Trænerhåndbog Grenaa IF Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere"

Transkript

1 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere

2 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator Holdlederen/hjælpetræneren..11 Forældrene.12 Børnefodbold 4-10 år..13 Børnefodbold inddeling U8 - U U10 - U U12 - U U14 - U U18 - U

3 3 Indledning Fodbold er oplevelser, glæde, skuffelser, begejstring og resultat. Det er et faktum, uanset fodboldspillet foregår på bredde- eller elite-niveau. Grenaa IFs ungdomsafdeling tilbyder fodbold for alle uanset niveau. Vores trænere tilbydes udvikling og uddannelse via kurser mv. Noget af det allervigtigste i ungdomsfodbold er aldersbestemt træning. Det vil sige, den træning spilleren deltager i skal passe til spillernes alder og formåen på en række områder. Børn og ungdomsspillere er ikke små voksne børn opfatter ikke betydningen af sejr for enhver pris på samme måde som voksne. Børn bør og kan sagtens have mulighed for små sejre selv i en kamp, der resultatmæssigt ender med et nederlag. En god aflevering, en scoring eller eksempelvis en flot detalje kan også være en sejr for et barn. Fokusering på resultater og sejre i alt for tidlig en alder i ungdomsfodbold er ofte i direkte modstrid med at give en alsidig udvikling og udfordre dem på forskellige pladser på holdet. I Grenaa IF ønsker vi at bygge træningen op omkring alsidige bevægelsesaktiviteter, frem for tidlig specialisering (fx fast plads på holdet). Derved erhverver børnene sig en motorisk udvikling og bevægelsesbasis samt større taktisk forståelse, der senere kan anvendes som grundlag for mere systematisk og specifik træning. Formålet med håndbogen er at skabe en rød tråd i klubsamarbejdet og at være en støtte for trænere, ledere, ungdomsudvalg mv. i hverdagen. Håndbogen indeholder Grenaa IFs målsætninger, forventninger til trænere, spillere og forældre samt en plan for struktureret træningsplanlægning gennem ungdomsårgangene. Denne håndbog vil løbende blive opdateret. Derfor er trænere og ledere meget velkomne med forslag til, hvordan vi kan gøre både Grenaa IF og håndbogen bedre.

4 4 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling Grenaa IFs ungdomsafdeling vil i 2011 fokusere på ungdomsarbejdet, med det formål at udvikle ungdomsholdene, således at bredden bliver bredere, samtidig med at der bliver skabt mulighed for at spille på elitehold, for de spillere der har lyst og talent til det. Vi vil arbejde for at forøge antallet af spillere og at fastholde spillerne i ungdomsafdelingen øge antallet af trænere og at øge deres viden og kompetencer involvere forældre yderligere i det frivillige arbejde, således at flere opgaver kan løses, og at trænerne kan koncentrere sig om træneropgaven. give børnene optimale fodboldmæssige udviklingsmuligheder give børnene mange gode oplevelser - såvel på som uden for fodboldbanen. Ungdomsarbejdet bliver til en succes ved at Grenaa IFs bestyrelse bakker ungdomsarbejdet op. ungdomsudvalg hjælper med at løse problemer, når de opstår. trænerne hjælper med at informere spillere og forældre mest muligt - dette er vigtigt, fordi forandring ofte skaber usikkerhed, mens information skaber tryghed. planlægge i god tid Ungdomsudvalg vil hjælpe til med værktøjer.

5 5 Værdier i Grenaa IF Grenaa IFs værdigrundlag er: Fodbold for alle - at tilbyde fodbold i alle rækker og på alle niveauer Hele mennesker alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker I samarbejde at give udfordringer og engagement Glæde, fairplay, tolerance, venskab og kvalitet skal præge alle aktiviteter Kommunikationen - dialog, åbenhed og information - skal fremmes Dette søger vi at opnå ved at bevidstgøre, udvikle, uddanne og inspirere trænere og ledere til funktioner på alle niveauer skabe en gennemskuelig struktur med klare retningslinjer for trænere og ledere igennem samarbejde at skabe bedre muligheder for at spille fodbold, såvel for bredde som elite give børn og voksne identitetsskabende oplevelser for at fremme en konstruktiv klubkultur/foreningsliv legen skal være det bærende princip - det skal være sjovt at spille fodbold fairplay skal være grundlaget for fodbold i Grenaa IF - det skabes fra første træning på mindste årgang og vedbliver at være grundlaget igennem hele fodboldkarrieren sikre at fodbold ikke kun er at sparke til bolden - der skal arbejdes med sociale, emotionelle, motoriske og intellektuelle aspekter fastholde og skabe tilgang af spillere sikre, at Grenaa IF udvikler sig i en vekselvirkning mellem tryghed og forandring sikre trygge rammer for børnene, blandt andet gennem stor genkendelighed involvere og delagtiggøre spillere og forældre i klubbens aktiviteter være i dialog med spillere, forældre og ledere holde et højt informationsniveau internt i forhold til spillere, forældre og ledere varetage PR, profilering og markedsføring af Grenaa IF formulere en ungdomspolitik for alle spillere tilbyde gode fysiske rammer og muligheder for alle, både spillere, forældre, trænere og ledere fastholde og skabe tilgang af dommere i samarbejde med DBU, JBU og Djursland Dommerklub skabe gode økonomiske ressourcer og forvalte disse forsvarligt

6 6 Alkoholpolitik I tilknytning til Grenaa IFs værdi sæt har Ungdomsudvalget vedtaget en alkoholpolitik. Det betyder, at ingen børn og unge under 18 år må drikke alkohol på ture med Grenaa IF unge mellem 16 og 18 år kan få tilladelse til at drikke alkohol ved sæsonafslutninger og lignende arrangementer med skriftlig accept fra forældrene Pædofilipolitik Grenaa IF indhenter børneattester hos Rigspolitiet på alle vores ungdomstrænere, jf. den lov der blev vedtaget i Folketinget i 2005.

7 7 Sportslige mål Grenaa IF ønsker gennem kompetent og inspirerende træning med engagerede og veluddannede trænere at udvikle den enkelte spiller. Vi vil udvikle spillere med potentiale til elitespillere ved at tilbyde fysisk og psykisk udvikling. Enhver spiller, der fortsætter som senior på sit aktuelle niveau, er en succes for Grenaa IF. Vi ønsker, at vore spillere op til U10 spiller fodbold med leg, glæde og udvikling som det vigtigste. Som U12 begynder vi at skabe elitespillere og -hold. Det er Grenaa IFs målsætning altid at være repræsenteret i højest opnåelige række. Dette må dog ikke ske på bekostning af breddeholdene. Vores mål er, at der skal være et hold, der svarer til det niveau, den enkelte spiller ønsker og evner. Grenaa IF følger de løbende diskussioner i JBU og DBU omkring udviklingen af børnefodbolden i Danmark. Pt. debatteres fordele og ulemper ved en turneringsstruktur, hvor de yngste spiller på mindre baner med mindre mål og med færre spillere pr. hold. Grenaa IF bakker op om mange af disse initiativer og er klar til den nye struktur, når den bliver vedtaget af de kompetente organer. Gennem vores samarbejde med AGF Talentfodbold ønsker vi at tilbyde klubbens mest talentfulde spillere endnu flere sportslige udfordringer gennem indstilling til deltagelse i fodboldtalentskolen, træningssamlinger mv. Vi håber ligeledes at vi via dette samarbejde kan højne vore træneres niveau. Det er et mål for Grenaa IF at tilbyde aktiviteter udover fodbold, der også inddrager forældrene, fx fælles arrangementer, ture, stævner og rejser.

8 8 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF Grenaa IF har nedsat både et pige og et drengeudvalg. Udvalgene varetager blandt andet følgende opgaver: udarbejder overordnet målsætning for ungdomsafdelingen tilknytter årgangsansvarlig/koordinator til de enkelte årgange fastsætter træningstider rekrutterer trænere definerer målsætning for de enkelte årgange fastholder et målrettet træningsprogram for hver årgang den røde tråd sikrer en grundig kommunikation - såvel internt som eksternt koordinerer holdtilmelding coacher trænerne - giver feedback og inspiration planlægger træneruddannelsen planlægger stævner, ture og andre arrangementer planlægger og gennemfører sæsonopstartsmøder er behjælpelig med at rekruttere og inddrage forældre i diverse opgaver omkring holdene

9 9 Træneren Træneren skal samarbejde med øvrige trænere og ledere på årgangen skal medvirke til at skabe social tryghed for spillerne både på og uden for banen skal udvikle og forbedre spillernes og holdets sportslige og faglige niveau skal loyalt arbejde efter Grenaa IFs målsætning og overordnede retningslinjer, herunder alkoholpolitikken skal møde velforberedt til kamp og træning skal til kamp kunne disponere over spillere på lavere rangerende hold skal i sit ordvalg og sin opførsel være et godt eksempel for spillerne skal absolut ikke kommentere dommerens præstationer skal tage godt imod dommere og modstandere og repræsentere Grenaa IF på værdig vis skal sørge for, at det udleverede materiale afleveres i rette antal tilbydes gennem kurser og lignende at dygtiggøre sig både fagligt og menneskeligt skal i samarbejde med holdlederen udfylde holdkort og sørge for afsendelse af resultat til rette organisation snarest efter kampen slutning skal i samarbejde med årgangsansvarlig/koordinator finde dommere til 3-5- og 7-mandskampe skal i samarbejde med årgangsansvarlig/koordinator arrangere deltagelse i stævner skal modtage indmeldelser og videregive dem til kassereren. Udmeldelser, samt adresseændringer

10 10 Årgangsansvarlig/koordinator Årgangsansvarlig/koordinator fungerer administrativt for en årgang. Dvs. Årgangsansvarlig/koordinator har ansvaret for følgende opgaver: Hvad I samarbejde med Hvornår Melde hold til turnering og træningsturnering Trænerne og kampfordeler Op til vinter og sommerpausen. Lave en årsplan over diverse fælles arrangementer for årgangen Bestille de nødvendige bolde og materialer hos den materialeansvarlige Indkalde og afholde opstartsmøde for forældre Lave oversigt med spillernavne og adresser for årgangen Evt. lave kampfordelingsplan for holdene Indkalde og afholde trænermøder for trænerteamet Trænerne Trænerne Trænerne Trænerne Trænerne Ungdomsudvalgene Før sæsonstart Før sæsonstart Ved sæsonstart Ved sæsonstart Før turneringsstart Efter behov Info-breve til forældre Trænerne Efter behov Koordinere tilmelding til diverse stævner for årgangens hold Trænerne Efter behov Ajourføre spillerlister Trænerne Løbende Udmeldelser Trænerne Efter behov

11 11 Holdlederen/hjælpetræneren Holdlederen/hjælpetræneren skal være trænerens højre hånd skal loyalt arbejde efter Grenaa IFs målsætning og overordnede retningslinjer, herunder alkoholpolitikken ledsage holdet til kampe sørge for, at kampbolde og linjevogterflag findes frem før kamp og lægges i dommerrummet i forbindelse med hjemmekampe, husk tingene lægges på plads efter brug. sørge for træningsbolde (pumpede) til ude- og hjemmehold ved hjemmekampe sørge for evt. forplejning (vand mv.) ved kampe opbevare spillernes punge og værdigenstande under kamp i samarbejde med træneren udfylde holdkort og sørge for resultatet kommer til rette organisation snarest efter at kampen er færdigspillet. efter sæsonafslutning, forår og efterår. Optælles alt spilletøj og rekvisitter. Optællingsliste afleveres til materialeansvarlig.

12 12 Forældrene Vi ønsker, at forældrene er en del af Grenaa IF og tager del i klubbens opgaver. Det skal ikke nødvendigvis være omkring de sportslige opgaver. Der er masser af andre spændende opgaver omkring træningslejre, kørsel, sociale arrangementer mv. Der er opgaver nok, som trænerne ikke har tid til i hverdagen. Det er også vigtigt, at man viser sine børn, at man bakker op omkring barnets interesser. Det kan på sigt være med til at fastholde barnets interesse i fodbold. De 10 bud for forældrene 1. Mød op til træning og kamp barnet ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke kun dit eget barn. 3. Giv opmuntring både i med- og modgang. Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klubben og tag gerne initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at deltage i Grenaa IFs liv end lyst og engagement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig!

13 13 Børnefodbold 4-10 år Udvikling og træning for 3-, 5- og 7-mands fodbold Grenaa IF ønsker at skabe så optimale rammer for børns tid med fodbold som muligt. Grenaa IF børnefodbold tilsigter at skabe og udbrede et fodboldmiljø omkring de 4-10-årige, som kan medvirke til at udvikle børnenes fodboldglæde og kammeratskab på den bedste måde. Samtidig vil Grenaa IF gerne vise trænere, ledere og forældre, hvilke værdier der bør lægges vægt på i arbejdet med de alleryngste fodboldspillere. Børn bør afprøve flere forskellige idrætsgrene for at sikre sig, at de finder de aktiviteter, der egner sig bedst til deres behov, interesser, kropsbygning og fysiske evner. Dette vil medvirke til at øge børnenes succes i og glæde ved idræt generelt, og forhåbentligt være en succes for Grenaa IF på sigt. Træningsprincipper Aktivitet glæde alsidighed tryghed Disse ord er dækkende for børns behov i forbindelse med fodbolden i Børnefodbold. Det er derfor vigtigt, at man som træner i Grenaa IF for disse aldersgrupper er sig disse ord bevidst. Det er trænernes vigtigste opgave at skabe trygge rammer, så det bliver rart at komme i Grenaa IF og på banen. Fællesskabet med børnene skal vægtes meget højt husk: fodbold er jo et holdspil! Hovedvægten er stadig, at træningen skal lægges på organiseret leg med bold.

14 14 Børnefodbold inddeling Børnefodbold dækker følgende aldersgrupper: U bold. Børnene er utroligt nysgerrige, videbegærlige, spørge- og fortællelystne. U mandsfodbold. Her er nogle af børnene ved at være lidt øvet i at spille fodbold, og der begynder at blive en større spredning blandt spillerne med hensyn til, hvad de kan. U 10 5-mandsfodbold for piger og 7-mands for drenge. Børnene skal til at vænne sig til overgangen fra 5- til 7-mandsfodbold. U 4-7 Fodbolden skal for de yngste introduceres på børnenes præmisser igennem leg og sjove oplevelser, hvor alle har lov til at være med, uanset hvor øvet man er. Glæde og leg hører sammen, en leg hvor holdet er det naturlige samlingspunkt, og hvor banen er overskuelig for den enkelte spiller. For børnefodboldens begyndelse er det vigtigt, at der bliver gjort meget for den motoriske træning. Dårlig motorik gør bestræbelserne på at skabe en god fodboldspiller meget svær. Det er vigtigt at integrere den motoriske træning i træningen (hoppe på et ben, slå kolbøtter, løbe baglæns osv.). Det er vigtigt, at vi træner denne form for bevægelse og arbejder med spillernes motorik allerede fra den første dag, de kommer i Grenaa IF. Det er meget vigtigt at skelne mellem, hvad der er motoriske lege, og hvad der er fysisk træning. Øvelsernes kvalitet bliver meget forringet i takt med en fysisk belastning, og derved mister man ofte det, som ønskes med motorisk træning, nemlig at spillerne bliver i stand til at kontrollere deres krop. Lad børnene lave de enkelte øvelser ud fra egen formåen og pas på, at de ikke forcerer tempoet mere end nødvendigt. Den motoriske del skal være korrekt, før tempoet i øvelserne sættes op. I Grenaa IF gælder det for de yngste at skabe et fundament, der kan bære en mere specialiseret fodbolduddannelse. Se i øvrigt børnetrænermanualen fra DBU her: boernetraenermanual_del_1.pdf boernetraenermanual_del_2.pdf

15 15 Udvikling/træning for U 4-5 og U 6-7 U 4-5 U 6-7 Skabe tryghed og fællesskab Motorisk træning Viljen til at sparke, heade, drible mm. (Skal vægtes højere end den tekniske udførsel) Bevare trygheden og fællesskabet Motorisk træning Indlæring af alle former for spark Tæmning af bold Drible/skubbe bold Småspil Få kampe Lære de mest enkle regler (målspark, hjørne, give bolden op, straffe, frispark, indkast, udskiftning) Drible, dreje Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel. Begyndende skoling til 5-mandsfodbold. Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Skoling til 5-mandsfodbold Lære børnene at være sammen Engagere forældre som trænere og ledere Være opmærksom på mobning Heade, tackle, finte Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Bevare lysten og udbygge den Være opmærksom på mobning Vedligeholde forældrekontakten

16 16 U 8-10 Fodbolden skal for denne aldersgruppe stadig foregå på børnenes præmisser uden en egentlig opdeling. Børnene skal lære at acceptere medspillernes varierende fodboldevner for dermed at kunne indgå i en sammenhæng, hvor kammeratskab og social sammenspil går forud for personlig vinding. Der arbejdes i mindre grupper med meget småspil, så børnene har lettere ved at overskue situationen og derved kan drage nytte af en overskuelig træning, hvor bolden er det helt centrale redskab. Stadig arbejdes der med de øvelser, der indgår for de yngste. I løbet af perioden skal trænerne ud fra børnenes modenhed indføre en mere målrettet form for tekniktræning. Gennem en alsidig træning med mange forskellige former for spil-opgaver skabes muligheden for en bredere udvikling hos den enkelte spiller. Trænerne gør meget ud af for de ældste i aldersgruppen at skole børnene til 7-mands-fodbold.

17 17 Udvikling/træning for U 8-10 U 8-9 U 10 Bevare trygheden, fællesskabet og glæden ved fodbold Motorisk træning Bevægelsestræning Indlæring af alle former for spark, begge ben Tæmning af bold Der arbejdes på at udbygge de forskellige spilleres kendskab til finter Tacklinger Headning, ramme rigtigt, brug af krop Aflevere/spille bolden Bevægelse Bevare trygheden, fællesskabet og glæden ved fodbold Motorisk boldføling Bevægelsestræning/koordinationstræning Indlæring af alle former for spark, begge ben Tæmning af bold, inderside/yderside, lår, krop Der arbejdes på at udbygge de forskellige spilleres kendskab til finter Tacklinger, mødet med bolden (udgangsstilling) Headning, ramme rigtigt, brug af krop Aflevere/spille nærmeste, hjælpe boldholderen Bevægelse Hjælpe hinanden Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel Gribeteknik (målmænd) Bevare lysten og udbygge den Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Vedligeholde forældrekontakten Være opmærksom på mobning Indordne sig socialt, respektere andre for deres forskellighed (nationalitet, køn, social baggrund, forskellige fodboldevner) Hjælpe boldholderen/presse modstanderen Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel Gribeteknik (målmænd) Skoling til 7-mandsfodbold Bevare lysten og udbygge den Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Vedligeholde forældrekontakten Være opmærksom på mobning Indordne sig socialt, respektere andre for deres forskellighed (nationalitet, køn, social baggrund, forskellige fodboldevner)

18 18 U Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes overnatningsstævner til alle på årgangen. De bedste spillere indstilles til AGF s Fodboldtalentskole. Der skal skabes en vedvarende glæde ved at spille fodbold. Der skabes en glidende overgang til 7-mandsfodbold. Der arbejdes med at forbedre koordinations evnen mellem krop og bold. Der skal foretages en vedvarende vedligeholdelse af grundtekniske færdigheder. Alle grundregler og al teknik øves i bevægelse uden modstander. Der arbejdes lidt med hovedspillet, og der påbegyndes målmandstræning. Konditionstræning påbegyndes forsigtigt gennem løb, let muskeltræning og enkle småspil. Der skabes en god forståelse for opvarmning og strækøvelser. Taktisk startes med forståelse for spillezoner og anviste opgaver. Der indlæres bandespil og overlap. Individuel opdækning, bevægelse med og uden bold, spil i frie områder og dødboldsituationer. Alle regler gennemgås.

19 19 Teknisk træning Spark: Alle former for spark indøves med begge ben. Førstegangsafleveringer. Inderside, yderside, lodret og halvliggende vristspark, hel- og halvflugtninger. Tæmning/1. berøring: Inderside, bryst, lår, fodsål og vrist. Indøve retningsbestemte tæmninger. Dribling: Med begge ben, husk tempo- og retningsskift. Finter: Arbejde med at udbygge spillernes finter, skab evt. ugens finte, som øves derhjemme. Tacklinger: Arbejde med den rigtige udgangsstilling samt glidende tacklinger. Husk at tackle igennem. Hovedstød: Udvikle spillernes færdigheder med forskellige hovedstød. Husk både stående, i bevægelse og retningsbestemte hovedstød. Taktisk træning Indlæring i spilsystemet, både forsvars- og angrebsmæssigt. Indøve bandespil, boldovertagelse, overlap, bevægelse uden bold, spil i frie områder og sideforskydning. Lad spillerne spille forskellige pladser. Dødbolde: Faste aftaler ved hjørnespark, frispark og målspark, straffe og indkast. Husk både når vi har bolden, og når modstanderen har bolden. Fysisk/motorisk: Koordinationstræning, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighed. Psykisk: Lære spillerne deres roller og at tage ansvar både på og uden for banen. Socialt: Deltage i opgaver, rydde op mv. Deltage aktivt på hele holdet og hele årgangen.

20 20 U Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. De bedste spillere indstilles til unionsudtagelser og AGF s Fodboldtalentskole. Der skal fortsat skabes glæde ved at spille fodbold. Der skabes en glidende overgang til 11-mandsfodbold. Den tekniske træning er fortsat i højsædet, men der videreudvikles også på den taktiske træning, samt glæden ved nærkamp og glæden ved sejr. Spillerne vil have meget forskellige fysiske forudsætninger på årgangen, så det er vigtigt, at vi ikke tilsidesætter de tekniske spillere til fordel for de fysisk stærke. Der skal foretages individuel differentieret træning, hvor man tilgodeser spillernes stærke og svage sider. Der trænes i udholdenhed og bevægelighed gennem omfattende løbetræning (med bold). Gymnastik, opvarmning, strækøvelser samt let aerobic kan være en del af træningen. Taktisk er det vigtigt, at man bygger videre på og udvider forståelsen ved at bruge øvelser, der tager udgangspunkt i spilsituationer. Der arbejdes med sideforskydning, presspil og opbakning. Dødboldsituationer aftales ved hjørnespark, frispark, målspark og straffe, både til os og til modstanderen.

21 21 Teknisk træning Spark: Alle former for spark indøves med begge ben under pres. Forbedre og udvikle de svære spark. Arbejde med førstegangsafleveringer i spilsituationer. Indøve afleveringer over lange afstande. Tæmning/1. berøring: Fortsætte og udvikle tæmningerne, retningsbestemte og under pres og i spilsituationer. Dribling: Med begge ben, lære at dække bolden ved at bruge benet længst væk fra modstanderen. Husk tempo og i pressituationer. Finter: Arbejde med spillernes finter, højere tempo og under pres. Tacklinger: Udvide antallet af tacklinger og fokusere på hvornår og hvordan. Hovedstød: Indøve alle former for hovedstød, både defensivt og i angrebssituationer, dødbolde mv. Taktisk træning Fortsætte med spilsystemet, faste angrebs- og forsvarsopbygninger. Fokusere på spil under pres, sideskift og sideforskydning. Dødbolde: Faste aftaler ved hjørnespark, frispark, målspark, straffe og indkast. Husk både når vi har bolden, og når modstanderen har bolden. Fysisk/motorisk: Distancetræning, intervalløb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. Psykisk: Lære spillerne deres roller og at tage ansvar både på og uden for banen. Skærpe koncentrationen på og uden for banen ved kamp og træning. Socialt: Deltage i opgaver, rydde op mv. Respektere værdier, både menneskelige og materielle. Lære almindelig opførsel og respekt for andre.

22 22 U Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. De bedste spillere indstilles til unionsudtagelser. Opstart: Det er vigtigt, at spillerne inddrages på et tidligt tidspunkt, hvor man belyser spillernes ambitioner, fastsætter kamptidspunkt af hensyn til spillernes fritidsjob, aftaler regler for fester, alkohol mv. dagen før en kamp. Der skal skabes alternative sociale arrangementer. Det er vigtigt at give spillerne medindflydelse for at skabe et fælles ansvar. Træneren bør ikke være bange for at vise, hvem der har kompetencen, så spillerne aldrig er i tvivl om, hvem der leder holdet.

23 23 Teknisk træning Spark: Forbedre de svære spark, halvflugter, helflugter, saksespark mv. Træne førstegangsafleveringer i spilsituationer med højt tempo og pres. Fortsætte indøvning af afleveringer over lange afstande. Tæmninger/ 1. berøring: Fortsætte indøvning af tæmninger, retningsbestemte og under pres i højt tempo. Dribling: Driblinger med begge ben, højt tempo og under pres. Finter: Udvide spillernes kendskab til finter, og skabe tempo og pres. Tacklinger: Fortsætte indøvning af de forskellige former for tacklinger. Hovedstød: Indøve de forskellige former for hovedstød, både i bevægelse og under pres. Taktisk træning Fastholde spilsystemet, sideforskydning, sideskift, opbakning, presspil og retur løb. Fysisk træning Distancetræning, interval løb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. Psykisk: Fokusere på spillernes roller, både på og uden for banen. Holde høj koncentration, både ved kamp og træning. Socialt: Deltage i opgaver, rydde op mv. Respektere værdier, både menneskelige og materielle. Lære almindelig opførsel og respekt for andre, bl.a. med- og modspillere, dommere, trænere, klubben mv. Afbud til træning og kamp i god tid.

24 24 U Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. Opstart: Der afholdes et møde ved opstart, hvor man belyser spillernes ambitioner, fastsætter kamptidspunkt, aftaler træningsmængden, aftaler regler for fester, alkohol mv. dagen før en kamp. Der skal skabes alternative sociale arrangementer. Det er vigtigt at give spillerne medindflydelse for at skabe et fælles ansvar. Træneren skal vise, hvem der har kompetencen og ansvaret, så spillerne aldrig er i tvivl om, hvem der leder holdet. Teknisk træning Spark: Vedligeholde de svære spark. Træne førstegangsafleveringer i spilsituationer med højt tempo og maksimalt pres. Afslutninger under pres. Tæmninger /1. berøring: Forskellige krav, tage bolden ned, tage den med retningsbestemt mv. Dribling: Driblinger med begge ben, højt tempo, retningsskift og under pres. Finter: Pleje spillernes finter, vedligeholde og udvide under pres og i højt tempo. Tacklinger: Forskellige former for tacklinger. Hovedstød: Vedligeholde og udvide forskellige former for hovedstød.

25 25 Taktisk træning Fastholde spilsystemet, sideforskydning, sideskift, opbakning, presspil og returløb. Forskellige pladser på banen. Fysisk træning Distancetræning, intervalløb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. Styrketræning. Psykisk: Fokusere på spillernes roller, både på og uden for banen. Høj koncentration, både ved kamp og træning. Socialt: Deltage i opgaver, rydde op mv. Respektere værdier, både menneskelige og materielle. Lære almindelig opførsel og respekt for andre, bl.a. med- og modspillere, dommere, trænere, klubben mv. Afbud til træning og kamp i god tid.

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste 21. august 2011 Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste Fantastiske udviklingsmuligheder mht.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30 UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING 1 af 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Ungdomsafdelingens målsætning... Side 3 Klubbens struktur... Side 4 Styregruppe/ungdomsudvalg...

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Form ålet m ed den stribede... tråd 3 3.0 Styrkelse af sportsligt niveau... 3 3.1

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

U14 Efterårssæson 2015 U14

U14 Efterårssæson 2015 U14 U14 Efterårssæson 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Værdigrundlag... 3 Opstart og træningstider... 4 Opstart og træningstider... 4 Specifiktræning... 4 Tidspunkt... 4 Tilmelding:... 4 Turneringsopstart...

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik

Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik Vanløse Floorball Børne- og ungdomspolitik Ungdomsudvalget Revideret efterår 2015 1 Indhold Forord Indledning Vanløse Floorballs profil Gensidige forventninger Vision Målsætning Vores målsætning er: Børn

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Velkommen til forældremødet

Velkommen til forældremødet Velkommen til forældremødet Disse spillere er tilmeldt & registeret i DBU s licens-system, og dermed spilleberettiget for Langebæk Alliancen for 2014. Spillertrup Årg. 03 Navn Emil Patrick Jacob Christian

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere