Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport."

Transkript

1 Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet skal afdække fokusområder og udvikle redskaber som kan understøtte udviklingsprocesser i mindre byer, som ønsker at være levende, dynamiske byer, hvor mennesker trives. Indledning... 2 Baggrund... 2 Optakt... 3 Deltagerbyerne ved projektets start... 4 Egtved i Vejle Kommune:... 4 Glamsbjerg i Assens Kommune:... 4 Gram i Haderslev Kommune... 5 Holsted i Vejen Kommune:... 5 Ølgod i Varde Kommune... 6 Ørbæk i Nyborg Kommune:... 6 Nøgletal:... 8 Den største udfordring:... 9 Hvordan kommer vi videre?... 9 Fokuspunkter:... 9 Projektstart august Status for de deltagende byer december 2012: Overvejelser midtvejs Intern Markedsføring de gode historier

2 Samarbejde med SDU Videndeling og anvendelse af værktøjer: Status i byerne ved projektets afslutning december Pressens interesse for projektet: Projektafslutning Styregruppens konklusioner hvad så vi på vejen? Kommunen som aktør: Fornyet sammenhængskraft Foreningslivet er truet og bærende: Indledning 6 mindre byer i Region Syddanmark har i to år beskæftiget sig med tidligere hovedbyers vilkår og mulighed efter kommunalreformen i Deltagerne i projektet er frivillige og er alle borgere i de pågældende byer og tilknyttet borgerforeninger eller andre formelle eller uformelle grupperinger i byen. Projektet har været ledet af Landdistrikternes Fællesråd og støttet af Ministeriet for By-, Bolig-, og Landdistrikter. Denne afsluttende rapport er udformet som en kronologisk beskrivelse af arbejdet i projektet, med en kort beskrivelse af hver deltagende by før, under og ved projektafslutning. Derved tegner der sig et billede af den udvikling byerne har været igennem i forløbet. Endvidere indeholder rapporten en række anvendte værktøjer og de overvejelser, fokuspunkter og konklusioner, som styregruppen har arbejdet med i projektet. Rapportens konklusioner er anført i u prioriteret rækkefølge. Hovedlinjer og konklusioner ses i en mini-rapport: Hvad låser døren op til fremtidens Mellemby? 1 Baggrund Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald. Som hovedbyer byggede de på værdigrundlag der handlede om særlig identitet og en grundopfattelse af egen betydning. Dette værdigrundlag og denne eksistensberettigelse er forsvundet og måske ikke erstattet andre synlige fælles værdier. Samtidig gør byernes størrelse det 1 Hele projektbeskrivelsen ses på: 2

3 til en særlig udfordring at styrke sammenhold og tværgående samarbejde mellem foreninger indbyrdes og med andre aktører i byerne. Det er en udvikling der skal vendes nu - sker det ikke, risikerer vi om få år at se byer, hvor forfaldet er endnu tydeligere, byer som de ressourcestærke flygter fra og som står tilbage med en skæv befolkningssammensætning med social slagside. Det vil være en både dårlig og dyr udvikling for en kommune som helhed, idet kommunerne netop kan drage fordel af varierede bosætningsmuligheder i byer og på landet. Der skal sættes fokus på byernes nye muligheder som borgerne ser og definerer, så der kan blive ejerskab af en ny identitet, et nyt værdisæt, så byerne kan markedsføre sig på dét, de vil kendes for, både indad og udad. Formål: -at skabe og synliggøre ny identitet og ny udvikling i mindre byer -at bevare og styrke mangfoldigheden ved at udvikle og stille modeller for kulturanalyse, borgermøder og markedsføring til rådighed for målgruppen Målgruppe Kommuner og mindre byer som efterlyser en positiv udvikling. Optakt Den 9. januar 2012 inviterede Landdistrikternes Fællesråd en række byer med fælles udfordringer til en samtale om mulighederne for at bruge hinanden i udvikling af byerne fremover evt. indgå i et fælles projekt. Fælles for byerne var, at de havde mellem ca og indbyggerede og en fortid som hovedbyer indtil kommunalreformen. At alle byerne lå i Region Syddanmark var en tilfældighed, men hver 8. syddansker bor i en Mellemby. På mødet tegnedes et klart billede af byer, som stadig rummede store frustrationer over at være blevet reduceret til mellembyer i de nye store kommuner, byer som ikke havde en oplevelse af at blive hørt og set i den nye storkommune. Det var en generel opfattelse, at byerne var havnet mellem to stole : De var ikke landsbyer, som havde gode forudsætninger for fællesskab og sammenhold og som var en del af en landdistriktsudvikling - og de var heller ikke en del af byudviklingen. Det var en klar fælles opfattelse, at det er vigtigt at få en politisk diskussion af, hvorfor de store byer ikke vil være med til at sprede bosætningen. De fleste, der bor uden for de større byer, oplever at kommunerne hellere vil sælge grunde inde i hovedbyen end i kommunens øvrige byer. 3

4 Deltagerbyerne ved projektets start: Egtved i Vejle Kommune: Egtved føler sig isoleret i det yderste hjørne af kommunen og i konkurrence med kommunens andre centerbyer om opmærksomhed. Man har en oplevelse af mere afvikling end udvikling. Udfordringen nu er at få fortalt indadtil hvad det er, man vil og kan og udadtil at få sig markedsført som bosætningsby og som turistby. Vejle Kommune har lavet en udviklingsplan for Egtved, men borgerne sagde fra over for de planer man blev præsenteret for, man følte de blev trukket ned over hovedet. Efterfølgende tog Vejle Kommune initiativ til oprettelse af Egtved Udviklingsråd som skal koordinere foreningerne og samarbejde med kommunen. Man har flere spøgelseshuse i den gamle bykerne, det er små og uhensigtsmæssige huse, der ikke er ikke attraktive for børnefamilier. Egtved har et rigt handelsliv og et meget aktivt foreningsliv, men ingen fælles opfattelse af, i hvilken retning byen skal udvikle sig. Trods det faktum, at byens indbyggertal stiger en smule, så kan man konstatere at gennemsnitsalderen gør det samme det er pensionister fra oplandet, som flytter til Egtved. Dette sammenholdt med, at Vejle Kommunes interesse for at udstykke byggegrunde i Egtved er ringe, opleves som en tikkende bombe under Egtveds fremtidsmuligheder. Glamsbjerg i Assens Kommune: Glamsbjerg fik stor opblomstring for nogle år siden, hvor borgerforeningen / Foreningen Glamsbjerg og borgerne i byen fik skabt en kapital på over en million kr.- så byen kunne købe Glamsbjerg Hotel, der var i store vanskeligheder med at kunne fortsætte som hotel. Hotellet er i dag ejet af et A/S/ A/S Glamsbjerg Hotel. Foreningen Glamsbjerg har som primær opgave fortløbende at være initiativtager til en række udviklingsprojekter i byen. Glamsbjerg er en udpræget uddannelsesby med 4

5 mange uddannelsesinstitutioner (folkeskoler, friskoler, efterskoler, gymnasier og VUC/HF). Lige før kommunesammenlægningen gennemgik byen en større byrenovering. Udfordringen for byen er at få flere af de mange medarbejdere, der arbejder på bl.a. uddannelsesinstitutionerne til at bosætte sig i byen i stedet for at pendle ind fra Odense og andre større byer. Foreningen Glamsbjerg har sat kræfter ind på at markedsføre byen både indad til og udad i håbet om at vende strømmen. Bl.a. vil man forsøge at tiltrække nye borgere i forbindelse med bygningen af det nye universitetshospital i udkanten af Odense. Gram i Haderslev Kommune Tidligere var der et samarbejde mellem Gram, Rødding og Toftlund, men efter kommunalreformener de tre gamle kommuner kommet i hver sin nye kommune, så nu er der ikke længere noget samarbejde mellem disse tre byer. I Gram havde man visse forventninger til samarbejdet i den nye kommune, tænkte at man efter sammenlægningen, ville være nogen der overtager, så man gik i gang med at nedlægge foreninger, bl.a. erhvervsrådet og turistforeningen. Man fandt dog efter nogen tid ud af, at der ikke kom nogen og tog over, så en gruppe ildsjæle i byen satte sig sammen og dannede Gram Fokusgruppe, som prøver at sætte fokus på en positiv udvikling af Gram. Indbyggertallet i Gram har frem til 2012 været faldende i flere år. Gram er placeret i den vestlige del af kommune, med 32 km til hovedbyen Haderslev. Også i Gram er det et problem, at mange af dem, som arbejder i byen, ikke bor der og at mange pendler ud af byen for at arbejde i de større nabobyer. Gram har et godt handelsliv i forhold til byens størrelse og et aktivt foreningsliv, men ingen fælles opfattelse af, i hvilken retning byen skal udvikle sig. Holsted i Vejen Kommune: Holsted består af to b ydele, som ligger i forlængelse af hinanden og er derfor en langstrakt by uden et egentligt centrum. Der er ca. 4 km mellem byens yderpunkter. I byen er der flere tomme og nedrivningsmodne huse. Holsted lokalråd har siden sin etablering den 18. februar 2009 arbejdet ihærdigt på at få fjernet 5

6 eller renoveret disse. Vejen kommune tog i 2011 initiativ til borgermøder med workshop i Holsted med henblik på at få inddraget den lokale befolkning i at bidrage med initiativer til den ønskede udvikling. Der blev nedsat en del arbejdsgrupper, hvoraf nogle har afsluttet de valgte opgaver, mens andre fortsætter mod deres fastsatte mål. Nye grupper er nedsat undervejs. Her har man nogle særlige udfordringer med at få de to byer til at hænge sammen (Holsted st. og Holsted by). Imellem dem ligger både skolen og et stort idrætscenter, hvor også det lokale bibliotek har til huse. Et par af grupperne arbejder med at styrke det centrale område med aktivitetsmuligheder for børn og unge. I den forbindelse er man meget aktiv med at finde alternative finansieringsmuligheder. Ølgod i Varde Kommune Ølgod deltog ikke i de forberedende møder, men tilsluttede sig projektet. Ølgod havde negativ befolkningstilvækst, så de ville gerne med for at prøve, om de kunne få udviklet nye ideer til at øge bosætningen og sætte mere turbo på erhvervsudviklingen i byen. På trods af, at erhvervsvirksomhederne havde ansat en udviklingskonsulent, som arbejdede for at bevare og udbygge erhvervs- og butikslivet, mente man ikke at det rykkede nok. Placeringen i et yderområde er en udfordring. I Ølgod ligger køkkenfirmaet HTH med mange arbejdspladser og et stort engagement i byens udvikling. (http://www.olgod.dk/) Ørbæk i Nyborg Kommune: Tidligere var Ørbæk en hovedby med 7 kirker og 7 slotte eller herregårde. Det store årlige Ørbækmarked som Borgerforeningen står for og som involverer rigtig mange frivillige, er et meget stort trækplaster og har en omsætning der giver penge foreningerne i området. Gennem nogen tid har bl.a. Borgerforeningen arbejdet på at få bygget et kulturelt midtpunkt i Ørbæk. Man har forsøgt, om man kunne få etableret et lokalråd, men det lykkedes ikke, så nu er det Borgerforeninger der er blevet en slags paraply for de øvrige, bl.a. i kraft af sin gode økonomi. Her mærker man også tydeligt problemet med at få sig markedsført og kommunen er ikke så villig til at sælge byggegrunde, de vil hellere sælge dem i Nyborg. 6

7 Borgerne har svært ved at forstå at folk ikke kan se fidusen i at bosætte sig i Ørbæk, hvor både huse og grunde er billigere end i Odense og man bor trods alt så tæt på Odense, at man vil få 15 minutters kørsel til det nye supersygehus. Fra det vestlige Odense tager det betydelig længere tid. Fællestræk og forskelle Ved projektstart havde byerne en antagelse af at være nogenlunde i samme båd og have næsten de samme udfordringer, nemlig stagnation, vigende indbyggertal, nedslidte bygninger og en oplevelse af manglende interesse fra og samarbejde med den nye storkommune. Hvad angår indbyggertal og kommunale tilbud til børn og ældre er der ikke den store forskel. Alle de fremmødte byers repræsentanter ville gerne have fokus på markedsføring og på bosætning: Hvordan ændrer man stagnation til dynamisk udvikling? Hvordan får man børnefamilier til at flytte til byerne og hvordan skaffer man opmærksomhed om sine problemer i kommunen? En del af byerne anså også turisme som et muligt udviklingsfokus. Det man ville markedsføre sig på, er man også fælles om: Trygt sted at bo, smuk natur, billigere huse altså stort set det, som alle mellembyer markedsfører sig på! Endelig var det markant, at alle byerne manglede sammenhængskraft mellem foreninger og grupperinger, manglede overordnede fælles visioner og retning og mål. Flere af byerne har en efterhånden en organisering der gør, at det vil være overskueligt at sætte en fælles visionsproces i gang. Deltagerne var enige om, at der lå en stor udfordring i at mobilisere borgerne i byer af mellembyernes størrelse til at trække på samme hammel. Der var mange særinteresser i den enkelte by som ikke nødvendigvis peger i samme retning. Også byernes størrelse gør det svært at inddrage alle. Forskellene lå især i de vilkår for udvikling forskellige deltagere havde: En forening eller organisation som bagland - eller en løs interessegruppe, formaliseret eller ingen kontakt med kommunen? Geografisk placering i vækst- eller yderområde? 7

8 Nøgletal: Byer Indbyggertal 2006/ 2013* Arbejdspladser indenfor 30 min transport** Motorvej indenfor min.** Adgang til ungdomsudd. Indenfor- ** Ørbæk 1540/1614 **Ikke med **Ikke **Ikke med **Ikke med med *= Danmarks Statistik 2013 **= De mindre byer i Syddanmark ( Region Syddanmark2011). Byer med indbyggere. Region Syddanmark Byernes placering: Hovedbyer - Projektbyer Andel af indbyggere +65** Egtved 2135/ min 26% Glamsbjerg 3116/ min 21.6% Gram 2546/ min 27.7% Holsted 3107 / min 20.5% Ølgod 3920/ min 23.5% 8

9 Den største udfordring: Deltagerne konkluderede, at den største fælles udfordring for de deltagende byer var manglen på sammenhængskraft i byen idet sammenhængskraften er en forudsætning for samlet udvikling og for at blive hørt og set. Det rejste følgende spørgsmål: - Hvad gør vi for at skabe sammenhængskraft? - Hvordan organiserer vi os bedre i de enkelte byer? - Hvordan bruges organisationen så? - Hvorfor bor folk her - hvad er byens værdier - hvad skal der til, for at folk vil blive boende? - Hvordan skaffer vi penge til udviklingen? Hvordan kommer vi videre? Der var enighed om at det ville være godt at etablere et samarbejde om at udvikle mellembyer ved at bruge hinanden og inddrage forskellige aktører undervejs i en fælles proces. LDF blev bedt om at tilrette et nyt møde, hvor man kunne komme nærmere et indhold i processen og måske søge midler hertil. Ordet mellemby var genstand for megen diskussion ingen var tilfredse med det, men anerkendte at det meget godt beskrev byernes situation, at ligge mellem hovedby og landsbyer. Den ofte anvendte betegnelse centerby blev af flere deltagere nærmest opfattet som en joke de følte sig netop som periferi-byer. Ingen deltagere fandt en bedre betegnelse for byerne. Workshop marts 2012 Det første egentlige projektmøde var et heldagsmøde med oplæg af turistchef Morten Damgaard, VisitVejle som havde gode råd om hvordan turister tiltrækkes og fundraiser Rasmus Munch, som skitserede farer og muligheder når der skal skaffes penge til projekter. Efterfølgende arbejde deltagerne i workshops, hvor man definerede en række fokuspunkter, som projektet burde arbejde med: Fokuspunkter: Mobilisering af lokale ressourcer samarbejde på tværs i byerne. Byernes indre værdier. Formulering/ eftersyn af værdier. Styrkelse af byernes sammenhængskraft. Der var enighed om, at der er vigtigt at finde, formulere og være enige om de grundlæggende værdier i den enkelte by, hvis dette var muligt. For de byer som allerede har formulerede og 9

10 anerkendte værdisæt gælder, at et værdisæt bør udsættes for eftersyn jævnligt. Det er værdierne der skal markedsføres, så de skal være synlige, opfattes som gyldige og anerkendes af borgerne og foreningerne. Man drøfter om de enkelte byer selv kan og vil stå for processen konklusion var, at det ofte vil være en fordel med fremmed deltagelse eller oplæg, evt fra én af de øvrige byer. Oplægsholdere kan komme med de gode historier om at få indflydelse og blive styrket. Deltagerne blev enige om at forsøge at skaffe midler til at gennemføre et pilotprojekt bl.a. med fokus på videndeling dels mellem byerne og dels i form af formidling af resultaterne af samarbejdet til andre byer i en lignende situation. En styregruppe, med en repræsentant for hver af de deltagende byer, blev etableret med Landdistrikternes Fællesråd som projektledelse. Med udgangspunkt i workshoppen blev der skrevet ansøgning til MBBL om støtte, som efterfølgende blev bevilget dog kun med halvdelen af det ansøgte. Projektstart august 2012 Projektmødet gør det klart, at der vil være forskellige fremgangsmåder i de forskellige byer, men for projektet er det centralt at den valgte proces udfylder formålet og lever op til visionen. Formulering af en vision for byen/projektet bliver derfor centralt for det videre arbejde og for overhovedet at kunne sælge ideen til projektgrupper hjemme i de deltagende byer og til omverdenen i øvrigt. Markedsføring er altså et helt centralt emne, i starten især på de interne linjer!! Alle borgere i byen skal mobiliseres og være ambassadører for byen og fortælle hvad den er og kan. Det handler om både at fastholde og tiltrække borgere - og at alle taler positivt om byen fortæller de gode historier. Der er meget stor forskel på, hvilken kontakt de enkelte byer har med den pågældende kommune: På dette tidspunkt er Glamsbjerg allerede i godt samarbejde med Assens Kommune om bl.a. en massiv markedsføringskampagne i Odense for bosætning i Glamsbjerg. Egtved er i positivt, formaliseret samarbejde med Vejle Kommune, bl.a. om en større områderenovering af den gamle bydel. Holsted har et godt samarbejde med Vejen Kommune i forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen og i forbindelse med planerne for opførelse af et stort slagteri i byen. Ølgod har et godt samarbejde med Varde Kommune bl.a. i kraft af erhvervskonsulenten. Ørbæk har endnu ikke kunnet få en dialog med Nyborg Kommunen om deltagelse i projektet. Gram har meget svært ved at komme i dialog med Haderslev Kommune, man oplever en total 10

11 mangel på interesse for byens udvikling og har samtidig svært ved at samle en lokal projektgruppe. Der lægges op til at der, som opfølgning på mødet, skal udarbejdes: Forslag til skabelon for borgermøder som skal sikre fælles retning. Borgermøderne skal være nogenlunde ens for at kunne bruges i projektet. Analyse af de enkelte byer, udover det, der allerede foreligger. Byernes selvforståelse, identitet, værdier. For at sikre, at alle byer havde mulighed for at bruge det samme værktøj på borgermøder og projektmøder, blev en ekstern konsulent, Chr. Jarnhuus, inddraget mhp at demonstrere en model for arbejdet med formulering af værdier og visioner og for udarbejdelse af handleplan i de enkelte byer. Desuden blev deltagerne forsynet med en kort vejledning i projektarbejde. I den enkelte by bør processen i projektet gå fra Værdiformulering på borgermøde Operationalisering (forslag til praktiske projekter) Planlægning af projektet Handling. Et sådant forløb kan være start på en længere rejse mod større sammenhængskraft. I den proces er det vigtigt at slå fast, at der er brug for alle, både dem der kan planlægge, dem der kan skrive ansøgninger, dem der kan få noget sat i gang og dem der kan gøre projektet virkeligt. Projekter bliver meget sårbare når de hænger på enkeltpersoner og de færreste vil være gode til alle faser. 2 Centrale spørgsmål i styregruppen: Hvilke tendenser ses for udvikling/ afvikling af mellembyer? Afhænger udviklingen af ildsjæle eller er det kommune, region, stat der initierer udvikling? Har mellembyerne en særlig rolle i kommunerne: Kan oplandet rundt om en mellemby undvære mellembyen? Skal der være større fokus på mellembyernes rolle som samlingsfaktor i et geografisk område? Kan mellembyerne være en samarbejdspartner i store fælles projekter f. eks. vedrørende trafik o.l.. Her er behov for yderligere erfaringsindsamling og udviklingspotentialer. Deltagerne efterlyser viden om, hvad der sker på landsplan: Efterfølgende blev der i projektet brugt nogen tid på at undersøge, hvad der fandtes af viden om mellembyerne og deres særlige forhold. Der var store mængder af materialer om landdistrikter og landsbyer, men ikke decideret forskning med mellembyerne i fokus. Dog havde Region Syddanmark udgivet De mindre byer i Syddanmark som indeholder en række demografiske oplysninger som viser sig meget brugbare. 2 Bilag: De 5 trin, Projektledelse, Nytteværdi/Interessentanalyse 11

12 Mulighederne for tilknyttet forskning undersøges og der rettes henvendelse til SDU om at indgå i /bidrage til projektet. Deltagerne ønsker en analyse af de enkelte byer, udover de demografiske oplysninger allerede foreligger. En undersøgelse af byernes selvforståelse, identitet, værdier står højt på deltagernes ønskeseddel flere har en fornemmelse af at famle i blinde. Hverken SDU eller Region Syddanmark kan umiddelbart bidrage eller deltage i projektet, men regionen formidler resultaterne fra De mindre byer i Syddanmark på en inspirationsaften for deltagerne. Fælles inspirationsaften for alle projektdeltagere i byerne Oplægsholdere: Rune Stig Mortensen, Region Syddanmark om demografiske oplysninger, analyser og nøgletal om byerne. - Hvem er man noget for som by (Nytteværdi) enhver by er noget for nogen! - Hvad kan de mindre byer: De kan profilere sig som rammer om det sunde liv - det gode liv. Svend Brodersen, Gram Slot: Nøgleord: - Find værdierne - brug maven - Støt ildsjælene - find gløden - også selvom det ikke er dit projekt - Lav samarbejde - tænk langsigtet - og hold fast i visionen og målene - Prioriter ressourcerne - vis mod - Find historierne - lav formidling - Vind verden - skab stolthed lokalt - hvad er det der gør os stolte her? Erik Buhl, Ølgod: Sæt overliggeren højt: Drøm - I skal nok vågne igen! Find det unikke! Lær af andre hvor det lykkes men husk : Den der går i andres fodspor kommer aldrig foran!! Meget afhængig af enkeltpersoner find dem og brug dem! Find nytteværdien: Sætte fokus på det! Det kan dokumenteres. Det kan opleves. Det giver sammenhold og ejerskab! Det gør det nemmere næste gang der er en udfordring i byen! Chr. Jarnhus, ekstern konsulent: Instruktion i brug af Mind-map metoden til udarbejdelse af en interessentanalyse. Anbefaling af brug af SWOT-analyse i forbindelse med afklaring af byens/projektets muligheder. 12

13 Status for de deltagende byer december 2012: Sidste styregruppemøde i 2012 var et statusmøde hvor de enkelte byer gør rede for udviklingen af projektet i deres byer, for kontakten til de respektive kommuner og for anvendelsen af de værktøjer, som projektet har stillet til rådighed. Et væsentligt diskussionsemne på projektmødet bliver den enkelte bys kontakt til sin hjemkommune. Det bliver mere og mere klart, at en god dialog og et godt samarbejde med politikere og forvaltning er en forudsætning for at få og fastholde en positiv udvikling. Egtved: Efter projektstart er udviklingen i Egtved accelereret. Kommunen har bevilget 12 mio kr. til ny idrætshal og en gruppe frivillige er i gang med at planlægge og søge fonde mv til en udvidelse af projektet. Der er også en større områdefornyelse af den gamle bykerne på vej. Det sidste projekt har haft en fase med stor borgerinddragelse. Til den del havde den tilknyttede konsulent valgt en metode som i høj grad aktiverede borgerne (www.egtved.dk) og der synes at kunne skabes større fælles interesse for byens udvikling. Der er endnu ikke gennemført et visionsarbejde, hvorfor fælles handleplaner ikke er udarbejdet. Der er i Egtved Udviklingsråd en oplevelse af, at det hele pt går så stærkt, at det er svært at overskue, at stoppe op og foretage det nødvendige arbejde for at en fælles udvikling med bredt ejerskab kan ske. Glamsbjerg: Ved projektets start havde Glamsbjerg en oplevelse af, at de nye muligheder kørte udenom byen, at konkurrencen med Odense om at være børnefamiliernes bosætningsby var svær og at der manglede opbakning i byen til at gøre noget ved det. Foreningen Glamsbjerg har derfor som et af sine centrale indsatsområder besluttet at forsøge at iværksætte en stærk og markant markedsføring af Glamsbjerg især i forhold til store offentlige og private arbejdspladser i og omkring Odense. Foreningen Glamsbjerg har en række undergrupper med fokus på hver sit område. Foreningen har gennemført en SWOT-analyse, et visionsarbejde (ses på og et fremtidsværksted med inddragelse af borgerne. Glamsbjerg er inde i meget positiv udvikling m.h.t. 13

14 handels- kultur- og fritidslivet, hvilket styrkes af Glamsbjergs profil som markant uddannelsesby. Samarbejdet med Assens Kommune er positivt, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse og finansiering af en markedsføringsstrategi for Glamsbjerg. forståelse for nytænkning og forandring. 2. At markedsføre Glamsbjerg som bosætningsby. Alligevel oplever Glamsbjerg at stå overfor udfordringer: 1. At skabe sammenhæng i byen / at opbygge fællesskab i byen. SWOT analysen afslører bl.a. : Borgerne engagerer sig i ringe grad i byens udviklingsmuligheder. Foreningslivet bærer præg af manglende Gram: I Gram oplever man stadig, at sammenlægningen med Haderslev Kommune har fjernet mange af byens udviklingsmuligheder. Der arbejdes på at få etableret en forening/organisation i Gram, som påtager sig at sætte en fremadrettet proces for byen i gang. Nogle af udviklingsdynamoerne i Gram er Gram Slot og Gram Lergrav, som tiltrækker mange besøgende hvert år. Det store arbejde ligger bl.a. i at få denne positive interesse til at smitte af på Gram by. Af andre arrangementer i Gram skal nævnes Gram Pinsemarked, Gram Friluftsspil og Gram Kulturdag. Den store udfordring for Gram i projektsammenhæng er at få etableret et fælles forum hvor man kan være enige om at have fokus på udvikling og motivere borgerne til at trække på samme hammel. Holsted: Udviklingsplanen for Holsted giver byen et fælles billede, et afsæt og en retning på den ønskede udvikling. Borgernes initiativer og arrangementer gør en stor forskel i forhold til realisering af den ønskede udvikling. (Fra Udviklingsplan for Holsted). Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen Kommune og borgerne i Holsted. Holsted Lokalråd er blevet koordinator for udviklingsgrupperne og søger at give yderligere 14

15 inspiration til arbejdet i disse. Det har været vigtigt for lokalrådet, at det ikke er rådet, der forsøger at styre gruppernes ideer og arbejde. Indsatsen i grupperne er naturligvis forskellig, og der arbejdes med følgende områder: Stier oplevelser og forbindelser, Velkommen til Holsted - etablering af byporte, vejtræer i nord-syd hovedgaden, trafiksikkerhed for skolebørn og forskellige former for udsmykning, kunstprojekt. Forbindelsesvejen nord-syd er den mest trafikerede i kommunen. En gruppe arbejder med forskønnelse af rundkørsler og byporte. En gruppe arbejder med profilering af Holsted - - udvikling af hjemmesiden. Gruppen har i forbindelse med byggeriet af det ny kreaturslagteri opsat orienteringstavle og udgivet en brochure Velkommen til Holsted, der uddeles til de kommende slagteriarbejdere. En gruppe virker for Holsted som grøn energi-by. En ungdomsgruppe arbejder med ideer af interesse for de unge. Ølgod: Byen er i en meget positiv udvikling og har været det i flere år. Der er i byen en stærk og visionær Håndværker- og handelsstandsforening støttet af store virksomheder. Ølgod har fokus på bosætning ikke alene på at få tilflyttere - men også at få borgerne til at blive i byen, arbejder altså på en styrkelse af markedsføringen internt og eksternt. Som en del af ØHH s formulerede indsatsområder for 2013 skal der ske en styrkelse af samarbejdet med og mellem foreningerne i byen. I den forbindelse planlægges borgermøder med visionsværksted mhp at afdække fælles interesseområder og få fodslaw i byen. Uagtet den meget aktive indsats fra ØHH har Ølgod en udfordring med stagnerende indbyggertal, ligesom også Ølgod mærker behovet for at få hele det tværgående samarbejde op at stå. Qua ansættelsen af en dynamisk byudviklingschef i ØHH har Ølgod gode kort på hånden, når det gælder de processer, som er en del af projekt Mellemby, hvorfor Ølgod også fungerer som sparringspartner i forbindelse med planlægning af visionsværksteder o.l. i den øvrige del af gruppen. Ørbæk: Fra en start, hvor Ørbæk oplevede manglende interesse fra Nyborg Kommune for Ørbæks udvikling og oplevede at Ørbæk Borgerforening (http://www.orbek-borgerforening.dk/) var den eneste drivkraft i byen, så er der sket en positiv udvikling, hvor en delvis kommunalt finansieret udvidelse af Ørbæk Midtpunkt med multihal og biblioteker er ved at være en realitet. Endvidere er Nyborg Kommune deltager i et Realdania projekt i samarbejde med Sektion for Byog Landskabsplanlægning, Københavns Universitet. Formålet er at belyse konsekvenserne af udvalgte stationsbyers rolle og udviklingsmuligheder efter kommunalreformen. Ørbæk er en af udvalgte byer, der bruges som casebyer. Projektet skal foreløbig munde ud i en hvidbog ( Stationsbyer i dag ). Nyborg Kommune er blevet opfordret til at gå med i et konkret projekt med samme Sektion for By- 15

16 og Landskabsplanlægning med en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler Projektet titel er: Strategisk bydesign og identitetsudvikling i mindre byer. I projektet indgår byerne Hurup i Thy og Ørbæk. Projektet skal udvikle forskellige designforslag og langsigtet lokalt forankret strategi for byernes udvikling. Der er forventning om, at Mellembyprojektets erfaringer kan inddrages i de to projekter og omvendt. Overvejelser midtvejs. I løbet af den første del af projektet begynder der at vise sig et mere nuanceret billede af byerne og forskellene bliver tydelige. Vel ligner udfordringerne hinanden, men hvor nogle byer har alle udfordringerne, er der andre, som kun har nogle af dem. Men forudsætningerne for at tackle dem viser sig at være meget forskellige. Derfor opstår en ny række centrale spørgsmål: Hvordan måler vi på, om vi lykkes? Det er udfordringen at bringe den gode historie i spil - men vi ved ikke, om det vi gør virker. Måles på facts som tilflytning/fraflytning eller måles på blødere værdier? Borgertilfredshed? Igen efterlyser styregruppen valide værktøjer og viden. Forskel på kontakten til hjemkommunen Med hensyn til kontakten til politikere og embedsfolk i hjemkommunen er forholdene forskellige: Holsted har som eneste by allerede en udviklingsplan, hvor alle borgere og foreninger har været indbudt af Vejen kommune til at medvirke. Glamsbjerg, Ølgod og til dels Egtved har allerede ved projektstart en god kontakt og noget samarbejde med den kommunale organisation. Ørbæks kontakt til Nyborg Kommune udvikler sig ret hurtigt til at blive positiv. Gram har i starten haft vanskeligheder med at etablere kontakt til Haderslev Kommune, hvilket har ændret sig hen over foråret Alle byerne, på nær Gram, har foreninger som kan fungere som paraplyer for foreningslivet i byen. Intern Markedsføring de gode historier Endelig spiller byens syn på sig selv også en rolle og måske også dermed de økonomiske forudsætninger for dynamik og udvikling: 16

17 Hvad siger borgerne selv om byen? Hvordan markedsføres byen internt? Har man et fælles billede af byen? Hvis man, som Ølgod, har en meget stor og aktiv virksomhed i byen (HTH) - hvis man som Glamsbjerg har et stort antal skoler på forskellige niveauer og hvis man, som Ørbæk, har et marked, hvis overskud forbedrer tilbuddene til borgerne, så er forudsætningerne for en positiv udvikling bedre end hvis man kun har byen. Så skal man først ud at lede efter det, der kunne gøre en forskel. For Gram er det måske slottet, for Holsted kunne det måske blive det store slagteri, for Egtved er det måske historien om Egtvedpigen. Hvis byen finder det, der er specielt og unikt for lige netop den by og er stolte af det, så står man stærkere med en fælles identitet og kan markedsføre byen samlet under et fælles tema. Samarbejde med SDU Det er i løbet af projektet blevet stadig tydelige, at der mangler grundlæggende viden om Mellembyer som fænomen, derfor rettede projektet følgende henvendelse til Syddansk Universitet, Sociologi og Kulturanalyse: I projektet har vi den opfattelse, at førend en ny identitet kan defineres, må fundamentet, vidensgrundlaget, være i orden. Væsentlige elementer i fundamentet er dels de demografiske oplysninger, som byerne allerede har indhentet og dels en kulturanalyse, som kan belyse byens, dvs borgernes egenart og potentiale. Styregruppen for projektet er ikke bekendt med, at der findes modeller for udarbejdelse af kulturanalyser i de mindre byer, ligesom vi heller ikke har kendskab til eksisterende analyser. Derfor vil vi være meget interesserede i at få lavet analyser i 2 4 byer og meget gerne indgå i et samarbejde om udvikling af modeller for analysearbejdet i andre byer. Vi forestiller os, at vi sammen med studerende eller forskere undersøger hvad det er, der er helt centralt at skaffe viden om, for at kunne beskrive byens potentiale set fra en socialantropologisk synsvinkel. Byen som et fællesskab? Egtved-undersøgelsen I januar 2013 bærer flere henvendelser til Syddansk Universitet frugt. 3 studerende vælger at gennemføre et socialantropologisk feltarbejde i Egtved med følgende forskningsspørgsmål: Hvilken betydning har forståelsen af fællesskaber for menneskers tilknytning til steder? Undersøgelsen blev gennemført dels som spørgeskemaundersøgelse, dels som interviews af 1 times varighed. Feltarbejde og dataindsamling løb over 4 uger i marts måned og hensigten var at tale med: - borgere som har boet der hele deres liv kontra tilflyttere - forskellige aldersgrupper - pendlere kontra ikke- pendlere 17

18 - etniske minoriteter i Egtved Selvom de studerendes fokus ikke var præcis som styregruppen havde ønsket sig, så var det håbet at undersøgelsen blev brugbar for projektet og at den ville give noget af det efterlyste teoretiske baggrundsmateriale og viden om mellembyer. De studerendes undersøgelse mundede ud i en eksamensopgavemed titlen Byen som et fællesskab? Citater fra opgaven:.. folk har en interesse i at binde sig til det lokale rum. Der skabes en indholdsrig og meningsfyldt hverdag i nærområdet, hvor tid betragtes som en ressource... Egtved by blev en ramme om forskellige relationer som hver især arbejdede mod egne mål. Byen som et fællesskab blev et paraplybegreb der dækkede over en masse underliggende relationer som fandt sted i byen på kryds og tværs og som strakte sig ud fra byen. Tilsammen dannede disse mange relationer en helhed som var Egtved by. Som en informant sagde, så var det svært at vælge netop ét fællesskab som var vigtigt for hende lige nu da de jo alle var vigtige for at skabe en helhed i en by. Byen kom derfor til at bestå af mange forskellige rytmer som krydsede hinanden. 4.3 Engagement Borgernes relationer var af forskellig karakter. Nogle relationer var med til at dække et praktisk behov der logistisk gjorde det muligt at få hverdagen til at løbe rundt, andre udsprang af en fælles interesse mens andre igen var mere følte relationer, der var mindre synlige i hverdagsbilledet. For nogle, var engagementet udsprunget af en interesse i at præge udviklingen og forbedre vilkår for sig selv og andre. Andre engagerede sig for at opnå en følelse af at få brugt deres ressourcer eller med henblik på at opnå en følelse af tryghed. Som en informant udtrykte det: (...) jeg tror da på, at man ikke bliver ensom, hvis man engagere sig og man bliver mere integreret (...). De investerede i relationerne, for at få et behov dækket, følelsesmæssigt som materielt En investering i disse relationer var også forbundet med et ønske om at opnå en form for tilhørsforhold. At møde nogen man kendte i bybilledet var et udtryk for dette. Som en informant udtrykte det: (...) Og når man handler i Brugsen, så kender du nogen, altså det er jo det der netværk man dyrker. 6.0 Konklusion En by består af mange forskellige rytmer der flettes ind i hinanden, gennem hverdagens brug af det fysiske og sociale rum. Hverdagen er opbygget af forskellige rytmer, hvoraf nogle strækker sig ud over byens rum. Tilsammen skaber disse rytmer den helhed vi ser som byen. Disse rytmer skabes i forskellige niveauer af henholdsvis individer, foreninger og omgivelserne og udgør flere netværk. Byen som helhed består af relationer af forskellig karakter, som udspringer af en søgen efter absolut nærhed. Nogle relationer er af praktisk karakter, andre relationer udspringer af en fælles interesse og andre bygger på en mere følelsesmæssig forbundethed. Denne følelsesmæssige forbundethed er opstået som et produkt af en tidligere delt hverdag, der især knytter sig til særlige perioder i individernes liv. For at opnå den absolutte nærhed kræver det en geografisk såvel som følelsesmæssig nærhed. Den 18

19 følelsesmæssige nærhed er en søgen efter at genfinde et følelsesrum hvor man som individ kan føle sig hjemme. Fælles for alle relationer er, at de indeholder en forventning om et afkast af enten følelsesmæssig eller materiel karakter. Individernes valg af relationer afspejler deres livssituation samt stedstilknytning. De vælger at investere deres tid og kræfter i at skabe muligheder for egen interesse. Byen som fællesskab består derfor af flere sammenslutninger indenfor hvor der udspilles interessekonflikter. Individers søgen efter absolut nærhed gør at de i deres nærområde indgår i relationer af forskellig karakter, hvor byens fysiske og sociale rammer sætter nogle betingelser for disse relationer. Byen som fællesskab bør forstås som bånd mellem individer mere end individers tilknytning til en fælles geografisk lokalitet. (Flavia Namagembe, Freja Iversen, Tina Albæk Munk ) Styregruppens overvejelser: For styregruppen blev opgaven, som det fremgår af disse få citater, blandt andet en bekræftelse på en række antagelser om, at det er begreber som nærhed og fællesskaber, der får borgerne til at forblive i eller flytte til mellembyerne og at afstande til andre byer ikke opleves som problemer, men som en naturlig del af det, at bo i mindre bysamfund. Det fremgår også af undersøgelsen, at når man planlægger og udvikler disse mellembyer så skal byens fysiske indretning understøtte mulighederne for nærhed og fællesskab i byrummet. Det er en af betingelserne for at de fællesskaber, som sikrer fortsat levedygtighed og udvikling, kan opstå og bestå. Videndeling og anvendelse af værktøjer: I 2013 buldrer nogle byer af sted og andre er samme sted som da projektet startede. Nogle er tilsmilet af heldet har måske været gode til at opsøge heldet - andre har arbejdet benhårdt med lobbyvirksomhed og gode kontakter. Rigtig meget af hænger af, om man overhovedet har samarbejdspartnere og så igen af, hvor aktive disse er hvilke netværk de har. Byudvikling kan ikke hvile på enkeltpersoner. Det bliver tydeligt, at den samme medicin ikke dur til alle byer på samme tidspunkt forskellene er for store. Nogle byer klarer sig selv fuldstændig og andre skal bistås med overhovedet at finde og engagere samarbejdspartnere. De 6 deltagende byer er måske repræsentative for den mangfoldighed af byer, som står overfor udviklingsprojekter, hvis de ikke bare vil overleve, men leve. De værktøjer, som deltagerne er blevet præsenteret for i løbet af efteråret 2012 har ikke været anvendt i særlig stor udstrækning. En evaluering af deres anvendelighed kan ikke foretages endnu og gruppens diskussioner om hvorvidt de lokale processer kunne/skulle gennemføres med ekstern bistand er stadig aktuel. For alle byer, på nær Ølgod, gælder at foreningerne drives af frivillig arbejdskraft og hele visionsprocessen med forarbejde og efterfølgende handleplan i regi af borgermøder er så omfattende, at det for mange byers vedkommende vil være nødvendigt med 19

20 professionel bistand, enten i form af kommunale medarbejdere, LAG midler, konsulenter eller andet. Her er ikke tale om landsbyer hvor borgerne kan mødes i forsamlingshuset, men om en proces som kræver at flere former for borgerkontakt tages i anvendelse, hvis et stort antal borgere skal høres. En vel gennemført SWOT analyse har for flertallets vedkommende været både en øjenåbner og et godt værktøj til at indkredse både de store udfordringer og muligheder for at høste lavthængende frugter. Analysen er brugbar i flere sammenhænge og på flere niveauer. Det samme gør sig gældende med Interessentanalyser, hvad enten det har været i grundig skemaform eller som et simpelt Mind-map. Det kan være med til at afdække nye og uventede samarbejdspartnere og muligheder, ligesom det kan fjerne nogle sten på vejen når man ved, hvem man bør inddrage, for at undgå modstand. Status i byerne ved projektets afslutning december Egtved Udviklingspark Egtved i Roberthus (det gamle rådhus) er klar til at tage imod de første iværksættere, som vil udvikle små virksomheder med hjælp fra Vejle Erhvervspark (Slagteriet og Spinderihallerne). Der er foreløbig plads til 8-10 iværksættere og der er et større markedsføringsarbejde i gang. Et uddannelsesforløb for Udviklingsagenter er sat i gang i samarbejde med kommunen. Det blev indledt med et åbent idegenereringsmøde, hvor en række udviklingsområder blev foreslået og de vigtigste prioriteret som områder der arbejdes videre med. Ca. 25 borgere deltager i forløbet som er et mini-projektmagerkursus over i alt 5 gange. Her får man sparring, råd og vejledning i at søge midler til sine projekter. Grupperne præsenterer projektideerne på åbne borgermøder. Der arbejdes med: Forslag til nedrivning af gammel boligmasse i midtbyen og erstatning med nyt, Etablering af spisested og Robert Jacobsenmuseum i Roberthus, Naturturisme med cykel- og vandrekort (digitale og analoge), Generel markedsføring af Egtved i forhold til turister og mhp øget bosætning: Nyt rekreativt område, velkomstpakker, digitale pyloner mm.. Byen oplever pt et opsving i forhold til positiv interesse fra politikere, medier og organisationer en positiv synergieffekt. 20

21 Glamsbjerg: Sammenhængskraften i Glamsbjerg er styrket i løbet af projektperioden mange driftige og innovative borgere i byen arbejder nu sammen om eksempelvis Glamsbjerg Sommerlege i juni Økonomi og samarbejde med kommunen er på plads. Markedsføring er i fuld gang - bl.a. med dannelsen af en ambassadørmodel, hvor det er planen, at potentielle tilflyttere kan kontakte 10 ambassadørfamilier (via f.eks. ejendomsmæglere). Man får mulighed for at kunne kontakte ambassadørerne gennem Assens Kommunens og Foreningen Glamsbjergs hjemmeside.. Den helt store udfordring er at få de unge tilbage efter endt uddannelse - ellers taber man viden og udvikling. Hvad skal der til for, at det kan lykkes? For at tiltrække unge familier er det forsøgt med busreklamer - fulgt op på hjemmesiden med 10 gode grunde til at flytte til Glamsbjerg. Hele byen er sammen om et stort julearrangement, som tiltrækker ca. 500 borgere - og inspireret af OL i London afvikles et stort arrangement et lokalt OL Glamsbjerg Sommerlege - d juni En række kunstnere vil indlede festlighederne, som afsluttes med en stor havefest på en central plads i byen. Det nye gymnasium er indviet og tiltrækker mange unge - Det samme gør et nyt supermarked. Dog er det stadig svært at få nye borgere til at bosætte sig i byen, men status quo opretholdes. I forbindelse med en konkurrence om den bedste film om Glamsbjerg med udlodning af præmie for de 3 bedste film blev der modtaget 27 filmindslag. Præmierne blev overrakt i stil med oscaruddelingen. Gram Siden første møde i Gram ved projektstart har der været en udvikling i Gram i meget positiv retning, bl.a. er der gennemført et velbesøgt borgermøde med 220 deltagere, hvor der blev sat fokus på de positive tiltag i området. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 12 personer som arbejdede videre med borgernes forslag. En 2020 plan blev fremlagt på et nyt borgermøde, hvor der mødte 90 personer frem. Jyske Vestkysten skrev en særlig artikel om Gram. Arbejdsgruppen er desværre nede på 4-5 personer, nu (Gram Fokusgruppe), som arbejder videre med 2020 planen, hvor bosætning, turisme og oplevelser har 1. prioritet. Haderslev kommune inviterede til idéværksted i forbindelse med den nye kommuneplan, her leverede gruppen et indspark. Gram Fokusgruppe afholdt møde om kommuneplanen med deltagelse af 9 politikere og 70 borgere om Grams fremtid. 21

22 Har lavet plancheudstilling som opfordrer borgerne til at komme med udviklingsforslag. Et af problemerne i Gram, for øget tilflytning, er at finde plads til flere attraktive byggegrunde, for nuværende er der 9 byggegrunde i byen. Gruppen har lavet et forslag til udvikling af centrum i Gram, således at bylivet kan samles til en helhed, med et spændende torvemiljø omkring handelslivet. Der arbejdes også på at få gang i de få tomme butikker i Gram. Der arbejdes endvidere på at samle erhvervsvirksomhederne til temamøde om mulighederne i området, samt de fælles udfordringer der er forbundet med at drive virksomhed i et landdistrikt. Gram har p.t.positiv tilflytning i byen p.g.a. et nyt privat lejerboligbyggeri på en tidligere savværksgrund. Derudover er der ikke den store byggeaktivitet i området. Udviklingen i Gram er et eksempel på de udfordringer, som kan være vilkår for det, som projektet har handlet om, nemlig etablering af stærke fællesskaber med udvikling af byen for øje. Hvordan kan vi vende og bruge divergenser og splittelse til noget positivt, som trækkraft? Ofte er det netop engagementet som giver konflikter. Holsted Cykelstierne er færdige, så man har en mere cykel- og fodgængervenlig by i den sydlige del. I 2014 kører et tilsvarende projekt i den nordlige del. Mens fjernelsen af de nedslidte huse fortsætter, er lokalrådet optaget af at forskønne eller bebygge de tomme pladser. Lokalrådet har forandret anlægget i Holsted Syd med dyrehave, skovlegeplads og et hundelufteområde. Slagteriet ser ikke ud til at give øget tilflytning til Holsted. Kolding og dernæst Vejen trækker meget. Til trods for en massiv markedsføring med busrundtur, trykte materialer mv rammer den ikke, for målgruppen efterspørger flere tilbud til unge bl.a. skoletilbud og fritidstilbud. Handelsmulighederne i byen er begrænset til dagligvarebutikker. Stier binder nu de to bydele sammen, men udviklingsarbejde i byen bremses pt også af usikkerheden om bl.a. DSBs fremtidsplaner. Hjemmesiden opretholdes og er aktiv. Der er netop etableret en unge-gruppe i Centralhotellet, som aktivt støtter deres fritidsaktiviteter. Ørbæk: Debataften om Ørbæks fremtid i forlængelse af det store projekt med Københavns Universitet. 22

23 Livsformsanalyse skal danne grundlag for det videre forløb i projektet: Byerne stopper ikke ved bygrænsen, 42% af tilflytteren til Ørbæk kommer fra de omkringliggende landsbyer. Det er ældre mennesker som benytter byens tilbud til ældre. Der er mange udpendlere i byen. Det er ikke sandsynligt at Ørbæk kan tiltrække større virksomheder, men det er Ok, da det handler om at fastholde og gerne øge bosætningen. Analysen: Mange forskellige positive parametre i Ørbæk, skole, godt handelsliv, rigt sportsliv, mange frivillige. Der er behov for forsamlingslokaler og for nemmere adgang til naturen. De unge har beskedne ønsker, de kører efter det, de mangler. Ørbæk skal supplere de større byer som livsformsby, ikke prøve at konkurrere. Der er tilbageflyttere og der er tilflyttere som tiltrækkes af billige boliger, det er bl.a. børnefamilier. Der er en positiv tilgang af unge mellem 15-29, hvilket formentlig skyldes bl.a. idrætslivet. Et efterfølgende borgermøde skulle udpege fokuspunkter i byen. Studerende fra Københavns Universitet var på et længere besøg for at se på de 6-7 fokuspunkter for udviklingen og afleverede forslag til løsninger sidst i januar Det færdige projekt skal vise hvordan en by som Ørbæk kan udvikle sig. Skal bruges som undervisningsmateriale og værktøj for byplanudviklere. Fokus : 1. Forskønnelse af hovedgade, 2. Udnyttelse af den gamle mejeribygning og et stort areal midt i byen hvor mejeriet ligger. 3. Trafikken i Hovedgaden. 4. Rekreative områder- nemmere adgang til grønne arealer og stier. 5. Kongens fadebur - ide fra Nyborg Slot- lokale fødevarer promoveres i samarbejde med producenterne. 6. Byen i øvrigt - udenfor Hovedgaden. 7. Turisme - herunder digitale bypyloner. Pressens interesse for projektet: Projektet og de deltagende byer har haft pressens bevågenhed. Såvel radio som den trykte presse har bragt interviews og artikler, dels om projektet som sådan og dels om de enkelte byers egne udviklingsprojekter. Fyns Stiftstidende/Fynske Medier har bragt flere artikler om Ørbæk og Glamsbjerg i forbindelse med et større tema om nærdemokrati og om Ørbæks deltagelse i samarbejdet med Københavns Universitet. Vejle Amts Folkeblad/Jyske Medier har skrevet om Egtved, især om områdefornyelse og halbyggeri og Jyske Vestkysten om Gram, især med fokus på Grams 2020 plan. Regionalradioerne på P4 har bragt en række interviews og andre indslag om projektet. 23

24 Projektafslutning Ved projektets afslutning, må deltagerne erkende, at hele processen har afsløret, at der stadig er en lang række områder, hvor der ganske enkelt ikke er viden nok og at en lang række spørgsmål stadig er ubesvarede. Nogle af svarene kan udledes af Realdanias Hvidbog fra 2013 Stationsbyer i dag, som stort set er dækkende for alle mindre byer. Nye spørgsmål: Hvad er de grundlæggende forudsætninger, der skal være til stede, for at en udvikling kan finde sted? Hvilken rolle spiller geografien og infrastrukturen? Er der forskel på vilkårene i yderområder og vækstområder? Hvad betyder befolkningssammensætningen? Hvorfor udløser mere end 200 nye arbejdspladser ikke øget bosætning? Hvordan gør vi op med byens dårlige image? Styregruppens konklusioner hvad så vi på vejen? Kommunen som aktør: I kommunale projekter, som arbejder med byudvikling, er det nødvendigt at kommunen sikrer sig lokal opbakning før planlægningen, for at undgå modstand. Der bør være en bottom-up proces og dette er kommunens ansvar og en betingelse for succes måske bør borgerinddragelse indgå som et succeskriterium i lokale projekter? Det er nødvendigt, at kommunen anerkender mellembyens berettigelse og legitime ønske om udvikling. Den enkelte kommune bør overveje og beskrive sin udviklingsradius, så mellembyerne kan se, om de befinder sig indenfor denne og agere derefter. Har byerne er rolle at spille som oplandscenter? Desuden bør den enkelte kommune se og kende sine flyttemønstre - alle ønsker tilflyttere, men ingen ved hvilke og hvordan man når dem. Hvad er det der motiverer folk til at flytte? Hvor ønsker kommunen at understøtte bosætning? Kommunen har også en væsentlig rolle at spille, når der skal skabes mødesteder. Både når det drejer 24

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Generelle overvejelser omkring uddannelse af lokale byudviklere

Generelle overvejelser omkring uddannelse af lokale byudviklere Side 1 af 6 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Helga Madsen Ansøgning og Beskrivelse Uddannelse af lokale byudviklere Generelle overvejelser omkring uddannelse af lokale byudviklere Problemstillinger,

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

STATIONSBYER I FORANDRING

STATIONSBYER I FORANDRING KONFERENCE STATIONSBYER I FORANDRING Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Realdania og Ikast- Brande Kommune inviterer kommuner, rådgivere og ildsjæle til konference om de mindre stationsbyers

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere