Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder"

Transkript

1 Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr ) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen: I byggetilladelsen til multihal-projektet er der stillet krav om, at der på ejendommen etableres et tilstrækkeligt antal P-pladser til afvikling af større sports- og kulturbegivenheder for mindst 1000 personer. Omlægning og udvidelse af P-arealer er ikke indeholdt i multihalprojektet. Forvaltningens bemærkninger: Bygninger er matrikelopdelt efter sokkelgrundsprincippet og nuværende parkeringsareal er udlagt som offentlig parkeringsplads. Til at opfylde kravet til P-pladser er der i samarbejde med Odder Idræts Center (OIC) udarbejdet en dispositionsplan som indeholder : Omdisponering og udvidelse af parkeringsareal ved hallerne. Offentlig sti genetableres bag om multihallen og føres ud til Parkvej. Den nuværende indgang til gående færdsel flyttes. Indkørsel nærmest banen rykkes længere væk fra baneoverskæringen. P-areal udvides ud til baneskellet samt på del af plantebæltet ved stadion. I forbindelse med den nye hovedindgang til hallerne etableres et torvelignende areal hvor også cykelparkering placeres. P-plads indrettes sådan, at busser kan aflæsse passagerer til fortovsareal. Busser parkeres på brandstationens garageareal i Kildegade. I alt bliver der 228 stk. P-pladser + 6 stk. handicappladser, og 200 stk. cykelstativer. Ændringer af udkørsler er sendt til høring hos politiet. Fjernparkering på idrætscenterets område

2 På areal ved firmaidræt på Bisgårdsvej P-område 1 etableres parkeringsplads med plads til 120 biler. Eksisterende indkørsel fra Bisgårdsvej anvendes til adgangsvej til P-arealet. Fra P-pladsen etableres grussti til hallerne. Græsarealet på cirkuspladsen P-område 2 disponeres sådan, at arealet kan anvendes til fjernparkering i forbindelse med større arrangementer. Der etableres ny indkørsel fra Parkvej. Fra P-pladsen etableres grussti til hallerne. På arealet bliver der plads til 170 biler. Til den samlede parkeringsløsning etableres orienteringsskiltning på hvert parkeringsafsnit. I vedtaget anlægsbudget 2008 er der afsat 1 mill. kr.. og i ,5 mill. kr. Projektet etapedeles efter bevillingssummer. Efter udarbejdelsen af detailprojekt udbydes anlægsarbejdet i indbudt fagentreprise med anlægsstart primo 2008 så snart det er muligt af hensyn til vejrlig. Med udarbejdet dispositionsplan for parkeringsforhold ved Odder Idræts- og Kulturcenter udvides antal P-pladser ved hallerne fra 133 stk. til 234 stk. ( incl. handicappladser) og samlet etableres/udlægges 524 stk. P-pladser. Med 3 personer pr. bil svarer det til ca personer. Dertil busparkering til 2 3 busser på Brandstationens garageareal i Kildegade. At udarbejdelsen af detailprojekt og udbud af anlægsarbejdet iværksættes. At der søges anlægsbevilling på kr kr. til projektering, finansieret af det i budget 2008 afsatte beløb. Beslutning fra Teknisk Udvalg den Indstilling godkendt idet bemærkes, at det indstilles, at der alene søges anlægsbevilling på kr ,00 til projektering finansieret af det i budget 2008 afsatte beløb.

3 Beslutning fra Økonomiudvalget den Per Ringgaard, Sanne Rubinke Beslutning fra Byråd den Hanne Broe Indstillingen godkendt med Teknisk Udvalgs bemærkninger. Forvaltningens bemærkninger fortsat: På grundlag af detailprojekt udarbejdet af ingeniørfirma I Lykke Kristensen A/S, har arbejdet med jord- og belægningsarbejdet, for det samlede projekt, været udbudt i bunden licitation. I udbudsbetingelserne er fastlagt etapedelt entrepriseaccept i forhold til bevillingsetaper. Ved licitation d. 3. marts 2008 er der modtaget 5 tilbud (bilag licitationsresultat ). Billigste tilbud er modtaget fra firmaet LME Entreprenør og Ingeniør APS, med en samlet pris på kr Tilbud på belysningsanlæg er indhentet fra Østjysk Energi. Skærpede sikkerhedskrav til vejbelysningsmaster har medført, at eksisterende belysningsarmaturer kun er genanvendt i muligt omfang. Tilbud på hegn mod banen er indhentet hos Gunnebo Protection A/S. Efter indhentning af tilbudspriser er der behov for reduktion og tilpasning af det samlede projekt, sådan at dispositioner overholder fastlagte anlægsrammer. Forvaltningen foreslår følgende etapedeling: Etape 2008 Etape 2009 Offentlig sti incl. belysning, hegn med banen og projekteringsomkostninger Første del af jord- og belægningsarbejdet P-plads Anden del af jord- og belægningsarbejdet P-plads, samt

4 fjernparkering ved Bisgårdsvej og Parkvej P-pladsbelysning Asfaltslidlag incl. opstregning P plads ved hallerne Øvrige omkostninger, administrationsgebyr, indeksregulering m.v. Samlet udgift Projekttilpasning efter budgetrammerne for 2008 og 2009 medfører reduktion i projektet svarende til : Omlægning af flisebelægninger omkring hal 1 og etablering af torveareal ved hovedindgang udgår Hegn mellem torv og idrætsanlæg udgår Gartnerarbejdet reduceres i omfang Interne stier mellem fjernparkering og centerets hovedindgang udgår Ændring af hegn ved fjernparkering på Bisgårdsvej udgår Skilte reduceres til lovmæssig vejskiltning. Al udeinventar med parpirkurve m.v. udgår Der er tidligere givet anlægsbevilling på kr til projektering. Til at gennemføre en anlægsetape 2008 søges om Samlet bevilling for 2008 vil herefter være At der ydes anlægsbevilling på til gennemførelsen af etapen for 2008, finansieret af det i budget 2008 afsatte beløb. Bilag: P-plads indretning (962657) Oversigtsplan parkering (962656) Licitationsresultat ( ) Oversigt etapedeling ( ) 1. sæt udbudsmateriale i papir Beslutning fra Teknisk Udvalg den

5 Beslutning fra Økonomiudvalget den Bruno Møller, Mona Langballe Beslutning fra Byråd den Indstilling godkendt Forvaltningens bemærkninger fortsat: Til fortsættelsen af det i 2008 igangsatte projekt til udvidelse af parkeringskapaciteten ved Spektrum Odder, er der i kommunens budget for 2009 afsat kr Etapen for 2009 omfatter ændring af indkørsler, udvidelse af parkeringsareal ved at inddrage plantearealer som vist på tidligere udarbejdet projektplan dok.id Anlægsarbejdet med det samlede projekt har været udbud i 2008, og arbejdet overdraget til LME Entreprenør og Ingeniør Aps jf. byrådsbeslutning fra 9. juni Entrepriseaftalen med LME er betinget etapedelt efter byrådets budgetbeslutninger. At der ydes anlægsbevilling på til gennemførelsen af etapen for 2009, finansieret af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb. Beslutning fra Teknisk Udvalg den Steffen Rossov Beslutning fra Økonomiudvalget den Mona Langballe

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt. 86-88)

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S 25 2. Bevilling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:15 Afbud: Fraværende: Leif Nielsen Indholdsfortegnelse Side 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. 1489 Protokol Mødedato: 22. november 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hans Winther GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere