske organisation. Skabelon spil med og uden bold Højintensitet spil uden afslutninger Højintencitet spil med afslutninger Taktiske begreber på banen videreudvikles (overlap, bandespil, mod-, dybde- og krydsløb) Hurtigere kombinationsspil med få berøringer) Presspil Opdækningsformer (Zone og mand/mand) Sideforskydning Forsvarets placering (skubbe frem / falde tilbage) Fleksibilitet i holde (Overtage pladser ved omstillinger) Dødbolde (defensivt of offensivt) Fysisk: Psykisk: Endnu større fokus på det fysiske element. Træneren kan godt presse spillerne til at være i god form. Flere øvelser uden bold er (desværre) et must. I opstarten er især skadesforbyggende træning vigtigt. Spillernes koncentration skal skærpes. Der skal være større selvkritik ved den enkelte spiller. Trænerne skal være dygtig til at motivere sine spillere. Især i modgang. Spillerne skal lære at tage mere ansvar. Både individuelt og som hold.

17 Bov IF kontakt liste: Formand: Frank Thietje ( ) Ungdomsformand: Preben Maass ( ) Ungdomskonsulent: Michael Klarup ( ) Materiale mand: Poul Pedersen ( ) Kampfordeler: Bjarne Nielsen ( )

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik

Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik Ungdomsudvalget Revideret efterår 2015 1 Indhold Forord Indledning Vanløse Floorballs profil Gensidige forventninger Vision Målsætning Vores målsætning er: Børn

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Velkommen til forældremødet

Velkommen til forældremødet Velkommen til forældremødet Disse spillere er tilmeldt & registeret i DBU s licens-system, og dermed spilleberettiget for Langebæk Alliancen for 2014. Spillertrup Årg. 03 Navn Emil Patrick Jacob Christian

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere