SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge"

Transkript

1 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2

2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE Denne guide er tænkt som en inspiration til dig, der er bekymret for et barn eller en ung, og som skal have en samtale med ham eller hende. Guiden vil hjælpe dig til at kortlægge: Problemets omfang og sværhedsgrad Hvordan barnet eller den unge hidtil har håndteret problemet Hvad han eller hun håber at opnå med din hjælp Netværk og handlemuligheder Desuden giver guiden gode råd til at vejlede barnet eller den unge i at tage hånd om problemerne. Guiden indeholder også et bud på en struktur for samtalen. Punkterne skal igen ses som en inspiration og ikke en køreplan. Alligevel kan det være en hjælp at have punkterne i baghovedet under samtalen, så du bedre kan orientere dig i den. Det vil ikke altid være nødvendigt at gennemgå alle punkter og du kan selv lægge andre punkter til. I guiden får du også forslag til spørgsmål og såkaldte opmærksomhedspunkter, så samtalen kan blive så støttende som mulig. Når du har brugt denne samtaleguide, skal du gerne kunne svare på en række spørgsmål: Hvor meget påvirker problemet barnets trivsel? Er der risiko for forværring eller stilstand, hvis der ikke gribes ind? Hvordan vil det blive værre - og hvor meget? Hvad er sandsynligheden for, at der sker en bedring uden, at den unge får hjælp? Har barnet eller den unge selv (evt. gennem hjælp fra andre) selv mulighed for at påvirke udviklingen? Er han eller hun motiveret for at gøre det? Der skelnes i det følgende ikke mellem børn og unge med mindre, andet er nævnt. NB! Vær opmærksom på, at dette ikke en manual til at føre terapeutiske samtaler eller diagnosticere ud fra det er alene en samtaleguide. 2

3 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SAMTALEN FÅ ET OVERBLIK Samtalen er bygget op i en række forskellige trin, som skal gøre det nemmere for dig at orientere dig i forløbet. På de følgende sider gennemgås trinene. TRIN 1 Rammerne Tavshedspligt og underretningspligt. TRIN 2 Risikofaktorer hvor alvorligt er problemet? Hvad er problemets omfang og sværhedsgraden? Risikofaktorerne skal ses i sammenhæng med den unges udvikling, sociale relationer, familiemæssige forhold, risiko for udvikling af psykisk sygdom, stofmisbrug m.m. TRIN 3 Beskyttende faktorer hvad er mulighederne og håbet for fremtiden? Håb for fremtiden hvornår er det størst? Hvordan håndterer den unge problemet? Hvordan er netværket? Er der andre handlemuligheder? Er der motivation for at søge yderligere hjælp og /eller udvide handlemuligheder? Trin 3 munder ud i en vurdering af beskyttende faktorer, både aktuelle og potentielle. Overvej om potentielle beskyttende faktorer er realistiske, hvilket tidsperspektiv der er, og om den unge er motiveret for at udnytte sine handlemuligheder. TRIN 4 Hjælp og underretning Hjælp med at tage kontakt til anden støtte fx en lærer Overvej underretning, hvis barnet er under 18 år TRIN 5 Tjeklisten Vær under hele samtalen opmærksom på, hvordan den unge fremtræder i samtalen, og hvilken indvirkning han eller hun har på dig. Det har betydning for den samlede vurdering af problemet. Se mere på side 12. 3

4 Psykiatrifonden 2014 SAMTALEN TRIN FOR TRIN TRIN 1-5 TRIN 1 Rammerne TRIN 2 Risikofaktorer hvor alvorligt er problemet? TRIN 3 Beskyttende faktorer hvad er mulighederne og håbet for fremtiden? TRIN 4 Hjælp og underretning TRIN 5 Tjeklisten TRIN 1: RAMMERNE Dette trin handler om tavshedspligt og underretningspligt. Fortæl, at samtalen er fortrolig, og at du er underlagt tavshedspligt. Hvis barnet er under 18 år, kan du gøre opmærksom på, at du har pligt til at gå videre med et problem, der vækker alvorlig bekymring hos dig. Det er vigtigt at forklare barnet, at hvis du går videre, er det for at barnet kan få mere hjælp og støtte. Ifølge servicelovens 153 skal man, hvis man har skærpet underretningspligt, lave en underretning, hvis man under udøvelse af sit arbejde får kendskab til forhold, der giver en formodning om, at den pågældende har brug for særlig støtte. Læs mere om tavshedspligt og underretningspligt på TRIN 2: PROBLEMET Hvor stort er problemet og hvilken sværhedsgrad? Denne afdækning forløber oftest helt af sig selv, når den unge selv fortæller om sit problem. Problemet kan vurderes i forhold til, hvem der ejer problemet: Klage (dvs. andre er problemet, det er andre der skal ændre sig for, at jeg får det bedre) Kunde (det er mig der er problemet, jeg skal ændre mig) Gæst (jeg synes ikke, der er et problem, men det synes andre, intet behøver at ændre sig) Den bekymrede (henvender sig med en bekymring om en kammerat, der har det svært). Under dette punkt spørger du til hvor stort problemet er, og hvor længe, det har varet. Fx Inden for hvilke område af dit liv oplever du problemet? Hvilken indvirkning har problemet på andre dele af dit liv? Hvor længe har problemet været der? Er tingene blevet bedre eller værre med tiden? Og hvad har bidraget til denne udvikling? Hvor meget fylder problemet? (Hele tiden en gang imellem?). Er du bekymret for at situationen forværres? og hvor stor er denne bekymring? 4

5 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Ud over at afdække problemet undersøger du den unges egen vurdering af muligheder for at håndtere problemet og hvor meget det fylder. Jeg kan godt holde til det, men har bare brug for at få luftet problemet - det er derfor, jeg henvender mig versus Jeg kan ikke holde til det. Her skal man selvfølgelig altid vurdere, hvor realistisk denne vurdering er. Hvis den unge negligerer problemet, selvom det vækker bekymring hos dig, er det en god idé, at du fortæller om din bekymring. Det kan være, at du intuitivt fornemmer, at den unge er bange for at åbne sig helt. For at få indblik i barnet eller den unges egen vurdering af problemets sværhedsgrad, kan du spørge: Hvis det nu var fx en god ven eller en søster, der fortalte dig om dette problem, hvor alvorligt ville du så vurdere det? Hvis den unge siger han eller hun godt kan klare sig, og du selv har en fornemmelse af, at problemet negligeres, kan du fx spørge: Hvor sundt vil det være, hvis du holder det ud? Hvis du holder det ud i længere tid, hvordan vil det så påvirke dig? Det er helt centralt at undersøge, hvor gennemgribende problemet er. Er det afgrænset til et enkelt aspekt af den unges liv, eller griber det ind i flere områder? Betyder forældrenes skilsmisse, at den unge har svært ved at koncentrere sig i skolen og har trukket sig fra kammeraterne? Eller betyder det bare, at det er belastende at være derhjemme? Sker mobningen kun i fritidsklubben eller fortsætter den også på facebook osv. I visse tilfælde sidder du over for en ung, der er tilbageholdende med at fortælle. Det er ofte tilfældet, når den unge er blevet opfordret af venner, en lærer eller andre til at opsøge rådgivningen. I disse tilfælde kan du stille spørgsmål rundt om problemet: Hvor lang tid har du gået med disse problemer? Har du talt med andre om dem? Hvad er dine bekymringer i forhold til at tale om problemerne? Er der nogle særlige spørgsmål, jeg ikke skal stille? Hvad kunne du frygte, der skete, hvis du fortalte mig, hvordan du virkeligt har det? Hvad kunne du håbe på? Hvad kunne du frygte, jeg tænkte om dig? I denne del af samtalen er anerkendelse helt centralt. Du anerkender, at det, den unge henvender sig med, er et reelt problem. Og at det er godt at han eller hun vil tale om problemet. 5

6 Psykiatrifonden 2014 TRIN 1-5 TRIN 1 Rammerne TRIN 2 Risikofaktorer hvor alvorligt er problemet? TRIN 3 Beskyttende faktorer hvad er mulighederne og håbet for fremtiden? TRIN 4 Hjælp og underretning TRIN 5 Tjeklisten TRIN 3: HÅB & MULIGHEDER Håb for fremtiden (herunder hvad barnet eller den unge håber, samtalen kan bidrage til)? Under dette punkt undersøger du begrundelsen for, at den unge opsøger hjælp. Det vil sige, hvordan tænker han eller hun, at samtalen kan være en hjælp? Dette kan være med til at skabe en retning for samtalens videre forløb. Du kan stille spørgsmål som: Hvilke forhåbninger (for fremtiden) fik dig til at vælge at opsøge mig? Hvordan kan jeg være hjælpsom? Hvordan vil du kunne se, at denne samtale har været hjælpsom? Ud over at skabe en retning for samtalen kan svarene på disse spørgsmål bruges senere i samtalen. Hvis barnet eller den unge fx ikke er interesseret i, at du informerer andre om problemet, fordi han eller hun er bange for, at problemet bliver værre kan du forklare, hvordan du mener videregivelsen af problemet kan give mest håb. Desuden kan du bruge svarene i en evaluering af samtalen. Du kan fx spørge Har du større eller mindre håb for, at tingene bliver bedre efter denne samtale? Dette spørgsmål kan lede videre til at spørge til begrundelsen for håbet: Nævn tre ting der gør, at du nu nærer dette håb? Hvad har du tænkt dig at gøre, som kan indfri dette håb? Hvem vil du bruge i dit netværk som kan bidrage til at indfri det håb? Hvordan har den unge handlet hidtil, og hvordan er evnen til at håndtere problemet? Her undersøger du, hvad barnet/den unge hidtil har gjort for at håndtere problemet og hvilken effekt det i givet fald har haft. Under dette punkt afdækker du hans eller hendes personlige ressourcer i forhold til at gribe ind over for problemet og håndtere det altså evnen til at mestre. Du kan fx spørge sådan her: Hvad har indtil videre været en hjælp? Hvordan har du forsøgt at håndtere problemerne? Hvad er du mest tilfreds med, du har gjort indtil videre - på trods af at problemerne fylder meget? Hvad vil folk, der kender dig godt sige, du har gjort indtil videre? Hvordan har det været hjælpsomt? Det er vigtigt at være opmærksom på, om disse forsøg på at mestre har været restriktive eller udvidende. Restriktive strategier betyder, at den unge søger at indordne sig under den nuværende situation uden at ville ændre på noget. Et eksempel på en restriktiv strategi er, at barnet føler sig ensom i skolen og derfor er begyndt at dyrke interesser på egen hånd og fx sidde hjemme 6

7 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge og tegne, spille computer osv. Selvom det kan føre til, at ensomheden bliver nemmere at håndtere, bliver den sociale isolation næppe mindre. Udvidende strategier betyder, at barnet opnår mere kontrol over sine livsbetingelser, og at der opstår muligheder som bedrer situationen. I forhold til eksemplet oven for kan en udvidende handlemåde fx være, at barnet i stedet har opsøgt nye venskaber uden for skolen. Måske har den unge ikke altid har øje for, hvilke positive effekter hans eller hendes handlinger har haft. Det kan være, at han eller hun stadig er ked af ikke at have så stort et netværk, men overser, at netværket allerede er begyndt at blive udvidet. Du kan hjælpe med at få øje på den positive udvikling og understøtte den. 7

