Sådan GØR VI. Tema: Udeskole. En naturfaglig profil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan GØR VI. Tema: Udeskole. En naturfaglig profil"

Transkript

1 Sådan GØR VI Maj/juni 2015 Tema: Udeskole En naturfaglig profil To projekter med fokus på udeundervisning hjælper nøvling Skole godt på vej i bestræbelserne på at få en stærk naturfaglig profil. Når Nøvling Skole 1. september 2015 byder elever og forældre velkommen til den årlige skolefest, vil der mod sædvane ikke være rundbold, sminkeboder og diverse lege i skolegården. I stedet vil der være aktiviteter, hvor eleverne viser forældre og søskende, hvad de arbejder med, når undervisningen er rykket ud af klasselokalerne ud i skolegården og den omkringliggende natur. Nøvling Skole er sammen med fem andre skoler fra Aalborg Kommune udvalgt til at deltage i det landsdækkende projekt Haver til Maver i skoleårene Samtidig er skolen sammen med to andre Aalborg-skoler blevet demonstrationsskole i projektet Udvikling af Udeskole, der er igangsat af Undervisningsministeriet og Miljømini steriet. Ved skolefesten vil Nøvling Skole officielt åbne de to projekter, der både skal skærpe skolens naturfaglige profil og styrke udeundervisningen generelt. Ind i alle fag Vi har længe ønsket at få en mere tydelig naturfaglig profil. Vi synes, det giver rigtig god mening i forhold til skolens beliggenhed og de aktiviteter, vi som landsbyordning allerede har i form af temauger og projekter i skoven og den nærliggende grusgrav, siger viceskoleleder Rune Træholt. Fortsættes side 2 Rune Træholt beser bærbuskene i den store have, hvor eleverne skal grave græs op og etablere skolehaver. Udeskole skal styrke læringen og engagementet hos udskolingseleverne på Farstrup Skole Grønne klasseværelser og skolehaver til Sofiendalskolens asfaltbørn

2 5. klasse har forladt natur/teknik-lokalet for at repetere flag og indbyggertal i skolegården. Grupperne skal trække flag og sætte dem i rækkefølge efter landenes indbyggertal. Efter tre minutter vises resultaterne frem, uden at de korrekte svar afsløres. Herefter får grupperne nye tre minutter til at søge oplysninger på internettet og korrigere deres opstillinger. Kasper Bagnkop tager fotos undervejs, så de kan tale om rækkefølgerne bagefter. Samtidig ønsker vi i højere grad at Konsulentbistand tænke udeskoleaktiviteter ind alle fag i Som demonstrationsskole i udeskoleprojektet får Nøvling Skole de kommende tre pagt med Skoleforvaltningens vision om, at mindst 25 procent af alle læreprocesser skoleår adgang til konsulentbistand fra Via skal foregå uden for skolens mure, fysisk University College et vist antal timer om eller digitalt. Men vi skal ikke bare tage året. matematikbogen med ud i skolegården og Det er vigtigt, at udeundervisningen bliver praksisnær, så alle lærere har mulighed undervise på samme måde. Vi skal have ændret tankegangen. Vi skal indtænke for at gå i gang med konkrete forløb. Derfor naturens muligheder i planlægningen, så forestiller vi os, at vi i høj grad vil anvende undervisningen transformeres. konsulenttimerne til rådgivning og sparring En gruppe elever især piger dyrker udelivet ved at galoppere ivrigt rundt på skolens ridebane, som de selv har kreeret. med vores fagudvalg. Udeskole er jo også at tænke f.eks. virksomhedsbesøg eller besøg på kirkegården og genbrugspladsen ind i læringsmålene i fag som f.eks. dansk og matematik, siger Rune Træholt. Skolehaver til udvalgte klasser Til efteråret får eleverne mulighed for at måle op, beregne arealer og udregne kubikmeter jord, når de skal grave græs op i den store have bag skolen. Projekt Haver til Maver indebærer, at der skal etableres skolehaver, og Nøvling Skole har valgt, at udvalgte klasser skal grave deres egne haver på 2x10 meter. Til foråret skal klasserne selv så og passe deres havestykke, mens de lærer om planter, beregner udbytte, læser opskrifter osv., indtil afgrøderne er klar til at blive høstet. Ved siden af skolehaverne etableres en pavillon med borde, udekomfurer og bålpladser, så madkundskabsundervisningen også kan foregå i det fri. Vi synes, at skolehaver og udeundervisning generelt passer godt til den længere skoledag. Eleverne har godt af variation. De har godt af at komme ud og bevæge sig, at få frisk luft og oplevelser, hvor de rører ved tingene, siger naturfagslærer Kasper Bagnkop, der glæder sig 2

3 over, at skolen netop har fået positivt svar på en ansøgning til friluftsrådet. Vi har søgt midler til indkøb af cykeltrailere, så vi kan foretage feltundersøgelser med eleverne ude i naturen. Vi vil meget hellere have mobile forsøgsstationer, end vi vil opkvalificere naturfagslokalet. Det skal være nemt at undervise ude i naturen. Vi har også talt om, at vi skal have anskaffet nogle matematikkasser med materialer til undervisning uden for klasselokalet, siger Kasper Bagnkop. bringe nyheder ud i skolegården, fortæller Kasper Bagnkop, mens han viser vej rundt om skolegården til et grønt område lige uden for lærerværelsets vinduer. Her har en gruppe elever primært piger fundet ud af at bruge naturen til en aktivitet, der giver masser af god motion i frikvartererne. På helt egen hånd har pigerne fjernet grene, stablet træstubbe og samlet træstammer til Nøvling Skoles ridebane, hvor de galopperer rundt og rundt og springer så højt, at lærerne nogle gange er ved at få kaffen galt i halsen. Ideer til udeaktiviteter For at fremme elevernes interesse for udeaktiviteter har Kasper Bagnkop sat et opslag op, hvor skolens 135 elever opfordres til at komme med ideer til aktiviteter. Forældrene er blevet informeret om udeskoletiltagene pr. mail, og flere har tilkendegivet, at de gerne vil give en hånd med, hjælpe med materialer eller samarbejde med skolen på anden vis. Skolen har ligeledes haft følere ude om samarbejde med naboejendomme, der har vindmøller, høns, kornmarker eller andet interessant at byde på. Musik i skolegården For at skabe flere muligheder for aktiviteter i skolegården har skolen valgt at investere i et musikanlæg med udendørs højttalere. Anlægget bruges til fællesarrangementer og idræt, men det har eksempelvis også banet vej for, at eleverne på skift kan få lov til at vælge musik og være discjockeys for deres kammerater i formiddagspausen. Og resultatet er, at mange elever nu danser ivrigt rundt i skolegården i pausen, og at eleverne i det hele taget finder det hyggeligt at være ude i frikvartererne. Vi har også talt om at åbne en en skoleradio, hvor eleverne kan Projekt Udvikling af Udeskole Nøvling Skole, Farstrup Skole og Vester Hassing Skole indgår fra skoleåret 2015/2016 i projektet Udvikling af Udeskole, der er igangsat af Undervisningsministeriet og Miljøministe - riet med det formål at styrke skolernes arbejde med målstyret undervisning uden for klasserummet. Ministerierne anskuer udeskolerne som centrale elementer i folkeskolereformen, idet udeskoleundervisning har vist sig at styrke elevernes faglige og alsidige udvikling og det sociale sammenhold i klasserne. I indeværende skoleår har 14 demonstrationsskoler indsamlet erfaringer i samarbejde med projektets konsulenter. I skoleåret 2015/2016 bliver yderligere 33 skoler heriblandt de tre Aalborg-skoler demonstrationsskoler, der via konsulentrådgivning, kurser, netværksarrangementer m.v. får hjælp til at udvikle lokalt tilpasset udeundervisning. Der danses godt igennem, når højttalerne i skolegården byder på fed musik. Ungersvenden til højre har fået lov til at sammensætte dagens playliste. Haver til Maver Haver til Maver er en nonprofit-organisation, der er etableret af Aarstiderne på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk. I 2006 begyndte Fredensborg Kommune at støtte projektet, så skolebørn kunne få forløb med havearbejde og madlavning i udekøkkener i skolehaven på Krogerup. I 2010 gik TrygFonden ind i projektet, og Nordea-fonden støtter nu også projektet, der er ved at blive udrullet over hele landet. Som noget nyt ydes der også støtte til etablering af lokale skolehaver ved skolerne og til opstartskurser for skolernes medarbejdere. Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har i samarbejde med Skoletjenesten og seks skoler søgt Haver til Maver om at indgå i projektet, da kommunen ønsker at øge skolernes fokus på bæredygtighed og udeundervisning. De seks skoler, der indgår i projektet, er: Nøvling Skole, Farstrup Skole, Ferslev Skole, Frejlev Skole, Grindsted Skole og Mou Skole. På havertilmaver.blogspot.dk findes frit tilgængelige undervisningsmaterialer og opskrifter til madlavning i udekøkkenet med lokale afgrøder. På emu.dk findes også undervisningsmaterialer, der udover naturfagene omfatter forløb, hvor dansk og matematik er koblet til udeskoleaktiviteter. 3

4 Med fokus på udskolingen Som deltager i projektet Udvikling af Udeskole skal Farstrup Skole bl.a. undersøge, om udeskole kan øge udskolingselevernes engagement og læring. Farstrup Skole er blandt de 33 skoler, der fra det kommende skoleår er demonstra - tionsskole i det ministerielle projekt Udvikling af Udeskole. Skolen har store forventninger til projektdeltagelsen, da den i forvejen arbejder på at udvikle udeundervisningen. Hertil kommer, at projektets konsulenter har tilkendegivet, at de især vil interessere sig for udskolingseleverne. I dette skoleår er der primært indsamlet projekterfaringer fra demonstrationsskolernes aktiviteter i indskolingen og på mellemtrinnet. Derfor skal der nu fokuseres på udskolingen. Det passer os perfekt. Vi er meget interesserede i at eksperimentere med udeskoleundervisning og få undersøgt, om udeskoleaktiviteter kan øge udskolingselevernes engagement og læring, siger skoleleder Søren Madsen. Skal ud i det fri Farstrup Skole oplever jævnligt, at specielt drengene mister gejstren i udskolingen. Flere elever vælger efterskole efter 8. klasse og fortsætter derefter på Nordjyllands Landbrugsskole. Vi har en del elever, der kommer fra gårde. Vi har flere gange hørt, at de folder sig ud og får fine karakterer, når de kommer på landbrugsskolen. Vores vision er, at vi kan holde på eleverne og styrke deres engagement og læring ved at lægge mest muligt af den faglige undervisning ud i naturen. Det ligger i drengenes gener, at de skal ud og røre sig. I dag drives skolerne i høj grad på pigernes præmisser. Vi vil forsøge at lave en drengeskole, siger naturfagslærer Claus Hansen. Vores store drøm er, at vi kan få bygget et naturhus i skoven. En stor træhytte med plads til eksperimenter og alle de Elever fra 1. klasse har fundet en træstamme og forklarer Søren Madsen, at den skal placeres på bogstavet T, som ordet starter med. Andre elever har fundet mos. Eleverne i indskolingen er traditionelt meget ude, så opgaven bliver primært at få det fagfaglige tænkt mere ind i aktiviteterne, konstaterer pædagog Katrine Elling. udstoppede dyr, som vi i dag skal finde drømmen om et stort naturhus. En anden frem fra depotet, hver gang vi skal bruge mulighed er at leje en nærliggende spejderhytte. Under alle omstændigheder vil skolen dem. Dyrene skal ud i naturen, hvor de hører til, og eleverne skal kunne se og røre arbejde kontinuerligt på at udbygge det dem. Det skal være hands on. udendørs læringsmiljø med læringsstier, bevægelsesstationer, bålsteder, shelters osv. En grøn profil Vores omgivelser skriger på, at vi styrker den grønne profil. Vi ved fra besøg på Det er endnu uvist, om der kan opnås tilladelse og skaffes midler til at realisere udeskoler, at elevernes faglige standpunkt Claus Hansen gør flittigt brug af skoven i natur/teknik. Eleverne i 6. klasse har fået udleveret en bestemmelsesnøgle med insekter. De skal nu finde insekterne og dokumentere deres fund ved at fotografere dem. 4

5 Tema: Udeskole I tilknytning til skolehaven er der et bålsted, og det er planen at etablere udekomfurer og udearbejdspladser. Skolehaven giver os rigtig gode muligheder for at undervise inden for flere emneområder. Der er biodiversiteten med alle de smådyr og insekter, der findes ved planterne. Der er råvaredelen, hvor der kan undervises i de ting, vi sår, planter og spiser. Og der er mavedelen, hvor eleverne kan tilberede det høstede i madkundskab. Det er tanken, at alle klasser skal kunne bruge skolehaven, hvad enten de arbejder med insekter i natur/teknik, med madlavning eller med eksempelvis målestoksforhold i matematik, siger naturfagser det ikke en tjærenellike, spørger eleverne Matthias Hvilsom Krogh. 7. klasse undersøger skovbundens biodiversitet ved hjælp af appen naturtjek, der beskriver plantearter med tekst og fotos. lærer Matthias Hvilsom Krogh og tilføjer, at deltagelsen i de to projekter bl.a. medfører, at der vil blive udarbejdet undervisningsmaterialer til udeundervisning. Hertil kommer, at skolen de kommende tre år kan trække på udeskoleprojektets konsulenter til kurser og tilrettelæggelse af forløb, der kan være med til at sætte skub i udeskoleundervisningen i alle fag på alle årgange. Grønt Flag Grøn Skole 13 skoler i Aalborg Kommune er i Lærer Helle Hansen hjælper en håndfuld piger med såningen i den nyanlagte skolehave årgang skal passe haven, men alle klasser skal kunne bruge den i udeundervisningen. dette skoleår tilmeldt Friluftsrådets undervisningsprogram Grønt Flag Grøn Skole, der fokuserer på bære- og trivsel højnes, når de kommer ud i natu- bæredygtighed og miljøforhold med til- dygtig udvikling. For at modtage det ren. Det giver meget mere mening at lade hørende ekskursioner til bl.a. Reno Nord og grønne flag skal skolerne bl.a. ned- dem se og røre de ting, der tales om, end testvindmøllerne i Østerild. Der har også sætte et miljøråd med elevrepræsen- at tegne og forklare på tavlen, siger Søren været et valghold i friluftsliv, hvor udsko- tanter og udarbejde en lokal mil- Madsen. lingseleverne bl.a. sejlede i kajak, klatrede i jøhandleplan, ligesom klasserne skal træer og cyklede på mountainbikes. deltage i forskellige undervisningsfor- Med naturfagslærerne som spydspidser løb med fokus på miljø og bæredyg- har Farstrup Skole allerede gang i flere tiltag, der flytter undervisningen ud af klas- Haver til Maver selokalerne. Skolen grænser op til en skov, Her i foråret fik skolen positivt svar på De 13 tilmeldte skoler er: Farstrup der hyppigt benyttes til undersøgelser i dens ansøgning om at indgå i kommunens Skole, Gandrup Skole, Mellervang- natur/teknik, til indskolingsaktiviteter og samarbejde med Haver til Maver. En gart- skolen, Frejlev Skole, Tofthøjskolen, til fritidsaktiviteter i DUS-regi. Limfjorden ner har anlagt en skolehave på den gamle Svenstrup Skole, Hals Skole, Hou ligger små to kilometer væk og indbyder volleyballbane ved siden af skolen, og ele- Skole, Mou Skole, Sønderholm Skole, ligeledes til udeaktiviteter. verne har nu sået haven til. To lærere har Vesterkærets Skole, Gistrup Skole og Gl. Hasseris Skole. Sidste år blev skolen godkendt som påtaget sig ansvaret for driften, og det er Grønt Flag-skole. I den forbindelse har 7.- aftalt, at årgang altid skal stå for at 9. årgang i dette skoleår haft et valghold i passe haven. 5 tighed. Læs mere på groentflag.dk.

6 Et grønt mulighedsrum Sofiendalskolens asfaltbørn skal have mulighed for at trække gulerødder op af jorden og spise tomater, de selv har dyrket. Da de nuværende højbede blev anlagt for to år siden, gik Mohammed så meget op i at grave, så og plante, at han fik haven opkaldt efter sig. Mange af børnene bor i boligblokke, hvor der kun er græsplæner, så der er stor interesse for at få lov til at så og kultivere. Vi har mange elever, der kommer fra boligblokke, hvor de eneste grønne arealer er græsplæner. De har aldrig oplevet, at man selv kan dyrke sine afgrøder. Vi vil give dem mulighed for at opleve glæden ved at trække en gulerod op af jorden i stedet for at hente den på hylden i Netto. De skal opleve, hvordan en nyplukket tomat kan dufte og smage, siger pædagog Lars Nyby, Sofien - dalskolen. Med DUS-pædagogerne som primus motor har Sofiendalskolen udviklet et projekt, Grønne klasseværelser og skolehaver til asfaltbørn, der vil forvandle det grønne atriumområde mellem DUS-bygningerne til et grønt mulighedsrum med højbede, stort orangeri, bålpladser og et overdækket område med siddepladser, udekøkken osv. Vi mener, at udeaktiviteter omkring bæredygtighed, økologi og sunde fødevarer er et af de områder, hvor vi pædagoger virkelig kan byde ind i forhold til folkeskolereformen. Alle undersøgelser viser, at lærere og pædagoger ikke kommer afsted med eleverne, hvis der er for langt til de grønne områder. Derfor synes vi, at det giver god mening at flytte naturen ind til skolen. Eleverne skal have et spændende udemiljø, hvor de kan følge årstidernes gang og få skærpet interessen for naturen, siger Lars Nyby. Mohammeds have For to år siden fik DUS en i samarbejde med anlægsgartnerstuderende og pædagogstuderende anlagt højbede og indrettet bålplads på det grønne område ved DUS en. Indskolingseleverne gik meget op i arbejdet med at anlægge haven, der blev opkaldt efter Mohammed den ihærdigste og ivrigste af alle hjælpere. Mohammeds Have har fra første dag været et populært opholdsog hyggested for eleverne, som hellere end gerne vil så og kultivere. Og indendørs i DUS en vidner et væld af potter med krydderurter, tomatplanter og diverse spirende afgrøder om, at elever og pædagoger virkelig går til sagen. Nu venter skolen svar på en række ansøgninger, der skal sikre dem midler til at folde haveprojektet til den samlede sum af kr. helt ud. Det er fantastisk, at kommunen har fået en fundraiser. Hun udfylder et stort behov. Hun har virkelig været til stor hjælp, siger Lars Nyby, der håber, at midlerne er i hus, så haveprojektet kan realiseres næste forår. Et højbed til hver klasse Det er planen, at alle klasser fra årgang får deres eget højbed, som de skal passe året rundt, mens de arbejder med temaer og aktiviteter som bestøvning, fotosyntese, høst, madlavning, indsamling af frø osv. Det nye orangeri med planter, småbuske og alskens spirekasser skal ligeledes passes af elever og pædagoger. Anlægsgartnerstuderende fra Sand mose skolen har tegnet stregerne til de nye anlæg, og skolen har etableret samarbejde med Construction College, der vil stille med lærlinge til byggerierne. Når afgrøderne senere er høstet, vil Food Colleges kokkeelever komme ud og lave mad med eleverne. Samarbejdet med de 6

7 Indskolingseleverne vil meget gerne være i Mohammeds Have, så skolekonsulent Jens Bak Rasmussen (tv) og og pædagog Lars Nyby er sikre på, at eleverne vil blive begejstrede for de grønne klasseværelser med orangeri, nye højbede og overdækket læringsrum med siddepladser, borde og udekøkken til tilberedning af mad over bål. pædagogstuderende vil ligeledes blive videreført, da de studerendes haveaktiviteter med eleverne frigør ressourcer til DUS-personalets fortsatte planlægning af forløb med fokus på udelivet. Der er ingen tvivl om, at indskolingslærerne vil komme til at bruge skolehaverne i undervisningen. I begyndelsen vil det formentlig mest være naturfagslærere, der gør brug af de grønne klasseværelser, men jeg er sikker på, at det med tiden vil blive en del af kulturen på skolen at benytte haven. I dansk kan man arbejde med forårstemaer i digtning, mens man sidder og ser, at det hele spirer rundt omkring. I matematik kan man beregne afgrøder. Skolehaven vil blive en urban garden et mulighedsrum, der inspirerer til mange former for fordybelse og læring, siger Skoletjenestens leder, Jens Bak Rasmussen, der sparrer med Lars Nyby omkring projektets udvikling. Sparring med Skoletjenesten Aalborg Kommunes Skoletjeneste bistår skoler, der ønsker rådgivning og sparring i forbindelse med udeskoletiltag, Haver til Maver, Grønt Flag Grøn Skole og øvrige aktiviteter inden for miljø, bæredygtighed, økologi, skolemad, trafiksikkerhed m.v. Skoletjenesten ledes af skolekonsulent Jens Bak Rasmussen og beskæftiger 11 deltidsansatte lærere. Formålet med Skoletjenesten er at tilbyde skoleklasser undervisning inden for naturfag og historiske temaer uden for klasselokalets rammer dels i naturen, dels på kulturinstitutioner. Naturtilbuddene omfatter undervisning på Dall Hede Naturskole og Historiske Værksteder, på Naturskolen på Egholm, i Infohuset i Østerådalen og i Lille Vildmosecentret. Desuden tilbydes undervisning på Lindholm Høje Museet, Stadsarkivet og fra næste skole - år også på Aalborg Historiske Museum. Senest har Skoletjenesten aftalt møder med Kunsten og Halkær Mølle med henblik på at få etableret samarbejder. Skoletjenesten lægger også kræfter i Dansk Naturvidenskabsfestival, der afvikles i Aalborg Zoo hvert år i uge 39. Sidste år var Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg landets største. Alt i alt deltog skoleelever sidste år i Skoletjenestens tilbud. Læs mere på aalborg.dk og kontakt Jens Bak Rasmussen, tlf , for yderligere information. Sådan GØR VI: Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion: Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.), Skoleforvaltningen Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout: Grafiker Lise Særker Skoleforvaltningen i aalborg Kommune Godthåbsgade Nørresundby Tlf

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

HAVER TIL MAVER udeskole på krogerup

HAVER TIL MAVER udeskole på krogerup HAVER TIL MAVER udeskole på Krogerup Haver til Maver Haver til Maver er et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter med gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og oplevelser vil

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde.

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde. SÅDAN GØR VI November 2013 Tema: It i undervisningen Investering i udstyr og uddannelse sætter skub i brugen af pædagogisk it Side 4 Mediepatrulje på Gug Skole videreudvikles i forskningsprojekt Side 5

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 SÅDAN GØR VI September 2012 Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø Læringscenter på Ferslev Skole med kroppen i centrum Side 6 I samarbejde med

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Dagsorden til møde den 17/11 2014

Dagsorden til møde den 17/11 2014 Nøvling Skole den 17/11 2014 Møde Skolebestyrelsesmøde Tid Den 17.11.2014, kl. 17.00 19.00 Sted Nøvling Skole Deltagere Christina Thorsted Jensen, Michael Thomsen, Mette Hjortlund, Ulla Loumann, Mette

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

SådAn GØR VI. Tema: Aalborg Kommunes nye profilskoler. Bæredygtigheden i fokus

SådAn GØR VI. Tema: Aalborg Kommunes nye profilskoler. Bæredygtigheden i fokus SådAn GØR VI December 2014 Tema: Aalborg Kommunes nye profilskoler Bæredygtigheden i fokus Skolehave, solceller på hallerne og husstandsvindmøller ved boldbanerne. det skorter ikke på miljøvenlige planer

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Struktur og klasserumsledelse i udeskole

Struktur og klasserumsledelse i udeskole Struktur og klasserumsledelse i udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Udeskole kræver ofte et skærpet

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Klimakuben som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Til naturfagslærerne, skolelederen og skolebestyrelsen: Forestil dig 12-15 elever i skolens nye Klimakube. Måske er de i gang

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

SåDan GØR VI. Mange nye muligheder. September 2014. Tema: De første uger i den nye skole

SåDan GØR VI. Mange nye muligheder. September 2014. Tema: De første uger i den nye skole SåDan GØR VI September 2014 Tema: De første uger i den nye skole Mange nye muligheder Sulsted Skole valgte at tage det store spring ind i skolereformen, så det var en meget forandret skoledag, der mødte

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Haver til Maver E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G K A R E N W I S TO F T

Haver til Maver E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G K A R E N W I S TO F T Haver til Maver E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G K A R E N W I S TO F T Formål At evaluere det eksisterende Haver til Maver med henblik på at: A)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere