Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015"

Transkript

1 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk viden og forskning Obligatorisk modul Undersøgelse af pædagogisk praksis Obligatorisk modul Afgangsprojekt FÆLLES VALGFRI MODULER Fælles valgfrit modul Pædagogisk udviklingsarbejde Fælles valgfrit modul Skriftlig fremstilling og formidling Fælles valgfrit modul Evaluering i organisationer Fælles valgfrit modul Fagdidaktik og evaluering Fælles valgfrit modul Konfliktforståelse - kulturkompetence Fælles valgfrit modul Konflikthåndtering Fælles valgfrit modul Fagdidaktik og klasseledelse Fælles valgfrit modul Kommunikation Fælles valgfrit modul Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Fælles valgfrit modul Internationalisering komparativ pædagogik Fælles valgfrit modul Internationalisering i skolen Fælles valgfrit modul Evidensbaseret praksis Fælles valgfrit modul Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Fælles valgfrit modul Praktikvejleder til læreruddannelsen FAGLIG VEJLEDNING DANSKVEJLEDER Modul Faglig vejledning i skolen Modul Dansk sprog og sprogdidaktik Modul Litteratur og litteraturdidaktik Modul Børne- og ungdomslitteratur 1

2 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N ENGELSKVEJLEDER Modul Faglig vejledning i skolen Modul Sprogtilegnelse og sprogundervisning Modul Engelsk som kulturteknik LÆSEVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Modul Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse Modul Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning klasse Modul Skriftsprogsvanskeligheder klasse MATEMATIKVEJLEDER Modul Faglig vejledning i skolen Modul Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Modul Elever med særlige behov i matematikundervisningen NATURFAGSVEJLEDER Modul Faglig vejledning i skolen Modul Skolens naturfaglige kultur Modul Naturfagenes sammenhæng og indhold BØRNS SPROG Modul Børns sprogtilegnelse Modul Sprogpædagogik og sprogindsatser Modul Evaluering, samarbejde og vejledning i forhold til børns sprog PÆDAGOGIK, PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION ALMEN PÆDAGOGIK Modul Modul Modul Socialisering, læring og undervisning Dannelsesteori Samfundets organisering af pædagogisk praksis 2

3 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N Modul Pædagogik og filosofi Modul Didaktik Modul Pædagogkompetencer og læreprocesser Modul Pædagogkompetencer og dansk Modul Pædagogkompetencer og grundlæggende mat. Modul Udeskole didaktik PSYKOLOGI Modul Udviklingspsykologi Modul Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Modul Gruppe- og organisationspsykologi Modul Neuropsykologi og neuropædagogik Modul Pædagogisk psykologi INTERKULTUREL PÆDAGOGIK Modul Mobilitet, migration og globalisering Modul Kulturbegreber og interkulturel kommunikation Modul Pædagogik i det interkulturelle samfund FRIE SKOLERS TRADITION OG PÆDAGOGIK Modul Grundtvig og Kolds idéverden Modul Fortællekultur- fortælling og det narrative Modul Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde Modul Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens særlige muligheder Modul Ledelse og samarbejde i de frie skoler LOGOPÆDI Modul Sproglige vanskeligheder Modul Talevanskeligheder Modul Hørevanskeligheder Modul Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi Modul Fonologiske vanskeligheder 3

4 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE Modul Pædagogik og relationsarbejde Modul Børn og unges læreprocesser Modul Ledelse af pædagogiske processer Modul Social inklusion Modul Børn, unge og familier i udsatte positioner Modul Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion Modul Pædagogisk miljøarbejde MEDIER OG KOMMUNIKATION Modul Mediekultur Modul Mediepædagogik Modul Mediepædagogisk håndværk Modul Læring og læringsressourcer Modul Mediepædagogisk og organisatorisk vejledning Modul Informationskompetence Modul Fortællinger og genrer UNGE OG VOKSNES LÆREPROCESSER Modul Didaktik og læreprocesser Modul Ungdomsliv, socialisering og identitet Modul Voksne og livslang læring Modul Særlige målgrupper og tværgående samarbejde Modul Kompetenceudvikling på arbejdspladsen Modul Uddannelser i samfundsmæssigt perspektiv Modul Realkompetence SPECIAL-PÆDAGOGIK Modul Specialpædagogik i samtiden Modul Læring, kontakt og trivsel Modul Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Modul Erhvervet hjerneskade Modul Generelle indlæringsvanskeligheder Modul Motoriske vanskeligheder og multihandicap Modul Sansemæssige vanskeligheder Modul Synsnedsættelse eller blindhed udredning 4

5 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N Modul Synsnedsættelse el. blindhed læring, rehabilitering og udvikling FAG OG LÆRING x DANSK SOM ANDETSPROG Modul Tosprogethed og andetsprogstilegnelse Modul Andetsprogspædagogik Modul Intersprogsanalyse og sproglig evaluering Modul Dansk som andetsprogs vejledning UNDERVISNING I LÆSNING OG MATE- MATIK FOR VOKSNE Modul Funktionelle matematikfærdigheder og - forståelser hos voksne Modul Matematikvanskeligheder hos voksne Modul Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Modul FVU læsning Modul Ordblindeundervisning for voksne Modul Læsevejlederens rolle og funktion i ungdomsuddannelserne Modul Læse- og skriveteknologi KOST, ERNÆRING OG SUNDHED Modul Sundhed, madvaner og livskvalitet Modul Human ernæring Modul Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til livsstilssygdomme Modul Sundhedspolitikker, mad- og måltidspolitikker Modul Sundhedspædagogik BILLEDKUNST OG ÆSTETIK Modul Eksperimenterende billedkunst Modul Billedpædagogik, didaktik og formidling Modul Børn og unges digitale mediebrug 5

6 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N DRAMA Modul Modul Modul IDRÆT Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion Dramapædagogik Drama/ teater og børne-ungdomskultur Modul Motorisk udvikling og kropslig læring Modul Sundhed - krop og bevægelse Modul Friluftsliv og udemotion Modul Krop, bevægelse og kommunikation MATERIEL KULTUR Modul Modul Modul Design og håndværk Læreprocesser i praktisk æstetisk virksomhed Produkt og kultur MUSIK Modul Musikdidaktiske færdigheder Modul Musikpædagogik Modul Musik og kultur INNOVATION I UNDERVISNING Modul Innovation og didaktik Modul Naturfagenes didaktik Modul Sprogfagenes didaktik Modul Matematikkens didaktik Modul Danskfagets didaktik Modul Æstetikfagenes didaktik Modul Kulturfagsdidaktik Modul Danskdidaktik og medier Modul Matematikdidaktik med medier Modul Naturfagsdidaktik med medier Modul Didaktik med medier Modul Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever 6

7 Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N BEVÆGELSESVEJLEDER Modul Faglig vejledning i skolen Modul Bevægelse og læring Modul Bevægelse, trivsel og sundhed ORGANISATIONSUDVIKLING PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONS- UDVIKLING Modul Den udviklende organisation Modul Projektledelse Modul Ledelse af forandringsprocesser Modul Den professionelle konsulents forankring Modul Konsulentarbejdets metoder VEJLEDNING OG SUPERVISION Modul Vejledningsteori og forandringsprocesser Modul Vejledningsmetoder - og processer Modul Kollegial vejledning LÆRERFAGLIGHED OG SKOLEUDVIKLING Modul Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser Modul Udviklings- og forandringsprocesser i organisation Modul Evaluering og evalueringskompetence Modul Forandring og dokumentation i skolen 7

BILAG TIL STUDIEORDNINGEN FOR DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE VEDR. OVERGANGSORDNINGER OG ADMINISTRATIV MERIT

BILAG TIL STUDIEORDNINGEN FOR DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE VEDR. OVERGANGSORDNINGER OG ADMINISTRATIV MERIT Opdateret 1. august 2017 BILAG TIL STUDIEORDNINGEN FOR DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE VEDR. OVERGANGSORDNINGER OG ADMINISTRATIV MERIT Indhold Overgangsordninger og merit på PD...2 fra gammel til ny studieordning

Læs mere

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015

Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Modulevaluering af de pædagogiske diplomuddannelser UCL 2015 Indholdsfortegnelse Praktikvejlederuddannelsen... 4 Pædagogisk viden og forskning... 5 Undersøgelse af pædagogisk praksis... 6 Undersøgelse

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2014

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2014 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2014 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 32 8 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2015

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2015 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2015 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Karakterrapport. Gns. karakterer. Andel bestået. Antal karakterer. Bedømmelser

Karakterrapport. Gns. karakterer. Andel bestået. Antal karakterer. Bedømmelser Karakterrapport Rapporten viser alle bedømmelser, hvor der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen, jf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i udddannelser: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172838

Læs mere

KARAKTERER VIA EFTER & VIDEREUDDANNELSE Sundhedsfaglig diplomuddannelse Studieår 2012/2013 Studieår 2013/2014 Studieår 2014/2015

KARAKTERER VIA EFTER & VIDEREUDDANNELSE Sundhedsfaglig diplomuddannelse Studieår 2012/2013 Studieår 2013/2014 Studieår 2014/2015 KARAKTERER VIA EFTER & VIDEREUDDANNELSE Sundhedsfaglig diplomuddannelse Bestået Bestået o Bestået Professionspraksis 27 27 100% 27 10,30 28 28 100% 28 9,39 23 23 100% 23 9,22 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Efter- og videreuddannelser. Efterår Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Efter- og videreuddannelser. Efterår Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Efter- og videreuddannelser Efterår 2017 Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Indledning... 3 2. Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Efter- og videreuddannelser. Januar Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Karakteropgørelse. Efter- og videreuddannelser. Januar Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Karakteropgørelse Efter- og videreuddannelser Januar 2017 Kvalitet & Evaluering Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Indledning... 3 2. Akademiuddannelse i beskæftigelse...

Læs mere

Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser Bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172838 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. januar 2017 Studieordningens historik 01-01-2017 gældende 7. udgave med anden del af ny opsætning af læringsmål samt modultitler 01-08-2016 7. udgave med første

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Inspirationskatalog EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Forår/efterår 2019 phabsalon.dk/videreuddannelse Indhold EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Forår/efterår 2019 Side Forvaltning og administration... 4 Ledelse og

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Inspirationskatalog EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Efterår 2018/Forår 2019 phabsalon.dk/videreuddannelse Indhold EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Efterår 2018/Forår 2019 Side Forvaltning og administration... 4 Ledelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2018 Studieordningens historik 01-08-2018 gældende 7. udgave med fjerde del af opsætning af læringsmål og nye uddannelsesretninger 01-08-2017 7. udgave med

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Inspirationskatalog EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Forår/efterår 2020 phabsalon.dk/videreuddannelse 1 Indhold EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Forår/efterår 2020 Side Engineering and science... 4 Forvaltning og

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2013 Studieordningens historik 01-08-2013 gældende 8. udgave med fire nye indholdsområder og prøveallonge. 3 nye moduler (17.12, 19.7.9, 19.24.12 samt rev.

Læs mere

Revideret juni Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske

Revideret juni Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske Revideret juni 2019 Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske diplomuddannelse Gældende fra juni 2019 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om modulprøver... 3 2. Prøveformer... 3 2.1 Skriftlige

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1 og 18.2 og uddannelsesretningen

Læs mere

Karakteropgørelse for UCN's akademi- og diplomuddannelser for studieåret 2016/2017

Karakteropgørelse for UCN's akademi- og diplomuddannelser for studieåret 2016/2017 Dette notat indeholder en årlig opgørelse over bedømmelser og givne for alle de prøver på UCN's åbne uddannelser, hvor der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen. Opgørelsen indeholder alle ovennævnte

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2012 Studieordningens historik 01-08-2012 gældende 7. udgave med anden del af revisionen af de skolerettede uddannelsesretninger og revideret modul om neuropædagogik

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2012 LOGOPÆDI Studieordningens historik 01-08-2012 gældende 7. udgave med anden del af revisionen af de skolerettede uddannelsesretninger og revideret modul

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Revideret november Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske

Revideret november Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske Revideret november 2017 Rammer og kriterier for modulprøver på den pædagogiske diplomuddannelse Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om modulprøver... 3 2. Prøveformer... 3 2.1 Skriftlige

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for 1. august 2013 Studieordningens historik 01-08-2013 gældende 8. udgave med fire nye indholdsområder og prøveallonge. 3 nye moduler (17.12, 19.7.9, 19.24.12 samt rev. obligatoriske moduler og hel uddannelsesretning

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2013 Studieordningens historik 01-08-2013 gældende 8. udgave med fire nye indholdsområder og prøveallonge. 3 nye moduler (17.12, 19.7.9, 19.24.12 samt rev.

Læs mere

Cooperation between parents and staff in day-care and school Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

Cooperation between parents and staff in day-care and school Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed Oversigt over engelsker titler på PD pr. 01.08.18 Diploma of Education OBLIGATORISKE MODULER COMPULSORY MODULES Obligatorisk modul Pædagogisk viden og forskning Educational knowledge and research Obligatorisk

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Karakterer afgivet på hold i 2015

Karakterer afgivet på hold i 2015 Karakterer afgivet på hold i 2015 Institut for Ledelse og Forvaltning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Sagsbehandling Projekter og metoder Borgerkommunikation Organisation og

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for 1. august 2012 Studieordningens historik 01-08-2012 gældende 7. udgave med anden del af revisionen af de skolerettede uddannelsesretninger og revideret modul om neuropædagogik i PD i Psykologi. 01-04-2012

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER 2011-2012. www.mereviden.ucc.dk

DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER 2011-2012. www.mereviden.ucc.dk DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER www.mereviden.ucc.dk INDHOLD FAGLIGHED, FORDYBELSE OG FORNYELSE 3 SÅDAN BRUGER DU KATALOGET 3 GENEREL INFORMATION OM DIPLOMUDDANNELSER 4 SÆT DIN EGEN DIPLOMUDDANNELSE

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vejledere i Roskilde Kommune

Funktionsbeskrivelser for vejledere i Roskilde Kommune Funktionsbeskrivelser for vejledere i Roskilde Kommune Indhold Funktionsbeskrivelser for vejledere i Roskilde Kommune (Gældende pr. 1. august 2017)... 2 Vejledere i Roskilde Kommune... 2 Den samlede funktionsbeskrivelse...

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetencevurdering (RKV) Realkompetencevurdering (RKV) Når du søger ind og bliver optaget på Professionshøjskolen UCCs diplomuddannelser, kan du søge om at få godtgjort viden og erfaringer fra tidligere uddannelser, arbejde og

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

STUDIEORDNING Den pædagogiske diplomuddannelse Fagligt fællesudvalg for det pædagogiske område

STUDIEORDNING Den pædagogiske diplomuddannelse Fagligt fællesudvalg for det pædagogiske område STUDIEORDNING Den pædagogiske diplomuddannelse Fagligt fællesudvalg for det pædagogiske område DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING Udgave 10-02-2011 Forsøgsordning med ændringer i forhold til

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2017

2. KVARTALSRAPPORT 2017 2. KVARTALSRAPPORT 2017 Nøgletal 1. april til 30. juni 2017 2. Kvartalsrapport 2017 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, august 2017 Side 1 / 30 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Dansk, klassetrin

Dansk, klassetrin Dansk,.-6. klassetrin Fagets kompetenceområder og kompetencemål Kompetenceområde Kompetencemål: Den studerende kan Indgår i modul Sprog og kommunikationsundervisning 2 Læsning og læseundervisning 3 Skrivning

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 3000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

område, der vurderer kvalitet, relevans og behov i relation til eksisterende studieordning, herunder læringsmål på tilsvarende moduler og retninger.

område, der vurderer kvalitet, relevans og behov i relation til eksisterende studieordning, herunder læringsmål på tilsvarende moduler og retninger. FFU 30. november 2018 Procedure for godkendelse af valgfrie og retningsspecifikke moduler samt nye uddannelsesretninger på diplomuddannelserne inden for det pædagogiske område i hh. til BEK nr 1012 af

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse. Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse. Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne for den pædagogiske diplomuddannelse 1. januar 2017 Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne Studieordningens historik 01-01-2017 gældende 7. udgave med anden del af ny opsætning af læringsmål

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Diplomuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder en vifte af diplomuddannelser

Diplomuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder en vifte af diplomuddannelser Diplomuddannelser Diplomuddannelser UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder en vifte af r 2 3 Indhold 06 Den merkantile 06 Diplomuddannelse i beskæftigelse 07 Diplomuddannelse i familieterapi

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Høringssvar: Høring over afdækning af behov for nye efter- /videreuddannelsesaktiviteter inden for emnet forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Høringssvar: Høring over afdækning af behov for nye efter- /videreuddannelsesaktiviteter inden for emnet forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Ref.: SBL sbl@uc-dk.dk +45 31 32 62 13 20. november 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Center for Uddannelsespolitik Bredgade 43 1260 København K Att. Carsten Aabo Høringssvar: Høring over afdækning

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION for den pædagogiske diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål og nedlæggelser af moduler

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og sendes til undervisningsministeriet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2009

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2009 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2009 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ PFU og sendes til undervisningsministeriet

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp) Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Førstehjælp) 1 I bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014 om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE for den pædagogiske diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen Opkvalificer din kommune til flygtningeindsatsen I mange dele af kommunerne opstår der et behov for at håndtere arbejdet med flygtninge og give medarbejderne viden og kompetencer til at løse opgaven. UCSJ

Læs mere

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog - styrket sprogvejledning i dagtilbud Et fagligt valgmodul fra PD i Børns sprog Foråret 2019 1 Et diplomforløb for sprogvejledere med fokus

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse LÆSEVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse LÆSEVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN for den pædagogiske diplomuddannelse LÆSEVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål og nedlæggelser af

Læs mere

INDHOLD, FORM OG PROCES: praksisforankring og aktionslæring

INDHOLD, FORM OG PROCES: praksisforankring og aktionslæring INDHOLD, FORM OG PROCES: praksisforankring og aktionslæring Skolereformen går på to ben, - det ene som form og proces, det andet som mere fagspecifikt indhold. Dette, både med hensyn til vejledning, kursus

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2018 Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne Studieordningens historik 01-08-2018 gældende 7. udgave med fjerde del af opsætning af læringsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 824 af 02/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læreruddannelsen Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læs mere om enkeltfag på: https://ucc.dk/laerer/enkeltfag/ansoegning-enkeltfag Er du uddannet

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE for den pædagogiske diplomuddannelse PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål og nedlæggelser

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse MATEMATIKVEJLEDER

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse MATEMATIKVEJLEDER for den pædagogiske diplomuddannelse MATEMATIKVEJLEDER 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål og nedlæggelser af moduler 01-08-2015

Læs mere

_ Pædagogisk Diplomuddannelse. Censorformandskabets. Årsberetning 2011/12

_ Pædagogisk Diplomuddannelse. Censorformandskabets. Årsberetning 2011/12 _ Pædagogisk Diplomuddannelse Censorformandskabets Årsberetning 2011/12 1. august 2011 31. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Refleksioner og anbefalinger... 4 3. Censorformandskabet...

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse. Interkulturel pædagogik

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse. Interkulturel pædagogik for den pædagogiske diplomuddannelse 1. januar 2017 Interkulturel pædagogik Studieordningens historik 01-01-2017 gældende 7. udgave med anden del af ny opsætning af læringsmål samt modultitler 01-08-2016

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK for den pædagogiske diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK 1. august 2016 Studieordningens historik 01-08-2016 gældende 7. udgave med første del af ny opsætning af læringsmål og nedlæggelser af moduler 01-08-2015

Læs mere