8 Psykiatrifonden 2014 Hvordan er netværket? Her finder du ud af, om familie, venner, lærere osv. har været en hjælp hidtil eller kan tænkes at udgøre en ressource i fremtiden. Du kan stille spørgsmål som: Hvem kan du tale med om dine problemer? Hvem har det været en hjælp at tale med? Ved dine forældre, venner, lærere eller andre, at du har det sådan? Hvad har de i givet fald gjort for at hjælpe dig? Har netværket været i stand til at hjælpe med at løse eller mindske problemet? Det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan netværket har været til hjælp. Det kan sagtens være, at den unge føler lettelse over at tale med nogen fra netværket, men at dette ikke har ført til, at problemet reelt er blevet mindre. I disse tilfælde er yderligere hjælp nødvendig. Er der nye/alternative handlemuligheder? Når du undersøger, om der er nye handlemuligheder, kan du med fordel tage udgangspunkt i den unges tidligere erfaringer. Du kan spørge til tidligere erfaringer med at håndtere problemet eller tilsvarende problemer ved fx at spørge: Har du før stået i sådan en situation eller en situation, der minder om den? Hvad gjorde du dengang, som var hjælpsomt? Er der nogle erfaringer fra dengang, som du tror vil kunne hjælpe på den situation, du står i nu? Hvis der ikke eksisterer tidligere erfaringer med at håndtere lignende situationer, kan du give råd ud fra dine personlige erfaringer og erfaringer, du har opnået på anden hånd. Fordelen ved at tage udgangspunkt i personlige erfaringer er, at barnet eller den unge føler sig spejlet. Hvis du som voksen fortæller, at du selv har prøvet at stå i en lignede situation, kan det være med til at skabe håb for, at den unge selv kan komme videre, og problemet kan løses. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke altid er nemt at tage imod råd. For det første kan den unge få en følelse af, at du ikke tager situationen alvorligt. Råd a la hvis du bare gør sådan og sådan, skal det nok løse sig kan virke som en negligering af vedkommendes problemer. Det er desuden vigtigt at huske på at unge, der søger råd, kan give udtryk for, at de er enige med den voksne men i bund og grund ikke er indstillet på at tage imod rådet. Her er det vigtigt at spørge, hvordan rådet kan være en hjælp. Du kan begynde med at anerkende, at vedkommende har et problem: Jeg kan virkeligt godt forstå, du synes, det er hårdt, og jeg kan hører at du har prøvet rigtig mange ting, som ikke har virket tilfredsstillende. Jeg bider dog mærke i, at du ikke har givet op, selvom det er svært. 8

9 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Herefter kan du foreslå nogle alternative måde at håndtere problemerne på med en forsigtig/ydmyg tilgang til den unge. Formuleringerne kunne fx lyde i retning af: Jeg ved ikke, om det giver mening for dig, og hvis det ikke gør, må du sige til, men har du overvejet at gøre sådan og sådan? Eller: Nu tænker jeg lige højt, så kan du sige til, hvis der er noget, du synes, du kan bruge. Hvis den unge er positiv over for dine forslag, kan du spørge, hvorfor han eller hun ikke har forsøgt at gøre det, der er blevet foreslået. Hvis han/hun ikke har overvejet det, kan du spørge til hvilke fordele og ulemper, der ville være ved at forsøge. Desuden kan du spørge, hvilke forhindringer der kunne være for at følge det pågældende råd. Inden du begynder at give råd, er det dog altid en god idé at stille spørgsmål som: Har du selv nogle forslag til, hvad der kunne være en hjælp? Hvis jeg spurgte din veninde, dine forældre eller lærere om, hvad de mente, der kunne være en hjælp, hvad tror du så, de ville svare? Det er ofte nemmere at formulere, hvad andre mener, end hvad man selv mener, når man er opslugt af et problem. Spørgsmålet bør dog altid følges op af en snak om, hvorvidt den unge selv tror, at disse løsninger vil være til gavn og hvorfor. Er den unge motiveret for yderligere hjælp og /eller handlemuligheder? Tror den unge selv, at de alternative løsningsforslag vil hjælpe? Det er en god idé at få afdækket det. Den unge kan føle sig presset uden at det på nogen måde er din intention - til at svare ja til at følge dine råd uden at være motiveret. Netop derfor er det vigtigt at knytte rådene sammen med de formulerede håb for fremtiden. Rådene og løsningsforslagene skal stå i et realistisk forhold til håbet, og den unge skal kunne se meningen med at forsøge sig med de nye løsninger. Du kan fx stille spørgsmål som: Hvordan tror du, mit råd kan være til hjælp? Hvorfor synes du, netop dette råd er brugbart? Hvad fortæller dig, at dette råd kunne være en hjælp? Hvad er det ved dette råd, der virker brugbart? Hvad skal til for at du kan følge rådet? Hvad er sandsynligheden for, at du handler? Hvis det er svært at gå videre med problemet, hvem kunne du så tænke dig fulgte op på det? Må JEG følge op på det og hvornår skal jeg gøre det? Om en uge eller to? 9

10 Psykiatrifonden 2014 TRIN 1-5 TRIN 1 Rammerne TRIN 2 Risikofaktorer hvor alvorligt er problemet? TRIN 3 Beskyttende faktorer hvad er mulighederne og håbet for fremtiden? TRIN 4 Hjælp og underretning TRIN 5 Tjeklisten Vurder beskyttende faktorer og vurder igen risikofaktorer På baggrund af samtalen kan du nu vurdere de beskyttende faktorer. Tidligere forsøg på at handle, nye handlemuligheder og en vurdering af muligheden for at opnå hjælp, er med til at give en realistisk vurdering af beskyttende faktorer. Måske skal du derfor revurdere problemets omfang og sværhedsgrad. TRIN 4: HJÆLP Hjælp til yderligere hjælp fx kontakt til lærer eller andre Her er det vigtigt at forsøge at give den unge ejerskab. Hvis han eller hun er tilbageholdende med, at du går videre med problemet kan et forslag være, at I fx er sammen om at tale med en lærer om problemet. Det kan ske efter, at du har spurgt til hvilke fordele, der kunne være ved dette - og knytte disse fordele til den unges håb for fremtiden. Underretning (kun relevant hvis barnet er under 18 år) Det er et stort skridt at skulle lave en underretning, og barnet vil ofte være imod det. Det kan derfor være nødvendigt at bruge din position som ekspert til at forklare, at din erfaring er, at tingene kommer til at udvikle sig i en meget forkert retning, hvis ikke der gribes ind. Du kan eventuelt lade det være op til barnet at bestemme, om nogen skal informeres inden underretningen laves. Og i givet fald hvem. Vær forsigtig med at love noget. Det er ikke til at sige, hvad kommunen vil gøre på baggrund af underretningen. Det eneste sikre er, at kommunen skal forholde sig til den. Du kan understrege, at formålet med at skrive en underretning er, at barnet/den unge kan få hjælp. Og fortælle barnet, at kommunen vil kontakte vedkommendes forældre på baggrund af underretningen. TRIN 5: TJEKLISTEN Hvordan virker den unge, og hvordan har du det med ham eller hende? Dette punkt handler om, hvilke reaktioner hos dig selv du skal være opmærksom på i samtalen. Det handler om mavefornemmelse. Det er ikke noget, du skal dele med den unge, men det skal ses som dit eget kompas i forhold til at vurdere, om der er andet og mere på spil hos den unge end det, I har talt om. Vær opmærksom på Evnen til at overskue situationen: Læg mærke til, hvordan den unge formidler sin historie. Er han eller hun overvældet; er fortællingen rodet og svær at finde hoved og hale i (det er klart, at yngre børn har sværere ved det end ældre børn og unge); reagerer vedkommende alderssvarende? Affektregulering og mentalisering: Læg mærke til, hvordan barnet viser sine følelser, og hvor meget følelserne fylder i fortællingen. Er der en naturlig følelsesmæssig påvirkning, eller er barnet usædvanligt uberørt af sin fortælling eller usædvanligt stærkt berørt af sin fortælling? Kan barnet falde ned igen? Kan han eller hun skelne mellem følelser eller siger vedkommende blot: Jeg har det dårligt? 10

11 Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Sympati: Læg mærke til, hvordan du reagerer på den unge - og vær ærlig over for din egen reaktion. Er det en ung, du bliver irriteret på? Er det en person, som du har lyst til at hjælpe eller som dine kolleger ville have lyst til at hjælpe? Det er veldokumenteret, at udsatte børn, der ikke har gode sociale kompetencer eller som voksne generelt ikke kan lide, er i højrisiko-zonen for mistrivsel og dårlig udvikling. Tag også gerne en helikoptertur over samtalen. Spørg fx dig selv: Hvordan ville mine kolleger reagere på denne samtale? Ville de være bekymrede? Hvis det var en, jeg kendte personligt, ville jeg så være bekymret? På den måde sætter du din egen vurdering i perspektiv. 11

12 Psykiatrifonden 2014 HAR DU BRUG FOR AT HENVISE TIL HJÆLP? PSYKIATRIFONDENS TELEFONRÅDGIVNING Tlf: PSYKIATRIFONDENS NET-RÅDGIVNING FOR BØRN OG UNGE HEADSPACE Tilbud til unge. Man kan også altid ringe, sms e eller maile til et af de 6 centre rundt om i landet. UNGEKOMPASSET Her kan psykisk sårbare unge og pårørende finde oplysninger om, hvor de kan finde hjælp i nærheden. PSYK-INFO PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle. Find nærmeste rådgivning: 12

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere